12 grudnia 2017 r. — KB4054517 (kompilacja systemu operacyjnego 16299.125)

Data wydania:

Wersja:

12.12.2017

kompilacja systemu operacyjnego 16299.125

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Aktualizacja domyślnej widoczności w programie Internet Explorer przycisku, który uruchamia program Microsoft Edge.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcje Windows Defender Device Guard i Application Control blokują uruchamianie niektórych aplikacji, nawet w trybie wymuszania Tylko inspekcja.

  • Rozwiązano problem polegający na resetowaniu bitu PLC przy przejściach U0/U3.

  • Rozwiązano problem ze spersonalizowanymi urządzeniami Bluetooth, które nie obsługują łączenia.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że klawiatura dotykowa nie obsługuje standardowego układu 88 języków.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że klawiatura dotykowa dla narzędzi Input Method Editor (IME) innych firm nie ma klawisza włączania/wyłączania narzędzia IME.

  • Rozwiązano dodatkowe problemy z zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas korzystania z programu System Center Virtual Machine Manager (VMM) użytkownik nie może kopiować ani klonować maszyn wirtualnych (VM). Pojawia się komunikat o błędzie „0x80070057 — nieprawidłowy parametr”. Ten problem dotyczy interfejsu użytkownika programu VMM oraz skryptów środowiska PowerShell używanych do klonowania i kopiowania maszyn wirtualnych.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że usługa udostępniania połączenia internetowego (ICS) nie utrwala połączeń między ponownymi uruchomieniami systemu operacyjnego lub usługi ICS. Rozwiązanie można aktywować za pomocą klucza rejestru „EnableRebootPersistConnection” opisanego w KB4055559.

  • Aktualizacje zabezpieczeń aparatu skryptów firmy Microsoft, programu Microsoft Edge i systemu Windows Server.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Instalacja aktualizacji może się zatrzymać przy 99% i może wyświetlić zwiększone wykorzystanie procesora lub dysku, jeśli urządzenie zostało zresetowane przy użyciu funkcji Resetuj ten komputer po zainstalowaniu KB4054022.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4058702.

Uwaga Jeśli wystąpi ten problem, musisz ponownie uruchomić komputer lub zakończyć działające procesy zaufanego programu instalacyjnego za pomocą następującego polecenia z wiersza poleceń administratora:

taskkill /f /im tiworker.exe

taskkill /f /im trustedinstaller.exe

Urządzenia, na których występuje ten problem, mogą mieć duże pliki CBS.log. Ten pliki można usunąć za pomocą następującego polecenia z wiersza poleceń administratora:

del /f %windir%\logs\cbs\*.log

Historia usługi Windows Update wskazuje, że nie udało się zainstalować KB4054517 z powodu błędu 0x80070643.

Nawet jeśli aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, Windows Update niepoprawnie rejestruje niepowodzenie instalacji. Aby sprawdzić poprawność instalacji, naciśnij przycisk Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje, aby potwierdzić, że nie ma dodatkowych aktualizacji.

Można także wpisać Informacje o komputerze w polu wyszukiwania na pasku zadań, aby upewnić się, że urządzenie używa odpowiedniej kompilacji systemu operacyjnego.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji niektóre wstępnie zainstalowane aplikacje w systemie Windows 10 wersja 1709 mogą zostać usunięte podczas ponownego uruchamiania systemu.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4056892.

Odinstalowane aplikacje można zainstalować ręcznie z Microsoft Store.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4054517.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×