Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Synchronizowanie folderu udostępnionego można zatrzymać podczas korzystania z niego lub za pomocą paska uruchamiania.

Zatrzymywanie synchronizacji podczas korzystania z folderu udostępnionego

Kliknij pozycję Zatrzymaj synchronizowanie obiektu nazwa folderu udostępnionego w okienku Zadania synchronizacji.

Uwaga: To działanie ma wpływ tylko na komputer, na którym została wybrana ta opcja. Aby zatrzymać synchronizację folderu udostępnionego na wszystkich komputerach, na których uczestnik ma konto, należy wybrać opcję usuwania (co opisano poniżej).

Zatrzymywanie synchronizacji za pomocą paska uruchamiania

  1. Kliknij folder udostępniony, którego synchronizację chcesz zatrzymać.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę listy rozwijanej przy przycisku Usuń, a następnie kliknij opcję usuwania.

    Szczegóły

    • Usuń — folder udostępniony jest usuwany z konta uczestnika na danym komputerze. Jeśli jednak konto uczestnika zostało dodane także na choćby jednym innym komputerze, folder udostępniony nadal będzie widoczny na liście w kategorii „Nie na tym komputerze”. W razie potrzeby można przywrócić usunięty folder udostępniony, pobierając go z innego komputera.

    • Usuń ze wszystkich komputerów — folder udostępniony jest usuwany ze wszystkich komputerów, na których uczestnik ma konto. Uczestnictwo w danym folderze udostępnionym zostaje zakończone, chyba że dany uczestnik zostanie ponownie zaproszony przez innego uczestnika. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy uczestnik ma konto na więcej niż jednym komputerze.

    • Usuń dla wszystkich uczestników — folder udostępniony jest usuwany z komputerów wszystkich uczestników obszaru roboczego. Ta opcja jest dostępna tylko dla menedżerów. Należy jej użyć tylko wtedy, gdy wiadomo, że żaden uczestnik nie korzysta już z danego folderu udostępnionego, a wszystkie ważne informacje zostały zarchiwizowane.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×