Wprowadzenie

Wtorek, 12 kwietnia 2016 Microsoft opublikowane zostały następujące aktualizacje zabezpieczeń, niezwiązana z zabezpieczeniami. Miesięczne aktualizacje mają na celu pomóc naszym klientom utrzymać bezpieczeństwo i aktualność ich komputerów. Firma Microsoft zaleca, aby zainstalować wszystkie aktualizacje, które odnoszą się do Ciebie.

Miesięczne wydania aktualizacyjne

Aktualizacje w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base znajdują się w 12 kwietnia 2016, aktualizacja.

Office 2016

Produkt

Numer tytułu i artykuł bazy wiedzy Knowledge Base

Excel 2016

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2016: 12 kwietnia 2016 (KB3114964)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114971)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114970)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114968)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114965)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114958)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114903)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114860)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114859)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114854)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114712)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114694)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3114535)

Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB2920720)

Dodatek Language Interface Pack dla pakietu Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 Language Interface Pack (KB3114856)

OneDrive dla biznesu dla pakietu Office 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla OneDrive dla biznesu dla pakietu Office 2016 (KB3114864)

2016 programu Outlook

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu Outlook 2016 (KB3114972)

Filtru wiadomości-śmieci programu Outlook 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu Outlook 2016 Junk E-mail Filter (KB3114959)

2016 programu PowerPoint

5 kwietnia 2016 aktualizacji programu PowerPoint 2016 (KB3114961)

2016 projektu

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla projektu 2016 (KB3114973)

Program Skype Business 2016

MS16-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Skype na 2016 biznesowych: 12 kwietnia 2016 (KB3114960)

2016 programu Visio

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu Visio 2016 (KB3114957)

Program Word 2016

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu Word 2016 (KB3114969)

Pakiet Office 2013

Produkt

Numer tytułu i artykuł bazy wiedzy Knowledge Base

Audytu i kontroli Management Server 2013

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla inspekcji i kontroli zarządzania serwerem 2013 (KB3039793)

Program Excel 2013

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2013: 12 kwietnia 2016 (KB3114947)

Lync 2013 (Skype dla firm)

MS16-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Lync 2013 (Skype dla firm): 12 kwietnia 2016 (KB3114944)

Pakiet Office 2013

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla Office 2013 (KB3114928)

Pakiet Office 2013

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla Office 2013 (KB3114825)

Pakiet Office 2013

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla Office 2013 (KB3085587)

Pakiet Office 2013

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla Office 2013 (KB3039756)

OneDrive dla firmy 2013 pakietu Office

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla OneDrive dla firmy 2013 pakietu Office (KB3114953)

Program Outlook 2013

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu Outlook 2013 (KB3114941)

Filtru wiadomości-śmieci programu Outlook 2013

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu Outlook 2013 Junk E-mail Filter (KB3114942)

Program PowerPoint 2013

5 kwietnia, 2016, aktualizacja programu PowerPoint 2013 (KB3114815)

Program Project 2013

5 kwietnia, 2016, aktualizacja 2013 projektu (KB3114954)

Program Visio 2013

5 kwietnia, 2016, aktualizacja 2013 programu Visio (KB3114932)

Program Word 2013

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2013: 12 kwietnia 2016 (KB3114937)

Pakiet Office 2010

Produkt

Numer tytułu i artykuł bazy wiedzy Knowledge Base

Excel 2010

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2010: 12 kwietnia 2016 (KB3114888)

Lync 2010

MS16-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Lync 2010: 12 kwietnia 2016 (KB3144427)

Lync 2010 Attendee (Instalacja na poziomie administratora)

MS16-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Lync 2010 Attendee (Instalacja na poziomie administratora): 12 kwietnia 2016 (KB3144429)

Lync 2010 Attendee (Instalacja na poziomie użytkownika)

MS16-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Lync 2010 Attendee (Instalacja na poziomie użytkownika): 12 kwietnia 2016 (KB3144428)

Pakiet Office 2010

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2010 (KB3114989)

Pakiet Office 2010

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2010: 12 kwietnia 2016 (KB3114990)

Pakiet Office 2010

MS16-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2010: 12 kwietnia 2016 (KB3114566)

Program Outlook 2010

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu Outlook 2010 (KB3114996)

Filtru wiadomości-śmieci programu Outlook 2010

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu Outlook 2010 Junk E-mail Filter (KB3114999)

PowerPoint 2010

5 kwietnia, 2016, aktualizacja programu PowerPoint 2010 (KB3114867)

Word 2010

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2010: 12 kwietnia 2016 (KB3114993)

Pakiet Microsoft Office 2007

Produkt

Numer tytułu i artykuł bazy wiedzy Knowledge Base

Pakiet Microsoft Office 2007

MS16-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2007: 12 kwietnia 2016 (KB3114542)

Program Excel 2007

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2007: 12 kwietnia 2016 (KB3114892)

Program Excel Viewer 2007

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel Viewer 2007: 12 kwietnia 2016 (KB3114898)

Dodatek Live Meeting

MS16-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Live Meeting Add-in: 12 kwietnia 2016 (KB3144431)

Live Meeting konsoli

MS16-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla konsoli spotkań usługi Live: 12 kwietnia 2016 (KB3144432)

Service Pack 3 dla pakietu zgodności Microsoft Office

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla dodatku Service Pack 3 dla programu Microsoft Office Compatibility Pack: 12 kwietnia 2016 (KB3114982)

Service Pack 3 dla pakietu zgodności Microsoft Office

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla dodatku Service Pack 3 dla programu Microsoft Office Compatibility Pack: 12 kwietnia 2016 (KB3114895)

Filtru wiadomości-śmieci programu Outlook 2007

5 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu Outlook 2007 Junk E-mail Filter (KB3114979)

Program Word 2007

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2007: 12 kwietnia 2016 (KB3114983)

Office 2003

Produkt

Numer tytułu i artykuł bazy wiedzy Knowledge Base

Program Word Viewer

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word Viewer: 12 kwietnia 2016 (KB3114987)

Program Word Viewer

MS16-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word Viewer: 12 kwietnia 2016 (KB3114985)

Program SharePoint Server 2016

Produkt

Numer tytułu i artykuł bazy wiedzy Knowledge Base

Program SharePoint Server 2016

12 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu SharePoint Server 2016 (KB2920721)

Serwer programu SharePoint 2013, Project Server 2013 i programu SharePoint Foundation 2013

Produkt

Numer tytułu i artykuł bazy wiedzy Knowledge Base

Serwer aplikacji sieci Web pakietu Office 2013

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Office Web Apps Server 2013: 12 kwietnia 2016 (KB3114934)

Serwer Project Server 2013

12 kwietnia 2016 aktualizacji programu Project Server 2013 (KB3114950)

Serwer Project Server 2013

12 kwietnia 2016 roku zbiorcza aktualizacja programu Project Server 2013 (KB3114936)

Program SharePoint Foundation 2013

12 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu SharePoint Foundation 2013 (KB3114945)

Program SharePoint Foundation 2013

12 kwietnia 2016 aktualizacji zbiorczej programu SharePoint Foundation 2013 (KB3114935)

Serwera programu SharePoint 2013

12 kwietnia, 2016, Zbiorcza aktualizacja dla serwera programu SharePoint 2013 (KB3114938)

Serwera programu SharePoint 2013

12 kwietnia 2016 aktualizacji dla programu SharePoint Server 2013 (KB3114929)

Usługi Word Automation Services w programie SharePoint Server 2013

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla usług Word Automation Services w programie SharePoint Server 2013: 12 kwietnia 2016 (KB3114927)

Program SharePoint Server 2010, Project Server 2010 i programu SharePoint Foundation 2010

Produkt

Numer tytułu i artykuł bazy wiedzy Knowledge Base

Usługi programu Excel w programie SharePoint Server 2010

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń usług programu Excel w programie SharePoint Server 2010: 12 kwietnia 2016 (KB3114871)

Program Project Server 2010

12 kwietnia 2016 roku zbiorcza aktualizacja programu Project Server 2010 (KB3114992)

Program SharePoint Server 2010

12 kwietnia 2016 zbiorczą aktualizację dla programu SharePoint Server 2010 (KB3114995)

Program SharePoint Server 2010 Office Web Apps

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 12 kwietnia 2016 (KB3114994)

Usługi Word Automation Services w programie SharePoint Server 2010

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla usług Word Automation Services w programie SharePoint Server 2010: 12 kwietnia 2016 (KB3114988)

Program SharePoint Server 2007

Produkt

Numer tytułu i artykuł bazy wiedzy Knowledge Base

Usługi programu Excel w programie Microsoft SharePoint Server 2007

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla usług programu Excel w programie Microsoft SharePoint Server 2007: 12 kwietnia 2016 (KB3114897)

Office for Mac 2011 i 2016 pakietu Office dla komputerów Macintosh

Produkt

Numer tytułu i artykuł bazy wiedzy Knowledge Base

Office 2011 dla komputerów Mac

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń 2011 dla komputerów Mac 14.6.3 (KB3154208)

2016 pakietu Office dla komputerów Macintosh

MS16-042: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office 2016 dla komputerów Macintosh: 12 kwietnia 2016 (KB3142577)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×