Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Formatuj <typ>.

  Zostanie wyświetlone <typ> typ obiektu.

 2. Na karcie Kolory i linie wybierz odpowiednie opcje:

  Zmienianie wypełnienia

 3. Kolor — wybierz kolor wypełnienia z palety lub wybierz jedną z opcji z listy:

  • Kolory schematu Umożliwia wybieranie kolorów ze schematu kolorów zastosowanego w publikacji.

  • Kolory standardowe Umożliwia wybieranie kolorów ze standardowego zestawu kolorów (od czerwonego do niebieskiego).

  • Brak wypełnienia — kliknięcie tej opcji spowoduje, że zaznaczone komórki lub tabela nie będą mieć żadnego wypełnienia. Komórki bez wypełnienia mają przezroczyste tło.

  • Więcej kolorów — kliknięcie tej opcji spowoduje otwarcie okna dialogowego Kolory. Można w nim wybrać nowy kolor z palety kolorów standardowych lub kolor niestandardowy zdefiniowany za pomocą modelu kolorów RGB, HSL lub CMYK. Można również wybrać kolor PANTONE® kolor.

   Uwaga: Pantone® kolory wyświetlane w niniejszym dokumencie mogą nie być zgodne ze standardami PANTONE. Aby uzyskać dokładny kolor, należy się zapoznać z aktualnymi publikacjami zawierającymi kolory PANTONE. PANTONE® i inne znaki towarowe firmy Pantone, Inc. stanowią własność firmy Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Efekty wypełnienia — kliknij tę opcję, aby otworzyć okno dialogowe Efekty wypełnienia, w którym można stosować takie efekty wypełnienia, jak gradienty, tekstury, desenie, wypełnienia obrazami i odcienie.

Przezroczystość — należy wprowadzić wartość procentową przezroczystości w polu Przezroczystość lub ustawić przezroczystość wypełnienia za pomocą suwaka. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania określonego rodzaju wypełnienia.

Zmienianie linii i obramowań

 • Kolor — wybierz kolor wypełnienia z palety lub wybierz jedną z opcji z listy:

  • Kolory schematu Umożliwia wybieranie kolorów ze schematu kolorów zastosowanego w publikacji.

  • Kolory standardowe Umożliwia wybieranie kolorów ze standardowego zestawu kolorów (od czerwonego do niebieskiego).

  • Brak konturu — kliknięcie tej opcji spowoduje, że zaznaczone komórki lub tabela nie będą mieć żadnego konturu.

  • Więcej kolorów — kliknięcie tej opcji spowoduje otwarcie okna dialogowego Kolory. Można w nim wybrać nowy kolor z palety kolorów standardowych lub kolor niestandardowy zdefiniowany za pomocą modelu kolorów RGB, HSL lub CMYK. Można również wybrać kolor PANTONE® kolor.

   Uwaga: Pantone® kolory wyświetlane w niniejszym dokumencie mogą nie być zgodne ze standardami PANTONE. Aby uzyskać dokładny kolor, należy się zapoznać z aktualnymi publikacjami zawierającymi kolory PANTONE. PANTONE® i inne znaki towarowe firmy Pantone, Inc. stanowią własność firmy Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Weight (Waga) — wprowadź wagę linii. Ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrano opcję Brak koloru.

 1. Border Art na liście Dostępne obramowania kliknij obramowanie.

Uwaga:  Ten element może być niedostępny w zależności od typu wybranego obiektu.

Podgląd — pokazuje wybrane style wypełnienia i linii. Przyciski wokół sekcji Podgląd odpowiadają liniom tworzącym obiekt. Możesz zastosować formatowanie do indywidualnych linii, wybierając jedynie przyciski odpowiadające liniom, które chcesz zmienić. Publisher wyświetlane są przyciski odpowiadające pionowym i poziomym linie dzielące komórki tabeli. Jeśli skonfigurowano też przekątne komórki, program Publisher wyświetla przycisk odpowiadający linii ukośnej.

Ustawienia wstępne — kliknij jedną z opcji ustawień wstępnych, aby zastosować zestaw linii do obiektu. Można wybrać opcję oznaczającą brak linii, wszystkie linie obramowania lub wszystkie linie obramowania oraz linie oddzielające komórki.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×