W Project zadaniami domyślnymi jednostkami czas trwania dniami, ale można zmienić je na minuty, godziny, tygodnie lub miesiące:

  1. Wybierz pozycje Plik > Opcje.

  2. W oknie dialogowym Opcje projektu wybierz pozycję Harmonogram.

  3. W obszarze Opcje planowania dla tego projektuna liście Czas trwania wybierz jednostkę czasu trwania.

    Okno dialogowe Opcje, obszar Opcje harmonogramu dla tego projektu

  4. Aby automatycznie używać tego samego ustawienia we wszystkich przyszłych projektach, wybierz pozycję Wszystkie nowe projekty na liście Opcji planowania dla tego projektu.

Zobacz też

Zmienianie domyślnej jednostki czasu pracy

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×