Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podczas pracy w OneNote dla sieci web możesz zmienić nazwę notesu.

Najpierw musisz przejść do lokalizacji notesu w usłudze OneDrive.

Przestroga: Pamiętaj, że po zmienieniu nazwy notesu nie będzie już można udostępnić notesu. Dowiedz się, jak ponownie udostępnić notes. Przed zmianą nazw notesów udostępnionych już innym osobom warto wcześniej powiadomić innych autorów notesów o planach zmiany nazw notesu, w którym pracują.

Przestroga:  Nie zmieniaj nazw notesów zajęć i personelu w usłudze OneDrive, w tym notesów zajęć i personelu utworzonych za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Zakłóci to dostęp uczniów i właściwe funkcjonowanie tych notesów.

  1. Przejdź do usługi OneDrive.

  2. W sekcji Pliki kliknij pozycję Dokumenty.

    Uwaga: Może okazać się konieczne przejście do innego folderu, jeśli notes został pierwotnie zapisany w folderze innym niż Dokumenty.

    Zrzut ekranu przedstawiający folder Dokumenty w usłudze OneDrive.

  3. Przejdź do notesu programu OneNote, który chcesz zmienić, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę.

  4. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy wprowadź nową nazwę notesu i kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Możesz zmienić nazwę sekcji bezpośrednio z poziomu OneNote dla sieci Web.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×