Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Aplikacja umożliwia otwieranie plików wykonywalnych w sieci z komputera klienckiego z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

  • Ta aplikacja jest również otwierany więcej plików, które umożliwiają blokowania oportunistycznego (oplock) przez sieć.

  • Inny proces próbuje dostępu do udostępnianego pliku, który aplikacja już otwarty przez sieć.

  • Serwer żąda, aby komputer kliencki break oplock.

W tym scenariuszu komputer kliencki break oplock. W związku z tym udostępniony plik pozostaje otwarta na serwerze, a inni klienci nie używają tego pliku.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ Menedżer pamięci na komputerze klienckim przechowuje obiekty wykonywalne i zamknąć je. Jednak serwer uważa obiekty wykonywalne mają zostać zamknięte i ponownie używa Identyfikatora pliku do innego nowego pliku. Powoduje to konflikt Identyfikatora pliku. W związku z tym po wygenerowaniu żądania break oplock komputer kliencki przetwarza poprzedni obiekt wykonywalny zamiast nowego pliku.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Poprawka umożliwiająca rozwiązanie tego problemu jest uwzględniona w aktualizacji 2732673. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację 2732673 z następującego artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2732673 komunikat o błędzie "Opóźniony zapis nie powiódł się" podczas przechowywania plików pst na sieciowym serwerze plików z systemem Windows Server 2008 R2

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, zostanie uruchomiony dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×