Spis treści
×

Data wydania:

10.04.2018

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 10240.17831

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem powodujący generowanie komunikatu o naruszeniu zasad dostępu na niektórych stronach w przeglądarce Internet Explorer podczas renderowania plików SVG przy wysokim obciążeniu.

 • Rozwiązuje problem z drukowaniem zawartości wygenerowanej przez kontrolkę ActiveX w przeglądarce Internet Explorer.

 • Rozwiązano dodatkowe problemy ze zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że reguły wydawcy narzędzia AppLocker stosowane do plików MSI nie są prawidłowo dopasowane do plików.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający rozruch systemu po ustawieniu procesu urzędu zabezpieczeń lokalnych (lsass.exe) do działania jako procesu chronionego poprzez skonfigurowanie wpisu rejestru „RunAsPPL”. Ponadto może zostać wyświetlony ekran Naprawa automatyczna.

 • Rozwiązuje problem powodujący blokowanie nieudanych operacji uwierzytelniania przy użyciu protokołu NTLM, zamiast je tylko rejestrować, gdy jest używana zasada uwierzytelniania z włączonym trybem inspekcji. Plik Netlogon.log może zawierać następujące informacje:

  SamLogon: Transitive Network logon of <domain>\<user> from <machine2> (via <machine1>) Entered

  NlpVerifyAllowedToAuthenticate: AuthzAccessCheck failed for A2ATo 0x5. This can be due to the lack of claims and compound support in NTLM

  SamLogon: Przechodnie logowanie użytkownika <domena>\<użytkownik> do sieci z komputera <komputer2> (za pośrednictwem komputera <komputer1>) zwraca błąd 0xC0000413

 • Rozwiązuje problem powodujący generowanie błędu sprawdzania poprawności certyfikatu (0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT)) z procesu http.sys.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający rozpoznawane kart inteligentnych PIV.

 • Rozwiązuje problem, który w niektórych przypadkach uniemożliwia przeglądarce Internet Explorer identyfikowanie niestandardowych kontrolek.

 • Zaktualizowano zabezpieczenia programu Internet Explorer, platformy i struktur aplikacji systemu Windows, aparatu obsługi skryptów firmy Microsoft, jądra systemu Windows, mechanizmu obsługi grafiki w systemie Windows, systemu Windows Server, funkcji sieci w centrach danych w systemie Windows, obsługi sieci bezprzewodowych w systemie Windows i funkcji Hyper-V systemu Windows.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Ważne Podczas instalowania aktualizacji SSU (servicing stack update) (KB4093430) i LCU (latest cumulative update) z wykazu usługi Microsoft Update zainstaluj SSU przed zainstalowaniem LCU.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4093111.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×