Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby zliczyć znaki w komórkach, należy użyć funkcji DŁ, która zlicza litery, cyfry, znaki i wszystkie spacje. Na przykład długość tekstu „Dziś jest 25 stopni, więc pójdę popływać” (bez znaków cudzysłowu) wynosi 40 znaków — 31 liter, 2 cyfry, 6 spacji i 1 przecinek.

Aby użyć tej funkcji, wprowadź formułę =DŁ(komórka) na pasku formuły, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

Wiele komórek: Aby zastosować tę samą formułę do wielu komórek, wprowadź formułę w pierwszej komórce, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół (lub w poprzek) zakresu komórek.

Wprowadzanie wielu funkcji DŁ w arkuszu

Aby uzyskać łączną liczbę wszystkich znaków w kilku komórkach, należy użyć funkcji SUMA wraz z funkcją DŁ. W tym przykładzie funkcja DŁ zlicza znaki w każdej komórce, a funkcja SUMA dodaje następujące liczby:

=SUMA((DŁ( komórka1 );DŁ( komórka2 );(DŁ( komórka3 )) )).

Spróbuj użyć tej funkcji

Oto kilka przykładów, które pokazują, jak używać funkcji DŁ.

Skopiuj poniższą tabelę i wklej ją do komórki A1 w arkuszu programu Excel. Przeciągnij formułę z komórki B2 do komórki B4, aby wyświetlić długość tekstu we wszystkich komórkach w kolumnie A.

Ciągi tekstowe

Formuły

Szybki brązowy lis.

=DŁ(A2)

Szybki brązowy lis skoczył.

Szybki brązowy lis przeskoczył leniwego psa.

Zliczanie znaków w jednej komórce

  1. Kliknij komórkę B2.

  2. Wprowadź formułę =DŁ(A2).

Formuła zlicza znaki w komórce A2, co daje sumę 27 , która obejmuje wszystkie spacje i kropkę na końcu zdania.

UWAGA: Funkcja DŁ zlicza wszelkie spacje po ostatnim znaku.
 

Zliczanie znaków w wielu komórkach

  1. Kliknij komórkę B2.

  2. Naciśnij klawisze Ctrl+C, aby skopiować komórkę B2, zaznacz komórki B3 i B4, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić formułę do komórek B3:B4.

Spowoduje to skopiowanie formuły do komórek B3 i B4, a funkcja zlicza znaki w każdej komórce (20, 27 i 45).

Zliczanie całkowitej liczby znaków

  1. W przykładowym skoroszycie kliknij komórkę B6.

  2. W komórce wprowadź formułę =SUMA(DŁ(A2);DŁ(A3);DŁ(A4)) i naciśnij klawisz Enter.

Spowoduje to zliczanie znaków w każdej z trzech komórek i zsumowanie ich (92).

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×