Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ZESTAW.MODUŁÓW w programie Microsoft Excel.

Opis

Definiuje obliczeniowy zestaw elementów lub krotek, wysyłając wyrażenie zestawu do modułu na serwerze, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel.

Składnia

ZESTAW.MODUŁÓW(połączenie;wyrażenie_zestawu;[podpis];[porządek_sortowania];[sortowanie_według])

W składni funkcji ZESTAW.MODUŁÓW występują następujące argumenty:

 • Połączenie    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający nazwę połączenia z modułem.

 • Wyrażenie_zestawu    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy wyrażenia zestawu, którego wartością jest zestaw elementów lub krotek. Może to być również odwołanie do zakresu komórek programu Excel zawierającego pewną liczbę elementów, krotek lub zestawów należących do zestawu.

 • Podpis    Argument opcjonalny. Jest to ciąg tekstowy, który jest wyświetlany w komórce zamiast podpisu modułu (jeśli taki podpis został zdefiniowany).

 • Porządek_sortowania    Argument opcjonalny. Określa typ sortowania, jakie należy wykonać, i (o ile argument jest podawany) może przybierać następujące wartości:

Liczba całkowita

Stała wyliczeniowa

Opis

Argument sortowanie_według

0

NieSortuj

Pozostawia istniejący porządek.

Ignorowane

1

SortujRosnąco

Sortuje w porządku rosnącym na podstawie argumentu sortowanie_według.

Wymagane

2

SortujMalejąco

Sortuje w porządku malejącym na podstawie argumentu sortowanie_według.

Wymagane

3

SortujAlfabetycznieRosnąco

Wykonuje sortowanie alfabetyczne zestawu w porządku rosnącym.

Ignorowane

4

SortujAlfabetycznieMalejąco

Wykonuje sortowanie alfabetyczne zestawu w porządku malejącym.

Ignorowane

5

SortujNaturalnieRosnąco

Wykonuje sortowanie naturalne zestawu w porządku rosnącym.

Ignorowane

6

SortujNaturalnieMalejąco

Wykonuje sortowanie naturalne zestawu w porządku malejącym.

Ignorowane

 • Domyślna wartość argumentu jest równa 0. Przy sortowaniu alfabetycznym zestawu krotek jest uwzględniany ostatni element każdej krotki. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych porządków sortowania, zobacz system Pomocy usług Analysis Services języka SQL pakietu Microsoft Office.

 • Sort_by    Argument opcjonalny. Jest to ciąg tekstowy wartości do posortowania. Na przykład, aby uzyskać miasto o największej sprzedaży, set_expression będzie zestaw miast, a sort_by będzie miarą sprzedaży. Lub, aby uzyskać miasto o największej liczbie ludności, set_expression będzie zestawem miast, a sort_by będzie miarą populacji. Jeśli sort_order wymaga sort_by, a sort_by zostanie pominięty, funkcja ZESTAW.MODUŁÓW zwraca #VALUE! Komunikat o błędzie.

Spostrzeżenia

 • Podczas wyznaczania wartości, przed zakończeniem pobierania danych, funkcja ZESTAW.MODUŁÓW tymczasowo wyświetla w komórce komunikat „#POBIERANIE_DANYCH…”.

 • Jeśli nazwa połączenia nie jest prawidłowym połączeniem skoroszytu przechowywanym w skoroszycie, funkcja ZESTAW.MODUŁÓW zwraca #NAME? wartość błędu #ADR!. Jeśli serwer OLAP (Online Analytical Processing) nie jest uruchomiony, niedostępny lub zwraca komunikat o błędzie, funkcja ZESTAW.MODUŁÓW zwraca #NAME? wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli składnia argumentu wyrażenie_zestawu jest nieprawidłowa lub zestaw zawiera chociaż jeden element o innym wymiarze niż pozostałe elementy, funkcja ZESTAW.MODUŁÓW zwraca wartość błędu #N/D!.

 • Jeśli set_expression jest dłuższy niż 255 znaków, co jest limitem argumentu funkcji, funkcja ZESTAW.MODUŁÓW zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!. Aby użyć ciągów tekstowych dłuższych niż 255 znaków, wprowadź ciąg tekstowy w komórce (dla której limit wynosi 32 767 znaków), a następnie użyj odwołania do komórki jako argumentu.

 • Funkcja ZESTAW.MODUŁÓW może zwrócić błąd #N/D!, gdy w tabeli przestawnej podczas udostępniania połączenia występuje odwołanie do obiektu zależnego od sesji, takiego jak element obliczeniowy lub nazwany zestaw, i ta tabela przestawna zostaje usunięta lub jest konwertowana na formuły. (Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij przycisk Narzędzia OLAP, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na formuły).

Przykłady

=ZESTAW.MODUŁÓW("Finanse";"Zamówienia([Produkt].[Produkt].[Kategoria produktów].Elementy;[Miary].[Sprzedaż jednostkowa];ASC)";"Produkty")

=ZESTAW.MODUŁÓW("Sprzedaż";"[Produkt].[Wszystkie produkty].Dzieci";"Produkty";1;"[Miary].[Kwota sprzedaży]")

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×