Zaznaczanie poszczególnych obiektów na slajdzie

Za pomocą opcji Zaznacz w grupie Edytowanie na prawym końcu karty Narzędzia główne możesz wyświetlić i zaznaczyć poszczególne obiekty w PowerPoint:

Przycisk Zaznacz w grupie Edytowanie
Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

52 sekundy

Kliknij kartę obiekt, aby ją zaznaczyć. Jeśli nie zostanie zaznaczony, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Zaznacz i wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby zaznaczyć wszystkie obiekty i symbole zastępcze na slajdzie, kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

 • Aby zaznaczyć obiekty ukryte, ułożone w stos albo znajdujące się za tekstem, kliknij pozycję Zaznacz obiekty,a następnie kliknij obiekty i przeciągnij je.

 • Aby otworzyć okienko zaznaczenia, w którym można zaznaczać obiekty, zaznaczać je wiele, pokazywać, ukrywać lub zmieniać ich kolejność, kliknij pozycję Okienko zaznaczenia ,a następnie kliknij odpowiednie opcje.

  Selecting a stacked object using the Selection pane

  Rysunek: W tym przykładzie można łatwo wybrać kształt owalny w okienku zaznaczenia, natomiast na slajdzie ewal jest zasypany słońcem i trójkątami.

Po wybraniu obiektu można w normalny sposób PowerPoint polecenia i funkcje do tego obiektu.

W dowolnym momencie otwórz okienko zaznaczenia: Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Rozmieść > zaznaczenia.

Używanie okienka zaznaczenia

Po wstawieniu kształtów, pól tekstowych, Grafiki SmartArt, obrazów lub innych obiektów możesz otworzyć okienko zaznaczenia, aby śledzić je wszystkie.

 1. Zaznacz jeden z obiektów, którym chcesz zarządzać.

 2. Wybierz przycisk ... Karta Formatowanie wyświetlana na wstążce po zaznaczeniu obiektu, a następnie wybierz pozycję Okienko zaznaczenia (lubRozmieść > zaznaczenia).

  Przedstawia kartę Formatowanie kształtu w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

 3. Zostanie otwarte okienko zaznaczenia z wymienionymi wszystkimi obiektami i możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Przeciągnij element w górę lub w dół na liście, aby zmienić kolejność. W poniższym przykładzie z programu PowerPoint przeniesienie łącznika zakrzywionego na górę listy także przesuń go na wierzch dwóch kształtów ewalowych (i wszystkich innych elementów na slajdzie).


   Przedstawia łącznik za dwoma okręgami Przedstawia łącznik u dołu listy w okienku zaznaczenia Łącznik znajduje się na dole listy i znajduje się za dwoma kształtami ewalu.   Przedstawia dwa koła z łącznikiem zakrzywionym Przedstawia okienko zaznaczenia w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac Po przesunięeniu łącznika na górę listy znajduje się on przed dwoma kształtami ewalu.

  • Wybieranie opcji pokazywania lub ukrywania obiektów w okienku zaznaczenia. Aby ukryć obiekt, kliknij w okienku zaznaczenia ikonę z okiem wskazującą, że obiekt jest pokazywany w Ikona Pokaż w okienku zaznaczenia. Ikona zmieni się w prostą ikonę wskazującą, że obiekt jest ukryty Przedstawia ikonę wskazująca, że obiekt jest ukryty w widoku. Aby ponownie pokazać obiekt, po prostu kliknij ikonę Ukryty Przedstawia ikonę wskazująca, że obiekt jest ukryty, a obiekt pojawi się ponownie.


   Przedstawia funkcję ukrywania w okienku zaznaczenia w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac Łącznik w powyższym przykładzie jest ukryty i nie jest wyświetlany na slajdzie.

  • Grupowanie lub rozgrupowywanie obiektów wymienionych w okienku zaznaczenia. Jeśli zaznaczysz wiele obiektów, używając klawisza Command i kliknięcia, możesz je zgrupować lub rozgrupować, wybierając pozycję Grupuj obiekty na wstążce na karcie Formatowanie.

   Przedstawia ikonę grupy na wstążce w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Okienko zaznaczenia umożliwia wyświetlanie i zaznaczanie poszczególnych elementów na slajdzie, wyświetlanie lub ukrywanie elementów oraz ich ponowne uporządkowanie. Kliknij dwukrotnie element w okienku, aby zmienić jego nazwę.

Otwieranie okienka zaznaczenia

Na wstążce klasycznej:

 • Przejdź do narzędzia > Na karcie Narzędzia główne wybierz przycisk Rozmieść, aby uzyskać menu opcji dotyczących zaznaczania i rozmieszczania obiektów na slajdzie.okienko>zaznaczenia.

Na wstążce Single-Line karcie Wstążki:

 • Przejdź do narzędzia > Na karcie Narzędzia główne wybierz przycisk Rozmieść, aby uzyskać menu opcji dotyczących zaznaczania i rozmieszczania obiektów na slajdzie.okienko>zaznaczenia.

  Jeśli przycisk Rozmieść nie jest widoczny, wybierz przycisk z trzema kropkami (...) Przycisk Więcej na prawym końcu. Następnie w obszarze Więcej opcji rysowaniawybierz pozycję Rozmieść > zaznaczenia.

Ponowne rozmieszczanie elementów przy użyciu okienka zaznaczenia

Elementy w okienku są wyświetlane w kolejności warstw. Górny element znajduje się na warstwie najwyższej. 

Przeciągnij element w górę lub w dół na liście, aby zmienić kolejność. 

Pokazywanie lub ukrywanie elementów

Użyj symbolu oka elementu po prawej stronie okienka, aby określić, czy jest on wyświetlany, czy ukryty na slajdzie:

W okienku zaznaczenia użyj symbolu z okiem po prawej stronie dowolnego obiektu, aby go pokazać lub ukryć.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×