Zmienianie listy zadań programu SharePoint w projekt w przedsiębiorstwie w usłudze Project Online

Pracując nad projektem przy użyciu listy zadań programu SharePoint, możesz stwierdzić, że projekt staje się coraz bardziej złożony i warto byłoby użyć dodatkowych funkcji oferowanych w aplikacji Project Web App. Na przykład możesz zdecydować, że trzeba rejestrować dane grafiku lub dodać przepływ pracy, aby umożliwić menedżerowi zatwierdzanie postępów zadań w projekcie. Jeśli lista zadań programu SharePoint jest już widoczna w aplikacji Project Web App, administrator programu Project Server może łatwo przekształcić projekt z edytowalnej listy zadań programu SharePoint, która jest wyświetlana w aplikacji Project Web App, w edytowalny projekt w aplikacji Project Web App wyświetlany jako lista zadań programu SharePoint.

Aby przekształcić wyświetlaną listę zadań programu SharePoint w edytowalny projekt w aplikacji Project Web App:

  1. W aplikacji Project Web App kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia programu PWA.

  2. W sekcji Zasady operacyjne kliknij pozycję Połączone witryny programu SharePoint.

  3. W kolumnie Funkcje projektu w przedsiębiorstwie dla wiersza zawierającego projekt kliknij przycisk Aktywuj.

    Uwaga:  Jeśli przycisk w kolumnie Funkcje projektu w przedsiębiorstwie ma etykietę Dezaktywuj, lista zadań programu SharePoint jest już skonfigurowana jako projekt w przedsiębiorstwie. Obok przycisku powinien także być widoczny zielony wskaźnik Aktywny.

  4. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym oknie dialogowym, aby ustawić wybraną listę zadań programu SharePoint jako dostępną tylko do odczytu i zezwolić na edytowanie projektu z poziomu aplikacji Project Web App.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×