Zmienianie wypełnienia, konturu lub efektów kształtu dla elementów wykresu

Można błyskawicznie zmienić wygląd elementów wykresu (takich jak obszar wykresu, obszar kreślenia, znaczniki danych, tytuły na wykresach, linie siatki, osie, znaczniki osi, linie trendów, słupki błędów lub ściany i podłogi na wykresach 3W), stosując wstępnie zdefiniowany styl kształtu. Można również zastosować inne wypełnienia kształtów, kontury kształtów i efekty kształtów do tych elementów wykresu.

Wykres złożony

 1. Na wykresie kliknij element wykresu, który chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać go z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.
   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij element wykresu, którego chcesz użyć.

   Obraz wstążki programu Excel

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij wstępnie zdefiniowany styl kształtu lub styl linii.

  Grupa Style kształtów na Wstążce programu Excel

  Aby zobaczyć wszystkie dostępne style kształtów, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej .

Porada: Jeśli nie odpowiada Ci wprowadzona zmiana, możesz ją natychmiast cofnąć. Na pasku narzędzi Szybki dostęp, kliknij pozycję Cofnij Przycisk Cofnij lub naciśnij klawisze CTRL+Z.

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Możesz wypełnić zaznaczony kształt (taki jak znaczniki danych, tytuły, etykiety danych lub legenda) pełnym kolorem, gradientem, obrazem lub teksturą. Za pomocą wypełnienia kształtu nie możesz formatować linii na wykresie (takich jak linie siatki, osie, linie trendów lub słupki błędów).

 1. Na wykresie kliknij element wykresu, który chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać go z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.
   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij element wykresu, którego chcesz użyć.

   Obraz wstążki programu Excel

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Wypełnienie kształtu.

  Grupa Style kształtów na Wstążce programu Excel

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby użyć innego koloru wypełnienia, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

   Porada: Przed zastosowaniem innego koloru możesz szybko wyświetlić podgląd przedstawiający, jak wybrany kolor wpłynie na wygląd wykresu. Gdy wskazujesz rozważane kolory, zaznaczony element wykresu jest na nim wyświetlany w tym kolorze.

  2. Aby usunąć kolor z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  3. Aby użyć koloru wypełnienia, który jest niedostępny w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe, kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia. W oknie dialogowym Kolory określ odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Niestandardowy, a następnie kliknij przycisk OK.

   Utworzone niestandardowe kolory wypełnienia zostaną dodane w obszarze Ostatnio używane kolory, aby można było użyć ich ponownie.

  4. Aby wypełnić kształt obrazem, kliknij pozycję Obraz. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  5. Aby użyć efektu gradientu dla wybranego koloru wypełnienia, kliknij pozycję Gradient, a następnie w obszarze Odmiany kliknij odpowiedni styl gradientu.

   Aby skorzystać z dodatkowych stylów gradientów, kliknij pozycję Więcej gradientów, a następnie w kategorii Wypełnienie kliknij odpowiednie opcje gradientu.

  6. Aby użyć wypełnienia teksturą, kliknij pozycję Tekstura, a następnie kliknij odpowiednią teksturę.

Porada: Jeśli nie odpowiada Ci wprowadzona zmiana, możesz ją natychmiast cofnąć. Na pasku narzędzi Szybki dostęp, kliknij pozycję Cofnij Przycisk Cofnij lub naciśnij klawisze CTRL+Z.

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Możesz zmienić kolor, szerokość i styl linii na wykresie (takich jak linie siatki, osie, linie trendów lub słupki błędów). Możesz też utworzyć obramowania niestandardowe dla zaznaczonych kształtów (takich jak znaczniki danych, tytuły, etykiety danych lub legenda).

 1. Na wykresie kliknij element wykresu, który chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać go z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.
   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij element wykresu, którego chcesz użyć.

   Obraz wstążki programu Excel

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontur kształtu.

  Grupa Style kształtów na Wstążce programu Excel

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby użyć innego koloru konturu, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

  2. Aby usunąć kolor konturu z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij pozycję Brak konturu.

   Uwaga: Jeśli zaznaczony element jest linią, przestanie ona być widoczna na wykresie.

  3. Aby użyć koloru konturu, który jest niedostępny w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe, kliknij pozycję Więcej kolorów konturów. W oknie dialogowym Kolory określ odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Niestandardowy, a następnie kliknij przycisk OK.

   Utworzone niestandardowe kolory konturów zostaną dodane w obszarze Ostatnio używane kolory, aby można było użyć ich ponownie.

  4. Aby zmienić grubość linii lub obramowania, kliknij pozycję Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

   Aby skorzystać z dodatkowych opcji stylu linii lub stylu obramowania, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie kliknij odpowiednie opcje stylu linii lub stylu obramowania.

  5. Aby użyć kreskowanej linii lub obramowania, kliknij pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni typ linii kreskowanej.

   Aby skorzystać z dodatkowych opcji linii kreskowanych, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie kliknij odpowiedni typ linii kreskowanej.

  6. Aby dodać strzałki do linii, kliknij pozycję Strzałki, a następnie kliknij odpowiedni styl strzałki. Nie można używać stylów strzałek dla obramowań.

   Aby skorzystać z dodatkowych opcji stylu strzałki lub stylu obramowania, kliknij pozycję Więcej strzałek, a następnie kliknij odpowiednie ustawienie strzałki.

Porada: Jeśli nie odpowiada Ci wprowadzona zmiana, możesz ją natychmiast cofnąć. Na pasku narzędzi Szybki dostęp, kliknij pozycję Cofnij Przycisk Cofnij lub naciśnij klawisze CTRL+Z.

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Możesz również zastosować efekty wizualne (na przykład efekty cienia, poświaty lub skosu) do zaznaczonych kształtów (takich jak znaczniki danych, tytuły, etykiety danych lub legenda) i linii (takich jak linie siatki, osie, linie trendów lub słupki błędów).

 1. Na wykresie kliknij element wykresu, który chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać go z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.
   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij element wykresu, którego chcesz użyć.

   Obraz wstążki programu Excel

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów.

  Grupa Style kształtów na Wstążce programu Excel

 3. Kliknij jeden z dostępnych efektów, a następnie wybierz odpowiedni typ efektu.

  Uwaga: Efekty kształtów są dostępne w zależności od tego, jaki element wykresu jest zaznaczony. Wstępnie ustawione efekty oraz efekty odbicia i skosu są dostępne tylko dla niektórych elementów wykresu.

Porada: Jeśli nie odpowiada Ci wprowadzona zmiana, możesz ją natychmiast cofnąć. Na pasku narzędzi Szybki dostęp, kliknij pozycję Cofnij Przycisk Cofnij lub naciśnij klawisze CTRL+Z.

Pasek narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Formatowanie z listy rozwijanej elementów wykresu wybierz element wykresu, którego chcesz użyć.

  Lista rozwijana Elementy wykresu

 3. Na karcie Formatowanie w galerii stylów kształtów kliknij strzałkę, aby ją rozwinąć, a następnie wybierz kształt.

  Galeria Style kształtów

Możesz wypełnić zaznaczony kształt (taki jak znaczniki danych, tytuły, etykiety danych lub legenda) pełnym kolorem, gradientem, obrazem lub teksturą. Za pomocą wypełnienia kształtu nie możesz formatować linii na wykresie (takich jak linie siatki, osie, linie trendów lub słupki błędów).

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Formatowanie z listy rozwijanej elementów wykresu wybierz element wykresu, którego chcesz użyć.

  Lista rozwijana Elementy wykresu

 3. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Ikona Wypełnienie kształtu .

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby użyć innego koloru wypełnienia, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

  2. Aby usunąć kolor z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  3. Aby użyć koloru wypełnienia, który jest niedostępny w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe, kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia. W oknie dialogowym Kolory użyj dostępnych opcji, aby wybrać kolor, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Aby wypełnić kształt obrazem, kliknij pozycję Obraz. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  5. Aby użyć efektu gradientu dla wybranego koloru wypełnienia, kliknij pozycję Gradient, a następnie kliknij odpowiedni styl gradientu.

   Aby skorzystać z dodatkowych stylów gradientów, kliknij pozycję Więcej gradientów, a następnie w okienku Formatuj obszar wykresu w obszarze Wypełnienie kliknij odpowiednie opcje gradientu.

  6. Aby użyć wypełnienia teksturą, kliknij pozycję Tekstura, a następnie kliknij odpowiednią teksturę.

Możesz zmienić kolor, szerokość i styl linii na wykresie (takich jak linie siatki, osie, linie trendów lub słupki błędów). Możesz też utworzyć obramowania niestandardowe dla zaznaczonych kształtów (takich jak znaczniki danych, tytuły, etykiety danych lub legenda).

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Formatowanie z listy rozwijanej elementów wykresu wybierz element wykresu, którego chcesz użyć.

  Lista rozwijana Elementy wykresu

 3. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Ikona Kontury kształtu (ikona Kontury kształtu).

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby użyć innego koloru konturu, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

  2. Aby usunąć kolor konturu z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij pozycję Brak konturu.

   Uwaga: Jeśli zaznaczony element jest linią, przestanie ona być widoczna na wykresie.

  3. Aby użyć koloru konturu, który jest niedostępny w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe, kliknij pozycję Więcej kolorów konturów. W oknie dialogowym Kolory użyj dostępnych opcji, aby wybrać kolor, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Aby zmienić grubość linii lub obramowania, kliknij pozycję Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  5. Aby użyć kreskowanej linii lub obramowania, kliknij pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni typ linii kreskowanej.

  6. Aby dodać strzałki do linii, kliknij pozycję Strzałki, a następnie kliknij odpowiedni styl strzałki. Nie można używać stylów strzałek dla obramowań.

Możesz również zastosować efekty wizualne (na przykład efekty cienia, poświaty lub skosu) do zaznaczonych kształtów (takich jak znaczniki danych, tytuły, etykiety danych lub legenda) i linii (takich jak linie siatki, osie, linie trendów lub słupki błędów).

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Formatowanie z listy rozwijanej elementów wykresu wybierz element wykresu, którego chcesz użyć.

  Lista rozwijana Elementy wykresu

 3. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Ikona Efekty kształtów (ikona Efekty kształtów).

 4. Kliknij jeden z dostępnych efektów, a następnie wybierz odpowiedni typ efektu.

  Uwaga: Efekty kształtów są dostępne w zależności od tego, jaki element wykresu jest zaznaczony. Wstępnie ustawione efekty oraz efekty odbicia i skosu są dostępne tylko dla niektórych elementów wykresu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×