Ten artykuł zawiera opis aktualizacji KB2956086 dla programu Microsoft SharePoint Server 2013 wydanej 10 lutego 2015. Ta aktualizacja ma wstępną wymaganie.

Ulepszenia i poprawki

 • Ulepszona lokalizacja, aby upewnić się, że znaczenie jest dokładne w wielu językach.

 • Zwiększa efektywność zarządzania w programie SharePoint 2013, zezwalając administratorom na usunięcie reguł kwerend dla usuwanych zbiorów witryn.

 • Usprawnia pracę użytkownika, otwierając nową stronę w tym samym oknie po kliknięciu linku usługi OneDrive lub witryny sieci Web na stronie programu SharePoint 2013.Uwaga Po zainstalowaniu aktualizacji dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft SharePoint 2013 można skonfigurować łącze usługi OneDrive lub witryny Moja witryna na stronie programu SharePoint 2013.

 • Ulepszono narzędzia sprawdzające język kataloński w programie SharePoint 2013. Ponadto ta aktualizacja zawiera ulepszenia leksykalne w leksykonie pisowni kataloński.

 • Dodaje link na stronie Konfigurowanie łączy usługi OneDrive i witryny (cloudconfiguration. aspx). To łącze wskazuje artykuł, w którym wyjaśniono, jak skonfigurować rozwiązanie hybrydowe programu SharePoint, dzięki czemu można zintegrować funkcje i dostęp do danych między określonymi usługami i funkcjami programu sharepoint Server 2013 i usługi SharePoint Online.

 • Rozwiązano następujące problemy:

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że pliki PDF nie są uwzględniane w wynikach wyszukiwania, gdy te pliki nie są prawidłowo analizowane w programie SharePoint 2013.

  • Załóżmy, że użytkownik tworzy nową regułę kwerendy w administracji centralnej — > aplikacji usługi wyszukiwania. Jako źródło wyników w oknie dialogowym Tworzenie kwerendy wybieram "oryginalne źródło zapytania", a następnie kliknij przycisk OK , aby zapisać zmiany. W tej sytuacji zaznaczenie nie jest zachowywane i jest zmieniane na inne źródło wyników, na przykład "lokalne wyniki programu SharePoint (system)".

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że pliki HTML zawierające znaki japońskie nie mogą być przeszukiwane w programie SharePoint 2013. Ponadto wyświetlany zostanie następujący komunikat o błędzie:

   Nie można zainicjować procesu filtrowania podczas próby przetworzenia tego elementu. Sprawdź, czy rozszerzenie pliku jest znanym typem, a element nie jest uszkodzony.

  • Załóżmy, że użytkownik jest wymieniony w dyskusji w witrynie społeczności programu SharePoint 2013, a użytkownik nie ma uprawnień do tego wpisu. Podczas próby wyświetlenia dyskusji przez kliknięcie łącza "Pokaż konwersację" na stronie kanału aktualności może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

   Nie znaleziono elementu docelowego operacji. Nazwa typu wewnętrznego: Microsoft. Office. Server. mikrokanał .Exception. Kod błędu wewnętrznego: 26. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu tego problemu, skontaktuj się z administratorem systemu.

  • Załóżmy, że użytkownik przegląda witrynę programu Microsoft SharePoint Server 2013 za pomocą klawiatury razem z narzędziem pomocniczym, takim jak narrator systemu Windows. Na stronie Ustawienia wyszukiwania Przenieś zaznaczenie za pomocą klawiatury, aby dodać link , a następnie naciśnij klawisz ENTER. W takiej sytuacji zaznaczenie klawiatury pozostanie na oryginalnej stronie zamiast przechodzenia do otwartego okna dialogowego łącze nawigacji .

  • Załóżmy, że użytkownik tworzy folder w bibliotece systemowej stron programu SharePoint 2013. Po utworzeniu nowej strony w folderze nastąpi przekierowanie do katalogu głównego biblioteki stron systemu. Ponadto nowa strona jest dodawana do katalogu głównego biblioteki systemowej stron, a nie do określonego folderu.

  • Załóżmy, że zdefiniowano niektóre niestandardowe reguły kwerend dla interfejsu API usługi wyszukiwania w usłudze SharePoint Search, a parametr query EnableInterleaving jest ustawiony na wartość true. Gdy zostanie wyświetlona kwerenda w danym interfejsie API usługi w usłudze wyszukiwania, zamiast oczekiwanych wyników może zostać wyświetlony błąd "błąd wewnętrzny serwera HTTP 500".

  • Załóżmy, że przejdziesz do strony programu SharePoint 2013 na urządzeniu z obsługą dotyku. Po dotknięciu kafelka na składniku Web Part kafelków Tabliczka nie działa zgodnie z oczekiwaniami, na przykład otwiera inną stronę.

  • Załóżmy, że aplikacja SharePoint jest instalowana ze sklepu SharePoint. Po zresetowaniu strony wzorcowej witryn programu SharePoint nie można otworzyć aplikacji SharePoint.

  • Załóżmy, że przejdziesz do witryny programu SharePoint 2013 na komputerze, na którym ustawienia strefy czasowej różnią się od strefy czasowej witryny. W tej sytuacji podczas wykonywania zapytań dotyczących elementów w witrynie za pomocą zmiennej zapytania Today wynik może zawierać niepoprawne elementy.

  • Załóżmy, że utworzono witrynę publikowania programu SharePoint 2013, a adres URL witryny zawiera co najmniej jeden obszar. W tej sytuacji nie można otworzyć witryny przy użyciu podanego adresu URL. Ponadto wyświetlany zostanie następujący komunikat o błędzie:

   Niestety, wystąpił problem. Wystąpił nieoczekiwany błąd.

  • Rozpatrzmy następujący scenariusz:

   • Możesz utworzyć bibliotekę dokumentów programu SharePoint 2013 wymagającą zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów.

   • Możesz przypisać przepływ pracy zatwierdzania dla zatwierdzania zawartości do biblioteki dokumentów.

   • Nowy element zostanie dodany do biblioteki dokumentów, a przepływ pracy Zatwierdzanie zostanie wyzwolony.

   W tym scenariuszu nie można zatwierdzić przepływu pracy, na przykład klikając przycisk zatwierdzanie .

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Usługa Windows Update

Automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji za pomocą usługi Windows Update .

Wykaz usługi Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów przy użyciu najnowszego oprogramowania antywirusowego, które było dostępne w dniu, w którym plik został opublikowany. Plik jest przechowywany na serwerach z podwyższonym zabezpieczeniami, które pomagają zapobiegać wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian.

Informacje o aktualizacji

Informacje dotyczące ponownego uruchamianiaPo zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Czynności wstępneAby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowana aktualizacja 12 marca 2013 Update dla programu SharePoint Server 2013 (KB2767999) lub Microsoft SharePoint Server 2013 z dodatkiem Service Pack 1 .

Więcej informacji

Ta aktualizacja zawiera pliki wymienione w poniższych tabelach. Informacje o pliku Coreserver-x-none. msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

256_icdocset.gif

Nie dotyczy

3 448

21-Jan-2015

07:01

256_icvidset.gif

Nie dotyczy

1 833

21-Jan-2015

07:01

A.jpg

Nie dotyczy

104 271

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

106 430

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

111 440

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

117 008

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

122 065

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

138 308

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

150 463

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

154 269

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

156 944

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

178 613

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

216 902

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

220 237

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

307 139

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

51 524

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

57 308

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

60 306

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

60 571

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

60 690

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

64 584

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

64 657

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

65 089

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

66 065

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

68 340

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

73 910

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

73 977

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

78 114

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

82 431

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

86 029

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

86 843

21-Jan-2015

07:03

A.jpg

Nie dotyczy

93 539

21-Jan-2015

07:03

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

199 328

21-Jan-2015

07:04

Add.aspx

Nie dotyczy

12 238

21-Jan-2015

07:03

Addgallery.xap

Nie dotyczy

400 740

21-Jan-2015

07:03

Addnavigationlinkdialog.aspx

Nie dotyczy

6 761

21-Jan-2015

07:03

Addnavigationlinkdialog.aspx

Nie dotyczy

8 762

21-Jan-2015

07:03

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

223 912

21-Jan-2015

07:04

Advanceddialog.aspx

Nie dotyczy

6 732

21-Jan-2015

07:03

Advanceddialog.js

Nie dotyczy

3 129

21-Jan-2015

07:03

Ajaxtoolkit.debug.js

Nie dotyczy

312 093

21-Jan-2015

07:02

Ajaxtoolkit.js

Nie dotyczy

132 784

21-Jan-2015

07:02

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 810

21-Jan-2015

07:01

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 811

21-Jan-2015

07:01

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 211

21-Jan-2015

07:03

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 452

21-Jan-2015

07:01

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 453

21-Jan-2015

07:01

Alternatecss.aspx

Nie dotyczy

6 000

21-Jan-2015

07:03

Alternatemediaplayer.xaml

Nie dotyczy

35 633

21-Jan-2015

07:03

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

15 464

21-Jan-2015

07:03

Areanavigationsettings.aspx

Nie dotyczy

29 382

21-Jan-2015

07:03

Articleleft.aspx

Nie dotyczy

4 456

21-Jan-2015

07:03

Articlelinks.aspx

Nie dotyczy

4 014

21-Jan-2015

07:03

Articleright.aspx

Nie dotyczy

4 457

21-Jan-2015

07:03

Aspctrl.aspx

Nie dotyczy

1 453

21-Jan-2015

07:03

Aspctrl.js

Nie dotyczy

41 394

21-Jan-2015

07:03

Assetedithyperlink.aspx

Nie dotyczy

9 757

21-Jan-2015

07:03

Assetimagepicker.aspx

Nie dotyczy

23 440

21-Jan-2015

07:03

Assetpickers.js

Nie dotyczy

67 739

21-Jan-2015

07:03

Assetportalbrowser.aspx

Nie dotyczy

13 699

21-Jan-2015

07:03

Audit.xlsx

Nie dotyczy

13 526

21-Jan-2015

07:01

Auditcustomquery.ascx

Nie dotyczy

11 027

21-Jan-2015

07:01

Auditcustomquery.ascx

Nie dotyczy

11 153

21-Jan-2015

07:01

Auditsettings.ascx

Nie dotyczy

3 518

21-Jan-2015

07:01

Auditsettings.ascx

Nie dotyczy

3 593

21-Jan-2015

07:01

Auditsettings.aspx

Nie dotyczy

16 446

21-Jan-2015

07:01

Auditsettings.aspx

Nie dotyczy

16 530

21-Jan-2015

07:01

B.jpg

Nie dotyczy

105 110

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

119 665

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

124 826

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

142 097

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

143 994

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

147 476

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

208 939

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

220 692

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

242 919

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

296 515

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

323 554

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

349 302

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

50 355

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

51 327

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

56 322

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

57 826

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

64 657

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

64 923

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

65 184

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

68 406

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

69 476

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

78 688

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

83 334

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

85 543

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

89 871

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

92 195

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

95 602

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

98 677

21-Jan-2015

07:03

B.jpg

Nie dotyczy

98 938

21-Jan-2015

07:03

Barcodeglobalsettings.ascx

Nie dotyczy

1 472

21-Jan-2015

07:01

Barcodeimagefromitem.aspx

Nie dotyczy

309

21-Jan-2015

07:01

Barcodesettings.ascx

Nie dotyczy

1 398

21-Jan-2015

07:01

Bargensettings.ascx

Nie dotyczy

1 522

21-Jan-2015

07:01

Baseitems.aspx

Nie dotyczy

2 810

21-Jan-2015

07:01

Baseitems.aspx

Nie dotyczy

3 452

21-Jan-2015

07:01

Berlin.master

Nie dotyczy

28 631

21-Jan-2015

07:03

Big_button.js

Nie dotyczy

1 987

21-Jan-2015

07:03

Blankwebpartpage.aspx

Nie dotyczy

5 341

21-Jan-2015

07:03

Bodymenu.js

Nie dotyczy

702

21-Jan-2015

07:03

Bulkwrktaskhandler.aspx

Nie dotyczy

8 368

21-Jan-2015

07:01

Bulkwrktaskhandler.aspx

Nie dotyczy

8 402

21-Jan-2015

07:01

Bulkwrktaskip.aspx

Nie dotyczy

2 221

21-Jan-2015

07:01

Button.js

Nie dotyczy

5 444

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

100 340

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

102 513

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

103 865

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

110 883

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

132 119

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

133 845

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

148 847

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

220 464

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

244 081

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

246 149

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

247 961

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

302 744

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

49 273

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

50 490

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

51 530

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

53 982

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

63 391

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

65 672

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

68 598

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

69 128

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

73 255

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

73 763

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

77 445

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

83 970

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

84 883

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

88 289

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

88 728

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

89 436

21-Jan-2015

07:03

C.jpg

Nie dotyczy

89 648

21-Jan-2015

07:03

Catalogarticle.aspx

Nie dotyczy

6 359

21-Jan-2015

07:03

Catalogconfiguration.aspx

Nie dotyczy

17 873

21-Jan-2015

07:03

Catalogwelcome.aspx

Nie dotyczy

6 509

21-Jan-2015

07:03

Category.aspx

Nie dotyczy

17 572

21-Jan-2015

07:02

Cdsourcestatus.aspx

Nie dotyczy

5 764

21-Jan-2015

07:03

Changesitemasterpage.aspx

Nie dotyczy

14 205

21-Jan-2015

07:03

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138 336

21-Jan-2015

07:01

Cmscore.resx

Nie dotyczy

100 349

21-Jan-2015

07:03

Cmssitemanager.js

Nie dotyczy

28 681

21-Jan-2015

07:03

Colorpicker.js

Nie dotyczy

8 803

21-Jan-2015

07:03

Colorpicker_menu.js

Nie dotyczy

2 948

21-Jan-2015

07:03

Colorpickerhsvdialog.js

Nie dotyczy

23 345

21-Jan-2015

07:03

Columndefaults.aspx

Nie dotyczy

10 243

21-Jan-2015

07:01

Columnfiltering.ascx

Nie dotyczy

442

21-Jan-2015

07:01

Communityreputationsettings.aspx

Nie dotyczy

36 857

21-Jan-2015

07:03

Communitysearchredirector.aspx

Nie dotyczy

1 039

21-Jan-2015

07:03

Config.js

Nie dotyczy

107

21-Jan-2015

07:03

Configdb.dll

4.0.2450.51

1 665 688

21-Jan-2015

07:04

Configureresulttype.aspx

Nie dotyczy

16 846

21-Jan-2015

07:02

Connectorph.dll

15.0.4609.1000

296 128

21-Jan-2015

07:02

Contactuscontroldialog.aspx

Nie dotyczy

6 407

21-Jan-2015

07:03

Contactuscontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

6 281

21-Jan-2015

07:03

Container.js

Nie dotyczy

2 019

21-Jan-2015

07:03

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

51 880

21-Jan-2015

07:04

Contentfollowing.debug.js

Nie dotyczy

26 135

21-Jan-2015

07:02

Contentfollowing.js

Nie dotyczy

11 413

21-Jan-2015

07:02

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Nie dotyczy

5 346

21-Jan-2015

07:03

Contextmenu.js

Nie dotyczy

1 250

21-Jan-2015

07:03

Control_searchresults.html

Nie dotyczy

30 364

21-Jan-2015

07:03

Control_searchresults.js

Nie dotyczy

32 069

21-Jan-2015

07:02

Control_state.js

Nie dotyczy

1 542

21-Jan-2015

07:03

Controlmenu.js

Nie dotyczy

2 049

21-Jan-2015

07:03

Controls.js

Nie dotyczy

588

21-Jan-2015

07:03

Controls.js

Nie dotyczy

708

21-Jan-2015

07:03

Core.dialogs.js

Nie dotyczy

22 473

21-Jan-2015

07:03

Core.js

Nie dotyczy

82 522

21-Jan-2015

07:03

Core.menus.js

Nie dotyczy

306

21-Jan-2015

07:03

Core.state.js

Nie dotyczy

2 238

21-Jan-2015

07:03

Core.table.js

Nie dotyczy

31 913

21-Jan-2015

07:03

Core.utils.js

Nie dotyczy

9 381

21-Jan-2015

07:03

Crawledproperty.aspx

Nie dotyczy

18 047

21-Jan-2015

07:02

Crawllatency.aspx

Nie dotyczy

22 412

21-Jan-2015

07:02

Crawllogurlexplorer.aspx

Nie dotyczy

29 500

21-Jan-2015

07:02

Createdocsetversion.aspx

Nie dotyczy

8 318

21-Jan-2015

07:01

Createdocsetversion.aspx

Nie dotyczy

8 411

21-Jan-2015

07:01

Createpage.aspx

Nie dotyczy

18 659

21-Jan-2015

07:03

Createpage.aspx.js

Nie dotyczy

4 761

21-Jan-2015

07:03

Createwikipage.aspx

Nie dotyczy

3 488

21-Jan-2015

07:03

Csexport.exe

4.0.2450.51

43 672

21-Jan-2015

07:04

Cssearch.dll

4.0.2450.51

129 688

21-Jan-2015

07:04

Cstwrkflip.aspx

Nie dotyczy

4 460

21-Jan-2015

07:01

Cstwrkflip.aspx

Nie dotyczy

5 000

21-Jan-2015

07:01

Ctdmsettings.aspx

Nie dotyczy

11 329

21-Jan-2015

07:01

Cuioverride.css

Nie dotyczy

775

21-Jan-2015

07:03

Curatedrolluppage.aspx

Nie dotyczy

5 321

21-Jan-2015

07:03

Current.aspx

Nie dotyczy

2 751

21-Jan-2015

07:03

Customcolorpickerdialog.aspx

Nie dotyczy

20 971

21-Jan-2015

07:03

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Nie dotyczy

22 316

21-Jan-2015

07:03

Customcssdialog.aspx

Nie dotyczy

5 622

21-Jan-2015

07:03

Customcssdialog.js

Nie dotyczy

784

21-Jan-2015

07:03

Customizereport.aspx

Nie dotyczy

10 151

21-Jan-2015

07:01

Customizereport.aspx

Nie dotyczy

10 344

21-Jan-2015

07:01

D.jpg

Nie dotyczy

1 007 103

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

101 787

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

104 060

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

105 278

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

108 565

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

113 030

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

114 611

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

118 089

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

124 371

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

127 224

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

133 799

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

134 186

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

148 761

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

155 537

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

171 973

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

178 160

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

205 355

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

265 994

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

319 937

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

35 646

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

39 370

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

46 297

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

50 884

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

55 105

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

64 005

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

68 035

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

696 413

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

85 878

21-Jan-2015

07:03

D.jpg

Nie dotyczy

93 634

21-Jan-2015

07:03

Data.js

Nie dotyczy

4 353

21-Jan-2015

07:03

Dateutil.js

Nie dotyczy

4 370

21-Jan-2015

07:03

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

244 392

21-Jan-2015

07:04

Debug.js

Nie dotyczy

1 484

21-Jan-2015

07:03

Default.aspx

Nie dotyczy

1 505

21-Jan-2015

07:01

Default.aspx

Nie dotyczy

294

21-Jan-2015

07:03

Default.aspx

Nie dotyczy

3 522

21-Jan-2015

07:01

Default.aspx

Nie dotyczy

4 026

21-Jan-2015

07:01

Default.aspx

Nie dotyczy

4 591

21-Jan-2015

07:01

Default.aspx

Nie dotyczy

6 927

21-Jan-2015

07:03

Default.aspx.js

Nie dotyczy

64 298

21-Jan-2015

07:03

Defaultcase.aspx

Nie dotyczy

4 038

21-Jan-2015

07:01

Deleteobject.sql

Nie dotyczy

2 450

21-Jan-2015

07:04

Disambiguation.aspx

Nie dotyczy

3 499

21-Jan-2015

07:03

Discoveryglobalcontrol.ascx

Nie dotyczy

5 174

21-Jan-2015

07:01

Discoveryproperties.ascx

Nie dotyczy

7 006

21-Jan-2015

07:01

Discoveryquerystatistics.ascx

Nie dotyczy

3 529

21-Jan-2015

07:01

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 865

21-Jan-2015

07:01

Dispform.aspx

Nie dotyczy

14 214

21-Jan-2015

07:01

Dispform.aspx

Nie dotyczy

18 342

21-Jan-2015

07:02

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 269

21-Jan-2015

07:01

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 313

21-Jan-2015

07:02

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 618

21-Jan-2015

07:01

Dmplaceholder.aspx

Nie dotyczy

3 711

21-Jan-2015

07:01

Dmplaceholder.aspx

Nie dotyczy

3 802

21-Jan-2015

07:01

Docconvlauncher.aspx

Nie dotyczy

6 324

21-Jan-2015

07:01

Docconvloadbalancer.aspx

Nie dotyczy

6 487

21-Jan-2015

07:01

Docidredir.aspx

Nie dotyczy

362

21-Jan-2015

07:01

Docidsettings.aspx

Nie dotyczy

6 517

21-Jan-2015

07:01

Docpicker.aspx

Nie dotyczy

6 514

21-Jan-2015

07:03

Docpicker.aspx.js

Nie dotyczy

1 812

21-Jan-2015

07:03

Docsetadddoc.aspx

Nie dotyczy

4 110

21-Jan-2015

07:01

Docsetexport.aspx

Nie dotyczy

1 061

21-Jan-2015

07:01

Docsethome.aspx

Nie dotyczy

2 912

21-Jan-2015

07:01

Docsetsend.aspx

Nie dotyczy

3 818

21-Jan-2015

07:01

Docsetsettings.aspx

Nie dotyczy

23 282

21-Jan-2015

07:01

Docsetsettings.aspx

Nie dotyczy

25 243

21-Jan-2015

07:01

Docsettemplates.ascx

Nie dotyczy

1 415

21-Jan-2015

07:01

Docsettemplates.ascx

Nie dotyczy

1 425

21-Jan-2015

07:01

Docsetversions.aspx

Nie dotyczy

18 227

21-Jan-2015

07:01

Docsetversions.aspx

Nie dotyczy

18 649

21-Jan-2015

07:01

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5 812 328

20-Jan-2015

21:08

Documentroutersettings.aspx

Nie dotyczy

15 150

21-Jan-2015

07:01

Docxpageconverter.exe

15.0.4691.1000

828 088

21-Jan-2015

07:03

Dom.js

Nie dotyczy

4 812

21-Jan-2015

07:03

Draganddrop.js

Nie dotyczy

19 954

21-Jan-2015

07:03

Dropdown.js

Nie dotyczy

3 744

21-Jan-2015

07:03

Dropoffzoneroutingform.ascx

Nie dotyczy

3 478

21-Jan-2015

07:01

Dropoffzoneroutingform.ascx

Nie dotyczy

3 494

21-Jan-2015

07:01

E.jpg

Nie dotyczy

100 658

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

106 950

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

107 377

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

110 443

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

111 430

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

118 094

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

133 548

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

135 423

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

140 138

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

153 162

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

159 865

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

47 757

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

54 096

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

64 706

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

65 891

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

73 273

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

75 181

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

77 416

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

77 693

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

79 632

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

81 953

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

83 049

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

85 140

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

85 356

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

88 880

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

89 173

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

90 581

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

90 671

21-Jan-2015

07:03

E.jpg

Nie dotyczy

96 284

21-Jan-2015

07:03

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

72 352

21-Jan-2015

07:04

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Nie dotyczy

1 356

21-Jan-2015

07:01

Ediscoverytemplate.ascx

Nie dotyczy

3 266

21-Jan-2015

07:01

Editform.aspx

Nie dotyczy

13 842

21-Jan-2015

07:01

Editform.aspx

Nie dotyczy

14 191

21-Jan-2015

07:01

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 246

21-Jan-2015

07:01

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 290

21-Jan-2015

07:02

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 595

21-Jan-2015

07:01

Editingmenu.js

Nie dotyczy

11 048

21-Jan-2015

07:03

Editlink.aspx

Nie dotyczy

14 098

21-Jan-2015

07:04

Editlink.aspx

Nie dotyczy

14 110

21-Jan-2015

07:04

Editlink.aspx

Nie dotyczy

20 150

21-Jan-2015

07:04

Editlink.aspx

Nie dotyczy

20 162

21-Jan-2015

07:04

Editortoolbar.ascx

Nie dotyczy

13 879

21-Jan-2015

07:03

Editrule.aspx

Nie dotyczy

38 903

21-Jan-2015

07:01

Editrule.aspx

Nie dotyczy

39 150

21-Jan-2015

07:01

Editvideoset.aspx

Nie dotyczy

21 824

21-Jan-2015

07:01

Editview.aspx

Nie dotyczy

33 872

21-Jan-2015

07:02

Emailcontacts.ashx

Nie dotyczy

139

21-Jan-2015

07:03

En_es.mdl

Nie dotyczy

258 882

21-Jan-2015

07:02

En_ja.mdl

Nie dotyczy

826 705

21-Jan-2015

07:02

Enhancedsearch.aspx

Nie dotyczy

8 266

21-Jan-2015

07:02

Enterprisewiki.aspx

Nie dotyczy

5 239

21-Jan-2015

07:03

Es_es.mdl

Nie dotyczy

265 318

21-Jan-2015

07:02

Excelcellpicker.aspx

Nie dotyczy

8 485

21-Jan-2015

07:03

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

15 528

21-Jan-2015

07:04

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

15 528

21-Jan-2015

07:04

Exchangema.dll

4.0.2450.51

109 216

21-Jan-2015

07:04

Exemptpolicy.aspx

Nie dotyczy

2 023

21-Jan-2015

07:01

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

140 984

21-Jan-2015

07:01

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

77 496

21-Jan-2015

07:01

Expirationconfig.aspx

Nie dotyczy

8 905

21-Jan-2015

07:01

Exportpolicy.aspx

Nie dotyczy

3 609

21-Jan-2015

07:01

F.jpg

Nie dotyczy

112 445

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

113 069

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

115 838

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

116 874

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

120 550

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

127 945

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

141 601

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

144 784

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

151 428

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

157 101

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

160 912

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

219 121

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

248 936

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

46 656

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

53 030

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

57 461

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

60 800

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

63 446

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

63 804

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

66 353

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

67 385

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

76 429

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

91 443

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

92 822

21-Jan-2015

07:03

F.jpg

Nie dotyczy

94 129

21-Jan-2015

07:03

Facetednavigationcontrol.ascx

Nie dotyczy

21 548

21-Jan-2015

07:02

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2 381 936

21-Jan-2015

07:01

Filter_default.html

Nie dotyczy

19 687

21-Jan-2015

07:03

Filter_default.js

Nie dotyczy

21 014

21-Jan-2015

07:02

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

182 960

21-Jan-2015

07:04

Flddefedit.aspx

Nie dotyczy

28 386

21-Jan-2015

07:01

Floatingdivdialog.js

Nie dotyczy

17 641

21-Jan-2015

07:03

Followingcommon.debug.js

Nie dotyczy

16 485

21-Jan-2015

07:02

Followingcommon.js

Nie dotyczy

7 378

21-Jan-2015

07:02

Fontsizemenu.js

Nie dotyczy

564

21-Jan-2015

07:03

Fontstylemenu.js

Nie dotyczy

857

21-Jan-2015

07:03

Footerdialog.aspx

Nie dotyczy

10 558

21-Jan-2015

07:03

Footerdialog.js

Nie dotyczy

6 069

21-Jan-2015

07:03

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47 784

21-Jan-2015

07:04

G.jpg

Nie dotyczy

112 135

21-Jan-2015

07:03

G.jpg

Nie dotyczy

130 366

21-Jan-2015

07:03

G.jpg

Nie dotyczy

276 851

21-Jan-2015

07:03

G.jpg

Nie dotyczy

316 967

21-Jan-2015

07:03

G.jpg

Nie dotyczy

379 155

21-Jan-2015

07:03

G.jpg

Nie dotyczy

396 806

21-Jan-2015

07:03

G.jpg

Nie dotyczy

483 227

21-Jan-2015

07:03

G.jpg

Nie dotyczy

498 628

21-Jan-2015

07:03

G.jpg

Nie dotyczy

54 657

21-Jan-2015

07:03

G.jpg

Nie dotyczy

852 021

21-Jan-2015

07:03

G15_01.jpg

Nie dotyczy

334

21-Jan-2015

07:03

G15_02.jpg

Nie dotyczy

481

21-Jan-2015

07:03

G15_03.jpg

Nie dotyczy

907

21-Jan-2015

07:03

G15_04.jpg

Nie dotyczy

1 349

21-Jan-2015

07:03

G15_05.jpg

Nie dotyczy

511

21-Jan-2015

07:03

G15_06.jpg

Nie dotyczy

348

21-Jan-2015

07:03

G15_11.jpg

Nie dotyczy

367

21-Jan-2015

07:03

G15_12.jpg

Nie dotyczy

367

21-Jan-2015

07:03

G15_13.jpg

Nie dotyczy

501

21-Jan-2015

07:03

G15_14.jpg

Nie dotyczy

1 133

21-Jan-2015

07:03

G15_15.jpg

Nie dotyczy

1 075

21-Jan-2015

07:03

G15_16.jpg

Nie dotyczy

1 366

21-Jan-2015

07:03

G15_17.jpg

Nie dotyczy

709

21-Jan-2015

07:03

G15_18.jpg

Nie dotyczy

1 870

21-Jan-2015

07:03

G15_19.jpg

Nie dotyczy

701

21-Jan-2015

07:03

G15_21.jpg

Nie dotyczy

188

21-Jan-2015

07:03

G15_22.jpg

Nie dotyczy

206

21-Jan-2015

07:03

G16_01.jpg

Nie dotyczy

351

21-Jan-2015

07:03

G16_02.jpg

Nie dotyczy

4 254

21-Jan-2015

07:03

G16_03.jpg

Nie dotyczy

403

21-Jan-2015

07:03

G16_11.jpg

Nie dotyczy

431

21-Jan-2015

07:03

G16_12.jpg

Nie dotyczy

1 079

21-Jan-2015

07:03

G16_13.jpg

Nie dotyczy

9 857

21-Jan-2015

07:03

G16_14.jpg

Nie dotyczy

498

21-Jan-2015

07:03

G17_01.jpg

Nie dotyczy

336

21-Jan-2015

07:03

G17_02.jpg

Nie dotyczy

344

21-Jan-2015

07:03

G17_03.jpg

Nie dotyczy

347

21-Jan-2015

07:03

G17_04.jpg

Nie dotyczy

347

21-Jan-2015

07:03

G17_05.jpg

Nie dotyczy

379

21-Jan-2015

07:03

G17_06.jpg

Nie dotyczy

376

21-Jan-2015

07:03

G17_07.jpg

Nie dotyczy

379

21-Jan-2015

07:03

G17_08.jpg

Nie dotyczy

395

21-Jan-2015

07:03

G17_11.jpg

Nie dotyczy

384

21-Jan-2015

07:03

G17_12.jpg

Nie dotyczy

427

21-Jan-2015

07:03

G17_13.jpg

Nie dotyczy

424

21-Jan-2015

07:03

G17_14.jpg

Nie dotyczy

431

21-Jan-2015

07:03

G17_15.jpg

Nie dotyczy

424

21-Jan-2015

07:03

G17_16.jpg

Nie dotyczy

426

21-Jan-2015

07:03

G17_17.jpg

Nie dotyczy

432

21-Jan-2015

07:03

G17_18.jpg

Nie dotyczy

476

21-Jan-2015

07:03

G18_01.jpg

Nie dotyczy

459

21-Jan-2015

07:03

G18_02.jpg

Nie dotyczy

10 979

21-Jan-2015

07:03

G18_03.jpg

Nie dotyczy

11 982

21-Jan-2015

07:03

G18_04.jpg

Nie dotyczy

1 006

21-Jan-2015

07:03

G18_05.jpg

Nie dotyczy

3 532

21-Jan-2015

07:03

G18_06.jpg

Nie dotyczy

803

21-Jan-2015

07:03

G18_07.jpg

Nie dotyczy

733

21-Jan-2015

07:03

G19_01.jpg

Nie dotyczy

356

21-Jan-2015

07:03

G19_02.jpg

Nie dotyczy

4 436

21-Jan-2015

07:03

G19_03.jpg

Nie dotyczy

364

21-Jan-2015

07:03

G19_04.jpg

Nie dotyczy

3 451

21-Jan-2015

07:03

G20_01.jpg

Nie dotyczy

444

21-Jan-2015

07:03

G20_02.jpg

Nie dotyczy

2 120

21-Jan-2015

07:03

G20_03.jpg

Nie dotyczy

1 681

21-Jan-2015

07:03

G20_04.jpg

Nie dotyczy

483

21-Jan-2015

07:03

G20_05.jpg

Nie dotyczy

1 240

21-Jan-2015

07:03

G20_06.jpg

Nie dotyczy

1 757

21-Jan-2015

07:03

G20_07.jpg

Nie dotyczy

4 828

21-Jan-2015

07:03

G20_11.jpg

Nie dotyczy

193

21-Jan-2015

07:03

G20_12.jpg

Nie dotyczy

211

21-Jan-2015

07:03

G20_21.jpg

Nie dotyczy

384

21-Jan-2015

07:03

G20_22.jpg

Nie dotyczy

410

21-Jan-2015

07:03

G20_23.jpg

Nie dotyczy

1 673

21-Jan-2015

07:03

G20_24.jpg

Nie dotyczy

1 580

21-Jan-2015

07:03

G21_01.jpg

Nie dotyczy

683

21-Jan-2015

07:03

G21_02.jpg

Nie dotyczy

20 769

21-Jan-2015

07:03

G22_01.jpg

Nie dotyczy

300

21-Jan-2015

07:03

G22_02.jpg

Nie dotyczy

1 162

21-Jan-2015

07:03

G22_03.jpg

Nie dotyczy

1 175

21-Jan-2015

07:03

G22_04.jpg

Nie dotyczy

1 316

21-Jan-2015

07:03

G23_01.jpg

Nie dotyczy

267

21-Jan-2015

07:03

G23_02.jpg

Nie dotyczy

276

21-Jan-2015

07:03

G23_03.jpg

Nie dotyczy

537

21-Jan-2015

07:03

G23_11.jpg

Nie dotyczy

531

21-Jan-2015

07:03

G23_12.jpg

Nie dotyczy

547

21-Jan-2015

07:03

G23_13.jpg

Nie dotyczy

551

21-Jan-2015

07:03

G23_21.jpg

Nie dotyczy

438

21-Jan-2015

07:03

G23_22.jpg

Nie dotyczy

448

21-Jan-2015

07:03

G23_23.jpg

Nie dotyczy

859

21-Jan-2015

07:03

G23_24.jpg

Nie dotyczy

862

21-Jan-2015

07:03

G23_25.jpg

Nie dotyczy

800

21-Jan-2015

07:03

G23_26.jpg

Nie dotyczy

806

21-Jan-2015

07:03

G23_27.jpg

Nie dotyczy

1 520

21-Jan-2015

07:03

G23_28.jpg

Nie dotyczy

1 375

21-Jan-2015

07:03

G23_29.jpg

Nie dotyczy

1 391

21-Jan-2015

07:03

G23_31.jpg

Nie dotyczy

184

21-Jan-2015

07:03

G23_32.jpg

Nie dotyczy

182

21-Jan-2015

07:03

G24_01.jpg

Nie dotyczy

198

21-Jan-2015

07:03

G24_02.jpg

Nie dotyczy

992

21-Jan-2015

07:03

G24_03.jpg

Nie dotyczy

196

21-Jan-2015

07:03

G24_11.jpg

Nie dotyczy

189

21-Jan-2015

07:03

G24_12.jpg

Nie dotyczy

188

21-Jan-2015

07:03

G37_01.jpg

Nie dotyczy

479

21-Jan-2015

07:03

G37_02.jpg

Nie dotyczy

484

21-Jan-2015

07:03

G37_03.jpg

Nie dotyczy

1 698

21-Jan-2015

07:03

G37_04.jpg

Nie dotyczy

575

21-Jan-2015

07:03

G38_01.jpg

Nie dotyczy

533

21-Jan-2015

07:03

G38_02.jpg

Nie dotyczy

3 830

21-Jan-2015

07:03

G38_03.jpg

Nie dotyczy

723

21-Jan-2015

07:03

G38_04.jpg

Nie dotyczy

919

21-Jan-2015

07:03

G38_05.jpg

Nie dotyczy

928

21-Jan-2015

07:03

G38_06.jpg

Nie dotyczy

1 638

21-Jan-2015

07:03

G38_07.jpg

Nie dotyczy

1 678

21-Jan-2015

07:03

G38_08.jpg

Nie dotyczy

1 669

21-Jan-2015

07:03

G38_11.jpg

Nie dotyczy

193

21-Jan-2015

07:03

G38_12.jpg

Nie dotyczy

212

21-Jan-2015

07:03

G46_1.jpg

Nie dotyczy

118 746

21-Jan-2015

07:03

Galsync.dll

4.0.2450.51

64 152

21-Jan-2015

07:04

Getspotlight.ashx

Nie dotyczy

285

21-Jan-2015

07:01

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

281 248

21-Jan-2015

07:04

Group_content.js

Nie dotyczy

2 159

21-Jan-2015

07:02

Group_default.html

Nie dotyczy

5 449

21-Jan-2015

07:03

Group_default.js

Nie dotyczy

6 616

21-Jan-2015

07:02

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

129 696

21-Jan-2015

07:04

H.jpg

Nie dotyczy

100 490

21-Jan-2015

07:03

H.jpg

Nie dotyczy

356 238

21-Jan-2015

07:03

H.jpg

Nie dotyczy

412 170

21-Jan-2015

07:03

H.jpg

Nie dotyczy

86 396

21-Jan-2015

07:03

Hashtagprofile.aspx

Nie dotyczy

8 731

21-Jan-2015

07:04

Headerdialog.aspx

Nie dotyczy

12 331

21-Jan-2015

07:03

Headerdialog.js

Nie dotyczy

5 485

21-Jan-2015

07:03

Helppopup.js

Nie dotyczy

6 080

21-Jan-2015

07:03

Hierarchicallistbox.js

Nie dotyczy

30 260

21-Jan-2015

07:03

Hierarchychart.xap

Nie dotyczy

35 288

21-Jan-2015

07:03

Hierarchychart.xap

Nie dotyczy

35 345

21-Jan-2015

07:03

Hig_progcircle_loading24.gif

Nie dotyczy

878

22-Jan-2015

10:01

Hold.aspx

Nie dotyczy

5 682

21-Jan-2015

07:01

Holdreport.aspx

Nie dotyczy

3 145

21-Jan-2015

07:01

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4521.1000

32 480

21-Jan-2015

07:02

Htmlcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

6 749

21-Jan-2015

07:03

Htmlcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

8 805

21-Jan-2015

07:03

Htmlutil.dll

15.0.4693.1000

2 614 456

21-Jan-2015

07:01

I.jpg

Nie dotyczy

156 666

21-Jan-2015

07:03

I.jpg

Nie dotyczy

477 089

21-Jan-2015

07:03

I.jpg

Nie dotyczy

606 874

21-Jan-2015

07:03

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

92 848

21-Jan-2015

07:04

Igxserver.dll

15.0.4691.1000

10 429 600

21-Jan-2015

07:01

Imagemenu.js

Nie dotyczy

2 610

21-Jan-2015

07:03

Imagepicker.aspx

Nie dotyczy

21 374

21-Jan-2015

07:03

Imagepicker.aspx.js

Nie dotyczy

29 922

21-Jan-2015

07:03

Imagepropdialog.aspx

Nie dotyczy

5 831

21-Jan-2015

07:03

Imagepropdialog.aspx.js

Nie dotyczy

4 655

21-Jan-2015

07:03

Imagerenditionsettings.aspx

Nie dotyczy

9 124

21-Jan-2015

07:03

Imageuploadcommon.js

Nie dotyczy

9 505

21-Jan-2015

07:03

Imageuploader_noactivex.aspx

Nie dotyczy

15 865

21-Jan-2015

07:03

Imageuploaderdialog.js

Nie dotyczy

20 037

21-Jan-2015

07:03

Imageuploaderusage.js

Nie dotyczy

1 792

21-Jan-2015

07:03

Importitemsinnerpage.aspx

Nie dotyczy

11 992

21-Jan-2015

07:03

Importitemspage.aspx

Nie dotyczy

5 823

21-Jan-2015

07:03

Importpolicy.aspx

Nie dotyczy

4 110

21-Jan-2015

07:01

Initialsetup.aspx

Nie dotyczy

6 952

21-Jan-2015

07:04

Iniwrkflip.aspx

Nie dotyczy

3 032

21-Jan-2015

07:01

Iniwrkflip.aspx

Nie dotyczy

3 037

21-Jan-2015

07:01

Inplacerecordslistsettings.aspx

Nie dotyczy

10 644

21-Jan-2015

07:01

Inplacerecordssettings.aspx

Nie dotyczy

11 898

21-Jan-2015

07:01

Inputcsvfile.aspx

Nie dotyczy

6 465

21-Jan-2015

07:03

Io.js

Nie dotyczy

4 416

21-Jan-2015

07:03

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

125 624

21-Jan-2015

07:04

Item_commonhoverpanel_body.html

Nie dotyczy

6 318

21-Jan-2015

07:03

Item_commonhoverpanel_body.js

Nie dotyczy

7 771

21-Jan-2015

07:02

Item_commonitem_body.html

Nie dotyczy

7 330

21-Jan-2015

07:03

Item_commonitem_body.js

Nie dotyczy

8 742

21-Jan-2015

07:02

Item_community_hoverpanel.html

Nie dotyczy

9 443

21-Jan-2015

07:03

Item_community_hoverpanel.js

Nie dotyczy

11 080

21-Jan-2015

07:02

Item_communityportal.html

Nie dotyczy

7 657

21-Jan-2015

07:03

Item_communityportal.js

Nie dotyczy

9 225

21-Jan-2015

07:02

Item_default_hoverpanel.js

Nie dotyczy

4 222

21-Jan-2015

07:02

Item_microblog.html

Nie dotyczy

15 584

21-Jan-2015

07:03

Item_microblog.js

Nie dotyczy

17 108

21-Jan-2015

07:02

Item_microblog_hoverpanel.html

Nie dotyczy

15 840

21-Jan-2015

07:03

Item_microblog_hoverpanel.js

Nie dotyczy

17 457

21-Jan-2015

07:02

Item_pdf.js

Nie dotyczy

4 102

21-Jan-2015

07:02

Item_site.js

Nie dotyczy

4 544

21-Jan-2015

07:02

Item_site_hoverpanel.html

Nie dotyczy

6 143

21-Jan-2015

07:03

Item_site_hoverpanel.js

Nie dotyczy

7 582

21-Jan-2015

07:02

Item_webpage.js

Nie dotyczy

3 827

21-Jan-2015

07:02

Item_webpage_hoverpanel.html

Nie dotyczy

5 178

21-Jan-2015

07:03

Item_webpage_hoverpanel.js

Nie dotyczy

6 608

21-Jan-2015

07:02

Item_word.js

Nie dotyczy

4 157

21-Jan-2015

07:02

Itemexpiration.aspx

Nie dotyczy

11 479

21-Jan-2015

07:01

Itemexpiration.aspx

Nie dotyczy

11 592

21-Jan-2015

07:01

J.jpg

Nie dotyczy

314 141

21-Jan-2015

07:03

J.jpg

Nie dotyczy

458 432

21-Jan-2015

07:03

J.jpg

Nie dotyczy

611 352

21-Jan-2015

07:03

Ja_ja.mdl

Nie dotyczy

997 883

21-Jan-2015

07:02

Ja_res.dict

Nie dotyczy

1 797 427

21-Jan-2015

07:02

Js.js

Nie dotyczy

2 573

21-Jan-2015

07:03

K.jpg

Nie dotyczy

23 237

21-Jan-2015

07:03

K.jpg

Nie dotyczy

531 481

21-Jan-2015

07:03

Keyword.aspx

Nie dotyczy

11 978

21-Jan-2015

07:02

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222 320

21-Jan-2015

07:01

Kpilistviewpage.aspx

Nie dotyczy

5 000

21-Jan-2015

07:03

L.jpg

Nie dotyczy

384 086

21-Jan-2015

07:03

Labelimage.aspx

Nie dotyczy

375

21-Jan-2015

07:01

Labelsettings.ascx

Nie dotyczy

9 245

21-Jan-2015

07:01

Laed.dll

15.0.4490.1000

139 872

21-Jan-2015

07:01

Languagepickercontrol.ascx

Nie dotyczy

5 078

21-Jan-2015

07:03

Languages.aspx

Nie dotyczy

2 811

21-Jan-2015

07:01

Languages.aspx

Nie dotyczy

3 453

21-Jan-2015

07:01

Layouts.js

Nie dotyczy

3 475

21-Jan-2015

07:03

Linkdialog.aspx

Nie dotyczy

17 975

21-Jan-2015

07:03

Linkdialog.aspx.js

Nie dotyczy

17 402

21-Jan-2015

07:03

Linkedit.aspx

Nie dotyczy

4 208

21-Jan-2015

07:03

Linkedit.js

Nie dotyczy

1 975

21-Jan-2015

07:03

Listcategories.aspx

Nie dotyczy

12 337

21-Jan-2015

07:02

Listcategories.aspx

Nie dotyczy

14 420

21-Jan-2015

07:02

Listcontentsourcescontrol.ascx

Nie dotyczy

11 109

21-Jan-2015

07:02

Listcrawledproperties.aspx

Nie dotyczy

15 461

21-Jan-2015

07:02

Listcrawledproperties.aspx

Nie dotyczy

17 546

21-Jan-2015

07:02

Listdisplaygroups.aspx

Nie dotyczy

14 575

21-Jan-2015

07:02

Listdisplaygroups.aspx

Nie dotyczy

21 655

21-Jan-2015

07:02

Listkeywords.aspx

Nie dotyczy

6 583

21-Jan-2015

07:02

Listmanagedproperties.aspx

Nie dotyczy

17 544

21-Jan-2015

07:02

Listmanagedproperties.aspx

Nie dotyczy

19 627

21-Jan-2015

07:02

Listqueryrules.aspx

Nie dotyczy

14 870

21-Jan-2015

07:02

Listqueryrules.aspx

Nie dotyczy

16 020

21-Jan-2015

07:02

Listqueryrules.aspx

Nie dotyczy

19 863

21-Jan-2015

07:02

Listservernamemappings.aspx

Nie dotyczy

11 422

21-Jan-2015

07:02

Lmtcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

8 162

21-Jan-2015

07:03

Lmtcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

6 916

21-Jan-2015

07:03

Loc.js

Nie dotyczy

258

21-Jan-2015

07:03

Locationcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

10 520

21-Jan-2015

07:03

Locationcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

18 841

21-Jan-2015

07:03

Logging.dll

4.0.2450.51

18 584

21-Jan-2015

07:04

Lyon.master

Nie dotyczy

28 590

21-Jan-2015

07:03

M.jpg

Nie dotyczy

423 548

21-Jan-2015

07:03

Maexecution.dll

4.0.2450.51

240 288

21-Jan-2015

07:04

Maexport.exe

4.0.2450.51

23 704

21-Jan-2015

07:04

Mahostm.dll

4.0.2450.51

326 808

21-Jan-2015

07:04

Mahostn.dll

4.0.2450.51

97 432

21-Jan-2015

07:04

Mailbox.master

Nie dotyczy

22 009

21-Jan-2015

07:03

Managecrawlrulescontrol.ascx

Nie dotyczy

7 525

21-Jan-2015

07:02

Managectpublishing.aspx

Nie dotyczy

5 453

21-Jan-2015

07:03

Managedproperty.aspx

Nie dotyczy

36 542

21-Jan-2015

07:02

Managefiletypes.aspx

Nie dotyczy

11 346

21-Jan-2015

07:02

Manageimagerenditions.aspx

Nie dotyczy

9 741

21-Jan-2015

07:03

Manageitemscheduling.aspx

Nie dotyczy

8 551

21-Jan-2015

07:03

Managelinks.aspx

Nie dotyczy

9 851

21-Jan-2015

07:04

Managelinks.aspx

Nie dotyczy

9 863

21-Jan-2015

07:04

Managementpolicyrule.moss.sql

Nie dotyczy

203 055

21-Jan-2015

07:04

Manageprivacypolicy.aspx

Nie dotyczy

9 320

21-Jan-2015

07:04

Manageprivacypolicy.aspx

Nie dotyczy

9 332

21-Jan-2015

07:04

Managequeryclienttypescontrol.ascx

Nie dotyczy

6 068

21-Jan-2015

07:02

Manageresultblock.aspx

Nie dotyczy

35 136

21-Jan-2015

07:02

Manageresultblock.aspx

Nie dotyczy

35 758

21-Jan-2015

07:02

Manageresultblock.aspx

Nie dotyczy

40 665

21-Jan-2015

07:02

Manageresultsourcescontrol.ascx

Nie dotyczy

10 807

21-Jan-2015

07:02

Manageservicepermissions.aspx

Nie dotyczy

22 825

21-Jan-2015

07:04

Managesitehitrules.aspx

Nie dotyczy

6 389

21-Jan-2015

07:02

Managesocialitems.aspx

Nie dotyczy

14 133

21-Jan-2015

07:04

Managesocialitems.aspx

Nie dotyczy

14 145

21-Jan-2015

07:04

Managevideorenditions.aspx

Nie dotyczy

4 987

21-Jan-2015

07:01

Mapackager.exe

4.0.2450.51

43 680

21-Jan-2015

07:04

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

350 888

21-Jan-2015

07:04

Matchingrule.aspx

Nie dotyczy

18 743

21-Jan-2015

07:02

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

2 858 648

21-Jan-2015

07:04

Mediaplayer.xap

Nie dotyczy

42 338

21-Jan-2015

07:03

Membership.moss.sql

Nie dotyczy

181 346

21-Jan-2015

07:04

Menupane.js

Nie dotyczy

9 205

21-Jan-2015

07:03

Menus.js

Nie dotyczy

25 023

21-Jan-2015

07:03

Mergecelldialog.aspx

Nie dotyczy

4 471

21-Jan-2015

07:03

Mergecelldialog.aspx.js

Nie dotyczy

762

21-Jan-2015

07:03

Metadatacolsettings.aspx

Nie dotyczy

5 365

21-Jan-2015

07:03

Metadatanavkeyfilters.ascx

Nie dotyczy

4 516

21-Jan-2015

07:01

Metadatanavkeyfilters.ascx

Nie dotyczy

4 646

21-Jan-2015

07:01

Metadatanavtree.ascx

Nie dotyczy

2 685

21-Jan-2015

07:01

Metadatanavtree.ascx

Nie dotyczy

2 686

21-Jan-2015

07:01

Metanavpernode.aspx

Nie dotyczy

13 926

21-Jan-2015

07:01

Metanavpernode.aspx

Nie dotyczy

14 134

21-Jan-2015

07:01

Metanavsettings.aspx

Nie dotyczy

14 595

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40 544

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20 576

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116 920

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342 640

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83 056

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14 944

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13 408

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34 416

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88 672

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19 568

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

246 456

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36 464

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12 384

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49 760

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30 304

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39 520

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35 424

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4675.1000

285 368

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65 648

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48 240

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41 568

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58 464

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4561.1000

280 768

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

148 672

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

327 864

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36 448

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4631.1000

54 976

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88 160

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76 896

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4671.1000

716 472

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78 944

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

61 024

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14 960

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16 480

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12 896

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100 448

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98 928

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118 368

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17 008

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

109 248

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17 504

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78 016

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58 976

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54 384

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62 048

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50 800

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29 808

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

144 576

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36 464

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

76 992

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38 512

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47 712

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

149 696

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82 528

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

80 064

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141 936

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

93 376

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27 744

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48 240

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38 000

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47 712

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41 568

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.diagnostics.dll

15.0.4637.1000

893 632

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

15.0.4681.1000

460 480

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.diagnostics.sharepoint.dll

15.0.4514.1000

28 352

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

30 320

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135 264

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

33 888

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4490.1000

125 024

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4490.1000

131 696

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18 016

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

1 158 256

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18 032

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4693.1000

4 189 376

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16 480

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

116 848

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22 128

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4631.1000

28 352

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4490.1000

20 064

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4631.1000

163 008

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4631.1000

109 760

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4490.1000

39 024

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122 992

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73 824

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256 096

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24 688

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116 848

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48 224

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4651.1000

281 272

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63 600

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140 400

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187 504

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72 288

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159 344

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25 712

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58 992

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27 744

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

71 360

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15 456

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44 144

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25 712

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150 640

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16 992

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14 960

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40 560

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13 408

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

252 608

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52 848

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20 592

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15 968

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129 120

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65 136

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67 696

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40 032

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168 544

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28 256

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24 688

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36 464

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28 256

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171 120

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

93 888

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4490.1000

78 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18 032

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161 376

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

106 688

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4508.1000

212 144

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4675.1000

159 928

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

79 552

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15 472

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

15.0.4545.1000

49 344

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

15.0.4625.1000

79 552

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41 056

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42 592

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54 880

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21 600

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4677.1000

18 751 672

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100 960

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40 544

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109 168

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

181 952

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57 968

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

94 912

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190 064

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4675.1000

40 128

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60 000

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4667.1000

233 656

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32 352

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

48 320

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18 528

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42 608

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76 896

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4667.1000

127 160

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22 624

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

7 504 064

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89 184

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198 752

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12 896

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26 208

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12 896

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13 408

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13 408

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26 720

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26 208

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17 504

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

57 528

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 448

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

24 768

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

15 032

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

15 968

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20 064

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106 080

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15 968

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15 984

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15 456

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

60 160

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29 280

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28 784

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19 568

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112 240

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31 480

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

16 096

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51 920

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11 168

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80 600

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

39 624

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12 400

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12 912

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40 544

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4657.1000

21 176

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

14 536

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12 496

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

84 688

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59 272

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4687.1000

570 048

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

19 600

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20 120

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4657.1000

487 624

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

24 176

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.irm.formprotector.dll

15.0.4454.1000

149 640

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.irm.msoprotector.dll

15.0.4454.1000

47 752

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll

15.0.4454.1000

41 584

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.irm.pdfprotector.dll

15.0.4454.1000

24 688

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

15.0.4599.1000

1 133 800

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34 984

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4647.1000

1 152 168

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4599.1000

320 184

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

403 048

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194 240

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57 536

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28 352

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

24 776

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

76 504

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

35 040

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.dll

15.0.4661.1000

2 672 808

22-Jan-2015

10:01

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Nie dotyczy

12 664

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4561.1000

155 336

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4561.1000

264 928

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4691.1000

786 624

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4691.1000

880 312

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4677.1000

176 848

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Nie dotyczy

90 792

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4679.1000

225 984

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4679.1000

199 352

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4693.1000

1 551 552

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4687.1000

15 425 208

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.etw.dll

15.0.4521.1000

1 232 064

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4679.1000

80 056

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4639.1000

958 672

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.native.dll

15.0.4693.1000

499 392

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.portability.dll

15.0.4541.1000

16 064

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4639.1000

299 712

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.query.dll

15.0.4675.1000

836 792

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

15.0.4639.1000

39 104

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

15.0.4687.1000

215 240

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4683.1000

785 112

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4693.1000

3 160 768

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.userprofiles.dll-format.ps1xml

Nie dotyczy

14 812

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375 896

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

249 064

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

140 920

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4673.1000

691 904

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4673.1000

131 264

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278 216

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4687.1000

2 549 976

22-Jan-2015

10:01

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193 728

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57 536

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28 352

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

220 896

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4677.1000

176 840

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145 104

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53 848

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21 088

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15 984

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15 472

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20 592

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14 944

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21 600

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19 552

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20 080

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12 896

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12 384

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18 016

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

80 600

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760 512

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989 904

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

15 640

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

51 968

21-Jan-2015

07:04

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18 032

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20 064

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18 544

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4420.1017

20 144

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20 160

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

61 600

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61 608

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

17 600

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

15.0.4687.1000

63 672

21-Jan-2015

05:42

Microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

15.0.4687.1000

63 672

21-Jan-2015

05:42

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

15.0.4687.1000

62 160

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

71 320

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71 336

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145 104

21-Jan-2015

05:42

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4567.1000

144 088

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4567.1000

144 104

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.sharepoint.cmis.bindings.dll

15.0.4454.1000

154 208

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

15.0.4448.1000

225 392

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4683.1000

6 054 576

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

15.0.4561.1000

1 250 528

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

66 728

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

15.0.4569.1000

196 296

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4693.1000

4 845 760

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

52 896

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4454.1000

163 424

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

19 592

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

34 536

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445 120

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34 984

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125 672

21-Jan-2015

07:03

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4631.1000

1 340 600

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22 624

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24 630 368

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19 040

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19 056

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23 648

21-Jan-2015

07:01

Microsoftajax.js

Nie dotyczy

99 358

21-Jan-2015

07:03

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

23 712

21-Jan-2015

07:04

Miisclient.exe

4.0.2450.51

830 112

21-Jan-2015

07:04

Miiserver.exe

4.0.2450.51

2 902 680

21-Jan-2015

07:04

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

375 448

21-Jan-2015

07:04

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39 576

21-Jan-2015

07:04

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

300 184

21-Jan-2015

07:04

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8 016

21-Jan-2015

07:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86 872

21-Jan-2015

07:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

21-Jan-2015

07:04

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

583 832

21-Jan-2015

07:04

Mmsmads.dll

4.0.2450.51

523 416

21-Jan-2015

07:04

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

495 768

21-Jan-2015

07:04

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

473 752

21-Jan-2015

07:04

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

84 632

21-Jan-2015

07:04

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

529 560

21-Jan-2015

07:04

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

428 184

21-Jan-2015

07:04

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22 864

21-Jan-2015

07:04

Mmsps.dll

4.0.2450.47

177 488

21-Jan-2015

07:04

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

3 052 696

21-Jan-2015

07:04

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

165 016

21-Jan-2015

07:04

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

39 584

21-Jan-2015

07:04

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

954 008

21-Jan-2015

07:04

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

199 328

21-Jan-2015

07:04

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

231 064

21-Jan-2015

07:04

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

150 680

21-Jan-2015

07:04

Modwrkflip.aspx

Nie dotyczy

2 335

21-Jan-2015

07:01

Modwrkflip.aspx

Nie dotyczy

2 344

21-Jan-2015

07:01

Morecolorsdialog.aspx

Nie dotyczy

6 416

21-Jan-2015

07:03

Morecolorsdialog.aspx.js

Nie dotyczy

1 431

21-Jan-2015

07:03

Msdym7.dll

15.0.4691.1000

948 896

21-Jan-2015

07:01

Msdym7.lex

15.0.4693.1000

425 984

21-Jan-2015

07:01

Msgfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

40 040

21-Jan-2015

07:01

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218 984

21-Jan-2015

07:01

Mshy3hu.lex

Nie dotyczy

933 579

21-Jan-2015

07:01

Mshy7bg.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7ct.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7cz.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7da.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7el.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7en.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7es.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7et.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7eu.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7fi.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7fr.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7ge.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7gl.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7hr.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7it.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7lt.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7lv.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7nb.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7nl.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7no.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7pb.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7pl.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7pt.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7ro.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7ru.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7sk.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7sl.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7srm.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7sro.dll

15.0.4691.1000

225 488

21-Jan-2015

07:01

Mshy7sw.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7tr.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Mshy7uk.dll

15.0.4691.1000

225 480

21-Jan-2015

07:01

Msores.dll

15.0.4687.1000

81 238 200

21-Jan-2015

07:01

Msoserver.dll

15.0.4693.1000

25 337 536

21-Jan-2015

07:01

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1 522 880

21-Jan-2015

07:01

Msscpi.dll

15.0.4681.1000

563 384

21-Jan-2015

07:02

Mssdmn.exe

15.0.4681.1000

743 608

21-Jan-2015

07:02

Mssearch.exe

15.0.4681.1000

523 968

21-Jan-2015

07:02

Msslad.dll

15.0.4681.1000

435 392

21-Jan-2015

07:02

Msspell7.dll

15.0.4691.1000

916 672

21-Jan-2015

07:02

Mssph.dll

15.0.4681.1000

1 363 648

21-Jan-2015

07:02

Mssrch.dll

15.0.4681.1000

3 131 064

21-Jan-2015

07:02

Mstr4tsc.dll

15.0.4665.1000

109 232

21-Jan-2015

07:02

Mswb7.dll

15.0.4691.1000

396 504

21-Jan-2015

07:01

Mswb70011.dll

15.0.4691.1000

1 067 736

21-Jan-2015

07:01

Mswb7001e.dll

15.0.4691.1000

1 067 736

21-Jan-2015

07:01

Mswb70404.dll

15.0.4691.1000

1 067 736

21-Jan-2015

07:01

Mswb70804.dll

15.0.4691.1000

1 067 744

21-Jan-2015

07:01

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

166 560

21-Jan-2015

07:04

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

101 016

21-Jan-2015

07:04

Mydocs.debug.js

Nie dotyczy

47 308

21-Jan-2015

07:02

Mydocs.js

Nie dotyczy

22 757

21-Jan-2015

07:02

Mydocviewpage.aspx

Nie dotyczy

6 060

21-Jan-2015

07:04

Mylinks.debug.js

Nie dotyczy

4 508

21-Jan-2015

07:02

Mylinks.js

Nie dotyczy

1 603

21-Jan-2015

07:02

Mysite.master

Nie dotyczy

22 012

21-Jan-2015

07:04

Mysite15.master

Nie dotyczy

33 557

21-Jan-2015

07:04

Mysiterecommendations.debug.js

Nie dotyczy

51 228

21-Jan-2015

07:02

Mysiterecommendations.js

Nie dotyczy

26 559

21-Jan-2015

07:02

Mysitetopnavigation.ascx

Nie dotyczy

5 386

21-Jan-2015

07:04

Navigation.aspx

Nie dotyczy

11 800

21-Jan-2015

07:03

Navigation.aspx.js

Nie dotyczy

8 381

21-Jan-2015

07:03

Newdocset.aspx

Nie dotyczy

3 250

21-Jan-2015

07:01

Newform.aspx

Nie dotyczy

14 048

21-Jan-2015

07:01

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 276

21-Jan-2015

07:01

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 316

21-Jan-2015

07:02

Newimagerenditionsettings.aspx

Nie dotyczy

10 613

21-Jan-2015

07:03

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Nie dotyczy

14 330

21-Jan-2015

07:04

Newtabledialog.aspx

Nie dotyczy

9 310

21-Jan-2015

07:03

Newtabledialog.aspx.js

Nie dotyczy

10 023

21-Jan-2015

07:03

Newtranslationmanagement.aspx

Nie dotyczy

63 501

21-Jan-2015

07:01

Newtranslationmanagement.aspx

Nie dotyczy

63 960

21-Jan-2015

07:01

Nightandday.master

Nie dotyczy

23 551

21-Jan-2015

07:03

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7 868 056

21-Jan-2015

07:01

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1 048 224

21-Jan-2015

07:01

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2 571 944

21-Jan-2015

07:01

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3 680 424

21-Jan-2015

07:01

Nl7models0007.dll

15.0.4661.1000

6 443 768

21-Jan-2015

07:01

Nl7models0009.dll

15.0.4671.1000

5 726 448

21-Jan-2015

07:01

Nl7models000a.dll

15.0.4673.1000

6 150 392

21-Jan-2015

07:01

Nl7models000c.dll

15.0.4665.1000

5 657 328

21-Jan-2015

07:01

Nlhtml.dll_0002.x64

15.0.4693.1000

187 560

21-Jan-2015

07:01

Nocrawlsettings.aspx

Nie dotyczy

8 391

21-Jan-2015

07:03

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42 112

21-Jan-2015

07:01

Noderunner.exe.config

Nie dotyczy

4 547

21-Jan-2015

07:02

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

121 520

21-Jan-2015

07:04

Noteswebservice.dll.oss.x86

15.0.4691.1000

990 904

21-Jan-2015

07:02

Ntma.dll

4.0.2450.51

55 952

21-Jan-2015

07:04

Oartodfserver.dll

15.0.4691.1000

3 831 472

21-Jan-2015

07:01

Oartserver.dll

15.0.4693.1000

21 636 784

21-Jan-2015

07:01

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

12 968

21-Jan-2015

07:04

Objects_storedprocedures.moss.sql

Nie dotyczy

386 449

21-Jan-2015

07:04

Objectschema_storedprocedures.sql

Nie dotyczy

77 710

21-Jan-2015

07:04

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

207 520

21-Jan-2015

07:04

Odffilt.dll.x64

15.0.4691.1000

965 328

21-Jan-2015

07:01

Offfilt.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

326 224

21-Jan-2015

07:01

Offfiltx.dll.x64

15.0.4691.1000

1 180 376

21-Jan-2015

07:01

Office.odf

15.0.4627.1000

5 241 000

21-Jan-2015

07:01

Officeserveradmin.resx

Nie dotyczy

15 195

21-Jan-2015

07:01

Offxml.dll

15.0.4687.1000

184 504

21-Jan-2015

07:01

Oldialog.js

Nie dotyczy

41 426

21-Jan-2015

07:03

Onifiltr.dll.x64

15.0.4691.1000

2 160 824

21-Jan-2015

07:01

Operations.dll

4.0.2450.51

76 448

21-Jan-2015

07:04

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

278 712

21-Jan-2015

07:01

Osrv.resx

Nie dotyczy

8 765

21-Jan-2015

07:01

Osrvcore.resx

Nie dotyczy

33 936

21-Jan-2015

07:01

Osssearchresults.aspx

Nie dotyczy

2 819

21-Jan-2015

07:02

Osssearchresults.aspx

Nie dotyczy

9 846

21-Jan-2015

07:02

Page_model.js

Nie dotyczy

51 127

21-Jan-2015

07:03

Pagebgimagedialog.aspx

Nie dotyczy

7 887

21-Jan-2015

07:03

Pagebgimagedialog.aspx.js

Nie dotyczy

2 181

21-Jan-2015

07:03

Pagefromdoclayout.aspx

Nie dotyczy

3 592

21-Jan-2015

07:03

Pageproperties.aspx

Nie dotyczy

18 953

21-Jan-2015

07:03

Pageproperties.aspx.js

Nie dotyczy

4 410

21-Jan-2015

07:03

Pagetemplateproperties.aspx

Nie dotyczy

11 634

21-Jan-2015

07:03

Pagetemplateproperties.aspx.js

Nie dotyczy

2 022

21-Jan-2015

07:03

Pagingcontrol.js

Nie dotyczy

7 720

21-Jan-2015

07:03

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26 720

21-Jan-2015

07:01

Paypalcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

5 942

21-Jan-2015

07:03

Paypalcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

7 616

21-Jan-2015

07:03

Peoplesearchresults.aspx

Nie dotyczy

3 945

21-Jan-2015

07:02

Photoupload.js

Nie dotyczy

2 573

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.antixsslibrary.config

Nie dotyczy

584

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

12 440

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.config

Nie dotyczy

611

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12 496

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.config

Nie dotyczy

594

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4420.1017

12 480

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.config

Nie dotyczy

599

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

12 464

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.config

Nie dotyczy

604

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

12 480

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.config

Nie dotyczy

619

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

13 040

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.config

Nie dotyczy

609

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

12 488

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.config

Nie dotyczy

606

21-Jan-2015

07:03

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4420.1017

12 480

21-Jan-2015

07:03

Policy.aspx

Nie dotyczy

9 048

21-Jan-2015

07:01

Policyconfig.aspx

Nie dotyczy

10 146

21-Jan-2015

07:01

Policycts.aspx

Nie dotyczy

12 028

21-Jan-2015

07:01

Policylist.aspx

Nie dotyczy

6 222

21-Jan-2015

07:01

Policylist.aspx

Nie dotyczy

6 342

21-Jan-2015

07:01

Portal.debug.js

Nie dotyczy

57 762

21-Jan-2015

07:02

Portal.js

Nie dotyczy

23 152

21-Jan-2015

07:02

Portal.js

Nie dotyczy

33 151

21-Jan-2015

07:02

Portaluiconfigurations.sql

Nie dotyczy

24 857

21-Jan-2015

07:04

Preview.dll

4.0.2450.51

318 104

21-Jan-2015

07:04

Previewwithstatus.aspx

Nie dotyczy

10 057

21-Jan-2015

07:03

Prm0003.bin

15.0.4693.1000

15 891 968

21-Jan-2015

07:01

Prm0006.bin

15.0.4525.1000

17 183 744

21-Jan-2015

07:01

Prm0007.bin

15.0.4661.1000

21 399 552

21-Jan-2015

07:01

Prm0008.bin

15.0.4641.1000

15 619 584

21-Jan-2015

07:01

Prm0009.bin

15.0.4671.1000

10 738 176

21-Jan-2015

07:01

Prm000a.bin

15.0.4673.1000

13 682 176

21-Jan-2015

07:01

Prm000c.bin

15.0.4665.1000

12 487 680

21-Jan-2015

07:01

Prm0019.bin

15.0.4675.1000

24 393 216

21-Jan-2015

07:01

Prm0025.bin

15.0.4569.1000

11 377 664

21-Jan-2015

07:01

Profilebrowserscriptres.resx

Nie dotyczy

49 846

21-Jan-2015

07:04

Profilesrp.sql

Nie dotyczy

1 183 305

21-Jan-2015

07:04

Profilup.sql

Nie dotyczy

837 644

21-Jan-2015

07:04

Profmngr.aspx

Nie dotyczy

3 383

21-Jan-2015

07:04

Profmngr.aspx

Nie dotyczy

3 395

21-Jan-2015

07:04

Projectpage.aspx

Nie dotyczy

6 218

21-Jan-2015

07:03

Projectpolicies.aspx

Nie dotyczy

7 053

21-Jan-2015

07:01

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.51

416 424

21-Jan-2015

07:04

Pubfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

37 976

21-Jan-2015

07:01

Publicsitetemplates.ascx

Nie dotyczy

1 711

21-Jan-2015

07:03

Query.dll

15.0.4681.1000

377 016

21-Jan-2015

07:02

Querybuilder.aspx

Nie dotyczy

68 668

21-Jan-2015

07:02

Queryprocessingcomponent

Nie dotyczy

5 216

21-Jan-2015

07:02

Queryruleaddusersegment.aspx

Nie dotyczy

12 751

21-Jan-2015

07:02

Queryruleaddusersegment.aspx

Nie dotyczy

12 756

21-Jan-2015

07:02

Queryruleaddusersegment.aspx

Nie dotyczy

13 373

21-Jan-2015

07:02

Quickshare.aspx

Nie dotyczy

10 674

21-Jan-2015

07:03

Ratings.js

Nie dotyczy

18 397

21-Jan-2015

07:03

Rcconsole.aspx

Nie dotyczy

8 008

21-Jan-2015

07:01

Recordsribbon.ascx

Nie dotyczy

366

21-Jan-2015

07:01

Refinementconfigurationdialog.aspx

Nie dotyczy

34 128

21-Jan-2015

07:02

Releasehold.aspx

Nie dotyczy

3 701

21-Jan-2015

07:01

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 259

21-Jan-2015

07:02

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 473

21-Jan-2015

07:03

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 508

21-Jan-2015

07:03

Reportcenterlayout.aspx

Nie dotyczy

6 158

21-Jan-2015

07:03

Reporting.aspx

Nie dotyczy

8 943

21-Jan-2015

07:01

Reporting.aspx

Nie dotyczy

9 015

21-Jan-2015

07:01

Reportsanddataresults.aspx

Nie dotyczy

3 945

21-Jan-2015

07:02

Resetpublicsitedialog.aspx

Nie dotyczy

3 092

21-Jan-2015

07:03

Resource.js

Nie dotyczy

3 723

21-Jan-2015

07:03

Retentionsettings.ascx

Nie dotyczy

10 858

21-Jan-2015

07:01

Retentionsettings.ascx

Nie dotyczy

10 993

21-Jan-2015

07:01

Retentionstagesettings.aspx

Nie dotyczy

25 676

21-Jan-2015

07:01

Retentionstagesettings.aspx

Nie dotyczy

25 832

21-Jan-2015

07:01

Ribbon.ascx

Nie dotyczy

12 858

21-Jan-2015

07:03

Ribbonmainmenu.ascx

Nie dotyczy

5 357

21-Jan-2015

07:03

Riched20.dll

15.0.4693.1000

2 226 848

21-Jan-2015

07:01

Richtextarea.ascx

Nie dotyczy

2 784

21-Jan-2015

07:03

Richtextarea.js

Nie dotyczy

10 717

21-Jan-2015

07:03

Rolluppage.aspx

Nie dotyczy

5 039

21-Jan-2015

07:03

Rootmasterdesigntime.aspx

Nie dotyczy

3 720

21-Jan-2015

07:03

Routermessage.aspx

Nie dotyczy

6 271

21-Jan-2015

07:01

Rpthist.aspx

Nie dotyczy

3 193

21-Jan-2015

07:03

Rulerctrl.dll

4.0.2450.51

47 768

21-Jan-2015

07:04

Saext.dll

15.0.4454.1000

303 216

21-Jan-2015

07:01

Scope.aspx

Nie dotyczy

11 760

21-Jan-2015

07:02

Scopedisplaygroup.aspx

Nie dotyczy

11 044

21-Jan-2015

07:02

Scriptforwebtaggingui.js

Nie dotyczy

130 990

21-Jan-2015

07:03

Scsummpg.aspx

Nie dotyczy

2 751

21-Jan-2015

07:03

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Nie dotyczy

16 290

21-Jan-2015

07:02

Search.analyticsrecommendation.js

Nie dotyczy

8 563

21-Jan-2015

07:02

Search.clientcontrols.debug.js

Nie dotyczy

355 967

21-Jan-2015

07:02

Search.clientcontrols.js

Nie dotyczy

192 749

21-Jan-2015

07:02

Search.configuration.debug.js

Nie dotyczy

216 666

21-Jan-2015

07:02

Search.configuration.js

Nie dotyczy

153 635

21-Jan-2015

07:02

Search.facetednavigationtab.debug.js

Nie dotyczy

46 812

21-Jan-2015

07:02

Search.js

Nie dotyczy

36 220

21-Jan-2015

07:02

Search.refinementconfiguration.debug.js

Nie dotyczy

15 442

21-Jan-2015

07:02

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Nie dotyczy

119 748

21-Jan-2015

07:02

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Nie dotyczy

8 604

21-Jan-2015

07:02

Searchandaddtohold.aspx

Nie dotyczy

18 775

21-Jan-2015

07:01

Searchresults.aspx

Nie dotyczy

3 945

21-Jan-2015

07:02

Searchui.debug.js

Nie dotyczy

115 192

21-Jan-2015

07:02

Searchui.js

Nie dotyczy

50 522

21-Jan-2015

07:02

Securestoredb.sql

Nie dotyczy

175 452

21-Jan-2015

07:02

Services.ashx

Nie dotyczy

106

21-Jan-2015

07:03

Setup.exe

15.0.4693.1000

1 068 736

21-Jan-2015

07:01

Silverlight.js

Nie dotyczy

7 680

21-Jan-2015

07:03

Silverlightslideshowcontrol.xap

Nie dotyczy

198 184

21-Jan-2015

07:03

Silverlightsupport.js

Nie dotyczy

15 210

21-Jan-2015

07:03

Sitedesigntoolbar.ascx

Nie dotyczy

8 389

21-Jan-2015

07:03

Sitedirectorysettings.aspx

Nie dotyczy

9 658

21-Jan-2015

07:03

Siteinformationcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

5 312

21-Jan-2015

07:03

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

3 934

21-Jan-2015

07:03

Sitemanager.aspx

Nie dotyczy

33 310

21-Jan-2015

07:03

Sitenavigationsettings.aspx

Nie dotyczy

8 649

21-Jan-2015

07:03

Sizedialog.aspx

Nie dotyczy

5 622

21-Jan-2015

07:03

Sizedialog.aspx.js

Nie dotyczy

2 817

21-Jan-2015

07:03

Slideshowcontroldialog2.aspx

Nie dotyczy

13 900

21-Jan-2015

07:03

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Nie dotyczy

36 449

21-Jan-2015

07:03

Socialdata.js

Nie dotyczy

12 040

21-Jan-2015

07:04

Socialsrp.sql

Nie dotyczy

227 968

21-Jan-2015

07:04

Socialup.sql

Nie dotyczy

200 960

21-Jan-2015

07:04

Sp.documentmanagement.debug.js

Nie dotyczy

8 970

21-Jan-2015

07:01

Sp.policy.debug.js

Nie dotyczy

13 335

21-Jan-2015

07:01

Sp.publishing.debug.js

Nie dotyczy

113 882

21-Jan-2015

07:03

Sp.search.apps.debug.js

Nie dotyczy

7 600

21-Jan-2015

07:02

Sp.search.apps.js

Nie dotyczy

7 600

21-Jan-2015

07:02

Sp.search.debug.js

Nie dotyczy

114 835

21-Jan-2015

07:02

Sp.search.js

Nie dotyczy

65 269

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.collabmailbox.debug.js

Nie dotyczy

11 303

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Nie dotyczy

2 769

21-Jan-2015

07:04

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Nie dotyczy

6 304

21-Jan-2015

07:04

Sp.ui.listsearchbox.debug.js

Nie dotyczy

37 353

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

Nie dotyczy

5 923

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

Nie dotyczy

2 330

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.microfeed.debug.js

Nie dotyczy

373 020

21-Jan-2015

07:04

Sp.ui.microfeed.js

Nie dotyczy

217 968

21-Jan-2015

07:04

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Nie dotyczy

84 299

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.mysitecommon.js

Nie dotyczy

46 127

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Nie dotyczy

5 366

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.mysitenavigation.js

Nie dotyczy

3 386

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Nie dotyczy

12 426

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.people.debug.js

Nie dotyczy

86 466

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.people.js

Nie dotyczy

59 540

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.promotedsites.debug.js

Nie dotyczy

23 198

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.promotedsites.js

Nie dotyczy

14 099

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Nie dotyczy

135 451

21-Jan-2015

07:03

Sp.ui.pub.ribbon.js

Nie dotyczy

80 057

21-Jan-2015

07:03

Sp.ui.reputation.debug.js

Nie dotyczy

40 089

21-Jan-2015

07:03

Sp.ui.reputation.js

Nie dotyczy

24 873

21-Jan-2015

07:03

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Nie dotyczy

63 694

21-Jan-2015

07:03

Sp.ui.rte.publishing.js

Nie dotyczy

44 063

21-Jan-2015

07:03

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Nie dotyczy

9 236

21-Jan-2015

07:02

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Nie dotyczy

7 644

21-Jan-2015

07:02

Sp.userprofiles.debug.js

Nie dotyczy

140 581

21-Jan-2015

07:01

Sp.userprofiles.js

Nie dotyczy

140 575

21-Jan-2015

07:01

Sp.workmanagement.debug.js

Nie dotyczy

191 029

21-Jan-2015

07:03

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Nie dotyczy

13 016

21-Jan-2015

07:02

Sps.resx

Nie dotyczy

100 345

21-Jan-2015

07:02

Sps_themedforegroundimages.css

Nie dotyczy

13 003

21-Jan-2015

07:03

Spsapishim.generated.debug.js

Nie dotyczy

3 358

21-Jan-2015

07:02

Spscore.resx

Nie dotyczy

145 726

21-Jan-2015

07:02

Spssharedapi.generated.debug.js

Nie dotyczy

3 547

21-Jan-2015

07:02

Spx.expresssite.js

Nie dotyczy

19 822

21-Jan-2015

07:03

Spx.importitems.debug.js

Nie dotyczy

50 532

21-Jan-2015

07:03

Spx.importitems.js

Nie dotyczy

40 650

21-Jan-2015

07:03

Spx.quickshare.debug.js

Nie dotyczy

31 998

21-Jan-2015

07:03

Spx.quickshare.js

Nie dotyczy

28 220

21-Jan-2015

07:03

Spx.resx

Nie dotyczy

25 630

21-Jan-2015

07:03

Spx.ui.addgallery.js

Nie dotyczy

2 825

21-Jan-2015

07:03

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

Nie dotyczy

43 570

21-Jan-2015

07:03

Spx.ui.commonwebparts.js

Nie dotyczy

34 683

21-Jan-2015

07:03

Spxclient.resx

Nie dotyczy

7 607

21-Jan-2015

07:03

Srch.resources.resx

Nie dotyczy

80 744

21-Jan-2015

07:02

Sspadmin.master

Nie dotyczy

22 150

21-Jan-2015

07:01

Stocklistcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

7 660

21-Jan-2015

07:03

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

9 887

21-Jan-2015

07:03

Storedprocedures.sql

Nie dotyczy

118 557

21-Jan-2015

07:04

Svrexport.exe

4.0.2450.51

35 480

21-Jan-2015

07:04

Svrsetup.dll

15.0.4693.1000

10 136 736

21-Jan-2015

07:01

Sync_synchronizationrules.sql

Nie dotyczy

2 578

21-Jan-2015

07:04

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.51

233 120

21-Jan-2015

07:04

T11.jpg

Nie dotyczy

1 354

21-Jan-2015

07:03

T11_1.jpg

Nie dotyczy

464

21-Jan-2015

07:03

T11_2.jpg

Nie dotyczy

486

21-Jan-2015

07:03

T11_3.jpg

Nie dotyczy

731

21-Jan-2015

07:03

T12.jpg

Nie dotyczy

3 608

21-Jan-2015

07:03

T12_1.jpg

Nie dotyczy

454

21-Jan-2015

07:03

T12_2.jpg

Nie dotyczy

410

21-Jan-2015

07:03

T12_3.jpg

Nie dotyczy

440

21-Jan-2015

07:03

T13.jpg

Nie dotyczy

377

21-Jan-2015

07:03

T13_1.jpg

Nie dotyczy

377

21-Jan-2015

07:03

T13_2.jpg

Nie dotyczy

412

21-Jan-2015

07:03

T13_3.jpg

Nie dotyczy

414

21-Jan-2015

07:03

T13_4.jpg

Nie dotyczy

416

21-Jan-2015

07:03

T13_5.jpg

Nie dotyczy

403

21-Jan-2015

07:03

T13_6.jpg

Nie dotyczy

453

21-Jan-2015

07:03

T14.jpg

Nie dotyczy

1 896

21-Jan-2015

07:03

T14_1.jpg

Nie dotyczy

442

21-Jan-2015

07:03

T14_2.jpg

Nie dotyczy

2 038

21-Jan-2015

07:03

T14_3.jpg

Nie dotyczy

295

21-Jan-2015

07:03

T14_4.jpg

Nie dotyczy

1 022

21-Jan-2015

07:03

T14_5.jpg

Nie dotyczy

703

21-Jan-2015

07:03

T25.jpg

Nie dotyczy

19 470

21-Jan-2015

07:03

T25_1.jpg

Nie dotyczy

301

21-Jan-2015

07:03

T25_2.jpg

Nie dotyczy

314

21-Jan-2015

07:03

T25_3.jpg

Nie dotyczy

301

21-Jan-2015

07:03

T25_4.jpg

Nie dotyczy

502

21-Jan-2015

07:03

T25_5.jpg

Nie dotyczy

301

21-Jan-2015

07:03

T25_6.jpg

Nie dotyczy

315

21-Jan-2015

07:03

T26.jpg

Nie dotyczy

2 185

21-Jan-2015

07:03

T26_1.jpg

Nie dotyczy

683

21-Jan-2015

07:03

T27.jpg

Nie dotyczy

472

21-Jan-2015

07:03

T27_1.jpg

Nie dotyczy

587

21-Jan-2015

07:03

T27_2.jpg

Nie dotyczy

430

21-Jan-2015

07:03

T27_3.jpg

Nie dotyczy

443

21-Jan-2015

07:03

T27_4.jpg

Nie dotyczy

267

21-Jan-2015

07:03

T27_5.jpg

Nie dotyczy

3 124

21-Jan-2015

07:03

T28.jpg

Nie dotyczy

2 483

21-Jan-2015

07:03

T28_1.jpg

Nie dotyczy

830

21-Jan-2015

07:03

T28_2.jpg

Nie dotyczy

865

21-Jan-2015

07:03

T28_3.jpg

Nie dotyczy

1 093

21-Jan-2015

07:03

T29.jpg

Nie dotyczy

4 125

21-Jan-2015

07:03

T29_1.jpg

Nie dotyczy

473

21-Jan-2015

07:03

T29_2.jpg

Nie dotyczy

474

21-Jan-2015

07:03

T29_3.jpg

Nie dotyczy

510

21-Jan-2015

07:03

T29_4.jpg

Nie dotyczy

196

21-Jan-2015

07:03

T29_5.jpg

Nie dotyczy

216

21-Jan-2015

07:03

T29_6.jpg

Nie dotyczy

445

21-Jan-2015

07:03

T29_7.jpg

Nie dotyczy

491

21-Jan-2015

07:03

T29_8.jpg

Nie dotyczy

550

21-Jan-2015

07:03

T30.jpg

Nie dotyczy

3 715

21-Jan-2015

07:03

T30_1.jpg

Nie dotyczy

541

21-Jan-2015

07:03

T30_2.jpg

Nie dotyczy

708

21-Jan-2015

07:03

T30_3.jpg

Nie dotyczy

528

21-Jan-2015

07:03

T30_4.jpg

Nie dotyczy

194

21-Jan-2015

07:03

T30_5.jpg

Nie dotyczy

209

21-Jan-2015

07:03

T30_6.jpg

Nie dotyczy

226

21-Jan-2015

07:03

T30_7.jpg

Nie dotyczy

480

21-Jan-2015

07:03

T30_8.jpg

Nie dotyczy

522

21-Jan-2015

07:03

T30_9.jpg

Nie dotyczy

1 210

21-Jan-2015

07:03

T31.jpg

Nie dotyczy

3 257

21-Jan-2015

07:03

T31_1.jpg

Nie dotyczy

433

21-Jan-2015

07:03

T31_2.jpg

Nie dotyczy

481

21-Jan-2015

07:03

T31_3.jpg

Nie dotyczy

567

21-Jan-2015

07:03

T31_4.jpg

Nie dotyczy

431

21-Jan-2015

07:03

T31_5.jpg

Nie dotyczy

187

21-Jan-2015

07:03

T31_6.jpg

Nie dotyczy

193

21-Jan-2015

07:03

T31_7.jpg

Nie dotyczy

589

21-Jan-2015

07:03

T31_8.jpg

Nie dotyczy

832

21-Jan-2015

07:03

T32.jpg

Nie dotyczy

2 314

21-Jan-2015

07:03

T32_1.jpg

Nie dotyczy

478

21-Jan-2015

07:03

T32_2.jpg

Nie dotyczy

490

21-Jan-2015

07:03

T32_3.jpg

Nie dotyczy

440

21-Jan-2015

07:03

T32_4.jpg

Nie dotyczy

446

21-Jan-2015

07:03

T32_5.jpg

Nie dotyczy

591

21-Jan-2015

07:03

T32_6.jpg

Nie dotyczy

685

21-Jan-2015

07:03

T32_7.jpg

Nie dotyczy

1 286

21-Jan-2015

07:03

T32_8.jpg

Nie dotyczy

1 851

21-Jan-2015

07:03

T33.jpg

Nie dotyczy

1 344

21-Jan-2015

07:03

T33_1.jpg

Nie dotyczy

1 115

21-Jan-2015

07:03

T33_2.jpg

Nie dotyczy

2 292

21-Jan-2015

07:03

T33_3.jpg

Nie dotyczy

2 009

21-Jan-2015

07:03

T33_4.jpg

Nie dotyczy

423

21-Jan-2015

07:03

T33_5.jpg

Nie dotyczy

982

21-Jan-2015

07:03

T33_6.jpg

Nie dotyczy

3 095

21-Jan-2015

07:03

T33_7.jpg

Nie dotyczy

1 264

21-Jan-2015

07:03

T33_8.jpg

Nie dotyczy

267

21-Jan-2015

07:03

T33_9.jpg

Nie dotyczy

441

21-Jan-2015

07:03

T34.jpg

Nie dotyczy

4 954

21-Jan-2015

07:03

T34_1.jpg

Nie dotyczy

744

21-Jan-2015

07:03

T34_2.jpg

Nie dotyczy

760

21-Jan-2015

07:03

T34_3.jpg

Nie dotyczy

751

21-Jan-2015

07:03

T34_4.jpg

Nie dotyczy

746

21-Jan-2015

07:03

T34_5.jpg

Nie dotyczy

260

21-Jan-2015

07:03

T34_6.jpg

Nie dotyczy

285

21-Jan-2015

07:03

T36.jpg

Nie dotyczy

502

21-Jan-2015

07:03

T36_1.jpg

Nie dotyczy

311

21-Jan-2015

07:03

T36_10.jpg

Nie dotyczy

3 157

21-Jan-2015

07:03

T36_11.jpg

Nie dotyczy

396

21-Jan-2015

07:03

T36_12.jpg

Nie dotyczy

502

21-Jan-2015

07:03

T36_13.jpg

Nie dotyczy

3 050

21-Jan-2015

07:03

T36_14.jpg

Nie dotyczy

3 053

21-Jan-2015

07:03

T36_2.jpg

Nie dotyczy

356

21-Jan-2015

07:03

T36_3.jpg

Nie dotyczy

3 085

21-Jan-2015

07:03

T36_4.jpg

Nie dotyczy

475

21-Jan-2015

07:03

T36_5.jpg

Nie dotyczy

535

21-Jan-2015

07:03

T36_6.jpg

Nie dotyczy

491

21-Jan-2015

07:03

T36_7.jpg

Nie dotyczy

498

21-Jan-2015

07:03

T36_8.jpg

Nie dotyczy

502

21-Jan-2015

07:03

T36_9.jpg

Nie dotyczy

3 421

21-Jan-2015

07:03

T37.jpg

Nie dotyczy

2 942

21-Jan-2015

07:03

T37_1.jpg

Nie dotyczy

5 331

21-Jan-2015

07:03

T37_2.jpg

Nie dotyczy

1 402

21-Jan-2015

07:03

T39.jpg

Nie dotyczy

3 623

21-Jan-2015

07:03

T39_1.jpg

Nie dotyczy

483

21-Jan-2015

07:03

T39_2.jpg

Nie dotyczy

4 860

21-Jan-2015

07:03

T39_3.jpg

Nie dotyczy

1 845

21-Jan-2015

07:03

T39_4.jpg

Nie dotyczy

1 498

21-Jan-2015

07:03

T39_5.jpg

Nie dotyczy

163

21-Jan-2015

07:03

T39_6.jpg

Nie dotyczy

188

21-Jan-2015

07:03

T40.jpg

Nie dotyczy

1 555

21-Jan-2015

07:03

T40_1.jpg

Nie dotyczy

494

21-Jan-2015

07:03

T40_2.jpg

Nie dotyczy

544

21-Jan-2015

07:03

T40_3.jpg

Nie dotyczy

229

21-Jan-2015

07:03

T40_4.jpg

Nie dotyczy

286

21-Jan-2015

07:03

T41.jpg

Nie dotyczy

4 761

21-Jan-2015

07:03

T42.jpg

Nie dotyczy

4 491

21-Jan-2015

07:03

T45.jpg

Nie dotyczy

5 195

21-Jan-2015

07:03

T47.jpg

Nie dotyczy

4 422

21-Jan-2015

07:03

Ta_listcategories.aspx

Nie dotyczy

7 420

21-Jan-2015

07:02

Ta_listcrawledproperties.aspx

Nie dotyczy

10 544

21-Jan-2015

07:02

Ta_listmanagedproperties.aspx

Nie dotyczy

12 627

21-Jan-2015

07:02

Tablemenu.js

Nie dotyczy

2 013

21-Jan-2015

07:03

Tablepropertiesdialog.aspx

Nie dotyczy

8 634

21-Jan-2015

07:03

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Nie dotyczy

10 265

21-Jan-2015

07:03

Taxonomy.sql

Nie dotyczy

302 654

21-Jan-2015

07:03

Taxonomynavproperties.js

Nie dotyczy

33 987

21-Jan-2015

07:03

Taxonomytreepicker.aspx

Nie dotyczy

4 177

21-Jan-2015

07:03

Taxupdateprocs.sql

Nie dotyczy

302 605

21-Jan-2015

07:03

Tbitems.js

Nie dotyczy

7 860

21-Jan-2015

07:03

Tcscsearchresults.aspx

Nie dotyczy

34 468

21-Jan-2015

07:02

Tempimage100.jpg

Nie dotyczy

3 076

21-Jan-2015

07:03

Tempimage50.jpg

Nie dotyczy

1 231

21-Jan-2015

07:03

Termstoremanager.aspx

Nie dotyczy

52 767

21-Jan-2015

07:03

Termstoremanager.aspx

Nie dotyczy

74 156

21-Jan-2015

07:03

Termstoremanager.js

Nie dotyczy

270 078

21-Jan-2015

07:03

Tokyo.master

Nie dotyczy

29 069

21-Jan-2015

07:03

Tquery.dll

15.0.4691.1000

1 028 288

21-Jan-2015

07:02

Transmgmtlibtemplates.ascx

Nie dotyczy

3 243

21-Jan-2015

07:01

Transmgmtlibtemplates.ascx

Nie dotyczy

3 253

21-Jan-2015

07:01

Transparent.gif

Nie dotyczy

813

21-Jan-2015

07:03

Treecontrol.js

Nie dotyczy

234 588

21-Jan-2015

07:03

Uiutils.dll

4.0.2450.51

379 544

21-Jan-2015

07:04

Updated.aspx

Nie dotyczy

2 751

21-Jan-2015

07:03

Upload.aspx

Nie dotyczy

1 467

21-Jan-2015

07:03

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 896

21-Jan-2015

07:01

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 911

21-Jan-2015

07:02

Upload.aspx

Nie dotyczy

6 063

21-Jan-2015

07:03

Upload.aspx

Nie dotyczy

6 196

21-Jan-2015

07:01

Upload.aspx

Nie dotyczy

6 232

21-Jan-2015

07:03

Upload.aspx

Nie dotyczy

6 275

21-Jan-2015

07:01

Uploadex.aspx

Nie dotyczy

17 608

21-Jan-2015

07:01

Uploadex.aspx

Nie dotyczy

20 726

21-Jan-2015

07:01

Utilities.js

Nie dotyczy

200

21-Jan-2015

07:03

Utils.js

Nie dotyczy

20 300

21-Jan-2015

07:03

Validation.js

Nie dotyczy

1 881

21-Jan-2015

07:03

Values.sql

Nie dotyczy

240 048

21-Jan-2015

07:04

Videocontroldialog.aspx

Nie dotyczy

6 790

21-Jan-2015

07:03

Videocontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

11 128

21-Jan-2015

07:03

Videoembedconfig.aspx

Nie dotyczy

14 049

21-Jan-2015

07:01

Videosettemplates.ascx

Nie dotyczy

1 938

21-Jan-2015

07:01

Viewcases.aspx

Nie dotyczy

5 594

21-Jan-2015

07:01

Viewscopes.aspx

Nie dotyczy

13 011

21-Jan-2015

07:02

Viewscopes.aspx

Nie dotyczy

15 706

21-Jan-2015

07:02

Viewscopes.aspx

Nie dotyczy

22 951

21-Jan-2015

07:02

Viewscopesettings.aspx

Nie dotyczy

8 050

21-Jan-2015

07:02

Visfilt.dll.x64

15.0.4691.1000

3 928 256

21-Jan-2015

07:01

Warning.aspx

Nie dotyczy

3 885

21-Jan-2015

07:01

Weathercontroldialog.aspx

Nie dotyczy

8 402

21-Jan-2015

07:03

Weathercontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

13 725

21-Jan-2015

07:03

Web.config

Nie dotyczy

993

21-Jan-2015

07:03

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2 590

21-Jan-2015

07:01

Webpartgalleryimages.xap

Nie dotyczy

100 164

21-Jan-2015

07:03

Websitecore.resx

Nie dotyczy

205 839

21-Jan-2015

07:03

Webtaggingdialog.aspx

Nie dotyczy

5 464

21-Jan-2015

07:03

Welcomesplash.aspx

Nie dotyczy

4 720

21-Jan-2015

07:03

Welcometoc.aspx

Nie dotyczy

4 380

21-Jan-2015

07:03

Wh.ribbon.js

Nie dotyczy

87 455

21-Jan-2015

07:03

Whcmdui.ashx

Nie dotyczy

110

21-Jan-2015

07:03

Wma.ui.tasklist.debug.js

Nie dotyczy

461 742

21-Jan-2015

07:03

Wma.ui.tasklist.js

Nie dotyczy

256 964

21-Jan-2015

07:03

Wmaapishim.generated.debug.js

Nie dotyczy

15 044

21-Jan-2015

07:03

Wrktaskip.aspx

Nie dotyczy

3 929

21-Jan-2015

07:01

Wrktaskip.aspx

Nie dotyczy

3 961

21-Jan-2015

07:01

Xbrowser.js

Nie dotyczy

28 468

21-Jan-2015

07:03

Xhtml.js

Nie dotyczy

16 073

21-Jan-2015

07:03

Xlatewfassoc.aspx

Nie dotyczy

9 456

21-Jan-2015

07:01

Xlatewfassoc.aspx

Nie dotyczy

9 567

21-Jan-2015

07:01

Xml.js

Nie dotyczy

2 679

21-Jan-2015

07:03

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.51

383 664

21-Jan-2015

07:04

Zonebackgrounddialog.aspx

Nie dotyczy

25 948

21-Jan-2015

07:03

Zonebackgrounddialog.aspx.js

Nie dotyczy

27 048

21-Jan-2015

07:03

Zoneresize.js

Nie dotyczy

15 326

21-Jan-2015

07:03

Informacje o pliku Coreservermui-en-us. msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Aboutus.aspx

Nie dotyczy

4 543

21-Jan-2015

07:02

Accessibility.css

Nie dotyczy

1 381

21-Jan-2015

07:02

Addgalleryimages.xap

Nie dotyczy

66 514

21-Jan-2015

07:02

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

96 384

21-Jan-2015

07:01

Articleleft.html

Nie dotyczy

6 235

21-Jan-2015

07:02

Articlelinks.html

Nie dotyczy

4 831

21-Jan-2015

07:02

Articleright.html

Nie dotyczy

5 314

21-Jan-2015

07:02

Assetpickers.js

Nie dotyczy

31 739

21-Jan-2015

07:02

Berlin.css

Nie dotyczy

326 474

21-Jan-2015

07:02

Calendar.aspx

Nie dotyczy

4 007

21-Jan-2015

07:02

Catalogarticle.html

Nie dotyczy

8 222

21-Jan-2015

07:02

Catalogwelcome.html

Nie dotyczy

8 375

21-Jan-2015

07:02

Cmscore.en-us.resx

Nie dotyczy

100 349

21-Jan-2015

07:02

Communities.css

Nie dotyczy

23 988

21-Jan-2015

07:02

Compare.aspx

Nie dotyczy

3 436

21-Jan-2015

07:02

Contactus.aspx

Nie dotyczy

1 520

21-Jan-2015

07:02

Controls.css

Nie dotyczy

55 493

21-Jan-2015

07:02

Controls15.css

Nie dotyczy

9 743

21-Jan-2015

07:02

Customstrings.js

Nie dotyczy

358

21-Jan-2015

07:02

Datashareedit.aspx

Nie dotyczy

785

21-Jan-2015

07:02

Datashareview.aspx

Nie dotyczy

823

21-Jan-2015

07:02

Ddmanager.exe.deploy

15.0.4466.1000

258 608

21-Jan-2015

07:01

Ddmanager.intl.dll.deploy

15.0.4420.1017

27 296

21-Jan-2015

07:01

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

56 968

21-Jan-2015

07:01

Default.aspx

Nie dotyczy

4 095

21-Jan-2015

07:02

Designtime.css

Nie dotyczy

766

21-Jan-2015

07:02

Discoverydownloadmanager.application

Nie dotyczy

15 775

21-Jan-2015

07:01

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Nie dotyczy

24 481

21-Jan-2015

06:22

Edit.css

Nie dotyczy

21 033

21-Jan-2015

07:02

Edit-mode-21.css

Nie dotyczy

3 707

21-Jan-2015

07:02

Employeebio.aspx

Nie dotyczy

2 026

21-Jan-2015

07:02

Enterprisewiki.html

Nie dotyczy

6 223

21-Jan-2015

07:02

Faq.aspx

Nie dotyczy

4 015

21-Jan-2015

07:02

General.aspx

Nie dotyczy

743

21-Jan-2015

07:02

Global.css

Nie dotyczy

15 723

21-Jan-2015

07:02

Htmleditorstyles.css

Nie dotyczy

48 542

21-Jan-2015

07:02

Interop.cdosys.dll.deploy

15.0.4420.1017

57 504

21-Jan-2015

07:01

Legalinfo.aspx

Nie dotyczy

2 727

21-Jan-2015

07:02

Lyon.css

Nie dotyczy

327 911

21-Jan-2015

07:02

Masterroot.css

Nie dotyczy

4 029

21-Jan-2015

07:02

Microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

15.0.4521.1000

126 656

22-Jan-2015

09:47

Microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

15.0.4448.1000

180 832

22-Jan-2015

09:47

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.0.609.4

1 034 336

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.0.609.0

171 552

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

15.0.4420.1017

19 608

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

15.0.4420.1017

25 744

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.office.server.msg.dll

15.0.4514.1000

423 144

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.4693.1000

492 720

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4561.1000

288 968

21-Jan-2015

07:01

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

15.0.4687.1000

63 672

21-Jan-2015

07:01

Moss.actions

Nie dotyczy

429 199

21-Jan-2015

07:01

Msoserverintl.dll

15.0.4687.1000

3 430 072

21-Jan-2015

07:01

Newsletter.aspx

Nie dotyczy

3 238

21-Jan-2015

07:02

Notessetup.exe

15.0.4691.1000

560 320

21-Jan-2015

07:02

Officeserveradmin.en-us.resx

Nie dotyczy

15 195

21-Jan-2015

07:01

Oldialog.css

Nie dotyczy

2 870

21-Jan-2015

07:02

Ollfont.css

Nie dotyczy

7 246

21-Jan-2015

07:02

Oslo.html

Nie dotyczy

25 206

21-Jan-2015

07:02

Osrv.en-us.resx

Nie dotyczy

8 765

21-Jan-2015

07:01

Osrvcore.en-us.resx

Nie dotyczy

33 936

21-Jan-2015

07:01

Osrvmanifest.man

Nie dotyczy

1 709 501

21-Jan-2015

07:01

Portal.css

Nie dotyczy

96 336

21-Jan-2015

07:02

Pressrelease.aspx

Nie dotyczy

2 910

21-Jan-2015

07:02

Profilebrowserscriptres.en-us.resx

Nie dotyczy

49 846

21-Jan-2015

07:02

Projectsummary.css

Nie dotyczy

4 224

21-Jan-2015

07:02

Publicthemedforegroundimages.css

Nie dotyczy

604

21-Jan-2015

07:02

Reviewapproval_1033.xoml

Nie dotyczy

105 111

21-Jan-2015

07:01

Reviewpublishing_1033.xoml

Nie dotyczy

105 111

21-Jan-2015

07:01

Root.master

Nie dotyczy

3 792

21-Jan-2015

07:02

Sbw.css

Nie dotyczy

1 057

21-Jan-2015

07:02

Searchfoundationmanifest.man

Nie dotyczy

593 509

21-Jan-2015

07:01

Seattle.html

Nie dotyczy

27 403

21-Jan-2015

07:02

Selectorcontrols.js

Nie dotyczy

16 921

21-Jan-2015

07:02

Service.aspx

Nie dotyczy

2 829

21-Jan-2015

07:02

Sitemap.aspx

Nie dotyczy

1 259

21-Jan-2015

07:02

Socialdata.css

Nie dotyczy

14 063

21-Jan-2015

07:02

Spellchecker.js

Nie dotyczy

44 317

21-Jan-2015

07:02

Sps.en-us.resx

Nie dotyczy

100 345

21-Jan-2015

07:02

Spscore.en-us.resx

Nie dotyczy

145 726

21-Jan-2015

07:02

Spx.css

Nie dotyczy

1 642

21-Jan-2015

07:02

Spx.en-us.resx

Nie dotyczy

25 630

21-Jan-2015

07:02

Spxclient.en-us.resx

Nie dotyczy

7 607

21-Jan-2015

07:02

Spxpub.css

Nie dotyczy

20 006

22-Jan-2015

09:57

Spxpubribbon.css

Nie dotyczy

11 194

21-Jan-2015

07:02

Spxpubribbon.css

Nie dotyczy

12 628

22-Jan-2015

09:57

Srch.resources.en-us.resx

Nie dotyczy

80 744

21-Jan-2015

07:02

Ssetupui.dll

15.0.4561.1000

68 800

21-Jan-2015

07:01

Sshellui.mst

Nie dotyczy

14 848

21-Jan-2015

07:01

Startermaster.html

Nie dotyczy

7 162

21-Jan-2015

07:02

Tables.css

Nie dotyczy

2 030

21-Jan-2015

07:02

Termstoremanager.css

Nie dotyczy

6 950

21-Jan-2015

07:02

Tokyo.css

Nie dotyczy

326 995

21-Jan-2015

07:02

Websitecore.en-us.resx

Nie dotyczy

205 839

21-Jan-2015

07:02

Welcomesplash.html

Nie dotyczy

5 567

21-Jan-2015

07:02

Wizards.css

Nie dotyczy

8 520

21-Jan-2015

07:02

Xlsrvintl.dll

15.0.4661.1000

262 328

21-Jan-2015

07:01

Informacje

Zapoznaj się z informacjami na temat standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft. Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×