W programie Publisher można wprowadzać zmiany w tabelach, takie jak dodawanie, usuwanie i zmienianie rozmiaru wiersza lub kolumny. Możesz również scalić wiersze lub kolumny. Jeśli zmienisz zdanie, możesz cofnąć scalanie i podzielić wiersz lub kolumnę.

Dodawanie wiersza lub kolumny

 1. Aby wstawić pojedynczy wiersz lub kolumnę, kliknij komórkę w wierszu sąsiadującym z tym, do którego chcesz dodać nowy wiersz lub kolumnę.

  Aby wstawić wiele wierszy lub kolumn, zaznacz tę samą liczbę wierszy lub kolumn, które chcesz wstawić.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Wstaw,a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Program Publisher doda pusty wiersz lub kolumnę z takim samym formatowaniem i rozmiarem jak ten, który został początkowo klikowany.

  Porada: Aby dodać wiersz u dołu tabeli, kliknij wewnątrz komórki w prawym dolnym rogu, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Zaznacz wiersz lub kolumnę do usunięcia.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Usuń,a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Uwaga: Aby zaznaczyć wiele wierszy lub kolumn, przytrzymaj na klawisz SHIFT i klikaj w obrębie każdego wiersza lub kolumny.

Zmienianie rozmiaru wiersza lub kolumny

 1. Zaznacz tabelę.

 2. Umieść wskaźnik myszy na krawędzi wiersza lub krawędzi kolumny(A lub B),aż zobaczysz wskaźnik Dopasowywanie(C).

  adjust pointer over column boundary

 3. Przeciągnij granicę wiersza lub kolumny w nowe miejsce.

Zmienianie rozmiaru wiersza lub kolumny bez zmieniania rozmiaru tabeli

 • Podczas przeciągania granicy wiersza lub kolumny przytrzymaj na klawisz SHIFT.

Scalanie dwóch lub większej liczby kolumn lub wierszy

 1. Zaznacz co najmniej dwa sąsiadujące wiersze lub kolumny, które chcesz scalić.

 2. W menu Narzędzia tabel na karcie Układ kliknij polecenie Scal komórki.

  Jeśli komórki zawierają tekst, zawartość każdej komórki jest wyświetlana w scalonej komórce.

Dzielenie scalonych wierszy lub kolumn

Jeśli masz scalone wiersze lub kolumny, możesz je rozdzielić z powrotem.

 1. Zaznacz scalone wiersze lub kolumny, które chcesz podzielić.

 2. W menu Narzędzia tabel na karcie Układ kliknij polecenie Podziel komórki.

  Jeśli scalone komórki zawierały tekst, zawartość scalonych komórek pojawi się w jednej z podzielonych komórek.

Dodawanie wiersza lub kolumny

 1. Aby wstawić pojedynczy wiersz lub kolumnę, kliknij komórkę w wierszu sąsiadującym z tym, do którego chcesz dodać nowy wiersz lub kolumnę.

  Aby wstawić wiele wierszy lub kolumn, zaznacz tę samą liczbę wierszy lub kolumn, które chcesz wstawić.

 2. W menu Tabela wskaż polecenie Wstaw,a następnie kliknij tę opcję.

  Program Publisher doda pusty wiersz lub kolumnę z takim samym formatowaniem i rozmiarem jak ten, który został początkowo klikowany.

  Porada: Aby dodać wiersz u dołu tabeli, kliknij wewnątrz komórki w prawym dolnym rogu, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Zaznacz wiersz lub kolumnę do usunięcia.

 2. W menu Tabela wskaż polecenie Usuń,a następnie kliknij opcję, którą chcesz wybrać.

  Uwaga: Aby zaznaczyć wiele wierszy lub kolumn, przytrzymaj na klawisz SHIFT i klikaj w obrębie każdego wiersza lub kolumny.

Zmienianie rozmiaru wiersza lub kolumny

 1. Zaznacz tabelę.

 2. Umieść wskaźnik myszy na krawędzi wiersza lub krawędzi kolumny(A lub B),aż zobaczysz wskaźnik Dopasowywanie(C).

  adjust pointer over column boundary

 3. Przeciągnij granicę wiersza lub kolumny w nowe miejsce.

Zmienianie rozmiaru wiersza lub kolumny bez zmieniania rozmiaru tabeli

 • Podczas przeciągania granicy wiersza lub kolumny przytrzymaj na klawisz SHIFT.

Scalanie dwóch lub większej liczby kolumn lub wierszy

 1. Zaznacz co najmniej dwa sąsiadujące wiersze lub kolumny, które chcesz scalić.

 2. W menu Tabela kliknij polecenie Scal komórki.

  Jeśli komórki zawierają tekst, zawartość każdej komórki jest wyświetlana w scalonej komórce.

Dzielenie scalonych wierszy lub kolumn

Jeśli masz scalone wiersze lub kolumny, możesz je rozdzielić z powrotem.

 1. Zaznacz scalone wiersze lub kolumny, które chcesz podzielić.

 2. W menu Tabela kliknij polecenie Podziel komórki.

  Jeśli scalone komórki zawierały tekst, zawartość scalonych komórek pojawi się w jednej z podzielonych komórek.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×