Uwaga

Ta aktualizacja nie jest już dostępna. Aby rozwiązać problemy opisane w tym artykule, zainstaluj najnowszą aktualizację pakietu Microsoft Office z następującego artykułu w witrynie Microsoft docs:

Najnowsze aktualizacje wersji pakietu Office korzystających z Instalatora Windows (MSI)

Ten artykuł zawiera opis aktualizacji KB3114487 dla programu Microsoft SharePoint Server 2013 wydanej 12 stycznia 2016. Ta aktualizacja ma wstępną wymaganie.

Ulepszenia i poprawki

 • Umożliwia dodanie etykiety do terminu pola wyszukiwania w celu lepszego opisu za pomocą narzędzi ułatwień dostępu.

 • Dodaje więcej opisowych tytułów do pól wyboru kontakty w narzędziu do zarządzania magazynami terminów.

 • Umożliwia dodanie właściwości do klasy WebPartDefinition w celu uzyskania dostępu do właściwości WebPart. ZoneID .

 • Tłumaczy niektóre warunki składnika Web Part kanał Aktualności witryny w języku francuskim, aby uzyskać dokładność znaczenia.

 • Tłumaczy niektóre terminy w wielu językach na konkretne funkcje w kulturach innych niż angielskie.

 • Rozwiązano następujące problemy:

  • Po przeniesieniu terminu z zestawu terminów do innego zestawu terminów w ramach terminu nadrzędnego, który jest przypięty i ponownie wykorzystany w innych zestawach terminów, przeniesiony termin nie jest już przypięty i nie jest wyświetlany w innych zestawach terminów.

  • Po uruchomieniu zadania czasomierza harmonogramu aktualizacji taksonomii występuje wysoki problem z użyciem procesora, który powoduje problemy z wydajnością na wielu frontonach sieci Web dla klientów i wpływa na czas ładowania strony. Ten problem występuje, jeśli klienci mają setki baz danych zawartości i używają usług zarządzanych metadanych.

  • W tym artykule opisano rozwiązanie problemu związanego z normalizacją specyficzną dla języka podczas kompilowania słowników sugestii dotyczących kwerend. W szczególności sugestie dotyczące kwerend dotyczące listów tureckich. Na przykład po wyszukaniu w polu wyszukiwania kilku wyrazów napisanych wielką literą nie jest wyświetlana sugestia kwerendy.

  • Jeśli korzystasz ze źródła zapytania zdalnego programu SharePoint, Właściwość Query. TrimDuplicates jest zawsze ustawiona na wartość PRAWDA. Z tego powodu zduplikowane wyniki są zawsze usuwane dla kwerendy.

  • Jeśli składnik Web Part podglądu raportów programu SQL Server został utworzony przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 1, nie można załadować strony zawierającej składnik Web Part podglądu raportów i jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

   Musisz najpierw wybrać raport, który ma być wyświetlany w tym składniku Web Part. W tym celu należy otworzyć okienko narzędzi i określić ścieżkę i nazwę pliku raportu usług Reporting Services, który ma być wyświetlany. Składnik Web Part można też połączyć z innym składnikiem Web Part na stronie, na którym znajduje się ścieżka dokumentu.

  • Po utworzeniu widoku w podwitrynie publikowania widok zostanie wyświetlony w widoku arkusza danych. W międzyczasie jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

   Lista jest wyświetlana w widoku standardowym. Nie można jej wyświetlić w widoku arkusza danych z co najmniej jednego z następujących powodów: składnik arkusza danych zgodny z programem Microsoft SharePoint Foundation nie jest zainstalowany, Twoja przeglądarka nie obsługuje kontrolek ActiveX, składnik nie jest poprawnie skonfigurowany na potrzeby obsługi 32-bitowej lub 64-bitowej lub Obsługa kontrolek ActiveX jest wyłączona.

  • Podczas operacji wyszukiwania w programie SharePoint Server 2013 nie jest wyświetlana sugestia pisowni dla terminu wyszukiwania.

  • Wychodzące wyszukiwanie hybrydowe programu SharePoint nie działa, a w konstruktorze kwerend jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie w trakcie wyszukiwania elementu:

   Microsoft. Ceres. Ewaluacyjn. Data................. typ. Data. Jeżeli (wartość. Ceres.. Data. BuiltInFields. PrimitiveInt64Field. set_Value

  • Podczas próby obserwowania dokumentu może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie, jeśli adres URL witryny programu SharePoint jest długi.

   Niestety, nie można obserwować dokumentu.

   Ten problem występuje, jeśli pełny adres URL dokumentu przekracza 255 znaków.

Informacje o aktualizacji

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Czynności wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft SharePoint Server 2013 .

Informacje

Informacje o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania. Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office.

Informacje o plikach

Globalna wersja tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Informacje o pliku Coreserver-x-none. msp

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Abuselem.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

6 891

08-Dec-2015

22:45

Accountjoiner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

199 328

08-Dec-2015

22:46

Acrmset.asx

Changesitemasterpage.aspx

Nie dotyczy

14 205

08-Dec-2015

22:45

Action.xml_inplcrec

Action.xml

Nie dotyczy

3 425

08-Dec-2015

22:44

Addgal.asp

Add.aspx

Nie dotyczy

12 238

08-Dec-2015

22:45

Addgal.xap

Addgallery.xap

Nie dotyczy

400 740

08-Dec-2015

22:45

Addgale.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

1 543

08-Dec-2015

22:45

Addgalf.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

467

08-Dec-2015

22:45

Addgaljs.asp

Spx.ui.addgallery.js

Nie dotyczy

2 825

08-Dec-2015

22:45

Addnavlk.asx

Addnavigationlinkdialog.aspx

Nie dotyczy

6 761

08-Dec-2015

22:45

Addnavlk.asx_14

Addnavigationlinkdialog.aspx

Nie dotyczy

8 762

08-Dec-2015

22:45

Addtheme.xml

Additionalthemes.xml

Nie dotyczy

6 704

08-Dec-2015

22:45

Addtomylinks.xml_templatediscovery

Addtomylinks.xml

Nie dotyczy

4 295

08-Dec-2015

22:44

Admapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

223 912

08-Dec-2015

22:46

Ajaxtkid.js

Ajaxtoolkit.debug.js

Nie dotyczy

312 093

08-Dec-2015

22:44

Ajaxtkit.js

Ajaxtoolkit.js

Nie dotyczy

132 784

08-Dec-2015

22:44

Allitemasp

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 211

08-Dec-2015

22:45

Allitems.asx_multilang

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 810

08-Dec-2015

22:44

Allitems.asx_multilang_14

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 452

08-Dec-2015

22:44

Allitems.asx_xlatelist

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 811

08-Dec-2015

22:44

Allitems.asx_xlatelist_14

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 453

08-Dec-2015

22:44

Altcss.asx

Alternatecss.aspx

Nie dotyczy

6 000

08-Dec-2015

22:45

Altmp.xam

Alternatemediaplayer.xaml

Nie dotyczy

35 633

08-Dec-2015

22:45

Analyticsreports.xml

Analyticsreports.xml

Nie dotyczy

2 761

08-Dec-2015

22:45

Analyticsreports.xml_reporting

Analyticsreports.xml

Nie dotyczy

5 233

08-Dec-2015

22:44

Analyticsreports2.xml_reporting

Analyticsreports2.xml

Nie dotyczy

1 546

08-Dec-2015

22:44

Anavset.asx

Areanavigationsettings.aspx

Nie dotyczy

29 382

08-Dec-2015

22:45

Antixsslibrary.dll

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

15 464

08-Dec-2015

22:45

Apppermissionprovider.social.xml

Apppermissionprovider.social.xml

Nie dotyczy

709

08-Dec-2015

22:44

Artlft.xml

Articleleft.aspx

Nie dotyczy

4 456

08-Dec-2015

22:45

Artlnks.xml

Articlelinks.aspx

Nie dotyczy

4 014

08-Dec-2015

22:45

Artrght.xml

Articleright.aspx

Nie dotyczy

4 457

08-Dec-2015

22:45

Asctyps.xml

Assetcontenttypes.xml

Nie dotyczy

2 845

08-Dec-2015

22:45

Asctyps.xml_14

Assetcontenttypes.xml

Nie dotyczy

2 839

08-Dec-2015

22:45

Asctyps2.xml

Assetcontenttypes2.xml

Nie dotyczy

2 459

08-Dec-2015

22:45

Asctyps2.xml_14

Assetcontenttypes2.xml

Nie dotyczy

2 164

08-Dec-2015

22:45

Asflds.xml

Assetfields.xml

Nie dotyczy

1 365

08-Dec-2015

22:45

Asflds.xml_14

Assetfields.xml

Nie dotyczy

1 365

08-Dec-2015

22:45

Asflds2.xml

Assetfields2.xml

Nie dotyczy

1 044

08-Dec-2015

22:45

Aslibalt.xml

Assetlibrarytemplate.xml

Nie dotyczy

554

08-Dec-2015

22:45

Aslibft.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

2 723

08-Dec-2015

22:45

Aslibui.xml

Provisionedui.xml

Nie dotyczy

5 075

08-Dec-2015

22:45

Aslibui2.xml

Provisionedui2.xml

Nie dotyczy

1 707

08-Dec-2015

22:45

Astedlnk_asx

Assetedithyperlink.aspx

Nie dotyczy

9 757

08-Dec-2015

22:45

Astimgpk_asx

Assetimagepicker.aspx

Nie dotyczy

23 440

08-Dec-2015

22:45

Astpkrs_js

Assetpickers.js

Nie dotyczy

67 739

08-Dec-2015

22:45

Astptlbr_asx

Assetportalbrowser.aspx

Nie dotyczy

13 699

08-Dec-2015

22:45

Audit.xlsx_reporting

Audit.xlsx

Nie dotyczy

13 526

08-Dec-2015

22:44

Auditcustquery.ascx

Auditcustomquery.ascx

Nie dotyczy

11 153

08-Dec-2015

22:44

Auditcustquery.ascx_14

Auditcustomquery.ascx

Nie dotyczy

11 027

08-Dec-2015

22:44

Audits.asx

Auditsettings.aspx

Nie dotyczy

16 530

08-Dec-2015

22:44

Audits.asx_14

Auditsettings.aspx

Nie dotyczy

16 446

08-Dec-2015

22:44

Auditsettings.ascx

Auditsettings.ascx

Nie dotyczy

3 593

08-Dec-2015

22:44

Auditsettings.ascx_14

Auditsettings.ascx

Nie dotyczy

3 518

08-Dec-2015

22:44

Audprvw.png

Audiopreview.png

Nie dotyczy

13 196

08-Dec-2015

22:45

Awprbn.png

Awiopribbon.png

Nie dotyczy

2 237

09-Dec-2015

20:57

Axl14plc.config

Policy.14.0.antixsslibrary.config

Nie dotyczy

584

08-Dec-2015

22:45

Axl14plc.dll

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

12 440

08-Dec-2015

22:45

Barcodeglobalsettings.ascx

Barcodeglobalsettings.ascx

Nie dotyczy

1 472

08-Dec-2015

22:44

Barcodeimagefromitem.aspx_14

Barcodeimagefromitem.aspx

Nie dotyczy

309

08-Dec-2015

22:44

Barcodesettings.ascx

Barcodesettings.ascx

Nie dotyczy

1 398

08-Dec-2015

22:44

Bargensettings.ascx

Bargensettings.ascx

Nie dotyczy

1 522

08-Dec-2015

22:44

Basicadminservice_2009_10.xsd

Basicadminservice-2009-10.xsd

Nie dotyczy

2 209

08-Dec-2015

22:44

Basicadminservice_2009_11.xsd

Basicadminservice-2009-11.xsd

Nie dotyczy

2 512

08-Dec-2015

22:44

Basicadminservice_2010_12.xsd

Basicadminservice-2010-12.xsd

Nie dotyczy

2 309

08-Dec-2015

22:44

Basicadminservice_2011_09.xsd

Basicadminservice-2011-09.xsd

Nie dotyczy

2 705

08-Dec-2015

22:44

Basitems.asx

Baseitems.aspx

Nie dotyczy

2 810

08-Dec-2015

22:44

Basitems.asx_14

Baseitems.aspx

Nie dotyczy

3 452

08-Dec-2015

22:44

Bdrdeflt.aspx_14

Default.aspx

Nie dotyczy

4 591

08-Dec-2015

22:44

Bdrdflt.aspx

Default.aspx

Nie dotyczy

4 026

08-Dec-2015

22:44

Berlin.mast

Berlin.master

Nie dotyczy

28 631

08-Dec-2015

22:45

Berlinmb.mast

Berlinmb.mast

Nie dotyczy

13 395

08-Dec-2015

22:45

Bgpat.png

Bg_pattern.png

Nie dotyczy

4 537

08-Dec-2015

22:45

Blkwppg.asx

Blankwebpartpage.aspx

Nie dotyczy

5 341

08-Dec-2015

22:45

Blkwrkh.aspx

Bulkwrktaskhandler.aspx

Nie dotyczy

8 402

08-Dec-2015

22:44

Blkwrkh.aspx_14

Bulkwrktaskhandler.aspx

Nie dotyczy

8 368

08-Dec-2015

22:44

Blkwrkip.aspx_14

Bulkwrktaskip.aspx

Nie dotyczy

2 221

08-Dec-2015

22:44

Busdatar.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116 920

08-Dec-2015

22:44

Canonicalanalysis.en_es.model

En_es.mdl

Nie dotyczy

258 882

08-Dec-2015

22:44

Canonicalanalysis.en_ja.model

En_ja.mdl

Nie dotyczy

826 705

08-Dec-2015

22:44

Canonicalanalysis.es_es.model

Es_es.mdl

Nie dotyczy

265 318

08-Dec-2015

22:44

Canonicalanalysis.ja_ja.model

Ja_ja.mdl

Nie dotyczy

997 883

08-Dec-2015

22:44

Canonicalanalysis.ja_res.dict

Ja_res.dict

Nie dotyczy

1 797 427

08-Dec-2015

22:44

Casedflt.aspx

Defaultcase.aspx

Nie dotyczy

4 038

08-Dec-2015

22:44

Catalogconfiguration.asx

Catalogconfiguration.aspx

Nie dotyczy

17 873

08-Dec-2015

22:45

Cdsele.xml

Contentdeploymentsource.xml

Nie dotyczy

636

08-Dec-2015

22:45

Cdsfeatu.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

603

08-Dec-2015

22:45

Cdsstat.asx

Cdsourcestatus.aspx

Nie dotyczy

5 764

08-Dec-2015

22:45

Cfgrestyp.apx

Configureresulttype.aspx

Nie dotyczy

16 846

08-Dec-2015

22:44

Client.config_sps

Client.config_sps

Nie dotyczy

6 854

08-Dec-2015

22:46

Clientx.dll

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278 216

08-Dec-2015

22:44

Clientxr.dll

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278 216

08-Dec-2015

22:44

Clkprdct.dll

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4757.1000

200 800

08-Dec-2015

22:44

Cloudcfg.asx

Cloudcfg.asx

Nie dotyczy

10 575

08-Dec-2015

22:44

Clurlex.apx

Crawllogurlexplorer.aspx

Nie dotyczy

29 500

08-Dec-2015

22:44

Clustering_2009_09.xsd

Clustering-2009-09.xsd

Nie dotyczy

1 833

08-Dec-2015

22:44

Clustering_2009_12.xsd

Clustering-2009-12.xsd

Nie dotyczy

1 756

08-Dec-2015

22:44

Clustering_2010_01.xsd

Clustering-2010-01.xsd

Nie dotyczy

2 656

08-Dec-2015

22:44

Cmicarabicwordbreaker.dll_osssearch

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138 336

08-Dec-2015

22:44

Cmscrntl.rsx

Cmscore.resx

Nie dotyczy

100 349

08-Dec-2015

22:45

Cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

Feature.xml

Nie dotyczy

825

08-Dec-2015

22:45

Cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

Links.xml

Nie dotyczy

541

08-Dec-2015

22:45

Cnctcsv.xml

Contacts-csvmapping.xml

Nie dotyczy

52 644

08-Dec-2015

22:45

Columndefaults.aspx_14

Columndefaults.aspx

Nie dotyczy

10 243

08-Dec-2015

22:44

Columnfiltering.ascx

Columnfiltering.ascx

Nie dotyczy

442

08-Dec-2015

22:44

Columnfiltering.ascx_14

Columnfiltering.ascx

Nie dotyczy

442

08-Dec-2015

22:44

Commcatls.xml

Schema.xml

Nie dotyczy

9 047

08-Dec-2015

22:45

Commcle.xml

Categorieslist.xml

Nie dotyczy

581

08-Dec-2015

22:45

Commelem.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

3 169

08-Dec-2015

22:45

Common.microsoft.identitymanagement.logging.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51 920

08-Dec-2015

22:46

Common.microsoft.resourcemanagement.automation.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

80 600

08-Dec-2015

22:46

Common.microsoft.resourcemanagement.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760 512

08-Dec-2015

22:46

Commstfe.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

3 142

08-Dec-2015

22:45

Communityfeed.js

Sp.ui.communityfeed.js

Nie dotyczy

9 524

08-Dec-2015

22:45

Compositemodule_2009_10.xsd

Compositemodule-2009-10.xsd

Nie dotyczy

1 197

08-Dec-2015

22:44

Configdb.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Configdb.dll

4.0.2450.51

1 665 688

08-Dec-2015

22:46

Configuration_2009_09.xsd

Configuration-2009-09.xsd

Nie dotyczy

3 901

08-Dec-2015

22:44

Connfxom.dll

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4777.1000

1 559 744

08-Dec-2015

22:44

Connfxom.dll_0001

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4777.1000

1 559 744

08-Dec-2015

22:44

Connfxph.dll

Connectorph.dll

15.0.4775.1000

299 200

08-Dec-2015

22:44

Constellation_2009_09.xsd

Constellation-2009-09.xsd

Nie dotyczy

7 246

08-Dec-2015

22:44

Constellation_2011_10.xsd

Constellation-2011-10.xsd

Nie dotyczy

7 307

08-Dec-2015

22:44

Containerpicker.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

51 880

08-Dec-2015

22:46

Contentengineadminservice_2009_11.xsd

Contentengineadminservice-2009-11.xsd

Nie dotyczy

1 166

08-Dec-2015

22:44

Contentenginesubmitter_2010_01.xsd

Contentenginesubmitter-2010-01.xsd

Nie dotyczy

1 091

08-Dec-2015

22:44

Contentengine_2009_10.xsd

Contentengine-2009-10.xsd

Nie dotyczy

1 157

08-Dec-2015

22:44

Contentfollowing.debug.js

Contentfollowing.debug.js

Nie dotyczy

26 135

08-Dec-2015

22:44

Contentfollowing.js

Contentfollowing.js

Nie dotyczy

11 413

08-Dec-2015

22:44

Control_defaultresult.html

Control_searchresults.html

Nie dotyczy

30 364

08-Dec-2015

22:45

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Nie dotyczy

32 069

08-Dec-2015

22:44

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4775.1000

5 241 000

08-Dec-2015

22:44

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4779.1000

10 429 600

08-Dec-2015

22:44

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789 184

08-Dec-2015

22:44

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608 080

08-Dec-2015

11:57

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829 264

08-Dec-2015

11:57

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4779.1000

3 831 472

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4779.1000

140 984

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77 496

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4769.1000

112 326 848

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4787.1000

25 760 448

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1 522 880

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4787.1000

21 656 760

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4737.1000

2 227 368

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303 216

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218 984

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Nie dotyczy

933 579

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4787.1000

2 614 464

08-Dec-2015

22:44

Convfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

765

08-Dec-2015

22:45

Createdocsetversion.aspx

Createdocsetversion.aspx

Nie dotyczy

8 411

08-Dec-2015

22:44

Createdocsetversion.aspx_14

Createdocsetversion.aspx

Nie dotyczy

8 318

08-Dec-2015

22:44

Crollup.apx

Curatedrolluppage.aspx

Nie dotyczy

5 321

08-Dec-2015

22:45

Crpage.asx

Createpage.aspx

Nie dotyczy

20 517

08-Dec-2015

22:45

Crpgdlg.asx

Createpublishingpagedialog.aspx

Nie dotyczy

14 280

08-Dec-2015

22:45

Crwikipg.asx

Createwikipage.aspx

Nie dotyczy

3 488

08-Dec-2015

22:45

Csexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Csexport.exe

4.0.2450.51

43 672

08-Dec-2015

22:46

Cssearch.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Cssearch.dll

4.0.2450.51

129 688

08-Dec-2015

22:46

Cstwrkflip.aspx

Cstwrkflip.aspx

Nie dotyczy

4 460

08-Dec-2015

22:44

Cstwrkflip.aspx_14

Cstwrkflip.aspx

Nie dotyczy

5 000

08-Dec-2015

22:44

Ctconvst.xml

Contenttypeconvertersettings.xml

Nie dotyczy

510

08-Dec-2015

22:45

Ctdmsettings.aspx_14

Ctdmsettings.aspx

Nie dotyczy

11 329

08-Dec-2015

22:44

Ctlgartpg.asx

Catalogarticle.aspx

Nie dotyczy

6 359

08-Dec-2015

22:45

Ctlgwlcmpg.asx

Catalogwelcome.aspx

Nie dotyczy

6 509

08-Dec-2015

22:45

Ctsydhub.apx_14

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Nie dotyczy

5 346

08-Dec-2015

22:45

Customizereport.aspx

Customizereport.aspx

Nie dotyczy

10 151

08-Dec-2015

22:44

Customizereport.aspx_14

Customizereport.aspx

Nie dotyczy

10 344

08-Dec-2015

22:44

Cwu.js

Spx.ui.commonwebparts.js

Nie dotyczy

34 683

08-Dec-2015

22:45

Cwuctse.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

14 009

08-Dec-2015

22:45

Cwuctsf.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

508

08-Dec-2015

22:45

Cwud.js

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

Nie dotyczy

43 570

08-Dec-2015

22:45

Dbmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

244 392

08-Dec-2015

22:46

Dcl.xml

Dataconnectionlibrary.xml

Nie dotyczy

547

08-Dec-2015

22:44

Default.aspx_14

Default.aspx

Nie dotyczy

4 591

08-Dec-2015

22:44

Defaultpagesfeaturexml

Feature.xml

Nie dotyczy

1 616

08-Dec-2015

22:45

Defaultpagesschemaxml

Publicsite.xml

Nie dotyczy

1 901

08-Dec-2015

22:45

Deleteobject.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Deleteobject.sql

Nie dotyczy

2 450

08-Dec-2015

22:46

Depfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

787

08-Dec-2015

22:45

Depoper.xml

Deploymentoperations.xml

Nie dotyczy

2 414

08-Dec-2015

22:45

Disambiguation.apx_14

Disambiguation.aspx

Nie dotyczy

3 499

08-Dec-2015

22:45

Discoveryglobalcontrol.ascx

Discoveryglobalcontrol.ascx

Nie dotyczy

5 174

08-Dec-2015

22:44

Discoveryproperties.ascx

Discoveryproperties.ascx

Nie dotyczy

7 006

08-Dec-2015

22:44

Discoveryquerystatistics.ascx

Discoveryquerystatistics.ascx

Nie dotyczy

3 529

08-Dec-2015

22:44

Dispfast_aspx_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

18 342

08-Dec-2015

22:44

Dispform.asx_multilang

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 618

08-Dec-2015

22:44

Dispform.asx_multilang_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

14 214

08-Dec-2015

22:44

Dispform.asx_xlatelist

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 269

08-Dec-2015

22:44

Dispform.asx_xlatelist_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 865

08-Dec-2015

22:44

Dlcworkflowactionsvs_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145 104

08-Dec-2015

22:44

Dlcworkflowactions_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145 104

08-Dec-2015

22:44

Dmplaceholder.aspx

Dmplaceholder.aspx

Nie dotyczy

3 802

08-Dec-2015

22:44

Dmplaceholder.aspx_14

Dmplaceholder.aspx

Nie dotyczy

3 711

08-Dec-2015

22:44

Doccntr.png

Doccenter.png

Nie dotyczy

1 471

08-Dec-2015

22:44

Docconvlauncher.aspx

Docconvlauncher.aspx

Nie dotyczy

6 324

08-Dec-2015

22:44

Docconvloadbalancer.aspx

Docconvloadbalancer.aspx

Nie dotyczy

6 487

08-Dec-2015

22:44

Docidredir.aspx_docid_14

Docidredir.aspx

Nie dotyczy

362

08-Dec-2015

22:44

Docidsettings.aspx_14

Docidsettings.aspx

Nie dotyczy

6 517

08-Dec-2015

22:44

Doclbset.xml

Documentlibrarysettings.xml

Nie dotyczy

523

08-Dec-2015

22:45

Docmpgcv.xml

Docmpageconverter.xml

Nie dotyczy

495

08-Dec-2015

22:45

Docsetadddoc.aspx_14

Docsetadddoc.aspx

Nie dotyczy

4 110

08-Dec-2015

22:44

Docsetexport.aspx_14

Docsetexport.aspx

Nie dotyczy

1 061

08-Dec-2015

22:44

Docsethome.aspx_14

Docsethome.aspx

Nie dotyczy

2 912

08-Dec-2015

22:44

Docsetsend.aspx_14

Docsetsend.aspx

Nie dotyczy

3 818

08-Dec-2015

22:44

Docsetsettings.aspx

Docsetsettings.aspx

Nie dotyczy

25 243

08-Dec-2015

22:44

Docsetsettings.aspx_14

Docsetsettings.aspx

Nie dotyczy

23 282

08-Dec-2015

22:44

Docsettemplates.ascx

Docsettemplates.ascx

Nie dotyczy

1 425

08-Dec-2015

22:44

Docsettemplates.ascx_14

Docsettemplates.ascx

Nie dotyczy

1 415

08-Dec-2015

22:44

Docsetversions.aspx

Docsetversions.aspx

Nie dotyczy

18 821

08-Dec-2015

22:44

Docsetversions.aspx_14

Docsetversions.aspx

Nie dotyczy

18 227

08-Dec-2015

22:44

Docslist.xml

Documentslist.xml

Nie dotyczy

5 093

08-Dec-2015

22:44

Documentformat.openxml.dllmsil

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5 812 328

08-Dec-2015

11:57

Documentroutersettings.aspx_14

Documentroutersettings.aspx

Nie dotyczy

15 150

08-Dec-2015

22:44

Docxpageconverter.exe

Docxpageconverter.exe

15.0.4781.1000

828 608

08-Dec-2015

22:45

Docxpgcv.xml

Docxpageconverter.xml

Nie dotyczy

495

08-Dec-2015

22:45

Dropoffzoneroutingform.ascx

Dropoffzoneroutingform.ascx

Nie dotyczy

3 494

08-Dec-2015

22:44

Dropoffzoneroutingform.ascx_14

Dropoffzoneroutingform.ascx

Nie dotyczy

3 478

08-Dec-2015

22:44

Dubai.mast

Dubai.mast

Nie dotyczy

26 048

08-Dec-2015

22:45

Dubai.prev

Dubai.prev

Nie dotyczy

9 727

08-Dec-2015

22:45

Dubaimb.mast

Dubaimb.mast

Nie dotyczy

13 392

08-Dec-2015

22:45

Ebdcview.aspx

Editview.aspx

Nie dotyczy

33 872

08-Dec-2015

22:44

Edcdflt.aspx

Default.aspx

Nie dotyczy

3 522

08-Dec-2015

22:44

Edirectoryma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

72 352

08-Dec-2015

22:46

Edisconet.xml

Onet.xml

Nie dotyczy

18 354

08-Dec-2015

22:44

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Nie dotyczy

1 356

08-Dec-2015

22:44

Ediscoverytemplate.ascx

Ediscoverytemplate.ascx

Nie dotyczy

3 266

08-Dec-2015

22:44

Editdlg.htm

Editdlg.htm

Nie dotyczy

5 113

08-Dec-2015

22:45

Editdlg.htm_ldoclib

Editdlg.htm

Nie dotyczy

4 890

08-Dec-2015

22:44

Editdlg.htm_multilang

Editdlg.htm

Nie dotyczy

4 795

08-Dec-2015

22:44

Editdlg.htm_pubfeap

Editdlg.htm

Nie dotyczy

4 890

08-Dec-2015

22:44

Editdlg.htm_pubresfeat

Editdlg.htm

Nie dotyczy

4 890

08-Dec-2015

22:44

Editdlghtm

Editdlg.htm

Nie dotyczy

4 946

08-Dec-2015

22:45

Editform.asx_multilang

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 595

08-Dec-2015

22:44

Editform.asx_multilang_14

Editform.aspx

Nie dotyczy

14 191

08-Dec-2015

22:44

Editform.asx_xlatelist

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 246

08-Dec-2015

22:44

Editform.asx_xlatelist_14

Editform.aspx

Nie dotyczy

13 842

08-Dec-2015

22:44

Editlink.aspx

Editlink.aspx

Nie dotyczy

14 098

08-Dec-2015

22:46

Editlink.aspx_14

Editlink.aspx

Nie dotyczy

20 150

08-Dec-2015

22:46

Editmenu.xml

Editingmenu.xml

Nie dotyczy

469

08-Dec-2015

22:45

Editmenu_js

Editingmenu.js

Nie dotyczy

11 048

08-Dec-2015

22:45

Editrule.asx_docrt

Editrule.aspx

Nie dotyczy

38 903

08-Dec-2015

22:44

Editrule.asx_docrt_14

Editrule.aspx

Nie dotyczy

39 150

08-Dec-2015

22:44

Editvideoset.aspx

Editvideoset.aspx

Nie dotyczy

21 824

08-Dec-2015

22:44

Edtqr.apx

Editqueryrule.aspx

Nie dotyczy

69 075

08-Dec-2015

22:44

Edtqrs.apx

Editqueryrule.aspx

Nie dotyczy

73 033

08-Dec-2015

22:44

Edtqrule.apx

Editqueryrule.aspx

Nie dotyczy

67 925

08-Dec-2015

22:44

Elements.xml_docset

Elements.xml

Nie dotyczy

5 700

08-Dec-2015

22:44

Embdcfg.xml

Embedconfig.xml

Nie dotyczy

13 433

08-Dec-2015

22:45

Emmbulkedit_png

Emmbulkedit.png

Nie dotyczy

357

08-Dec-2015

22:45

Emmcopyterm_png

Emmcopyterm.png

Nie dotyczy

357

08-Dec-2015

22:45

Emmdeleteterm_png

Emmdeleteterm.png

Nie dotyczy

487

08-Dec-2015

22:45

Emmdoubletag_png

Emmdoubletag.png

Nie dotyczy

658

08-Dec-2015

22:45

Emmmergeterms_png

Emmmergeterms.png

Nie dotyczy

384

08-Dec-2015

22:45

Emmmoveterm_png

Emmmoveterm.png

Nie dotyczy

369

08-Dec-2015

22:45

Emmnewtermset_png

Emmnewtermset.png

Nie dotyczy

261

08-Dec-2015

22:45

Enct.xml

Enterprisewikicontenttypes.xml

Nie dotyczy

1 455

08-Dec-2015

22:45

Enct.xml_14

Enterprisewikicontenttypes.xml

Nie dotyczy

1 280

08-Dec-2015

22:45

Enct2.xml

Enterprisewikicontenttypes2.xml

Nie dotyczy

1 210

08-Dec-2015

22:45

Enct2.xml_14

Enterprisewikicontenttypes2.xml

Nie dotyczy

1 207

08-Dec-2015

22:45

Enctb.xml

Enterprisewikicontenttypebinding.xml

Nie dotyczy

558

08-Dec-2015

22:45

Enctb.xml_14

Enterprisewikicontenttypebinding.xml

Nie dotyczy

558

08-Dec-2015

22:45

Enctb2.xml

Enterprisewikicontenttypebinding2.xml

Nie dotyczy

389

08-Dec-2015

22:45

Enctb2.xml_14

Enterprisewikicontenttypebinding2.xml

Nie dotyczy

389

08-Dec-2015

22:45

Enfet.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

1 167

08-Dec-2015

22:45

Enhsrch.apx_14

Enhancedsearch.aspx

Nie dotyczy

8 266

08-Dec-2015

22:44

Enlayfet.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

1 578

08-Dec-2015

22:45

Enthmft.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

524

08-Dec-2015

22:45

Enthmset.xml

Themingsitesettings.xml

Nie dotyczy

1 004

08-Dec-2015

22:45

Enthmset.xml_14

Themingsitesettings.xml

Nie dotyczy

506

08-Dec-2015

22:45

Enwiki.apx

Enterprisewiki.aspx

Nie dotyczy

5 239

08-Dec-2015

22:45

Eswelimg.png

Expresssitewelcomeimage.png

Nie dotyczy

12 120

08-Dec-2015

22:45

Evaluationengine_2009_09.xsd

Evaluationengine-2009-09.xsd

Nie dotyczy

1 083

08-Dec-2015

22:44

Eventhistory_2009_09.xsd

Eventhistory-2009-09.xsd

Nie dotyczy

800

08-Dec-2015

22:44

Excelcellpicker.aspx

Excelcellpicker.aspx

Nie dotyczy

8 485

08-Dec-2015

22:45

Exch2007extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

15 528

08-Dec-2015

22:46

Exch2010extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

15 528

08-Dec-2015

22:46

Exchangema.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Exchangema.dll

4.0.2450.51

109 216

08-Dec-2015

22:46

Exemptpolicy.aspx_14

Exemptpolicy.aspx

Nie dotyczy

2 023

08-Dec-2015

22:44

Expirationconfig.aspx_14

Expirationconfig.aspx

Nie dotyczy

8 905

08-Dec-2015

22:44

Exportpolicy.aspx_14

Exportpolicy.aspx

Nie dotyczy

3 609

08-Dec-2015

22:44

Expresssitecomponentselements.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

436

08-Dec-2015

22:45

Expresssitecomponentsfeature.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

969

08-Dec-2015

22:45

Expresssitexsl.xsl

Expresssite.xsl

Nie dotyczy

26 174

08-Dec-2015

22:45

Exprsite.js

Spx.expresssite.js

Nie dotyczy

19 822

08-Dec-2015

22:45

Fastmorph.dll_osssearch

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2 381 936

08-Dec-2015

22:44

Fcncntrl.acx

Facetednavigationcontrol.ascx

Nie dotyczy

21 548

08-Dec-2015

22:44

Filedlg.htm_ldoclib

Filedlg.htm

Nie dotyczy

4 753

08-Dec-2015

22:44

Filedlg.htm_multilang

Filedlg.htm

Nie dotyczy

3 343

08-Dec-2015

22:44

Filedlg.htm_pubfeap

Filedlg.htm

Nie dotyczy

4 753

08-Dec-2015

22:44

Filedlg.htm_pubresfeat

Filedlg.htm

Nie dotyczy

4 753

08-Dec-2015

22:44

Filedlghtm

Filedlg.htm

Nie dotyczy

3 583

08-Dec-2015

22:45

Filter_multirefinement.html

Filter_multivalue.html

Nie dotyczy

5 184

08-Dec-2015

22:45

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Nie dotyczy

6 263

08-Dec-2015

22:44

Filter_refinement.html

Filter_default.html

Nie dotyczy

19 687

08-Dec-2015

22:45

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Nie dotyczy

21 014

08-Dec-2015

22:44

Fimmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

182 960

08-Dec-2015

22:46

Fimsettingsprovider.dll

Fimsettingsprovider.dll

15.0.4460.1000

15 440

08-Dec-2015

22:46

Flddefedit.aspx_14

Flddefedit.aspx

Nie dotyczy

28 386

08-Dec-2015

22:44

Fldtypes_rating.xsl_14

Fldtypes_ratings.xsl

Nie dotyczy

11 969

08-Dec-2015

22:45

Fldtypwhxsl

Fldtypes_mswhtitle.xsl

Nie dotyczy

1 133

08-Dec-2015

22:45

Followingcommon.debug.js

Followingcommon.debug.js

Nie dotyczy

16 612

08-Dec-2015

22:44

Followingcommon.js

Followingcommon.js

Nie dotyczy

7 444

08-Dec-2015

22:44

Followingcontentelements.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

9 284

08-Dec-2015

22:46

Frmirmp.dll_0001

Microsoft.office.irm.formprotector.dll

15.0.4454.1000

149 640

08-Dec-2015

22:44

Functionlibrary.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47 784

08-Dec-2015

22:46

Functionlibrary.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47 784

08-Dec-2015

22:46

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.2450.51

31 480

08-Dec-2015

22:46

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.0.0

11 952

08-Dec-2015

22:46

Gac_microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445 120

08-Dec-2015

22:45

Gac_microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34 984

08-Dec-2015

22:45

Gac_microsoft.sharepoint.spx.websitecore

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125 672

08-Dec-2015

22:45

Galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.51

64 152

08-Dec-2015

22:46

Getspotlight.ashx_14

Getspotlight.ashx

Nie dotyczy

285

08-Dec-2015

22:44

Giftedbadge.16x16x32.png

Communitiesgiftedbadge.16x16x32.png

Nie dotyczy

266

09-Dec-2015

20:57

Globaloptions.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

281 248

08-Dec-2015

22:46

Grouplistview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

129 696

08-Dec-2015

22:46

Group_content.js

Group_content.js

Nie dotyczy

2 159

08-Dec-2015

22:44

Group_defaultgroup.html

Group_default.html

Nie dotyczy

5 449

08-Dec-2015

22:45

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Nie dotyczy

6 616

08-Dec-2015

22:44

Hashtagprofile.aspx

Hashtagprofile.aspx

Nie dotyczy

8 731

08-Dec-2015

22:46

Hierarchychart.xap

Hierarchychart.xap

Nie dotyczy

35 288

08-Dec-2015

22:45

Hierarchychart.xap_14

Hierarchychart.xap

Nie dotyczy

35 345

08-Dec-2015

22:45

Hierlist_js

Hierarchicallistbox.js

Nie dotyczy

30 260

08-Dec-2015

22:45

Hold.aspx_14

Hold.aspx

Nie dotyczy

5 682

08-Dec-2015

22:44

Holdreport.aspx_14

Holdreport.aspx

Nie dotyczy

3 145

08-Dec-2015

22:44

Hostcontrollerservice.exe_1

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4745.1000

32 480

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_commonbody.html

Item_commonhoverpanel_body.html

Nie dotyczy

6 318

08-Dec-2015

22:45

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Nie dotyczy

7 771

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_community.html

Item_community_hoverpanel.html

Nie dotyczy

9 443

08-Dec-2015

22:45

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Nie dotyczy

11 080

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Nie dotyczy

4 222

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_microblog.html

Item_microblog_hoverpanel.html

Nie dotyczy

15 840

08-Dec-2015

22:45

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Nie dotyczy

17 457

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_site.html

Item_site_hoverpanel.html

Nie dotyczy

6 143

08-Dec-2015

22:45

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Nie dotyczy

7 582

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_webpage.html

Item_webpage_hoverpanel.html

Nie dotyczy

5 178

08-Dec-2015

22:45

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Nie dotyczy

6 608

08-Dec-2015

22:44

Hrltncy.apx

Crawllatency.aspx

Nie dotyczy

24 372

08-Dec-2015

22:44

Htmlcol2.xml

Htmldesigncolumns2.xml

Nie dotyczy

542

08-Dec-2015

22:45

Htmlcol3.xml

Htmldesigncolumns3.xml

Nie dotyczy

596

08-Dec-2015

22:45

Htmlcolm.xml

Htmldesigncolumns.xml

Nie dotyczy

908

08-Dec-2015

22:45

Htmlcont.xml

Htmldesigncontenttypes.xml

Nie dotyczy

2 329

08-Dec-2015

22:45

Htmldpct.xml

Htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

Nie dotyczy

11 360

08-Dec-2015

22:45

Htmldpui.xml

Htmldesignprovisionedui.xml

Nie dotyczy

668

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp.xml

Htmldisplaytemplatefiles.xml

Nie dotyczy

9 301

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp10.xml

Htmldisplaytemplatefiles10.xml

Nie dotyczy

574

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp11.xml

Htmldisplaytemplatefiles11.xml

Nie dotyczy

1 090

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp12.xml

Htmldisplaytemplatefiles12.xml

Nie dotyczy

400

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp13.xml

Htmldisplaytemplatefiles13.xml

Nie dotyczy

395

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp14.xml

Htmldisplaytemplatefiles14.xml

Nie dotyczy

855

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp15.xml

Htmldisplaytemplatefiles15.xml

Nie dotyczy

491

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp2.xml

Htmldisplaytemplatefiles2.xml

Nie dotyczy

829

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp3.xml

Htmldisplaytemplatefiles3.xml

Nie dotyczy

496

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp4.xml

Htmldisplaytemplatefiles4.xml

Nie dotyczy

495

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp5.xml

Htmldisplaytemplatefiles5.xml

Nie dotyczy

505

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp6.xml

Htmldisplaytemplatefiles6.xml

Nie dotyczy

411

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp7.xml

Htmldisplaytemplatefiles7.xml

Nie dotyczy

4 002

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp8.xml

Htmldisplaytemplatefiles8.xml

Nie dotyczy

398

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp9.xml

Htmldisplaytemplatefiles9.xml

Nie dotyczy

400

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp_recs.xml

Htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

Nie dotyczy

417

08-Dec-2015

22:45

Htmldrib.xml

Htmldesignribbon.xml

Nie dotyczy

29 319

08-Dec-2015

22:45

Htmldtcbs.xml

Htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

Nie dotyczy

579

08-Dec-2015

22:45

Htmldtqb.xml

Htmldisplaytemplatefilesqb.xml

Nie dotyczy

597

08-Dec-2015

22:45

Htmldtqbref.xml

Htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

Nie dotyczy

506

08-Dec-2015

22:45

Htmlfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

11 223

08-Dec-2015

22:45

Htmlfil2.xml

Htmldesignfiles2.xml

Nie dotyczy

770

08-Dec-2015

22:45

Htmlfil3.xml

Htmldesignfiles3.xml

Nie dotyczy

894

08-Dec-2015

22:45

Htmlfile.xml

Htmldesignfiles.xml

Nie dotyczy

656

08-Dec-2015

22:45

Ibmdsmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

92 848

08-Dec-2015

22:46

Icdocset256.gif

256_icdocset.gif

Nie dotyczy

3 448

08-Dec-2015

22:44

Icvidset256.gif

256_icvidset.gif

Nie dotyczy

1 833

08-Dec-2015

22:44

Imgrdset.asx

Imagerenditionsettings.aspx

Nie dotyczy

9 124

08-Dec-2015

22:45

Impctse.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

3 427

08-Dec-2015

22:45

Impctsf.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

430

08-Dec-2015

22:45

Impinner.asx

Importitemsinnerpage.aspx

Nie dotyczy

11 992

08-Dec-2015

22:45

Import.js

Spx.importitems.js

Nie dotyczy

40 650

08-Dec-2015

22:45

Importd.js

Spx.importitems.debug.js

Nie dotyczy

50 532

08-Dec-2015

22:45

Importpolicy.aspx_14

Importpolicy.aspx

Nie dotyczy

4 110

08-Dec-2015

22:44

Imppage.asx

Importitemspage.aspx

Nie dotyczy

5 823

08-Dec-2015

22:45

Imptskam.png

Importanttasksattractmode.png

Nie dotyczy

1 008

09-Dec-2015

20:57

Initialsetup.aspx

Initialsetup.aspx

Nie dotyczy

6 952

08-Dec-2015

22:46

Iniwrkflip.aspx

Iniwrkflip.aspx

Nie dotyczy

3 037

08-Dec-2015

22:44

Iniwrkflip.aspx_14

Iniwrkflip.aspx

Nie dotyczy

3 032

08-Dec-2015

22:44

Inplcrls.aspx_14

Inplacerecordslistsettings.aspx

Nie dotyczy

10 644

08-Dec-2015

22:44

Inplcrst.asx_docrt_14

Inplacerecordssettings.aspx

Nie dotyczy

11 898

08-Dec-2015

22:44

Inputcsvfile.apx_14

Inputcsvfile.aspx

Nie dotyczy

6 465

08-Dec-2015

22:45

Interactionengineadminservice_2009_11.xsd

Interactionengineadminservice-2009-11.xsd

Nie dotyczy

1 090

08-Dec-2015

22:44

Interactionengineadminservice_2010_02.xsd

Interactionengineadminservice-2010-02.xsd

Nie dotyczy

1 537

08-Dec-2015

22:44

Interactionengineadminservice_2010_03.xsd

Interactionengineadminservice-2010-03.xsd

Nie dotyczy

1 535

08-Dec-2015

22:44

Interactionenginenode

Queryprocessingcomponent

Nie dotyczy

5 216

08-Dec-2015

22:44

Iplanetmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

125 624

08-Dec-2015

22:46

Ippagecv.xml

Infopathpageconverter.xml

Nie dotyczy

576

08-Dec-2015

22:45

Irptlb.png

Ireportslibrary.png

Nie dotyczy

268

09-Dec-2015

20:56

Ital_png

Ital.png

Nie dotyczy

268

09-Dec-2015

20:56

Itdcl.png

Itdcl.png

Nie dotyczy

259

09-Dec-2015

20:55

Itemexpiration.aspx

Itemexpiration.aspx

Nie dotyczy

11 592

08-Dec-2015

22:44

Itemexpiration.aspx_14

Itemexpiration.aspx

Nie dotyczy

11 479

08-Dec-2015

22:44

Item_commonbody.html

Item_commonitem_body.html

Nie dotyczy

7 330

08-Dec-2015

22:45

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Nie dotyczy

8 742

08-Dec-2015

22:44

Item_communityportal.html

Item_communityportal.html

Nie dotyczy

7 657

08-Dec-2015

22:45

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Nie dotyczy

9 225

08-Dec-2015

22:44

Item_microblog.html

Item_microblog.html

Nie dotyczy

15 584

08-Dec-2015

22:45

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Nie dotyczy

17 108

08-Dec-2015

22:44

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Nie dotyczy

4 102

08-Dec-2015

22:44

Item_people.html

Item_person.html

Nie dotyczy

22 554

08-Dec-2015

22:45

Item_people.js

Item_person.js

Nie dotyczy

24 413

08-Dec-2015

22:44

Item_peopleintent.html

Item_person_compacthorizontal.html

Nie dotyczy

25 636

08-Dec-2015

22:45

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Nie dotyczy

27 705

08-Dec-2015

22:44

Item_site.js

Item_site.js

Nie dotyczy

4 544

08-Dec-2015

22:44

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Nie dotyczy

3 827

08-Dec-2015

22:44

Item_word.js

Item_word.js

Nie dotyczy

4 157

08-Dec-2015

22:44

Itpcicn.png

Itpcicn.png

Nie dotyczy

248

08-Dec-2015

11:57

Itrl.png

Itrl.png

Nie dotyczy

260

09-Dec-2015

20:54

Korwbrkr.dll

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222 320

08-Dec-2015

22:44

Kpiview.asx

Kpilistviewpage.aspx

Nie dotyczy

5 000

08-Dec-2015

22:45

Kword.apx_14

Keyword.aspx

Nie dotyczy

11 978

08-Dec-2015

22:44

Labelimage.aspx_14

Labelimage.aspx

Nie dotyczy

375

08-Dec-2015

22:44

Labelsettings.ascx

Labelsettings.ascx

Nie dotyczy

9 245

08-Dec-2015

22:44

Laed.dll

Laed.dll

15.0.4490.1000

139 872

08-Dec-2015

22:44

Lagos.mast

Lagos.mast

Nie dotyczy

29 041

08-Dec-2015

22:45

Lagos.prev

Lagos.prev

Nie dotyczy

10 121

08-Dec-2015

22:45

Lagosmb.mast

Lagosmb.mast

Nie dotyczy

13 392

08-Dec-2015

22:45

Language.asx

Languages.aspx

Nie dotyczy

2 811

08-Dec-2015

22:44

Language.asx_14

Languages.aspx

Nie dotyczy

3 453

08-Dec-2015

22:44

Lcscntrl.acx

Listcontentsourcescontrol.ascx

Nie dotyczy

11 109

08-Dec-2015

22:44

Libscontenttypesxml

Sitedesignercontenttypes.xml

Nie dotyczy

2 082

08-Dec-2015

22:45

Libsfeaturexml

Feature.xml

Nie dotyczy

665

08-Dec-2015

22:45

Libsfieldsxml

Sitedesignerfields.xml

Nie dotyczy

3 695

08-Dec-2015

22:45

Libsribbonxml

Sitedesignerribbon.xml

Nie dotyczy

36 045

08-Dec-2015

22:45

Like.11x11x32.png

Like.11x11x32.png

Nie dotyczy

283

09-Dec-2015

20:57

Likefull.11x11x32.png

Likefull.11x11x32.png

Nie dotyczy

2 927

09-Dec-2015

20:57

Links.xml_holdecb

Links.xml

Nie dotyczy

1 664

08-Dec-2015

22:44

Links.xml_rcconfig

Links.xml

Nie dotyczy

8 618

08-Dec-2015

22:44

Liqrs.apx

Listqueryrules.aspx

Nie dotyczy

19 863

08-Dec-2015

22:44

Listinstancesxml

Listinstances.xml

Nie dotyczy

1 893

08-Dec-2015

22:45

Listqrl.apx

Listqueryrules.aspx

Nie dotyczy

14 870

08-Dec-2015

22:44

Listtemplates.xml_edcase

Listtemplates.xml

Nie dotyczy

8 074

08-Dec-2015

22:44

Loadin24.png

Hig_progcircle_loading24.gif

Nie dotyczy

878

09-Dec-2015

20:54

Loading.gif_spx

Loading.gif_spx

Nie dotyczy

473

08-Dec-2015

22:45

Lobitool.dll

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4699.1000

571 584

08-Dec-2015

22:44

Logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.51

18 584

08-Dec-2015

22:46

Logging_2009_09.xsd

Logging-2009-09.xsd

Nie dotyczy

2 679

08-Dec-2015

22:44

Logging_2009_12.xsd

Logging-2009-12.xsd

Nie dotyczy

3 249

08-Dec-2015

22:44

Logging_2010_01.xsd

Logging-2010-01.xsd

Nie dotyczy

4 018

08-Dec-2015

22:44

Logging_2011_06.xsd

Logging-2011-06.xsd

Nie dotyczy

4 280

08-Dec-2015

22:44

Lpctrl.asx

Languagepickercontrol.ascx

Nie dotyczy

5 078

08-Dec-2015

22:45

Lrptlb.png

Lreportslibrary.png

Nie dotyczy

555

09-Dec-2015

20:56

Lstcat.apx

Listcategories.aspx

Nie dotyczy

12 337

08-Dec-2015

22:44

Lstcct.apx

Listcrawledproperties.aspx

Nie dotyczy

15 461

08-Dec-2015

22:44

Lstdspgp.apx

Listdisplaygroups.aspx

Nie dotyczy

14 575

08-Dec-2015

22:44

Lstdspgp.apx_14

Listdisplaygroups.aspx

Nie dotyczy

21 655

08-Dec-2015

22:44

Lstkw.apx_14

Listkeywords.aspx

Nie dotyczy

6 583

08-Dec-2015

22:44

Lstmnp.apx

Listmanagedproperties.aspx

Nie dotyczy

17 544

08-Dec-2015

22:44

Lstqr.apx

Listqueryrules.aspx

Nie dotyczy

16 020

08-Dec-2015

22:44

Lstsnm.apx

Listservernamemappings.aspx

Nie dotyczy

11 422

08-Dec-2015

22:44

Lsttemp_preservation

Preservationlisttemplate.xml

Nie dotyczy

775

08-Dec-2015

22:44

Lsttemp_records

Recordlibrary.xml

Nie dotyczy

745

08-Dec-2015

22:44

Ltal_png

Ltal.png

Nie dotyczy

1 011

09-Dec-2015

20:56

Ltdcl.png

Ltdcl.png

Nie dotyczy

730

09-Dec-2015

20:55

Ltpcicn

Ltpcicn.png

Nie dotyczy

891

08-Dec-2015

11:57

Ltrl.png

Ltrl.png

Nie dotyczy

545

09-Dec-2015

20:54

Lyon.mast

Lyon.master

Nie dotyczy

28 590

08-Dec-2015

22:45

Lyonmb.mast

Lyonmb.mast

Nie dotyczy

13 389

08-Dec-2015

22:45

Maconfig.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

60 160

08-Dec-2015

22:46

Maexecution.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Maexecution.dll

4.0.2450.51

240 288

08-Dec-2015

22:46

Maexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Maexport.exe

4.0.2450.51

23 704

08-Dec-2015

22:46

Mahostm.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostm.dll

4.0.2450.51

326 808

08-Dec-2015

22:46

Mahostn.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostn.dll

4.0.2450.51

97 432

08-Dec-2015

22:46

Mailbox_master

Mailbox.master

Nie dotyczy

22 009

08-Dec-2015

22:45

Mailctcs.asx

Emailcontacts.ashx

Nie dotyczy

139

08-Dec-2015

22:45

Mailctse.xml

Element.xml

Nie dotyczy

2 705

08-Dec-2015

22:45

Mailctsf.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

426

08-Dec-2015

22:45

Managelinks.aspx

Managelinks.aspx

Nie dotyczy

9 851

08-Dec-2015

22:46

Managementpolicyrule.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Managementpolicyrule.moss.sql

Nie dotyczy

203 055

08-Dec-2015

22:46

Management_2009_10.xsd

Management-2009-10.xsd

Nie dotyczy

655

08-Dec-2015

22:44

Managesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Nie dotyczy

14 133

08-Dec-2015

22:46

Managevideorenditions.aspx

Managevideorenditions.aspx

Nie dotyczy

4 987

08-Dec-2015

22:44

Manresbl.apx

Manageresultblock.aspx

Nie dotyczy

35 758

08-Dec-2015

22:44

Mapackager.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mapackager.exe

4.0.2450.51

43 680

08-Dec-2015

22:46

Mapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

350 888

08-Dec-2015

22:46

Mchrule.apx_14

Matchingrule.aspx

Nie dotyczy

18 743

08-Dec-2015

22:44

Mcrcntrl.acx

Managecrawlrulescontrol.ascx

Nie dotyczy

7 525

08-Dec-2015

22:44

Mcrypt.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

2 858 648

08-Dec-2015

22:46

Mctcntrl.acx

Managequeryclienttypescontrol.ascx

Nie dotyczy

6 068

08-Dec-2015

22:44

Mdnfldrs.png

Mdnfolderslabel.png

Nie dotyczy

198

08-Dec-2015

22:44

Mediaplayer.xap

Mediaplayer.xap

Nie dotyczy

42 338

08-Dec-2015

22:45

Membership.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Membership.moss.sql

Nie dotyczy

181 346

08-Dec-2015

22:46

Memschma.xml

Schema.xml

Nie dotyczy

14 827

08-Dec-2015

22:45

Metadatacolsettings.apx_14

Metadatacolsettings.aspx

Nie dotyczy

5 365

08-Dec-2015

22:45

Metadatanavkeyfilters.ascx

Metadatanavkeyfilters.ascx

Nie dotyczy

4 646

08-Dec-2015

22:44

Metadatanavkeyfilters.ascx_14

Metadatanavkeyfilters.ascx

Nie dotyczy

4 516

08-Dec-2015

22:44

Metadatanavtree.ascx

Metadatanavtree.ascx

Nie dotyczy

2 685

08-Dec-2015

22:44

Metadatanavtree.ascx_14

Metadatanavtree.ascx

Nie dotyczy

2 686

08-Dec-2015

22:44

Metanavpernode.aspx

Metanavpernode.aspx

Nie dotyczy

13 926

08-Dec-2015

22:44

Metanavpernode.aspx_14

Metanavpernode.aspx

Nie dotyczy

14 134

08-Dec-2015

22:44

Metanavsettings.aspx_14

Metanavsettings.aspx

Nie dotyczy

14 595

08-Dec-2015

22:44

Mgrperms.aspx

Manageservicepermissions.aspx

Nie dotyczy

22 825

08-Dec-2015

22:46

Mgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Nie dotyczy

9 320

08-Dec-2015

22:46

Microfeed.js

Sp.ui.microfeed.js

Nie dotyczy

217 941

08-Dec-2015

22:46

Microfeeddebug.js

Sp.ui.microfeed.debug.js

Nie dotyczy

372 931

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40 544

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20 576

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dllmsil

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342 640

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dllmsil

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83 056

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14 944

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.common.constants.dll

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13 408

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dllmsil

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34 416

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88 672

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19 568

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

246 456

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dllmsil

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36 464

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dllmsil

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12 384

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49 760

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30 304

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39 520

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35 424

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll_help.xml

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll-help.xml

Nie dotyczy

129 026

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4675.1000

285 368

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exemsil

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65 648

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48 240

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41 568

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58 464

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4781.1000

280 768

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

148 672

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

327 864

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36 448

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4631.1000

54 976

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88 160

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76 896

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4733.1000

716 480

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78 944

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

61 024

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16 480

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12 896

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100 448

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98 928

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118 368

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17 008

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

109 248

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17 504

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78 016

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58 976

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54 384

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54 384

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62 048

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50 800

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29 808

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

144 576

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36 464

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

76 992

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38 512

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47 712

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

149 696

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82 528

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

80 064

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.services.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141 936

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

93 376

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27 744

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48 240

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38 000

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47 712

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41 568

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.external.client.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.external.client.dllmsil

15.0.4745.1000

43 200

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.external.core.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.external.core.dllmsil

15.0.4745.1000

48 832

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

30 320

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135 264

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

33 888

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4741.1000

125 120

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4745.1000

132 288

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18 016

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

1 158 256

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18 032

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4753.1000

4 189 376

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16 480

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

116 848

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22 128

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4745.1000

28 864

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4745.1000

20 672

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4745.1000

163 008

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4771.1000

110 784

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4745.1000

39 616

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122 992

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73 824

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256 096

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24 688

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116 848

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48 224

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4651.1000

281 272

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63 600

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140 400

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187 504

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72 288

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159 344

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.external.contentapi.dllmsil

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159 344

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.external.contentapi.xml

Microsoft.ceres.external.contentapi.xml

Nie dotyczy

280 669

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25 712

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58 992

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27 744

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

71 360

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15 456

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44 144

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25 712

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150 640

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16 992

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40 560

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13 408

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

252 608

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52 848

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20 592

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15 968

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll1

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15 968

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129 120

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65 136

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67 696

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40 032

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168 544

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28 256

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24 688

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36 464

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28 256

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171 120

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

93 888

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4741.1000

78 528

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18 032

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161 376

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

106 688

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dllmsil

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4703.1000

212 664

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dllmsil

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4675.1000

159 928

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

79 552

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15 472

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41 056

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42 592

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54 880

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21 600

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4781.1000

18 752 192

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40 544

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109 168

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

181 952

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57 968

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

94 912

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190 064

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4675.1000

40 128

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60 000

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4781.1000

234 176

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32 352

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

48 320

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18 528

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42 608

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76 896

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4667.1000

127 160

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22 624

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

7 504 064

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89 184

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dllmsil

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dll

15.0.4719.1000

60 608

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dllmsil

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198 752

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12 896

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26 208

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12 896

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13 408

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13 408

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26 720

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.contentalignmentflow.dll

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26 208

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17 504

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 448

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerlfow.dll

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

57 528

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

24 768

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

15 032

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

15 968

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20 064

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106 080

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15 968

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15 984

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.database.typemap.dll

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15 456

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.docparsing.dll

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29 280

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.docparsingsubflow.dll

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28 784

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.exchsearchproviderflow.dll

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19 568

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.fsut.dll

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112 240

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31 480

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31 480

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

16 096

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51 920

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11 168

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11 168

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80 600

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80 600

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

39 624

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.langencid.dll

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12 400

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12 912

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.logging.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51 920

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40 544

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4657.1000

21 176

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.metadirectoryservices.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59 272

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59 272

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.office.client.policy.phone

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

19 600

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.client.policy.silverlight

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20 120

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.documentmanagement.dll

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4769.1000

497 352

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4769.1000

497 352

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

15.0.4763.1000

157 808

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub.dll

15.0.4701.1000

59 144

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.ofc.dll

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34 984

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.policy.dll

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4787.1000

1 154 224

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.policy.dll_isapi

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4787.1000

1 154 224

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.policy.intl.dll

Microsoft.office.policy.intl.dll

15.0.4741.1000

92 864

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.policy.pages.dll

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4787.1000

320 184

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.conversions.dll

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

24 776

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.dll

Microsoft.office.server.dll

15.0.4775.1000

2 686 128

09-Dec-2015

20:55

Microsoft.office.server.dll_isapi

Microsoft.office.server.dll

15.0.4775.1000

2 686 128

09-Dec-2015

20:55

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4731.1000

155 336

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789 184

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.openxml.dll

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4781.1000

880 320

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

223 944

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4787.1000

3 172 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4787.1000

3 172 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4779.1000

788 192

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376 488

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

249 064

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

140 920

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4765.1000

696 936

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4719.1000

131 272

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.office.web.common.dll

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4699.1000

2 551 000

09-Dec-2015

20:55

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193 728

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57 536

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28 352

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

220 896

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.web.sandbox.dll

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4781.1000

177 872

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.workflow.pages.dll

Microsoft.office.workflow.pages.dll

15.0.4711.1000

88 272

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.workflowsoap.dll

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53 848

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21 088

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15 984

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15 472

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peoplesearchflow.dll

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20 592

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14 944

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.productivitysearchflow.dll

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21 600

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19 552

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20 080

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12 896

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.recommendationsproperties.dll

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12 384

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.remotesharepointflow.dll

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18 016

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.resman.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760 512

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resman.service.exe.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989 904

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.dll

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760 512

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989 904

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.ilminstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989 904

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.mossinstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989 904

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

15 640

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

51 968

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18 032

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20 064

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18 544

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26 840

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll_gac

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26 840

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4701.1000

26 336

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4701.1000

26 864

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

61 600

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61 608

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll

15.0.4420.1017

17 600

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.dll

15.0.4745.1000

66 752

08-Dec-2015

22:00

Microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.dll

15.0.4745.1000

66 752

08-Dec-2015

22:00

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll

15.0.4745.1000

65 240

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

71 320

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71 336

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145 616

08-Dec-2015

22:00

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145 616

08-Dec-2015

22:00

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4745.1000

144 600

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4745.1000

144 616

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

66 728

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4779.1000

4 854 464

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

34 536

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.spx.webhosting.ribbon.dll

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34 984

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445 120

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125 672

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4787.1000

1 341 112

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4787.1000

1 341 112

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4787.1000

1 341 112

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22 624

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24 630 368

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19 056

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23 648

08-Dec-2015

22:44

Microsoft_office_htmltrans_launcher_util.dll

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

24 176

08-Dec-2015

22:44

Microsoft_office_securestoreservice.dll

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

403 048

08-Dec-2015

22:44

Microsoft_office_server_conversions_launcher_exe

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

76 504

08-Dec-2015

22:44

Microsoft_office_server_conversions_loadbalancer_exe

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

35 040

08-Dec-2015

22:44

Miisactivate.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

23 712

08-Dec-2015

22:46

Miisclient.exe.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Miisclient.exe

4.0.2450.51

830 112

08-Dec-2015

22:46

Miiserver.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiserver.exe

4.0.2450.51

2 902 680

08-Dec-2015

22:46

Miiskmu.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

375 448

08-Dec-2015

22:46

Miisrcw.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39 576

08-Dec-2015

22:46

Miisrcw.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39 576

08-Dec-2015

22:46

Miissettingsprovider.dll

Miissettingsprovider.dll

15.0.4460.1000

15 440

08-Dec-2015

22:46

Mmscntrl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

300 184

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8 016

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ar_sa.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.bg_bg.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ca_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.cs_cz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.da_dk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.de_de.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.el_gr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.en_us.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86 872

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.es_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.et_ee.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.fi_fi.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.fr_fr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.he_il.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.hi_in.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.hr_hr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.hu_hu.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.it_it.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ja_jp.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.kk_kz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ko_kr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.lt_lt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.lv_lv.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.nb_no.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.nl_nl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.pl_pl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.pt_br.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.pt_pt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ro_ro.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ru_ru.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.sk_sk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.sl_si.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.sr_latn_cs.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.sv_se.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.th_th.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.tr_tr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.uk_ua.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.zh_cn.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.zh_hk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.zh_tw.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsmaad.dll.amd64.bd43c831_eaf4_4096_bc94_bf6607110b53

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

583 832

08-Dec-2015

22:46

Mmsmads.dll.amd64.5107b60f_1418_4b38_9a41_4852c2460167

Mmsmads.dll

4.0.2450.51

523 416

08-Dec-2015

22:46

Mmsmaed.dll.amd64.f9ae12a6_b10b_4e64_9016_cf62e1b0534b

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

495 768

08-Dec-2015

22:46

Mmsmaext.dll.amd64.70c9c758_1367_4f9c_abd6_65b0137cffcb

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

473 752

08-Dec-2015

22:46

Mmsmafim.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

84 632

08-Dec-2015

22:46

Mmsmaip.dll.amd64.0a1ff8f6_2a7a_48ff_97ed_015dafad8e34

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

529 560

08-Dec-2015

22:46

Mmsmaxml.dll.amd64.1843e542_3f71_4852_a7b7_3b6c9eb5862b

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

428 184

08-Dec-2015

22:46

Mmsperf.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22 864

08-Dec-2015

22:46

Mmsps.dll.amd64.a6879a20_2b96_4c71_991d_33c78ca00320

Mmsps.dll

4.0.2450.47

177 488

08-Dec-2015

22:46

Mmsscpth.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

3 052 696

08-Dec-2015

22:46

Mmsscrpt.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

165 016

08-Dec-2015

22:46

Mmsserverrcw.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

39 584

08-Dec-2015

22:46

Mmsuihlp.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

954 008

08-Dec-2015

22:46

Mmsuishell.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

199 328

08-Dec-2015

22:46

Mmsutils.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

231 064

08-Dec-2015

22:46

Mmswmi.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

150 680

08-Dec-2015

22:46

Mngctpub.apx_14

Managectpublishing.aspx

Nie dotyczy

5 453

08-Dec-2015

22:45

Mngimgrd.asx

Manageimagerenditions.aspx

Nie dotyczy

9 741

08-Dec-2015

22:45

Mngrb.apx

Manageresultblock.aspx

Nie dotyczy

40 665

08-Dec-2015

22:44

Mngresbl.apx

Manageresultblock.aspx

Nie dotyczy

35 136

08-Dec-2015

22:44

Mngshr.apx

Managesitehitrules.aspx

Nie dotyczy

6 389

08-Dec-2015

22:44

Mngtypes.apx

Managefiletypes.aspx

Nie dotyczy

11 346

08-Dec-2015

22:44

Modwrkflip.aspx

Modwrkflip.aspx

Nie dotyczy

2 344

08-Dec-2015

22:44

Modwrkflip.aspx_14

Modwrkflip.aspx

Nie dotyczy

2 335

08-Dec-2015

22:44

Mp32_png

Mobilepanel32.png

Nie dotyczy

282

08-Dec-2015

11:57

Mrptlb.png

Mreportslibrary.png

Nie dotyczy

289

09-Dec-2015

20:56

Mrscntrl.acx

Manageresultsourcescontrol.ascx

Nie dotyczy

10 807

08-Dec-2015

22:44

Msdym7.dll_osssearch

Msdym7.dll

15.0.4763.1000

950 336

08-Dec-2015

22:44

Msdym7.dll_osssearch2

Msdym7.dll

15.0.4763.1000

950 336

08-Dec-2015

22:44

Msdym7.lex_osssearch

Msdym7.lex

15.0.4751.1000

428 032

08-Dec-2015

22:44

Msdym7.lex_osssearch2

Msdym7.lex

15.0.4751.1000

428 032

08-Dec-2015

22:44

Msft.metads.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

14 536

08-Dec-2015

22:46

Msft.metads.host.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12 496

08-Dec-2015

22:46

Msft.metads.host.gac.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12 496

08-Dec-2015

22:46

Msft.metads.impl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

84 688

08-Dec-2015

22:46

Msft.metadsex.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59 272

08-Dec-2015

22:46

Msgfilt.dll.x64

Msgfilt.dll

15.0.4454.1000

40 040

08-Dec-2015

22:44

Msitehostpubblog.xsl_14

Blog.xsl

Nie dotyczy

8 623

08-Dec-2015

22:46

Msltelem.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

3 195

08-Dec-2015

22:45

Msltlstt.xml

Sitemembershiplisttemplate.xml

Nie dotyczy

441

08-Dec-2015

22:45

Msmblist.xml

Microbloglist.xml

Nie dotyczy

654

08-Dec-2015

22:46

Msms_mysite.master

Mysite15.master

Nie dotyczy

33 557

08-Dec-2015

22:46

Msoirmp.dll_0001

Microsoft.office.irm.msoprotector.dll

15.0.4454.1000

47 752

08-Dec-2015

22:44

Mspsfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

3 292

08-Dec-2015

22:46

Mspsfeat.xml_14

Feature.xml

Nie dotyczy

959

08-Dec-2015

22:46

Msscpi.dll

Msscpi.dll

15.0.4763.1000

564 320

08-Dec-2015

22:44

Mssdmn.exe

Mssdmn.exe

15.0.4763.1000

756 320

08-Dec-2015

22:44

Mssearch.exe

Mssearch.exe

15.0.4763.1000

525 000

08-Dec-2015

22:44

Msslad.dll

Msslad.dll

15.0.4763.1000

436 832

08-Dec-2015

22:44

Msspell.dll

Msspell7.dll

15.0.4763.1000

918 120

08-Dec-2015

22:44

Mssph.dll

Mssph.dll

15.0.4763.1000

1 367 648

08-Dec-2015

22:44

Mssrch.dll

Mssrch.dll

15.0.4779.1000

3 397 824

08-Dec-2015

22:44

Mstlay_mysite.master

Mysite.master

Nie dotyczy

22 012

08-Dec-2015

22:46

Mstr4tsc.dll

Mstr4tsc.dll

15.0.4703.1000

109 232

08-Dec-2015

22:44

Msun_mysite.master

Mysite15.master

Nie dotyczy

33 557

08-Dec-2015

22:46

Mswb7.dll_osssearch

Mswb7.dll

15.0.4763.1000

397 944

08-Dec-2015

22:44

Mswb70011.dll_osssearch

Mswb70011.dll

15.0.4763.1000

1 069 184

08-Dec-2015

22:44

Mswb7001e.dll_osssearch

Mswb7001e.dll

15.0.4763.1000

1 069 184

08-Dec-2015

22:44

Mswb70404.dll_osssearch

Mswb70404.dll

15.0.4763.1000

1 067 744

08-Dec-2015

22:44

Mswb70804.dll_osssearch

Mswb70804.dll

15.0.4763.1000

1 069 184

08-Dec-2015

22:44

Mtal_png

Mtal.png

Nie dotyczy

362

09-Dec-2015

20:56

Mtdcl.png

Mtdcl.png

Nie dotyczy

345

09-Dec-2015

20:55

Mtrl.png

Mtrl.png

Nie dotyczy

283

09-Dec-2015

20:54

Mtroirmp.dll_0001

Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll

15.0.4454.1000

41 584

08-Dec-2015

22:44

Multilangtemplate.xml

Transmgmtlibtemplate.xml

Nie dotyczy

1 164

08-Dec-2015

22:44

Multilangtemplates.ascx

Transmgmtlibtemplates.ascx

Nie dotyczy

3 253

08-Dec-2015

22:44

Multilangtemplates.ascx_14

Transmgmtlibtemplates.ascx

Nie dotyczy

3 243

08-Dec-2015

22:44

Mvdesigner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

166 560

08-Dec-2015

22:46

Mvviewer.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

101 016

08-Dec-2015

22:46

Mwpfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

585

08-Dec-2015

22:45

Mwpprovf.xml

Provisionedfiles.xml

Nie dotyczy

1 456

08-Dec-2015

22:45

Mwpprovu.xml

Provisionedui.xml

Nie dotyczy

22 913

08-Dec-2015

22:45

Mydllt.xml

Listtemplate.xml

Nie dotyczy

535

08-Dec-2015

22:46

Mydlsc.xml

Schema.xml

Nie dotyczy

7 307

08-Dec-2015

22:46

Mydocs.debug.js

Mydocs.debug.js

Nie dotyczy

47 308

08-Dec-2015

22:44

Mydocs.js

Mydocs.js

Nie dotyczy

22 757

08-Dec-2015

22:44

Mydocvwp.xml

Mydocviewpage.aspx

Nie dotyczy

6 060

08-Dec-2015

22:46

Mylinks.debug.js

Mylinks.debug.js

Nie dotyczy

4 508

08-Dec-2015

22:44

Mylinks.js

Mylinks.js

Nie dotyczy

1 603

08-Dec-2015

22:44

Mysitecommon.js

Sp.ui.mysitecommon.js

Nie dotyczy

46 127

08-Dec-2015

22:44

Mysitecommondebug.js

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Nie dotyczy

84 299

08-Dec-2015

22:44

Mysitenavigation.js

Sp.ui.mysitenavigation.js

Nie dotyczy

3 386

08-Dec-2015

22:44

Mysitenavigationdebug.js

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Nie dotyczy

5 366

08-Dec-2015

22:44

Mysiterecommendations.js

Mysiterecommendations.js

Nie dotyczy

26 559

08-Dec-2015

22:44

Mysiterecommendationsdebug.js

Mysiterecommendations.debug.js

Nie dotyczy

51 228

08-Dec-2015

22:44

Mysiterecommendationsuidebug.js

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Nie dotyczy

12 426

08-Dec-2015

22:44

Mytopnav_ascx

Mysitetopnavigation.ascx

Nie dotyczy

5 386

08-Dec-2015

22:46

Natlangkorwbrkr.dll_osssearch

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222 320

08-Dec-2015

22:44

Navresizer.js

Navresizer.js

Nie dotyczy

16 766

08-Dec-2015

22:44

Newdocset.aspx_14

Newdocset.aspx

Nie dotyczy

3 250

08-Dec-2015

22:44

Newform.asx_xlatelist

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 276

08-Dec-2015

22:44

Newform.asx_xlatelist_14

Newform.aspx

Nie dotyczy

14 048

08-Dec-2015

22:44

Newimgrd.asx

Newimagerenditionsettings.aspx

Nie dotyczy

10 613

08-Dec-2015

22:45

Newmultilang.aspx

Newtranslationmanagement.aspx

Nie dotyczy

63 960

08-Dec-2015

22:44

Newmultilang.aspx_14

Newtranslationmanagement.aspx

Nie dotyczy

63 501

08-Dec-2015

22:44

Newprofserviceappsettings.aspx

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Nie dotyczy

14 330

08-Dec-2015

22:46

Nightandday.mst

Nightandday.master

Nie dotyczy

23 551

08-Dec-2015

22:45

Nl7data0011.dll_osssearch

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7 868 056

08-Dec-2015

22:44

Nl7data001e.dll_osssearch

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1 048 224

08-Dec-2015

22:44

Nl7data0404.dll_osssearch

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2 571 944

08-Dec-2015

22:44

Nl7data0804.dll_osssearch

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3 680 424

08-Dec-2015

22:44

Nl7models0007.dll_osssearch

Nl7models0007.dll

15.0.4661.1000

6 443 768

08-Dec-2015

22:44

Nl7models0009.dll_osssearch

Nl7models0009.dll

15.0.4751.1000

5 560 568

08-Dec-2015

22:44

Nl7models000a.dll_osssearch

Nl7models000a.dll

15.0.4673.1000

6 150 392

08-Dec-2015

22:44

Nl7models000c.dll_osssearch

Nl7models000c.dll

15.0.4665.1000

5 657 328

08-Dec-2015

22:44

Nlhtml.dll_0002.x64

Nlhtml.dll

15.0.4705.1000

187 568

08-Dec-2015

22:44

Nocrwl.asx

Nocrawlsettings.aspx

Nie dotyczy

8 391

08-Dec-2015

22:45

Nodeprofile_2010_03.xsd

Nodeprofile-2011-08.xsd

Nie dotyczy

1 469

08-Dec-2015

22:44

Noderunner.exe

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42 112

08-Dec-2015

22:44

Noderunner.exe.config

Noderunner.exe.config

Nie dotyczy

4 547

08-Dec-2015

22:44

Node_2009_10.xsd

Node-2009-10.xsd

Nie dotyczy

2 592

08-Dec-2015

22:44

Node_2010_11.xsd

Node-2010-11.xsd

Nie dotyczy

2 597

08-Dec-2015

22:44

Notesmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

121 520

08-Dec-2015

22:46

Noteswebservice.dll.oss.x86

Noteswebservice.dll

15.0.4763.1000

994 912

08-Dec-2015

22:44

Ntma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ntma.dll

4.0.2450.51

55 952

08-Dec-2015

22:46

Objectlauncher.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

12 968

08-Dec-2015

22:46

Objectschema_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objectschema_storedprocedures.sql

Nie dotyczy

77 710

08-Dec-2015

22:46

Objects_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_storedprocedures.moss.sql

Nie dotyczy

386 449

08-Dec-2015

22:46

Objectviewers.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

207 520

08-Dec-2015

22:46

Odffilt.dll.x64

Odffilt.dll

15.0.4763.1000

966 776

08-Dec-2015

22:44

Offfileonet.xml

Onet.xml

Nie dotyczy

17 411

08-Dec-2015

22:44

Offfilt.dll_0002.x64

Offfilt.dll

15.0.4454.1000

326 224

08-Dec-2015

22:44

Offfiltx.dll.x64

Offfiltx.dll

15.0.4771.1000

1 180 376

08-Dec-2015

22:44

Office.odf

Office.odf

15.0.4775.1000

5 241 000

08-Dec-2015

22:44

Offxml.dll

Offxml.dll

15.0.4699.1000

184 496

08-Dec-2015

22:44

Onesitepageeditoradvanceddialogaspx

Advanceddialog.aspx

Nie dotyczy

6 732

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditoraspctrlaspx

Aspctrl.aspx

Nie dotyczy

1 453

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcolorgroupsxml

Colorgroups.xml

Nie dotyczy

11 139

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcontactuscontroldialogaspx

Contactuscontroldialog.aspx

Nie dotyczy

6 407

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcontrolseditortoolbarascx

Editortoolbar.ascx

Nie dotyczy

13 879

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcontrolsribbonmainmenuascx

Ribbonmainmenu.ascx

Nie dotyczy

5 357

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcontrolsrichtextareaascx

Richtextarea.ascx

Nie dotyczy

2 784

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcreatepageaspx

Createpage.aspx

Nie dotyczy

18 659

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcreatepageaspxjs

Createpage.aspx.js

Nie dotyczy

4 761

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcuioverridecss

Cuioverride.css

Nie dotyczy

775

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcustomcolorpickerdialogaspx

Customcolorpickerdialog.aspx

Nie dotyczy

20 971

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcustomcolorstemplatexml

Customcolorstemplate.xml

Nie dotyczy

1 244

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcustomcolorxmlverifyxsd

Customcolorxmlverify.xsd

Nie dotyczy

4 760

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcustomcssdialogaspx

Customcssdialog.aspx

Nie dotyczy

5 622

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditordefaultaspx

Default.aspx

Nie dotyczy

6 927

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditordocpickeraspx

Docpicker.aspx

Nie dotyczy

6 514

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorfooterdialogaspx

Footerdialog.aspx

Nie dotyczy

10 558

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorheaderdialogaspx

Headerdialog.aspx

Nie dotyczy

12 331

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorhtmlcontroldialogaspx

Htmlcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

6 749

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagepickeraspx

Imagepicker.aspx

Nie dotyczy

21 374

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagepropdialogaspx

Imagepropdialog.aspx

Nie dotyczy

5 831

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagescolorpickersvsquaregradientpng

Svsquaregradient.png

Nie dotyczy

35 433

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesribbontabfadepng

Tabfade.png

Nie dotyczy

132

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab01jpg

G15_01.jpg

Nie dotyczy

334

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab02jpg

G15_02.jpg

Nie dotyczy

481

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab03jpg

G15_03.jpg

Nie dotyczy

907

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab04jpg

G15_04.jpg

Nie dotyczy

1 349

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab05jpg

G15_05.jpg

Nie dotyczy

511

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab06jpg

G15_06.jpg

Nie dotyczy

348

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab07jpg

G15_11.jpg

Nie dotyczy

367

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab08jpg

G15_12.jpg

Nie dotyczy

367

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab09jpg

G15_13.jpg

Nie dotyczy

501

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab10jpg

G15_14.jpg

Nie dotyczy

1 133

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab11jpg

G15_15.jpg

Nie dotyczy

1 075

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab12jpg

G15_16.jpg

Nie dotyczy

1 366

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab13jpg

G15_17.jpg

Nie dotyczy

709

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab14jpg

G15_18.jpg

Nie dotyczy

1 870

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab15jpg

G15_19.jpg

Nie dotyczy

701

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab16jpg

G15_21.jpg

Nie dotyczy

188

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab17jpg

G15_22.jpg

Nie dotyczy

206

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab01jpg

G16_01.jpg

Nie dotyczy

351

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab02jpg

G16_02.jpg

Nie dotyczy

4 254

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab03jpg

G16_03.jpg

Nie dotyczy

403

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab04jpg

G16_11.jpg

Nie dotyczy

431

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab05jpg

G16_12.jpg

Nie dotyczy

1 079

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab06jpg

G16_13.jpg

Nie dotyczy

9 857

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab07jpg

G16_14.jpg

Nie dotyczy

498

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab01jpg

G17_01.jpg

Nie dotyczy

336

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab02jpg

G17_02.jpg

Nie dotyczy

344

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab03jpg

G17_03.jpg

Nie dotyczy

347

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab04jpg

G17_04.jpg

Nie dotyczy

347

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab05jpg

G17_05.jpg

Nie dotyczy

379

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab06jpg

G17_06.jpg

Nie dotyczy

376

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab07jpg

G17_07.jpg

Nie dotyczy

379

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab08jpg

G17_08.jpg

Nie dotyczy

395

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab09jpg

G17_11.jpg

Nie dotyczy

384

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab10jpg

G17_12.jpg

Nie dotyczy

427

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab11jpg

G17_13.jpg

Nie dotyczy

424

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab12jpg

G17_14.jpg

Nie dotyczy

431

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab13jpg

G17_15.jpg

Nie dotyczy

424

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab14jpg

G17_16.jpg

Nie dotyczy

426

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab15jpg

G17_17.jpg

Nie dotyczy

432

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab16jpg

G17_18.jpg

Nie dotyczy

476

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab01jpg

G18_01.jpg

Nie dotyczy

459

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab02jpg

G18_02.jpg

Nie dotyczy

10 979

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab03jpg

G18_03.jpg

Nie dotyczy

11 982

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab04jpg

G18_04.jpg

Nie dotyczy

1 006

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab05jpg

G18_05.jpg

Nie dotyczy

3 532

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab06jpg

G18_06.jpg

Nie dotyczy

803

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab07jpg

G18_07.jpg

Nie dotyczy

733

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab01jpg

G19_01.jpg

Nie dotyczy

356

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab02jpg

G19_02.jpg

Nie dotyczy

4 436

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab03jpg

G19_03.jpg

Nie dotyczy

364

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab04jpg

G19_04.jpg

Nie dotyczy

3 451

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab01jpg

G20_01.jpg

Nie dotyczy

444

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab02jpg

G20_02.jpg

Nie dotyczy

2 120

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab03jpg

G20_03.jpg

Nie dotyczy

1 681

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab04jpg

G20_04.jpg

Nie dotyczy

483

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab05jpg

G20_05.jpg

Nie dotyczy

1 240

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab06jpg

G20_06.jpg

Nie dotyczy

1 757

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab07jpg

G20_07.jpg

Nie dotyczy

4 828

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab08jpg

G20_11.jpg

Nie dotyczy

193

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab09jpg

G20_12.jpg

Nie dotyczy

211

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab10jpg

G20_21.jpg

Nie dotyczy

384

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab11jpg

G20_22.jpg

Nie dotyczy

410

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab12jpg

G20_23.jpg

Nie dotyczy

1 673

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab13jpg

G20_24.jpg

Nie dotyczy

1 580

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg21tab01jpg

G21_01.jpg

Nie dotyczy

683

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg21tab02jpg

G21_02.jpg

Nie dotyczy

20 769

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab01jpg

G22_01.jpg

Nie dotyczy

300

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab02jpg

G22_02.jpg

Nie dotyczy

1 162

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab03jpg

G22_03.jpg

Nie dotyczy

1 175

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab04jpg

G22_04.jpg

Nie dotyczy

1 316

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab01jpg

G23_01.jpg

Nie dotyczy

267

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab02jpg

G23_02.jpg

Nie dotyczy

276

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab03jpg

G23_03.jpg

Nie dotyczy

537

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab04jpg

G23_11.jpg

Nie dotyczy

531

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab05jpg

G23_12.jpg

Nie dotyczy

547

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab06jpg

G23_13.jpg

Nie dotyczy

551

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab07jpg

G23_21.jpg

Nie dotyczy

438

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab08jpg

G23_22.jpg

Nie dotyczy

448

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab09jpg

G23_23.jpg

Nie dotyczy

859

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab10jpg

G23_24.jpg

Nie dotyczy

862

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab11jpg

G23_25.jpg

Nie dotyczy

800

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab12jpg

G23_26.jpg

Nie dotyczy

806

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab13jpg

G23_27.jpg

Nie dotyczy

1 520

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab14jpg

G23_28.jpg

Nie dotyczy

1 375

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab15jpg

G23_29.jpg

Nie dotyczy

1 391

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab16jpg

G23_31.jpg

Nie dotyczy

184

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab17jpg

G23_32.jpg

Nie dotyczy

182

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab01jpg

G24_01.jpg

Nie dotyczy

198

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab02jpg

G24_02.jpg

Nie dotyczy

992

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab03jpg

G24_03.jpg

Nie dotyczy

196

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab04jpg

G24_11.jpg

Nie dotyczy

189

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab05jpg

G24_12.jpg

Nie dotyczy

188

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab01jpg

G37_01.jpg

Nie dotyczy

479

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab02jpg

G37_02.jpg

Nie dotyczy

484

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab03jpg

G37_03.jpg

Nie dotyczy

1 698

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab04jpg

G37_04.jpg

Nie dotyczy

575

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab01jpg

G38_01.jpg

Nie dotyczy

533

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab02jpg

G38_02.jpg

Nie dotyczy

3 830

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab03jpg

G38_03.jpg

Nie dotyczy

723

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab04jpg

G38_04.jpg

Nie dotyczy

919

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab05jpg

G38_05.jpg

Nie dotyczy

928

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab06jpg

G38_06.jpg

Nie dotyczy

1 638

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab07jpg

G38_07.jpg

Nie dotyczy

1 678

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab08jpg

G38_08.jpg

Nie dotyczy

1 669

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab09jpg

G38_11.jpg

Nie dotyczy

193

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab10jpg

G38_12.jpg

Nie dotyczy

212

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg43tab01jpg

G43_1.png

Nie dotyczy

64 578

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg43tab02jpg

G43_2.png

Nie dotyczy

3 386

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg46tab01jpg

G46_1.jpg

Nie dotyczy

118 746

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest11jpg

T11.jpg

Nie dotyczy

1 354

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest11tab1jpg

T11_1.jpg

Nie dotyczy

464

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest11tab2jpg

T11_2.jpg

Nie dotyczy

486

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest11tab3jpg

T11_3.jpg

Nie dotyczy

731

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest12jpg

T12.jpg

Nie dotyczy

3 608

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest12tab1jpg

T12_1.jpg

Nie dotyczy

454

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest12tab2jpg

T12_2.jpg

Nie dotyczy

410

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest12tab3jpg

T12_3.jpg

Nie dotyczy

440

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13jpg

T13.jpg

Nie dotyczy

377

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab1jpg

T13_1.jpg

Nie dotyczy

377

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab2jpg

T13_2.jpg

Nie dotyczy

412

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab3jpg

T13_3.jpg

Nie dotyczy

414

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab4jpg

T13_4.jpg

Nie dotyczy

416

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab5jpg

T13_5.jpg

Nie dotyczy

403

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab6jpg

T13_6.jpg

Nie dotyczy

453

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14jpg

T14.jpg

Nie dotyczy

1 896

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14tab1jpg

T14_1.jpg

Nie dotyczy

442

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14tab2jpg

T14_2.jpg

Nie dotyczy

2 038

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14tab3jpg

T14_3.jpg

Nie dotyczy

295

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14tab4jpg

T14_4.jpg

Nie dotyczy

1 022

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14tab5jpg

T14_5.jpg

Nie dotyczy

703

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25jpg

T25.jpg

Nie dotyczy

19 470

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab1jpg

T25_1.jpg

Nie dotyczy

301

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab2jpg

T25_2.jpg

Nie dotyczy

314

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab3jpg

T25_3.jpg

Nie dotyczy

301

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab4jpg

T25_4.jpg

Nie dotyczy

502

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab5jpg

T25_5.jpg

Nie dotyczy

301

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab6jpg

T25_6.jpg

Nie dotyczy

315

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest26jpg

T26.jpg

Nie dotyczy

2 185

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest26tab1jpg

T26_1.jpg

Nie dotyczy

683

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27jpg

T27.jpg

Nie dotyczy

472

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27tab1jpg

T27_1.jpg

Nie dotyczy

587

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27tab2jpg

T27_2.jpg

Nie dotyczy

430

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27tab3jpg

T27_3.jpg

Nie dotyczy

443

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27tab4jpg

T27_4.jpg

Nie dotyczy

267

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27tab5jpg

T27_5.jpg

Nie dotyczy

3 124

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest28jpg

T28.jpg

Nie dotyczy

2 483

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest28tab1jpg

T28_1.jpg

Nie dotyczy

830

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest28tab2jpg

T28_2.jpg

Nie dotyczy

865

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest28tab3jpg

T28_3.jpg

Nie dotyczy

1 093

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29jpg

T29.jpg

Nie dotyczy

4 125

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab1jpg

T29_1.jpg

Nie dotyczy

473

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab2jpg

T29_2.jpg

Nie dotyczy

474

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab3jpg

T29_3.jpg

Nie dotyczy

510

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab4jpg

T29_4.jpg

Nie dotyczy

196

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab5jpg

T29_5.jpg

Nie dotyczy

216

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab6jpg

T29_6.jpg

Nie dotyczy

445

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab7jpg

T29_7.jpg

Nie dotyczy

491

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab8jpg

T29_8.jpg

Nie dotyczy

550

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30jpg

T30.jpg

Nie dotyczy

3 715

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab1jpg

T30_1.jpg

Nie dotyczy

541

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab2jpg

T30_2.jpg

Nie dotyczy

708

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab3jpg

T30_3.jpg

Nie dotyczy

528

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab4jpg

T30_4.jpg

Nie dotyczy

194

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab5jpg

T30_5.jpg

Nie dotyczy

209

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab6jpg

T30_6.jpg

Nie dotyczy

226

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab7jpg

T30_7.jpg

Nie dotyczy

480

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab8jpg

T30_8.jpg

Nie dotyczy

522

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab9jpg

T30_9.jpg

Nie dotyczy

1 210

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31jpg

T31.jpg

Nie dotyczy

3 257

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab1jpg

T31_1.jpg

Nie dotyczy

433

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab2jpg

T31_2.jpg

Nie dotyczy

481

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab3jpg

T31_3.jpg

Nie dotyczy

567

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab4jpg

T31_4.jpg

Nie dotyczy

431

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab5jpg

T31_5.jpg

Nie dotyczy

187

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab6jpg

T31_6.jpg

Nie dotyczy

193

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab7jpg

T31_7.jpg

Nie dotyczy

589

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab8jpg

T31_8.jpg

Nie dotyczy

832

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32jpg

T32.jpg

Nie dotyczy

2 314

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab1jpg

T32_1.jpg

Nie dotyczy

478

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab2jpg

T32_2.jpg

Nie dotyczy

490

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab3jpg

T32_3.jpg

Nie dotyczy

440

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab4jpg

T32_4.jpg

Nie dotyczy

446

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab5jpg

T32_5.jpg

Nie dotyczy

591

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab6jpg

T32_6.jpg

Nie dotyczy

685

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab7jpg

T32_7.jpg

Nie dotyczy

1 286

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab8jpg

T32_8.jpg

Nie dotyczy

1 851

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33jpg

T33.jpg

Nie dotyczy

1 344

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab1jpg

T33_1.jpg

Nie dotyczy

1 115

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab2jpg

T33_2.jpg

Nie dotyczy

2 292

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab3jpg

T33_3.jpg

Nie dotyczy

2 009

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab4jpg

T33_4.jpg

Nie dotyczy

423

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab5jpg

T33_5.jpg

Nie dotyczy

982

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab6jpg

T33_6.jpg

Nie dotyczy

3 095

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab7jpg

T33_7.jpg

Nie dotyczy

1 264

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab8jpg

T33_8.jpg

Nie dotyczy

267

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab9jpg

T33_9.jpg

Nie dotyczy

441

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34jpg

T34.jpg

Nie dotyczy

4 954

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab1jpg

T34_1.jpg

Nie dotyczy

744

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab2jpg

T34_2.jpg

Nie dotyczy

760

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab3jpg

T34_3.jpg

Nie dotyczy

751

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab4jpg

T34_4.jpg

Nie dotyczy

746

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab5jpg

T34_5.jpg

Nie dotyczy

260

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab6jpg

T34_6.jpg

Nie dotyczy

285

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest35tab5jpg

T45_5.png

Nie dotyczy

4 987

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest35tab6jpg

T45_6.png

Nie dotyczy

4 254

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36jpg

T36.jpg

Nie dotyczy

502

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab10jpg

T36_10.jpg

Nie dotyczy

3 157

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab11jpg

T36_11.jpg

Nie dotyczy

396

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab12jpg

T36_12.jpg

Nie dotyczy

502

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab13jpg

T36_13.jpg

Nie dotyczy

3 050

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab14jpg

T36_14.jpg

Nie dotyczy

3 053

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab1jpg

T36_1.jpg

Nie dotyczy

311

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab2jpg

T36_2.jpg

Nie dotyczy

356

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab3jpg

T36_3.jpg

Nie dotyczy

3 085

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab4jpg

T36_4.jpg

Nie dotyczy

475

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab5jpg

T36_5.jpg

Nie dotyczy

535

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab6jpg

T36_6.jpg

Nie dotyczy

491

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab7jpg

T36_7.jpg

Nie dotyczy

498

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab8jpg

T36_8.jpg

Nie dotyczy

502

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab9jpg

T36_9.jpg

Nie dotyczy

3 421

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest37jpg

T37.jpg

Nie dotyczy

2 942

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest37tab1jpg

T37_1.jpg

Nie dotyczy

5 331

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest37tab2jpg

T37_2.jpg

Nie dotyczy

1 402

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39jpg

T39.jpg

Nie dotyczy

3 623

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab1jpg

T39_1.jpg

Nie dotyczy

483

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab2jpg

T39_2.jpg

Nie dotyczy

4 860

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab3jpg

T39_3.jpg

Nie dotyczy

1 845

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab4jpg

T39_4.jpg

Nie dotyczy

1 498

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab5jpg

T39_5.jpg

Nie dotyczy

163

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab6jpg

T39_6.jpg

Nie dotyczy

188

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest40jpg

T40.jpg

Nie dotyczy

1 555

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest40tab1jpg

T40_1.jpg

Nie dotyczy

494

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest40tab2jpg

T40_2.jpg

Nie dotyczy

544

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest40tab3jpg

T40_3.jpg

Nie dotyczy

229

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest40tab4jpg

T40_4.jpg

Nie dotyczy

286

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41jpg

T41.jpg

Nie dotyczy

4 761

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41tab1jpg

T41_1.png

Nie dotyczy

4 643

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41tab2jpg

T41_10.png

Nie dotyczy

4 110

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41tab3jpg

T41_2.png

Nie dotyczy

4 629

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41tab4jpg

T41_4.png

Nie dotyczy

4 474

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41tab5jpg

T41_9.png

Nie dotyczy

3 630

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest42jpg

T42.jpg

Nie dotyczy

4 491

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest42tab1jpg

T42_1.png

Nie dotyczy

3 118

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest42tab2jpg

T42_2.png

Nie dotyczy

97 882

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest42tab3jpg

T42_3.png

Nie dotyczy

3 239

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest42tab4jpg

T42_4.png

Nie dotyczy

4 062

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45jpg

T45.jpg

Nie dotyczy

5 195

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab10jpg

T45_10.png

Nie dotyczy

12 414

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab11jpg

T45_11.png

Nie dotyczy

6 649

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab12jpg

T45_12.png

Nie dotyczy

6 720

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab2jpg

T45_2.png

Nie dotyczy

4 996

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab3jpg

T45_3.png

Nie dotyczy

6 159

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab4jpg

T45_4.png

Nie dotyczy

5 503

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab7jpg

T45_7.png

Nie dotyczy

4 283

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab8jpg

T45_8.png

Nie dotyczy

7 423

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab9jpg

T45_9.png

Nie dotyczy

6 353

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest47jpg

T47.jpg

Nie dotyczy

4 422

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingajpg

A.jpg

Nie dotyczy

60 690

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

69 476

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

88 728

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

105 278

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingejpg

E.jpg

Nie dotyczy

110 443

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

115 838

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingajpg

A.jpg

Nie dotyczy

111 440

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

64 923

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

73 763

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

55 105

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingejpg

E.jpg

Nie dotyczy

79 632

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotiveajpg

A.jpg

Nie dotyczy

60 306

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

147 476

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

88 289

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivedjpg

D.jpg

Nie dotyczy

104 060

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotiveejpg

E.jpg

Nie dotyczy

100 658

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivefjpg

F.jpg

Nie dotyczy

112 445

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivegjpg

G.jpg

Nie dotyczy

54 657

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingajpg

A.jpg

Nie dotyczy

104 271

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

220 692

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

68 598

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

155 537

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingejpg

E.jpg

Nie dotyczy

85 356

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

120 550

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersajpg

A.jpg

Nie dotyczy

86 843

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

92 195

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputerscjpg

C.jpg

Nie dotyczy

220 464

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

696 413

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersejpg

E.jpg

Nie dotyczy

118 094

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

160 912

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionajpg

A.jpg

Nie dotyczy

216 902

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

296 515

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructioncjpg

C.jpg

Nie dotyczy

103 865

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructiondjpg

D.jpg

Nie dotyczy

118 089

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionejpg

E.jpg

Nie dotyczy

75 181

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

219 121

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructiongjpg

G.jpg

Nie dotyczy

852 021

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationajpg

A.jpg

Nie dotyczy

156 944

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

89 871

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

89 436

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

148 761

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationejpg

E.jpg

Nie dotyczy

89 173

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

91 443

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsajpg

A.jpg

Nie dotyczy

178 613

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

349 302

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendscjpg

C.jpg

Nie dotyczy

148 847

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

124 371

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsejpg

E.jpg

Nie dotyczy

133 548

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinanceajpg

A.jpg

Nie dotyczy

60 571

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

143 994

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

102 513

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancedjpg

D.jpg

Nie dotyczy

113 030

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinanceejpg

E.jpg

Nie dotyczy

90 581

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancefjpg

F.jpg

Nie dotyczy

144 784

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodajpg

A.jpg

Nie dotyczy

68 340

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

85 543

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

247 961

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfooddjpg

D.jpg

Nie dotyczy

114 611

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodejpg

E.jpg

Nie dotyczy

106 950

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

92 822

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnitureajpg

A.jpg

Nie dotyczy

64 584

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

56 322

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

53 982

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnituredjpg

D.jpg

Nie dotyczy

46 297

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnitureejpg

E.jpg

Nie dotyczy

159 865

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturefjpg

F.jpg

Nie dotyczy

67 385

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnituregjpg

G.jpg

Nie dotyczy

498 628

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthajpg

A.jpg

Nie dotyczy

57 308

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

57 826

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

50 490

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

39 370

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthejpg

E.jpg

Nie dotyczy

77 693

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

63 446

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthgjpg

G.jpg

Nie dotyczy

316 967

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintajpg

A.jpg

Nie dotyczy

73 910

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

68 406

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

63 391

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

319 937

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintejpg

E.jpg

Nie dotyczy

65 891

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

63 804

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshotelsajpg

A.jpg

Nie dotyczy

86 029

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsuranceajpg

A.jpg

Nie dotyczy

138 308

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

78 688

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

49 273

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancedjpg

D.jpg

Nie dotyczy

93 634

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsuranceejpg

E.jpg

Nie dotyczy

96 284

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancefjpg

F.jpg

Nie dotyczy

141 601

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenajpg

A.jpg

Nie dotyczy

154 269

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

208 939

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardencjpg

C.jpg

Nie dotyczy

133 845

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardendjpg

D.jpg

Nie dotyczy

265 994

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenejpg

E.jpg

Nie dotyczy

153 162

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

151 428

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardengjpg

G.jpg

Nie dotyczy

483 227

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenhjpg

H.jpg

Nie dotyczy

412 170

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenijpg

I.jpg

Nie dotyczy

606 874

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenjjpg

J.jpg

Nie dotyczy

314 141

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalajpg

A.jpg

Nie dotyczy

73 977

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

50 355

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

84 883

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegaldjpg

D.jpg

Nie dotyczy

1 007 103

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalejpg

E.jpg

Nie dotyczy

83 049

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

60 800

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingajpg

A.jpg

Nie dotyczy

51 524

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

142 097

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

132 119

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

127 224

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingejpg

E.jpg

Nie dotyczy

47 757

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

94 129

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturinggjpg

G.jpg

Nie dotyczy

379 155

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalajpg

A.jpg

Nie dotyczy

93 539

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

65 184

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

89 648

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicaldjpg

D.jpg

Nie dotyczy

35 646

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalejpg

E.jpg

Nie dotyczy

77 416

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

46 656

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifeajpg

A.jpg

Nie dotyczy

122 065

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

105 110

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

110 883

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifedjpg

D.jpg

Nie dotyczy

134 186

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifeejpg

E.jpg

Nie dotyczy

81 953

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesajpg

A.jpg

Nie dotyczy

106 430

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

98 938

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliescjpg

C.jpg

Nie dotyczy

100 340

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

64 005

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesejpg

E.jpg

Nie dotyczy

64 706

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

248 936

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesgjpg

G.jpg

Nie dotyczy

130 366

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsupplieshjpg

H.jpg

Nie dotyczy

356 238

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesijpg

I.jpg

Nie dotyczy

156 666

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesjjpg

J.jpg

Nie dotyczy

458 432

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsupplieskjpg

K.jpg

Nie dotyczy

23 237

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestateajpg

A.jpg

Nie dotyczy

78 114

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

51 327

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

73 255

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatedjpg

D.jpg

Nie dotyczy

133 799

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestateejpg

E.jpg

Nie dotyczy

107 377

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatefjpg

F.jpg

Nie dotyczy

113 069

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailajpg

A.jpg

Nie dotyczy

65 089

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

124 826

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

65 672

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretaildjpg

D.jpg

Nie dotyczy

101 787

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailejpg

E.jpg

Nie dotyczy

88 880

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

53 030

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonajpg

A.jpg

Nie dotyczy

117 008

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

119 665

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessaloncjpg

C.jpg

Nie dotyczy

51 530

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalondjpg

D.jpg

Nie dotyczy

50 884

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonejpg

E.jpg

Nie dotyczy

54 096

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

57 461

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicajpg

A.jpg

Nie dotyczy

307 139

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

323 554

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessceniccjpg

C.jpg

Nie dotyczy

69 128

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

68 035

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicejpg

E.jpg

Nie dotyczy

111 430

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

76 429

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicgjpg

G.jpg

Nie dotyczy

276 851

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsajpg

A.jpg

Nie dotyczy

64 657

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

64 657

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportscjpg

C.jpg

Nie dotyczy

77 445

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

85 878

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsejpg

E.jpg

Nie dotyczy

85 140

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsgjpg

G.jpg

Nie dotyczy

112 135

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportshjpg

H.jpg

Nie dotyczy

86 396

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesajpg

A.jpg

Nie dotyczy

220 237

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

95 602

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturescjpg

C.jpg

Nie dotyczy

244 081

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

171 973

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesejpg

E.jpg

Nie dotyczy

140 138

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

116 874

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationajpg

A.jpg

Nie dotyczy

66 065

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

83 334

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

83 970

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

205 355

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationejpg

E.jpg

Nie dotyczy

73 273

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

66 353

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelajpg

A.jpg

Nie dotyczy

82 431

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

242 919

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

246 149

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestraveldjpg

D.jpg

Nie dotyczy

108 565

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelejpg

E.jpg

Nie dotyczy

135 423

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

127 945

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelgjpg

G.jpg

Nie dotyczy

396 806

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelhjpg

H.jpg

Nie dotyczy

100 490

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelijpg

I.jpg

Nie dotyczy

477 089

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestraveljjpg

J.jpg

Nie dotyczy

611 352

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelkjpg

K.jpg

Nie dotyczy

531 481

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelljpg

L.jpg

Nie dotyczy

384 086

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelmjpg

M.jpg

Nie dotyczy

423 548

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsajpg

A.jpg

Nie dotyczy

150 463

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

98 677

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationscjpg

C.jpg

Nie dotyczy

302 744

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

178 160

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsejpg

E.jpg

Nie dotyczy

90 671

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

157 101

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagestransparentgif

Transparent.gif

Nie dotyczy

813

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimageuploader_noactivexaspx

Imageuploader_noactivex.aspx

Nie dotyczy

15 865

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsadvanceddialogjs

Advanceddialog.js

Nie dotyczy

3 129

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsaspctrljs

Aspctrl.js

Nie dotyczy

41 394

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjscolorpickerhsvdialogjs

Colorpickerhsvdialog.js

Nie dotyczy

23 345

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsconfigjs

Config.js

Nie dotyczy

107

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjscontactuscontroldialogaspxjs

Contactuscontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

6 281

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjscustomcolorpickerdialogaspxjs

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Nie dotyczy

22 316

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjscustomcssdialogjs

Customcssdialog.js

Nie dotyczy

784

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsdateutiljs

Dateutil.js

Nie dotyczy

4 370

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsdefaultaspxjs

Default.aspx.js

Nie dotyczy

64 298

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsdocpickeraspxjs

Docpicker.aspx.js

Nie dotyczy

1 812

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsdragdropjs

Draganddrop.js

Nie dotyczy

19 954

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorbigbuttonjs

Big_button.js

Nie dotyczy

1 987

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorbodymenujs

Bodymenu.js

Nie dotyczy

702

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorbuttonjs

Button.js

Nie dotyczy

5 444

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcolorpickerjs

Colorpicker.js

Nie dotyczy

8 803

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcolorpickermenujs

Colorpicker_menu.js

Nie dotyczy

2 948

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcontainerjs

Container.js

Nie dotyczy

2 019

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcontextmenujs

Contextmenu.js

Nie dotyczy

1 250

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcontrolmenujs

Controlmenu.js

Nie dotyczy

2 049

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcontrolsjs

Controls.js

Nie dotyczy

588

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcontrolstatejs

Control_state.js

Nie dotyczy

1 542

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcoredialogsjs

Core.dialogs.js

Nie dotyczy

22 473

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcorejs

Core.js

Nie dotyczy

82 522

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcoremenusjs

Core.menus.js

Nie dotyczy

306

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcorestatejs

Core.state.js

Nie dotyczy

2 238

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcoretablejs

Core.table.js

Nie dotyczy

31 913

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcoreutilsjs

Core.utils.js

Nie dotyczy

9 381

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditordatajs

Data.js

Nie dotyczy

4 353

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditordebugjs

Debug.js

Nie dotyczy

1 484

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditordomjs

Dom.js

Nie dotyczy

4 812

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditordropdownjs

Dropdown.js

Nie dotyczy

3 744

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorfontsizemenujs

Fontsizemenu.js

Nie dotyczy

564

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorfontstylemenujs

Fontstylemenu.js

Nie dotyczy

857

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorimagemenujs

Imagemenu.js

Nie dotyczy

2 610

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorjsjs

Js.js

Nie dotyczy

2 573

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorlayoutsjs

Layouts.js

Nie dotyczy

3 475

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorlocjs

Loc.js

Nie dotyczy

258

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditormenupanejs

Menupane.js

Nie dotyczy

9 205

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorsilverlightsupportjs

Silverlightsupport.js

Nie dotyczy

15 210

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditortablemenujs

Tablemenu.js

Nie dotyczy

2 013

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsfloatingdivdialogjs

Floatingdivdialog.js

Nie dotyczy

17 641

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsfooterdialogjs

Footerdialog.js

Nie dotyczy

6 069

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsheaderdialogjs

Headerdialog.js

Nie dotyczy

5 485

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjshelppopupjs

Helppopup.js

Nie dotyczy

6 080

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjshtmlcontroldialogaspxjs

Htmlcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

8 805

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsilverlightjs

Silverlight.js

Nie dotyczy

7 680

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsimagepickeraspxjs

Imagepicker.aspx.js

Nie dotyczy

29 922

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsimagepropaspxjs

Imagepropdialog.aspx.js

Nie dotyczy

4 655

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsimageuploadcommonjs

Imageuploadcommon.js

Nie dotyczy

9 505

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsimageuploaderdialogjs

Imageuploaderdialog.js

Nie dotyczy

20 037

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsimageuploaderusagejs

Imageuploaderusage.js

Nie dotyczy

1 792

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsincludecontrolsjs

Controls.js

Nie dotyczy

708

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsincludeutilitiesjs

Utilities.js

Nie dotyczy

200

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsiojs

Io.js

Nie dotyczy

4 416

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjslinkdialogaspxjs

Linkdialog.aspx.js

Nie dotyczy

17 402

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjslinkeditjs

Linkedit.js

Nie dotyczy

1 975

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjslmtcontroldialogaspxjs

Lmtcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

6 916

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjslocationcontroldialogaspxjs

Locationcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

18 841

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsmenusjs

Menus.js

Nie dotyczy

25 023

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsmergecelldialogaspxjs

Mergecelldialog.aspx.js

Nie dotyczy

762

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsmicrosoftajaxjs

Microsoftajax.js

Nie dotyczy

99 358

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsmorecolorsdialogaspxjs

Morecolorsdialog.aspx.js

Nie dotyczy

1 431

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsnavigationaspxjs

Navigation.aspx.js

Nie dotyczy

8 381

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsnewtabledialogaspxjs

Newtabledialog.aspx.js

Nie dotyczy

10 023

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsoldialogjs

Oldialog.js

Nie dotyczy

41 426

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspagebgimagedialogaspxjs

Pagebgimagedialog.aspx.js

Nie dotyczy

2 181

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspagemodeljs

Page_model.js

Nie dotyczy

51 127

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspagepropertiesaspxjs

Pageproperties.aspx.js

Nie dotyczy

4 410

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspagetemplatepropertiesjs

Pagetemplateproperties.aspx.js

Nie dotyczy

2 022

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspagingcontroljs

Pagingcontrol.js

Nie dotyczy

7 720

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspaypalcontroldialogaspxjs

Paypalcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

7 616

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsphotouploadjs

Photoupload.js

Nie dotyczy

2 573

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsresourcejs

Resource.js

Nie dotyczy

3 723

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsrichtextareajs

Richtextarea.js

Nie dotyczy

10 717

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjssiteinformationcontroldialogaspxjs

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

3 934

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjssizedialogaspxjs

Sizedialog.aspx.js

Nie dotyczy

2 817

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsslideshowcontroldialog2aspxjs

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Nie dotyczy

36 449

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsstocklistcontroldialogaspxjs

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

9 887

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjstablepropertiesdialogaspxjs

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Nie dotyczy

10 265

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjstbitemsjs

Tbitems.js

Nie dotyczy

7 860

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsutilsjs

Utils.js

Nie dotyczy

20 300

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsvalidationjs

Validation.js

Nie dotyczy

1 881

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsvideocontroldialogaspxjs

Videocontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

11 128

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsweathercontroldialogaspxjs

Weathercontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

13 725

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjswhribbonjs

Wh.ribbon.js

Nie dotyczy

87 455

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsxbrowserjs

Xbrowser.js

Nie dotyczy

28 468

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsxhtmljs

Xhtml.js

Nie dotyczy

16 073

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsxmljs

Xml.js

Nie dotyczy

2 679

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjszonebackgrounddialogaspxjs

Zonebackgrounddialog.aspx.js

Nie dotyczy

27 048

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjszoneresizejs

Zoneresize.js

Nie dotyczy

15 326

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorlinkdialogaspx

Linkdialog.aspx

Nie dotyczy

17 975

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorlinkeditaspx

Linkedit.aspx

Nie dotyczy

4 208

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorlmtcontroldialogaspx

Lmtcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

8 162

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorlocationcontroldialogaspx

Locationcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

10 520

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditormergecelldialogaspx

Mergecelldialog.aspx

Nie dotyczy

4 471

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditormorecolorsdialogaspx

Morecolorsdialog.aspx

Nie dotyczy

6 416

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditornavigationaspx

Navigation.aspx

Nie dotyczy

11 800

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditornewtabledialogaspx

Newtabledialog.aspx

Nie dotyczy

9 310

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorpagebgimagedialogaspx

Pagebgimagedialog.aspx

Nie dotyczy

7 887

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorpagepropertiesaspx

Pageproperties.aspx

Nie dotyczy

18 953

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorpagetemplatepropertiesaspx

Pagetemplateproperties.aspx

Nie dotyczy

11 634

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorpaypalcontroldialogaspx

Paypalcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

5 942

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorpropertysizesxml

Propertysizes.xml

Nie dotyczy

1 129

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorrootmasterdesigntimeaspx

Rootmasterdesigntime.aspx

Nie dotyczy

3 720

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorsitedesigntoolbarascx

Sitedesigntoolbar.ascx

Nie dotyczy

8 389

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorsiteinformationcontroldialogaspx

Siteinformationcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

5 312

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorsizedialogaspx

Sizedialog.aspx

Nie dotyczy

5 622

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorslideshowcontroldialog2aspx

Slideshowcontroldialog2.aspx

Nie dotyczy

13 900

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorstocklistcontroldialogaspx

Stocklistcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

7 660

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditortablepropertiesdialogaspx

Tablepropertiesdialog.aspx

Nie dotyczy

8 634

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorthemelayoutxml

Themelayout.xml

Nie dotyczy

7 562

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditoruploadaspx

Upload.aspx

Nie dotyczy

1 467

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorvideocontroldialogaspx

Videocontroldialog.aspx

Nie dotyczy

6 790

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorvideoprovidersb2xml

Videoprovidersb2.xml

Nie dotyczy

12 856

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorweathercontroldialogaspx

Weathercontroldialog.aspx

Nie dotyczy

8 402

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorwsservicesashx

Services.ashx

Nie dotyczy

106

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorwswhcmduiashx

Whcmdui.ashx

Nie dotyczy

110

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxml0whcmduixml

Whcmdui.xml

Nie dotyczy

120 796

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxmlnonchstylexml

Nonchstyle.xml

Nie dotyczy

19 916

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxmlstylexml

Style.xml

Nie dotyczy

10 677

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslftrlinkssamplexsl

Ftrlinkssample.xsl

Nie dotyczy

643

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslftrlinksxsl

Ftrlinks.xsl

Nie dotyczy

587

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslglblinksxsl

Glblinks.xsl

Nie dotyczy

4 638

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout10xsl

Layout10.xsl

Nie dotyczy

3 346

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout11xsl

Layout11.xsl

Nie dotyczy

3 722

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout12xsl

Layout12.xsl

Nie dotyczy

3 749

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout13xsl

Layout13.xsl

Nie dotyczy

3 945

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout14xsl

Layout14.xsl

Nie dotyczy

4 211

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout15xsl

Layout15.xsl

Nie dotyczy

4 601

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout16xsl

Layout16.xsl

Nie dotyczy

3 687

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout17xsl

Layout17.xsl

Nie dotyczy

3 656

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout18xsl

Layout18.xsl

Nie dotyczy

3 240

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout19xsl

Layout19.xsl

Nie dotyczy

3 243

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout20xsl

Layout20.xsl

Nie dotyczy

3 831

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout21xsl

Layout21.xsl

Nie dotyczy

3 254

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout22xsl

Layout22.xsl

Nie dotyczy

3 582

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout23xsl

Layout23.xsl

Nie dotyczy

4 761

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout24xsl

Layout24.xsl

Nie dotyczy

4 671

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout25xsl

Layout25.xsl

Nie dotyczy

4 774

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout26xsl

Layout26.xsl

Nie dotyczy

4 626

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout27xsl

Layout27.xsl

Nie dotyczy

4 887

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout28xsl

Layout28.xsl

Nie dotyczy

3 307

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout29xsl

Layout29.xsl

Nie dotyczy

3 824

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout30xsl

Layout30.xsl

Nie dotyczy

3 917

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout31xsl

Layout31.xsl

Nie dotyczy

4 039

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout32xsl

Layout32.xsl

Nie dotyczy

3 775

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout33xsl

Layout33.xsl

Nie dotyczy

4 314

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout34xsl

Layout34.xsl

Nie dotyczy

3 924

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout35xsl

Layout35.xsl

Nie dotyczy

3 283

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout36xsl

Layout36.xsl

Nie dotyczy

3 801

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout37xsl

Layout37.xsl

Nie dotyczy

3 292

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout38xsl

Layout38.xsl

Nie dotyczy

3 838

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout39xsl

Layout39.xsl

Nie dotyczy

3 984

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout40xsl

Layout40.xsl

Nie dotyczy

3 614

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout41xsl

Layout41.xsl

Nie dotyczy

5 704

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout42xsl

Layout42.xsl

Nie dotyczy

4 880

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout43xsl

Layout43.xsl

Nie dotyczy

4 372

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout44xsl

Layout44.xsl

Nie dotyczy

2 957

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout45xsl

Layout45.xsl

Nie dotyczy

4 814

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout46xsl

Layout46.xsl

Nie dotyczy

4 372

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout47xsl

Layout47.xsl

Nie dotyczy

4 390

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheadersamplexsl

Headersample.xsl

Nie dotyczy

1 861

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslleftnavxsl

Leftnav.xsl

Nie dotyczy

5 497

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslnavsamplexsl

Navsample.xsl

Nie dotyczy

4 940

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslsitemapxsl

Sitemap.xsl

Nie dotyczy

1 390

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslthemexsl

Theme.xsl

Nie dotyczy

18 898

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxsltopnavxsl

Topnav.xsl

Nie dotyczy

4 720

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorzonebackgrounddialogaspx

Zonebackgrounddialog.aspx

Nie dotyczy

25 948

08-Dec-2015

22:45

Onesiteweblayoutimages_tempimage100.jpg

Tempimage100.jpg

Nie dotyczy

3 076

08-Dec-2015

22:45

Onesiteweblayoutimages_tempimage50.jpg

Tempimage50.jpg

Nie dotyczy

1 231

08-Dec-2015

22:45

Onesiteweblayoutxap_silverlightslideshowcontrol.xap

Silverlightslideshowcontrol.xap

Nie dotyczy

198 184

08-Dec-2015

22:45

Onesitewebtemplateslayoutswebconfig

Web.config

Nie dotyczy

993

08-Dec-2015

22:45

Onifiltr.dll.x64

Onifilter.dll

15.0.4779.1000

2 160 824

08-Dec-2015

22:44

Operations.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Operations.dll

4.0.2450.51

76 448

08-Dec-2015

22:46

Osafehtm.dll

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

278 712

08-Dec-2015

22:44

Oschps.dll

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4777.1000

299 712

08-Dec-2015

22:44

Oslomb.mast

Oslomb.mast

Nie dotyczy

13 389

08-Dec-2015

22:45

Osrv.conversion.framework.dll

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194 240

08-Dec-2015

22:44

Osrv.conversion.storage.dll

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57 536

08-Dec-2015

22:44

Osrv.conversion.viewerinterface.dll

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28 352

08-Dec-2015

22:44

Osrv.rsx

Osrv.resx

Nie dotyczy

8 765

08-Dec-2015

22:44

Osrvadm.rsx

Officeserveradmin.resx

Nie dotyczy

17 843

08-Dec-2015

22:44

Osrvadml.xml

Officeserveradminlinks.xml

Nie dotyczy

2 312

08-Dec-2015

22:44

Osrvcmdf.xml

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Nie dotyczy

12 664

08-Dec-2015

22:44

Osrvcore.rsx

Osrvcore.resx

Nie dotyczy

33 946

08-Dec-2015

22:44

Osrvintl.dll

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4731.1000

268 512

08-Dec-2015

22:44

Osrv_sandbox.dll

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4781.1000

177 872

08-Dec-2015

22:44

Oss.analyrecdbg_js

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Nie dotyczy

16 290

08-Dec-2015

22:44

Oss.analyrec_js

Search.analyticsrecommendation.js

Nie dotyczy

8 563

08-Dec-2015

22:44

Oss.cntrl.adminlinks.xml

Searchadminlinks.xml

Nie dotyczy

1 259

08-Dec-2015

22:44

Oss.enhanced.adminlinks.xml

Searchadminlinks.xml

Nie dotyczy

2 295

08-Dec-2015

22:44

Oss.enhanced.adminlinks2.xml

Searchadminlinks2.xml

Nie dotyczy

1 517

08-Dec-2015

22:44

Oss.enhanced.searchqueryadmin.xml

Searchqueryadmin.xml

Nie dotyczy

6 638

08-Dec-2015

22:44

Oss.facnavtabdbg_js

Search.facetednavigationtab.debug.js

Nie dotyczy

46 812

08-Dec-2015

22:44

Oss.intl.dll

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4777.1000

962 264

08-Dec-2015

22:44

Oss.powershell.searchcmdlets.xml

Osssearchcmdlets.xml

Nie dotyczy

48 454

08-Dec-2015

22:44

Oss.premiumverticals.provisionedfiles.xml

Provisionedfiles.xml

Nie dotyczy

10 694

08-Dec-2015

22:44

Oss.querybuilder_aspx

Querybuilder.aspx

Nie dotyczy

68 668

08-Dec-2015

22:44

Oss.refconfigdbg_js

Search.refinementconfiguration.debug.js

Nie dotyczy

15 442

08-Dec-2015

22:44

Oss.refconfigdlgdbg_js

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Nie dotyczy

119 748

08-Dec-2015

22:44

Oss.refinerconfig_aspx

Refinementconfigurationdialog.aspx

Nie dotyczy

34 128

08-Dec-2015

22:44

Oss.search.powershell.help_ntrl.xml

Microsoft.office.server.search.dll-help.xml

Nie dotyczy

1 587 104

08-Dec-2015

22:44

Oss.search.powershell.types.xml

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Nie dotyczy

13 016

08-Dec-2015

22:44

Oss.searchresults_aspx

Osssearchresults.aspx

Nie dotyczy

2 819

08-Dec-2015

22:44

Oss.searchresults_aspx_14

Osssearchresults.aspx

Nie dotyczy

9 846

08-Dec-2015

22:44

Oss.taxrefgdbg_js

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Nie dotyczy

8 604

08-Dec-2015

22:44

Oss.tcscsearchresults_aspx

Tcscsearchresults.aspx

Nie dotyczy

34 468

08-Dec-2015

22:44

Oss.tcscsearchresults_aspx_14

Tcscsearchresults.aspx

Nie dotyczy

34 468

08-Dec-2015

22:44

Ossapp.dll

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4757.1000

227 424

08-Dec-2015

22:44

Ossapp.dll_0001

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4757.1000

227 424

08-Dec-2015

22:44

Ossex.dll

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4757.1000

81 504

08-Dec-2015

22:44

Ossex.dll_0001

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4757.1000

81 504

08-Dec-2015

22:44

Osstlb.dll

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Nie dotyczy

90 792

08-Dec-2015

22:44

Packagemanager_2009_10.xsd

Packagemanager-2009-10.xsd

Nie dotyczy

881

08-Dec-2015

22:44

Packagemanager_2010_05.xsd

Packagemanager-2010-05.xsd

Nie dotyczy

970

08-Dec-2015

22:44

Packagemanager_2012_02.xsd

Packagemanager-2012-02.xsd

Nie dotyczy

875

08-Dec-2015

22:44

Packagemodule_2009_10.xsd

Packagemodule-2009-10.xsd

Nie dotyczy

1 436

08-Dec-2015

22:44

Pageslisttemplatexml

Pageslisttemplate.xml

Nie dotyczy

607

08-Dec-2015

22:45

Paglttmp.xml

Pageslisttemplate.xml

Nie dotyczy

515

08-Dec-2015

22:45

Parserserver.exe

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26 720

08-Dec-2015

22:44

Parsingcomponent_2011_01.xsd

Parsingcomponent-2011-01.xsd

Nie dotyczy

2 236

08-Dec-2015

22:44

Pblyfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

6 154

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile.xml

Provisionedfiles.xml

Nie dotyczy

7 963

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile.xml_14

Provisionedfiles.xml

Nie dotyczy

10 455

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile2.xml

Provisionedfiles2.xml

Nie dotyczy

609

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile2.xml_14

Provisionedfiles2.xml

Nie dotyczy

2 434

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile3.xml_14

Provisionedfiles3.xml

Nie dotyczy

443

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile4.xml

Provisionedfiles4.xml

Nie dotyczy

307

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile4.xml_14

Provisionedfiles4.xml

Nie dotyczy

304

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile5.xml

Provisionedfiles5.xml

Nie dotyczy

413

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile5.xml_14

Provisionedfiles5.xml

Nie dotyczy

384

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile6.xml

Provisionedfiles6.xml

Nie dotyczy

384

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile7.xml

Provisionedfiles7.xml

Nie dotyczy

1 169

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile8.xml

Provisionedfiles8.xml

Nie dotyczy

506

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovui.xml

Provisionedui.xml

Nie dotyczy

11 331

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovui.xml_14

Provisionedui.xml

Nie dotyczy

37 202

08-Dec-2015

22:45

Pccol.xml

Productcatalogcolumns.xml

Nie dotyczy

6 258

08-Dec-2015

22:45

Pcct.xml

Productcatalogcontenttypes.xml

Nie dotyczy

829

08-Dec-2015

22:45

Pcct2.xml

Productcatalogcontenttypes2.xml

Nie dotyczy

642

08-Dec-2015

22:45

Pcfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

1 698

08-Dec-2015

22:45

Pclt.xml

Productcataloglisttemplate.xml

Nie dotyczy

752

08-Dec-2015

22:45

Pcltf.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

856

08-Dec-2015

22:45

Pclts.xml

Schema.xml

Nie dotyczy

2 353

08-Dec-2015

22:45

Pcprov.xml

Provisionedfiles.xml

Nie dotyczy

925

08-Dec-2015

22:45

Pdfirml.dll_0002

Microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

15.0.4729.1000

1 139 944

08-Dec-2015

22:44

Pdfirmp.dll_0001

Microsoft.office.irm.pdfprotector.dll

15.0.4454.1000

24 688

08-Dec-2015

22:44

Pefeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

792

08-Dec-2015

22:45

People.js

Sp.ui.people.js

Nie dotyczy

59 540

08-Dec-2015

22:44

People.js1

Sp.ui.people.js

Nie dotyczy

59 540

08-Dec-2015

22:44

Peopledebug.js

Sp.ui.people.debug.js

Nie dot