Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Zmienianie formatu wiadomości na HTML, tekst sformatowany RTF lub zwykły tekst

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas odpowiadania na wiadomość lub przesyłania jej dalej możesz zmienić format tej wiadomości. Na przykład po otrzymaniu wiadomości sformatowanej jako zwykły tekst możesz na nią odpowiedzieć lub przesłać ją dalej przy użyciu formatu HTML lub RTF.

Sposób wyświetlania wiadomości adresatowi zależy od programu poczty e-mail tej osoby. Jeśli na przykład w programie poczty e-mail adresata skonfigurowano konwertowanie wiadomości, wiadomość wysłana w formacie HTML może zostać przekonwertowana na zwykły tekst.

Dostępne typy formatów wiadomości

Program Outlook udostępnia trzy opcje formatu wiadomości, aby można było wybrać odpowiedni format w zależności od tego, czy treść wiadomości ma zawierać tekst pogrubiony lub pisany kursywą, kolory, punktory bądź obrazy.

Każdy format wiadomości oferuje inne korzyści.

HTML

Jest to domyślny format wiadomości w programie Outlook. HTML to także najlepszy format, gdy chcesz tworzyć wiadomości wyglądające jak tradycyjne dokumenty, z różnymi czcionkami, kolorami, listami punktowanymi i numerowanymi oraz obrazami.

Zwykły tekst

Format ten współdziała ze wszystkimi programami poczty e-mail, ale nie obsługuje tekstu pogrubionego i pisanego kursywą, kolorowych czcionek ani innego formatowania tekstu. Format zwykłego tekstu nie umożliwia też umieszczania obrazów w wiadomościach, chociaż można w jego przypadku dołączać obrazy jako załączniki.

Tekst sformatowany RTF

Tekst sformatowany (RTF) to format firmy Microsoft obsługiwany tylko przez następujące aplikacje e-mail:

 • Klient programu Microsoft Exchange w wersji 4.0 i 5.0

 • Wszystkie wersje programu Outlook

Format RTF możesz stosować do wiadomości przesyłanych w obrębie organizacji używającej serwera Microsoft Exchange, zalecamy jednak używanie formatu HTML. Gdy wyślesz wiadomość w formacie RTF do osoby spoza Twojej organizacji, program Outlook automatycznie przekonwertuje tę wiadomość na format HTML, aby zachować jej formatowanie i załączniki. Program Outlook automatycznie konwertuje też wiadomości zawierające przyciski do głosowania, a także konwertuje zadania i zaproszenia na spotkania na format iCalendar.

Za pomocą formatu RTF możesz formatować tekst przy użyciu punktorów, wyrównywać tekst i używać innych opcji, w tym dodawania połączonych obiektów. Załączniki w wiadomości w formacie RTF są wyświetlane jako ikony w treści wiadomości. Natomiast w wiadomościach w formacie HTML załączniki są wyświetlane pod nagłówkiem tematu wiadomości.

Co chcesz zrobić?

Możesz zmienić wiadomość w formacie zwykłego tekstu na format HTML.

 1. W wiadomości kliknij pozycję Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

 2. Jeśli pracujesz w okienku odczytu, kliknij pozycję Pokaż w nowym oknie.

  Uwaga: Jeśli nie pracujesz w okienku odczytu, nie musisz wykonywać tej czynności.

 3. W oknie wiadomości wybierz pozycję Formatowanie tekstu > HTML.

  Opcja formatu HTML na karcie Formatowanie tekstu w wiadomości

Inne opcje

 • Aby zmienić format wiadomości na tekst sformatowany RTF, kliknij pozycję Tekst sformatowany.

 • Aby zmienić format wiadomości z HTML lub tekstu sformatowanego RTF na zwykły tekst, kliknij pozycję Zwykły tekst.

Uwaga:  Jeśli została wybrana opcja odczytywania wszystkich wiadomości e-mail przy użyciu zwykłego tekstu, odpowiedzi również będą wysyłane w formacie zwykłego tekstu. Możesz jednak zmieniać format w poszczególnych wiadomościach.

 1. Utwórz wiadomość.

 2. Jeśli pracujesz w okienku odczytu, kliknij pozycję Pokaż w nowym oknie.

  Uwaga: Jeśli nie pracujesz w okienku odczytu, nie musisz wykonywać tej czynności.

 3. W oknie wiadomości wybierz kartę Formatowanie tekstu, a następnie wybierz pozycję HTML, Zwykły tekst lub Tekst sformatowany.

  Opcje formatu wiadomości na karcie Formatowanie tekstu

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Opcje > Poczta.

 2. W obszarze Redagowanie wiadomości na liście Redagowanie wiadomości w tym formacie kliknij pozycję HTML, Zwykły tekst lub Tekst sformatowany.

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Opcje > Poczta.

 2. W obszarze Redagowanie wiadomości na liście Redagowanie wiadomości w tym formacie kliknij pozycję HTML, Tekst sformatowany lub Zwykły tekst.

Można określić format wiadomości dla internetowego adresu kontaktowego poczty e-mail. Na przykład jeśli chcesz, aby wszystkie wiadomości wysyłane na adres milena@contoso.com były formatowane jako zwykły tekst, możesz dodać taką informację do kontaktu Milena w programie Outlook.

 1. Otwórz kontakt programu Outlook.

 2. W polu E-mail kliknij dwukrotnie adres e-mail.

 3. Kliknij pozycję Wyświetl więcej opcji interakcji z tą osobą.

  Wizytówka szybkiego kontaktu z wyróżnionym poleceniem Wyświetl więcej opcji interakcji z tą osobą

 4. Kliknij pozycję Właściwości programu Outlook.

 5. Na liście Format internetowy kliknij pozycję Wyślij tylko zwykły tekst lub Wyślij, używając formatu RTF programu Outlook. Domyślnie wybrana jest opcja Niech program Outlook zdecyduje o najlepszym formacie wysyłania, przy czym zazwyczaj jest to format HTML.

Uwaga: Możesz zmienić format tylko dla wiadomości wysyłanych do kontaktu z adresem e-mail SMTP. Adres e-mail SMTP to adres zawierający symbol @ — np. milena@contoso.com. Jeśli korzystasz z konta programu Exchange Server i wysyłasz wiadomość innej osobie w organizacji, która również korzysta z konta programu Exchange Server, ta funkcja nie jest dostępna.

Aby zmienić format tylko jednej wiadomości, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nową wiadomość.

 2. W oknie wiadomości na karcie Formatowanie tekstu w grupie Formatowanie kliknij pozycję HTML, Tekst sformatowany lub Zwykły tekst.

Gdy odpowiadasz na wiadomość, program Outlook zachowuje format oryginalnej wiadomości. Jednak jeśli wybierzesz opcję Czytaj całą standardową pocztę jako zwykły tekst, program Outlook sformatuje odpowiedź jako zwykły tekst. Możesz też kliknąć pasek informacji, zmienić format wiadomości na HTML lub Tekst sformatowany, a następnie odpowiedzieć. Jeśli zmienisz format wiadomości, odpowiedź będzie formatowana zgodnie z nowym formatem wyświetlania.

Możesz skonfigurować program Outlook tak, aby wszystkie nowe wiadomości e-mail używały wybranego formatu wiadomości.

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kartę Format poczty.

 2. Na liście Redaguj w tym formacie wiadomości kliknij odpowiedni format.

 1. Otwórz wizytówkę adresata.

 2. W polu E-mail kliknij dwukrotnie adres e-mail tego adresata.

 3. Na liście Format internetowy wybierz format, którego chcesz używać w przypadku wiadomości do tego adresata.

Uwaga: Możesz zmienić format tylko dla wiadomości wysyłanych do kontaktu z adresem e-mail SMTP. Adres e-mail SMTP zawiera symbol @ — na przykład barbara@contoso.com. Jeśli korzystasz z konta programu Exchange i wysyłasz wiadomość innej osobie w organizacji, która również korzysta z konta programu Exchange, ta funkcja nie jest dostępna.

 1. Utwórz nową wiadomość.

 2. Po otwarciu wiadomości na karcie Opcje wiadomości w grupie Formatowanie kliknij format, którego chcesz użyć — Zwykły tekst, HTML lub Tekst sformatowany.

Rzadko adresat może powiadomienie, że wiadomość e-mail, na który wysłano pojawi się do nich jako wiadomość z załącznikiem o nazwie winmail.dat. Ten błąd jest powodowany użycie format wiadomości RTF program poczty e-mail adresata nie może zinterpretować. Wyślij wiadomość ponownie, stosując format HTML lub zwykły tekst

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kartę Format poczty.

 2. W obszarze Format wiadomości na liście Redaguj w tym formacie wiadomości kliknij pozycję HTML lub zwykły tekst, a następnie kliknij przycisk OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×