Spis treści
×

Data wydania:

12.06.2018

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 16299.492

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Zapewnia zabezpieczenie przed dodatkową podklasą spekulacyjnych uruchomień w lokach kanałów bocznych znaną pod nazwą Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639). Tego zabezpieczenia nie są domyślnie włączone. Wskazówki dla klienta Windows (specjalista IT) znajdują się w kompilacji KB4073119. Instrukcje dla Windows Server, znajdują się w kompilacji KB4072698. Użyj tego dokumentu ze wskazówkami, aby włączyć ochronę przed Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) oprócz zabezpieczeń, które zostały już opublikowane w kontekście zagrożeń Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) i Meltdown (CVE-2017-5754).

 • Rozwiązuje problem w programie Microsoft Edge, który powoduje nieprawidłowe odpowiedzi na żądania XML.

 • Dodaje obsługę standardu sieciowego plików SameSite w programach Microsoft Edge i Internet Explorer.

 • Rozwiązuje problem z programem Internet Explorer, który uniemożliwia korzystanie ze zaktualizowanej wersji usług lokalizacji.

 • Rozwiązuje problem gdzie aktualizacje oprogramowania układowego powodują, że urządzenia przechodzą w tryb odzyskiwania funkcji BitLocker, gdy funkcja BitLocker jest włączona, ale Bezpieczny rozruch nie jest obecny lub jest wyłączony. Ta aktualizacja zapobiega przed zainstalowaniem oprogramowania układowego na urządzeniach w takim stanie. Administratorzy mogą instalować aktualizacje oprogramowania układowego przez:

  1. Tymczasowe wstrzymanie funkcji BitLocker.

  2. Natychmiastowe zainstalowanie aktualizacji oprogramowania układowego przed kolejnym uruchomieniem systemu operacyjnego.

  3. Natychmiastowo ponowne uruchamia urządzenie, tak aby funkcja BitLocker nie pozostawała stanie wstrzymania.

 • Rozwiązuje problem ze zgodnością serializacji danych binarnych dla klasy CultureAwareComparer.

 • Zaktualizowano zabezpieczenia programu Internet Explorer, przeglądarki Microsoft Edge, aparatu obsługi skryptów firmy Microsoft, mostka dla aplikacji klasycznych systemu Windows, aplikacji systemu Windows, powłoki systemu Windows, systemów pamięci masowej i plików systemu Windows, platformy i struktur aplikacji systemu Windows, mechanizmu wirtualizacji i jądra systemu Windows, obsługi sieci bezprzewodowych w systemie Windows oraz Windows Server.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Na niektórych platformach nieanglojęzycznych może być wyświetlany następujący ciąg znaków w języku angielskim zamiast w języku tłumaczenia: „Reading scheduled jobs from file is not supported in this language mode” (Odczytywanie zaplanowanych zadań z pliku nie jest obsługiwane w tym trybie języka). Ten błąd pojawia się podczas próby odczytu utworzonych zaplanowanych zadań, gdy jest włączona funkcja Device Guard.

Po przeprowadzeniu oceny firma Microsoft stwierdziła, jest to problem o niskim prawdopodobieństwie i ryzyku wystąpienia, dlatego na tym etapie nie przygotujemy rozwiązania dla systemu Windows 10 w wersji 1709.

Jeśli uważasz, że ten problem dotyczy Ciebie, skontaktuj się z Pomocą techniczną Microsoft.  

Po włączeniu Device Guard niektóre platformy nieangielskojęzyczne mogą wyświetlać następujące ciągi w języku angielskim zamiast języków lokalizacji:

 • "Nie można użyć operatorów "&" lub "." do wywoływania poleceń zakresu modułu w granicach języka."

 • "Zasób"Skrypt" z modułem "PSDesiredStateConfiguration" nie jest obsługiwany, jeśli Device Guard jest włączona. Użyj zasobu „Skrypt” opublikowanego przez moduł PSDscResources z galerii PowerShell.”

Po przeprowadzeniu oceny firma Microsoft stwierdziła, jest to problem o niskim prawdopodobieństwie i ryzyku wystąpienia, dlatego na tym etapie nie przygotujemy rozwiązania dla systemu Windows 10 w wersji 1709.

Jeśli uważasz, że ten problem dotyczy Ciebie, skontaktuj się z Pomocą techniczną Microsoft.  

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4284819

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×