Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Włączanie funkcji Outlook wszędzie (znany jako RPC przez protokół HTTP) na serwerze dostępu klienta programu Microsoft Exchange Server 2010.

  • Można skonfigurować tylko jedną nazwę hosta zewnętrznych dla programu Outlook Anywhere Outlook Web App (OWA), Microsoft Exchange Web Service (EWS) i tak dalej.

  • Możesz uruchomić Test-OutlookConnectivity-protokół HTTP polecenia cmdlet w powłoki zarządzania programu Exchange (EMS) Aby przetestować łączność Outlook wszędzie.

W tym scenariuszu polecenia cmdlet nie powiedzie się. Ponadto zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego w pełnego rejestrowania:

VERBOSE: [<Godzina>] Test-OutlookConnectivity: polecenie ping serwer proxy RPC. pod następującym adresem URL: http://<FQDN serwera proxy RPC > / rpc/RpcProxy.dll. VERBOSE: [<Godzina>] Test-OutlookConnectivity: Wystąpił nieoczekiwany wyjątek podczas pingowania serwer proxy RPC.. Najczęstszym powodem takiej sytuacji jest, że DefaultAppPool usług IIS nie jest uruchomiony. Wyjątek: Serwer zdalny zwrócił błąd: Unauthorized (401).

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ serwer dostępu klienta wykonuje procedury zdalnego wywoływania (procedur RPC) proxy, gdy używana jest nazwa tylko jeden host zewnętrznych. Jednak serwer proxy RPC nie obsługuje uwierzytelniania Kerberos.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:

Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 5 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat apletu polecenia Test-OutlookConnectivity odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji o 401.x-Brak autoryzacji, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania Outlook wszędzie, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania nazw hostów zewnętrznych dla funkcji Outlook wszędzie odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępu klienta serwera proxy i przekierowywania odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×