Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Zmienianie widoków w witrynie internetowej usługi OneDrive

Pliki w witrynie internetowej usługi OneDrive można wyświetlać na różne sposoby. Aby łatwiej wyszukiwać pliki, możesz przeglądać, sortować i zmieniać sposób wyświetlania tych elementów. Możesz też wyświetlać szczegółowe informacje lub zmieniać język.

Uwaga: Tak informacja odnosi się do witryny internetowej OneDrive.com. W celu uzyskania informacji dotyczących aplikacji mobilnej, zobacz artykuł Korzystanie z usługi OneDrive dla systemu Android lub Korzystanie z usługi OneDrive dla systemu iOS.

Przeglądanie elementów

Lewe okienko umożliwia filtrowanie widoku elementów w usłudze OneDrive.

 • Moje pliki — wyświetl wszystkie swoje OneDrivepliki i foldery.

 • Ostatnie — sprawdź, które dokumenty pakietu Office były ostatnio otwierane, niezależnie od tego, czy były modyfikowane czy nie.

 • Zdjęcia — wyświetl wszystkie zdjęcia w usłudze OneDrive uporządkowane według daty.

  • Aby wyświetlić w tym widoku tylko zdjęcia z określonego folderu lub ze wszystkich folderów, wybierz strzałkę obok pozycji Pokaż foldery z w prawym górnym rogu, a następnie wybierz folder lub pozycję Wszystkie foldery.

  Uwaga: Opcja Zdjęcia jest tylko dostępna, jeśli zalogowano się do usługi OneDrive dla użytkowników domowych lub kont osobistych za pomocą konta Microsoft. Nie jest ona dostępna w usłudze OneDrive używanej w pracy lub szkole.

 • Shared — wyświetl elementy udostępnione innym osobom oraz te, które zostały Ci udostępnione przez inne osoby.

 • Kosz — wyświetl usunięte elementy i foldery.

Opcje przeglądania

Dostępne są trzy różne opcje wyświetlania. Wybierz  Opcje przeglądania w sieci web usługi OneDrive  na górnym pasku menu, aby wyświetlić opcje:

 • Wybierz  Opcje przeglądania w sieci web usługi OneDrive  , aby wyświetlić zawartość w postaci listy

 • Wybierz  Opcje przeglądania w sieci web usługi OneDrive  ,aby wyświetlić zawartość w postaci listy kompaktowej

 • Wybierz  Opcje przeglądania w sieci web usługi OneDrive  , aby wyświetlić miniatury obrazów i podglądy w postaci kafelków

Uwagi: 

 • Ikona Opcje widoku zmienia się zależnie od aktualnie używanego widoku, a widoczność opcji zależy od tego, czy zalogowano się do usługi OneDrive za pomocą konta Microsoft, czy konta służbowego.)

 • Witryna OneDrive.com może tylko wyświetlać podglądy obrazu, jeśli rozmiar obrazu jest mniejszy niż 100 MB (około12 000 x 8000 pikseli).

Przeczytaj więcej na temat Typów plików obsługiwanych w przypadku wyświetlana podglądu plików w usłudze OneDrive.

Uwaga: W celu zmiany rozmiaru czcionki przejdź do ustawień przeglądarki i wybierz pozycję Powiększanie, aby powiększyć lub pomniejszyć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ułatwianie korzystania z komputera lub Skróty ułatwień dostępu na komputerze Mac - Wsparcie Apple.

Sortowanie elementów

Dokumenty są zwykle sortowane według nazwy, a zdjęcia — według daty utworzenia. Możesz jednak zmienić sposób ich sortowania w Widoku listy  Opcje przeglądania w sieci web usługi OneDrive. Aby upewnić się, że jest ustawiony widok listy, wybierz go z opcji widoku na górnym pasku menu. 

 • Zaznacz nagłówek kolumny, a następnie wybierz odpowiednią kolejność wyświetlania. (Na przykład wybierz nagłówek Nazwa, następnie zaznacz pozycję od A do Z lub od Z do A).

 • Możesz też wybrać pozycję Sortuj, aby określić kolejność wyświetlania plików (na przykład według kategorii Nazwa, Zmodyfikowane lub Udostępniane). Możesz też wybrać pozycje Sortuj > Zmień rozmieszczenie, aby przeciągnąć elementy w dowolnej kolejności, a następnie zapisz tę kolejność.

  Uwagi: 

  • Opcja Zmień rozmieszczenie jest tylko dostępna, jeśli zalogowano się do usługi OneDrive dla użytkowników domowych lub kont osobistych za pomocą konta Microsoft. Nie jest ona dostępna w przypadku konta służbowego Microsoft.

  • Jeśli zmienisz sortowanie w usłudze OneDrive używanej w pracy lub szkole, zmiany te nie będą zapisane po wylogowaniu. Aby zapisać opcje sortowania w usłudze OneDrive dla użytkowników domowych lub kont osobistych, wybierz pozycję Zapisz kolejność sortowania w menu Sortowanie. 

Zmienianie rozmiaru kolumn

Nazwy plików mogą być nieco długie, dlatego możesz dopasować szerokość kolumn w widoku listy OneDrive.

 1. Ustaw wskaźnik myszy na krawędzi nagłówka kolumny, którą chcesz dopasować (np. Nazwa).

 2. Gdy kursor zmieni kształt na strzałkę dwugrotową, kliknij krawędź kolumny lewym przyciskiem myszy i przeciągnij ją w celu ustawienia szerokości.

Wyświetlanie szczegółów

Aby wyświetlić więcej informacji o wybranych elementach, wybierz pozycję tekst alternatywnyInformacje, aby otworzyć okienko Szczegóły. W okienku szczegółów są wyświetlane informacje o udostępnianiu i nie tylko. W przypadku zdjęć możesz na przykład wyświetlić informacje o używanym aparacie i jego ustawieniach. W przypadku zdjęć wykonanych przy użyciu telefonu możesz wyświetlić informacje o lokalizacji. Ponadto w przypadku niektórych zdjęć możesz nawet wyświetlić tekst wyodrębniony ze zdjęcia.

Zmienianie języka

Aby wyświetlić witrynę internetową OneDrive w różnych językach po zalogowaniu się za pomocą konta Microsoft:

 1. Wybierz pozycję Ustawienia u góry strony, a następnie wybierz aktualnie wyświetlany język,

 2. Wybierz własny język, naciśnij pozycję Wybierz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: W przypadku Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole język jest ustawiany dla Microsoft 365, a nie odrębnie dla usługi OneDrive. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie języka wyświetlania i strefy czasowej w usłudze Office 365 dla firm.

Klasyczny i nowy widok w usłudze OneDrive używanej w pracy lub szkole

W usłudze OneDrive używanej w pracy lub szkole są dostępne dwa widoki: klasyczny i nowy. Jeśli w lewym dolnym rogu jest widoczna opcja Przywróć widok klasyczny, oznacza to, że aktywny jest nowy widok. Możesz kliknąć opcję Przywróć widok klasyczny, aby uzyskać widok klasyczny. Aby powrócić do nowego widoku, wybierz moduł uruchamiania umieszczony w lewym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję OneDrive.

Dowiedz się więcej

Miniatury usługi OneDrive

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Ikona Kontakt z pomocą techniczną

Kontakt z pomocą techniczną
Aby uzyskać pomoc dotyczącą konta Microsoft i subskrypcji, odwiedź witrynę Pomoc dotycząca kont i rozliczeń.

Aby uzyskać pomoc techniczną, przejdź do strony Kontakt z pomocą techniczną Microsoft, wprowadź problem i wybierz pozycję Uzyskaj pomoc. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wybierz pozycję Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby przejść do najlepszej opcji pomocy technicznej.

Znaczek służbowy

Administratorzy
Administratorzy powinni również przeglądać stronę Pomoc dla administratorów usługi OneDrive, Społeczność techniczna usługi OneDrive lub skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×