Po wstawieniu pola wyboru w dokumencie możesz zmienić symbol pola wyboru z X na znacznik wyboru lub inny symbol albo wprowadzić inne zmiany, takie jak kolor lub rozmiar pola wyboru.

Zmienianie symbolu pola wyboru

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest jeszcze widoczna, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 2. W dokumencie kliknij pole wyboru.

  Kontrolka pola wyboru w dokumencie programu Word 2013

 3. Na karcie Deweloper kliknij pozycję Właściwości.

  The Properties option is highlighted on the Developer tab.

 4. W oknie dialogowym Właściwości kontrolki zawartości wybierz pozycjęZmień obok symbolu Zaznaczone.

 5. W polu Symbol poszukaj symbolu. Spróbuj wybrać inną czcionkę na liście czcionek, na przykład czcionkę Segoe UI Symbol.

  Wybierz symbol, którego chcesz użyć, a następnie wybierz przycisk OK.

 6. Powtórz te same kroki dla każdego pola wyboru.

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest jeszcze widoczna, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 2. W dokumencie zaznacz pole wyboru.

  Kontrolka pola wyboru w dokumencie programu Word 2013

 3. Na karcie Deweloper wybierz pozycję Właściwości.

  The Properties option is highlighted on the Developer tab.

 4. W oknie Właściwości kontrolki zawartości wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby po umieszczeniu wskaźnika myszy nad polem wyboru był wyświetlany tekst objaśnijący, wprowadź tekst w polu Tytuł.

  • Wybierz pozycję Kolor, aby kolor był koloru po umieszczeniu na nim wskaźnika myszy.

  • Jeśli nie chcesz, aby pole kontrolki zawartości było wyświetlane, wybierz pozycję Brak w polu Pokaż jako. Jeśli wybierzesz tę opcję, tekst wprowadzony w polu Tytuł nie będzie wyświetlany.

  • Aby zmienić rozmiar, kolor lub styl obramowania pola wyboru, zaznacz pole wyboru Użyj stylu do formatowania tekstu wpisanego w pustej kontrolce, a następnie kliknij pozycję Nowy styl.

   • W obszarzeFormatowanie wybierz rozmiar czcionki dla pola wyboru.

   • Wybierz kolor z listy Kolor.

   • Aby wybrać inne obramowanie, wybierz pozycję Formatuj > obramowanie.

 5. Wybieraj przycisk OK do momentu zamknięcia otwartych pól.

 6. Powtórz te same kroki dla każdego pola wyboru.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×