Data wydania:, 10 grudnia 2019

Wersja: .NET framework 3,5 i 4,8

10 grudnia 2019 Aktualizacja dla systemu Windows 10 wersja 1809 i Windows Server 2019 zawiera ulepszenia zbiorczej niezawodności w .NET 3,5 i 4,8. Firma Microsoft zaleca zastosowanie tej aktualizacji w ramach procedur regularnej konserwacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji, zobacz wymagania wstępne i wymagania dotyczące ponownego uruchomienia sekcje.

Ulepszenia jakości i niezawodności

ASP.NET

ASP.NET teraz emituje nagłówek pliku cookie SameSite, gdy wartość HttpCookie. SameSite jest "none", aby pomieścić nadchodzące zmiany w obsłudze plików cookie SameSite w Chrome. W ramach tej zmiany, FormsAuth i SessionState pliki cookie są również wydawane z SameSite = "LAX" zamiast poprzedniej domyślnej "none", chociaż te wartości można zastąpić w pliku Web. config.

Więcej informacji można znaleźć na: https://docs.Microsoft.com/en-us/ASPNET/SameSite/system-Web-SameSite.

Wpf

Rozwiązuje problem polegający na tym, że niektóre aplikacje WPF obsługujące system lub nieświadome systemu Windows na monitorze, które są uruchamiane na platformie .NET 4,8, mogą sporadycznie napotkać awarię z exceptionSystem. Collections. Generic. KeyNotFoundException.

Clr

Rozwiązuje problem polegający na tym, że niektóre aplikacje ClickOnce lub aplikacje tworzące domyślny element AppDomain z ograniczonym zestawem uprawnień mogą obserwować błędy uruchamiania aplikacji lub aplikacji lub nieoczekiwane zachowania. Zauważalny problem został system. AppDomainSetup. TargetFrameworkName jest null, prowadzące do żadnych osobliwego umożliwiające przywrócenie do .NET Framework 4,0 zachowań.

Windows Presentation Foundation (WPF)Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)

Znane problemy w tej aktualizacji

Nie ma znanych problemów z tą aktualizacją, jednak ta aktualizacja rozwiązuje poprzedni znany problem. Ta poprawka zawiera ulepszenia do rozwiązania znanego problemu omówione w KB4519565 , który występuje po zastosowaniu października Podgląd jakości pakiet zbiorczy dla.net Framework 4,8. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację programu.NET Framework 4,8 dla systemu Windows 10 wersja 1809 i Windows Server 2019 KB4533001.

Dodatkowe informacje na temat tej aktualizacji

Następujące artykuły zawierają dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji, ponieważ odnosi się ona do wersji poszczególnych produktów.

  • 4533094Opis zbiorczej aktualizacji programu.NET Framework 3,5, 4.7.2 i 4,8 dla systemu windows 10 wersja 1809 i Windows Server 2019 (KB4533094)

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Zainstaluj tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie z Windows Update.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet dla tej aktualizacji, przejdź do witryny wykazu Microsoft Update .

Informacje dotyczące pliku

Aby uzyskać listę plików, które znajdują się w tej aktualizacji, PobierzInformacje o plikach aktualizacji zbiorczej.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć .NET framework 3,5 i 4,8 zainstalowane.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer, jeśli są używane wszystkie pliki podlegające usterce. Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji opartych na programie .NET Framework, przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydane aktualizacje 4520405 i 4524099.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dotyczącą tej aktualizacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×