Informacje prawne dotyczące urządzeń Surface

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Dokumenty związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska dotyczące produktu

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku z maszynami, sprzętem medycznym ani do zastosowań przemysłowych. Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały jawnie zatwierdzone przez firmę Microsoft, mogą spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Ten produkt jest przeznaczony do użytku ze sprzętem informatycznym wymienionym na liście NRTL (UL, CSA, ETL itp.) i/lub zgodnym ze standardem IEC/EN 60950-1 bądź IEC/EN 62368-1 (z oznaczeniem CE). Produkt nie zawiera części podlegających naprawie. To urządzenie jest klasyfikowane jako produkt komercyjny do użytku w temperaturze od 0ºC do 35ºC.

Utylizacja zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash.

Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego bateriach albo na opakowaniu oznacza, że produktu oraz wszelkich zawartych w nim baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt lub baterię należy zanieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Osobne zbieranie i recykling pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych i zapobiega występowaniu negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska, ponieważ sprzęt elektroniczny i baterie mogą zawierać substancje niebezpieczne. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrzucania baterii i sprzętu elektronicznego oraz odpadów elektronicznych, skontaktuj się z gminą, firmą obsługującą wywóz nieczystości lub sklepem, w którym został kupiony produkt. Dodatkowe informacje na temat utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) oraz baterii można uzyskać, pisząc na adres eRecycle@microsoft.com. Produkty, które można ładować, zawierają baterię litowo-jonową.

Przepisy dotyczące zakłóceń fal radiowych i telewizyjnych

Sprzęt firmy Microsoft może emitować radiowe. Jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji drukowanej i/lub plikach pomocy na ekranie, urządzenie może powodować szkodliwe zakłócenia pracy innych urządzeń radiokomunikacyjnych (np. radia AM/FM, telewizja, elektroniczne nianie, telefony bezprzewodowe itd.) Nie ma jednak żadnej gwarancji, że zakłócenia fal radiowych nie powstaną w danej instalacji. Aby określić, czy urządzenie powoduje zakłócenia pracy innych urządzeń radiokomunikacyjnych, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Jeśli zakłócenia znikną, oznacza to, że prawdopodobnie były wywołane przez urządzenie. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia, spróbuj wykonać następujące kroki w celu jego zniwelowania:

  • Przemieszczaj anteny innych urządzeń komunikacji radiowej (na przykład odbiorników radiowych AM/FM, telewizorów, elektronicznych niań, telefonów bezprzewodowych) na taką odległość, aż zakłócenia znikną.

  • Przenieś urządzenie dalej od radia lub telewizora albo umieść z drugiej strony radia lub telewizora.

  • Podłącz urządzenie do innego źródła zasilania, tak aby urządzenie i radio lub telewizor były podłączone do innych obwodów kontrolowanych przez inne bezpieczniki i wyłączniki obwodu.

  • W razie potrzeby poproś o poradę sprzedawcę urządzenia lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. Aby uzyskać więcej informacji o problemach z zakłóceniami, przejdź do witryny Federalnej Komisji Łączności: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Można także zatelefonować pod numer 1 888 CALL FCC i poprosić o zestawienia dotyczące zakłóceń.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Narażenia na działanie fal radiowych

To urządzenie zawiera nadajniki radiowe i zostało zaprojektowane, wyprodukowane oraz przetestowane pod kątem zgodności z wytycznymi Federalnej Komisji Łączności, kanadyjskiej agencji Innovation, Science and Economic Development oraz UE w zakresie ekspozycji na działanie fal radiowych i współczynnika SAR.

Model 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832, 1866, 1876, 1899, 1900, 1901, 1926, 1927: Aby zapewnić, że poziom narażenia na energię fal radiowych generowanych przez nadajniki radiowe nie przekracza limitów narażenia określonych w tych wytycznych, trzymaj urządzenie w taki sposób, aby wyświetlacz nie miał bezpośredniego kontaktu z Twoim ciałem, tzn. nie kładź urządzenia skierowanego ekranem w dół na kolanach ani tułowiu.

Model 1707: To urządzenie powinno być montowane i użytkowane w taki sposób, aby radiator znajdował się co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Informacje dotyczące współczynnika SAR produktu są dostępne pod adresem sar.microsoft.com.

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa używania fal radiowych można znaleźć, korzystając z poniższych linków:

Witryna internetowa FCC pod adresem https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
Witryna internetowa ISED pod adresem https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Użytkowanie tego urządzenia w paśmie częstotliwości 5150–5250 MHz jest dozwolone tylko w pomieszczeniach. Ma to na celu ograniczenie zakłóceń w działaniu korzystających z tych samych kanałów mobilnych systemów satelitarnych. Informujemy użytkowników, że radary o dużej mocy są traktowane jako użytkownicy podstawowi (tj. użytkownicy priorytetowi) pasm 5250–5350 MHz i 5650–5850 MHz i że te radary mogą powodować zakłócenia działania urządzeń LE‑LAN i/lub ich uszkodzenie.

Identyfikatory FCC i ISED

Model: 1725 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1769 Identyfikator FCC: C3K1769 IC: 3048A-1769 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1782 Identyfikator FCC: C3K1782 IC: 3048A-1782 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1793 Identyfikator FCC: C3K1793 IC: 3048A-1793 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1795 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1796 Identyfikator FCC: C3K1796 IC: 3048A-1796 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1807 Identyfikator FCC: C3K1807 IC: 3048A-1807 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1813 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1824 Identyfikator FCC: C3K1824 IC: 3048A-1824 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1825 Identyfikator FCC: C3K1825 IC: 3048A-1825 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1832 Identyfikator FCC: C3K1832 IC: 3048A-1832 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1834 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1835 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1853 Identyfikator FCC: C3K1853 IC: 3048A-1853 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1864 Identyfikator FCC: C3K1864 IC: 3048A-1864 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1866 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), zawiera: Identyfikator FCC: C3K1866 — zmiana identyfikatora na identyfikator FCC: PD9AX201D2, zawiera IC: 3048A-1866
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1867 Identyfikator FCC: C3K1867 IC: 3048A-1867 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1868 Identyfikator FCC: C3K1868 IC: 3048A-1868 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1872 Identyfikator FCC: C3K1872 IC: 3048A-1872 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1873 Identyfikator FCC: C3K1873 IC: 3048A-1873 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1876 Identyfikator FCC: C3K1876 IC: 3048A-1876 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1901, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), zawiera identyfikator FCC: C3K1901 — zmiana identyfikatora na identyfikator FCC: PD9AX200D2L, zawiera IC: 3048A-1901
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1905 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model 1907, model 1899, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), identyfikator FCC: C3K1899, IC: 3048A-1899 zawiera identyfikator FCC: ID C3K1957 — zmiana identyfikatora na identyfikator FCC: PD9AX201D2, zawiera IC: 3048A-1957
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model: 1908, model 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), zawiera identyfikator FCC: C3K1900 — zmiana identyfikatora na identyfikator FCC: PD9AX201D2, zawiera IC: 3048A-1900
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model 1909, model 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), zawiera identyfikator FCC: C3K1900 — zmiana identyfikatora na identyfikator FCC: PD9AX201D2, zawiera IC: 3048A-1900
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model 1926, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), identyfikator FCC: C3K1926, Zawiera identyfikator FCC C3K1901 jako zmianę identyfikatora na PD9AX200D2L, IC 3048A-1926, zawiera IC 3048A-1901
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Model 1927, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), identyfikator FCC: C3K1927, Zawiera identyfikator FCC C3K1956 jako zmianę identyfikatora na PD9AX200D2L, IC 3048A-1927, zawiera IC 3048A-1956
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Dotyczy klientów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Deklaracja zgodności dostawcy

Modele: 1725, 1769, 1782, 1793, 1795, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1853, 1864, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1899, 1900, 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1926, 1927

Strona odpowiedzialna: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
Adres e-mail: regcomp@microsoft.com

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z części 15 reguł Federalnej Komisji Łączności (FCC) Stanów Zjednoczonych, oraz zwolnionymi z licencji standardami RSS kanadyjskiej agencji Innovation, Science and Economic Development (ISED). Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały jawnie zatwierdzone przez firmę Microsoft, mogą spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Dotyczy klientów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Zjednoczonym Królestwie i Szwajcarii

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1707 i związana z nimi maksymalna znamionowa moc nadawcza i tolerancje są następujące:
WLAN (główny) 2400–2483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN (główny) 5,15–5,25 GHz, 21,59 dBm EIRP +/–1.5dB.
WLAN (główny) 5,25-5.35 GHz, 19,41 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN (główny) 5,47–5,725 GHz, 18,89 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN (główny) 5,725–5,85 GHz, 13,56 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN (akcesorium) 5,15–5,25GHz, -1,7 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN (akcesorium) 5,725–5,85GHz, -1,9 dBm EIRP +/–1,5 dB.
Bluetooth/BT LE 2400–2483,5 MHz, 5,01 dBm EIRP +/–1,5 dB.

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1769/1782 i związana z nimi maksymalna znamionowa moc nadawcza i tolerancje są następujące:
WLAN 2400–2483,5MHz, 17 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25GHz, 18 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35GHz, 18 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725GHz, 18 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85GHz, 11 dBm EIRP +/–1,5 dB.
Bluetooth 2400–2483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/–1,5 dB. 8

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1793 i związana z nimi maksymalna znamionowa moc nadawcza i tolerancje są następujące:
WLAN 2400-2483.5 MHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,47-5,725 GHz, 17,5 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,725-5,85 GHz, 13 dBm EIRP +/-1,5 dB
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 7,1 dBm EIRP +/-1,5 dB
Częstotliwość pomocnicza 5,15-5,25 GHz, -3,6+/-1,5 dB
Częstotliwość pomocnicza 5,725-5,85 GHz, -4+/-1,5 dB

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1796 i związana z nimi maksymalna znamionowa moc nadawcza i tolerancje są następujące:
WLAN 2400–2483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25GHz, 18 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725GHz, 18 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/–1,5 dB.
Bluetooth 2400–2483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/–1,5 dB.

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1807 i związana z nimi maksymalna znamionowa moc nadawcza i tolerancje są następujące:
LTE 1920~1980 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 1710~1785 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 2500~2570 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 880~915 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 832~862 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 703~748 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 2570~2620 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 2300~2400 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
UMTS 1920~1980 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
UMTS 880~915 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25GHz, 18 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725GHz, 18 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/–1,5 dB.
Bluetooth 2400–2483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/–1,5 dB.

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1824 i związana z nimi maksymalna znamionowa moc nadawcza i tolerancje są następujące:
WLAN 2400–2483,5 MHz, 17,7 dBm EIRP +1/–2 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18,78 dBm EIRP +1/–2 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18,77 dBm EIRP +1/–2 dB.
WLAN 5,47–5,725 GHz, 18,76 dBm EIRP +1/–2 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 11,46 dBm EIRP +1/–2 dB.
Bluetooth 2400–2483,5 MHz, 5,7 dBm EIRP +/–1,5 dB.
NFC -21.66 dBμA/m +/–2 dB przy 10 m

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1825 i związana z nimi maksymalna znamionowa moc nadawcza i tolerancje są następujące:
LTE 1920~1980 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 1710~1785 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 2500~2570 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 880~915 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 832~862 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 703~748 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 2570~2620 MHz, 23,5 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
LTE 2300~2400 MHz, 23,5 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
UMTS 1920~1980 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
UMTS 880~915 MHz, 24 dBm moc przewodzona +/- 1,0 dB
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,44 dBm EIRP +1/-2 dB
WLAN 5,15-5,25 GHz, 17,94 dBm EIRP +1/-2 dB
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18,02 dBm EIRP +1/-2 dB
WLAN 5,47-5,725 GHz, 17,98 dBm EIRP +1/-2 dB
WLAN 5,725-5,85 GHz, 9,03 dBm EIRP +1/-2 dB
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 2,98 dBm EIRP +1,5/-1,5 dB
NFC -21,32 dBμA/m @10 m +2/-2 dB

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1832 i związana z nimi maksymalna znamionowa moc nadawcza i tolerancje są następujące:
WLAN 2400–2483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 20,3 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18,5 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725GHz, 18 dBm EIRP +/–1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85GHz, 12,5 dBm EIRP +/–1,5 dB.
Bluetooth 2400–2483,5 MHz, 7 dBm EIRP +/–1,5 dB.

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1853 i związana z nimi maksymalna znamionowa moc nadawcza i tolerancje są następujące:
BT LE 2402–2480 MHz, –10,41 dBm EIRP +/–4 dB.

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1864 i związana z nimi maksymalna znamionowa moc nadawcza i tolerancje są następujące:
NFC 13,56 MHz, 0 dBm EIRP

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1866 i związane z nimi maksymalne moce nadawcze są następujące:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,6 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,4 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 12 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 9,8 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 7,8 dBm EIRP

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1867 i związane z nimi maksymalne moce nadawcze są następujące:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1868 i związane z nimi maksymalne moce nadawcze są następujące:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1872 i związane z nimi maksymalne moce nadawcze są następujące:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 19,6 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 22,5 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 19,8 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 13,3 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 1,3 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 1,3 dBm EIRP

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1873 i związane z nimi maksymalne moce nadawcze są następujące:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 15,7 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20,0 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 20,9 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 20,4 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 13,0 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 3,8 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 2,2 dBm EIRP

Pasma częstotliwości radiowej dla modelu 1876 i związane z nimi maksymalne moce nadawcze są następujące:
LTE 1920-1980 MHz, 27,1 dBm EIRP
LTE 1710-1785 MHz, 27,1 dBm EIRP
LTE 2500-2570 MHz, 25,6 dBm EIRP
LTE 880-915 MHz, 25,3 dBm EIRP
LTE 832-862 MHz, 24,7 dBm EIRP
LTE 703-748 MHz, 24,4 dBm EIRP
LTE 2570-2620 MHz, 25,3 dBm EIRP
LTE 2300-2400 MHz, 26,6 dBm EIRP
UMTS 1920-1980 MHz, 27,1 dBm EIRP
UMTS 880-915 MHz, 25,3 dBm EIRP
WLAN 2400-2483,5 MHz, 17,4 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18,7 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18,7 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 17,9 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 11,5 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 6,7 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 5,8 dBm EIRP

Pasma częstotliwości radiowej działania modelu 1899 i związane z nimi maksymalne moce nadawcze są następujące:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 19,5 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 12,25 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 12,5 dBm EIRP
Częstotliwość pomocnicza 5,15-5,85 GHz, 0,2 dBm EIRP

Pasma częstotliwości radiowej działania modelu 1900 i związane z nimi maksymalne moce nadawcze są następujące:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,5 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 20,25 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 11,75 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 12,5 dBm EIRP

Pasma częstotliwości radiowej działania modelu 1901 i związane z nimi maksymalne moce nadawcze są następujące:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 15,89 dBm EIRP

Pasma częstotliwości radiowej działania modelu 1926 i związane z nimi maksymalne moce nadawcze są następujące:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 15,89 dBm EIRP
NFC -22,29 dBμA/m przy 10 m

Pasma częstotliwości radiowej działania modelu 1927 i związane z nimi maksymalne moce nadawcze są następujące:
LTE 1920~1980 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 1710~1785 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2500~2570 MHz: 22,8 dBm EIRP
LTE 880~915 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 832~862 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 703~748 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2570~2620 MHz: 24,5 dBm EIRP
LTE 2300~2400 MHz: 24,5 dBm EIRP
UMTS 1920~1980 MHz: 25 dBm EIRP
UMTS 880~915 MHz: 25 dBm EIRP
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,45 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 17,82 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 17,82 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 19,47 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 8,76 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 11,06 dBm EIRP
NFC -22,29 dBμA/m przy 10 m

Firma: Microsoft Ireland Operations Limited
Adres: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Kraj: Irlandia
Numer telefonu: +353 1 295 3826
Numer faksu: +353 1 706 4110

Znak CE

5,15–5,35 GHz — użycie tylko wewnątrz pomieszczeń.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Microsoft Corporation oświadcza, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresie internetowym: aka.ms/eucompliancedoc

Pełna deklaracja zgodności zawiera także np. informacje dotyczące oprogramowania i akcesoriów mogących mieć wpływ na zgodność urządzenia radiowego z powyższą dyrektywą.

Dla klientów z Australii i Nowej Zelandii

Znacznik AU NZ RCM

Znacznik R-NZ

Dla klientów w Singapurze 

Complies-IMDA-DA107473

Model 1866 zawiera następujący moduł bezprzewodowy: Intel AX201D2W

Complies-IMDA-DB02941

Dla klientów w Indiach

Ten produkt jest w pełni zgodny ze wszystkimi odpowiednimi regulacjami światowymi, w tym europejską dyrektywą RoHS 2011/65/WE w odniesieniu do ograniczonego stosowania ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościowego chromu, PBD i PBB.

Modele:
1769, 1782, 1793, 1795, 1813, 1832, 1834, 1835, 1867, 1868, 1872, 1873, 1899, 1900

R-41089125

Modele:
1796, 1866

R-41080616

Modele:
1824, 1901, 1926

R-41105171

Modele:
1876

R-41148350

Dla klientów w Korei

Para clientes de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Rastree su dispositivo perdido o robado: aka.ms/find-lost-windows-device.

Dispositivos LTE: para localizar su IMEI, siga estas instrucciones. Vaya a la configuración de su dispositivo, red, celular, configuración avanzada, IMEI.

Dla klientów w Arabii Saudyjskiej

Nazwa urządzenia

Nr modelu

Nr CITC / CERT

Surface Go

1824

TA 2018-1154

Surface Go LTE

1825

TA 2019-232

Surface Go 2

1901

TA 2020-453

Surface Go 2

1926

TA 2020-595

Surface Pro 5
Surface Pro 6

1796

TA 2018-1330

Surface Pro X

1876

TA 2019-2752

Surface Studio
Surface Studio 2

1707

TA 2018-1380

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1769

TA 2018-1580

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1782

TA 2019-833

Dla klientów w Chinach

China green product mark

此绿色产品标识只适用于以下型号: 1704, 1705, 1707, 1724, 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1877 

产品中有害物质的名称及含量

型号 1876、1873、1872、1868、1867、1867、1866、1835、1834、1832、1813、1807、1796、1795、1793、1782、1769、1707

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

按键

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示屏模组

X

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

X

电芯

O

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1825、1824

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

电池组

O

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1853

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

塑料外壳

O

O

O

O

O

O

金属框架

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

电池

O

O

O

O

O

O

线路板

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1864

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

键盘外壳

O

O

O

O

O

O

触摸板模组

X

O

O

O

O

O

键盘电路板组件

X

O

O

O

O

O

FPC模组

O

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1901、1926、1927

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

金属触点

X

O

O

O

O

O

电源供应器

X

O

O

O

O

O

电源线

X

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1899、1900、1907、1908、1909

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

萤幕模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电源供应器与电源线

X

O

O

O

O

O

缆线

O

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

Dla klientów w Japonii

電波法により5,2/5,3 GHz帯は屋内使用に限ります。
(高出力システムと通信する場合を除く)

VCCI mark Japan

モデル1867 :

TELEC 1867

モデル1868 :

TELEC 1868

モデル1872 :

TELEC 1872

モデル1873 :

TELEC 1873
 
問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                     One Microsoft Way,
                     Redmond, WA 98052, USA.
米国:                (800) 426 9400
カナダ:              (800) 933 4750

モデル 1807, 1876, 1927:通常使用時にディスプレイ側と身体の間が少なくとも 20 cm あることを確認してください。

Dla klientów w Korei

연락처 정보:      Microsoft Corporation,
                  One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
미국:             (800) 426-9400
캐나다:           (800) 933-4750

해당무선설비기기는 운용 중 전파혼신가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Dla klientów na Tajwanie

Taiwan recycle mark

廢電池請回收
連絡資訊:     Microsoft Corporation,
             One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
美國:         (800) 426-9400
加拿大:       (800) 933-4750

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×