Aby szybko zmienić czcionki tekstu, kolory lub ogólny wygląd obiektów we wszystkich arkuszach skoroszytu, spróbuj przełączyć się na inny motyw lub zmienić motyw zgodnie z potrzebami. Jeśli podoba Ci się konkretny motyw, możesz ustawić go jako domyślny dla wszystkich nowych skoroszytów.

Aby przełączyć się do innego motywu, kliknij pozycję Układ strony > motywy, a następnie wybierz ten, który Ci się przybierze.

Galeria Motywy na karcie Układ strony

Aby dostosować ten motyw, możesz zmienić jego kolory, czcionki i efekty zgodnie z potrzebami, zapisać je z bieżącym motywem i w razie potrzeby ustawić go jako motyw domyślny dla wszystkich nowych skoroszytów.

Zmienianie kolorów motywu

Wybranie innej palety kolorów motywu lub zmiana jej kolorów ma wpływ na dostępne kolory w s wyboru kolorów i kolory użyte w skoroszycie.

 1. Kliknij pozycję > stron ikolory , a następnie wybierz zestaw kolorów.

  Pierwszy zestaw kolorów jest używany w bieżącym motywie.

  Galeria kolorów motywu otwarta przy użyciu przycisku Kolory na karcie Układ strony

 2. Aby utworzyć własny zestaw kolorów, kliknij pozycję Dostosuj kolory.

 3. Dla każdego koloru motywu, który chcesz zmienić, kliknij przycisk obok tego koloru i wybierz kolor w obszarze Kolory motywu.

  Zmienianie koloru motywu

  Aby dodać własny kolor, kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie wybierz kolor na karcie Standardowy lub wprowadź liczby na karcie Niestandardowy.

  Porada: W polu Przykład jest wyświetlony podgląd wprowadzonych zmian.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę nowego zestawu kolorów i kliknij przycisk Zapisz.

  Porada: Jeśli chcesz przywrócić oryginalne kolory, możesz kliknąć przycisk Resetuj przed kliknięciem przycisku Zapisz.

 5. Aby zapisać te nowe kolory motywu z bieżącym motywem, kliknij pozycję Układ strony i >motywy > Zapisz bieżący motyw.

Zmienianie czcionek motywu

Wybranie innej czcionki motywu umożliwia zmianę tekstu naraz. Aby to zadziałało, upewnij się, że do sformatowania tekstu są używane czcionki Tekstu i Nagłówka.

 1. Kliknij pozycję Układ > ,a następnie wybierz zestaw czcionek.

  Pierwszy zestaw czcionek jest używany w bieżącym motywie.

  Galeria czcionek na karcie Układ strony

 2. Aby utworzyć własny zestaw czcionek, kliknij pozycję Dostosuj czcionki.

 3. W oknie Tworzenie nowych czcionek motywu w polach Czcionka nagłówka i Czcionka tekstu treści wybierz czcionki.

  Tworzenie nowych czcionek motywu

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę nowego zestawu czcionek i kliknij przycisk Zapisz.

 5. Aby zapisać te nowe czcionki motywu z bieżącym motywem, kliknij pozycję Układ strony, a > motywy > Zapisz bieżący motyw.

Zmień efekty motywu

Wybranie innego zestawu efektów zmienia wygląd obiektów używanych w arkuszu przez zastosowanie różnych typów obramowań i efektów wizualnych, takich jak cieniowanie i cieniowanie.

 1. Kliknij pozycję Układ > stron, a następnie wybierz zestaw efektów.

  Pierwszy zestaw efektów jest używany w bieżącym motywie.

  Efekty motywu na karcie Układ strony

  Uwaga: Nie można dostosowywać zestawu efektów.

 2. Aby zapisać efekty wybrane z bieżącym motywem, kliknij pozycję Układ strony i >pozycję > Zapisz bieżący motyw.

Zapisywanie motywu niestandardowego w celu ponownego użycia

Po w wprowadzenie zmian w motywie możesz go zapisać, aby użyć go ponownie.

 1. Kliknij pozycję Układ strony, > motywy > Zapisz bieżący motyw.

  Galeria motywów dostępna po kliknięciu przycisku Motywy

 2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę motywu i kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Motyw zostanie zapisany jako plik motywu (thmx) w folderze Motywy dokumentów na dysku lokalnym i zostanie automatycznie dodany do listy motywów niestandardowych wyświetlanych po kliknięciu przycisku Motywy.

Używanie motywu niestandardowego jako domyślnego dla nowych skoroszytów

Aby użyć motywu niestandardowego we wszystkich nowych skoroszytach, zastosuj go do pustego skoroszytu, a następnie zapisz go jako szablon o nazwie Book.xltx w folderze XLStart (zazwyczaj C:\Użytkownicy\nazwa użytkownika \AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart).

Aby skonfigurować Excel skoroszyt, w który jest automatycznie otwierany nowy skoroszyt, który używa formatu Book.xltx:

 1. Kliknij pozycję>pliku.

 2. Na karcie Ogólne w obszarze Opcje uruchamiania wyczyśćpole wyboru Pokaż ekran startowy podczas uruchamiania tej aplikacji.

  Opcje uruchamiania w oknie dialogowym Opcje programu Excel

  Przy następnym uruchomieniu programu Excel zostanie otwarty skoroszyt, w który jest używany plik Book.xltx.

Porada: Naciśnięcie klawiszy Ctrl+N spowoduje również utworzenie nowego skoroszytu, w który jest używany plik Book.xltx.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×