Zmienianie opcji spotkania w trakcie jego trwania

Podczas spotkania online można zmienić opcje dostępu i prezenterów dla osób, które jeszcze nie dołączyły do spotkania. Można także modyfikować uprawnienia do prywatnego wyświetlania i adnotacji.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie strony opcji spotkania w trakcie jego trwania

Aby ustawić opcje w trakcie spotkania, wykonaj następujące czynności:

  1. W oknie spotkania lub konwersacji grupowej usługi Lync Online kliknij łącze Informacje o dołączaniu i opcje spotkania.

  2. W oknie dialogowym Informacje o dołączaniu i opcje spotkania kliknij przycisk Opcje spotkania.

  3. Zmień opcje spotkania zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać szczegóły, zobacz sekcje Ustawianie opcji dostępu i prezenterów oraz Ustawianie uprawnień do prywatnego wyświetlania i adnotacji w dalszej części tego tematu.

  4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Początek strony

Ustawianie opcji dostępu do spotkania i prezenterów

Aby ustawić opcje dostępu do spotkania i prezenterów, wykonaj następujące czynności:

  • W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarach Dostęp do spotkania i Prezenterzy zmień ustawienia poczekalni i prezenterów dla osób, które jeszcze nie dołączyły do spotkania.

Opcje dostępu określają, którzy uczestnicy muszą czekać w poczekalnia, aż prezenter włączy ich do spotkania. W poniższej tabeli dokładnie opisano poszczególne opcje.

Ważne:  Nawet jeśli poczekalnia spotkania jest włączona, uczestnicy łączący się za pomocą telefonu pomijają poczekalnię.

Opcja dostępu

Kto czeka poczekalni

Kiedy wybrać tę opcję

Tylko organizator (zablokowane)

Wszyscy

Uczestnicy nie powinni przeglądać materiałów informacyjnych lub slajdów programu Microsoft PowerPoint przed rozpoczęciem spotkania.

Osoby z mojej firmy, które zapraszam

Osoby bez kont w sieci firmowej i osoby niezaproszone

Omawiane zagadnienia są poufne lub tajne.

Osoby z mojej firmy

Osoby bez kont w sieci firmowej

Wszyscy uczestnicy mają konta w sieci organizacji.

Wszyscy, w tym osoby spoza mojej firmy (brak ograniczeń)

Nikt

Zaproszone zostaną osoby z zewnątrz.

Opcje prezenterów sterują tym, którzy uczestnicy automatycznie otrzymują uprawnienia osoba prowadząca, gdy dołączają do spotkania. W poniższej tabeli dokładnie opisano poszczególne opcje.

Opcja prezentera

Kto jest prezenterem

Kiedy wybrać tę opcję

Osoby z mojej firmy

Wszystkie dołączające osoby z kontami w sieci firmowej

Wewnętrzne grupowe sesje robocze, których wszyscy uczestnicy mogą udostępniać oraz modyfikować zawartość spotkania.

Wszyscy, w tym osoby spoza mojej firmy (brak ograniczeń)

Wszystkie dołączające osoby

Grupowe sesje robocze z osobami bez kont w sieci firmowej.

Osoby, które organizator uczynił prezenterami podczas planowania spotkania

Organizator i uczestnicy początkowo wybrani jako prezenterzy

Nikt więcej nie może dołączyć do spotkania z uprawnieniami prezentera.

Początek strony

Ustawianie uprawnień do prywatnego wyświetlania i adnotacji

Aby zmienić domyślne opcje wyświetlania i adnotacji, wykonaj następujące czynności:

  • W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarze Uprawnienia wykonaj jedną lub obie z następujących czynności, w zależności od potrzeb:

    • Zmień ustawienie Wyświetlanie prywatnie na opcję Tylko prezenterzy, Wszyscy lub Brak. Zazwyczaj tylko prezenterzy mogą przeglądać strony zawartości spotkania w dowolnym tempie bez wpływu na to, co widzą inni uczestnicy spotkania.

    • Zmień ustawienie Adnotowanie prezentacji na opcję Tylko prezenterzy, Wszyscy lub Brak. Zazwyczaj wszyscy uczestnicy spotkania mogą dodawać adnotacje do prezentacji programu PowerPoint.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×