Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia zadań w projekcie w usłudze Project Online

Harmonogram projektu w aplikacji Project Web App może być jednopoziomową listą zadań, ale zazwyczaj zadania projektu tworzą hierarchię. Oznacza to, że niektóre zadania są zadaniami poziomu sumarycznego, natomiast inne są podzadaniami tych zadań sumarycznych. Zadania sumaryczne mogą przedstawiać różne fazy w projekcie lub ogólne etapy pracy, a podzadania — bardziej szczegółowe prace składające się na większe fazy czy zadania.

Istnieją dwa sposoby zwiększania i zmniejszania wcięcia zadań w projekcie:

 • Kliknij wiersz zadania, którego wcięcie chcesz zwiększyć lub zmniejszyć, a następnie na karcie Zadanie w grupie Edycja kliknij pozycję Zwiększ wcięcie lub Zmniejsz wcięcie.

 • Kliknij wiersz zadania, którego wcięcie chcesz zwiększyć lub zmniejszyć. Aby zwiększyć wcięcie zadania, naciśnij klawisze Alt + Shift + Strzałka w prawo. Aby zmniejszyć wcięcie zadania, naciśnij klawisze Alt + Shift + Strzałka w lewo.

Porada:  Projekt nie jest obecnie otwarty do edycji? Kliknij pozycję projekty na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij nazwę projektu na liście w centrum projektów, a następnie na karcie projekt lub na karcie zadanie kliknij pozycję Edytuj.

Kiedy używasz planowania automatycznego, czas trwania oraz daty rozpoczęcia i zakończenia zadania sumarycznego są określane na podstawie podzadań wymienionych poniżej tego zadania. Zadanie sumaryczne rozpoczyna się wraz z datą rozpoczęcia najwcześniejszego z jego podzadań, a kończy wraz z datą zakończenia najpóźniejszego z jego podzadań.

Czy chcesz wyświetlić zadanie sumaryczne na poziomie projektu?    Dostępna jest również opcja pokazywania zadania sumarycznego projektu, które jest umieszczane w pierwszym wierszu na liście zadań projektu i przedstawia rzutowanie wszystkich zadań sumarycznych i podzadań na poziom projektu. Aby pokazać zadanie sumaryczne projektu, zaznacz pole wyboru Zadanie sumaryczne projektu w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Opcje.

Przykład

Załóżmy, że planujesz obsługę stoiska na targach. Pierwszą fazą może być przygotowanie, obejmujące zgromadzenie wyposażenia stoiska i wszelkich materiałów dla osób odwiedzających, przetransportowanie całego wyposażenia na miejsce targów oraz przygotowanie stoiska. Kolejną fazą może być faza wydarzenia, w której część pracowników na zmianę obsługuje stoisko, a inni chodzą po hali i rozdają materiały. Na końcu może występować faza działań dodatkowych, obejmująca wysłanie wiadomości e-mail z podziękowaniami dla osób, które odwiedziły stoisko, i udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, w przypadku których firma zobowiązała się wysłać odpowiedzi po zakończeniu targów.

W tym przykładzie można zastosować następującą listę z wcięciami, zawierającą zadania sumaryczne i podzadania:

 • Faza 1. Przygotowanie do targów

  • Zamówienie i skompletowanie wyposażenia stoiska, broszur i ulotek

  • Wysłanie wyposażenia stoiska na miejsce targów

  • Przygotowanie stoiska na miejscu targów

 • Faza 2. Targi

  • Obsługa stoiska na zmiany

   • Zmiana 1 na stoisku

   • Zmiana 2 na stoisku

   • Zmiana 3 na stoisku

  • Zmiany na hali

   • Zmiana 1 na hali

   • Zmiana 2 na hali

   • Zmiana 3 na hali

 • Faza 3. Działania dodatkowe

  • Wysłanie podziękowań

  • Kontakt w sprawie poszczególnych pytań

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×