Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga

Ta aktualizacja nie jest już dostępna. Aby rozwiązać problemy opisane w tym artykule, zainstaluj najnowszą aktualizację pakietu Microsoft Office z następującego artykułu w witrynie Microsoft docs:

Najnowsze aktualizacje wersji pakietu Office korzystających z Instalatora Windows (MSI)

Ten artykuł zawiera opis aktualizacji KB3114487 dla programu Microsoft SharePoint Server 2013 wydanej 12 stycznia 2016. Ta aktualizacja ma wstępną wymaganie.

Ulepszenia i poprawki

 • Umożliwia dodanie etykiety do terminu pola wyszukiwania w celu lepszego opisu za pomocą narzędzi ułatwień dostępu.

 • Dodaje więcej opisowych tytułów do pól wyboru kontakty w narzędziu do zarządzania magazynami terminów.

 • Umożliwia dodanie właściwości do klasy WebPartDefinition w celu uzyskania dostępu do właściwości WebPart. ZoneID .

 • Tłumaczy niektóre warunki składnika Web Part kanał Aktualności witryny w języku francuskim, aby uzyskać dokładność znaczenia.

 • Tłumaczy niektóre terminy w wielu językach na konkretne funkcje w kulturach innych niż angielskie.

 • Rozwiązano następujące problemy:

  • Po przeniesieniu terminu z zestawu terminów do innego zestawu terminów w ramach terminu nadrzędnego, który jest przypięty i ponownie wykorzystany w innych zestawach terminów, przeniesiony termin nie jest już przypięty i nie jest wyświetlany w innych zestawach terminów.

  • Po uruchomieniu zadania czasomierza harmonogramu aktualizacji taksonomii występuje wysoki problem z użyciem procesora, który powoduje problemy z wydajnością na wielu frontonach sieci Web dla klientów i wpływa na czas ładowania strony. Ten problem występuje, jeśli klienci mają setki baz danych zawartości i używają usług zarządzanych metadanych.

  • W tym artykule opisano rozwiązanie problemu związanego z normalizacją specyficzną dla języka podczas kompilowania słowników sugestii dotyczących kwerend. W szczególności sugestie dotyczące kwerend dotyczące listów tureckich. Na przykład po wyszukaniu w polu wyszukiwania kilku wyrazów napisanych wielką literą nie jest wyświetlana sugestia kwerendy.

  • Jeśli korzystasz ze źródła zapytania zdalnego programu SharePoint, Właściwość Query. TrimDuplicates jest zawsze ustawiona na wartość PRAWDA. Z tego powodu zduplikowane wyniki są zawsze usuwane dla kwerendy.

  • Jeśli składnik Web Part podglądu raportów programu SQL Server został utworzony przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 1, nie można załadować strony zawierającej składnik Web Part podglądu raportów i jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

   Musisz najpierw wybrać raport, który ma być wyświetlany w tym składniku Web Part. W tym celu należy otworzyć okienko narzędzi i określić ścieżkę i nazwę pliku raportu usług Reporting Services, który ma być wyświetlany. Składnik Web Part można też połączyć z innym składnikiem Web Part na stronie, na którym znajduje się ścieżka dokumentu.

  • Po utworzeniu widoku w podwitrynie publikowania widok zostanie wyświetlony w widoku arkusza danych. W międzyczasie jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

   Lista jest wyświetlana w widoku standardowym. Nie można jej wyświetlić w widoku arkusza danych z co najmniej jednego z następujących powodów: składnik arkusza danych zgodny z programem Microsoft SharePoint Foundation nie jest zainstalowany, Twoja przeglądarka nie obsługuje kontrolek ActiveX, składnik nie jest poprawnie skonfigurowany na potrzeby obsługi 32-bitowej lub 64-bitowej lub Obsługa kontrolek ActiveX jest wyłączona.

  • Podczas operacji wyszukiwania w programie SharePoint Server 2013 nie jest wyświetlana sugestia pisowni dla terminu wyszukiwania.

  • Wychodzące wyszukiwanie hybrydowe programu SharePoint nie działa, a w konstruktorze kwerend jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie w trakcie wyszukiwania elementu:

   Microsoft. Ceres. Ewaluacyjn. Data................. typ. Data. Jeżeli (wartość. Ceres.. Data. BuiltInFields. PrimitiveInt64Field. set_Value

  • Podczas próby obserwowania dokumentu może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie, jeśli adres URL witryny programu SharePoint jest długi.

   Niestety, nie można obserwować dokumentu.

   Ten problem występuje, jeśli pełny adres URL dokumentu przekracza 255 znaków.

Informacje o aktualizacji

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Czynności wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft SharePoint Server 2013 .

Informacje

Informacje o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania. Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office.

Informacje o plikach

Globalna wersja tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Informacje o pliku Coreserver-x-none. msp

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Abuselem.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

6 891

08-Dec-2015

22:45

Accountjoiner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

199 328

08-Dec-2015

22:46

Acrmset.asx

Changesitemasterpage.aspx

Nie dotyczy

14 205

08-Dec-2015

22:45

Action.xml_inplcrec

Action.xml

Nie dotyczy

3 425

08-Dec-2015

22:44

Addgal.asp

Add.aspx

Nie dotyczy

12 238

08-Dec-2015

22:45

Addgal.xap

Addgallery.xap

Nie dotyczy

400 740

08-Dec-2015

22:45

Addgale.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

1 543

08-Dec-2015

22:45

Addgalf.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

467

08-Dec-2015

22:45

Addgaljs.asp

Spx.ui.addgallery.js

Nie dotyczy

2 825

08-Dec-2015

22:45

Addnavlk.asx

Addnavigationlinkdialog.aspx

Nie dotyczy

6 761

08-Dec-2015

22:45

Addnavlk.asx_14

Addnavigationlinkdialog.aspx

Nie dotyczy

8 762

08-Dec-2015

22:45

Addtheme.xml

Additionalthemes.xml

Nie dotyczy

6 704

08-Dec-2015

22:45

Addtomylinks.xml_templatediscovery

Addtomylinks.xml

Nie dotyczy

4 295

08-Dec-2015

22:44

Admapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

223 912

08-Dec-2015

22:46

Ajaxtkid.js

Ajaxtoolkit.debug.js

Nie dotyczy

312 093

08-Dec-2015

22:44

Ajaxtkit.js

Ajaxtoolkit.js

Nie dotyczy

132 784

08-Dec-2015

22:44

Allitemasp

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 211

08-Dec-2015

22:45

Allitems.asx_multilang

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 810

08-Dec-2015

22:44

Allitems.asx_multilang_14

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 452

08-Dec-2015

22:44

Allitems.asx_xlatelist

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 811

08-Dec-2015

22:44

Allitems.asx_xlatelist_14

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 453

08-Dec-2015

22:44

Altcss.asx

Alternatecss.aspx

Nie dotyczy

6 000

08-Dec-2015

22:45

Altmp.xam

Alternatemediaplayer.xaml

Nie dotyczy

35 633

08-Dec-2015

22:45

Analyticsreports.xml

Analyticsreports.xml

Nie dotyczy

2 761

08-Dec-2015

22:45

Analyticsreports.xml_reporting

Analyticsreports.xml

Nie dotyczy

5 233

08-Dec-2015

22:44

Analyticsreports2.xml_reporting

Analyticsreports2.xml

Nie dotyczy

1 546

08-Dec-2015

22:44

Anavset.asx

Areanavigationsettings.aspx

Nie dotyczy

29 382

08-Dec-2015

22:45

Antixsslibrary.dll

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

15 464

08-Dec-2015

22:45

Apppermissionprovider.social.xml

Apppermissionprovider.social.xml

Nie dotyczy

709

08-Dec-2015

22:44

Artlft.xml

Articleleft.aspx

Nie dotyczy

4 456

08-Dec-2015

22:45

Artlnks.xml

Articlelinks.aspx

Nie dotyczy

4 014

08-Dec-2015

22:45

Artrght.xml

Articleright.aspx

Nie dotyczy

4 457

08-Dec-2015

22:45

Asctyps.xml

Assetcontenttypes.xml

Nie dotyczy

2 845

08-Dec-2015

22:45

Asctyps.xml_14

Assetcontenttypes.xml

Nie dotyczy

2 839

08-Dec-2015

22:45

Asctyps2.xml

Assetcontenttypes2.xml

Nie dotyczy

2 459

08-Dec-2015

22:45

Asctyps2.xml_14

Assetcontenttypes2.xml

Nie dotyczy

2 164

08-Dec-2015

22:45

Asflds.xml

Assetfields.xml

Nie dotyczy

1 365

08-Dec-2015

22:45

Asflds.xml_14

Assetfields.xml

Nie dotyczy

1 365

08-Dec-2015

22:45

Asflds2.xml

Assetfields2.xml

Nie dotyczy

1 044

08-Dec-2015

22:45

Aslibalt.xml

Assetlibrarytemplate.xml

Nie dotyczy

554

08-Dec-2015

22:45

Aslibft.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

2 723

08-Dec-2015

22:45

Aslibui.xml

Provisionedui.xml

Nie dotyczy

5 075

08-Dec-2015

22:45

Aslibui2.xml

Provisionedui2.xml

Nie dotyczy

1 707

08-Dec-2015

22:45

Astedlnk_asx

Assetedithyperlink.aspx

Nie dotyczy

9 757

08-Dec-2015

22:45

Astimgpk_asx

Assetimagepicker.aspx

Nie dotyczy

23 440

08-Dec-2015

22:45

Astpkrs_js

Assetpickers.js

Nie dotyczy

67 739

08-Dec-2015

22:45

Astptlbr_asx

Assetportalbrowser.aspx

Nie dotyczy

13 699

08-Dec-2015

22:45

Audit.xlsx_reporting

Audit.xlsx

Nie dotyczy

13 526

08-Dec-2015

22:44

Auditcustquery.ascx

Auditcustomquery.ascx

Nie dotyczy

11 153

08-Dec-2015

22:44

Auditcustquery.ascx_14

Auditcustomquery.ascx

Nie dotyczy

11 027

08-Dec-2015

22:44

Audits.asx

Auditsettings.aspx

Nie dotyczy

16 530

08-Dec-2015

22:44

Audits.asx_14

Auditsettings.aspx

Nie dotyczy

16 446

08-Dec-2015

22:44

Auditsettings.ascx

Auditsettings.ascx

Nie dotyczy

3 593

08-Dec-2015

22:44

Auditsettings.ascx_14

Auditsettings.ascx

Nie dotyczy

3 518

08-Dec-2015

22:44

Audprvw.png

Audiopreview.png

Nie dotyczy

13 196

08-Dec-2015

22:45

Awprbn.png

Awiopribbon.png

Nie dotyczy

2 237

09-Dec-2015

20:57

Axl14plc.config

Policy.14.0.antixsslibrary.config

Nie dotyczy

584

08-Dec-2015

22:45

Axl14plc.dll

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

12 440

08-Dec-2015

22:45

Barcodeglobalsettings.ascx

Barcodeglobalsettings.ascx

Nie dotyczy

1 472

08-Dec-2015

22:44

Barcodeimagefromitem.aspx_14

Barcodeimagefromitem.aspx

Nie dotyczy

309

08-Dec-2015

22:44

Barcodesettings.ascx

Barcodesettings.ascx

Nie dotyczy

1 398

08-Dec-2015

22:44

Bargensettings.ascx

Bargensettings.ascx

Nie dotyczy

1 522

08-Dec-2015

22:44

Basicadminservice_2009_10.xsd

Basicadminservice-2009-10.xsd

Nie dotyczy

2 209

08-Dec-2015

22:44

Basicadminservice_2009_11.xsd

Basicadminservice-2009-11.xsd

Nie dotyczy

2 512

08-Dec-2015

22:44

Basicadminservice_2010_12.xsd

Basicadminservice-2010-12.xsd

Nie dotyczy

2 309

08-Dec-2015

22:44

Basicadminservice_2011_09.xsd

Basicadminservice-2011-09.xsd

Nie dotyczy

2 705

08-Dec-2015

22:44

Basitems.asx

Baseitems.aspx

Nie dotyczy

2 810

08-Dec-2015

22:44

Basitems.asx_14

Baseitems.aspx

Nie dotyczy

3 452

08-Dec-2015

22:44

Bdrdeflt.aspx_14

Default.aspx

Nie dotyczy

4 591

08-Dec-2015

22:44

Bdrdflt.aspx

Default.aspx

Nie dotyczy

4 026

08-Dec-2015

22:44

Berlin.mast

Berlin.master

Nie dotyczy

28 631

08-Dec-2015

22:45

Berlinmb.mast

Berlinmb.mast

Nie dotyczy

13 395

08-Dec-2015

22:45

Bgpat.png

Bg_pattern.png

Nie dotyczy

4 537

08-Dec-2015

22:45

Blkwppg.asx

Blankwebpartpage.aspx

Nie dotyczy

5 341

08-Dec-2015

22:45

Blkwrkh.aspx

Bulkwrktaskhandler.aspx

Nie dotyczy

8 402

08-Dec-2015

22:44

Blkwrkh.aspx_14

Bulkwrktaskhandler.aspx

Nie dotyczy

8 368

08-Dec-2015

22:44

Blkwrkip.aspx_14

Bulkwrktaskip.aspx

Nie dotyczy

2 221

08-Dec-2015

22:44

Busdatar.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116 920

08-Dec-2015

22:44

Canonicalanalysis.en_es.model

En_es.mdl

Nie dotyczy

258 882

08-Dec-2015

22:44

Canonicalanalysis.en_ja.model

En_ja.mdl

Nie dotyczy

826 705

08-Dec-2015

22:44

Canonicalanalysis.es_es.model

Es_es.mdl

Nie dotyczy

265 318

08-Dec-2015

22:44

Canonicalanalysis.ja_ja.model

Ja_ja.mdl

Nie dotyczy

997 883

08-Dec-2015

22:44

Canonicalanalysis.ja_res.dict

Ja_res.dict

Nie dotyczy

1 797 427

08-Dec-2015

22:44

Casedflt.aspx

Defaultcase.aspx

Nie dotyczy

4 038

08-Dec-2015

22:44

Catalogconfiguration.asx

Catalogconfiguration.aspx

Nie dotyczy

17 873

08-Dec-2015

22:45

Cdsele.xml

Contentdeploymentsource.xml

Nie dotyczy

636

08-Dec-2015

22:45

Cdsfeatu.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

603

08-Dec-2015

22:45

Cdsstat.asx

Cdsourcestatus.aspx

Nie dotyczy

5 764

08-Dec-2015

22:45

Cfgrestyp.apx

Configureresulttype.aspx

Nie dotyczy

16 846

08-Dec-2015

22:44

Client.config_sps

Client.config_sps

Nie dotyczy

6 854

08-Dec-2015

22:46

Clientx.dll

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278 216

08-Dec-2015

22:44

Clientxr.dll

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278 216

08-Dec-2015

22:44

Clkprdct.dll

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4757.1000

200 800

08-Dec-2015

22:44

Cloudcfg.asx

Cloudcfg.asx

Nie dotyczy

10 575

08-Dec-2015

22:44

Clurlex.apx

Crawllogurlexplorer.aspx

Nie dotyczy

29 500

08-Dec-2015

22:44

Clustering_2009_09.xsd

Clustering-2009-09.xsd

Nie dotyczy

1 833

08-Dec-2015

22:44

Clustering_2009_12.xsd

Clustering-2009-12.xsd

Nie dotyczy

1 756

08-Dec-2015

22:44

Clustering_2010_01.xsd

Clustering-2010-01.xsd

Nie dotyczy

2 656

08-Dec-2015

22:44

Cmicarabicwordbreaker.dll_osssearch

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138 336

08-Dec-2015

22:44

Cmscrntl.rsx

Cmscore.resx

Nie dotyczy

100 349

08-Dec-2015

22:45

Cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

Feature.xml

Nie dotyczy

825

08-Dec-2015

22:45

Cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

Links.xml

Nie dotyczy

541

08-Dec-2015

22:45

Cnctcsv.xml

Contacts-csvmapping.xml

Nie dotyczy

52 644

08-Dec-2015

22:45

Columndefaults.aspx_14

Columndefaults.aspx

Nie dotyczy

10 243

08-Dec-2015

22:44

Columnfiltering.ascx

Columnfiltering.ascx

Nie dotyczy

442

08-Dec-2015

22:44

Columnfiltering.ascx_14

Columnfiltering.ascx

Nie dotyczy

442

08-Dec-2015

22:44

Commcatls.xml

Schema.xml

Nie dotyczy

9 047

08-Dec-2015

22:45

Commcle.xml

Categorieslist.xml

Nie dotyczy

581

08-Dec-2015

22:45

Commelem.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

3 169

08-Dec-2015

22:45

Common.microsoft.identitymanagement.logging.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51 920

08-Dec-2015

22:46

Common.microsoft.resourcemanagement.automation.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

80 600

08-Dec-2015

22:46

Common.microsoft.resourcemanagement.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760 512

08-Dec-2015

22:46

Commstfe.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

3 142

08-Dec-2015

22:45

Communityfeed.js

Sp.ui.communityfeed.js

Nie dotyczy

9 524

08-Dec-2015

22:45

Compositemodule_2009_10.xsd

Compositemodule-2009-10.xsd

Nie dotyczy

1 197

08-Dec-2015

22:44

Configdb.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Configdb.dll

4.0.2450.51

1 665 688

08-Dec-2015

22:46

Configuration_2009_09.xsd

Configuration-2009-09.xsd

Nie dotyczy

3 901

08-Dec-2015

22:44

Connfxom.dll

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4777.1000

1 559 744

08-Dec-2015

22:44

Connfxom.dll_0001

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4777.1000

1 559 744

08-Dec-2015

22:44

Connfxph.dll

Connectorph.dll

15.0.4775.1000

299 200

08-Dec-2015

22:44

Constellation_2009_09.xsd

Constellation-2009-09.xsd

Nie dotyczy

7 246

08-Dec-2015

22:44

Constellation_2011_10.xsd

Constellation-2011-10.xsd

Nie dotyczy

7 307

08-Dec-2015

22:44

Containerpicker.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

51 880

08-Dec-2015

22:46

Contentengineadminservice_2009_11.xsd

Contentengineadminservice-2009-11.xsd

Nie dotyczy

1 166

08-Dec-2015

22:44

Contentenginesubmitter_2010_01.xsd

Contentenginesubmitter-2010-01.xsd

Nie dotyczy

1 091

08-Dec-2015

22:44

Contentengine_2009_10.xsd

Contentengine-2009-10.xsd

Nie dotyczy

1 157

08-Dec-2015

22:44

Contentfollowing.debug.js

Contentfollowing.debug.js

Nie dotyczy

26 135

08-Dec-2015

22:44

Contentfollowing.js

Contentfollowing.js

Nie dotyczy

11 413

08-Dec-2015

22:44

Control_defaultresult.html

Control_searchresults.html

Nie dotyczy

30 364

08-Dec-2015

22:45

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Nie dotyczy

32 069

08-Dec-2015

22:44

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4775.1000

5 241 000

08-Dec-2015

22:44

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4779.1000

10 429 600

08-Dec-2015

22:44

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789 184

08-Dec-2015

22:44

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608 080

08-Dec-2015

11:57

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829 264

08-Dec-2015

11:57

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4779.1000

3 831 472

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4779.1000

140 984

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77 496

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4769.1000

112 326 848

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4787.1000

25 760 448

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1 522 880

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4787.1000

21 656 760

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4737.1000

2 227 368

08-Dec-2015

22:44

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303 216

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218 984

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Nie dotyczy

933 579

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225 488

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226 920

08-Dec-2015

22:44

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4787.1000

2 614 464

08-Dec-2015

22:44

Convfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

765

08-Dec-2015

22:45

Createdocsetversion.aspx

Createdocsetversion.aspx

Nie dotyczy

8 411

08-Dec-2015

22:44

Createdocsetversion.aspx_14

Createdocsetversion.aspx

Nie dotyczy

8 318

08-Dec-2015

22:44

Crollup.apx

Curatedrolluppage.aspx

Nie dotyczy

5 321

08-Dec-2015

22:45

Crpage.asx

Createpage.aspx

Nie dotyczy

20 517

08-Dec-2015

22:45

Crpgdlg.asx

Createpublishingpagedialog.aspx

Nie dotyczy

14 280

08-Dec-2015

22:45

Crwikipg.asx

Createwikipage.aspx

Nie dotyczy

3 488

08-Dec-2015

22:45

Csexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Csexport.exe

4.0.2450.51

43 672

08-Dec-2015

22:46

Cssearch.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Cssearch.dll

4.0.2450.51

129 688

08-Dec-2015

22:46

Cstwrkflip.aspx

Cstwrkflip.aspx

Nie dotyczy

4 460

08-Dec-2015

22:44

Cstwrkflip.aspx_14

Cstwrkflip.aspx

Nie dotyczy

5 000

08-Dec-2015

22:44

Ctconvst.xml

Contenttypeconvertersettings.xml

Nie dotyczy

510

08-Dec-2015

22:45

Ctdmsettings.aspx_14

Ctdmsettings.aspx

Nie dotyczy

11 329

08-Dec-2015

22:44

Ctlgartpg.asx

Catalogarticle.aspx

Nie dotyczy

6 359

08-Dec-2015

22:45

Ctlgwlcmpg.asx

Catalogwelcome.aspx

Nie dotyczy

6 509

08-Dec-2015

22:45

Ctsydhub.apx_14

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Nie dotyczy

5 346

08-Dec-2015

22:45

Customizereport.aspx

Customizereport.aspx

Nie dotyczy

10 151

08-Dec-2015

22:44

Customizereport.aspx_14

Customizereport.aspx

Nie dotyczy

10 344

08-Dec-2015

22:44

Cwu.js

Spx.ui.commonwebparts.js

Nie dotyczy

34 683

08-Dec-2015

22:45

Cwuctse.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

14 009

08-Dec-2015

22:45

Cwuctsf.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

508

08-Dec-2015

22:45

Cwud.js

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

Nie dotyczy

43 570

08-Dec-2015

22:45

Dbmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

244 392

08-Dec-2015

22:46

Dcl.xml

Dataconnectionlibrary.xml

Nie dotyczy

547

08-Dec-2015

22:44

Default.aspx_14

Default.aspx

Nie dotyczy

4 591

08-Dec-2015

22:44

Defaultpagesfeaturexml

Feature.xml

Nie dotyczy

1 616

08-Dec-2015

22:45

Defaultpagesschemaxml

Publicsite.xml

Nie dotyczy

1 901

08-Dec-2015

22:45

Deleteobject.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Deleteobject.sql

Nie dotyczy

2 450

08-Dec-2015

22:46

Depfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

787

08-Dec-2015

22:45

Depoper.xml

Deploymentoperations.xml

Nie dotyczy

2 414

08-Dec-2015

22:45

Disambiguation.apx_14

Disambiguation.aspx

Nie dotyczy

3 499

08-Dec-2015

22:45

Discoveryglobalcontrol.ascx

Discoveryglobalcontrol.ascx

Nie dotyczy

5 174

08-Dec-2015

22:44

Discoveryproperties.ascx

Discoveryproperties.ascx

Nie dotyczy

7 006

08-Dec-2015

22:44

Discoveryquerystatistics.ascx

Discoveryquerystatistics.ascx

Nie dotyczy

3 529

08-Dec-2015

22:44

Dispfast_aspx_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

18 342

08-Dec-2015

22:44

Dispform.asx_multilang

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 618

08-Dec-2015

22:44

Dispform.asx_multilang_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

14 214

08-Dec-2015

22:44

Dispform.asx_xlatelist

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 269

08-Dec-2015

22:44

Dispform.asx_xlatelist_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 865

08-Dec-2015

22:44

Dlcworkflowactionsvs_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145 104

08-Dec-2015

22:44

Dlcworkflowactions_dll

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145 104

08-Dec-2015

22:44

Dmplaceholder.aspx

Dmplaceholder.aspx

Nie dotyczy

3 802

08-Dec-2015

22:44

Dmplaceholder.aspx_14

Dmplaceholder.aspx

Nie dotyczy

3 711

08-Dec-2015

22:44

Doccntr.png

Doccenter.png

Nie dotyczy

1 471

08-Dec-2015

22:44

Docconvlauncher.aspx

Docconvlauncher.aspx

Nie dotyczy

6 324

08-Dec-2015

22:44

Docconvloadbalancer.aspx

Docconvloadbalancer.aspx

Nie dotyczy

6 487

08-Dec-2015

22:44

Docidredir.aspx_docid_14

Docidredir.aspx

Nie dotyczy

362

08-Dec-2015

22:44

Docidsettings.aspx_14

Docidsettings.aspx

Nie dotyczy

6 517

08-Dec-2015

22:44

Doclbset.xml

Documentlibrarysettings.xml

Nie dotyczy

523

08-Dec-2015

22:45

Docmpgcv.xml

Docmpageconverter.xml

Nie dotyczy

495

08-Dec-2015

22:45

Docsetadddoc.aspx_14

Docsetadddoc.aspx

Nie dotyczy

4 110

08-Dec-2015

22:44

Docsetexport.aspx_14

Docsetexport.aspx

Nie dotyczy

1 061

08-Dec-2015

22:44

Docsethome.aspx_14

Docsethome.aspx

Nie dotyczy

2 912

08-Dec-2015

22:44

Docsetsend.aspx_14

Docsetsend.aspx

Nie dotyczy

3 818

08-Dec-2015

22:44

Docsetsettings.aspx

Docsetsettings.aspx

Nie dotyczy

25 243

08-Dec-2015

22:44

Docsetsettings.aspx_14

Docsetsettings.aspx

Nie dotyczy

23 282

08-Dec-2015

22:44

Docsettemplates.ascx

Docsettemplates.ascx

Nie dotyczy

1 425

08-Dec-2015

22:44

Docsettemplates.ascx_14

Docsettemplates.ascx

Nie dotyczy

1 415

08-Dec-2015

22:44

Docsetversions.aspx

Docsetversions.aspx

Nie dotyczy

18 821

08-Dec-2015

22:44

Docsetversions.aspx_14

Docsetversions.aspx

Nie dotyczy

18 227

08-Dec-2015

22:44

Docslist.xml

Documentslist.xml

Nie dotyczy

5 093

08-Dec-2015

22:44

Documentformat.openxml.dllmsil

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5 812 328

08-Dec-2015

11:57

Documentroutersettings.aspx_14

Documentroutersettings.aspx

Nie dotyczy

15 150

08-Dec-2015

22:44

Docxpageconverter.exe

Docxpageconverter.exe

15.0.4781.1000

828 608

08-Dec-2015

22:45

Docxpgcv.xml

Docxpageconverter.xml

Nie dotyczy

495

08-Dec-2015

22:45

Dropoffzoneroutingform.ascx

Dropoffzoneroutingform.ascx

Nie dotyczy

3 494

08-Dec-2015

22:44

Dropoffzoneroutingform.ascx_14

Dropoffzoneroutingform.ascx

Nie dotyczy

3 478

08-Dec-2015

22:44

Dubai.mast

Dubai.mast

Nie dotyczy

26 048

08-Dec-2015

22:45

Dubai.prev

Dubai.prev

Nie dotyczy

9 727

08-Dec-2015

22:45

Dubaimb.mast

Dubaimb.mast

Nie dotyczy

13 392

08-Dec-2015

22:45

Ebdcview.aspx

Editview.aspx

Nie dotyczy

33 872

08-Dec-2015

22:44

Edcdflt.aspx

Default.aspx

Nie dotyczy

3 522

08-Dec-2015

22:44

Edirectoryma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

72 352

08-Dec-2015

22:46

Edisconet.xml

Onet.xml

Nie dotyczy

18 354

08-Dec-2015

22:44

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Nie dotyczy

1 356

08-Dec-2015

22:44

Ediscoverytemplate.ascx

Ediscoverytemplate.ascx

Nie dotyczy

3 266

08-Dec-2015

22:44

Editdlg.htm

Editdlg.htm

Nie dotyczy

5 113

08-Dec-2015

22:45

Editdlg.htm_ldoclib

Editdlg.htm

Nie dotyczy

4 890

08-Dec-2015

22:44

Editdlg.htm_multilang

Editdlg.htm

Nie dotyczy

4 795

08-Dec-2015

22:44

Editdlg.htm_pubfeap

Editdlg.htm

Nie dotyczy

4 890

08-Dec-2015

22:44

Editdlg.htm_pubresfeat

Editdlg.htm

Nie dotyczy

4 890

08-Dec-2015

22:44

Editdlghtm

Editdlg.htm

Nie dotyczy

4 946

08-Dec-2015

22:45

Editform.asx_multilang

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 595

08-Dec-2015

22:44

Editform.asx_multilang_14

Editform.aspx

Nie dotyczy

14 191

08-Dec-2015

22:44

Editform.asx_xlatelist

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 246

08-Dec-2015

22:44

Editform.asx_xlatelist_14

Editform.aspx

Nie dotyczy

13 842

08-Dec-2015

22:44

Editlink.aspx

Editlink.aspx

Nie dotyczy

14 098

08-Dec-2015

22:46

Editlink.aspx_14

Editlink.aspx

Nie dotyczy

20 150

08-Dec-2015

22:46

Editmenu.xml

Editingmenu.xml

Nie dotyczy

469

08-Dec-2015

22:45

Editmenu_js

Editingmenu.js

Nie dotyczy

11 048

08-Dec-2015

22:45

Editrule.asx_docrt

Editrule.aspx

Nie dotyczy

38 903

08-Dec-2015

22:44

Editrule.asx_docrt_14

Editrule.aspx

Nie dotyczy

39 150

08-Dec-2015

22:44

Editvideoset.aspx

Editvideoset.aspx

Nie dotyczy

21 824

08-Dec-2015

22:44

Edtqr.apx

Editqueryrule.aspx

Nie dotyczy

69 075

08-Dec-2015

22:44

Edtqrs.apx

Editqueryrule.aspx

Nie dotyczy

73 033

08-Dec-2015

22:44

Edtqrule.apx

Editqueryrule.aspx

Nie dotyczy

67 925

08-Dec-2015

22:44

Elements.xml_docset

Elements.xml

Nie dotyczy

5 700

08-Dec-2015

22:44

Embdcfg.xml

Embedconfig.xml

Nie dotyczy

13 433

08-Dec-2015

22:45

Emmbulkedit_png

Emmbulkedit.png

Nie dotyczy

357

08-Dec-2015

22:45

Emmcopyterm_png

Emmcopyterm.png

Nie dotyczy

357

08-Dec-2015

22:45

Emmdeleteterm_png

Emmdeleteterm.png

Nie dotyczy

487

08-Dec-2015

22:45

Emmdoubletag_png

Emmdoubletag.png

Nie dotyczy

658

08-Dec-2015

22:45

Emmmergeterms_png

Emmmergeterms.png

Nie dotyczy

384

08-Dec-2015

22:45

Emmmoveterm_png

Emmmoveterm.png

Nie dotyczy

369

08-Dec-2015

22:45

Emmnewtermset_png

Emmnewtermset.png

Nie dotyczy

261

08-Dec-2015

22:45

Enct.xml

Enterprisewikicontenttypes.xml

Nie dotyczy

1 455

08-Dec-2015

22:45

Enct.xml_14

Enterprisewikicontenttypes.xml

Nie dotyczy

1 280

08-Dec-2015

22:45

Enct2.xml

Enterprisewikicontenttypes2.xml

Nie dotyczy

1 210

08-Dec-2015

22:45

Enct2.xml_14

Enterprisewikicontenttypes2.xml

Nie dotyczy

1 207

08-Dec-2015

22:45

Enctb.xml

Enterprisewikicontenttypebinding.xml

Nie dotyczy

558

08-Dec-2015

22:45

Enctb.xml_14

Enterprisewikicontenttypebinding.xml

Nie dotyczy

558

08-Dec-2015

22:45

Enctb2.xml

Enterprisewikicontenttypebinding2.xml

Nie dotyczy

389

08-Dec-2015

22:45

Enctb2.xml_14

Enterprisewikicontenttypebinding2.xml

Nie dotyczy

389

08-Dec-2015

22:45

Enfet.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

1 167

08-Dec-2015

22:45

Enhsrch.apx_14

Enhancedsearch.aspx

Nie dotyczy

8 266

08-Dec-2015

22:44

Enlayfet.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

1 578

08-Dec-2015

22:45

Enthmft.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

524

08-Dec-2015

22:45

Enthmset.xml

Themingsitesettings.xml

Nie dotyczy

1 004

08-Dec-2015

22:45

Enthmset.xml_14

Themingsitesettings.xml

Nie dotyczy

506

08-Dec-2015

22:45

Enwiki.apx

Enterprisewiki.aspx

Nie dotyczy

5 239

08-Dec-2015

22:45

Eswelimg.png

Expresssitewelcomeimage.png

Nie dotyczy

12 120

08-Dec-2015

22:45

Evaluationengine_2009_09.xsd

Evaluationengine-2009-09.xsd

Nie dotyczy

1 083

08-Dec-2015

22:44

Eventhistory_2009_09.xsd

Eventhistory-2009-09.xsd

Nie dotyczy

800

08-Dec-2015

22:44

Excelcellpicker.aspx

Excelcellpicker.aspx

Nie dotyczy

8 485

08-Dec-2015

22:45

Exch2007extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

15 528

08-Dec-2015

22:46

Exch2010extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

15 528

08-Dec-2015

22:46

Exchangema.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Exchangema.dll

4.0.2450.51

109 216

08-Dec-2015

22:46

Exemptpolicy.aspx_14

Exemptpolicy.aspx

Nie dotyczy

2 023

08-Dec-2015

22:44

Expirationconfig.aspx_14

Expirationconfig.aspx

Nie dotyczy

8 905

08-Dec-2015

22:44

Exportpolicy.aspx_14

Exportpolicy.aspx

Nie dotyczy

3 609

08-Dec-2015

22:44

Expresssitecomponentselements.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

436

08-Dec-2015

22:45

Expresssitecomponentsfeature.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

969

08-Dec-2015

22:45

Expresssitexsl.xsl

Expresssite.xsl

Nie dotyczy

26 174

08-Dec-2015

22:45

Exprsite.js

Spx.expresssite.js

Nie dotyczy

19 822

08-Dec-2015

22:45

Fastmorph.dll_osssearch

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2 381 936

08-Dec-2015

22:44

Fcncntrl.acx

Facetednavigationcontrol.ascx

Nie dotyczy

21 548

08-Dec-2015

22:44

Filedlg.htm_ldoclib

Filedlg.htm

Nie dotyczy

4 753

08-Dec-2015

22:44

Filedlg.htm_multilang

Filedlg.htm

Nie dotyczy

3 343

08-Dec-2015

22:44

Filedlg.htm_pubfeap

Filedlg.htm

Nie dotyczy

4 753

08-Dec-2015

22:44

Filedlg.htm_pubresfeat

Filedlg.htm

Nie dotyczy

4 753

08-Dec-2015

22:44

Filedlghtm

Filedlg.htm

Nie dotyczy

3 583

08-Dec-2015

22:45

Filter_multirefinement.html

Filter_multivalue.html

Nie dotyczy

5 184

08-Dec-2015

22:45

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Nie dotyczy

6 263

08-Dec-2015

22:44

Filter_refinement.html

Filter_default.html

Nie dotyczy

19 687

08-Dec-2015

22:45

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Nie dotyczy

21 014

08-Dec-2015

22:44

Fimmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

182 960

08-Dec-2015

22:46

Fimsettingsprovider.dll

Fimsettingsprovider.dll

15.0.4460.1000

15 440

08-Dec-2015

22:46

Flddefedit.aspx_14

Flddefedit.aspx

Nie dotyczy

28 386

08-Dec-2015

22:44

Fldtypes_rating.xsl_14

Fldtypes_ratings.xsl

Nie dotyczy

11 969

08-Dec-2015

22:45

Fldtypwhxsl

Fldtypes_mswhtitle.xsl

Nie dotyczy

1 133

08-Dec-2015

22:45

Followingcommon.debug.js

Followingcommon.debug.js

Nie dotyczy

16 612

08-Dec-2015

22:44

Followingcommon.js

Followingcommon.js

Nie dotyczy

7 444

08-Dec-2015

22:44

Followingcontentelements.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

9 284

08-Dec-2015

22:46

Frmirmp.dll_0001

Microsoft.office.irm.formprotector.dll

15.0.4454.1000

149 640

08-Dec-2015

22:44

Functionlibrary.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47 784

08-Dec-2015

22:46

Functionlibrary.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47 784

08-Dec-2015

22:46

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.2450.51

31 480

08-Dec-2015

22:46

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

4.0.0.0

11 952

08-Dec-2015

22:46

Gac_microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445 120

08-Dec-2015

22:45

Gac_microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34 984

08-Dec-2015

22:45

Gac_microsoft.sharepoint.spx.websitecore

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125 672

08-Dec-2015

22:45

Galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Galsync.dll

4.0.2450.51

64 152

08-Dec-2015

22:46

Getspotlight.ashx_14

Getspotlight.ashx

Nie dotyczy

285

08-Dec-2015

22:44

Giftedbadge.16x16x32.png

Communitiesgiftedbadge.16x16x32.png

Nie dotyczy

266

09-Dec-2015

20:57

Globaloptions.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

281 248

08-Dec-2015

22:46

Grouplistview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

129 696

08-Dec-2015

22:46

Group_content.js

Group_content.js

Nie dotyczy

2 159

08-Dec-2015

22:44

Group_defaultgroup.html

Group_default.html

Nie dotyczy

5 449

08-Dec-2015

22:45

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Nie dotyczy

6 616

08-Dec-2015

22:44

Hashtagprofile.aspx

Hashtagprofile.aspx

Nie dotyczy

8 731

08-Dec-2015

22:46

Hierarchychart.xap

Hierarchychart.xap

Nie dotyczy

35 288

08-Dec-2015

22:45

Hierarchychart.xap_14

Hierarchychart.xap

Nie dotyczy

35 345

08-Dec-2015

22:45

Hierlist_js

Hierarchicallistbox.js

Nie dotyczy

30 260

08-Dec-2015

22:45

Hold.aspx_14

Hold.aspx

Nie dotyczy

5 682

08-Dec-2015

22:44

Holdreport.aspx_14

Holdreport.aspx

Nie dotyczy

3 145

08-Dec-2015

22:44

Hostcontrollerservice.exe_1

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4745.1000

32 480

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_commonbody.html

Item_commonhoverpanel_body.html

Nie dotyczy

6 318

08-Dec-2015

22:45

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Nie dotyczy

7 771

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_community.html

Item_community_hoverpanel.html

Nie dotyczy

9 443

08-Dec-2015

22:45

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Nie dotyczy

11 080

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Nie dotyczy

4 222

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_microblog.html

Item_microblog_hoverpanel.html

Nie dotyczy

15 840

08-Dec-2015

22:45

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Nie dotyczy

17 457

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_site.html

Item_site_hoverpanel.html

Nie dotyczy

6 143

08-Dec-2015

22:45

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Nie dotyczy

7 582

08-Dec-2015

22:44

Hoverpanel_webpage.html

Item_webpage_hoverpanel.html

Nie dotyczy

5 178

08-Dec-2015

22:45

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Nie dotyczy

6 608

08-Dec-2015

22:44

Hrltncy.apx

Crawllatency.aspx

Nie dotyczy

24 372

08-Dec-2015

22:44

Htmlcol2.xml

Htmldesigncolumns2.xml

Nie dotyczy

542

08-Dec-2015

22:45

Htmlcol3.xml

Htmldesigncolumns3.xml

Nie dotyczy

596

08-Dec-2015

22:45

Htmlcolm.xml

Htmldesigncolumns.xml

Nie dotyczy

908

08-Dec-2015

22:45

Htmlcont.xml

Htmldesigncontenttypes.xml

Nie dotyczy

2 329

08-Dec-2015

22:45

Htmldpct.xml

Htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

Nie dotyczy

11 360

08-Dec-2015

22:45

Htmldpui.xml

Htmldesignprovisionedui.xml

Nie dotyczy

668

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp.xml

Htmldisplaytemplatefiles.xml

Nie dotyczy

9 301

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp10.xml

Htmldisplaytemplatefiles10.xml

Nie dotyczy

574

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp11.xml

Htmldisplaytemplatefiles11.xml

Nie dotyczy

1 090

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp12.xml

Htmldisplaytemplatefiles12.xml

Nie dotyczy

400

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp13.xml

Htmldisplaytemplatefiles13.xml

Nie dotyczy

395

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp14.xml

Htmldisplaytemplatefiles14.xml

Nie dotyczy

855

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp15.xml

Htmldisplaytemplatefiles15.xml

Nie dotyczy

491

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp2.xml

Htmldisplaytemplatefiles2.xml

Nie dotyczy

829

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp3.xml

Htmldisplaytemplatefiles3.xml

Nie dotyczy

496

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp4.xml

Htmldisplaytemplatefiles4.xml

Nie dotyczy

495

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp5.xml

Htmldisplaytemplatefiles5.xml

Nie dotyczy

505

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp6.xml

Htmldisplaytemplatefiles6.xml

Nie dotyczy

411

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp7.xml

Htmldisplaytemplatefiles7.xml

Nie dotyczy

4 002

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp8.xml

Htmldisplaytemplatefiles8.xml

Nie dotyczy

398

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp9.xml

Htmldisplaytemplatefiles9.xml

Nie dotyczy

400

08-Dec-2015

22:45

Htmldpwp_recs.xml

Htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

Nie dotyczy

417

08-Dec-2015

22:45

Htmldrib.xml

Htmldesignribbon.xml

Nie dotyczy

29 319

08-Dec-2015

22:45

Htmldtcbs.xml

Htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

Nie dotyczy

579

08-Dec-2015

22:45

Htmldtqb.xml

Htmldisplaytemplatefilesqb.xml

Nie dotyczy

597

08-Dec-2015

22:45

Htmldtqbref.xml

Htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

Nie dotyczy

506

08-Dec-2015

22:45

Htmlfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

11 223

08-Dec-2015

22:45

Htmlfil2.xml

Htmldesignfiles2.xml

Nie dotyczy

770

08-Dec-2015

22:45

Htmlfil3.xml

Htmldesignfiles3.xml

Nie dotyczy

894

08-Dec-2015

22:45

Htmlfile.xml

Htmldesignfiles.xml

Nie dotyczy

656

08-Dec-2015

22:45

Ibmdsmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

92 848

08-Dec-2015

22:46

Icdocset256.gif

256_icdocset.gif

Nie dotyczy

3 448

08-Dec-2015

22:44

Icvidset256.gif

256_icvidset.gif

Nie dotyczy

1 833

08-Dec-2015

22:44

Imgrdset.asx

Imagerenditionsettings.aspx

Nie dotyczy

9 124

08-Dec-2015

22:45

Impctse.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

3 427

08-Dec-2015

22:45

Impctsf.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

430

08-Dec-2015

22:45

Impinner.asx

Importitemsinnerpage.aspx

Nie dotyczy

11 992

08-Dec-2015

22:45

Import.js

Spx.importitems.js

Nie dotyczy

40 650

08-Dec-2015

22:45

Importd.js

Spx.importitems.debug.js

Nie dotyczy

50 532

08-Dec-2015

22:45

Importpolicy.aspx_14

Importpolicy.aspx

Nie dotyczy

4 110

08-Dec-2015

22:44

Imppage.asx

Importitemspage.aspx

Nie dotyczy

5 823

08-Dec-2015

22:45

Imptskam.png

Importanttasksattractmode.png

Nie dotyczy

1 008

09-Dec-2015

20:57

Initialsetup.aspx

Initialsetup.aspx

Nie dotyczy

6 952

08-Dec-2015

22:46

Iniwrkflip.aspx

Iniwrkflip.aspx

Nie dotyczy

3 037

08-Dec-2015

22:44

Iniwrkflip.aspx_14

Iniwrkflip.aspx

Nie dotyczy

3 032

08-Dec-2015

22:44

Inplcrls.aspx_14

Inplacerecordslistsettings.aspx

Nie dotyczy

10 644

08-Dec-2015

22:44

Inplcrst.asx_docrt_14

Inplacerecordssettings.aspx

Nie dotyczy

11 898

08-Dec-2015

22:44

Inputcsvfile.apx_14

Inputcsvfile.aspx

Nie dotyczy

6 465

08-Dec-2015

22:45

Interactionengineadminservice_2009_11.xsd

Interactionengineadminservice-2009-11.xsd

Nie dotyczy

1 090

08-Dec-2015

22:44

Interactionengineadminservice_2010_02.xsd

Interactionengineadminservice-2010-02.xsd

Nie dotyczy

1 537

08-Dec-2015

22:44

Interactionengineadminservice_2010_03.xsd

Interactionengineadminservice-2010-03.xsd

Nie dotyczy

1 535

08-Dec-2015

22:44

Interactionenginenode

Queryprocessingcomponent

Nie dotyczy

5 216

08-Dec-2015

22:44

Iplanetmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

125 624

08-Dec-2015

22:46

Ippagecv.xml

Infopathpageconverter.xml

Nie dotyczy

576

08-Dec-2015

22:45

Irptlb.png

Ireportslibrary.png

Nie dotyczy

268

09-Dec-2015

20:56

Ital_png

Ital.png

Nie dotyczy

268

09-Dec-2015

20:56

Itdcl.png

Itdcl.png

Nie dotyczy

259

09-Dec-2015

20:55

Itemexpiration.aspx

Itemexpiration.aspx

Nie dotyczy

11 592

08-Dec-2015

22:44

Itemexpiration.aspx_14

Itemexpiration.aspx

Nie dotyczy

11 479

08-Dec-2015

22:44

Item_commonbody.html

Item_commonitem_body.html

Nie dotyczy

7 330

08-Dec-2015

22:45

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Nie dotyczy

8 742

08-Dec-2015

22:44

Item_communityportal.html

Item_communityportal.html

Nie dotyczy

7 657

08-Dec-2015

22:45

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Nie dotyczy

9 225

08-Dec-2015

22:44

Item_microblog.html

Item_microblog.html

Nie dotyczy

15 584

08-Dec-2015

22:45

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Nie dotyczy

17 108

08-Dec-2015

22:44

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Nie dotyczy

4 102

08-Dec-2015

22:44

Item_people.html

Item_person.html

Nie dotyczy

22 554

08-Dec-2015

22:45

Item_people.js

Item_person.js

Nie dotyczy

24 413

08-Dec-2015

22:44

Item_peopleintent.html

Item_person_compacthorizontal.html

Nie dotyczy

25 636

08-Dec-2015

22:45

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Nie dotyczy

27 705

08-Dec-2015

22:44

Item_site.js

Item_site.js

Nie dotyczy

4 544

08-Dec-2015

22:44

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Nie dotyczy

3 827

08-Dec-2015

22:44

Item_word.js

Item_word.js

Nie dotyczy

4 157

08-Dec-2015

22:44

Itpcicn.png

Itpcicn.png

Nie dotyczy

248

08-Dec-2015

11:57

Itrl.png

Itrl.png

Nie dotyczy

260

09-Dec-2015

20:54

Korwbrkr.dll

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222 320

08-Dec-2015

22:44

Kpiview.asx

Kpilistviewpage.aspx

Nie dotyczy

5 000

08-Dec-2015

22:45

Kword.apx_14

Keyword.aspx

Nie dotyczy

11 978

08-Dec-2015

22:44

Labelimage.aspx_14

Labelimage.aspx

Nie dotyczy

375

08-Dec-2015

22:44

Labelsettings.ascx

Labelsettings.ascx

Nie dotyczy

9 245

08-Dec-2015

22:44

Laed.dll

Laed.dll

15.0.4490.1000

139 872

08-Dec-2015

22:44

Lagos.mast

Lagos.mast

Nie dotyczy

29 041

08-Dec-2015

22:45

Lagos.prev

Lagos.prev

Nie dotyczy

10 121

08-Dec-2015

22:45

Lagosmb.mast

Lagosmb.mast

Nie dotyczy

13 392

08-Dec-2015

22:45

Language.asx

Languages.aspx

Nie dotyczy

2 811

08-Dec-2015

22:44

Language.asx_14

Languages.aspx

Nie dotyczy

3 453

08-Dec-2015

22:44

Lcscntrl.acx

Listcontentsourcescontrol.ascx

Nie dotyczy

11 109

08-Dec-2015

22:44

Libscontenttypesxml

Sitedesignercontenttypes.xml

Nie dotyczy

2 082

08-Dec-2015

22:45

Libsfeaturexml

Feature.xml

Nie dotyczy

665

08-Dec-2015

22:45

Libsfieldsxml

Sitedesignerfields.xml

Nie dotyczy

3 695

08-Dec-2015

22:45

Libsribbonxml

Sitedesignerribbon.xml

Nie dotyczy

36 045

08-Dec-2015

22:45

Like.11x11x32.png

Like.11x11x32.png

Nie dotyczy

283

09-Dec-2015

20:57

Likefull.11x11x32.png

Likefull.11x11x32.png

Nie dotyczy

2 927

09-Dec-2015

20:57

Links.xml_holdecb

Links.xml

Nie dotyczy

1 664

08-Dec-2015

22:44

Links.xml_rcconfig

Links.xml

Nie dotyczy

8 618

08-Dec-2015

22:44

Liqrs.apx

Listqueryrules.aspx

Nie dotyczy

19 863

08-Dec-2015

22:44

Listinstancesxml

Listinstances.xml

Nie dotyczy

1 893

08-Dec-2015

22:45

Listqrl.apx

Listqueryrules.aspx

Nie dotyczy

14 870

08-Dec-2015

22:44

Listtemplates.xml_edcase

Listtemplates.xml

Nie dotyczy

8 074

08-Dec-2015

22:44

Loadin24.png

Hig_progcircle_loading24.gif

Nie dotyczy

878

09-Dec-2015

20:54

Loading.gif_spx

Loading.gif_spx

Nie dotyczy

473

08-Dec-2015

22:45

Lobitool.dll

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4699.1000

571 584

08-Dec-2015

22:44

Logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f

Logging.dll

4.0.2450.51

18 584

08-Dec-2015

22:46

Logging_2009_09.xsd

Logging-2009-09.xsd

Nie dotyczy

2 679

08-Dec-2015

22:44

Logging_2009_12.xsd

Logging-2009-12.xsd

Nie dotyczy

3 249

08-Dec-2015

22:44

Logging_2010_01.xsd

Logging-2010-01.xsd

Nie dotyczy

4 018

08-Dec-2015

22:44

Logging_2011_06.xsd

Logging-2011-06.xsd

Nie dotyczy

4 280

08-Dec-2015

22:44

Lpctrl.asx

Languagepickercontrol.ascx

Nie dotyczy

5 078

08-Dec-2015

22:45

Lrptlb.png

Lreportslibrary.png

Nie dotyczy

555

09-Dec-2015

20:56

Lstcat.apx

Listcategories.aspx

Nie dotyczy

12 337

08-Dec-2015

22:44

Lstcct.apx

Listcrawledproperties.aspx

Nie dotyczy

15 461

08-Dec-2015

22:44

Lstdspgp.apx

Listdisplaygroups.aspx

Nie dotyczy

14 575

08-Dec-2015

22:44

Lstdspgp.apx_14

Listdisplaygroups.aspx

Nie dotyczy

21 655

08-Dec-2015

22:44

Lstkw.apx_14

Listkeywords.aspx

Nie dotyczy

6 583

08-Dec-2015

22:44

Lstmnp.apx

Listmanagedproperties.aspx

Nie dotyczy

17 544

08-Dec-2015

22:44

Lstqr.apx

Listqueryrules.aspx

Nie dotyczy

16 020

08-Dec-2015

22:44

Lstsnm.apx

Listservernamemappings.aspx

Nie dotyczy

11 422

08-Dec-2015

22:44

Lsttemp_preservation

Preservationlisttemplate.xml

Nie dotyczy

775

08-Dec-2015

22:44

Lsttemp_records

Recordlibrary.xml

Nie dotyczy

745

08-Dec-2015

22:44

Ltal_png

Ltal.png

Nie dotyczy

1 011

09-Dec-2015

20:56

Ltdcl.png

Ltdcl.png

Nie dotyczy

730

09-Dec-2015

20:55

Ltpcicn

Ltpcicn.png

Nie dotyczy

891

08-Dec-2015

11:57

Ltrl.png

Ltrl.png

Nie dotyczy

545

09-Dec-2015

20:54

Lyon.mast

Lyon.master

Nie dotyczy

28 590

08-Dec-2015

22:45

Lyonmb.mast

Lyonmb.mast

Nie dotyczy

13 389

08-Dec-2015

22:45

Maconfig.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

60 160

08-Dec-2015

22:46

Maexecution.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Maexecution.dll

4.0.2450.51

240 288

08-Dec-2015

22:46

Maexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Maexport.exe

4.0.2450.51

23 704

08-Dec-2015

22:46

Mahostm.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostm.dll

4.0.2450.51

326 808

08-Dec-2015

22:46

Mahostn.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mahostn.dll

4.0.2450.51

97 432

08-Dec-2015

22:46

Mailbox_master

Mailbox.master

Nie dotyczy

22 009

08-Dec-2015

22:45

Mailctcs.asx

Emailcontacts.ashx

Nie dotyczy

139

08-Dec-2015

22:45

Mailctse.xml

Element.xml

Nie dotyczy

2 705

08-Dec-2015

22:45

Mailctsf.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

426

08-Dec-2015

22:45

Managelinks.aspx

Managelinks.aspx

Nie dotyczy

9 851

08-Dec-2015

22:46

Managementpolicyrule.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Managementpolicyrule.moss.sql

Nie dotyczy

203 055

08-Dec-2015

22:46

Management_2009_10.xsd

Management-2009-10.xsd

Nie dotyczy

655

08-Dec-2015

22:44

Managesocialitems.aspx

Managesocialitems.aspx

Nie dotyczy

14 133

08-Dec-2015

22:46

Managevideorenditions.aspx

Managevideorenditions.aspx

Nie dotyczy

4 987

08-Dec-2015

22:44

Manresbl.apx

Manageresultblock.aspx

Nie dotyczy

35 758

08-Dec-2015

22:44

Mapackager.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mapackager.exe

4.0.2450.51

43 680

08-Dec-2015

22:46

Mapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

350 888

08-Dec-2015

22:46

Mchrule.apx_14

Matchingrule.aspx

Nie dotyczy

18 743

08-Dec-2015

22:44

Mcrcntrl.acx

Managecrawlrulescontrol.ascx

Nie dotyczy

7 525

08-Dec-2015

22:44

Mcrypt.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

2 858 648

08-Dec-2015

22:46

Mctcntrl.acx

Managequeryclienttypescontrol.ascx

Nie dotyczy

6 068

08-Dec-2015

22:44

Mdnfldrs.png

Mdnfolderslabel.png

Nie dotyczy

198

08-Dec-2015

22:44

Mediaplayer.xap

Mediaplayer.xap

Nie dotyczy

42 338

08-Dec-2015

22:45

Membership.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Membership.moss.sql

Nie dotyczy

181 346

08-Dec-2015

22:46

Memschma.xml

Schema.xml

Nie dotyczy

14 827

08-Dec-2015

22:45

Metadatacolsettings.apx_14

Metadatacolsettings.aspx

Nie dotyczy

5 365

08-Dec-2015

22:45

Metadatanavkeyfilters.ascx

Metadatanavkeyfilters.ascx

Nie dotyczy

4 646

08-Dec-2015

22:44

Metadatanavkeyfilters.ascx_14

Metadatanavkeyfilters.ascx

Nie dotyczy

4 516

08-Dec-2015

22:44

Metadatanavtree.ascx

Metadatanavtree.ascx

Nie dotyczy

2 685

08-Dec-2015

22:44

Metadatanavtree.ascx_14

Metadatanavtree.ascx

Nie dotyczy

2 686

08-Dec-2015

22:44

Metanavpernode.aspx

Metanavpernode.aspx

Nie dotyczy

13 926

08-Dec-2015

22:44

Metanavpernode.aspx_14

Metanavpernode.aspx

Nie dotyczy

14 134

08-Dec-2015

22:44

Metanavsettings.aspx_14

Metanavsettings.aspx

Nie dotyczy

14 595

08-Dec-2015

22:44

Mgrperms.aspx

Manageservicepermissions.aspx

Nie dotyczy

22 825

08-Dec-2015

22:46

Mgrpolicy.aspx

Manageprivacypolicy.aspx

Nie dotyczy

9 320

08-Dec-2015

22:46

Microfeed.js

Sp.ui.microfeed.js

Nie dotyczy

217 941

08-Dec-2015

22:46

Microfeeddebug.js

Sp.ui.microfeed.debug.js

Nie dotyczy

372 931

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40 544

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20 576

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dllmsil

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342 640

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dllmsil

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83 056

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14 944

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.common.constants.dll

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13 408

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dllmsil

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34 416

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88 672

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19 568

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

246 456

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dllmsil

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36 464

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dllmsil

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12 384

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49 760

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30 304

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39 520

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35 424

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll_help.xml

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll-help.xml

Nie dotyczy

129 026

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4675.1000

285 368

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exemsil

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65 648

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48 240

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41 568

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58 464

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4781.1000

280 768

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

148 672

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

327 864

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36 448

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4631.1000

54 976

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88 160

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76 896

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4733.1000

716 480

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78 944

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

61 024

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16 480

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12 896

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100 448

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98 928

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118 368

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17 008

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

109 248

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17 504

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78 016

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58 976

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54 384

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54 384

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62 048

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50 800

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29 808

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

144 576

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36 464

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

76 992

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38 512

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47 712

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

149 696

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82 528

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

80 064

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.services.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141 936

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

93 376

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27 744

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48 240

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dllmsil

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38 000

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47 712

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41 568

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.external.client.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.external.client.dllmsil

15.0.4745.1000

43 200

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.external.core.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.external.core.dllmsil

15.0.4745.1000

48 832

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

30 320

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135 264

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

33 888

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4741.1000

125 120

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4745.1000

132 288

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18 016

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

1 158 256

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18 032

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4753.1000

4 189 376

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16 480

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

116 848

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22 128

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4745.1000

28 864

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4745.1000

20 672

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4745.1000

163 008

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4771.1000

110 784

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dllmsil

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4745.1000

39 616

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122 992

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73 824

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256 096

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24 688

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116 848

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48 224

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4651.1000

281 272

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63 600

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140 400

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187 504

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72 288

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159 344

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.external.contentapi.dllmsil

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159 344

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.external.contentapi.xml

Microsoft.ceres.external.contentapi.xml

Nie dotyczy

280 669

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25 712

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58 992

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27 744

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

71 360

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15 456

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44 144

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dllmsil

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25 712

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150 640

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16 992

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40 560

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13 408

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

252 608

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52 848

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20 592

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15 968

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll1

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15 968

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129 120

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65 136

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67 696

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40 032

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168 544

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28 256

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24 688

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36 464

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28 256

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171 120

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

93 888

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4741.1000

78 528

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18 032

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161 376

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

106 688

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dllmsil

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4703.1000

212 664

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dllmsil

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4675.1000

159 928

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

79 552

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15 472

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll_1

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41 056

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42 592

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54 880

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21 600

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4781.1000

18 752 192

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40 544

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109 168

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

181 952

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57 968

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

94 912

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190 064

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4675.1000

40 128

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60 000

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4781.1000

234 176

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32 352

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

48 320

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18 528

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42 608

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76 896

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4667.1000

127 160

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22 624

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

7 504 064

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89 184

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dllmsil

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dll

15.0.4719.1000

60 608

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dllmsil

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198 752

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12 896

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26 208

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12 896

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13 408

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13 408

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26 720

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.contentalignmentflow.dll

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26 208

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17 504

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 448

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerlfow.dll

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

57 528

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

24 768

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

15 032

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

15 968

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20 064

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106 080

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15 968

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15 984

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.database.typemap.dll

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15 456

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.docparsing.dll

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29 280

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.docparsingsubflow.dll

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28 784

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.exchsearchproviderflow.dll

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19 568

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.fsut.dll

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112 240

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31 480

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31 480

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

16 096

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51 920

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11 168

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11 168

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80 600

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80 600

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

39 624

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.langencid.dll

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12 400

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12 912

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.logging.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51 920

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40 544

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4657.1000

21 176

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.metadirectoryservices.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59 272

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59 272

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.office.client.policy.phone

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

19 600

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.client.policy.silverlight

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20 120

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.documentmanagement.dll

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4769.1000

497 352

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4769.1000

497 352

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

15.0.4763.1000

157 808

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub.dll

15.0.4701.1000

59 144

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.ofc.dll

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34 984

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.policy.dll

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4787.1000

1 154 224

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.policy.dll_isapi

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4787.1000

1 154 224

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.policy.intl.dll

Microsoft.office.policy.intl.dll

15.0.4741.1000

92 864

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.policy.pages.dll

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4787.1000

320 184

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.conversions.dll

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

24 776

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.dll

Microsoft.office.server.dll

15.0.4775.1000

2 686 128

09-Dec-2015

20:55

Microsoft.office.server.dll_isapi

Microsoft.office.server.dll

15.0.4775.1000

2 686 128

09-Dec-2015

20:55

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4731.1000

155 336

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789 184

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.openxml.dll

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4781.1000

880 320

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

223 944

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4787.1000

3 172 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4787.1000

3 172 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4779.1000

788 192

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376 488

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

249 064

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

140 920

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4765.1000

696 936

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4719.1000

131 272

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.office.web.common.dll

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4699.1000

2 551 000

09-Dec-2015

20:55

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193 728

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57 536

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28 352

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

220 896

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.web.sandbox.dll

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4781.1000

177 872

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.workflow.pages.dll

Microsoft.office.workflow.pages.dll

15.0.4711.1000

88 272

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.office.workflowsoap.dll

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53 848

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21 088

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15 984

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15 472

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peoplesearchflow.dll

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20 592

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14 944

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.productivitysearchflow.dll

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21 600

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19 552

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20 080

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12 896

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.recommendationsproperties.dll

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12 384

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.remotesharepointflow.dll

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18 016

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.resman.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760 512

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resman.service.exe.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989 904

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.dll

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760 512

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989 904

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.ilminstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989 904

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.mossinstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989 904

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

15 640

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

51 968

08-Dec-2015

22:46

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18 032

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20 064

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18 544

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26 840

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll_gac

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26 840

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4701.1000

26 336

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4701.1000

26 864

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

61 600

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61 608

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll

15.0.4420.1017

17 600

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.dll

15.0.4745.1000

66 752

08-Dec-2015

22:00

Microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.dll

15.0.4745.1000

66 752

08-Dec-2015

22:00

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll

15.0.4745.1000

65 240

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

71 320

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71 336

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145 616

08-Dec-2015

22:00

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145 616

08-Dec-2015

22:00

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4745.1000

144 600

08-Dec-2015

22:43

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4745.1000

144 616

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

66 728

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4779.1000

4 854 464

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

34 536

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.spx.webhosting.ribbon.dll

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34 984

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445 120

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125 672

08-Dec-2015

22:45

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4787.1000

1 341 112

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4787.1000

1 341 112

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4787.1000

1 341 112

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22 624

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24 630 368

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19 040

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19 056

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

08-Dec-2015

22:44

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23 648

08-Dec-2015

22:44

Microsoft_office_htmltrans_launcher_util.dll

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

24 176

08-Dec-2015

22:44

Microsoft_office_securestoreservice.dll

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

403 048

08-Dec-2015

22:44

Microsoft_office_server_conversions_launcher_exe

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

76 504

08-Dec-2015

22:44

Microsoft_office_server_conversions_loadbalancer_exe

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

35 040

08-Dec-2015

22:44

Miisactivate.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

23 712

08-Dec-2015

22:46

Miisclient.exe.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Miisclient.exe

4.0.2450.51

830 112

08-Dec-2015

22:46

Miiserver.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiserver.exe

4.0.2450.51

2 902 680

08-Dec-2015

22:46

Miiskmu.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

375 448

08-Dec-2015

22:46

Miisrcw.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39 576

08-Dec-2015

22:46

Miisrcw.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39 576

08-Dec-2015

22:46

Miissettingsprovider.dll

Miissettingsprovider.dll

15.0.4460.1000

15 440

08-Dec-2015

22:46

Mmscntrl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

300 184

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8 016

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ar_sa.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.bg_bg.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ca_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.cs_cz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.da_dk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.de_de.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.el_gr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.en_us.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86 872

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.es_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.et_ee.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.fi_fi.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.fr_fr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.he_il.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.hi_in.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.hr_hr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.hu_hu.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.it_it.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ja_jp.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.kk_kz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ko_kr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.lt_lt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.lv_lv.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.nb_no.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.nl_nl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.pl_pl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.pt_br.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.pt_pt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ro_ro.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.ru_ru.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.sk_sk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.sl_si.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.sr_latn_cs.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.sv_se.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.th_th.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.tr_tr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.uk_ua.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.zh_cn.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.zh_hk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsevent.dll.zh_tw.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

08-Dec-2015

22:46

Mmsmaad.dll.amd64.bd43c831_eaf4_4096_bc94_bf6607110b53

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

583 832

08-Dec-2015

22:46

Mmsmads.dll.amd64.5107b60f_1418_4b38_9a41_4852c2460167

Mmsmads.dll

4.0.2450.51

523 416

08-Dec-2015

22:46

Mmsmaed.dll.amd64.f9ae12a6_b10b_4e64_9016_cf62e1b0534b

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

495 768

08-Dec-2015

22:46

Mmsmaext.dll.amd64.70c9c758_1367_4f9c_abd6_65b0137cffcb

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

473 752

08-Dec-2015

22:46

Mmsmafim.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

84 632

08-Dec-2015

22:46

Mmsmaip.dll.amd64.0a1ff8f6_2a7a_48ff_97ed_015dafad8e34

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

529 560

08-Dec-2015

22:46

Mmsmaxml.dll.amd64.1843e542_3f71_4852_a7b7_3b6c9eb5862b

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

428 184

08-Dec-2015

22:46

Mmsperf.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22 864

08-Dec-2015

22:46

Mmsps.dll.amd64.a6879a20_2b96_4c71_991d_33c78ca00320

Mmsps.dll

4.0.2450.47

177 488

08-Dec-2015

22:46

Mmsscpth.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

3 052 696

08-Dec-2015

22:46

Mmsscrpt.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

165 016

08-Dec-2015

22:46

Mmsserverrcw.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

39 584

08-Dec-2015

22:46

Mmsuihlp.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

954 008

08-Dec-2015

22:46

Mmsuishell.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

199 328

08-Dec-2015

22:46

Mmsutils.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

231 064

08-Dec-2015

22:46

Mmswmi.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

150 680

08-Dec-2015

22:46

Mngctpub.apx_14

Managectpublishing.aspx

Nie dotyczy

5 453

08-Dec-2015

22:45

Mngimgrd.asx

Manageimagerenditions.aspx

Nie dotyczy

9 741

08-Dec-2015

22:45

Mngrb.apx

Manageresultblock.aspx

Nie dotyczy

40 665

08-Dec-2015

22:44

Mngresbl.apx

Manageresultblock.aspx

Nie dotyczy

35 136

08-Dec-2015

22:44

Mngshr.apx

Managesitehitrules.aspx

Nie dotyczy

6 389

08-Dec-2015

22:44

Mngtypes.apx

Managefiletypes.aspx

Nie dotyczy

11 346

08-Dec-2015

22:44

Modwrkflip.aspx

Modwrkflip.aspx

Nie dotyczy

2 344

08-Dec-2015

22:44

Modwrkflip.aspx_14

Modwrkflip.aspx

Nie dotyczy

2 335

08-Dec-2015

22:44

Mp32_png

Mobilepanel32.png

Nie dotyczy

282

08-Dec-2015

11:57

Mrptlb.png

Mreportslibrary.png

Nie dotyczy

289

09-Dec-2015

20:56

Mrscntrl.acx

Manageresultsourcescontrol.ascx

Nie dotyczy

10 807

08-Dec-2015

22:44

Msdym7.dll_osssearch

Msdym7.dll

15.0.4763.1000

950 336

08-Dec-2015

22:44

Msdym7.dll_osssearch2

Msdym7.dll

15.0.4763.1000

950 336

08-Dec-2015

22:44

Msdym7.lex_osssearch

Msdym7.lex

15.0.4751.1000

428 032

08-Dec-2015

22:44

Msdym7.lex_osssearch2

Msdym7.lex

15.0.4751.1000

428 032

08-Dec-2015

22:44

Msft.metads.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

14 536

08-Dec-2015

22:46

Msft.metads.host.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12 496

08-Dec-2015

22:46

Msft.metads.host.gac.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12 496

08-Dec-2015

22:46

Msft.metads.impl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

84 688

08-Dec-2015

22:46

Msft.metadsex.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59 272

08-Dec-2015

22:46

Msgfilt.dll.x64

Msgfilt.dll

15.0.4454.1000

40 040

08-Dec-2015

22:44

Msitehostpubblog.xsl_14

Blog.xsl

Nie dotyczy

8 623

08-Dec-2015

22:46

Msltelem.xml

Elements.xml

Nie dotyczy

3 195

08-Dec-2015

22:45

Msltlstt.xml

Sitemembershiplisttemplate.xml

Nie dotyczy

441

08-Dec-2015

22:45

Msmblist.xml

Microbloglist.xml

Nie dotyczy

654

08-Dec-2015

22:46

Msms_mysite.master

Mysite15.master

Nie dotyczy

33 557

08-Dec-2015

22:46

Msoirmp.dll_0001

Microsoft.office.irm.msoprotector.dll

15.0.4454.1000

47 752

08-Dec-2015

22:44

Mspsfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

3 292

08-Dec-2015

22:46

Mspsfeat.xml_14

Feature.xml

Nie dotyczy

959

08-Dec-2015

22:46

Msscpi.dll

Msscpi.dll

15.0.4763.1000

564 320

08-Dec-2015

22:44

Mssdmn.exe

Mssdmn.exe

15.0.4763.1000

756 320

08-Dec-2015

22:44

Mssearch.exe

Mssearch.exe

15.0.4763.1000

525 000

08-Dec-2015

22:44

Msslad.dll

Msslad.dll

15.0.4763.1000

436 832

08-Dec-2015

22:44

Msspell.dll

Msspell7.dll

15.0.4763.1000

918 120

08-Dec-2015

22:44

Mssph.dll

Mssph.dll

15.0.4763.1000

1 367 648

08-Dec-2015

22:44

Mssrch.dll

Mssrch.dll

15.0.4779.1000

3 397 824

08-Dec-2015

22:44

Mstlay_mysite.master

Mysite.master

Nie dotyczy

22 012

08-Dec-2015

22:46

Mstr4tsc.dll

Mstr4tsc.dll

15.0.4703.1000

109 232

08-Dec-2015

22:44

Msun_mysite.master

Mysite15.master

Nie dotyczy

33 557

08-Dec-2015

22:46

Mswb7.dll_osssearch

Mswb7.dll

15.0.4763.1000

397 944

08-Dec-2015

22:44

Mswb70011.dll_osssearch

Mswb70011.dll

15.0.4763.1000

1 069 184

08-Dec-2015

22:44

Mswb7001e.dll_osssearch

Mswb7001e.dll

15.0.4763.1000

1 069 184

08-Dec-2015

22:44

Mswb70404.dll_osssearch

Mswb70404.dll

15.0.4763.1000

1 067 744

08-Dec-2015

22:44

Mswb70804.dll_osssearch

Mswb70804.dll

15.0.4763.1000

1 069 184

08-Dec-2015

22:44

Mtal_png

Mtal.png

Nie dotyczy

362

09-Dec-2015

20:56

Mtdcl.png

Mtdcl.png

Nie dotyczy

345

09-Dec-2015

20:55

Mtrl.png

Mtrl.png

Nie dotyczy

283

09-Dec-2015

20:54

Mtroirmp.dll_0001

Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll

15.0.4454.1000

41 584

08-Dec-2015

22:44

Multilangtemplate.xml

Transmgmtlibtemplate.xml

Nie dotyczy

1 164

08-Dec-2015

22:44

Multilangtemplates.ascx

Transmgmtlibtemplates.ascx

Nie dotyczy

3 253

08-Dec-2015

22:44

Multilangtemplates.ascx_14

Transmgmtlibtemplates.ascx

Nie dotyczy

3 243

08-Dec-2015

22:44

Mvdesigner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

166 560

08-Dec-2015

22:46

Mvviewer.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

101 016

08-Dec-2015

22:46

Mwpfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

585

08-Dec-2015

22:45

Mwpprovf.xml

Provisionedfiles.xml

Nie dotyczy

1 456

08-Dec-2015

22:45

Mwpprovu.xml

Provisionedui.xml

Nie dotyczy

22 913

08-Dec-2015

22:45

Mydllt.xml

Listtemplate.xml

Nie dotyczy

535

08-Dec-2015

22:46

Mydlsc.xml

Schema.xml

Nie dotyczy

7 307

08-Dec-2015

22:46

Mydocs.debug.js

Mydocs.debug.js

Nie dotyczy

47 308

08-Dec-2015

22:44

Mydocs.js

Mydocs.js

Nie dotyczy

22 757

08-Dec-2015

22:44

Mydocvwp.xml

Mydocviewpage.aspx

Nie dotyczy

6 060

08-Dec-2015

22:46

Mylinks.debug.js

Mylinks.debug.js

Nie dotyczy

4 508

08-Dec-2015

22:44

Mylinks.js

Mylinks.js

Nie dotyczy

1 603

08-Dec-2015

22:44

Mysitecommon.js

Sp.ui.mysitecommon.js

Nie dotyczy

46 127

08-Dec-2015

22:44

Mysitecommondebug.js

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Nie dotyczy

84 299

08-Dec-2015

22:44

Mysitenavigation.js

Sp.ui.mysitenavigation.js

Nie dotyczy

3 386

08-Dec-2015

22:44

Mysitenavigationdebug.js

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Nie dotyczy

5 366

08-Dec-2015

22:44

Mysiterecommendations.js

Mysiterecommendations.js

Nie dotyczy

26 559

08-Dec-2015

22:44

Mysiterecommendationsdebug.js

Mysiterecommendations.debug.js

Nie dotyczy

51 228

08-Dec-2015

22:44

Mysiterecommendationsuidebug.js

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Nie dotyczy

12 426

08-Dec-2015

22:44

Mytopnav_ascx

Mysitetopnavigation.ascx

Nie dotyczy

5 386

08-Dec-2015

22:46

Natlangkorwbrkr.dll_osssearch

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222 320

08-Dec-2015

22:44

Navresizer.js

Navresizer.js

Nie dotyczy

16 766

08-Dec-2015

22:44

Newdocset.aspx_14

Newdocset.aspx

Nie dotyczy

3 250

08-Dec-2015

22:44

Newform.asx_xlatelist

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 276

08-Dec-2015

22:44

Newform.asx_xlatelist_14

Newform.aspx

Nie dotyczy

14 048

08-Dec-2015

22:44

Newimgrd.asx

Newimagerenditionsettings.aspx

Nie dotyczy

10 613

08-Dec-2015

22:45

Newmultilang.aspx

Newtranslationmanagement.aspx

Nie dotyczy

63 960

08-Dec-2015

22:44

Newmultilang.aspx_14

Newtranslationmanagement.aspx

Nie dotyczy

63 501

08-Dec-2015

22:44

Newprofserviceappsettings.aspx

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Nie dotyczy

14 330

08-Dec-2015

22:46

Nightandday.mst

Nightandday.master

Nie dotyczy

23 551

08-Dec-2015

22:45

Nl7data0011.dll_osssearch

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7 868 056

08-Dec-2015

22:44

Nl7data001e.dll_osssearch

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1 048 224

08-Dec-2015

22:44

Nl7data0404.dll_osssearch

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2 571 944

08-Dec-2015

22:44

Nl7data0804.dll_osssearch

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3 680 424

08-Dec-2015

22:44

Nl7models0007.dll_osssearch

Nl7models0007.dll

15.0.4661.1000

6 443 768

08-Dec-2015

22:44

Nl7models0009.dll_osssearch

Nl7models0009.dll

15.0.4751.1000

5 560 568

08-Dec-2015

22:44

Nl7models000a.dll_osssearch

Nl7models000a.dll

15.0.4673.1000

6 150 392

08-Dec-2015

22:44

Nl7models000c.dll_osssearch

Nl7models000c.dll

15.0.4665.1000

5 657 328

08-Dec-2015

22:44

Nlhtml.dll_0002.x64

Nlhtml.dll

15.0.4705.1000

187 568

08-Dec-2015

22:44

Nocrwl.asx

Nocrawlsettings.aspx

Nie dotyczy

8 391

08-Dec-2015

22:45

Nodeprofile_2010_03.xsd

Nodeprofile-2011-08.xsd

Nie dotyczy

1 469

08-Dec-2015

22:44

Noderunner.exe

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42 112

08-Dec-2015

22:44

Noderunner.exe.config

Noderunner.exe.config

Nie dotyczy

4 547

08-Dec-2015

22:44

Node_2009_10.xsd

Node-2009-10.xsd

Nie dotyczy

2 592

08-Dec-2015

22:44

Node_2010_11.xsd

Node-2010-11.xsd

Nie dotyczy

2 597

08-Dec-2015

22:44

Notesmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

121 520

08-Dec-2015

22:46

Noteswebservice.dll.oss.x86

Noteswebservice.dll

15.0.4763.1000

994 912

08-Dec-2015

22:44

Ntma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Ntma.dll

4.0.2450.51

55 952

08-Dec-2015

22:46

Objectlauncher.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

12 968

08-Dec-2015

22:46

Objectschema_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objectschema_storedprocedures.sql

Nie dotyczy

77 710

08-Dec-2015

22:46

Objects_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66

Objects_storedprocedures.moss.sql

Nie dotyczy

386 449

08-Dec-2015

22:46

Objectviewers.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

207 520

08-Dec-2015

22:46

Odffilt.dll.x64

Odffilt.dll

15.0.4763.1000

966 776

08-Dec-2015

22:44

Offfileonet.xml

Onet.xml

Nie dotyczy

17 411

08-Dec-2015

22:44

Offfilt.dll_0002.x64

Offfilt.dll

15.0.4454.1000

326 224

08-Dec-2015

22:44

Offfiltx.dll.x64

Offfiltx.dll

15.0.4771.1000

1 180 376

08-Dec-2015

22:44

Office.odf

Office.odf

15.0.4775.1000

5 241 000

08-Dec-2015

22:44

Offxml.dll

Offxml.dll

15.0.4699.1000

184 496

08-Dec-2015

22:44

Onesitepageeditoradvanceddialogaspx

Advanceddialog.aspx

Nie dotyczy

6 732

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditoraspctrlaspx

Aspctrl.aspx

Nie dotyczy

1 453

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcolorgroupsxml

Colorgroups.xml

Nie dotyczy

11 139

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcontactuscontroldialogaspx

Contactuscontroldialog.aspx

Nie dotyczy

6 407

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcontrolseditortoolbarascx

Editortoolbar.ascx

Nie dotyczy

13 879

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcontrolsribbonmainmenuascx

Ribbonmainmenu.ascx

Nie dotyczy

5 357

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcontrolsrichtextareaascx

Richtextarea.ascx

Nie dotyczy

2 784

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcreatepageaspx

Createpage.aspx

Nie dotyczy

18 659

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcreatepageaspxjs

Createpage.aspx.js

Nie dotyczy

4 761

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcuioverridecss

Cuioverride.css

Nie dotyczy

775

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcustomcolorpickerdialogaspx

Customcolorpickerdialog.aspx

Nie dotyczy

20 971

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcustomcolorstemplatexml

Customcolorstemplate.xml

Nie dotyczy

1 244

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcustomcolorxmlverifyxsd

Customcolorxmlverify.xsd

Nie dotyczy

4 760

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorcustomcssdialogaspx

Customcssdialog.aspx

Nie dotyczy

5 622

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditordefaultaspx

Default.aspx

Nie dotyczy

6 927

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditordocpickeraspx

Docpicker.aspx

Nie dotyczy

6 514

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorfooterdialogaspx

Footerdialog.aspx

Nie dotyczy

10 558

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorheaderdialogaspx

Headerdialog.aspx

Nie dotyczy

12 331

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorhtmlcontroldialogaspx

Htmlcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

6 749

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagepickeraspx

Imagepicker.aspx

Nie dotyczy

21 374

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagepropdialogaspx

Imagepropdialog.aspx

Nie dotyczy

5 831

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagescolorpickersvsquaregradientpng

Svsquaregradient.png

Nie dotyczy

35 433

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesribbontabfadepng

Tabfade.png

Nie dotyczy

132

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab01jpg

G15_01.jpg

Nie dotyczy

334

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab02jpg

G15_02.jpg

Nie dotyczy

481

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab03jpg

G15_03.jpg

Nie dotyczy

907

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab04jpg

G15_04.jpg

Nie dotyczy

1 349

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab05jpg

G15_05.jpg

Nie dotyczy

511

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab06jpg

G15_06.jpg

Nie dotyczy

348

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab07jpg

G15_11.jpg

Nie dotyczy

367

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab08jpg

G15_12.jpg

Nie dotyczy

367

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab09jpg

G15_13.jpg

Nie dotyczy

501

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab10jpg

G15_14.jpg

Nie dotyczy

1 133

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab11jpg

G15_15.jpg

Nie dotyczy

1 075

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab12jpg

G15_16.jpg

Nie dotyczy

1 366

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab13jpg

G15_17.jpg

Nie dotyczy

709

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab14jpg

G15_18.jpg

Nie dotyczy

1 870

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab15jpg

G15_19.jpg

Nie dotyczy

701

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab16jpg

G15_21.jpg

Nie dotyczy

188

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg15tab17jpg

G15_22.jpg

Nie dotyczy

206

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab01jpg

G16_01.jpg

Nie dotyczy

351

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab02jpg

G16_02.jpg

Nie dotyczy

4 254

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab03jpg

G16_03.jpg

Nie dotyczy

403

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab04jpg

G16_11.jpg

Nie dotyczy

431

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab05jpg

G16_12.jpg

Nie dotyczy

1 079

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab06jpg

G16_13.jpg

Nie dotyczy

9 857

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg16tab07jpg

G16_14.jpg

Nie dotyczy

498

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab01jpg

G17_01.jpg

Nie dotyczy

336

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab02jpg

G17_02.jpg

Nie dotyczy

344

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab03jpg

G17_03.jpg

Nie dotyczy

347

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab04jpg

G17_04.jpg

Nie dotyczy

347

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab05jpg

G17_05.jpg

Nie dotyczy

379

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab06jpg

G17_06.jpg

Nie dotyczy

376

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab07jpg

G17_07.jpg

Nie dotyczy

379

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab08jpg

G17_08.jpg

Nie dotyczy

395

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab09jpg

G17_11.jpg

Nie dotyczy

384

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab10jpg

G17_12.jpg

Nie dotyczy

427

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab11jpg

G17_13.jpg

Nie dotyczy

424

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab12jpg

G17_14.jpg

Nie dotyczy

431

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab13jpg

G17_15.jpg

Nie dotyczy

424

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab14jpg

G17_16.jpg

Nie dotyczy

426

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab15jpg

G17_17.jpg

Nie dotyczy

432

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg17tab16jpg

G17_18.jpg

Nie dotyczy

476

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab01jpg

G18_01.jpg

Nie dotyczy

459

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab02jpg

G18_02.jpg

Nie dotyczy

10 979

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab03jpg

G18_03.jpg

Nie dotyczy

11 982

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab04jpg

G18_04.jpg

Nie dotyczy

1 006

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab05jpg

G18_05.jpg

Nie dotyczy

3 532

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab06jpg

G18_06.jpg

Nie dotyczy

803

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg18tab07jpg

G18_07.jpg

Nie dotyczy

733

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab01jpg

G19_01.jpg

Nie dotyczy

356

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab02jpg

G19_02.jpg

Nie dotyczy

4 436

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab03jpg

G19_03.jpg

Nie dotyczy

364

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg19tab04jpg

G19_04.jpg

Nie dotyczy

3 451

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab01jpg

G20_01.jpg

Nie dotyczy

444

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab02jpg

G20_02.jpg

Nie dotyczy

2 120

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab03jpg

G20_03.jpg

Nie dotyczy

1 681

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab04jpg

G20_04.jpg

Nie dotyczy

483

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab05jpg

G20_05.jpg

Nie dotyczy

1 240

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab06jpg

G20_06.jpg

Nie dotyczy

1 757

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab07jpg

G20_07.jpg

Nie dotyczy

4 828

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab08jpg

G20_11.jpg

Nie dotyczy

193

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab09jpg

G20_12.jpg

Nie dotyczy

211

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab10jpg

G20_21.jpg

Nie dotyczy

384

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab11jpg

G20_22.jpg

Nie dotyczy

410

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab12jpg

G20_23.jpg

Nie dotyczy

1 673

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg20tab13jpg

G20_24.jpg

Nie dotyczy

1 580

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg21tab01jpg

G21_01.jpg

Nie dotyczy

683

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg21tab02jpg

G21_02.jpg

Nie dotyczy

20 769

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab01jpg

G22_01.jpg

Nie dotyczy

300

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab02jpg

G22_02.jpg

Nie dotyczy

1 162

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab03jpg

G22_03.jpg

Nie dotyczy

1 175

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg22tab04jpg

G22_04.jpg

Nie dotyczy

1 316

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab01jpg

G23_01.jpg

Nie dotyczy

267

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab02jpg

G23_02.jpg

Nie dotyczy

276

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab03jpg

G23_03.jpg

Nie dotyczy

537

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab04jpg

G23_11.jpg

Nie dotyczy

531

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab05jpg

G23_12.jpg

Nie dotyczy

547

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab06jpg

G23_13.jpg

Nie dotyczy

551

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab07jpg

G23_21.jpg

Nie dotyczy

438

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab08jpg

G23_22.jpg

Nie dotyczy

448

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab09jpg

G23_23.jpg

Nie dotyczy

859

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab10jpg

G23_24.jpg

Nie dotyczy

862

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab11jpg

G23_25.jpg

Nie dotyczy

800

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab12jpg

G23_26.jpg

Nie dotyczy

806

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab13jpg

G23_27.jpg

Nie dotyczy

1 520

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab14jpg

G23_28.jpg

Nie dotyczy

1 375

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab15jpg

G23_29.jpg

Nie dotyczy

1 391

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab16jpg

G23_31.jpg

Nie dotyczy

184

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg23tab17jpg

G23_32.jpg

Nie dotyczy

182

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab01jpg

G24_01.jpg

Nie dotyczy

198

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab02jpg

G24_02.jpg

Nie dotyczy

992

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab03jpg

G24_03.jpg

Nie dotyczy

196

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab04jpg

G24_11.jpg

Nie dotyczy

189

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg24tab05jpg

G24_12.jpg

Nie dotyczy

188

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab01jpg

G37_01.jpg

Nie dotyczy

479

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab02jpg

G37_02.jpg

Nie dotyczy

484

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab03jpg

G37_03.jpg

Nie dotyczy

1 698

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg37tab04jpg

G37_04.jpg

Nie dotyczy

575

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab01jpg

G38_01.jpg

Nie dotyczy

533

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab02jpg

G38_02.jpg

Nie dotyczy

3 830

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab03jpg

G38_03.jpg

Nie dotyczy

723

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab04jpg

G38_04.jpg

Nie dotyczy

919

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab05jpg

G38_05.jpg

Nie dotyczy

928

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab06jpg

G38_06.jpg

Nie dotyczy

1 638

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab07jpg

G38_07.jpg

Nie dotyczy

1 678

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab08jpg

G38_08.jpg

Nie dotyczy

1 669

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab09jpg

G38_11.jpg

Nie dotyczy

193

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg38tab10jpg

G38_12.jpg

Nie dotyczy

212

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg43tab01jpg

G43_1.png

Nie dotyczy

64 578

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg43tab02jpg

G43_2.png

Nie dotyczy

3 386

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylesg46tab01jpg

G46_1.jpg

Nie dotyczy

118 746

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest11jpg

T11.jpg

Nie dotyczy

1 354

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest11tab1jpg

T11_1.jpg

Nie dotyczy

464

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest11tab2jpg

T11_2.jpg

Nie dotyczy

486

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest11tab3jpg

T11_3.jpg

Nie dotyczy

731

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest12jpg

T12.jpg

Nie dotyczy

3 608

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest12tab1jpg

T12_1.jpg

Nie dotyczy

454

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest12tab2jpg

T12_2.jpg

Nie dotyczy

410

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest12tab3jpg

T12_3.jpg

Nie dotyczy

440

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13jpg

T13.jpg

Nie dotyczy

377

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab1jpg

T13_1.jpg

Nie dotyczy

377

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab2jpg

T13_2.jpg

Nie dotyczy

412

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab3jpg

T13_3.jpg

Nie dotyczy

414

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab4jpg

T13_4.jpg

Nie dotyczy

416

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab5jpg

T13_5.jpg

Nie dotyczy

403

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest13tab6jpg

T13_6.jpg

Nie dotyczy

453

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14jpg

T14.jpg

Nie dotyczy

1 896

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14tab1jpg

T14_1.jpg

Nie dotyczy

442

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14tab2jpg

T14_2.jpg

Nie dotyczy

2 038

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14tab3jpg

T14_3.jpg

Nie dotyczy

295

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14tab4jpg

T14_4.jpg

Nie dotyczy

1 022

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest14tab5jpg

T14_5.jpg

Nie dotyczy

703

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25jpg

T25.jpg

Nie dotyczy

19 470

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab1jpg

T25_1.jpg

Nie dotyczy

301

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab2jpg

T25_2.jpg

Nie dotyczy

314

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab3jpg

T25_3.jpg

Nie dotyczy

301

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab4jpg

T25_4.jpg

Nie dotyczy

502

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab5jpg

T25_5.jpg

Nie dotyczy

301

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest25tab6jpg

T25_6.jpg

Nie dotyczy

315

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest26jpg

T26.jpg

Nie dotyczy

2 185

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest26tab1jpg

T26_1.jpg

Nie dotyczy

683

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27jpg

T27.jpg

Nie dotyczy

472

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27tab1jpg

T27_1.jpg

Nie dotyczy

587

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27tab2jpg

T27_2.jpg

Nie dotyczy

430

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27tab3jpg

T27_3.jpg

Nie dotyczy

443

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27tab4jpg

T27_4.jpg

Nie dotyczy

267

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest27tab5jpg

T27_5.jpg

Nie dotyczy

3 124

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest28jpg

T28.jpg

Nie dotyczy

2 483

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest28tab1jpg

T28_1.jpg

Nie dotyczy

830

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest28tab2jpg

T28_2.jpg

Nie dotyczy

865

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest28tab3jpg

T28_3.jpg

Nie dotyczy

1 093

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29jpg

T29.jpg

Nie dotyczy

4 125

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab1jpg

T29_1.jpg

Nie dotyczy

473

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab2jpg

T29_2.jpg

Nie dotyczy

474

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab3jpg

T29_3.jpg

Nie dotyczy

510

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab4jpg

T29_4.jpg

Nie dotyczy

196

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab5jpg

T29_5.jpg

Nie dotyczy

216

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab6jpg

T29_6.jpg

Nie dotyczy

445

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab7jpg

T29_7.jpg

Nie dotyczy

491

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest29tab8jpg

T29_8.jpg

Nie dotyczy

550

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30jpg

T30.jpg

Nie dotyczy

3 715

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab1jpg

T30_1.jpg

Nie dotyczy

541

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab2jpg

T30_2.jpg

Nie dotyczy

708

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab3jpg

T30_3.jpg

Nie dotyczy

528

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab4jpg

T30_4.jpg

Nie dotyczy

194

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab5jpg

T30_5.jpg

Nie dotyczy

209

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab6jpg

T30_6.jpg

Nie dotyczy

226

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab7jpg

T30_7.jpg

Nie dotyczy

480

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab8jpg

T30_8.jpg

Nie dotyczy

522

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest30tab9jpg

T30_9.jpg

Nie dotyczy

1 210

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31jpg

T31.jpg

Nie dotyczy

3 257

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab1jpg

T31_1.jpg

Nie dotyczy

433

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab2jpg

T31_2.jpg

Nie dotyczy

481

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab3jpg

T31_3.jpg

Nie dotyczy

567

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab4jpg

T31_4.jpg

Nie dotyczy

431

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab5jpg

T31_5.jpg

Nie dotyczy

187

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab6jpg

T31_6.jpg

Nie dotyczy

193

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab7jpg

T31_7.jpg

Nie dotyczy

589

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest31tab8jpg

T31_8.jpg

Nie dotyczy

832

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32jpg

T32.jpg

Nie dotyczy

2 314

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab1jpg

T32_1.jpg

Nie dotyczy

478

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab2jpg

T32_2.jpg

Nie dotyczy

490

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab3jpg

T32_3.jpg

Nie dotyczy

440

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab4jpg

T32_4.jpg

Nie dotyczy

446

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab5jpg

T32_5.jpg

Nie dotyczy

591

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab6jpg

T32_6.jpg

Nie dotyczy

685

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab7jpg

T32_7.jpg

Nie dotyczy

1 286

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest32tab8jpg

T32_8.jpg

Nie dotyczy

1 851

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33jpg

T33.jpg

Nie dotyczy

1 344

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab1jpg

T33_1.jpg

Nie dotyczy

1 115

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab2jpg

T33_2.jpg

Nie dotyczy

2 292

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab3jpg

T33_3.jpg

Nie dotyczy

2 009

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab4jpg

T33_4.jpg

Nie dotyczy

423

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab5jpg

T33_5.jpg

Nie dotyczy

982

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab6jpg

T33_6.jpg

Nie dotyczy

3 095

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab7jpg

T33_7.jpg

Nie dotyczy

1 264

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab8jpg

T33_8.jpg

Nie dotyczy

267

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest33tab9jpg

T33_9.jpg

Nie dotyczy

441

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34jpg

T34.jpg

Nie dotyczy

4 954

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab1jpg

T34_1.jpg

Nie dotyczy

744

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab2jpg

T34_2.jpg

Nie dotyczy

760

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab3jpg

T34_3.jpg

Nie dotyczy

751

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab4jpg

T34_4.jpg

Nie dotyczy

746

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab5jpg

T34_5.jpg

Nie dotyczy

260

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest34tab6jpg

T34_6.jpg

Nie dotyczy

285

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest35tab5jpg

T45_5.png

Nie dotyczy

4 987

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest35tab6jpg

T45_6.png

Nie dotyczy

4 254

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36jpg

T36.jpg

Nie dotyczy

502

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab10jpg

T36_10.jpg

Nie dotyczy

3 157

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab11jpg

T36_11.jpg

Nie dotyczy

396

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab12jpg

T36_12.jpg

Nie dotyczy

502

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab13jpg

T36_13.jpg

Nie dotyczy

3 050

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab14jpg

T36_14.jpg

Nie dotyczy

3 053

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab1jpg

T36_1.jpg

Nie dotyczy

311

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab2jpg

T36_2.jpg

Nie dotyczy

356

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab3jpg

T36_3.jpg

Nie dotyczy

3 085

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab4jpg

T36_4.jpg

Nie dotyczy

475

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab5jpg

T36_5.jpg

Nie dotyczy

535

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab6jpg

T36_6.jpg

Nie dotyczy

491

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab7jpg

T36_7.jpg

Nie dotyczy

498

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab8jpg

T36_8.jpg

Nie dotyczy

502

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest36tab9jpg

T36_9.jpg

Nie dotyczy

3 421

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest37jpg

T37.jpg

Nie dotyczy

2 942

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest37tab1jpg

T37_1.jpg

Nie dotyczy

5 331

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest37tab2jpg

T37_2.jpg

Nie dotyczy

1 402

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39jpg

T39.jpg

Nie dotyczy

3 623

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab1jpg

T39_1.jpg

Nie dotyczy

483

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab2jpg

T39_2.jpg

Nie dotyczy

4 860

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab3jpg

T39_3.jpg

Nie dotyczy

1 845

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab4jpg

T39_4.jpg

Nie dotyczy

1 498

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab5jpg

T39_5.jpg

Nie dotyczy

163

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest39tab6jpg

T39_6.jpg

Nie dotyczy

188

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest40jpg

T40.jpg

Nie dotyczy

1 555

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest40tab1jpg

T40_1.jpg

Nie dotyczy

494

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest40tab2jpg

T40_2.jpg

Nie dotyczy

544

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest40tab3jpg

T40_3.jpg

Nie dotyczy

229

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest40tab4jpg

T40_4.jpg

Nie dotyczy

286

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41jpg

T41.jpg

Nie dotyczy

4 761

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41tab1jpg

T41_1.png

Nie dotyczy

4 643

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41tab2jpg

T41_10.png

Nie dotyczy

4 110

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41tab3jpg

T41_2.png

Nie dotyczy

4 629

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41tab4jpg

T41_4.png

Nie dotyczy

4 474

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest41tab5jpg

T41_9.png

Nie dotyczy

3 630

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest42jpg

T42.jpg

Nie dotyczy

4 491

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest42tab1jpg

T42_1.png

Nie dotyczy

3 118

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest42tab2jpg

T42_2.png

Nie dotyczy

97 882

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest42tab3jpg

T42_3.png

Nie dotyczy

3 239

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest42tab4jpg

T42_4.png

Nie dotyczy

4 062

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45jpg

T45.jpg

Nie dotyczy

5 195

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab10jpg

T45_10.png

Nie dotyczy

12 414

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab11jpg

T45_11.png

Nie dotyczy

6 649

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab12jpg

T45_12.png

Nie dotyczy

6 720

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab2jpg

T45_2.png

Nie dotyczy

4 996

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab3jpg

T45_3.png

Nie dotyczy

6 159

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab4jpg

T45_4.png

Nie dotyczy

5 503

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab7jpg

T45_7.png

Nie dotyczy

4 283

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab8jpg

T45_8.png

Nie dotyczy

7 423

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest45tab9jpg

T45_9.png

Nie dotyczy

6 353

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesstylest47jpg

T47.jpg

Nie dotyczy

4 422

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingajpg

A.jpg

Nie dotyczy

60 690

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

69 476

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

88 728

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

105 278

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingejpg

E.jpg

Nie dotyczy

110 443

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesaccountingfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

115 838

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingajpg

A.jpg

Nie dotyczy

111 440

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

64 923

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

73 763

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

55 105

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesadvertisingejpg

E.jpg

Nie dotyczy

79 632

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotiveajpg

A.jpg

Nie dotyczy

60 306

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

147 476

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

88 289

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivedjpg

D.jpg

Nie dotyczy

104 060

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotiveejpg

E.jpg

Nie dotyczy

100 658

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivefjpg

F.jpg

Nie dotyczy

112 445

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesautomotivegjpg

G.jpg

Nie dotyczy

54 657

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingajpg

A.jpg

Nie dotyczy

104 271

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

220 692

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

68 598

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

155 537

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingejpg

E.jpg

Nie dotyczy

85 356

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesclothingfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

120 550

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersajpg

A.jpg

Nie dotyczy

86 843

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

92 195

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputerscjpg

C.jpg

Nie dotyczy

220 464

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

696 413

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersejpg

E.jpg

Nie dotyczy

118 094

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagescomputersfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

160 912

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionajpg

A.jpg

Nie dotyczy

216 902

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

296 515

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructioncjpg

C.jpg

Nie dotyczy

103 865

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructiondjpg

D.jpg

Nie dotyczy

118 089

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionejpg

E.jpg

Nie dotyczy

75 181

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructionfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

219 121

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesconstructiongjpg

G.jpg

Nie dotyczy

852 021

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationajpg

A.jpg

Nie dotyczy

156 944

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

89 871

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

89 436

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

148 761

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationejpg

E.jpg

Nie dotyczy

89 173

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageseducationfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

91 443

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsajpg

A.jpg

Nie dotyczy

178 613

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

349 302

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendscjpg

C.jpg

Nie dotyczy

148 847

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

124 371

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfamilyfriendsejpg

E.jpg

Nie dotyczy

133 548

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinanceajpg

A.jpg

Nie dotyczy

60 571

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

143 994

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

102 513

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancedjpg

D.jpg

Nie dotyczy

113 030

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinanceejpg

E.jpg

Nie dotyczy

90 581

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfinancefjpg

F.jpg

Nie dotyczy

144 784

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodajpg

A.jpg

Nie dotyczy

68 340

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

85 543

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

247 961

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfooddjpg

D.jpg

Nie dotyczy

114 611

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodejpg

E.jpg

Nie dotyczy

106 950

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfoodfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

92 822

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnitureajpg

A.jpg

Nie dotyczy

64 584

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

56 322

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

53 982

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnituredjpg

D.jpg

Nie dotyczy

46 297

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnitureejpg

E.jpg

Nie dotyczy

159 865

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurniturefjpg

F.jpg

Nie dotyczy

67 385

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesfurnituregjpg

G.jpg

Nie dotyczy

498 628

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthajpg

A.jpg

Nie dotyczy

57 308

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

57 826

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

50 490

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

39 370

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthejpg

E.jpg

Nie dotyczy

77 693

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

63 446

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshealthgjpg

G.jpg

Nie dotyczy

316 967

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintajpg

A.jpg

Nie dotyczy

73 910

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

68 406

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

63 391

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

319 937

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintejpg

E.jpg

Nie dotyczy

65 891

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshomemaintfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

63 804

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageshotelsajpg

A.jpg

Nie dotyczy

86 029

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsuranceajpg

A.jpg

Nie dotyczy

138 308

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

78 688

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

49 273

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancedjpg

D.jpg

Nie dotyczy

93 634

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsuranceejpg

E.jpg

Nie dotyczy

96 284

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesinsurancefjpg

F.jpg

Nie dotyczy

141 601

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenajpg

A.jpg

Nie dotyczy

154 269

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

208 939

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardencjpg

C.jpg

Nie dotyczy

133 845

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardendjpg

D.jpg

Nie dotyczy

265 994

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenejpg

E.jpg

Nie dotyczy

153 162

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

151 428

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardengjpg

G.jpg

Nie dotyczy

483 227

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenhjpg

H.jpg

Nie dotyczy

412 170

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenijpg

I.jpg

Nie dotyczy

606 874

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslawngardenjjpg

J.jpg

Nie dotyczy

314 141

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalajpg

A.jpg

Nie dotyczy

73 977

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

50 355

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

84 883

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegaldjpg

D.jpg

Nie dotyczy

1 007 103

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalejpg

E.jpg

Nie dotyczy

83 049

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimageslegalfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

60 800

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingajpg

A.jpg

Nie dotyczy

51 524

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

142 097

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

132 119

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

127 224

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingejpg

E.jpg

Nie dotyczy

47 757

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturingfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

94 129

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmanufacturinggjpg

G.jpg

Nie dotyczy

379 155

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalajpg

A.jpg

Nie dotyczy

93 539

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

65 184

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

89 648

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicaldjpg

D.jpg

Nie dotyczy

35 646

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalejpg

E.jpg

Nie dotyczy

77 416

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesmedicalfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

46 656

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifeajpg

A.jpg

Nie dotyczy

122 065

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

105 110

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

110 883

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifedjpg

D.jpg

Nie dotyczy

134 186

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesnaturewildlifeejpg

E.jpg

Nie dotyczy

81 953

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesajpg

A.jpg

Nie dotyczy

106 430

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

98 938

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliescjpg

C.jpg

Nie dotyczy

100 340

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

64 005

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesejpg

E.jpg

Nie dotyczy

64 706

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

248 936

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesgjpg

G.jpg

Nie dotyczy

130 366

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsupplieshjpg

H.jpg

Nie dotyczy

356 238

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesijpg

I.jpg

Nie dotyczy

156 666

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsuppliesjjpg

J.jpg

Nie dotyczy

458 432

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagespetsupplieskjpg

K.jpg

Nie dotyczy

23 237

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestateajpg

A.jpg

Nie dotyczy

78 114

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatebjpg

B.jpg

Nie dotyczy

51 327

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatecjpg

C.jpg

Nie dotyczy

73 255

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatedjpg

D.jpg

Nie dotyczy

133 799

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestateejpg

E.jpg

Nie dotyczy

107 377

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesrealestatefjpg

F.jpg

Nie dotyczy

113 069

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailajpg

A.jpg

Nie dotyczy

65 089

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

124 826

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

65 672

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretaildjpg

D.jpg

Nie dotyczy

101 787

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailejpg

E.jpg

Nie dotyczy

88 880

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesretailfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

53 030

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonajpg

A.jpg

Nie dotyczy

117 008

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

119 665

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessaloncjpg

C.jpg

Nie dotyczy

51 530

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalondjpg

D.jpg

Nie dotyczy

50 884

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonejpg

E.jpg

Nie dotyczy

54 096

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessalonfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

57 461

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicajpg

A.jpg

Nie dotyczy

307 139

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

323 554

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessceniccjpg

C.jpg

Nie dotyczy

69 128

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

68 035

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicejpg

E.jpg

Nie dotyczy

111 430

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

76 429

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesscenicgjpg

G.jpg

Nie dotyczy

276 851

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsajpg

A.jpg

Nie dotyczy

64 657

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

64 657

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportscjpg

C.jpg

Nie dotyczy

77 445

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

85 878

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsejpg

E.jpg

Nie dotyczy

85 140

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportsgjpg

G.jpg

Nie dotyczy

112 135

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagessportshjpg

H.jpg

Nie dotyczy

86 396

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesajpg

A.jpg

Nie dotyczy

220 237

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

95 602

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturescjpg

C.jpg

Nie dotyczy

244 081

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

171 973

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesejpg

E.jpg

Nie dotyczy

140 138

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestexturesfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

116 874

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationajpg

A.jpg

Nie dotyczy

66 065

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

83 334

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

83 970

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

205 355

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationejpg

E.jpg

Nie dotyczy

73 273

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestransportationfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

66 353

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelajpg

A.jpg

Nie dotyczy

82 431

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

242 919

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelcjpg

C.jpg

Nie dotyczy

246 149

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestraveldjpg

D.jpg

Nie dotyczy

108 565

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelejpg

E.jpg

Nie dotyczy

135 423

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

127 945

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelgjpg

G.jpg

Nie dotyczy

396 806

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelhjpg

H.jpg

Nie dotyczy

100 490

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelijpg

I.jpg

Nie dotyczy

477 089

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestraveljjpg

J.jpg

Nie dotyczy

611 352

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelkjpg

K.jpg

Nie dotyczy

531 481

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelljpg

L.jpg

Nie dotyczy

384 086

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagestravelmjpg

M.jpg

Nie dotyczy

423 548

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsajpg

A.jpg

Nie dotyczy

150 463

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsbjpg

B.jpg

Nie dotyczy

98 677

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationscjpg

C.jpg

Nie dotyczy

302 744

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsdjpg

D.jpg

Nie dotyczy

178 160

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsejpg

E.jpg

Nie dotyczy

90 671

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagesthemeimagesweddingcelebrationsfjpg

F.jpg

Nie dotyczy

157 101

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimagestransparentgif

Transparent.gif

Nie dotyczy

813

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorimageuploader_noactivexaspx

Imageuploader_noactivex.aspx

Nie dotyczy

15 865

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsadvanceddialogjs

Advanceddialog.js

Nie dotyczy

3 129

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsaspctrljs

Aspctrl.js

Nie dotyczy

41 394

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjscolorpickerhsvdialogjs

Colorpickerhsvdialog.js

Nie dotyczy

23 345

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsconfigjs

Config.js

Nie dotyczy

107

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjscontactuscontroldialogaspxjs

Contactuscontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

6 281

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjscustomcolorpickerdialogaspxjs

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Nie dotyczy

22 316

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjscustomcssdialogjs

Customcssdialog.js

Nie dotyczy

784

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsdateutiljs

Dateutil.js

Nie dotyczy

4 370

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsdefaultaspxjs

Default.aspx.js

Nie dotyczy

64 298

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsdocpickeraspxjs

Docpicker.aspx.js

Nie dotyczy

1 812

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsdragdropjs

Draganddrop.js

Nie dotyczy

19 954

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorbigbuttonjs

Big_button.js

Nie dotyczy

1 987

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorbodymenujs

Bodymenu.js

Nie dotyczy

702

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorbuttonjs

Button.js

Nie dotyczy

5 444

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcolorpickerjs

Colorpicker.js

Nie dotyczy

8 803

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcolorpickermenujs

Colorpicker_menu.js

Nie dotyczy

2 948

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcontainerjs

Container.js

Nie dotyczy

2 019

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcontextmenujs

Contextmenu.js

Nie dotyczy

1 250

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcontrolmenujs

Controlmenu.js

Nie dotyczy

2 049

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcontrolsjs

Controls.js

Nie dotyczy

588

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcontrolstatejs

Control_state.js

Nie dotyczy

1 542

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcoredialogsjs

Core.dialogs.js

Nie dotyczy

22 473

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcorejs

Core.js

Nie dotyczy

82 522

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcoremenusjs

Core.menus.js

Nie dotyczy

306

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcorestatejs

Core.state.js

Nie dotyczy

2 238

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcoretablejs

Core.table.js

Nie dotyczy

31 913

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorcoreutilsjs

Core.utils.js

Nie dotyczy

9 381

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditordatajs

Data.js

Nie dotyczy

4 353

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditordebugjs

Debug.js

Nie dotyczy

1 484

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditordomjs

Dom.js

Nie dotyczy

4 812

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditordropdownjs

Dropdown.js

Nie dotyczy

3 744

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorfontsizemenujs

Fontsizemenu.js

Nie dotyczy

564

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorfontstylemenujs

Fontstylemenu.js

Nie dotyczy

857

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorimagemenujs

Imagemenu.js

Nie dotyczy

2 610

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorjsjs

Js.js

Nie dotyczy

2 573

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorlayoutsjs

Layouts.js

Nie dotyczy

3 475

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorlocjs

Loc.js

Nie dotyczy

258

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditormenupanejs

Menupane.js

Nie dotyczy

9 205

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditorsilverlightsupportjs

Silverlightsupport.js

Nie dotyczy

15 210

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjseditortablemenujs

Tablemenu.js

Nie dotyczy

2 013

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsfloatingdivdialogjs

Floatingdivdialog.js

Nie dotyczy

17 641

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsfooterdialogjs

Footerdialog.js

Nie dotyczy

6 069

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsheaderdialogjs

Headerdialog.js

Nie dotyczy

5 485

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjshelppopupjs

Helppopup.js

Nie dotyczy

6 080

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjshtmlcontroldialogaspxjs

Htmlcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

8 805

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsilverlightjs

Silverlight.js

Nie dotyczy

7 680

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsimagepickeraspxjs

Imagepicker.aspx.js

Nie dotyczy

29 922

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsimagepropaspxjs

Imagepropdialog.aspx.js

Nie dotyczy

4 655

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsimageuploadcommonjs

Imageuploadcommon.js

Nie dotyczy

9 505

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsimageuploaderdialogjs

Imageuploaderdialog.js

Nie dotyczy

20 037

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsimageuploaderusagejs

Imageuploaderusage.js

Nie dotyczy

1 792

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsincludecontrolsjs

Controls.js

Nie dotyczy

708

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsincludeutilitiesjs

Utilities.js

Nie dotyczy

200

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsiojs

Io.js

Nie dotyczy

4 416

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjslinkdialogaspxjs

Linkdialog.aspx.js

Nie dotyczy

17 402

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjslinkeditjs

Linkedit.js

Nie dotyczy

1 975

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjslmtcontroldialogaspxjs

Lmtcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

6 916

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjslocationcontroldialogaspxjs

Locationcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

18 841

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsmenusjs

Menus.js

Nie dotyczy

25 023

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsmergecelldialogaspxjs

Mergecelldialog.aspx.js

Nie dotyczy

762

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsmicrosoftajaxjs

Microsoftajax.js

Nie dotyczy

99 358

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsmorecolorsdialogaspxjs

Morecolorsdialog.aspx.js

Nie dotyczy

1 431

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsnavigationaspxjs

Navigation.aspx.js

Nie dotyczy

8 381

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsnewtabledialogaspxjs

Newtabledialog.aspx.js

Nie dotyczy

10 023

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsoldialogjs

Oldialog.js

Nie dotyczy

41 426

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspagebgimagedialogaspxjs

Pagebgimagedialog.aspx.js

Nie dotyczy

2 181

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspagemodeljs

Page_model.js

Nie dotyczy

51 127

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspagepropertiesaspxjs

Pageproperties.aspx.js

Nie dotyczy

4 410

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspagetemplatepropertiesjs

Pagetemplateproperties.aspx.js

Nie dotyczy

2 022

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspagingcontroljs

Pagingcontrol.js

Nie dotyczy

7 720

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjspaypalcontroldialogaspxjs

Paypalcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

7 616

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsphotouploadjs

Photoupload.js

Nie dotyczy

2 573

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsresourcejs

Resource.js

Nie dotyczy

3 723

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsrichtextareajs

Richtextarea.js

Nie dotyczy

10 717

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjssiteinformationcontroldialogaspxjs

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

3 934

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjssizedialogaspxjs

Sizedialog.aspx.js

Nie dotyczy

2 817

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsslideshowcontroldialog2aspxjs

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Nie dotyczy

36 449

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsstocklistcontroldialogaspxjs

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

9 887

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjstablepropertiesdialogaspxjs

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Nie dotyczy

10 265

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjstbitemsjs

Tbitems.js

Nie dotyczy

7 860

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsutilsjs

Utils.js

Nie dotyczy

20 300

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsvalidationjs

Validation.js

Nie dotyczy

1 881

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsvideocontroldialogaspxjs

Videocontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

11 128

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsweathercontroldialogaspxjs

Weathercontroldialog.aspx.js

Nie dotyczy

13 725

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjswhribbonjs

Wh.ribbon.js

Nie dotyczy

87 455

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsxbrowserjs

Xbrowser.js

Nie dotyczy

28 468

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsxhtmljs

Xhtml.js

Nie dotyczy

16 073

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjsxmljs

Xml.js

Nie dotyczy

2 679

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjszonebackgrounddialogaspxjs

Zonebackgrounddialog.aspx.js

Nie dotyczy

27 048

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorjszoneresizejs

Zoneresize.js

Nie dotyczy

15 326

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorlinkdialogaspx

Linkdialog.aspx

Nie dotyczy

17 975

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorlinkeditaspx

Linkedit.aspx

Nie dotyczy

4 208

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorlmtcontroldialogaspx

Lmtcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

8 162

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorlocationcontroldialogaspx

Locationcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

10 520

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditormergecelldialogaspx

Mergecelldialog.aspx

Nie dotyczy

4 471

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditormorecolorsdialogaspx

Morecolorsdialog.aspx

Nie dotyczy

6 416

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditornavigationaspx

Navigation.aspx

Nie dotyczy

11 800

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditornewtabledialogaspx

Newtabledialog.aspx

Nie dotyczy

9 310

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorpagebgimagedialogaspx

Pagebgimagedialog.aspx

Nie dotyczy

7 887

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorpagepropertiesaspx

Pageproperties.aspx

Nie dotyczy

18 953

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorpagetemplatepropertiesaspx

Pagetemplateproperties.aspx

Nie dotyczy

11 634

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorpaypalcontroldialogaspx

Paypalcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

5 942

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorpropertysizesxml

Propertysizes.xml

Nie dotyczy

1 129

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorrootmasterdesigntimeaspx

Rootmasterdesigntime.aspx

Nie dotyczy

3 720

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorsitedesigntoolbarascx

Sitedesigntoolbar.ascx

Nie dotyczy

8 389

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorsiteinformationcontroldialogaspx

Siteinformationcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

5 312

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorsizedialogaspx

Sizedialog.aspx

Nie dotyczy

5 622

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorslideshowcontroldialog2aspx

Slideshowcontroldialog2.aspx

Nie dotyczy

13 900

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorstocklistcontroldialogaspx

Stocklistcontroldialog.aspx

Nie dotyczy

7 660

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditortablepropertiesdialogaspx

Tablepropertiesdialog.aspx

Nie dotyczy

8 634

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorthemelayoutxml

Themelayout.xml

Nie dotyczy

7 562

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditoruploadaspx

Upload.aspx

Nie dotyczy

1 467

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorvideocontroldialogaspx

Videocontroldialog.aspx

Nie dotyczy

6 790

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorvideoprovidersb2xml

Videoprovidersb2.xml

Nie dotyczy

12 856

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorweathercontroldialogaspx

Weathercontroldialog.aspx

Nie dotyczy

8 402

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorwsservicesashx

Services.ashx

Nie dotyczy

106

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorwswhcmduiashx

Whcmdui.ashx

Nie dotyczy

110

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxml0whcmduixml

Whcmdui.xml

Nie dotyczy

120 796

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxmlnonchstylexml

Nonchstyle.xml

Nie dotyczy

19 916

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxmlstylexml

Style.xml

Nie dotyczy

10 677

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslftrlinkssamplexsl

Ftrlinkssample.xsl

Nie dotyczy

643

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslftrlinksxsl

Ftrlinks.xsl

Nie dotyczy

587

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslglblinksxsl

Glblinks.xsl

Nie dotyczy

4 638

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout10xsl

Layout10.xsl

Nie dotyczy

3 346

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout11xsl

Layout11.xsl

Nie dotyczy

3 722

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout12xsl

Layout12.xsl

Nie dotyczy

3 749

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout13xsl

Layout13.xsl

Nie dotyczy

3 945

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout14xsl

Layout14.xsl

Nie dotyczy

4 211

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout15xsl

Layout15.xsl

Nie dotyczy

4 601

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout16xsl

Layout16.xsl

Nie dotyczy

3 687

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout17xsl

Layout17.xsl

Nie dotyczy

3 656

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout18xsl

Layout18.xsl

Nie dotyczy

3 240

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout19xsl

Layout19.xsl

Nie dotyczy

3 243

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout20xsl

Layout20.xsl

Nie dotyczy

3 831

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout21xsl

Layout21.xsl

Nie dotyczy

3 254

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout22xsl

Layout22.xsl

Nie dotyczy

3 582

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout23xsl

Layout23.xsl

Nie dotyczy

4 761

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout24xsl

Layout24.xsl

Nie dotyczy

4 671

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout25xsl

Layout25.xsl

Nie dotyczy

4 774

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout26xsl

Layout26.xsl

Nie dotyczy

4 626

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout27xsl

Layout27.xsl

Nie dotyczy

4 887

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout28xsl

Layout28.xsl

Nie dotyczy

3 307

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout29xsl

Layout29.xsl

Nie dotyczy

3 824

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout30xsl

Layout30.xsl

Nie dotyczy

3 917

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout31xsl

Layout31.xsl

Nie dotyczy

4 039

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout32xsl

Layout32.xsl

Nie dotyczy

3 775

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout33xsl

Layout33.xsl

Nie dotyczy

4 314

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout34xsl

Layout34.xsl

Nie dotyczy

3 924

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout35xsl

Layout35.xsl

Nie dotyczy

3 283

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout36xsl

Layout36.xsl

Nie dotyczy

3 801

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout37xsl

Layout37.xsl

Nie dotyczy

3 292

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout38xsl

Layout38.xsl

Nie dotyczy

3 838

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout39xsl

Layout39.xsl

Nie dotyczy

3 984

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout40xsl

Layout40.xsl

Nie dotyczy

3 614

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout41xsl

Layout41.xsl

Nie dotyczy

5 704

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout42xsl

Layout42.xsl

Nie dotyczy

4 880

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout43xsl

Layout43.xsl

Nie dotyczy

4 372

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout44xsl

Layout44.xsl

Nie dotyczy

2 957

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout45xsl

Layout45.xsl

Nie dotyczy

4 814

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout46xsl

Layout46.xsl

Nie dotyczy

4 372

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheaderlayoutslayout47xsl

Layout47.xsl

Nie dotyczy

4 390

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslheadersamplexsl

Headersample.xsl

Nie dotyczy

1 861

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslleftnavxsl

Leftnav.xsl

Nie dotyczy

5 497

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslnavsamplexsl

Navsample.xsl

Nie dotyczy

4 940

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslsitemapxsl

Sitemap.xsl

Nie dotyczy

1 390

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxslthemexsl

Theme.xsl

Nie dotyczy

18 898

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorxsltopnavxsl

Topnav.xsl

Nie dotyczy

4 720

08-Dec-2015

22:45

Onesitepageeditorzonebackgrounddialogaspx

Zonebackgrounddialog.aspx

Nie dotyczy

25 948

08-Dec-2015

22:45

Onesiteweblayoutimages_tempimage100.jpg

Tempimage100.jpg

Nie dotyczy

3 076

08-Dec-2015

22:45

Onesiteweblayoutimages_tempimage50.jpg

Tempimage50.jpg

Nie dotyczy

1 231

08-Dec-2015

22:45

Onesiteweblayoutxap_silverlightslideshowcontrol.xap

Silverlightslideshowcontrol.xap

Nie dotyczy

198 184

08-Dec-2015

22:45

Onesitewebtemplateslayoutswebconfig

Web.config

Nie dotyczy

993

08-Dec-2015

22:45

Onifiltr.dll.x64

Onifilter.dll

15.0.4779.1000

2 160 824

08-Dec-2015

22:44

Operations.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18

Operations.dll

4.0.2450.51

76 448

08-Dec-2015

22:46

Osafehtm.dll

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

278 712

08-Dec-2015

22:44

Oschps.dll

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4777.1000

299 712

08-Dec-2015

22:44

Oslomb.mast

Oslomb.mast

Nie dotyczy

13 389

08-Dec-2015

22:45

Osrv.conversion.framework.dll

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194 240

08-Dec-2015

22:44

Osrv.conversion.storage.dll

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57 536

08-Dec-2015

22:44

Osrv.conversion.viewerinterface.dll

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28 352

08-Dec-2015

22:44

Osrv.rsx

Osrv.resx

Nie dotyczy

8 765

08-Dec-2015

22:44

Osrvadm.rsx

Officeserveradmin.resx

Nie dotyczy

17 843

08-Dec-2015

22:44

Osrvadml.xml

Officeserveradminlinks.xml

Nie dotyczy

2 312

08-Dec-2015

22:44

Osrvcmdf.xml

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Nie dotyczy

12 664

08-Dec-2015

22:44

Osrvcore.rsx

Osrvcore.resx

Nie dotyczy

33 946

08-Dec-2015

22:44

Osrvintl.dll

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4731.1000

268 512

08-Dec-2015

22:44

Osrv_sandbox.dll

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4781.1000

177 872

08-Dec-2015

22:44

Oss.analyrecdbg_js

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Nie dotyczy

16 290

08-Dec-2015

22:44

Oss.analyrec_js

Search.analyticsrecommendation.js

Nie dotyczy

8 563

08-Dec-2015

22:44

Oss.cntrl.adminlinks.xml

Searchadminlinks.xml

Nie dotyczy

1 259

08-Dec-2015

22:44

Oss.enhanced.adminlinks.xml

Searchadminlinks.xml

Nie dotyczy

2 295

08-Dec-2015

22:44

Oss.enhanced.adminlinks2.xml

Searchadminlinks2.xml

Nie dotyczy

1 517

08-Dec-2015

22:44

Oss.enhanced.searchqueryadmin.xml

Searchqueryadmin.xml

Nie dotyczy

6 638

08-Dec-2015

22:44

Oss.facnavtabdbg_js

Search.facetednavigationtab.debug.js

Nie dotyczy

46 812

08-Dec-2015

22:44

Oss.intl.dll

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4777.1000

962 264

08-Dec-2015

22:44

Oss.powershell.searchcmdlets.xml

Osssearchcmdlets.xml

Nie dotyczy

48 454

08-Dec-2015

22:44

Oss.premiumverticals.provisionedfiles.xml

Provisionedfiles.xml

Nie dotyczy

10 694

08-Dec-2015

22:44

Oss.querybuilder_aspx

Querybuilder.aspx

Nie dotyczy

68 668

08-Dec-2015

22:44

Oss.refconfigdbg_js

Search.refinementconfiguration.debug.js

Nie dotyczy

15 442

08-Dec-2015

22:44

Oss.refconfigdlgdbg_js

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Nie dotyczy

119 748

08-Dec-2015

22:44

Oss.refinerconfig_aspx

Refinementconfigurationdialog.aspx

Nie dotyczy

34 128

08-Dec-2015

22:44

Oss.search.powershell.help_ntrl.xml

Microsoft.office.server.search.dll-help.xml

Nie dotyczy

1 587 104

08-Dec-2015

22:44

Oss.search.powershell.types.xml

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Nie dotyczy

13 016

08-Dec-2015

22:44

Oss.searchresults_aspx

Osssearchresults.aspx

Nie dotyczy

2 819

08-Dec-2015

22:44

Oss.searchresults_aspx_14

Osssearchresults.aspx

Nie dotyczy

9 846

08-Dec-2015

22:44

Oss.taxrefgdbg_js

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Nie dotyczy

8 604

08-Dec-2015

22:44

Oss.tcscsearchresults_aspx

Tcscsearchresults.aspx

Nie dotyczy

34 468

08-Dec-2015

22:44

Oss.tcscsearchresults_aspx_14

Tcscsearchresults.aspx

Nie dotyczy

34 468

08-Dec-2015

22:44

Ossapp.dll

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4757.1000

227 424

08-Dec-2015

22:44

Ossapp.dll_0001

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4757.1000

227 424

08-Dec-2015

22:44

Ossex.dll

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4757.1000

81 504

08-Dec-2015

22:44

Ossex.dll_0001

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4757.1000

81 504

08-Dec-2015

22:44

Osstlb.dll

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Nie dotyczy

90 792

08-Dec-2015

22:44

Packagemanager_2009_10.xsd

Packagemanager-2009-10.xsd

Nie dotyczy

881

08-Dec-2015

22:44

Packagemanager_2010_05.xsd

Packagemanager-2010-05.xsd

Nie dotyczy

970

08-Dec-2015

22:44

Packagemanager_2012_02.xsd

Packagemanager-2012-02.xsd

Nie dotyczy

875

08-Dec-2015

22:44

Packagemodule_2009_10.xsd

Packagemodule-2009-10.xsd

Nie dotyczy

1 436

08-Dec-2015

22:44

Pageslisttemplatexml

Pageslisttemplate.xml

Nie dotyczy

607

08-Dec-2015

22:45

Paglttmp.xml

Pageslisttemplate.xml

Nie dotyczy

515

08-Dec-2015

22:45

Parserserver.exe

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26 720

08-Dec-2015

22:44

Parsingcomponent_2011_01.xsd

Parsingcomponent-2011-01.xsd

Nie dotyczy

2 236

08-Dec-2015

22:44

Pblyfeat.xml

Feature.xml

Nie dotyczy

6 154

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile.xml

Provisionedfiles.xml

Nie dotyczy

7 963

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile.xml_14

Provisionedfiles.xml

Nie dotyczy

10 455

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile2.xml

Provisionedfiles2.xml

Nie dotyczy

609

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile2.xml_14

Provisionedfiles2.xml

Nie dotyczy

2 434

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile3.xml_14

Provisionedfiles3.xml

Nie dotyczy

443

08-Dec-2015

22:45

Pblyprovfile4.xml

Provisionedfiles4.xml

Nie do