Uwaga

Ta aktualizacja nie jest już dostępna. Aby rozwiązać problemy opisane w tym artykule, zainstaluj najnowszą aktualizację pakietu Microsoft Office z następującego artykułu w witrynie Microsoft docs:

Najnowsze aktualizacje wersji pakietu Office korzystających z Instalatora Windows (MSI)

Ten artykuł zawiera opis aktualizacji KB3101498 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2013, który opublikowano 10 listopada 2015. Ta aktualizacja ma wstępną wymaganie.

Ulepszenia i poprawki

 • Dodaje następujące witryny do listy zaufanych witryn dla pakietu Office, aby nie otrzymywać ostrzeżeń o zabezpieczeniach:

  • officeclient.microsoft.com

  • store.office.com

  • support.office.com

  • products.office.com

  • templates.office.com

  • onedrive.live.com

 • Rozwiązano następujące problemy:

  • Gdy klikniesz adres URL programu SharePoint, nastąpi przekierowanie na inny adres URL, a nie jest ustawiony w parametrze redirect_uri. Ten problem występuje, ponieważ adres URL przekierowania nie jest zatwierdzony.

  • Po dodaniu użytkownika do grupy programu SharePoint nie można wysłać wiadomości e-mail z zaproszeniem, jeśli nie masz uprawnienia "Zarządzanie uprawnieniami".

  • Załóżmy, że w celu dostosowania składnika Web Part formularza danych (DFWP) jest używana funkcja IfHasRights . Gdy zapiszesz formularz, a następnie przejdziesz do formularza w przeglądarce sieci Web, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

   Nie można wyświetlić tego składnika Web Part. Aby rozwiązać problem, Otwórz Tę stronę sieci Web w edytorze HTML zgodnym z programem Microsoft SharePoint Foundation, na przykład w programie Microsoft SharePoint Designer. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z administratorem serwera sieci Web.

  • Po zaewidencjonowania dokumentu link dokumentu wskazuje starą witrynę, jeśli baza danych zawartości zostanie przeniesiona do nowej aplikacji sieci Web.

  • Po zastosowaniu filtrów widoku do wielowartościowej kolumny odnośnika i pojedynczej kolumny odnośnika może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

   Wyjątek od HRESULT: 0x80131904<br/><br/>identyfikator korelacji:id<br/>

  • Po wybraniu menu wielokropka elementu w programie SharePoint Server 2013 komunikat o błędzie może być wyświetlany sporadycznie.

  • Gdy korzystasz z 64-bitowej wersji programu Internet Explorer, przycisk Otwórz za pomocą Eksploratora jest wyłączony w bibliotece w programie SharePoint Server 2013.

  • Po przejściu do wielu różnych podwitryn należy ponownie przeprowadzić uwierzytelnianie, aby przejść do witryn. Ten problem występuje, ponieważ program Internet Explorer wymusza limit 50 plików cookie każdej domeny.

  • Po zmianie zdarzenia cyklicznego w programie SharePoint Server 2013 zdarzenie 5214 jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji na serwerze.

  • Oprogramowanie do odczytywania zawartości ekranu innej firmy nie może prawidłowo odczytać części stron programu SharePoint.

  • Jeśli ustawisz strefę czasową na Caracas0 lub Hiszpańska dla programu SharePoint Server 2013, nie możesz dodać nowego zadania lub oś czasu nie jest wyświetlana poprawnie.

  • Jeśli język MUI dla klienta programu Project i serwera projektu jest inny, oś czasu projektu jest pusta. Nie jest synchronizowany po pierwszym opublikowaniu projektu.

  • Po dodaniu przez użytkownika anonimowego komentarza do wpisu nie można wyświetlać komentarzy do wpisu i jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

   TypeError: nie można uzyskać właściwości "Trim" z niezdefiniowanego lub zerowego odwołania.

Informacje o aktualizacji

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Czynności wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2013 .

Informacje

Zapoznaj się z informacjami na temat standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft. Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office.

Informacje o plikach

Globalna wersja tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Informacje o pliku STS-x-none. msp

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Nie dotyczy

2 154

13-Oct-2015

23:10

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

Nie dotyczy

1 078

13-Oct-2015

23:10

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

Nie dotyczy

18 815

13-Oct-2015

23:10

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

Nie dotyczy

10 651

13-Oct-2015

23:10

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

Nie dotyczy

3 059

13-Oct-2015

23:10

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Nie dotyczy

1 145

13-Oct-2015

23:10

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Nie dotyczy

28 650

13-Oct-2015

23:10

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

Nie dotyczy

11 376

13-Oct-2015

23:10

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Nie dotyczy

2 347

13-Oct-2015

23:10

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Nie dotyczy

9 596

13-Oct-2015

23:10

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Nie dotyczy

26 945

13-Oct-2015

23:10

Actnbar.asc_0002

Actionbar.ascx

Nie dotyczy

2 464

13-Oct-2015

23:10

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Nie dotyczy

896

13-Oct-2015

23:10

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

Nie dotyczy

896

13-Oct-2015

23:11

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Nie dotyczy

3 861

13-Oct-2015

23:10

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

Nie dotyczy

3 652

13-Oct-2015

23:10

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

13 019

13-Oct-2015

23:10

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

9 266

13-Oct-2015

23:10

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Nie dotyczy

7 512

13-Oct-2015

23:10

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Nie dotyczy

9 800

13-Oct-2015

23:10

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Nie dotyczy

11 755

13-Oct-2015

23:10

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43 144

13-Oct-2015

23:10

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

Nie dotyczy

367 086

13-Oct-2015

23:10

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4 473

13-Oct-2015

23:10

Addrbook.gif

Addressbook.gif

Nie dotyczy

908

13-Oct-2015

13:19

Addrole.asx

Addrole.aspx

Nie dotyczy

68 566

13-Oct-2015

23:10

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Nie dotyczy

61 362

13-Oct-2015

23:10

Admin.amx

Admin.asmx

Nie dotyczy

86

13-Oct-2015

23:10

Admin.dll_0001

Admin.dll

15.0.4454.1000

18 528

13-Oct-2015

23:10

Admin.mas

Admin.master

Nie dotyczy

29 701

13-Oct-2015

23:10

Admin.smp

Admin.sitemap

Nie dotyczy

15 577

13-Oct-2015

23:10

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Nie dotyczy

7 764

13-Oct-2015

23:10

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Nie dotyczy

8 689

13-Oct-2015

23:10

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Nie dotyczy

5 038

13-Oct-2015

23:10

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Nie dotyczy

9 937

13-Oct-2015

23:10

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Nie dotyczy

4 998

13-Oct-2015

23:10

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Nie dotyczy

1 283

13-Oct-2015

23:10

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Nie dotyczy

21 099

13-Oct-2015

23:10

Adminweb.cfg

Adminweb.config

Nie dotyczy

899

13-Oct-2015

23:10

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Nie dotyczy

9 474

13-Oct-2015

23:10

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15 496

13-Oct-2015

23:10

Advsetng.asx_0001

Advsetng.aspx

Nie dotyczy

31 465

13-Oct-2015

23:10

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Nie dotyczy

13 046

13-Oct-2015

23:10

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Nie dotyczy

8 162

13-Oct-2015

23:10

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

Nie dotyczy

8 163

13-Oct-2015

23:11

Sub.amx

Alerts.asmx

Nie dotyczy

88

13-Oct-2015

23:10

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 313

13-Oct-2015

23:10

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Nie dotyczy

8 824

13-Oct-2015

23:10

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

Nie dotyczy

8 143

13-Oct-2015

23:10

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

Nie dotyczy

6 808

13-Oct-2015

23:10

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 916

13-Oct-2015

23:10

Allitems.asx_0032

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 463

13-Oct-2015

23:10

Allitems.asx_0086

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 463

13-Oct-2015

23:10

Allitems.asx_0087

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 463

13-Oct-2015

23:10

Allitems.asx_0088

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 463

13-Oct-2015

23:10

Allitems.asx_0089

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 463

13-Oct-2015

23:10

Allitems.asx_0090

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 463

13-Oct-2015

23:10

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 731

13-Oct-2015

23:10

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

Nie dotyczy

253

13-Oct-2015

23:10

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Nie dotyczy

7 122

13-Oct-2015

23:10

App.mas_mplib

App.master

Nie dotyczy

18 935

13-Oct-2015

23:10

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Nie dotyczy

9 040

13-Oct-2015

23:10

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

Nie dotyczy

3 342

13-Oct-2015

23:10

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

Nie dotyczy

213

13-Oct-2015

23:10

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

Nie dotyczy

22 542

13-Oct-2015

23:10

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

Nie dotyczy

11 197

13-Oct-2015

23:10

Appicon.asx

Appicons.ashx

Nie dotyczy

205

13-Oct-2015

23:10

Appinv.asx

Appinv.aspx

Nie dotyczy

11 660

13-Oct-2015

23:10

App.mas

Application.master

Nie dotyczy

13 756

13-Oct-2015

23:10

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Nie dotyczy

5 259

13-Oct-2015

23:10

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Nie dotyczy

3 519

13-Oct-2015

23:10

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Nie dotyczy

4 379

13-Oct-2015

23:10

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Nie dotyczy

4 106

13-Oct-2015

23:10

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8 668

13-Oct-2015

23:10

Applications.asx_0014

Applications.aspx

Nie dotyczy

3 724

13-Oct-2015

23:10

Appv4.mas

Applicationv4.master

Nie dotyczy

20 553

13-Oct-2015

23:10

Appmng.sql

Appmng.sql

Nie dotyczy

289 219

13-Oct-2015

23:10

Appmng.svc

Appmng.svc

Nie dotyczy

375

13-Oct-2015

23:10

Appmngup.sql

Appmngup.sql

Nie dotyczy

282 966

13-Oct-2015

23:10

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

Nie dotyczy

5 678

13-Oct-2015

23:10

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

Nie dotyczy

5 250

13-Oct-2015

23:10

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

Nie dotyczy

11 198

13-Oct-2015

23:10

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

Nie dotyczy

6 876

13-Oct-2015

23:10

Approve.asx

Approve.aspx

Nie dotyczy

8 991

13-Oct-2015

23:10

Apps.asx_0014

Apps.aspx

Nie dotyczy

3 708

13-Oct-2015

23:10

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

Nie dotyczy

3 061

13-Oct-2015

23:10

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

Nie dotyczy

452

13-Oct-2015

23:10

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

Nie dotyczy

2 059

13-Oct-2015

23:10

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Nie dotyczy

1 210

13-Oct-2015

23:10

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Nie dotyczy

5 396

13-Oct-2015

23:10

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Nie dotyczy

4 795

13-Oct-2015

23:10

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Nie dotyczy

4 655

13-Oct-2015

23:10

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Nie dotyczy

6 541

13-Oct-2015

23:10

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Nie dotyczy

1 068

13-Oct-2015

23:10

Auth.amx

Authentication.asmx

Nie dotyczy

96

13-Oct-2015

23:10

Authen.asx

Authentication.aspx

Nie dotyczy

13 828

13-Oct-2015

23:10

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Nie dotyczy

1 301

13-Oct-2015

23:10

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Nie dotyczy

4 939

13-Oct-2015

23:10

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Nie dotyczy

5 968

13-Oct-2015

23:10

Author.dll_0001

Author.dll

15.0.4454.1000

18 528

13-Oct-2015

23:10

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

Nie dotyczy

18 404

13-Oct-2015

23:10

Autofill.js

Autofill.js

Nie dotyczy

10 322

13-Oct-2015

23:10

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Nie dotyczy

20 576

13-Oct-2015

23:10

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

Nie dotyczy

8 623

13-Oct-2015

23:10

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Nie dotyczy

9 653

13-Oct-2015

23:10

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

Nie dotyczy

7 966

13-Oct-2015

23:10

Avreport.asx

Avreport.aspx

Nie dotyczy

11 898

13-Oct-2015

23:10

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Nie dotyczy

4 069

13-Oct-2015

23:10

Backup.asx

Backup.aspx

Nie dotyczy

15 389

13-Oct-2015

23:10

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Nie dotyczy

20 577

13-Oct-2015

23:10

Backups.asx_0014

Backups.aspx

Nie dotyczy

3 714

13-Oct-2015

23:10

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Nie dotyczy

8 689

13-Oct-2015

23:10

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Nie dotyczy

10 643

13-Oct-2015

23:10

Bdc.sql

Bdc.sql

Nie dotyczy

558 446

13-Oct-2015

23:10

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Nie dotyczy

332

13-Oct-2015

23:10

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

14 415

13-Oct-2015

23:10

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Nie dotyczy

3 309

13-Oct-2015

23:10

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

7 037

13-Oct-2015

23:10

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

Nie dotyczy

197

13-Oct-2015

23:10

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Nie dotyczy

402

13-Oct-2015

23:10

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

Nie dotyczy

383

13-Oct-2015

23:10

Bform.debug.js

Bform.debug.js

Nie dotyczy

459 590

13-Oct-2015

23:10

Bform.js

Bform.js

Nie dotyczy

258 508

13-Oct-2015

23:10

Blank.debug.js

Blank.debug.js

Nie dotyczy

164

13-Oct-2015

23:10

Blank.js

Blank.js

Nie dotyczy

119

13-Oct-2015

23:10

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Nie dotyczy

4 045

13-Oct-2015

23:10

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

Nie dotyczy

468

13-Oct-2015

23:10

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

Nie dotyczy

462

13-Oct-2015

23:10

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Nie dotyczy

3 210

13-Oct-2015

23:10

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

Nie dotyczy

883

13-Oct-2015

23:10

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

Nie dotyczy

24 734

13-Oct-2015

13:19

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

Nie dotyczy

105 256

13-Oct-2015

13:19

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

Nie dotyczy

49 468

13-Oct-2015

13:19

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

Nie dotyczy

31 724

13-Oct-2015

13:19

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Nie dotyczy

14 883

13-Oct-2015

23:10

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

Nie dotyczy

7 637

13-Oct-2015

23:10

Bpstd.js

Bpstd.js

Nie dotyczy

4 356

13-Oct-2015

23:10

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Nie dotyczy

2 776

13-Oct-2015

23:10

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Nie dotyczy

4 216

13-Oct-2015

23:10

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Nie dotyczy

3 836

13-Oct-2015

23:10

Butsec.asc_0001

Buttonsection.ascx

Nie dotyczy

3 836

13-Oct-2015

23:10

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Nie dotyczy

8 267

13-Oct-2015

23:10

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Nie dotyczy

29 344

13-Oct-2015

23:10

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Nie dotyczy

205

13-Oct-2015

23:10

Calibri.eot

Calibri.eot

Nie dotyczy

167 788

13-Oct-2015

13:19

Calibri.svg

Calibri.svg

Nie dotyczy

365 292

13-Oct-2015

13:19

Calibri.ttf

Calibri.ttf

Nie dotyczy

350 124

13-Oct-2015

13:19

Calibri.woff

Calibri.woff

Nie dotyczy

184 156

13-Oct-2015

13:19

Callout.debug.js

Callout.debug.js

Nie dotyczy

84 762

13-Oct-2015

23:10

Callout.js

Callout.js

Nie dotyczy

26 526

13-Oct-2015

23:10

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Nie dotyczy

211

13-Oct-2015

23:10

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

Nie dotyczy

211

13-Oct-2015

23:11

Calview.gif

Calview.gif

Nie dotyczy

1 615

13-Oct-2015

13:19

Category.asp_blogcon

Category.aspx

Nie dotyczy

2 649

13-Oct-2015

23:10

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

Nie dotyczy

205

13-Oct-2015

23:10

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

Nie dotyczy

200

13-Oct-2015

23:10

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

Nie dotyczy

60 600

13-Oct-2015

13:19

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

Nie dotyczy

165 961

13-Oct-2015

13:19

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

Nie dotyczy

124 584

13-Oct-2015

13:19

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

Nie dotyczy

79 732

13-Oct-2015

13:19

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Nie dotyczy

10 758

13-Oct-2015

23:10

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Nie dotyczy

8 550

13-Oct-2015

23:10

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Nie dotyczy

7 816

13-Oct-2015

23:10

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Nie dotyczy

7 536

13-Oct-2015

23:10

Checkin.asx

Checkin.aspx

Nie dotyczy

16 116

13-Oct-2015

23:10

Checknames.gif

Checknames.gif

Nie dotyczy

908

13-Oct-2015

13:19

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Nie dotyczy

10 498

13-Oct-2015

23:10

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Nie dotyczy

5 782

13-Oct-2015

23:10

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

Nie dotyczy

2 388

13-Oct-2015

23:10

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Nie dotyczy

216

13-Oct-2015

23:10

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

Nie dotyczy

216

13-Oct-2015

23:11

Appmngclient.config

Client.config

Nie dotyczy

2 159

13-Oct-2015

23:10

Bdcwebclient.config

Client.config

Nie dotyczy

2 125

13-Oct-2015

23:10

Becwebserviceclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

1 437

13-Oct-2015

23:10

Securitytokenclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

3 448

13-Oct-2015

23:10

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

2 369

13-Oct-2015

23:10

Topologyclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

982

13-Oct-2015

23:10

Client.svc

Client.svc

Nie dotyczy

402

13-Oct-2015

23:10

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

Nie dotyczy

151 325

13-Oct-2015

23:10

Clientforms.js

Clientforms.js

Nie dotyczy

76 438

13-Oct-2015

23:10

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

Nie dotyczy

76 308

13-Oct-2015

23:10

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

Nie dotyczy

40 742

13-Oct-2015

23:10

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

Nie dotyczy

23 510

13-Oct-2015

23:10

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

Nie dotyczy

9 805

13-Oct-2015

23:10

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

Nie dotyczy

288 960

13-Oct-2015

23:10

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

Nie dotyczy

147 462

13-Oct-2015

23:10

Close.asx

Closeconnection.aspx

Nie dotyczy

1 866

13-Oct-2015

23:10

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Nie dotyczy

63 069

13-Oct-2015

23:10

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Nie dotyczy

6 042

13-Oct-2015

23:10

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Nie dotyczy

203

13-Oct-2015

23:10

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

Nie dotyczy

5 376

13-Oct-2015

23:10

Comval.js

Commonvalidation.js

Nie dotyczy

3 369

13-Oct-2015

23:10

Compat.bro

Compat.browser

Nie dotyczy

14 781

13-Oct-2015

23:10

Configdb.sql

Configdb.sql

Nie dotyczy

187 580

13-Oct-2015

23:10

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Nie dotyczy

21 653

13-Oct-2015

23:10

Configup.sql

Configup.sql

Nie dotyczy

48 486

13-Oct-2015

23:10

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

Nie dotyczy

131

13-Oct-2015

23:10

Configurationwizards.asx_0014

Configurationwizards.aspx

Nie dotyczy

3 740

13-Oct-2015

23:10

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

Nie dotyczy

7 246

13-Oct-2015

23:10

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Nie dotyczy

1 211

13-Oct-2015

23:10

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

3 715

13-Oct-2015

23:10

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

3 712

13-Oct-2015

23:11

Conngps.asx

Conngps.aspx

Nie dotyczy

8 490

13-Oct-2015

23:10

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

Nie dotyczy

443

13-Oct-2015

23:10

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Nie dotyczy

7 964

13-Oct-2015

23:10

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Nie dotyczy

32 069

13-Oct-2015

23:10

Copy.amx

Copy.asmx

Nie dotyczy

86

13-Oct-2015

23:10

Copy.asx

Copy.aspx

Nie dotyczy

15 509

13-Oct-2015

23:10

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Nie dotyczy

1 281

13-Oct-2015

23:10

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Nie dotyczy

10 337

13-Oct-2015

23:10

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Nie dotyczy

68 509

13-Oct-2015

23:10

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Nie dotyczy

2 333

13-Oct-2015

23:10

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Nie dotyczy

11 267

13-Oct-2015

23:10

Corbel.eot

Corbel.eot

Nie dotyczy

96 453

13-Oct-2015

13:19

Corbel.svg

Corbel.svg

Nie dotyczy

185 947

13-Oct-2015

13:19

Corbel.ttf

Corbel.ttf

Nie dotyczy

200 316

13-Oct-2015

13:19

Corbel.woff

Corbel.woff

Nie dotyczy

106 184

13-Oct-2015

13:19

Core.debug.js

Core.debug.js

Nie dotyczy

635 299

13-Oct-2015

23:10

Core.js_0001

Core.js

Nie dotyczy

331 084

13-Oct-2015

23:10

Core_0.rsx

Core.resx

Nie dotyczy

490 005

13-Oct-2015

23:10

Corefxup.css

Corefixup.css

Nie dotyczy

469

13-Oct-2015

23:10

Create.asx

Create.aspx

Nie dotyczy

33 731

13-Oct-2015

23:10

Create.asx_14

Create.aspx

Nie dotyczy

33 257

13-Oct-2015

23:11

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Nie dotyczy

7 233

13-Oct-2015

23:10

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

17 997

13-Oct-2015

23:10

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Nie dotyczy

2 731

13-Oct-2015

23:10

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Nie dotyczy

4 182

13-Oct-2015

23:10

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Nie dotyczy

4 809

13-Oct-2015

23:10

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

Nie dotyczy

5 021

13-Oct-2015

23:10

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

Nie dotyczy

5 021

13-Oct-2015

23:10

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Nie dotyczy

16 887

13-Oct-2015

23:10

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Nie dotyczy

3 584

13-Oct-2015

23:10

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Nie dotyczy

10 704

13-Oct-2015

23:10

Createws.asx

Createws.aspx

Nie dotyczy

5 078

13-Oct-2015

23:10

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.4763.1000

1 406 048

13-Oct-2015

23:10

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.4763.1000

196 816

13-Oct-2015

23:10

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

Nie dotyczy

7 406

13-Oct-2015

23:10

Ctp.js

Ctp.js

Nie dotyczy

3 934

13-Oct-2015

23:10

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Nie dotyczy

10 808

13-Oct-2015

23:10

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Nie dotyczy

11 913

13-Oct-2015

23:10

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Nie dotyczy

645 787

13-Oct-2015

23:10

Cui.js

Cui.js

Nie dotyczy

361 879

13-Oct-2015

23:10

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

Nie dotyczy

4 529

13-Oct-2015

23:10

Cvtp.js

Cvtp.js

Nie dotyczy

2 412

13-Oct-2015

23:10

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Nie dotyczy

5 023

13-Oct-2015

23:10

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

Nie dotyczy

2 643

13-Oct-2015

23:10

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Nie dotyczy

48 236

13-Oct-2015

23:10

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

Nie dotyczy

30 848

13-Oct-2015

23:10

Datepick.js

Datepicker.js

Nie dotyczy

26 872

13-Oct-2015

23:10

Datepick.js_14

Datepicker.js

Nie dotyczy

20 413

13-Oct-2015

23:10

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

3 184

13-Oct-2015

23:10

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

4 424

13-Oct-2015

23:10

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

4 240

13-Oct-2015

23:11

Default.aspx_app

Default.aspx

Nie dotyczy

1 168

13-Oct-2015

23:10

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

Nie dotyczy

4 026

13-Oct-2015

23:10

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Nie dotyczy

3 458

13-Oct-2015

23:10

Default.aspx_mps

Default.aspx

Nie dotyczy

4 102

13-Oct-2015

23:10

Default.aspx_sts

Default.aspx

Nie dotyczy

4 026

13-Oct-2015

23:09

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Nie dotyczy

3 882

13-Oct-2015

23:10

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

Nie dotyczy

2 682

13-Oct-2015

23:10

Default.asx_0014

Default.aspx

Nie dotyczy

5 230

13-Oct-2015

23:10

Default.asx_forms

Default.aspx

Nie dotyczy

2 788

13-Oct-2015

23:10

Default.asx_mobile

Default.aspx

Nie dotyczy

1 513

13-Oct-2015

23:10

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

Nie dotyczy

1 513

13-Oct-2015

23:11

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Nie dotyczy

1 865

13-Oct-2015

23:10

Default.asx_trust

Default.aspx

Nie dotyczy

530

13-Oct-2015

23:10

Default.asx_windows

Default.aspx

Nie dotyczy

522

13-Oct-2015

23:10

Mriddflt.xml

Default.aspx

Nie dotyczy

1 270

13-Oct-2015

23:10

Default.mas

Default.master

Nie dotyczy

26 292

13-Oct-2015

23:10

Default.mas_mplib

Default.master

Nie dotyczy

26 292

13-Oct-2015

23:10

Default.spc

Default.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Default.spf

Default.spfont

Nie dotyczy

13 976

13-Oct-2015

23:10

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Nie dotyczy

6 455

13-Oct-2015

23:10

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

Nie dotyczy

193

13-Oct-2015

23:10

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Nie dotyczy

4 376

13-Oct-2015

23:10

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

176 832

13-Oct-2015

23:10

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

170 271

13-Oct-2015

23:10

Defloc.asx

Definelocation.aspx

Nie dotyczy

4 002

13-Oct-2015

23:10

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Nie dotyczy

2 298

13-Oct-2015

23:10

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Nie dotyczy

2 731

13-Oct-2015

23:10

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Nie dotyczy

188

13-Oct-2015

23:10

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

Nie dotyczy

188

13-Oct-2015

23:11

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Nie dotyczy

12 279

13-Oct-2015

23:10

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Nie dotyczy

8 062

13-Oct-2015

23:10

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Nie dotyczy

6 619

13-Oct-2015

23:10

Delsite.asx

Delsite.aspx

Nie dotyczy

7 267

13-Oct-2015

23:10

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Nie dotyczy

10 122

13-Oct-2015

23:10

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

Nie dotyczy

15 800

13-Oct-2015

23:10

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

Nie dotyczy

6 683

13-Oct-2015

23:10

Desndat.asx

Designdata.ashx

Nie dotyczy

208

13-Oct-2015

23:10

Desngal.asx

Designgallery.aspx

Nie dotyczy

3 475

13-Oct-2015

23:10

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

Nie dotyczy

46 223

13-Oct-2015

23:10

Designgallery.js

Designgallery.js

Nie dotyczy

28 550

13-Oct-2015

23:10

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Nie dotyczy

2 329

13-Oct-2015

23:10

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

Nie dotyczy

5 615

13-Oct-2015

23:10

Devdash.asx

Devdash.aspx

Nie dotyczy

2 357

13-Oct-2015

23:10

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

Nie dotyczy

86 004

13-Oct-2015

23:10

Devdash.js

Devdash.js

Nie dotyczy

36 366

13-Oct-2015

23:10

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

Nie dotyczy

103

13-Oct-2015

23:10

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

Nie dotyczy

19 977

13-Oct-2015

23:10

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

Nie dotyczy

391

13-Oct-2015

23:10

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 329

13-Oct-2015

23:10

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Nie dotyczy

4 677

13-Oct-2015

23:10

Dialog.mas

Dialog.master

Nie dotyczy

12 646

13-Oct-2015

23:10

Discbar.asx

Discbar.aspx

Nie dotyczy

2 448

13-Oct-2015

23:10

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 735

13-Oct-2015

23:10

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

14 311

13-Oct-2015

23:10

Dispform.asx_0038

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 190

13-Oct-2015

23:10

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

13-Oct-2015

23:11

Dispform.asx_0071

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 190

13-Oct-2015

23:10

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

13-Oct-2015

23:11

Dispform.asx_0072

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 190

13-Oct-2015

23:10

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

13-Oct-2015

23:11

Dispform.asx_0082

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 190

13-Oct-2015

23:10

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

13-Oct-2015

23:11

Dispform.asx_0083

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 190

13-Oct-2015

23:10

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

13-Oct-2015

23:11

Dispform.asx_0084

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 190

13-Oct-2015

23:10

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

13-Oct-2015

23:11

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Nie dotyczy

2 428

13-Oct-2015

23:10

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 190

13-Oct-2015

23:10

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

13-Oct-2015

23:10

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

Nie dotyczy

5 491

13-Oct-2015

23:10

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Nie dotyczy

3 234

13-Oct-2015

23:10

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Nie dotyczy

2 702

13-Oct-2015

23:10

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Nie dotyczy

19 446

13-Oct-2015

23:10

Dlgframe.css

Dlgframe.css

Nie dotyczy

2 528

13-Oct-2015

23:10

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Nie dotyczy

5 593

13-Oct-2015

23:10

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Nie dotyczy

7 789

13-Oct-2015

23:10

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Nie dotyczy

11 465

13-Oct-2015

23:10

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Nie dotyczy

7 797

13-Oct-2015

23:10

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

Nie dotyczy

331

13-Oct-2015

23:10

Download.asx

Download.aspx

Nie dotyczy

155

13-Oct-2015

23:10

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Nie dotyczy

870

13-Oct-2015

23:10

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

Nie dotyczy

160 221

13-Oct-2015

23:10

Dragdrop.js

Dragdrop.js

Nie dotyczy

85 292

13-Oct-2015

23:10

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Nie dotyczy

14 863

13-Oct-2015

23:10

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

Nie dotyczy

179

13-Oct-2015

23:11

Dspstsdi.asx_0001

Dspstsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 289

13-Oct-2015

23:11

Dspstsws.asx_0001

Dspstswsdl.aspx

Nie dotyczy

10 966

13-Oct-2015

23:11

Dws.amx

Dws.asmx

Nie dotyczy

85

13-Oct-2015

23:10

Dws.asx

Dws.aspx

Nie dotyczy

4 368

13-Oct-2015

23:10

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

13-Oct-2015

23:10

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Nie dotyczy

20 223

13-Oct-2015

23:10

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Nie dotyczy

18 305

13-Oct-2015

23:10

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 661

13-Oct-2015

23:10

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Nie dotyczy

4 167

13-Oct-2015

23:10

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Nie dotyczy

4 167

13-Oct-2015

23:10

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Nie dotyczy

12 731

13-Oct-2015

23:10

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 167

13-Oct-2015

23:10

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 393

13-Oct-2015

23:10

Editform.asx_0040

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 167

13-Oct-2015

23:10

Editform.asx_0071

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 167

13-Oct-2015

23:10

Editform.asx_0072

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 167

13-Oct-2015

23:10

Editform.asx_0082

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 167

13-Oct-2015

23:10

Editform.asx_0083

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 167

13-Oct-2015

23:10

Editform.asx_0084

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 167

13-Oct-2015

23:10

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 798

13-Oct-2015

23:10

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Nie dotyczy

19 005

13-Oct-2015

23:10

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4 683

13-Oct-2015

23:10

Editidx.asx

Editindex.aspx

Nie dotyczy

7 133

13-Oct-2015

23:10

Editnav.asx

Editnav.aspx

Nie dotyczy

6 298

13-Oct-2015

23:10

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Nie dotyczy

7 201

13-Oct-2015

23:10

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Nie dotyczy

4 167

13-Oct-2015

23:10

Editprev.asc

Editpreview.ascx

Nie dotyczy

6 219

13-Oct-2015

23:10

Editprms.asx

Editprms.aspx

Nie dotyczy

5 371

13-Oct-2015

23:10

Editrole.asx

Editrole.aspx

Nie dotyczy

69 296

13-Oct-2015

23:10

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Nie dotyczy

2 574

13-Oct-2015

23:10

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Nie dotyczy

5 368

13-Oct-2015

23:10

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Nie dotyczy

25 980

13-Oct-2015

23:10

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Nie dotyczy

73 212

13-Oct-2015

23:10

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

Nie dotyczy

59 260

13-Oct-2015

23:10

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Nie dotyczy

38 537

13-Oct-2015

23:10

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

Nie dotyczy

38 002

13-Oct-2015

23:10

Error.asx

Error.aspx

Nie dotyczy

5 011

13-Oct-2015

23:10

Errv15.mas

Errorv15.master

Nie dotyczy

3 482

13-Oct-2015

23:10

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5 395

13-Oct-2015

23:10

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5 386

13-Oct-2015

23:11

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

Nie dotyczy

202

13-Oct-2015

23:10

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

8 043

13-Oct-2015

23:10

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Nie dotyczy

7 907

13-Oct-2015

23:10

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

Nie dotyczy

498

13-Oct-2015

23:10

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

Nie dotyczy

243

13-Oct-2015

23:10

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Nie dotyczy

7 113

13-Oct-2015

23:10

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Nie dotyczy

5 077

13-Oct-2015

23:10

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Nie dotyczy

5 276

13-Oct-2015

23:10

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Nie dotyczy

8 354

13-Oct-2015

23:10

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Nie dotyczy

7 541

13-Oct-2015

23:10

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Nie dotyczy

4 910

13-Oct-2015

23:10

Favicon.ico

Favicon.ico

Nie dotyczy

7 886

14-Oct-2015

20:09

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Nie dotyczy

2 403

13-Oct-2015

23:10

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Nie dotyczy

2 209

13-Oct-2015

23:10

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Nie dotyczy

2 172

13-Oct-2015

23:10

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

Nie dotyczy

18 851

13-Oct-2015

23:10

Filepreview.js

Filepreview.js

Nie dotyczy

10 166

13-Oct-2015

23:10

Filter.asx

Filter.aspx

Nie dotyczy

1 679

13-Oct-2015

23:10

Filter.asx_14

Filter.aspx

Nie dotyczy

1 793

13-Oct-2015

23:11

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Nie dotyczy

21 014

13-Oct-2015

23:10

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Nie dotyczy

6 263

13-Oct-2015

23:10

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Nie dotyczy

208 271

13-Oct-2015

23:10

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Nie dotyczy

24 858

13-Oct-2015

23:10

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Nie dotyczy

203 182

13-Oct-2015

23:10

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Nie dotyczy

25 047

13-Oct-2015

23:10

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Nie dotyczy

9 869

13-Oct-2015

23:10

Folder.gif_0001

Folder.gif

Nie dotyczy

73

14-Oct-2015

20:09

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

Nie dotyczy

1 034

13-Oct-2015

23:10

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

Nie dotyczy

3 360

13-Oct-2015

23:10

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

Nie dotyczy

1 544

13-Oct-2015

23:10

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

Nie dotyczy

15 354

13-Oct-2015

23:10

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

Nie dotyczy

13 545

13-Oct-2015

23:10

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

Nie dotyczy

15 461

13-Oct-2015

23:10

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

Nie dotyczy

15 884

13-Oct-2015

23:10

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

Nie dotyczy

16 065

13-Oct-2015

23:10

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

Nie dotyczy

14 209

13-Oct-2015

23:10

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

Nie dotyczy

15 880

13-Oct-2015

23:10

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Nie dotyczy

4 065

13-Oct-2015

23:10

Form.debug.js

Form.debug.js

Nie dotyczy

240 478

13-Oct-2015

23:10

Form.js

Form.js

Nie dotyczy

128 688

13-Oct-2015

23:10

Formedt.asx

Formedt.aspx

Nie dotyczy

21 543

13-Oct-2015

23:10

Forms.amx

Forms.asmx

Nie dotyczy

87

13-Oct-2015

23:10

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 283

13-Oct-2015

23:10

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Nie dotyczy

5 644

13-Oct-2015

23:10

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

Nie dotyczy

6 812

13-Oct-2015

23:10

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

Nie dotyczy

8 826

13-Oct-2015

23:10

Ganttscr.js

Ganttscript.js

Nie dotyczy

4 787

13-Oct-2015

23:10

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Nie dotyczy

4 617

13-Oct-2015

23:10

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

Nie dotyczy

1 625

13-Oct-2015

13:19

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

57 071

13-Oct-2015

23:10

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

13 722

13-Oct-2015

23:10

Gear.asx

Gear.aspx

Nie dotyczy

3 255

13-Oct-2015

23:10

Gears_anv4.gif_0001

Gears_anv4.gif

Nie dotyczy

878

14-Oct-2015

20:09

Genappsettings.asx_0014

Generalapplicationsettings.aspx

Nie dotyczy

3 753

13-Oct-2015

23:10

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Nie dotyczy

40 199

13-Oct-2015

23:10

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

Nie dotyczy

14 900

13-Oct-2015

23:10

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

Nie dotyczy

2 904

13-Oct-2015

23:10

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

Nie dotyczy

834

13-Oct-2015

23:10

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Nie dotyczy

915

13-Oct-2015

23:10

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Nie dotyczy

8 560

13-Oct-2015

23:10

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Nie dotyczy

8 407

13-Oct-2015

23:10

Grid.gif

Grid.gif

Nie dotyczy

1 610

13-Oct-2015

13:19

Group_content.js

Group_content.js

Nie dotyczy

2 159

13-Oct-2015

23:10

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Nie dotyczy

6 616

13-Oct-2015

23:10

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

Nie dotyczy

15 630

13-Oct-2015

23:10

Groupboard.js

Groupboard.js

Nie dotyczy

9 088

13-Oct-2015

23:10

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Nie dotyczy

216

13-Oct-2015

23:10

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

Nie dotyczy

216

13-Oct-2015

23:11

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

Nie dotyczy

20 302

13-Oct-2015

23:10

Gip.js

Groupeditempicker.js

Nie dotyczy

11 630

13-Oct-2015

23:10

Groups.asx

Groups.aspx

Nie dotyczy

9 600

13-Oct-2015

23:10

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

Nie dotyczy

158

13-Oct-2015

23:10

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Nie dotyczy

6 265

13-Oct-2015

23:10

Help.asx

Help.aspx

Nie dotyczy

6 803

13-Oct-2015

23:10

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Nie dotyczy

690

13-Oct-2015

23:10

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Nie dotyczy

12 286

13-Oct-2015

23:10

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Nie dotyczy

1 473

13-Oct-2015

23:10

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Nie dotyczy

6 298

13-Oct-2015

23:10

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

Nie dotyczy

58 390

13-Oct-2015

23:10

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

Nie dotyczy

19 136

13-Oct-2015

23:10

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

Nie dotyczy

211

13-Oct-2015

23:10

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

Nie dotyczy

878

14-Oct-2015

20:09

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Nie dotyczy

13 128

13-Oct-2015

23:10

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

Nie dotyczy

12 545

13-Oct-2015

23:10

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Nie dotyczy

10 141

13-Oct-2015

23:10

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Nie dotyczy

862

13-Oct-2015

23:10

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Nie dotyczy

6 388

13-Oct-2015

23:10

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Nie dotyczy

6 674

13-Oct-2015

23:10

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

Nie dotyczy

231

13-Oct-2015

13:16

Icaccde.gif

Icaccde.gif

Nie dotyczy

222

13-Oct-2015

13:19

Icbmp.gif

Icbmp.gif

Nie dotyczy

355

13-Oct-2015

13:16

Icdoc.gif

Icdoc.gif

Nie dotyczy

231

13-Oct-2015

13:16

Icdocm.gif

Icdocm.gif

Nie dotyczy

236

13-Oct-2015

13:19

Icdocset.gif

Icdocset.gif

Nie dotyczy

221

13-Oct-2015

13:16

Icdocx.gif

Icdocx.gif

Nie dotyczy

224

13-Oct-2015

13:19

Icdot.gif

Icdot.gif

Nie dotyczy

223

13-Oct-2015

13:16

Icdotm.gif

Icdotm.gif

Nie dotyczy

235

13-Oct-2015

13:19

Icdotx.gif

Icdotx.gif

Nie dotyczy

221

13-Oct-2015

13:19

Icgen.gif

Icgen.gif

Nie dotyczy

90

14-Oct-2015

20:09

Icgif.gif

Icgif.gif

Nie dotyczy

220

13-Oct-2015

13:16

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

Nie dotyczy

229

13-Oct-2015

13:16

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

Nie dotyczy

227

13-Oct-2015

13:16

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

Nie dotyczy

227

13-Oct-2015

13:16

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

Nie dotyczy

239

13-Oct-2015

13:16

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

Nie dotyczy

216

13-Oct-2015

13:19

Icjfif.gif

Icjfif.gif

Nie dotyczy

214

13-Oct-2015

13:16

Icjpe.gif

Icjpe.gif

Nie dotyczy

214

13-Oct-2015

13:16

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

Nie dotyczy

214

13-Oct-2015

13:16

Icjpg.gif

Icjpg.gif

Nie dotyczy

214

13-Oct-2015

13:16

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

Nie dotyczy

225

13-Oct-2015

13:19

Icmpd.gif

Icmpd.gif

Nie dotyczy

218

13-Oct-2015

13:16

Icmpp.gif

Icmpp.gif

Nie dotyczy

222

13-Oct-2015

13:16

Icmpt.gif

Icmpt.gif

Nie dotyczy

221

13-Oct-2015

13:16

Icodp.gif

Icodp.gif

Nie dotyczy

354

13-Oct-2015

13:19

Icods.gif

Icods.gif

Nie dotyczy

369

13-Oct-2015

13:19

Icodt.gif

Icodt.gif

Nie dotyczy

358

13-Oct-2015

13:19

Icone.gif

Icone.gif

Nie dotyczy

215

13-Oct-2015

13:16

Iconp.gif

Iconp.gif

Nie dotyczy

223

13-Oct-2015

13:19

Icont.gif

Icont.gif

Nie dotyczy

216

13-Oct-2015

13:19

Icpng.gif

Icpng.gif

Nie dotyczy

349

13-Oct-2015

13:16

Icpot.gif

Icpot.gif

Nie dotyczy

164

13-Oct-2015

13:16

Icpotm.gif

Icpotm.gif

Nie dotyczy

233

13-Oct-2015

13:19

Icpotx.gif

Icpotx.gif

Nie dotyczy

220

13-Oct-2015

13:19

Icppt.gif

Icppt.gif

Nie dotyczy

168

13-Oct-2015

13:16

Icpptm.gif

Icpptm.gif

Nie dotyczy

236

13-Oct-2015

13:19

Icpptx.gif

Icpptx.gif

Nie dotyczy

222

13-Oct-2015

13:19

Icpub.gif

Icpub.gif

Nie dotyczy

221

13-Oct-2015

13:16

Ictif.gif

Ictif.gif

Nie dotyczy

355

13-Oct-2015

13:16

Ictiff.gif

Ictiff.gif

Nie dotyczy

355

13-Oct-2015

13:16

Icvdw.gif

Icvdw.gif

Nie dotyczy

219

13-Oct-2015

13:16

Icvdx.gif

Icvdx.gif

Nie dotyczy

231

13-Oct-2015

13:16

Icvidset.gif

Icvidset.gif

Nie dotyczy

92

13-Oct-2015

13:16

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

Nie dotyczy

231

13-Oct-2015

13:19

Icvsd.gif

Icvsd.gif

Nie dotyczy

231

13-Oct-2015

13:16

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Nie dotyczy

231

13-Oct-2015

13:16

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

Nie dotyczy

1 290

13-Oct-2015

23:11

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Nie dotyczy

231

13-Oct-2015

13:16

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

Nie dotyczy

1 288

13-Oct-2015

23:11

Icvsl.gif

Icvsl.gif

Nie dotyczy

211

13-Oct-2015

13:16

Icvss.gif

Icvss.gif

Nie dotyczy

163

13-Oct-2015

13:16

Icvssm.gif

Icvssm.gif

Nie dotyczy

163

13-Oct-2015

13:16

Icvssx.gif

Icvssx.gif

Nie dotyczy

163

13-Oct-2015

13:16

Icvst.gif

Icvst.gif

Nie dotyczy

228

13-Oct-2015

13:16

Icvstm.gif

Icvstm.gif

Nie dotyczy

228

13-Oct-2015

13:16

Icvstx.gif

Icvstx.gif

Nie dotyczy

228

13-Oct-2015

13:16

Icvsx.gif

Icvsx.gif

Nie dotyczy

163

13-Oct-2015

13:16

Icvtx.gif

Icvtx.gif

Nie dotyczy

228

13-Oct-2015

13:16

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

Nie dotyczy

220

13-Oct-2015

13:16

Icxls.gif

Icxls.gif

Nie dotyczy

236

13-Oct-2015

13:16

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

Nie dotyczy

237

13-Oct-2015

13:19

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

Nie dotyczy

352

13-Oct-2015

13:19

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

Nie dotyczy

236

13-Oct-2015

13:19

Icxlt.gif

Icxlt.gif

Nie dotyczy

229

13-Oct-2015

13:16

Icxltm.gif

Icxltm.gif

Nie dotyczy

352

13-Oct-2015

13:19

Icxltx.gif

Icxltx.gif

Nie dotyczy

231

13-Oct-2015

13:19

Icxsn.gif

Icxsn.gif

Nie dotyczy

214

13-Oct-2015

13:19

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Nie dotyczy

16 007

13-Oct-2015

23:10

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

Nie dotyczy

152 255

13-Oct-2015

23:10

Ie50up.js

Ie50up.js

Nie dotyczy

80 551

13-Oct-2015

23:10

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

Nie dotyczy

151 449

13-Oct-2015

23:10

Ie55up.js

Ie55up.js

Nie dotyczy

80 012

13-Oct-2015

23:10

Iframe.asx

Iframe.aspx

Nie dotyczy

2 029

13-Oct-2015

23:10

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

Nie dotyczy

1 494

13-Oct-2015

23:11

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8 772

13-Oct-2015

23:10

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Nie dotyczy

14 964

13-Oct-2015

23:10

Imaging.amx

Imaging.asmx

Nie dotyczy

89

13-Oct-2015

23:10

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Nie dotyczy

1 295

13-Oct-2015

23:10

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Nie dotyczy

24 227

13-Oct-2015

23:10

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

Nie dotyczy

85 024

13-Oct-2015

23:10

Imglib.js

Imglib.js

Nie dotyczy

50 445

13-Oct-2015

23:10

Impact.eot

Impact.eot

Nie dotyczy

56 550

13-Oct-2015

13:19

Impact.svg

Impact.svg

Nie dotyczy

162 607

13-Oct-2015

13:19

Impact.ttf

Impact.ttf

Nie dotyczy

129 012

13-Oct-2015

13:19

Impact.woff

Impact.woff

Nie dotyczy

76 992

13-Oct-2015

13:19

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Nie dotyczy

5 800

13-Oct-2015

23:10

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Nie dotyczy

22 300

13-Oct-2015

23:10

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Nie dotyczy

5 424

13-Oct-2015

23:10

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Nie dotyczy

10 385

13-Oct-2015

23:10

Infopage.asx

Infopage.aspx

Nie dotyczy

3 782

13-Oct-2015

23:10

Init.debug.js

Init.debug.js

Nie dotyczy

283 768

13-Oct-2015

23:10

Init.js_0001

Init.js

Nie dotyczy

151 764

13-Oct-2015

23:10

Inplview.asx

Inplview.aspx

Nie dotyczy

2 378

13-Oct-2015

23:10

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Nie dotyczy

136 033

13-Oct-2015

23:10

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

Nie dotyczy

57 512

13-Oct-2015

23:10

Inplview.js

Inplview.js

Nie dotyczy

68 845

13-Oct-2015

23:10

Inplview.js_14

Inplview.js

Nie dotyczy

39 415

13-Oct-2015

23:10

Ifcont.asc_0001

Inputformcontrol.ascx

Nie dotyczy

2 568

13-Oct-2015

23:10

Ifsect.asc_0001

Inputformsection.ascx

Nie dotyczy

5 204

13-Oct-2015

23:10

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

Nie dotyczy

5 946

13-Oct-2015

23:10

Irm.asx

Irm.aspx

Nie dotyczy

23 151

13-Oct-2015

23:10

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Nie dotyczy

8 837

13-Oct-2015

23:10

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Nie dotyczy

8 437

13-Oct-2015

23:10

Itcat.gif

Itcat.gif

Nie dotyczy

115

14-Oct-2015

20:09

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

Nie dotyczy

189

14-Oct-2015

20:09

Itcontct.gif

Itcontct.gif

Nie dotyczy

208

14-Oct-2015

20:09

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Nie dotyczy

7 771

13-Oct-2015

23:10

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Nie dotyczy

8 742

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Nie dotyczy

11 080

13-Oct-2015

23:10

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Nie dotyczy

9 225

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Nie dotyczy

4 222

13-Oct-2015

23:10

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Nie dotyczy

17 108

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Nie dotyczy

17 457

13-Oct-2015

23:10

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Nie dotyczy

4 102

13-Oct-2015

23:10

Item_people.js

Item_person.js

Nie dotyczy

24 413

13-Oct-2015

23:10

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Nie dotyczy

27 705

13-Oct-2015

23:10

Item_site.js

Item_site.js

Nie dotyczy

4 544

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Nie dotyczy

7 582

13-Oct-2015

23:10

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Nie dotyczy

3 827

13-Oct-2015

23:10

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Nie dotyczy

6 608

13-Oct-2015

23:10

Item_word.js

Item_word.js

Nie dotyczy

4 157

13-Oct-2015

23:10

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Nie dotyczy

52 428

13-Oct-2015

23:10

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

Nie dotyczy

308

14-Oct-2015

20:09

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

Nie dotyczy

127

14-Oct-2015

20:09

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

Nie dotyczy

222

14-Oct-2015

20:09

Itp.debug.js

Itp.debug.js

Nie dotyczy

12 586

13-Oct-2015

23:10

Itp.js

Itp.js

Nie dotyczy

9 525

13-Oct-2015

23:10

Itposts.gif

Itposts.gif

Nie dotyczy

81

14-Oct-2015

20:09

Ituser.gif

Ituser.gif

Nie dotyczy

1 595

13-Oct-2015

23:10

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Nie dotyczy

8 303

13-Oct-2015

23:10

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Nie dotyczy

20 163

13-Oct-2015

23:10

Jsgrid.css

Jsgrid.css

Nie dotyczy

27 207

13-Oct-2015

23:10

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

Nie dotyczy

27 207

13-Oct-2015

23:10

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Nie dotyczy

1 159 875

13-Oct-2015

23:10

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

Nie dotyczy

785 068

13-Oct-2015

23:10

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

Nie dotyczy

109 470

13-Oct-2015

23:10

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

Nie dotyczy

41 962

13-Oct-2015

23:10

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Nie dotyczy

435 147

13-Oct-2015

23:10

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

Nie dotyczy

400 019

13-Oct-2015

23:10

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

Nie dotyczy

203

13-Oct-2015

23:10

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

Nie dotyczy

5 536

13-Oct-2015

23:10

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

Nie dotyczy

11 175

13-Oct-2015

23:10

Layouts.mas

Layouts.master

Nie dotyczy

13 244

13-Oct-2015

23:10

Layouts.smp

Layouts.sitemap

Nie dotyczy

24 335

13-Oct-2015

23:10

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

5 004

13-Oct-2015

23:10

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Nie dotyczy

13 587

13-Oct-2015

23:10

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

Nie dotyczy

2 064

13-Oct-2015

23:10

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Nie dotyczy

895

13-Oct-2015

23:10

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

Nie dotyczy

471

13-Oct-2015

13:19

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

Nie dotyczy

479

13-Oct-2015

13:19

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

Nie dotyczy

604

13-Oct-2015

13:19

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

Nie dotyczy

171

14-Oct-2015

20:09

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

Nie dotyczy

501

13-Oct-2015

13:19

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

Nie dotyczy

510

13-Oct-2015

13:19

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

Nie dotyczy

484

13-Oct-2015

13:19

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

Nie dotyczy

482

13-Oct-2015

13:19

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

Nie dotyczy

504

13-Oct-2015

13:19

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

Nie dotyczy

433

13-Oct-2015

13:19

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

Nie dotyczy

433

13-Oct-2015

13:19

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

Nie dotyczy

433

13-Oct-2015

13:19

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

Nie dotyczy

433

13-Oct-2015

13:19

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

Nie dotyczy

355

13-Oct-2015

13:19

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

Nie dotyczy

363

13-Oct-2015

13:19

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

Nie dotyczy

356

13-Oct-2015

13:19

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

Nie dotyczy

600

13-Oct-2015

13:19

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

Nie dotyczy

462

13-Oct-2015

13:19

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

Nie dotyczy

481

13-Oct-2015

13:19

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

Nie dotyczy

604

13-Oct-2015

13:19

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

Nie dotyczy

604

13-Oct-2015

13:19

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

Nie dotyczy

464

14-Oct-2015

20:10

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

Nie dotyczy

540

13-Oct-2015

13:19

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

Nie dotyczy

540

13-Oct-2015

13:19

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Nie dotyczy

577

14-Oct-2015

20:10

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Nie dotyczy

540

14-Oct-2015

20:10

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

Nie dotyczy

482

13-Oct-2015

13:19

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

Nie dotyczy

468

13-Oct-2015

13:19

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

Nie dotyczy

468

14-Oct-2015

20:10

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

Nie dotyczy

468

14-Oct-2015

20:10

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

Nie dotyczy

502

13-Oct-2015

13:19

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

Nie dotyczy

502

14-Oct-2015

20:10

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

Nie dotyczy

502

13-Oct-2015

13:19

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

Nie dotyczy

468

13-Oct-2015

13:19

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

Nie dotyczy

502

13-Oct-2015

13:19

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

Nie dotyczy

337

13-Oct-2015

13:19

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

Nie dotyczy

377

14-Oct-2015

20:10

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

Nie dotyczy

323

13-Oct-2015

13:19

Link.gif

Link.gif

Nie dotyczy

359

14-Oct-2015

20:10

Linksect.asc_0002

Linksection.ascx

Nie dotyczy

2 737

13-Oct-2015

23:10

Lkseclv1.asc_0002

Linksectionlevel1.ascx

Nie dotyczy

1 429

13-Oct-2015

23:10

Lkseclv2.asc_0002

Linksectionlevel2.ascx

Nie dotyczy

1 317

13-Oct-2015

23:10

Linktabl.asc_0002

Linkstable.ascx

Nie dotyczy

1 282

13-Oct-2015

23:10

Listdata.svc

Listdata.svc

Nie dotyczy

392

13-Oct-2015

23:10

Listedit.asx

Listedit.aspx

Nie dotyczy

47 609

13-Oct-2015

23:10

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

Nie dotyczy

46 078

13-Oct-2015

23:11

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Nie dotyczy

155

13-Oct-2015

23:10

Listform.asx

Listform.aspx

Nie dotyczy

871

13-Oct-2015

23:10

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

11 979

13-Oct-2015

23:10

Lists.amx

Lists.asmx

Nie dotyczy

87

13-Oct-2015

23:10

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 283

13-Oct-2015

23:10

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Nie dotyczy

73 094

13-Oct-2015

23:10

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Nie dotyczy

25 282

13-Oct-2015

23:10

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

Nie dotyczy

420

14-Oct-2015

20:09

Login.asx

Login.aspx

Nie dotyczy

2 598

13-Oct-2015

23:10

Logusage.asx

Logusage.aspx

Nie dotyczy

14 424

13-Oct-2015

23:10

Lkfldedt.asc_0001

Lookupfieldeditor.ascx

Nie dotyczy

10 383

13-Oct-2015

23:10

Lkreledt.asc_0001

Lookuprelationshipseditor.ascx

Nie dotyczy

7 752

13-Oct-2015

23:10

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

4 915

13-Oct-2015

23:10

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Nie dotyczy

62 369

13-Oct-2015

23:10

Ltcat.gif

Ltcat.gif

Nie dotyczy

402

14-Oct-2015

20:10

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

Nie dotyczy

375

14-Oct-2015

20:10

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

Nie dotyczy

409

14-Oct-2015

20:10

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

Nie dotyczy

396

14-Oct-2015

20:10

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

Nie dotyczy

390

14-Oct-2015

20:10

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

Nie dotyczy

422

14-Oct-2015

20:10

Ltposts.gif

Ltposts.gif

Nie dotyczy

385

14-Oct-2015

20:10

Managea.asx

Managea.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

5 485

13-Oct-2015

23:10

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Nie dotyczy

6 684

13-Oct-2015

23:10

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Nie dotyczy

4 613

13-Oct-2015

23:10

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Nie dotyczy

11 768

13-Oct-2015

23:10

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Nie dotyczy

9 523

13-Oct-2015

23:10

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

Nie dotyczy

10 409

13-Oct-2015

23:11

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Nie dotyczy

9 277

13-Oct-2015

23:10

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Nie dotyczy

13 582

13-Oct-2015

23:10

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

9 289

13-Oct-2015

23:10

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Nie dotyczy

5 952

13-Oct-2015

23:10

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 273

13-Oct-2015

23:10

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Nie dotyczy

4 571

13-Oct-2015

23:10

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

Nie dotyczy

4 911

13-Oct-2015

23:11

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

Nie dotyczy

7 972

13-Oct-2015

23:10

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Nie dotyczy

18 002

13-Oct-2015

23:10

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Nie dotyczy

4 743

13-Oct-2015

23:10

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Nie dotyczy

6 911

13-Oct-2015

23:10

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Nie dotyczy

4 334

13-Oct-2015

23:10

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

Nie dotyczy

37 816

13-Oct-2015

23:10

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

Nie dotyczy

15 210

13-Oct-2015

23:10

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Nie dotyczy

1 619

13-Oct-2015

23:10

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Nie dotyczy

2 172

13-Oct-2015

23:10

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Nie dotyczy

2 645

13-Oct-2015

23:10

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Nie dotyczy

5 361

13-Oct-2015

23:10

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

Nie dotyczy

5 337

13-Oct-2015

23:11

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Nie dotyczy

5 003

13-Oct-2015

23:10

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

Nie dotyczy

4 957

13-Oct-2015

23:10

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Nie dotyczy

3 598

13-Oct-2015

23:10

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

Nie dotyczy

3 598

13-Oct-2015

23:11

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Nie dotyczy

3 603

13-Oct-2015

23:10

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

Nie dotyczy

3 603

13-Oct-2015

23:11

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Nie dotyczy

2 567

13-Oct-2015

23:10

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Nie dotyczy

4 742

13-Oct-2015

23:10

Meetings.amx

Meetings.asmx

Nie dotyczy

90

13-Oct-2015

23:10

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 307

13-Oct-2015

23:10

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Nie dotyczy

26 921

13-Oct-2015

23:10

Menu.debug.js

Menu.debug.js

Nie dotyczy

101 574

13-Oct-2015

23:10

Menu.htc

Menu.htc

Nie dotyczy

21 872

13-Oct-2015

23:10

Menu.js_0001

Menu.js

Nie dotyczy

51 332

13-Oct-2015

23:10

Menubar.htc

Menubar.htc

Nie dotyczy

13 961

13-Oct-2015

23:10

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Nie dotyczy

172

13-Oct-2015

23:10

Metrics.asx

Metrics.aspx

Nie dotyczy

15 273

13-Oct-2015

23:10

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116 920

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4557.1000

1 183 424

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.4737.1000

2 743 536

13-Oct-2015

23:09

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115 904

13-Oct-2015

23:10

Wssadmop.dll_0001

Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

15.0.4709.1000

1 034 488

13-Oct-2015

23:10

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.4502.1000

62 120

13-Oct-2015

23:10

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.4567.1000

643 776

13-Oct-2015

23:10

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.4769.1000

1 473 256

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4763.1000

495 288

13-Oct-2015

21:55

Microsoft.sharepoint.client.dll_0001

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4763.1000

495 288

13-Oct-2015

21:55

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.4763.1000

431 712

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4561.1000

197 328

13-Oct-2015

23:09

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4561.1000

288 968

13-Oct-2015

21:55

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll_0001

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4561.1000

288 968

13-Oct-2015

21:55

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4763.1000

620 776

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4763.1000

620 776

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4763.1000

431 208

13-Oct-2015

21:56

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273 016

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4561.1000

188 128

13-Oct-2015

21:56

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146 040

13-Oct-2015

23:10

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39 128

13-Oct-2015

23:10

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39 152

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

Nie dotyczy

217 592

13-Oct-2015

23:10

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18 080

13-Oct-2015

23:10

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4771.1000

26 764 456

14-Oct-2015

20:09

Stsom.dll_0001

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4771.1000

26 764 456

14-Oct-2015

20:09

Subsetshim.dll_0001

Microsoft.sharepoint.dll

15.900.4765.1000

2 127 968

13-Oct-2015

23:10

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48 248

13-Oct-2015

23:11

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112 768

13-Oct-2015

23:11

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75 912

13-Oct-2015

23:11

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93 312

13-Oct-2015

23:11

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75 912

13-Oct-2015

23:11

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4525.1000

103 672

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.4675.1000

249 016

13-Oct-2015

23:10

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.4709.1000

1 254 072

13-Oct-2015

23:10

Stslib.dll_0001

Microsoft.sharepoint.library.dll

15.0.4737.1000

175 296

13-Oct-2015

23:10

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17 032

13-Oct-2015

23:10

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42 720

13-Oct-2015

23:10

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4715.1000

366 760

13-Oct-2015

23:10

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4715.1000

366 760

13-Oct-2015

23:10

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26 784

13-Oct-2015

23:10

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12 960

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

Microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4657.1000

974 520

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4599.1000

85 696

13-Oct-2015

23:10

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.4765.1000

179 312

13-Oct-2015

23:10

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Nie dotyczy

90 792

13-Oct-2015

23:11

Searchom.dll_0003

Microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.4763.1000

3 589 328

13-Oct-2015

23:11

Searchom.dll_0005

Microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.4763.1000

3 589 328

13-Oct-2015

23:11

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.4755.1000

560 872

13-Oct-2015

23:11

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.4745.1000

470 224

13-Oct-2015

23:11

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4745.1000

22 224

13-Oct-2015

23:11

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16 512

13-Oct-2015

21:56

Stsomsec.dll_0001

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16 512

13-Oct-2015

21:56

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4763.1000

1 415 304

13-Oct-2015

23:10

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.4675.1000

2 076 344

13-Oct-2015

23:10

Subsetproxy.dll_0001

Microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

15.0.4765.1000

839 816

13-Oct-2015

23:10

Spusercode.dll_0001

Microsoft.sharepoint.usercode.dll

15.0.4525.1000

26 816

13-Oct-2015

23:10

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4683.1000

309 448

13-Oct-2015

23:10

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4683.1000

309 448

13-Oct-2015

23:10

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23 200

13-Oct-2015

23:10

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63 168

13-Oct-2015

23:10

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13 448

13-Oct-2015

23:10

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96 880

13-Oct-2015

23:10

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110 280

13-Oct-2015

23:10

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4695.1000

79 056

13-Oct-2015

23:10

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12 464

13-Oct-2015

23:10

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4693.1000

125 616

14-Oct-2015

20:09

Microsoft.web.commandui.dll_0001

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4693.1000

125 616

14-Oct-2015

20:09

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.4420.1017

392 864

13-Oct-2015

23:10

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21 640

13-Oct-2015

23:10

Minimal.mas

Minimal.master

Nie dotyczy

8 825

13-Oct-2015

23:10

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Nie dotyczy

8 825

13-Oct-2015

23:10

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Nie dotyczy

5 738

13-Oct-2015

23:10

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Nie dotyczy

5 836

13-Oct-2015

23:10

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Nie dotyczy

5 456

13-Oct-2015

23:10

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Nie dotyczy

11 725

13-Oct-2015

23:10

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

Nie dotyczy

12 291

13-Oct-2015

23:11

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Nie dotyczy

1 315

13-Oct-2015

23:10

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

67 472

13-Oct-2015

23:10

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Nie dotyczy

2 731

13-Oct-2015

23:10

Monitoring.asx_0014

Monitoring.aspx

Nie dotyczy

3 720

13-Oct-2015

23:10

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

Nie dotyczy

2 737

13-Oct-2015

23:10

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Nie dotyczy

4 163

13-Oct-2015

23:10

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Nie dotyczy

2 163

13-Oct-2015

23:10

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Nie dotyczy

3 075

13-Oct-2015

23:10

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

Nie dotyczy

59 856

13-Oct-2015

23:10

Mquery.js

Mquery.js

Nie dotyczy

22 239

13-Oct-2015

23:10

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

Nie dotyczy

506

13-Oct-2015

23:10

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

Nie dotyczy

483

13-Oct-2015

23:10

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

Nie dotyczy

487

13-Oct-2015

23:10

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1 446 248

13-Oct-2015

23:09

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1 220 456

13-Oct-2015

23:10

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830 864

13-Oct-2015

23:09

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830 864

13-Oct-2015

23:10

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

Nie dotyczy

498

13-Oct-2015

23:10

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Nie dotyczy

733

13-Oct-2015

23:10

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

Nie dotyczy

739

13-Oct-2015

23:10

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

Nie dotyczy

799

13-Oct-2015

23:10

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

Nie dotyczy

492

13-Oct-2015

23:10

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

Nie dotyczy

495

13-Oct-2015

23:10

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

Nie dotyczy

475

13-Oct-2015

23:10

Mtcat.gif

Mtcat.gif

Nie dotyczy

197

14-Oct-2015

20:10

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

Nie dotyczy

193

14-Oct-2015

20:10

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

Nie dotyczy

137

14-Oct-2015

20:10

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

Nie dotyczy

396

14-Oct-2015

20:10

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

Nie dotyczy

377

14-Oct-2015

20:10

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

Nie dotyczy

390

14-Oct-2015

20:10

Mtgredir.asx_0001

Mtgredir.aspx

Nie dotyczy

1 436

13-Oct-2015

23:10

Mtposts.gif

Mtposts.gif

Nie dotyczy

197

14-Oct-2015

20:10

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Nie dotyczy

1 050

13-Oct-2015

23:10

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Nie dotyczy

3 521

13-Oct-2015

23:10

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Nie dotyczy

4 724

13-Oct-2015

23:10

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Nie dotyczy

14 042

13-Oct-2015

23:10

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Nie dotyczy

26 950

13-Oct-2015

23:10

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

Nie dotyczy

30 453

13-Oct-2015

23:10

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Nie dotyczy

27 509

13-Oct-2015

23:10

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Myitems.asx_0001

Myitems.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Myitems.asx_0008

Myitems.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Myitems.asx_0009

Myitems.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

Nie dotyczy

5 239

13-Oct-2015

23:10

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Nie dotyczy

13 142

13-Oct-2015

23:10

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

Nie dotyczy

6 818

13-Oct-2015

23:10

Navitem.asc

Navitem.ascx

Nie dotyczy

99

13-Oct-2015

23:10

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Nie dotyczy

7 337

13-Oct-2015

23:10

New.asx

New.aspx

Nie dotyczy

61 372

13-Oct-2015

23:10

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

Nie dotyczy

6 664

13-Oct-2015

23:10

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Nie dotyczy

4 197

13-Oct-2015

23:10

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Nie dotyczy

7 208

13-Oct-2015

23:10

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

2 762

13-Oct-2015

23:10

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

4 197

13-Oct-2015

23:10

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Nie dotyczy

6 557

13-Oct-2015

23:10

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 197

13-Oct-2015

23:10

Newform.asx_0021

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 197

13-Oct-2015

23:10

Newform.asx_0055

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 197

13-Oct-2015

23:10

Newform.asx_0056

Newform.aspx

Nie dotyczy

5 954

13-Oct-2015

23:10

Newform.asx_0061

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 197

13-Oct-2015

23:10

Newform.asx_0062

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 197

13-Oct-2015

23:10

Newform.asx_0063

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 197

13-Oct-2015

23:10

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 796

13-Oct-2015

23:10

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Nie dotyczy

19 741

13-Oct-2015

23:10

Newlink.asx

Newlink.aspx

Nie dotyczy

9 284

13-Oct-2015

23:10

Newmws.asx

Newmws.aspx

Nie dotyczy

18 858

13-Oct-2015

23:10

Newnav.asx

Newnav.aspx

Nie dotyczy

6 130

13-Oct-2015

23:10

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Nie dotyczy

4 197

13-Oct-2015

23:10

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Nie dotyczy

2 777

13-Oct-2015

23:10

Newprev.asc

Newpreview.ascx

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Nie dotyczy

18 686

13-Oct-2015

23:10

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Nie dotyczy

10 513

13-Oct-2015

23:10

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Nie dotyczy

2 570

13-Oct-2015

23:10

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

Nie dotyczy

101 533

13-Oct-2015

23:10

Non_ie.js

Non_ie.js

Nie dotyczy

59 623

13-Oct-2015

23:10

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

Nie dotyczy

11 676

13-Oct-2015

23:10

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

Nie dotyczy

2 196

13-Oct-2015

23:10

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

13 569

13-Oct-2015

23:10

Offline.debug.js

Offline.debug.js

Nie dotyczy

7 585

13-Oct-2015

23:10

Offline.js

Offline.js

Nie dotyczy

3 595

13-Oct-2015

23:10

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.4771.1000

1 481 960

13-Oct-2015

23:10

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.4669.1000

87 736

13-Oct-2015

23:10

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Nie dotyczy

13 658

13-Oct-2015

23:10

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31 880

13-Oct-2015

23:10

Onenote.ashx

Onenote.ashx

Nie dotyczy

89

13-Oct-2015

23:10

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4763.1000

514 656

13-Oct-2015

23:09

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.4771.1000

2 615 488

13-Oct-2015

23:10

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.4763.1000

2 146 920

13-Oct-2015

23:10

Openfold.gif

Openfold.gif

Nie dotyczy

142

13-Oct-2015

13:19

Osfserver.resx

Osfserver.resx

Nie dotyczy

45 025

13-Oct-2015

23:10

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

Nie dotyczy

29 311

13-Oct-2015

23:10

Oslo.prev

Oslo.preview

Nie dotyczy

10 159

13-Oct-2015

23:10

Owners.asx

Owners.aspx

Nie dotyczy

5 602

13-Oct-2015

23:10

Ows.debug.js

Ows.debug.js

Nie dotyczy

509 711

13-Oct-2015

23:10

Ows.js

Ows.js

Nie dotyczy

264 641

13-Oct-2015

23:10

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

Nie dotyczy

9 100

13-Oct-2015

23:10

Owsbrows.js

Owsbrows.js

Nie dotyczy

5 886

13-Oct-2015

23:10

Owssvr.dll_0001

Owssvr.dll

15.0.4771.1000

6 261 952

13-Oct-2015

23:10

Owstimer.exe_0001

Owstimer.exe

15.0.4737.1000

71 352

13-Oct-2015

23:10

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

Nie dotyczy

481

13-Oct-2015

23:10

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

Nie dotyczy

5 251

13-Oct-2015

23:10

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

Nie dotyczy

5 247

13-Oct-2015

23:10

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

Nie dotyczy

5 246

13-Oct-2015

23:10

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

Nie dotyczy

5 247

13-Oct-2015

23:10

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

Nie dotyczy

5 249

13-Oct-2015

23:10

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

Nie dotyczy

5 251

13-Oct-2015

23:10

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

Nie dotyczy

5 251

13-Oct-2015

23:10

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

Nie dotyczy

5 248

13-Oct-2015

23:10

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

Nie dotyczy

5 250

13-Oct-2015

23:10

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

Nie dotyczy

5 248

13-Oct-2015

23:10

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

Nie dotyczy

5 243

13-Oct-2015

23:10

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

Nie dotyczy

5 246

13-Oct-2015

23:10

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

Nie dotyczy

5 246

13-Oct-2015

23:10

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

Nie dotyczy

5 246

13-Oct-2015

23:10

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

Nie dotyczy

5 246

13-Oct-2015

23:10

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

Nie dotyczy

5 246

13-Oct-2015

23:10

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

Nie dotyczy

5 246

13-Oct-2015

23:10

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

Nie dotyczy

5 246

13-Oct-2015

23:10

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

Nie dotyczy

5 246

13-Oct-2015

23:10

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

Nie dotyczy

5 246

13-Oct-2015

23:10

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

Nie dotyczy

5 246

13-Oct-2015

23:10

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

Nie dotyczy

5 245

13-Oct-2015

23:10

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

Nie dotyczy

3 110

13-Oct-2015

23:10

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

Nie dotyczy

3 121

13-Oct-2015

23:10

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

Nie dotyczy

3 122

13-Oct-2015

23:10

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

Nie dotyczy

3 121

13-Oct-2015

23:10

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

Nie dotyczy

3 116

13-Oct-2015

23:10

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

Nie dotyczy

3 118

13-Oct-2015

23:10

Password.asx

Password.aspx

Nie dotyczy

8 483

13-Oct-2015

23:10

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Nie dotyczy

8 443

13-Oct-2015

23:10

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Nie dotyczy

7 284

13-Oct-2015

23:10

People.amx

People.asmx

Nie dotyczy

88

13-Oct-2015

23:10

People.asx

People.aspx

Nie dotyczy

22 688

13-Oct-2015

23:10

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Nie dotyczy

1 285

13-Oct-2015

23:10

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Nie dotyczy

9 093

13-Oct-2015

23:10

Perms.amx

Permissions.asmx

Nie dotyczy

94

13-Oct-2015

23:10

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 315

13-Oct-2015

23:10

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Nie dotyczy

13 698

13-Oct-2015

23:10

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Nie dotyczy

18 411

13-Oct-2015

23:10

Picker.asx

Picker.aspx

Nie dotyczy

7 885

13-Oct-2015

23:10

Picker.asx_14

Picker.aspx

Nie dotyczy

8 613

13-Oct-2015

23:11

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Nie dotyczy

8 912

13-Oct-2015

23:10

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

Nie dotyczy

8 739

13-Oct-2015

23:11

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Nie dotyczy

85 910

13-Oct-2015

23:10

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

Nie dotyczy

126 114

13-Oct-2015

23:10

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

Nie dotyczy

3,2

13-Oct-2015

23:11

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

Nie dotyczy

15 794

13-Oct-2015

23:10

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

Nie dotyczy

8 540

13-Oct-2015

23:10

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Nie dotyczy

590

13-Oct-2015

23:10

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12 456

13-Oct-2015

23:10

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nie dotyczy

599

13-Oct-2015

23:10

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12 496

13-Oct-2015

23:10

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Nie dotyczy

590

13-Oct-2015

23:10

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12 456

13-Oct-2015

23:10

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nie dotyczy

599

13-Oct-2015

23:10

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12 456

13-Oct-2015

23:10

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nie dotyczy

606

13-Oct-2015

23:10

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12 488

13-Oct-2015

23:10

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nie dotyczy

600

13-Oct-2015

23:10

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12 496

13-Oct-2015

23:10

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Nie dotyczy

592

13-Oct-2015

23:10

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12 464

13-Oct-2015

23:10

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Nie dotyczy

597

13-Oct-2015

23:10

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12 472

13-Oct-2015

23:10

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Nie dotyczy

605

13-Oct-2015

23:10

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12 488

13-Oct-2015

23:10

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Nie dotyczy

611

13-Oct-2015

23:10

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12 496

13-Oct-2015

23:10

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Nie dotyczy

590

13-Oct-2015

23:10

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12 472

13-Oct-2015

23:10

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Nie dotyczy

595

13-Oct-2015

23:10

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12 464

13-Oct-2015

23:10

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Nie dotyczy

601

13-Oct-2015

23:10

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12 480

13-Oct-2015

23:10

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nie dotyczy

599

13-Oct-2015

23:10

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12 456

13-Oct-2015

23:10

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nie dotyczy

606

13-Oct-2015

23:10

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12 488

13-Oct-2015

23:10

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nie dotyczy

600

13-Oct-2015

23:10

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12 496

13-Oct-2015

23:10

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Nie dotyczy

593

13-Oct-2015

23:10

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12 464

13-Oct-2015

23:10

Polc.asx

Policy.aspx

Nie dotyczy

14 387

13-Oct-2015

23:10

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Nie dotyczy

7 109

13-Oct-2015

23:10

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Nie dotyczy

116 092

13-Oct-2015

23:10

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Nie dotyczy

116 100

13-Oct-2015

23:10

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Nie dotyczy

10 688

13-Oct-2015

23:10

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Nie dotyczy

10 142

13-Oct-2015

23:10

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Nie dotyczy

12 411

13-Oct-2015

23:10

Popup.mas

Popup.master

Nie dotyczy

3 088

13-Oct-2015

23:10

Portal.asx

Portal.aspx

Nie dotyczy

9 896

13-Oct-2015

23:10

Portalvw.asx_0001

Portalview.aspx

Nie dotyczy

2 248

13-Oct-2015

23:10

Post.asp_blogcon

Post.aspx

Nie dotyczy

3 153

13-Oct-2015

23:10

Privacy.asx

Privacy.aspx

Nie dotyczy

8 269

13-Oct-2015

23:10

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Nie dotyczy

16 270

13-Oct-2015

23:10

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

Nie dotyczy

16 037

13-Oct-2015

23:11

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Nie dotyczy

1 605

13-Oct-2015

23:10

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

Nie dotyczy

878

14-Oct-2015

20:09

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Nie dotyczy

5 393

13-Oct-2015

23:10

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.4569.1503

549 608

13-Oct-2015

23:10

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

Nie dotyczy

273

13-Oct-2015

23:10

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.4569.1503

799 976

13-Oct-2015

23:10

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

Nie dotyczy

273

13-Oct-2015

23:10

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

Nie dotyczy

181

13-Oct-2015

23:10

Pubback.asx

Publishback.aspx

Nie dotyczy

4 934

13-Oct-2015

23:10

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Nie dotyczy

10 886

13-Oct-2015

23:10

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Nie dotyczy

217 711

13-Oct-2015

23:10

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Nie dotyczy

199 982

13-Oct-2015

23:10

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

Nie dotyczy

130 124

13-Oct-2015

23:10

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

Nie dotyczy

69 543

13-Oct-2015

23:10

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Nie dotyczy

8 030

13-Oct-2015

23:10

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

Nie dotyczy

3 208

13-Oct-2015

23:10

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Nie dotyczy

6 023

13-Oct-2015

23:10

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Nie dotyczy

3 790

13-Oct-2015

23:10

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Nie dotyczy

16 593

13-Oct-2015

23:10

Redirect.asx_0001

Redirect.aspx

Nie dotyczy

1 394

13-Oct-2015

23:10

Reghost.asx

Reghost.aspx

Nie dotyczy

7 879

13-Oct-2015

23:10

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Nie dotyczy

21 661

13-Oct-2015

23:10

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Nie dotyczy

4 058

13-Oct-2015

23:10

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Nie dotyczy

10 073

13-Oct-2015

23:10

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

Nie dotyczy

1 762

13-Oct-2015

23:10

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

Nie dotyczy

1 771

13-Oct-2015

23:10

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Nie dotyczy

8 676

13-Oct-2015

23:10

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Nie dotyczy

16 619

13-Oct-2015

23:10

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Nie dotyczy

3 946

13-Oct-2015

23:10

Reorder.asx

Reorder.aspx

Nie dotyczy

11 743

13-Oct-2015

23:10

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 259

13-Oct-2015

23:10

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 272

13-Oct-2015

23:10

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Nie dotyczy

4 357

13-Oct-2015

23:10

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 860

13-Oct-2015

23:10

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 750

13-Oct-2015

23:11

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

2 625

13-Oct-2015

23:10

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Nie dotyczy

6 562

13-Oct-2015

23:10

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Nie dotyczy

6 425

13-Oct-2015

23:10

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

Nie dotyczy

7 673

13-Oct-2015

23:10

Isswfresources.resx

Resources.resx

Nie dotyczy

2 072

13-Oct-2015

23:10

Restore.asx

Restore.aspx

Nie dotyczy

16 105

13-Oct-2015

23:10

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Nie dotyczy

22 878

13-Oct-2015

23:10

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Nie dotyczy

7 381

13-Oct-2015

23:10

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Nie dotyczy

6 160

13-Oct-2015

23:10

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Nie dotyczy

6 497

13-Oct-2015

23:10

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

Nie dotyczy

4 614

13-Oct-2015

23:10

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

Nie dotyczy

46 291

13-Oct-2015

23:10

Roamingapps.js

Roamingapps.js

Nie dotyczy

19 190

13-Oct-2015

23:10

Role.asx

Role.aspx

Nie dotyczy

11 001

13-Oct-2015

23:10

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Nie dotyczy

3 480

13-Oct-2015

23:10

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Nie dotyczy

10 212

13-Oct-2015

23:10

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Nie dotyczy

3 199

13-Oct-2015

23:10

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

Nie dotyczy

3 153

13-Oct-2015

23:11

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Nie dotyczy

8 044

13-Oct-2015

23:10

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

4 696

13-Oct-2015

23:10

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

Nie dotyczy

8 570

13-Oct-2015

23:10

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Nie dotyczy

5 198

13-Oct-2015

23:10

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Nie dotyczy

17 496

13-Oct-2015

23:10

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

3 583

13-Oct-2015

23:10

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Nie dotyczy

7 063

13-Oct-2015

23:10

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Nie dotyczy

28 102

13-Oct-2015

23:10

Scprefix.asx_0001

Scprefix.aspx

Nie dotyczy

11 391

13-Oct-2015

23:10

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Nie dotyczy

200

13-Oct-2015

23:10

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Nie dotyczy

11 428

13-Oct-2015

23:10

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Nie dotyczy

5 674

13-Oct-2015

23:10

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

Nie dotyczy

6 013

13-Oct-2015

23:11

Seattle.mas

Seattle.master

Nie dotyczy

29 798

13-Oct-2015

23:10

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

Nie dotyczy

29 798

13-Oct-2015

23:10

Seattle.prev

Seattle.preview

Nie dotyczy

10 725

13-Oct-2015

23:10

Security.asx_0014

Security.aspx

Nie dotyczy

3 716

13-Oct-2015

23:10

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

Nie dotyczy

443

13-Oct-2015

23:10

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Nie dotyczy

5 141

13-Oct-2015

23:10

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Nie dotyczy

6 801

13-Oct-2015

23:10

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Nie dotyczy

5 398

13-Oct-2015

23:10

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Nie dotyczy

3 916

13-Oct-2015

23:10

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Nie dotyczy

5 358

13-Oct-2015

23:10

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Nie dotyczy

8 606

13-Oct-2015

23:10

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Nie dotyczy

4 908

13-Oct-2015

23:10

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Nie dotyczy

4 982

13-Oct-2015

23:10

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Nie dotyczy

9 385

13-Oct-2015

23:10

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Nie dotyczy

8 459

13-Oct-2015

23:10

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Nie dotyczy

5 356

13-Oct-2015

23:10

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

Nie dotyczy

12 745

13-Oct-2015

23:10

Server.asx

Server.aspx

Nie dotyczy

9 131

13-Oct-2015

23:10

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Nie dotyczy

4 890

13-Oct-2015

23:10

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Nie dotyczy

4 334

13-Oct-2015

23:10

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Nie dotyczy

2 991

13-Oct-2015

23:10

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Nie dotyczy

4 443

13-Oct-2015

23:10

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Nie dotyczy

4 034

13-Oct-2015

23:10

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Nie dotyczy

10 169

13-Oct-2015

23:10

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Nie dotyczy

4 101

13-Oct-2015

23:10

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Nie dotyczy

8 692

13-Oct-2015

23:10

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Nie dotyczy

7 059

13-Oct-2015

23:10

Setanon.asx

Setanon.aspx

Nie dotyczy

12 399

13-Oct-2015

23:10

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Nie dotyczy

7 631

13-Oct-2015

23:10

Settings.asx

Settings.aspx

Nie dotyczy

3 673

13-Oct-2015

23:10

Settings.asx_14

Settings.aspx

Nie dotyczy

9 565

13-Oct-2015

23:11

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4771.1000

1 071 808

13-Oct-2015

23:09

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Nie dotyczy

212

13-Oct-2015

23:10

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

Nie dotyczy

212

13-Oct-2015

23:11

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

Nie dotyczy

94

13-Oct-2015

23:10

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Nie dotyczy

1 297

13-Oct-2015

23:10

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Nie dotyczy

4 036

13-Oct-2015

23:10

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Nie dotyczy

5 297

13-Oct-2015

23:10

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

Nie dotyczy

9 838

13-Oct-2015

23:10

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Nie dotyczy

6 974

13-Oct-2015

23:10

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Nie dotyczy

6 769

13-Oct-2015

23:10

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

Nie dotyczy

98

13-Oct-2015

23:10

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 349

13-Oct-2015

23:10

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Nie dotyczy

25 799

13-Oct-2015

23:10

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

Nie dotyczy

13 976

13-Oct-2015

23:10

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

61 362

13-Oct-2015

23:10

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Nie dotyczy

18 000

13-Oct-2015

23:10

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

Nie dotyczy

71 639

13-Oct-2015

23:10

Sharing.js

Sharing.js

Nie dotyczy

27 124

13-Oct-2015

23:10

Shtml.dll_0001

Shtml.dll

15.0.4454.1000

18 544

13-Oct-2015

23:10

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

Nie dotyczy

689

13-Oct-2015

23:10

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

Nie dotyczy

8 832

13-Oct-2015

23:10

Signout.asx

Signout.aspx

Nie dotyczy

1 509

13-Oct-2015

23:10

Sigstore.cer

Sigstore.cer

Nie dotyczy

689

13-Oct-2015

23:10

Sigstore.dll

Sigstore.dll

Nie dotyczy

8 816

13-Oct-2015

23:10

Silverlight.js_script

Silverlight.js

Nie dotyczy

7 950

13-Oct-2015

23:10

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

Nie dotyczy

669

13-Oct-2015

23:10

Simple.mas

Simple.master

Nie dotyczy

10 243

13-Oct-2015

23:10

Simpv4.mas

Simplev4.master

Nie dotyczy

6 530

13-Oct-2015

23:10

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Nie dotyczy

12 299

13-Oct-2015

23:10

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Nie dotyczy

10 242

13-Oct-2015

23:10

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Nie dotyczy

10 522

13-Oct-2015

23:10

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9 189

13-Oct-2015

23:10

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Nie dotyczy

3 632

13-Oct-2015

23:10

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

Nie dotyczy

90

13-Oct-2015

23:10

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Nie dotyczy

1 289

13-Oct-2015

23:10

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Nie dotyczy

36 711

13-Oct-2015

23:10

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

Nie dotyczy

3 918

13-Oct-2015

23:10

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

Nie dotyczy

3 915

13-Oct-2015

23:11

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

Nie dotyczy

4 054

13-Oct-2015

23:10

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

Nie dotyczy

4 054

13-Oct-2015

23:11

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Nie dotyczy

24 323

13-Oct-2015

23:10

Siterss.asx

Siterss.aspx

Nie dotyczy

10 595

13-Oct-2015

23:10

Sites.amx

Sites.asmx

Nie dotyczy

87

13-Oct-2015

23:10

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Nie dotyczy

1 283

13-Oct-2015

23:10

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Nie dotyczy

13 639

13-Oct-2015

23:10

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Nie dotyczy

22 976

13-Oct-2015

23:10

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5 373

13-Oct-2015

23:10

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5 416

13-Oct-2015

23:11

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

Nie dotyczy

1 135

13-Oct-2015

23:10

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

Nie dotyczy

1 135

13-Oct-2015

23:10

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

Nie dotyczy

808

13-Oct-2015

23:10

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

Nie dotyczy

808

13-Oct-2015

23:10

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

Nie dotyczy

8 418

13-Oct-2015

23:10

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

Nie dotyczy

8 418

13-Oct-2015

23:11

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Nie dotyczy

4 133

13-Oct-2015

23:10

Solns.asx

Solutions.aspx

Nie dotyczy

4 786

13-Oct-2015

23:10

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Nie dotyczy

10 835

13-Oct-2015

23:10

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

Nie dotyczy

10 912

13-Oct-2015

23:10

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

Nie dotyczy

73 924

13-Oct-2015

23:10

Sp.core.js

Sp.core.js

Nie dotyczy

40 446

13-Oct-2015

23:10

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

Nie dotyczy

114 154

13-Oct-2015

23:10

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

Nie dotyczy

67 895

13-Oct-2015

23:10

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

Nie dotyczy

5 825

13-Oct-2015

23:10

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Nie dotyczy

255

13-Oct-2015

23:10

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Nie dotyczy

1 000 102

13-Oct-2015

23:10

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

Nie dotyczy

575 930

13-Oct-2015

23:10

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

Nie dotyczy

40 770

13-Oct-2015

23:10

Sp.exp.js

Sp.exp.js

Nie dotyczy

24 528

13-Oct-2015

23:10

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

Nie dotyczy

55 563

13-Oct-2015

23:10

Sp.init.js

Sp.init.js

Nie dotyczy

32 205

13-Oct-2015

23:10

Sp.js

Sp.js

Nie dotyczy

623 536

13-Oct-2015

23:10

Sp.js_14

Sp.js

Nie dotyczy

390 757

13-Oct-2015

23:10

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

Nie dotyczy

16 259

13-Oct-2015

23:10

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Nie dotyczy

249

13-Oct-2015

23:10

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

Nie dotyczy

15 227

13-Oct-2015

23:10

Spmap.js

Sp.map.js

Nie dotyczy

8 235

13-Oct-2015

23:10

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

Nie dotyczy

33 520

13-Oct-2015

23:10

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

Nie dotyczy

81 201

13-Oct-2015

23:10

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

Nie dotyczy

51 540

13-Oct-2015

23:10

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

Nie dotyczy

73 515

13-Oct-2015

23:10

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Nie dotyczy

363 146

13-Oct-2015

23:10

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

Nie dotyczy

325 227

13-Oct-2015

23:10

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Nie dotyczy

224 026

13-Oct-2015

23:10

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Nie dotyczy

185 617

13-Oct-2015

23:10

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

Nie dotyczy

110 347

13-Oct-2015

23:10

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Nie dotyczy

111 493

13-Oct-2015

23:10

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

Nie dotyczy

68 791

13-Oct-2015

23:10

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

Nie dotyczy

421 676

13-Oct-2015

23:10

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

Nie dotyczy

293 505

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

Nie dotyczy

18 342

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

Nie dotyczy

11 378

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

Nie dotyczy

42 395

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

Nie dotyczy

26 257

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Nie dotyczy

277 389

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Nie dotyczy

144 873

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Nie dotyczy

10 163

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

Nie dotyczy

6 953

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Nie dotyczy

16 063

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

Nie dotyczy

11 315

13-Oct-2015

23:10

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

Nie dotyczy

50 540

13-Oct-2015

23:10

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

Nie dotyczy

30 939

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

Nie dotyczy

99 428

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

Nie dotyczy

52 107

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

Nie dotyczy

55 987

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

Nie dotyczy

38 359

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Nie dotyczy

69 292

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Nie dotyczy

40 375

13-Oct-2015

23:10

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

Nie dotyczy

135 849

13-Oct-2015

23:10

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

Nie dotyczy

81 797

13-Oct-2015

23:10

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Nie dotyczy

27 973

13-Oct-2015

23:10

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

Nie dotyczy

27 973

13-Oct-2015

23:10

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

Nie dotyczy

27 858

13-Oct-2015

23:10

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

Nie dotyczy

17 478

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Nie dotyczy

1 012 545

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

Nie dotyczy

594 574

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Nie dotyczy

584 403

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

Nie dotyczy

365 926

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

Nie dotyczy

65 203

13-Oct-2015

23:10

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

Nie dotyczy

40 240

13-Oct-2015

23:10

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

Nie dotyczy

433 094

13-Oct-2015

23:10

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

Nie dotyczy

239 362

13-Oct-2015

23:10

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

Nie dotyczy

58 451

13-Oct-2015

23:10

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

Nie dotyczy

34 083

13-Oct-2015

23:10

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

Nie dotyczy

359 493

13-Oct-2015

23:10

Spcf.asx

Spcf.aspx

Nie dotyczy

19 428

13-Oct-2015

23:10

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Nie dotyczy

115

13-Oct-2015

23:10

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

Nie dotyczy

110

13-Oct-2015

23:10

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Nie dotyczy

12 854

13-Oct-2015

23:10

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Nie dotyczy

11 428

13-Oct-2015

23:10

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

Nie dotyczy

29 238

13-Oct-2015

23:10

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Nie dotyczy

182 686

13-Oct-2015

23:10

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

Nie dotyczy

39 173

13-Oct-2015

23:10

Spgantt.js

Spgantt.js

Nie dotyczy

65 737

13-Oct-2015

23:10

Spgantt.js_14

Spgantt.js

Nie dotyczy

19 338

13-Oct-2015

23:10

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

Nie dotyczy

7 321

13-Oct-2015

23:10

Spgridvw.js

Spgridview.js

Nie dotyczy

4 593

13-Oct-2015

23:10

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140 488

13-Oct-2015

23:10

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

Nie dotyczy

42 064

13-Oct-2015

23:10

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Nie dotyczy

1 319

13-Oct-2015

23:10

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Nie dotyczy

8 629

13-Oct-2015

23:10

Spscrstg.asx_0002

Spsecuritysettings.aspx

Nie dotyczy

7 491

13-Oct-2015

23:10

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

Nie dotyczy

476

13-Oct-2015

23:10

Spstd1.asx_0004

Spstd1.aspx

Nie dotyczy

4 134

13-Oct-2015

23:10

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118 040

13-Oct-2015

23:10

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

Nie dotyczy

644

13-Oct-2015

23:10

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46 856

13-Oct-2015

23:10

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

Nie dotyczy

654

13-Oct-2015

23:10

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115 440

13-Oct-2015

23:10

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Nie dotyczy

644

13-Oct-2015

23:10

Spwriter.exe_0001

Spwriter.exe

15.0.4737.1000

41 664

13-Oct-2015

23:10

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Nie dotyczy

10 067

13-Oct-2015

23:10

Start.asx

Start.aspx

Nie dotyczy

1 048

13-Oct-2015

23:10

Start.debug.js

Start.debug.js

Nie dotyczy

174 744

13-Oct-2015

23:10

Start.js

Start.js

Nie dotyczy

95 780

13-Oct-2015

23:10

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Nie dotyczy

14 510

13-Oct-2015

23:10

Store.sql

Store.sql

Nie dotyczy

6 498 463

13-Oct-2015

23:10

Storefront.asx

Storefront.aspx

Nie dotyczy

4 349

13-Oct-2015

23:10

Storeup.sql

Storeup.sql

Nie dotyczy

512 275

13-Oct-2015

23:10

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

Nie dotyczy

131

13-Oct-2015

23:10

Storman.asx

Storman.aspx

Nie dotyczy

10 595

13-Oct-2015

23:10

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350 392

13-Oct-2015

23:10

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

Nie dotyczy

272

13-Oct-2015

23:10

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14 944

13-Oct-2015

23:10

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.4763.1000

544 960

13-Oct-2015

23:10

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.4771.1000

3 901 632

13-Oct-2015

23:10

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Nie dotyczy

10 435

13-Oct-2015

23:10

Subedit.asx

Subedit.aspx

Nie dotyczy

14 784

13-Oct-2015

23:10

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Nie dotyczy

156

13-Oct-2015

23:10

Subnew.asx

Subnew.aspx

Nie dotyczy

15 223

13-Oct-2015

23:10

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Nie dotyczy

33 788

13-Oct-2015

23:10

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Nie dotyczy

367

13-Oct-2015

23:10

Success.asx

Success.aspx

Nie dotyczy

3 172

13-Oct-2015

23:10

Successp.asx

Successpopup.aspx

Nie dotyczy

3 735

13-Oct-2015

23:10

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

Nie dotyczy

32 558

13-Oct-2015

23:10

Suitelnk.js

Suitelinks.js

Nie dotyczy

13 795

13-Oct-2015

23:10

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

Nie dotyczy

3 200

13-Oct-2015

23:10

Survedit.asx

Survedit.aspx

Nie dotyczy

37 673

13-Oct-2015

23:10

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

Nie dotyczy

36 103

13-Oct-2015

23:11

Sysset.asx_0014

Systemsettings.aspx

Nie dotyczy

3 728

13-Oct-2015

23:10

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

Nie dotyczy

11 735

13-Oct-2015

23:10

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 621

13-Oct-2015

23:10

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

8 942

13-Oct-2015

23:10

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Nie dotyczy

8 178

13-Oct-2015

23:10

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

Nie dotyczy

6 769

13-Oct-2015

23:10

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

Nie dotyczy

4 633

13-Oct-2015

23:10

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

13 499

13-Oct-2015

23:10

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

6 798

13-Oct-2015

23:10

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

12 183

13-Oct-2015

23:10

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Nie dotyczy

11 081

13-Oct-2015

23:10

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3 028

13-Oct-2015

23:10

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Nie dotyczy

3 562

13-Oct-2015

23:10

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 268

13-Oct-2015

23:10

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

7 749

13-Oct-2015

23:10

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

3 645

13-Oct-2015

23:10

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Nie dotyczy

8 491

13-Oct-2015

23:10

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Nie dotyczy

4 495

13-Oct-2015

23:10

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

4 069

13-Oct-2015

23:10

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

6 403

13-Oct-2015

23:10

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Nie dotyczy

6 296

13-Oct-2015

23:10

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

11 323

13-Oct-2015

23:10

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Nie dotyczy

10 735

13-Oct-2015

23:10

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Nie dotyczy

5 705

13-Oct-2015

23:10

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Nie dotyczy

2 637

13-Oct-2015

23:10

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Nie dotyczy

2 637

13-Oct-2015

23:10

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9 395

13-Oct-2015

23:10

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Nie dotyczy

27 508

13-Oct-2015

23:10

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

Nie dotyczy

8 814

13-Oct-2015

23:10

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

16 234

13-Oct-2015

23:10

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

16 454

13-Oct-2015

23:10

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

10 289

13-Oct-2015

23:10

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

13 386

13-Oct-2015

23:10

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Nie dotyczy

6 189

13-Oct-2015

23:10

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Nie dotyczy

5 272

13-Oct-2015

23:10

Tmpctl.asc_0001

Templatepickercontrol.ascx

Nie dotyczy

3 264

13-Oct-2015

23:10

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

Nie dotyczy

207

13-Oct-2015

23:10

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

Nie dotyczy

28 675

13-Oct-2015

23:10

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Nie dotyczy

1 339

13-Oct-2015

23:10

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

Nie dotyczy

36 906

13-Oct-2015

23:10

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

Nie dotyczy

442

13-Oct-2015

23:10

Timecard.js

Timecard.js

Nie dotyczy

20 888

13-Oct-2015

23:10

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Nie dotyczy

15 814

13-Oct-2015

23:10

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

Nie dotyczy

831

13-Oct-2015

23:10

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

Nie dotyczy

1 842

13-Oct-2015

23:10

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Nie dotyczy

3 420

13-Oct-2015

23:10

Timer.asx

Timer.aspx

Nie dotyczy

8 984

13-Oct-2015

23:10

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Nie dotyczy

5 114

13-Oct-2015

23:10

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Nie dotyczy

8 860

13-Oct-2015

23:10

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Nie dotyczy

8 361

13-Oct-2015

23:10

Toolbar.asc_0002

Toolbar.ascx

Nie dotyczy

1 588

13-Oct-2015

23:10

Tbbutton.asc_0002

Toolbarbutton.ascx

Nie dotyczy

1 301

13-Oct-2015

23:10

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Nie dotyczy

2 370

13-Oct-2015

23:10

Topnav.asx

Topnav.aspx

Nie dotyczy

7 717

13-Oct-2015

23:10

Topnavbr.asc_0001

Topnavbar.ascx

Nie dotyczy

6 462

13-Oct-2015

23:10

Topologyservicesvc

Topology.svc

Nie dotyczy

347

13-Oct-2015

23:10

Topology.asc

Topologyview.ascx

Nie dotyczy

4 091

13-Oct-2015

23:10

Topology.dwp

Topologyview.dwp

Nie dotyczy

495

13-Oct-2015

23:10

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Nie dotyczy

3 656

13-Oct-2015

23:10

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

Nie dotyczy

27 328

13-Oct-2015

13:19

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

Nie dotyczy

77 944

13-Oct-2015

13:19

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

Nie dotyczy

51 708

13-Oct-2015

13:19

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

Nie dotyczy

30 976

13-Oct-2015

13:19

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Nie dotyczy

6 276

13-Oct-2015

23:10

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Nie dotyczy

6 082

13-Oct-2015

23:10

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Nie dotyczy

5 541

13-Oct-2015

23:10

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Nie dotyczy

9 818

13-Oct-2015

23:10

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Nie dotyczy

12 032

13-Oct-2015

23:10

Upgandmig.asx_0014

Upgradeandmigration.aspx

Nie dotyczy

3 738

13-Oct-2015

23:10

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Nie dotyczy

11 239

13-Oct-2015

23:10

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 911

13-Oct-2015

23:10

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Nie dotyczy

6 294

13-Oct-2015

23:10

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 911

13-Oct-2015

23:10

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 911

13-Oct-2015

23:10

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 911

13-Oct-2015

23:10

Upload.asx

Upload.aspx

Nie dotyczy

13 234

13-Oct-2015

23:10

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Nie dotyczy

6 141

13-Oct-2015

23:10

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Nie dotyczy

3 491

13-Oct-2015

23:10

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 914

13-Oct-2015

23:10

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Nie dotyczy

6 141

13-Oct-2015

23:10

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 914

13-Oct-2015

23:10

Usage.asx

Usage.aspx

Nie dotyczy

7 871

13-Oct-2015

23:10

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Nie dotyczy

81 583

13-Oct-2015

23:10

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Nie dotyczy

6 089

13-Oct-2015

23:10

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3 520

13-Oct-2015

23:10

User.asx

User.aspx

Nie dotyczy

27 691

13-Oct-2015

23:10

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Nie dotyczy

4 299

13-Oct-2015

23:10

Useredit.asx

Useredit.aspx

Nie dotyczy

4 175

13-Oct-2015

23:10

Urfldedt.asc_0001

Userfieldeditor.ascx

Nie dotyczy

6 555

13-Oct-2015

23:10

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

Nie dotyczy

92

13-Oct-2015

23:10

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Nie dotyczy

1 311

13-Oct-2015

23:10

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Nie dotyczy

82 880

13-Oct-2015

23:10

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

Nie dotyczy

1 848

13-Oct-2015

23:10

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Nie dotyczy

9 435

13-Oct-2015

23:10

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Nie dotyczy

81 392

13-Oct-2015

23:10

V4.mas

V4.master

Nie dotyczy

26 916

13-Oct-2015

23:10

V4.mas_mplib

V4.master

Nie dotyczy

26 916

13-Oct-2015

23:10

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Nie dotyczy

5 692

13-Oct-2015

23:10

Versions.amx

Versions.asmx

Nie dotyczy

90

13-Oct-2015

23:10

Versions.asx

Versions.aspx

Nie dotyczy

35 361

13-Oct-2015

23:10

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 289

13-Oct-2015

23:10

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Nie dotyczy

9 474

13-Oct-2015

23:10

View.asx_mobile

View.aspx

Nie dotyczy

2 424

13-Oct-2015

23:10

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

17 212

13-Oct-2015

23:10

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

17 275

13-Oct-2015

23:10

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

10 960

13-Oct-2015

23:10

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

14 303

13-Oct-2015

23:10

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Nie dotyczy

4 190

13-Oct-2015

23:10

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

Nie dotyczy

13 786

13-Oct-2015

23:10

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

3 223

13-Oct-2015

23:10

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

4 190

13-Oct-2015

23:10

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

13 786

13-Oct-2015

23:10

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Nie dotyczy

4 994

13-Oct-2015

23:10

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Nie dotyczy

220 249

13-Oct-2015

23:10

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Nie dotyczy

3 747

13-Oct-2015

23:10

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Nie dotyczy

5 199

13-Oct-2015

23:10

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

Nie dotyczy

5 046

13-Oct-2015

23:11

Viewhdr.asc_0002

Viewheader.ascx

Nie dotyczy

1 527

13-Oct-2015

23:10

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Nie dotyczy

33 778

13-Oct-2015

23:10

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

Nie dotyczy

16 520

13-Oct-2015

23:11

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Nie dotyczy

217 937

13-Oct-2015

23:10

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

2 718

13-Oct-2015

23:10

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Nie dotyczy

4 190

13-Oct-2015

23:10

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

Nie dotyczy

13 786

13-Oct-2015

23:10

Views.amx

Views.asmx

Nie dotyczy

87

13-Oct-2015

23:10

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 283

13-Oct-2015

23:10

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Nie dotyczy

25 520

13-Oct-2015

23:10

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Nie dotyczy

26 314

13-Oct-2015

23:10

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Nie dotyczy

8 912

13-Oct-2015

23:10

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Nie dotyczy

8 991

13-Oct-2015

23:10

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

52 139

13-Oct-2015

23:10

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Nie dotyczy

65 273

13-Oct-2015

23:10

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Nie dotyczy

2 059

13-Oct-2015

23:10

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Nie dotyczy

6 028

13-Oct-2015

23:10

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Nie dotyczy

8 803

13-Oct-2015

23:10

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Nie dotyczy

2 986

13-Oct-2015

23:10

Appmngweb.config

Web.config

Nie dotyczy

2 641

13-Oct-2015

23:10

Bdcserviceweb.config

Web.config

Nie dotyczy

3 156

13-Oct-2015

23:10

Securitytokenconfig

Web.config

Nie dotyczy

6 235

13-Oct-2015

23:10

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Nie dotyczy

2 647

13-Oct-2015

23:10

Topologyserviceconfig

Web.config

Nie dotyczy

1 604

13-Oct-2015

23:10

Usercodeweb.cfg

Web.config

Nie dotyczy

1 002

13-Oct-2015

23:10

Web.cfg

Web.config

Nie dotyczy

63 069

13-Oct-2015

23:10

Web.cfg_0001

Web.config

Nie dotyczy

445

13-Oct-2015

23:10

Web.cfg_0003

Web.config

Nie dotyczy

258

13-Oct-2015

23:10

Web.cfg_0010

Web.config

Nie dotyczy

13 944

13-Oct-2015

23:10

Web.cfg_forms

Web.config

Nie dotyczy

216

13-Oct-2015

23:10

Web.cfg_mobile

Web.config

Nie dotyczy

10 909

13-Oct-2015

23:10

Web.cfg_multilogin

Web.config

Nie dotyczy

216

13-Oct-2015

23:10

Web.cfg_trust

Web.config

Nie dotyczy

2 190

13-Oct-2015

23:10

Web.cfg_windows

Web.config

Nie dotyczy

214

13-Oct-2015

23:10

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Nie dotyczy

5 468

13-Oct-2015

23:10

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Nie dotyczy

5 350

13-Oct-2015

23:10

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Nie dotyczy

1 500

13-Oct-2015

23:10

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2 521

13-Oct-2015

23:10

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2 521

13-Oct-2015

23:10

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Nie dotyczy

7 202

13-Oct-2015

23:10

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

Nie dotyczy

186

13-Oct-2015

23:10

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Nie dotyczy

1 315

13-Oct-2015

23:10

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Nie dotyczy

56 408

13-Oct-2015

23:10

Webs.amx

Webs.asmx

Nie dotyczy

86

13-Oct-2015

23:10

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Nie dotyczy

1 281

13-Oct-2015

23:10

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Nie dotyczy

41 302

13-Oct-2015

23:10

Welcome.asc_0002

Welcome.ascx

Nie dotyczy

3 508

13-Oct-2015

23:10

Wfform.js

Wfformtemplates.js

Nie dotyczy

5 024

13-Oct-2015

23:10

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Nie dotyczy

202

13-Oct-2015

23:10

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

Nie dotyczy

448

13-Oct-2015

23:10

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

Nie dotyczy

445

13-Oct-2015

23:10

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Nie dotyczy

1 123

13-Oct-2015

23:10

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

Nie dotyczy

395

13-Oct-2015

23:10

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Nie dotyczy

3 356

13-Oct-2015

23:10

Wopi.ashx

Wopi.ashx

Nie dotyczy

86

13-Oct-2015

23:10

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

Nie dotyczy

1 968

13-Oct-2015

23:10

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

Nie dotyczy

1 968

13-Oct-2015

23:10

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

Nie dotyczy

1 957

13-Oct-2015

23:10

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

Nie dotyczy

1 957

13-Oct-2015

23:10

Workflow.asx

Workflow.aspx

Nie dotyczy

25 914

13-Oct-2015

23:10

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Nie dotyczy

6 741

13-Oct-2015

23:10

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx

Nie dotyczy

1 180

13-Oct-2015

23:10

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

Nie dotyczy

5 101

13-Oct-2015

23:10

Workspce.asx

Workspce.aspx

Nie dotyczy

8 290

13-Oct-2015

23:10

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

Nie dotyczy

47 522

13-Oct-2015

23:10

Wpadder.js

Wpadder.js

Nie dotyczy

29 670

13-Oct-2015

23:10

Wpcm.debug.js

Wpcm.debug.js

Nie dotyczy

6 894

13-Oct-2015

23:10

Wpcm.js

Wpcm.js

Nie dotyczy

3 509

13-Oct-2015

23:10

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

Nie dotyczy

5 740

13-Oct-2015

23:10

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

Nie dotyczy

4 943

13-Oct-2015

23:10

Wpribbon.asx

Wpribbon.aspx

Nie dotyczy

761

13-Oct-2015

23:10

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

Nie dotyczy

15 843

13-Oct-2015

23:10

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

Nie dotyczy

27 940

13-Oct-2015

23:10

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

Nie dotyczy

198

13-Oct-2015

23:10

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 806

13-Oct-2015

23:10

Wss.rsx

Wss.resx

Nie dotyczy

723 098

13-Oct-2015

23:10

Wssmedtr.cfg

Wss_mediumtrust.config

Nie dotyczy

13 782

13-Oct-2015

23:10

Wssmintr.cfg

Wss_minimaltrust.config

Nie dotyczy

9 149

13-Oct-2015

23:10

Usercode.cfg

Wss_usercode.config

Nie dotyczy

5 855

13-Oct-2015

23:10

Wssadmin.exe_0001

Wssadmin.exe

15.0.4420.1017

17 088

13-Oct-2015

23:10

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

Nie dotyczy

1 448

13-Oct-2015

23:10

Wss.searchpowershell.types.ps1xml

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

Nie dotyczy

10 901

13-Oct-2015

23:11

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4771.1000

10 376 872

13-Oct-2015

23:10

Traceman.exe

Wsstracing.exe

15.0.4569.1501

115 904

13-Oct-2015

23:09

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

Nie dotyczy

1 904

13-Oct-2015

23:10

Xtp.debug.js

Xtp.debug.js

Nie dotyczy

2 979

13-Oct-2015

23:10

Xtp.js

Xtp.js

Nie dotyczy

1 491

13-Oct-2015

23:10

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

Nie dotyczy

12 801

13-Oct-2015

23:10

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×