Spis treści
×

12 marca 2019 r. — KB4489881 (miesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji)

Data wydania:

12.03.2019

Wersja:

Miesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji

Aplikacje, które nie mają manifestu wskazującego prawidłową wersję systemu Windows równą 6.3, mogą powodować błąd skryptów „Obiekt Intl nie jest dostępny”. Należy upewnić się, że aplikacje mają manifest z odpowiednią wersją systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przygotowywanie aplikacji pod kątem systemu Windows.

 

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią aktualizacji KB4487016 (wydanej 19 lutego 2019 r.), a także usuwa następujące problemy:

 • Rozwiązuje problem, który może powodować u użytkowników „Błąd 1309” podczas instalowania i odinstalowywania niektórych typów plików MSI i MSP.

 • Rozwiązuje problem z przeciekiem pamięci wirtualnej i wyczerpywaniem się puli stronicowanej ze znacznikiem CMNB powodujący, że serwer przestaje odpowiadać.

 • Rozwiązuje problem dotyczący błędu zatrzymywania D1 w pliku TCPIP. SYS.

 • Zaktualizowano zabezpieczenia przeglądarki Internet Explorer, platformy i struktury aplikacji systemu Windows, funkcji Windows Hyper-V, pamięci i systemów plików systemu Windows, systemu Windows Fundamentals, jądra systemu Windows, systemu Windows Server, analizatora Windows MSXML oraz aparatu bazy danych Microsoft JET.

Aby uzyskać więcej informacji o zlikwidowanych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji w przeglądarce Internet Explorer 11 i innych aplikacjach, które używają biblioteki WININET.DLL, mogą występować problemy z uwierzytelnianiem. Dzieje się tak, gdy co najmniej dwie osoby używają tego samego konta do wielu równoczesnych sesji logowania na tym samym komputerze z systemem Windows Server, między innymi do logowania w programie Terminal Server czy Remote Desktop Protocol (RDP). Objawy zgłaszane przez klientów obejmują (ale mogą nie być do nich ograniczone):

 • Rozmiar pamięci podręcznej i jej lokalizacji ma wartość zerową lub jest pusty.

 • Skróty klawiaturowe mogą nie działać prawidłowo.

 • Strony sieci Web mogą sporadycznie nie być ładowane lub renderowane poprawne.

 • Problemy dotyczące monitów o podanie poświadczeń.

 • Problemy podczas pobierania plików.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493446.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493446.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń niestandardowe schematy identyfikatorów URI dla programów obsługi protokołu aplikacji mogą nie uruchamiać odpowiednich aplikacji dla lokalnego intranetu i zaufanych witryn w przeglądarce Internet Explorer.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493446.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą występować problemy podczas używania środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) do uruchamiania urządzenia z poziomu serwera usług wdrażania systemu Windows (WDS) skonfigurowanego do używania rozszerzenia zmiennego okna. Może to spowodować, że połączenie z serwerem usług WDS zostanie przedwcześnie zakończone podczas pobierania obrazu. Ten problem nie dotyczy klientów ani urządzeń, które nie używają rozszerzenia zmiennego okna.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4503276.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą występować błędy D1, FC i inne w przypadku urządzeń z klientem jądra winsock. Ponadto dotknięte tym problemem mogą być komputery z usługą Skype dla firm lub rolą Lync Server Edge Transport.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4489893.

Aplikacje serwerowe złożonych dokumentów (OLE) umieszczające obiekty osadzone w metaplikach Windows (WMF) za pomocą interfejsu API PatBlt mogą wyświetlać osadzone obiekty nieprawidłowo.

Na przykład po wklejeniu obiektu arkusza programu Microsoft Excel do dokumentu programu Microsoft Word komórki mogą być renderowane z innym kolorem tła.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493446.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4489881

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×