"Wprowadzona liczba jest nieprawidłowa" Błąd po wypełnieniu pola Kod IBAN w Microsoft Dynamics NAV 2009

Szablon: CPR — szablon Fiacx kodu systemu Navision

Nr błędu: 212967 (Obsługa zawartości)

Objawy

Podczas otwierania kartoteki konta bankowego i wypełnić numeru IBAN w Microsoft Dynamics NAV 2009, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

"Wprowadzona liczba jest nieprawidłowa."

Wykonaj kroki opisane w sekcji zmiany kodu , aby rozwiązać ten problem. Ten problem występuje w następujących produktach:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Jeśli ta poprawka nie została ogłoszona do publicznego pobierania (tzn. publiczny adres URL tej poprawki nie jest podany w treści artykułu), dystrybucja wymaga akceptacji kierownika technicznego, starszego członka zespołu lub menedżera i stosuje się następujące informacje:

 • Aby otrzymać poprawkę, klient musi napotkać błąd, który jest wymieniony w sekcji "Symptomy".

 • Należy śledzić klientom wysyła się poprawkę i przesłać im następny dodatek service pack, kiedy będzie dostępny (Jeśli zostanie wydany dodatek service pack).

Ta poprawka nie jest uwzględniona zostanie uwzględniona w dodatku Microsoft Dynamics NAV Service Pack.

Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta systemu Microsoft Dynamics NAV są wylogowani systemu. Obejmuje to usług systemu Microsoft Dynamics NAV aplikacji serwera (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:

 • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.

 • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i 9015 identyfikator obiektu systemu

  obiekt.

Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Zmień kod w zmiennych globalnych w tabeli informacji o firmie (79) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...{
  VAR
  PostCode@1000 : Record 225;

  // Delete the following line.
  Text000@1001 : TextConst 'ENU=The number you entered is not a valid IBAN.';
  // End of the deleted line.

  Text001@1002 : TextConst 'ENU=File Location for IC files';
  Text002@1003 : TextConst 'ENU=Before you can use Online Map, you must fill in the Online Map Setup window.\See Setting Up Online Map in Help.';
  ...

  Kod zastępczy

  ...{
  VAR
  PostCode@1000 : Record 225;

  // Add the following line.
  Text000@1001 : TextConst 'ENU=The number you entered may not be a valid IBAN. Do you want to continue?';
  // End of the added line.

  Text001@1002 : TextConst 'ENU=File Location for IC files';
  Text002@1003 : TextConst 'ENU=Before you can use Online Map, you must fill in the Online Map Setup window.\See Setting Up Online Map in Help.';
  ...
 2. Zmień kod w funkcji IBANError w tabeli informacji o firmie (79) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...LOCAL PROCEDURE IBANError@12();
  BEGIN

  // Delete the following line.
  ERROR(Text000);
  // End of the deleted line.

  END;

  PROCEDURE DisplayMap@7();
  ...

  Kod zastępczy

  ...LOCAL PROCEDURE IBANError@12();
  BEGIN

  // Add the following line.
  IF NOT CONFIRM(Text000) THEN
  // End of the added line.

  ERROR(''); // ADDED
  END;

  PROCEDURE DisplayMap@7();
  ...

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

VSFT DynamicsNAVSE: 346744

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowaniadla innych względów.

Author: Andreas.Guenther
Writer: v-luzo
Weryfikacja tech.: Andreas.Guenther
Editor:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×