W tym artykule opisano aktualizację 4462231 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2010 opublikowaną 12 marca 2019.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja dodaje możliwość używania nowej ery japońskiej w programie SharePoint Foundation 2010, gdy jest ona dostępna.

Uwaga Aby włączyć funkcję to ulepszenie, należy również zainstalować KB 2863916 wraz z tej aktualizacji.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Centrum pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobierania i instalacji w witrynie Microsoft Download Center.

Roszczenie skanowania antywirusowego

Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów przy użyciu najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu, w którym plik został zaksięgowany. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w nim.

Informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2010 .

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielska (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącym bias czasu letniego (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

x64

Informacje o pliku WSS-x-none. msp

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Lg_icvsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Nie dotyczy

577

10-Sep-2018

10:44

Lg_icvsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Nie dotyczy

540

10-Sep-2018

10:44

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Nie dotyczy

2 718

07-Sep-2018

01:20

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Nie dotyczy

2 347

07-Sep-2018

01:19

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Nie dotyczy

9 750

10-Sep-2018

15:49

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Nie dotyczy

13 591

07-Sep-2018

01:20

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Nie dotyczy

896

10-Sep-2018

15:49

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Nie dotyczy

13 697

07-Sep-2018

01:19

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

13 144

07-Sep-2018

01:19

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

9 356

07-Sep-2018

01:19

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Nie dotyczy

7 988

07-Sep-2018

01:20

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Nie dotyczy

10 467

07-Sep-2018

01:20

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Nie dotyczy

11 743

07-Sep-2018

01:19

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4 709

07-Sep-2018

01:19

Addrole.asx

Addrole.aspx

Nie dotyczy

68 638

07-Sep-2018

01:20

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Nie dotyczy

51 329

07-Sep-2018

01:20

Admin.amx

Admin.asmx

Nie dotyczy

86

07-Sep-2018

01:19

Admin.mas

Admin.master

Nie dotyczy

30 798

07-Sep-2018

01:19

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Nie dotyczy

7 755

07-Sep-2018

01:19

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Nie dotyczy

8 896

07-Sep-2018

01:19

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Nie dotyczy

5 249

07-Sep-2018

01:19

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Nie dotyczy

10 163

07-Sep-2018

01:19

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Nie dotyczy

5 058

07-Sep-2018

01:19

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

07-Sep-2018

01:19

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Nie dotyczy

21 134

07-Sep-2018

01:20

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Nie dotyczy

9 476

07-Sep-2018

01:19

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Nie dotyczy

13 303

07-Sep-2018

01:20

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Nie dotyczy

8 163

10-Sep-2018

15:49

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 317

07-Sep-2018

01:19

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Nie dotyczy

8 826

07-Sep-2018

01:19

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Nie dotyczy

4 688

10-Sep-2018

15:48

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 373

07-Sep-2018

01:19

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Nie dotyczy

7 324

07-Sep-2018

01:19

App.mas

Application.master

Nie dotyczy

13 500

07-Sep-2018

01:20

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Nie dotyczy

5 513

07-Sep-2018

01:19

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Nie dotyczy

3 513

07-Sep-2018

01:19

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Nie dotyczy

4 373

07-Sep-2018

01:19

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Nie dotyczy

4 339

07-Sep-2018

01:19

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8 561

07-Sep-2018

01:19

Appv4.mas

Applicationv4.master

Nie dotyczy

20 926

07-Sep-2018

01:20

Approve.asx

Approve.aspx

Nie dotyczy

6 574

07-Sep-2018

01:20

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Nie dotyczy

1 225

07-Sep-2018

01:19

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Nie dotyczy

5 117

10-Sep-2018

15:49

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Nie dotyczy

4 673

07-Sep-2018

01:20

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Nie dotyczy

4 550

07-Sep-2018

01:20

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Nie dotyczy

6 398

07-Sep-2018

01:20

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Nie dotyczy

1 029

07-Sep-2018

01:20

Authen.asx

Authentication.aspx

Nie dotyczy

14 048

07-Sep-2018

01:19

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Nie dotyczy

1 305

07-Sep-2018

01:19

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Nie dotyczy

5 164

07-Sep-2018

01:19

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Nie dotyczy

5 970

07-Sep-2018

01:19

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Nie dotyczy

9 865

07-Sep-2018

01:19

Avreport.asx

Avreport.aspx

Nie dotyczy

11 709

07-Sep-2018

01:20

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Nie dotyczy

4 162

07-Sep-2018

01:20

Backup.asx

Backup.aspx

Nie dotyczy

15 236

07-Sep-2018

01:19

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Nie dotyczy

20 743

07-Sep-2018

01:19

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Nie dotyczy

8 674

07-Sep-2018

01:19

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Nie dotyczy

10 516

07-Sep-2018

01:19

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Nie dotyczy

332

07-Sep-2018

01:19

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

14 129

07-Sep-2018

01:19

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Nie dotyczy

3 342

07-Sep-2018

01:19

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

7 323

07-Sep-2018

01:19

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Nie dotyczy

402

07-Sep-2018

01:19

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Nie dotyczy

4 269

07-Sep-2018

01:19

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Nie dotyczy

3 210

07-Sep-2018

01:20

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Nie dotyczy

15 092

07-Sep-2018

01:20

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Nie dotyczy

2 770

07-Sep-2018

01:19

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Nie dotyczy

4 142

07-Sep-2018

01:19

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Nie dotyczy

3 398

07-Sep-2018

01:20

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Nie dotyczy

205

07-Sep-2018

01:20

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Nie dotyczy

211

10-Sep-2018

15:49

Category.asp_blog_categories

Category.aspx

Nie dotyczy

7 173

07-Sep-2018

01:19

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Nie dotyczy

10 749

07-Sep-2018

01:19

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Nie dotyczy

9 954

07-Sep-2018

01:20

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Nie dotyczy

8 713

07-Sep-2018

01:20

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Nie dotyczy

8 768

07-Sep-2018

01:20

Checkin.asx

Checkin.aspx

Nie dotyczy

15 863

07-Sep-2018

01:20

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Nie dotyczy

10 685

07-Sep-2018

01:20

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Nie dotyczy

216

10-Sep-2018

15:49

Właściwość securitytokenclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

2 535

07-Sep-2018

01:19

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

2 369

07-Sep-2018

01:19

Topologyclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

982

07-Sep-2018

01:19

Client.svc

Client.svc

Nie dotyczy

402

07-Sep-2018

01:19

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Nie dotyczy

48 576

11-Dec-2018

16:33

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Nie dotyczy

6 249

07-Sep-2018

01:19

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Nie dotyczy

203

07-Sep-2018

01:20

Compat.bro

Compat.browser

Nie dotyczy

63 970

10-Sep-2018

15:48

Configdb.sql

Configdb.sql

Nie dotyczy

97 099

10-Sep-2018

15:49

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Nie dotyczy

6 853

07-Sep-2018

01:19

Configup.sql

Configup.sql

Nie dotyczy

21 111

10-Sep-2018

15:49

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Nie dotyczy

1 430

07-Sep-2018

01:20

Conngps.asx

Conngps.aspx

Nie dotyczy

8 411

07-Sep-2018

01:20

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Nie dotyczy

7 932

07-Sep-2018

01:19

Copy.asx

Copy.aspx

Nie dotyczy

15 828

07-Sep-2018

01:20

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Nie dotyczy

1 285

07-Sep-2018

01:19

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Nie dotyczy

10 605

07-Sep-2018

01:20

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Nie dotyczy

68 673

07-Sep-2018

01:20

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Nie dotyczy

2 303

07-Sep-2018

01:20

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Nie dotyczy

11 269

07-Sep-2018

01:19

Create.asx

Create.aspx

Nie dotyczy

33 257

10-Sep-2018

15:49

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Nie dotyczy

7 113

07-Sep-2018

01:20

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Nie dotyczy

3 373

07-Sep-2018

01:19

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Nie dotyczy

4 418

07-Sep-2018

01:19

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Nie dotyczy

4 921

07-Sep-2018

01:20

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Nie dotyczy

17 127

07-Sep-2018

01:19

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Nie dotyczy

3 457

07-Sep-2018

01:20

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Nie dotyczy

3 574

07-Sep-2018

01:20

Createws.asx

Createws.aspx

Nie dotyczy

5 053

07-Sep-2018

01:20

Csisrv.dll

Csisrv.dll

14.0.7159.5000

3 372 280

10-Sep-2018

11:08

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

14.0.7159.5000

636 560

10-Sep-2018

11:08

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Nie dotyczy

12 158

07-Sep-2018

01:20

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Nie dotyczy

12 343

07-Sep-2018

01:20

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Nie dotyczy

580 724

10-Sep-2018

16:02

Cui.js

Cui.js

Nie dotyczy

352 107

10-Sep-2018

16:02

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Nie dotyczy

5 246

07-Sep-2018

01:19

Date.asp_blog_posts

Date.aspx

Nie dotyczy

7 284

07-Sep-2018

01:19

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Nie dotyczy

31 313

10-Sep-2018

15:49

Datepick.js

Datepicker.js

Nie dotyczy

20 687

10-Sep-2018

15:49

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

3 344

07-Sep-2018

01:19

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

4 240

10-Sep-2018

15:49

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Nie dotyczy

3 752

07-Sep-2018

01:19

Default.aspx_mps

Default.aspx

Nie dotyczy

7 371

07-Sep-2018

01:19

Default.aspx_sts

Default.aspx

Nie dotyczy

3 966

07-Sep-2018

01:20

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Nie dotyczy

4 027

07-Sep-2018

01:20

Default.asp_blog

Default.aspx

Nie dotyczy

7 416

07-Sep-2018

01:19

Default.asx_forms

Default.aspx

Nie dotyczy

3 069

07-Sep-2018

01:19

Default.asx_mobile

Default.aspx

Nie dotyczy

1 513

10-Sep-2018

15:49

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Nie dotyczy

1 934

07-Sep-2018

01:19

Default.asx_trust

Default.aspx

Nie dotyczy

530

07-Sep-2018

01:19

Default.asx_windows

Default.aspx

Nie dotyczy

522

07-Sep-2018

01:19

Mriddflt.xml

Default.aspx

Nie dotyczy

1 270

07-Sep-2018

01:19

Default.mas

Default.master

Nie dotyczy

29 753

07-Sep-2018

01:19

Default.mas_mplib

Default.master

Nie dotyczy

29 753

07-Sep-2018

01:19

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Nie dotyczy

6 668

07-Sep-2018

01:19

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Nie dotyczy

4 316

07-Sep-2018

01:20

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

170 043

10-Sep-2018

15:49

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Nie dotyczy

2 298

07-Sep-2018

01:20

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Nie dotyczy

3 373

07-Sep-2018

01:19

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Nie dotyczy

188

10-Sep-2018

15:49

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Nie dotyczy

12 507

07-Sep-2018

01:19

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Nie dotyczy

8 023

07-Sep-2018

01:20

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Nie dotyczy

6 837

07-Sep-2018

01:19

Delsite.asx

Delsite.aspx

Nie dotyczy

7 483

07-Sep-2018

01:19

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Nie dotyczy

10 308

07-Sep-2018

01:19

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Nie dotyczy

2 329

07-Sep-2018

01:20

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 333

07-Sep-2018

01:19

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Nie dotyczy

4 679

07-Sep-2018

01:19

Dialog.mas

Dialog.master

Nie dotyczy

11 766

07-Sep-2018

01:20

Discbar.asx

Discbar.aspx

Nie dotyczy

2 371

07-Sep-2018

01:20

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Nie dotyczy

14 311

10-Sep-2018

15:48

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Nie dotyczy

2 428

07-Sep-2018

01:20

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

10-Sep-2018

15:49

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Nie dotyczy

3 234

07-Sep-2018

01:20

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Nie dotyczy

2 702

07-Sep-2018

01:19

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Nie dotyczy

19 693

07-Sep-2018

01:20

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Nie dotyczy

5 810

07-Sep-2018

01:19

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Nie dotyczy

8 007

07-Sep-2018

01:19

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Nie dotyczy

11 641

07-Sep-2018

01:20

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Nie dotyczy

8 010

07-Sep-2018

01:19

Download.asx

Download.aspx

Nie dotyczy

155

07-Sep-2018

01:20

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Nie dotyczy

867

07-Sep-2018

01:20

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Nie dotyczy

15 079

07-Sep-2018

01:19

Dwdcw20.dll

Dwdcw20.dll

14.0.7184.5000

646 856

10-Sep-2018

11:13

Dws.asx

Dws.aspx

Nie dotyczy

4 578

07-Sep-2018

01:20

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 291

07-Sep-2018

01:19

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Nie dotyczy

20 225

07-Sep-2018

01:19

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Nie dotyczy

18 521

07-Sep-2018

01:19

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 810

07-Sep-2018

01:19

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Nie dotyczy

13 763

07-Sep-2018

01:19

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Nie dotyczy

13 763

07-Sep-2018

01:19

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Nie dotyczy

13 084

07-Sep-2018

01:20

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Nie dotyczy

13 763

07-Sep-2018

01:19

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Nie dotyczy

13 969

07-Sep-2018

01:19

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 582

07-Sep-2018

01:20

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Nie dotyczy

19 259

07-Sep-2018

01:20

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4 920

07-Sep-2018

01:19

Editidx.asx

Editindex.aspx

Nie dotyczy

8 124

07-Sep-2018

01:20

Editnav.asx

Editnav.aspx

Nie dotyczy

7 084

07-Sep-2018

01:20

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Nie dotyczy

7 426

07-Sep-2018

01:19

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Nie dotyczy

13 763

07-Sep-2018

01:19

Editprms.asx

Editprms.aspx

Nie dotyczy

5 275

07-Sep-2018

01:20

Editrole.asx

Editrole.aspx

Nie dotyczy

69 399

07-Sep-2018

01:20

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Nie dotyczy

2 574

07-Sep-2018

01:19

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Nie dotyczy

5 441

07-Sep-2018

01:20

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Nie dotyczy

26 078

07-Sep-2018

01:20

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Nie dotyczy

59 434

10-Sep-2018

15:49

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Nie dotyczy

38 263

10-Sep-2018

15:49

Error.asx

Error.aspx

Nie dotyczy

4 779

07-Sep-2018

01:20

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

8 239

07-Sep-2018

01:19

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Nie dotyczy

8 570

07-Sep-2018

01:20

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Nie dotyczy

9 774

07-Sep-2018

01:19

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Nie dotyczy

5 290

07-Sep-2018

01:19

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Nie dotyczy

5 495

07-Sep-2018

01:19

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Nie dotyczy

8 225

07-Sep-2018

01:19

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Nie dotyczy

7 759

07-Sep-2018

01:19

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Nie dotyczy

5 139

07-Sep-2018

01:19

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Nie dotyczy

2 373

07-Sep-2018

01:20

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Nie dotyczy

2 206

07-Sep-2018

01:20

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Nie dotyczy

2 172

07-Sep-2018

01:20

Filter.asx

Filter.aspx

Nie dotyczy

1 793

10-Sep-2018

15:49

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Nie dotyczy

202 036

07-Sep-2018

01:20

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Nie dotyczy

25 061

07-Sep-2018

01:20

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Nie dotyczy

196 919

07-Sep-2018

01:20

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Nie dotyczy

25 795

07-Sep-2018

01:20

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Nie dotyczy

11 187

07-Sep-2018

01:20

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Nie dotyczy

13 743

07-Sep-2018

01:19

Formedt.asx

Formedt.aspx

Nie dotyczy

22 387

07-Sep-2018

01:20

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

07-Sep-2018

01:19

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Nie dotyczy

5 646

07-Sep-2018

01:19

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

56 752

07-Sep-2018

01:19

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

13 722

07-Sep-2018

01:19

Gear.asx

Gear.aspx

Nie dotyczy

3 329

07-Sep-2018

01:20

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Nie dotyczy

8 774

07-Sep-2018

01:19

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Nie dotyczy

8 389

07-Sep-2018

01:19

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Nie dotyczy

216

10-Sep-2018

15:49

Groups.asx

Groups.aspx

Nie dotyczy

18 936

07-Sep-2018

01:20

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Nie dotyczy

6 259

07-Sep-2018

01:19

Help.asx

Help.aspx

Nie dotyczy

3 864

07-Sep-2018

01:20

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Nie dotyczy

690

07-Sep-2018

01:20

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Nie dotyczy

8 732

07-Sep-2018

01:20

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Nie dotyczy

1 450

07-Sep-2018

01:20

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Nie dotyczy

6 682

07-Sep-2018

01:20

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Nie dotyczy

13 263

07-Sep-2018

01:20

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Nie dotyczy

10 349

07-Sep-2018

01:19

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Nie dotyczy

862

07-Sep-2018

01:20

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Nie dotyczy

6 392

07-Sep-2018

01:20

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Nie dotyczy

6 706

07-Sep-2018

01:20

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Nie dotyczy

1 290

10-Sep-2018

10:44

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Nie dotyczy

1 288

10-Sep-2018

10:44

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Nie dotyczy

15 992

07-Sep-2018

01:19

Iframe.asx

Iframe.aspx

Nie dotyczy

1 494

07-Sep-2018

01:20

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8 665

07-Sep-2018

01:19

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Nie dotyczy

14 884

07-Sep-2018

01:19

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Nie dotyczy

1 299

07-Sep-2018

01:19

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Nie dotyczy

24 229

07-Sep-2018

01:19

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Nie dotyczy

6 280

07-Sep-2018

01:20

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Nie dotyczy

22 510

07-Sep-2018

01:19

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Nie dotyczy

6 107

07-Sep-2018

01:20

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Nie dotyczy

10 602

07-Sep-2018

01:20

Infopage.asx

Infopage.aspx

Nie dotyczy

3 629

07-Sep-2018

01:20

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Nie dotyczy

57 712

10-Sep-2018

15:49

Inplview.js

Inplview.js

Nie dotyczy

39 575

10-Sep-2018

15:49

Irm.asx

Irm.aspx

Nie dotyczy

14 733

07-Sep-2018

01:20

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Nie dotyczy

8 804

07-Sep-2018

01:19

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Nie dotyczy

8 220

07-Sep-2018

01:20

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Nie dotyczy

52 533

07-Sep-2018

01:20

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Nie dotyczy

8 500

07-Sep-2018

01:19

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Nie dotyczy

785 165

10-Sep-2018

15:49

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Nie dotyczy

400 089

10-Sep-2018

15:49

Layouts.mas

Layouts.master

Nie dotyczy

12 988

07-Sep-2018

01:20

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

4 608

07-Sep-2018

01:20

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Nie dotyczy

13 425

07-Sep-2018

01:19

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Nie dotyczy

895

07-Sep-2018

01:20

Listdata.svc

Listdata.svc

Nie dotyczy

392

07-Sep-2018

01:19

Listedit.asx

Listedit.aspx

Nie dotyczy

46 078

10-Sep-2018

15:49

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Nie dotyczy

155

07-Sep-2018

01:20

Listform.asx

Listform.aspx

Nie dotyczy

163

07-Sep-2018

01:20

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

13 666

07-Sep-2018

01:20

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

07-Sep-2018

01:19

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Nie dotyczy

73 096

07-Sep-2018

01:19

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Nie dotyczy

26 620

07-Sep-2018

01:20

Login.asx

Login.aspx

Nie dotyczy

2 813

07-Sep-2018

01:20

Logusage.asx

Logusage.aspx

Nie dotyczy

15 903

07-Sep-2018

01:19

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

5 072

07-Sep-2018

01:19

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Nie dotyczy

62 826

07-Sep-2018

01:20

Managea.asx

Managea.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

5 345

07-Sep-2018

01:19

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Nie dotyczy

6 588

07-Sep-2018

01:19

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Nie dotyczy

4 508

07-Sep-2018

01:19

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Nie dotyczy

12 470

07-Sep-2018

01:20

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Nie dotyczy

10 409

10-Sep-2018

15:49

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Nie dotyczy

10 640

07-Sep-2018

01:20

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Nie dotyczy

13 845

07-Sep-2018

01:20

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Nie dotyczy

6 137

07-Sep-2018

01:19

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 503

07-Sep-2018

01:19

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Nie dotyczy

4 911

10-Sep-2018

15:49

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Nie dotyczy

18 209

07-Sep-2018

01:19

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Nie dotyczy

4 990

07-Sep-2018

01:19

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Nie dotyczy

7 110

07-Sep-2018

01:19

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Nie dotyczy

4 553

07-Sep-2018

01:19

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Nie dotyczy

1 338

07-Sep-2018

01:20

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Nie dotyczy

2 172

07-Sep-2018

01:20

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Nie dotyczy

2 645

07-Sep-2018

01:20

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Nie dotyczy

5 337

10-Sep-2018

15:49

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Nie dotyczy

5 003

07-Sep-2018

01:20

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Nie dotyczy

3 598

10-Sep-2018

15:49

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Nie dotyczy

3 603

10-Sep-2018

15:49

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Nie dotyczy

2 567

07-Sep-2018

01:20

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Nie dotyczy

4 882

07-Sep-2018

01:20

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 311

07-Sep-2018

01:19

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Nie dotyczy

26 923

07-Sep-2018

01:19

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Nie dotyczy

172

07-Sep-2018

01:20

Metrics.asx

Metrics.aspx

Nie dotyczy

15 471

07-Sep-2018

01:19

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

14.0.7003.1000

125 576

10-Sep-2018

15:48

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

14.0.7171.5000

1 081 160

10-Sep-2018

15:49

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

289 360

10-Sep-2018

15:48

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

150 112

10-Sep-2018

15:48

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

14.0.7129.5000

187 112

10-Sep-2018

15:48

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273 016

10-Sep-2018

15:48

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146 040

10-Sep-2018

15:48

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7230.5000

16 928 400

12-Feb-2019

05:29

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

14.0.7011.1000

96 992

10-Sep-2018

15:48

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

14.0.7134.5000

109 240

10-Sep-2018

15:48

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

14.0.7225.5000

1 023 824

12-Feb-2019

02:02

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

14.0.7129.5000

51 936

10-Sep-2018

15:48

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375 472

10-Sep-2018

15:48

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375 472

10-Sep-2018

15:48

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

14.0.7175.5000

77 568

10-Sep-2018

15:48

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

14.0.7006.1000

322 184

10-Sep-2018

15:48

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126 576

10-Sep-2018

15:56

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322 240

10-Sep-2018

15:49

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322 240

10-Sep-2018

15:49

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

14.0.7101.5000

72 384

10-Sep-2018

15:49

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

137 904

10-Sep-2018

16:02

Minimal.mas

Minimal.master

Nie dotyczy

8 743

07-Sep-2018

01:19

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Nie dotyczy

8 743

07-Sep-2018

01:19

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Nie dotyczy

5 813

07-Sep-2018

01:20

Mngdisc.asx

Mngdisc.aspx

Nie dotyczy

9 961

07-Sep-2018

01:20

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Nie dotyczy

5 911

07-Sep-2018

01:20

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Nie dotyczy

5 278

07-Sep-2018

01:20

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Nie dotyczy

12 291

10-Sep-2018

15:49

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Nie dotyczy

1 315

07-Sep-2018

01:20

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

67 760

07-Sep-2018

01:20

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Nie dotyczy

3 373

07-Sep-2018

01:19

Monthlyarchive.asp_blog_posts

Monthlyarchive.aspx

Nie dotyczy

7 284

07-Sep-2018

01:19

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Nie dotyczy

2 243

07-Sep-2018

01:20

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Nie dotyczy

2 162

07-Sep-2018

01:20

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Nie dotyczy

3 285

07-Sep-2018

01:19

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Nie dotyczy

1 188

07-Sep-2018

01:20

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Nie dotyczy

3 611

07-Sep-2018

01:20

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Nie dotyczy

5 000

07-Sep-2018

01:20

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Nie dotyczy

14 011

07-Sep-2018

01:20

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Nie dotyczy

30 999

07-Sep-2018

01:19

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Nie dotyczy

33 061

07-Sep-2018

01:19

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Nie dotyczy

13 160

07-Sep-2018

01:20

Navitem.asc

Navitem.ascx

Nie dotyczy

99

07-Sep-2018

01:20

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Nie dotyczy

7 406

07-Sep-2018

01:20

New.asx

New.aspx

Nie dotyczy

66 179

07-Sep-2018

01:20

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Nie dotyczy

13 969

07-Sep-2018

01:19

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Nie dotyczy

7 416

07-Sep-2018

01:19

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

2 762

07-Sep-2018

01:20

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

13 969

07-Sep-2018

01:19

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Nie dotyczy

6 959

07-Sep-2018

01:20

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Nie dotyczy

13 969

07-Sep-2018

01:19

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 581

07-Sep-2018

01:20

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Nie dotyczy

19 985

07-Sep-2018

01:20

Newlink.asx

Newlink.aspx

Nie dotyczy

9 323

07-Sep-2018

01:20

Newmws.asx

Newmws.aspx

Nie dotyczy

19 459

07-Sep-2018

01:19

Newnav.asx

Newnav.aspx

Nie dotyczy

6 864

07-Sep-2018

01:20

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Nie dotyczy

13 969

07-Sep-2018

01:19

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Nie dotyczy

2 777

07-Sep-2018

01:20

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Nie dotyczy

18 810

07-Sep-2018

01:20

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Nie dotyczy

10 899

07-Sep-2018

01:20

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Nie dotyczy

2 570

07-Sep-2018

01:19

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

14 692

07-Sep-2018

01:19

Offprsx.dll

Offparser.dll

14.0.7159.5000

2 958 464

10-Sep-2018

15:48

Oisimg.dll

Oisimg.dll

14.0.7166.5000

205 056

10-Sep-2018

15:48

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Nie dotyczy

13 841

07-Sep-2018

01:19

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

14.0.7166.5000

42 840

10-Sep-2018

15:48

Onetnative.dll

Onetnative.dll

14.0.7011.1000

584 896

10-Sep-2018

15:11

Onetutil.dll

Onetutil.dll

14.0.7230.5000

2 996 568

15-Feb-2019

14:14

Onfda.dll

Onfda.dll

14.0.7166.5000

2 796 304

10-Sep-2018

15:10

Owners.asx

Owners.aspx

Nie dotyczy

5 813

07-Sep-2018

01:19

Password.asx

Password.aspx

Nie dotyczy

8 387

07-Sep-2018

01:20

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Nie dotyczy

8 662

07-Sep-2018

01:19

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Nie dotyczy

7 495

07-Sep-2018

01:19

People.asx

People.aspx

Nie dotyczy

32 440

07-Sep-2018

01:20

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Nie dotyczy

1 289

07-Sep-2018

01:19

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Nie dotyczy

9 095

07-Sep-2018

01:19

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 319

07-Sep-2018

01:19

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Nie dotyczy

13 700

07-Sep-2018

01:19

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Nie dotyczy

18 274

07-Sep-2018

01:20

Picker.asx

Picker.aspx

Nie dotyczy

8 613

10-Sep-2018

15:49

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Nie dotyczy

8 876

10-Sep-2018

15:49

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Nie dotyczy

126 608

10-Sep-2018

15:48

Pckrrst.asx

Pickerresult.aspx

Nie dotyczy

3

10-Sep-2018

15:49

Polc.asx

Policy.aspx

Nie dotyczy

23 941

10-Sep-2018

15:49

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Nie dotyczy

16 867

07-Sep-2018

01:19

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Nie dotyczy

125 450

07-Sep-2018

01:19

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Nie dotyczy

125 458

07-Sep-2018

01:19

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Nie dotyczy

20 407

07-Sep-2018

01:19

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Nie dotyczy

19 904

07-Sep-2018

01:19

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Nie dotyczy

22 094

07-Sep-2018

01:19

Popup.mas

Popup.master

Nie dotyczy

3 001

07-Sep-2018

01:19

Portal.asx

Portal.aspx

Nie dotyczy

9 980

07-Sep-2018

01:20

Post.asp_blog_posts

Post.aspx

Nie dotyczy

7 369

07-Sep-2018

01:19

Privacy.asx

Privacy.aspx

Nie dotyczy

8 479

07-Sep-2018

01:19

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Nie dotyczy

16 037

10-Sep-2018

15:49

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Nie dotyczy

1 817

07-Sep-2018

01:20

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Nie dotyczy

5 387

07-Sep-2018

01:19

Pubback.asx

Publishback.aspx

Nie dotyczy

4 955

07-Sep-2018

01:20

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Nie dotyczy

11 215

07-Sep-2018

01:20

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Nie dotyczy

211 048

07-Sep-2018

01:20

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Nie dotyczy

194 785

07-Sep-2018

01:20

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Nie dotyczy

8 134

07-Sep-2018

01:20

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Nie dotyczy

6 171

07-Sep-2018

01:20

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Nie dotyczy

3 826

07-Sep-2018

01:20

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Nie dotyczy

16 567

07-Sep-2018

01:20

Reghost.asx

Reghost.aspx

Nie dotyczy

8 083

07-Sep-2018

01:20

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Nie dotyczy

20 894

07-Sep-2018

01:20

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Nie dotyczy

4 276

07-Sep-2018

01:19

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Nie dotyczy

10 058

07-Sep-2018

01:19

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Nie dotyczy

8 895

07-Sep-2018

01:19

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Nie dotyczy

12 258

07-Sep-2018

01:20

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Nie dotyczy

4 068

07-Sep-2018

01:20

Reorder.asx

Reorder.aspx

Nie dotyczy

11 931

07-Sep-2018

01:20

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 911

07-Sep-2018

01:19

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 914

07-Sep-2018

01:19

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Nie dotyczy

4 712

07-Sep-2018

01:20

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 750

10-Sep-2018

15:49

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

2 859

07-Sep-2018

01:19

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Nie dotyczy

6 506

07-Sep-2018

01:20

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Nie dotyczy

6 379

07-Sep-2018

01:20

Restore.asx

Restore.aspx

Nie dotyczy

15 952

07-Sep-2018

01:19

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Nie dotyczy

22 749

07-Sep-2018

01:19

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Nie dotyczy

7 565

07-Sep-2018

01:19

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Nie dotyczy

6 318

07-Sep-2018

01:20

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Nie dotyczy

6 647

07-Sep-2018

01:20

Role.asx

Role.aspx

Nie dotyczy

20 608

07-Sep-2018

01:20

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Nie dotyczy

3 491

07-Sep-2018

01:20

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Nie dotyczy

6 400

07-Sep-2018

01:20

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Nie dotyczy

3 153

10-Sep-2018

15:49

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Nie dotyczy

7 487

07-Sep-2018

01:20

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

4 696

07-Sep-2018

01:19

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Nie dotyczy

5 470

07-Sep-2018

01:20

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Nie dotyczy

17 830

07-Sep-2018

01:20

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

3 583

07-Sep-2018

01:19

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Nie dotyczy

7 285

07-Sep-2018

01:19

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Nie dotyczy

28 093

07-Sep-2018

01:20

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Nie dotyczy

200

07-Sep-2018

01:20

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Nie dotyczy

11 442

07-Sep-2018

01:20

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Nie dotyczy

6 013

10-Sep-2018

15:49

Z...

Securitytoken.svc

Nie dotyczy

443

07-Sep-2018

01:19

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Nie dotyczy

5 368

07-Sep-2018

01:19

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Nie dotyczy

6 795

07-Sep-2018

01:19

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Nie dotyczy

5 389

07-Sep-2018

01:19

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Nie dotyczy

4 688

10-Sep-2018

15:48

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Nie dotyczy

5 576

07-Sep-2018

01:19

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Nie dotyczy

8 826

07-Sep-2018

01:19

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Nie dotyczy

5 119

07-Sep-2018

01:19

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Nie dotyczy

5 194

07-Sep-2018

01:19

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Nie dotyczy

9 786

07-Sep-2018

01:19

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Nie dotyczy

8 677

07-Sep-2018

01:19

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Nie dotyczy

5 575

07-Sep-2018

01:19

Sendtof.asx

Sendtoofficialfile.aspx

Nie dotyczy

863

07-Sep-2018

01:20

Server.asx

Server.aspx

Nie dotyczy

9 437

07-Sep-2018

01:19

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Nie dotyczy

4 884

07-Sep-2018

01:19

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Nie dotyczy

4 328

07-Sep-2018

01:19

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Nie dotyczy

2 988

07-Sep-2018

01:19

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Nie dotyczy

4 413

07-Sep-2018

01:19

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Nie dotyczy

4 172

07-Sep-2018

01:19

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Nie dotyczy

10 139

07-Sep-2018

01:19

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Nie dotyczy

4 284

07-Sep-2018

01:19

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Nie dotyczy

8 922

07-Sep-2018

01:19

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Nie dotyczy

7 286

07-Sep-2018

01:19

Setanon.asx

Setanon.aspx

Nie dotyczy

11 861

07-Sep-2018

01:20

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Nie dotyczy

8 307

10-Sep-2018

15:49

Settings.asx

Settings.aspx

Nie dotyczy

9 565

10-Sep-2018

15:49

Svrsetup.exe

Setup.exe

14.0.7184.5000

1 388 792

10-Sep-2018

15:44

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Nie dotyczy

212

10-Sep-2018

15:49

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Nie dotyczy

1 301

07-Sep-2018

01:19

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Nie dotyczy

4 038

07-Sep-2018

01:19

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Nie dotyczy

5 159

07-Sep-2018

01:20

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Nie dotyczy

7 200

07-Sep-2018

01:19

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Nie dotyczy

7 047

07-Sep-2018

01:20

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 349

07-Sep-2018

01:19

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Nie dotyczy

25 799

07-Sep-2018

01:19

Signout.asx

Signout.aspx

Nie dotyczy

1 791

07-Sep-2018

01:20

Simple.mas

Simple.master

Nie dotyczy

9 997

07-Sep-2018

01:20

Simpv4.mas

Simplev4.master

Nie dotyczy

6 457

07-Sep-2018

01:20

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Nie dotyczy

12 204

07-Sep-2018

01:19

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Nie dotyczy

10 117

07-Sep-2018

01:19

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Nie dotyczy

10 427

07-Sep-2018

01:19

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9 413

07-Sep-2018

01:19

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Nie dotyczy

3 846

07-Sep-2018

01:19

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Nie dotyczy

1 293

07-Sep-2018

01:19

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Nie dotyczy

35 000

07-Sep-2018

01:19

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Nie dotyczy

23 148

07-Sep-2018

01:19

Siterss.asx

Siterss.aspx

Nie dotyczy

10 855

07-Sep-2018

01:20

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

07-Sep-2018

01:19

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Nie dotyczy

13 752

07-Sep-2018

01:20

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Nie dotyczy

20 704

07-Sep-2018

01:19

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Nie dotyczy

4 062

07-Sep-2018

01:19

Solns.asx

Solutions.aspx

Nie dotyczy

5 010

07-Sep-2018

01:19

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Nie dotyczy

11 071

07-Sep-2018

01:19

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Nie dotyczy

575 930

10-Sep-2018

15:49

Sp.js

Sp.js

Nie dotyczy

390 757

10-Sep-2018

15:49

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Nie dotyczy

325 227

10-Sep-2018

15:49

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Nie dotyczy

212 665

07-Sep-2018

01:19

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Nie dotyczy

110 347

10-Sep-2018

15:49

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Nie dotyczy

68 791

10-Sep-2018

15:49

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Nie dotyczy

248 811

10-Sep-2018

15:49

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Nie dotyczy

144 737

10-Sep-2018

15:49

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Nie dotyczy

56 537

10-Sep-2018

15:49

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Nie dotyczy

34 270

10-Sep-2018

15:49

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Nie dotyczy

597 132

10-Sep-2018

15:49

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Nie dotyczy

367 494

10-Sep-2018

15:49

Spcf.asx

Spcf.aspx

Nie dotyczy

19 476

07-Sep-2018

01:20

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Nie dotyczy

12 880

07-Sep-2018

01:20

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Nie dotyczy

11 494

07-Sep-2018

01:19

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Nie dotyczy

39 173

10-Sep-2018

15:49

Spgantt.js

Spgantt.js

Nie dotyczy

19 338

10-Sep-2018

15:49

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Nie dotyczy

1 323

07-Sep-2018

01:19

Wss.srcsiset.asx

Spsearchserviceinstancesettings.aspx

Nie dotyczy

17 676

07-Sep-2018

01:12

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Nie dotyczy

8 629

07-Sep-2018

01:19

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Nie dotyczy

8 443

07-Sep-2018

01:20

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Nie dotyczy

14 411

07-Sep-2018

01:19

Store.sql

Store.sql

Nie dotyczy

4 597 317

10-Sep-2018

15:49

Storeup.sql

Storeup.sql

Nie dotyczy

108 251

10-Sep-2018

15:49

Storman.asx

Storman.aspx

Nie dotyczy

10 180

07-Sep-2018

01:20

Stsadm.exe

Stsadm.exe

14.0.7003.1000

355 000

10-Sep-2018

15:48

Stssoap.dll

Stssoap.dll

14.0.7160.5000

475 232

10-Sep-2018

15:49

Stswel.dll

Stswel.dll

14.0.7230.5000

3 275 408

12-Feb-2019

05:30

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Nie dotyczy

10 471

07-Sep-2018

01:20

Subedit.asx

Subedit.aspx

Nie dotyczy

14 786

07-Sep-2018

01:20

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Nie dotyczy

156

07-Sep-2018

01:20

Subnew.asx

Subnew.aspx

Nie dotyczy

15 123

07-Sep-2018

01:20

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Nie dotyczy

19 265

10-Sep-2018

15:49

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Nie dotyczy

367

07-Sep-2018

01:19

Success.asx

Success.aspx

Nie dotyczy

4 427

07-Sep-2018

01:20

Successp.asx

Successpopup.aspx

Nie dotyczy

3 705

07-Sep-2018

01:19

Suppux.asx

Suppux.aspx

Nie dotyczy

5 887

07-Sep-2018

01:20

Survedit.asx

Survedit.aspx

Nie dotyczy

36 103

10-Sep-2018

15:49

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 759

07-Sep-2018

01:20

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

9 045

07-Sep-2018

01:20

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

13 406

07-Sep-2018

01:20

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

7 097

07-Sep-2018

01:20

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Nie dotyczy

11 193

07-Sep-2018

01:20

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3 016

07-Sep-2018

01:20

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Nie dotyczy

3 708

07-Sep-2018

01:20

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 430

07-Sep-2018

01:20

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

7 958

07-Sep-2018

01:20

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

3 826

07-Sep-2018

01:20

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

3 877

07-Sep-2018

01:20

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

12 100

07-Sep-2018

01:20

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Nie dotyczy

10 908

07-Sep-2018

01:20

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Nie dotyczy

5 845

07-Sep-2018

01:20

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Nie dotyczy

2 779

07-Sep-2018

01:20

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Nie dotyczy

2 775

07-Sep-2018

01:20

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9 659

10-Sep-2018

15:49

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

16 251

07-Sep-2018

01:20

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

16 671

07-Sep-2018

01:20

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

10 672

07-Sep-2018

01:20

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

13 426

07-Sep-2018

01:20

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Nie dotyczy

6 180

07-Sep-2018

01:20

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Nie dotyczy

4 690

07-Sep-2018

01:20

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Nie dotyczy

35 268

07-Sep-2018

01:20

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Nie dotyczy

15 685

07-Sep-2018

01:20

Timer.asx

Timer.aspx

Nie dotyczy

9 198

07-Sep-2018

01:19

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Nie dotyczy

5 114

07-Sep-2018

01:19

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Nie dotyczy

9 079

07-Sep-2018

01:19

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Nie dotyczy

8 585

07-Sep-2018

01:20

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Nie dotyczy

2 369

07-Sep-2018

01:20

Topnav.asx

Topnav.aspx

Nie dotyczy

7 781

07-Sep-2018

01:20

Topologyservicesvc

Topology.svc

Nie dotyczy

347

07-Sep-2018

01:19

Topology.asc

Topologyview.ascx

Nie dotyczy

4 091

07-Sep-2018

01:19

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Nie dotyczy

3 647

07-Sep-2018

01:19

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Nie dotyczy

6 490

07-Sep-2018

01:19

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Nie dotyczy

6 073

07-Sep-2018

01:19

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Nie dotyczy

5 757

07-Sep-2018

01:19

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Nie dotyczy

9 940

07-Sep-2018

01:20

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Nie dotyczy

12 354

07-Sep-2018

01:20

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Nie dotyczy

11 461

07-Sep-2018

01:19

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 839

07-Sep-2018

01:19

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Nie dotyczy

16 243

07-Sep-2018

01:19

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 839

07-Sep-2018

01:19

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 839

07-Sep-2018

01:19

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 839

07-Sep-2018

01:19

Upload.asx

Upload.aspx

Nie dotyczy

16 315

10-Sep-2018

15:49

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Nie dotyczy

16 073

07-Sep-2018

01:19

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Nie dotyczy

3 491

07-Sep-2018

01:20

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 845

07-Sep-2018

01:19

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Nie dotyczy

16 073

07-Sep-2018

01:19

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 845

07-Sep-2018

01:19

Usage.asx

Usage.aspx

Nie dotyczy

7 735

07-Sep-2018

01:20

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Nie dotyczy

71 209

10-Sep-2018

15:49

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Nie dotyczy

6 239

07-Sep-2018

01:20

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3 398

07-Sep-2018

01:20

User.asx

User.aspx

Nie dotyczy

37 193

07-Sep-2018

01:20

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Nie dotyczy

4 210

07-Sep-2018

01:20

Useredit.asx

Useredit.aspx

Nie dotyczy

4 686

10-Sep-2018

15:49

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Nie dotyczy

1 315

07-Sep-2018

01:19

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Nie dotyczy

82 882

07-Sep-2018

01:19

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Nie dotyczy

9 654

07-Sep-2018

01:19

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Nie dotyczy

71 185

10-Sep-2018

15:49

V4.mas

V4.master

Nie dotyczy

32 455

07-Sep-2018

01:19

V4.mas_mplib

V4.master

Nie dotyczy

32 455

07-Sep-2018

01:19

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Nie dotyczy

6 214

07-Sep-2018

01:20

Versions.asx

Versions.aspx

Nie dotyczy

35 329

07-Sep-2018

01:20

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 293

07-Sep-2018

01:19

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Nie dotyczy

9 476

07-Sep-2018

01:19

View.asx_mobile

View.aspx

Nie dotyczy

2 424

07-Sep-2018

01:20

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

17 056

07-Sep-2018

01:19

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

17 470

07-Sep-2018

01:19

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

11 318

07-Sep-2018

01:19

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

14 170

07-Sep-2018

01:19

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Nie dotyczy

13 786

10-Sep-2018

15:49

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

3 223

07-Sep-2018

01:20

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

13 786

10-Sep-2018

15:49

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Nie dotyczy

4 994

07-Sep-2018

01:19

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Nie dotyczy

218 618

07-Sep-2018

01:20

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Nie dotyczy

3 747

07-Sep-2018

01:20

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Nie dotyczy

5 046

10-Sep-2018

15:49

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Nie dotyczy

16 520

10-Sep-2018

15:49

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Nie dotyczy

216 566

10-Sep-2018

15:49

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

3 370

07-Sep-2018

01:19

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Nie dotyczy

13 786

10-Sep-2018

15:49

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

07-Sep-2018

01:19

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Nie dotyczy

25 522

07-Sep-2018

01:19

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Nie dotyczy

26 475

07-Sep-2018

01:20

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Nie dotyczy

9 538

07-Sep-2018

01:20

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Nie dotyczy

9 194

07-Sep-2018

01:19

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

50 847

07-Sep-2018

01:19

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Nie dotyczy

65 235

07-Sep-2018

01:19

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Nie dotyczy

2 018

07-Sep-2018

01:20

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Nie dotyczy

5 867

07-Sep-2018

01:20

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Nie dotyczy

8 785

07-Sep-2018

01:19

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Nie dotyczy

2 986

07-Sep-2018

01:19

Polecenie securitytokenconfig

Web.config

Nie dotyczy

4 821

07-Sep-2018

01:19

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Nie dotyczy

2 647

07-Sep-2018

01:19

Topologyserviceconfig

Web.config

Nie dotyczy

1 604

07-Sep-2018

01:19

Usercodeweb.cfg

Web.config

Nie dotyczy

928

07-Sep-2018

01:19

Web.cfg

Web.config

Nie dotyczy

48 576

11-Dec-2018

16:33

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Nie dotyczy

5 693

07-Sep-2018

01:19

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Nie dotyczy

5 564

07-Sep-2018

01:19

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Nie dotyczy

2 211

07-Sep-2018

01:20

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2 532

07-Sep-2018

01:19

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2 532

07-Sep-2018

01:19

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Nie dotyczy

7 307

07-Sep-2018

01:20

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Nie dotyczy

1 319

07-Sep-2018

01:19

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Nie dotyczy

56 410

07-Sep-2018

01:19

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Nie dotyczy

1 285

07-Sep-2018

01:19

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Nie dotyczy

41 304

07-Sep-2018

01:19

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Nie dotyczy

164

07-Sep-2018

01:20

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Nie dotyczy

1 113

07-Sep-2018

01:20

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

Nie dotyczy

395

07-Sep-2018

01:19

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Nie dotyczy

4 766

07-Sep-2018

01:19

Workflow.asx

Workflow.aspx

Nie dotyczy

15 549

07-Sep-2018

01:20

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Nie dotyczy

6 957

07-Sep-2018

01:19

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

Nie dotyczy

5 320

07-Sep-2018

01:19

Workspce.asx

Workspce.aspx

Nie dotyczy

8 457

07-Sep-2018

01:20

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

Nie dotyczy

34 403

10-Sep-2018

15:49

Wpadder.js

Wpadder.js

Nie dotyczy

25 164

10-Sep-2018

15:49

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

Nie dotyczy

6 384

07-Sep-2018

01:20

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

Nie dotyczy

5 021

07-Sep-2018

01:20

Wrkmng.asx

Wrkmng.aspx

Nie dotyczy

7 976

07-Sep-2018

01:20

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

Nie dotyczy

14 607

07-Sep-2018

01:20

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

Nie dotyczy

14 588

07-Sep-2018

01:20

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

Nie dotyczy

198

07-Sep-2018

01:20

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 806

10-Sep-2018

15:49

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

Nie dotyczy

1 448

07-Sep-2018

01:20

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

14.0.7184.5000

7 613 648

10-Sep-2018

15:44

Traceman.exe

Wsstracing.exe

14.0.7005.1000

108 640

10-Sep-2018

15:49

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

Nie dotyczy

1 904

10-Sep-2018

15:49

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

Nie dotyczy

7 999

10-Sep-2018

15:49

Informacje o pliku Wssmui-en-us. msp

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Bform.debug.js_1033

Bform.debug.js

Nie dotyczy

381 888

15-Jul-2014

11:17

Bform.js_1033

Bform.js

Nie dotyczy

249 022

15-Jul-2014

11:17

Blog.css_1033

Blog.css

Nie dotyczy

9 350

20-Nov-2012

12:00

Blog_v4t.css_1033

Blog.css

Nie dotyczy

9 350

20-Nov-2012

12:00

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Nie dotyczy

3 648

20-Nov-2012

12:06

Calendar.css_1033

Calendar.css

Nie dotyczy

29 814

20-Nov-2012

12:00

Calendar_v4t.css_1033

Calendar.css

Nie dotyczy

29 814

20-Nov-2012

12:00

Calendarv4.css_1033

Calendarv4.css

Nie dotyczy

17 037

20-Nov-2012

12:00

Calendarv4_v4t.css_1033

Calendarv4.css

Nie dotyczy

17 037

20-Nov-2012

12:00

Core.css_1033

Core.css

Nie dotyczy

136 027

20-Nov-2012

12:00

Core.debug.js_1033

Core.debug.js

Nie dotyczy

368 568

12-Aug-2015

11:38

Core.js_0001_1033

Core.js

Nie dotyczy

239 740

12-Aug-2015

11:38

Corev4.css_1033

Corev4.css

Nie dotyczy

191 931

20-Nov-2012

12:00

Corev4_v4t.css_1033

Corev4.css

Nie dotyczy

191 931

20-Nov-2012

12:00

Cui.css_1033

Cui.css

Nie dotyczy

37 474

20-Nov-2012

10:02

Cui_v4t.css_1033

Cui.css

Nie dotyczy

37 474

20-Nov-2012

10:02

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Nie dotyczy

40 263

20-Nov-2012

10:02

Cuidark_v4t.css_1033

Cuidark.css

Nie dotyczy

40 263

20-Nov-2012

10:02

Datepick.css_1033

Datepicker.css

Nie dotyczy

7 484

20-Nov-2012

12:00

Datepick_v4t.css_1033

Datepickerv4.css

Nie dotyczy

7 457

20-Nov-2012

12:00

Datepkv4.css_1033

Datepickerv4.css

Nie dotyczy

7 457

20-Nov-2012

12:00

Discthrd.css_1033

Discthread.css

Nie dotyczy

1 929

20-Nov-2012

12:00

Discthrd_v4t.css_1033

Discthread.css

Nie dotyczy

1 929

20-Nov-2012

12:00

Form.debug.js_1033

Form.debug.js

Nie dotyczy

211 153

15-Jul-2014

11:17

Form.js_1033

Form.js

Nie dotyczy

126 793

15-Jul-2014

11:17

Forms.css_1033

Forms.css

Nie dotyczy

7 550

20-Nov-2012

12:00

Forms_v4t.css_1033

Forms.css

Nie dotyczy

7 550

20-Nov-2012

12:00

Ganttwss.css_1033

Ganttwss.css

Nie dotyczy

1 329

04-Sep-2009

17:19

Groupboard.css_1033

Groupboard.css

Nie dotyczy

1 329

20-Nov-2012

12:00

Groupboard_v4t.css_1033

Groupboard.css

Nie dotyczy

1 329

20-Nov-2012

12:00

Help.css_1033

Help.css

Nie dotyczy

8 203

20-Nov-2012

12:00

Help_v4t.css_1033

Help.css

Nie dotyczy

8 203

20-Nov-2012

12:00

Init.debug.js_1033

Init.debug.js

Nie dotyczy

172 836

13-Oct-2015

02:24

Init.js_0001_1033

Init.js

Nie dotyczy

118 049

13-Oct-2015

02:24

Layouts.css_1033

Layouts.css

Nie dotyczy

25 350

20-Nov-2012

12:00

Layouts_v4t.css_1033

Layouts.css

Nie dotyczy

25 350

20-Nov-2012

12:00

Mblrte.css_1033

Mblrte.css

Nie dotyczy

40 117

20-Nov-2012

12:00

Mblrte_v4t.css_1033

Mblrte.css

Nie dotyczy

40 117

20-Nov-2012

12:00

Menu.css_1033

Menu.css

Nie dotyczy

3 040

20-Nov-2012

12:00

Menu_v4t.css_1033

Menu.css

Nie dotyczy

3 040

20-Nov-2012

12:00

Menu.debug.js_1033

Menu.debug.js

Nie dotyczy

79 381

12-Aug-2015

11:38

Menu.js_0001_1033

Menu.js

Nie dotyczy

49 893

12-Aug-2015

11:38

Menu21.css_1033

Menu-21.css

Nie dotyczy

2 350

20-Nov-2012

12:00

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Nie dotyczy

28 798

20-Nov-2012

12:00

Minimalv4_v4t.css_1033

Minimalv4.css

Nie dotyczy

28 798

20-Nov-2012

12:00

Mws.css_1033

Mws.css

Nie dotyczy

3 261

20-Nov-2012

12:00

Mws_v4t.css_1033

Mws.css

Nie dotyczy

3 261

20-Nov-2012

12:00

Ows.debug.js_1033

Ows.debug.js

Nie dotyczy

337 318

13-Oct-2015

02:24

Ows.js_1033

Ows.js

Nie dotyczy

219 652

13-Oct-2015

02:24

Owsbrows.debug.js_1033

Owsbrows.debug.js

Nie dotyczy

5 042

04-Nov-2014

22:31

Owsbrows.js_1033

Owsbrows.js

Nie dotyczy

3 650

04-Nov-2014

22:31

Owsnocr.css_1033

Owsnocr.css

Nie dotyczy

9 919

20-Nov-2012

12:00

Owsnocr_v4t.css_1033

Owsnocr.css

Nie dotyczy

9 919

20-Nov-2012

12:00

Pickertree.css_1033

Pickertree.css

Nie dotyczy

30 033

20-Nov-2012

12:00

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Nie dotyczy

3 870

20-Nov-2012

12:05

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Nie dotyczy

4 725

20-Nov-2012

12:05

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Nie dotyczy

4 298

20-Nov-2012

12:06

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Nie dotyczy

4 300

20-Nov-2012

12:06

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Nie dotyczy

5 457

20-Nov-2012

12:06

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Nie dotyczy

5 366

20-Nov-2012

12:06

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Nie dotyczy

5 375

20-Nov-2012

12:06

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Nie dotyczy

5 327

20-Nov-2012

12:06

Survey.css_1033

Survey.css

Nie dotyczy

2 477

20-Nov-2012

12:00

Survey_v4t.css_1033

Survey.css

Nie dotyczy

2 477

20-Nov-2012

12:00

Themev4_v4t.css_1033

Themev4.css

Nie dotyczy

2 407

20-Nov-2012

12:00

Wiki.css_1033

Wiki.css

Nie dotyczy

1 159

20-Nov-2012

12:00

Wiki_v4t.css_1033

Wiki.css

Nie dotyczy

1 159

20-Nov-2012

12:00

Wpedtmde.css_1033

Wpeditmode.css

Nie dotyczy

18 949

20-Nov-2012

12:00

Wpedmdv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Nie dotyczy

17 596

20-Nov-2012

12:00

Wpedmdv4_v4t.css_1033

Wpeditmodev4.css

Nie dotyczy

17 596

20-Nov-2012

12:00

Informacje

Dowiedz się więcej o standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft. Pakiet Office System TechCenterzawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby dotyczące wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×