Symptomy

W ramach uzupełniania zapasów w systemie Microsoft Dynamics SL należy uwzględnić następujące scenariusze:

  • Ustawienia regionalne i językowe na komputerze są ustawiane na hiszpański (Meksyk) za pomocą formatu daty dd/mm/rrrr.

  • Uruchom proces przechwytywania użycia (41.460.00) , Przeprowadź proces obliczania wartości uzupełnienia (41.450.00) i Utwórz proces generowania zamówień planowanych (41.400.00) .

  • Po otwarciu zamówienia, które zostało wygenerowane na ekranie tworzenia zamówienia transakcji (41.440.00) , kliknij przycisk Utwórz transakcję .

W tym scenariuszu jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

w programie 4144000. exe wystąpił problem i trzeba go zamknąć

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ ustawienia regionalne i językowe na komputerze są ustawione na hiszpański (Meksyk) za pomocą formatu daty dd/mm/rrrr .

Aby obejść ten problem, Zmień ustawienia regionalne i językowe na komputerze na angielski (my) w formacie daty dd/mm/rrrr .

Rozwiązanie

Informacje dotyczące poprawki dla systemu Microsoft Dynamics SL

Obsługiwana poprawka jest teraz dostępna w firmie Microsoft. Ta poprawka jest jednak przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w przypadku systemów, w których występuje ten konkretny problem. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli nie jest poważnie narażony na ten problem, zalecamy poczekanie na następny dodatek Microsoft Dynamics SL Service Pack zawierający tę poprawkę, jak określono w sekcji "status" w tym artykule. Aby rozwiązać ten problem, kliknij łącze "Wyświetl i zażądaj pobrania poprawki" u góry tego artykułu, aby uzyskać poprawkę. Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub konieczne jest rozwiązanie problemu, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej konkretnej poprawki. Aby utworzyć osobne żądanie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania. Pakiet Microsoft Dynamics SL 7,0 Feature Pack 1 (FP1)

Zmienione pliki

Date

Wersja pliku

DMGPOReceiptBO.dll

21-lip 2010

7.03.40721.00

DMGPurchOrderBO.dll

21-lip 2010

7.03.40721.00

DMGSalesOrderBO.dll

21-lip 2010

7.03.40721.00

4144000.exe

21-lip 2010

7.03.40721.00

Informacje o instalacji

Zainstaluj tę poprawkę, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji dołączonymi do pobierania poprawki.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać informacje na temat wymagań wstępnych dotyczących tej poprawki, zobacz instrukcje instalacji zawarte w poprawce do pobrania.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Jeśli zostanie wyświetlony monit, ponownie uruchom komputer po zainstalowaniu poprawki.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".Ten problem został zgłoszony jako problem numer 21687.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×