Ten artykuł zawiera opis aktualizacji 4504734 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2013 wydanej 13 kwietnia 2021 r.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja wprowadza ulepszenia lokalizacji w opcjach wiadomości aplikacji w celu potwierdzenia lub anulowania zakupu aplikacji dla użytkowników międzynarodowych.

Uwaga: Aby włączyć ulepszenia, musisz zainstalować aktualizację KB 4504736 wraz z tą aktualizacją.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Centrum pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna tylko w przypadku ręcznego pobierania i instalowania z Centrum pobierania Microsoft.

Żądanie skanowania antywirusowego

Firma Microsoft skanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów przy użyciu najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zabezpieczeniami, które pomagają zapobiec nieautoryzowanym zmianom.

Aktualizowanie informacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musisz mieć zainstalowany program Microsoft SharePoint Foundation 2013 z dodatkiem Service Pack 1.

Ponowne uruchamianie informacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielska (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, które mają atrybuty wymienione w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w uniwersalny czas koordynowany (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącymi ustawieniami czasu letniego. Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania określonych operacji na plikach.

x64

informacje o pliku sts-x-none.msp

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Nie dotyczy

395

17.03.2021

16:02

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Nie dotyczy

546

17.03.2021

16:02

Dip.css_14

Dip.css_14

Nie dotyczy

1,781

17.03.2021

03:39

Dip.css

Dip.css

Nie dotyczy

1,781

17.03.2021

03:39

Dip.html_14

Dip.html_14

Nie dotyczy

4,328

17.03.2021

03:39

Dip.html

Dip.html

Nie dotyczy

4,328

17.03.2021

03:39

Dip.js_14

Dip.js_14

Nie dotyczy

63,039

17.03.2021

03:39

Dip.js

Dip.js

Nie dotyczy

63,039

17.03.2021

03:39

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

Nie dotyczy

478

17.03.2021

03:39

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

Nie dotyczy

1,712

17.03.2021

03:39

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

Nie dotyczy

366

17.03.2021

03:39

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

Nie dotyczy

577

17.03.2021

03:39

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

Nie dotyczy

540

17.03.2021

03:39

Messagebanner.js_14

Messagebanner.js_14

Nie dotyczy

4,968

17.03.2021

03:39

Messagebanner.js

Messagebanner.js

Nie dotyczy

4,968

17.03.2021

03:39

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

17.03.2021

03:39

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

17.03.2021

03:39

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

15.0.5271.1000

15,768

17.03.2021

03:39

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5271.1000

15,768

17.03.2021

03:39

O365configuration.xml

O365configuration.xml

Nie dotyczy

405

17.03.2021

03:39

Shellicons.eot

Shellicons.eot

Nie dotyczy

47,960

17.03.2021

03:39

Shellicons.svg

Shellicons.svg

Nie dotyczy

57,730

17.03.2021

03:39

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

Nie dotyczy

47,768

17.03.2021

03:39

Shellicons.woff

Shellicons.woff

Nie dotyczy

26,452

17.03.2021

03:39

Suitenav.js

Suitenav.js

Nie dotyczy

34,319

17.03.2021

03:39

Web.config_sts

Web.config_sts

Nie dotyczy

4,845

17.03.2021

03:39

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

Nie dotyczy

57,288

17.03.2021

03:39

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Nie dotyczy

2,154

17.03.2021

03:39

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

Nie dotyczy

1,078

17.03.2021

03:39

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

Nie dotyczy

18,870

17.03.2021

03:39

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

Nie dotyczy

10,674

17.03.2021

03:39

Acrqdrzenie.asc

Accessrequestsdialog.ascx

Nie dotyczy

3,059

17.03.2021

03:39

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Nie dotyczy

1,145

17.03.2021

03:39

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Nie dotyczy

28,650

17.03.2021

03:39

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

Nie dotyczy

11,376

17.03.2021

03:39

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Nie dotyczy

2,347

17.03.2021

03:39

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Nie dotyczy

9,596

17.03.2021

03:39

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Nie dotyczy

26,945

17.03.2021

03:39

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Nie dotyczy

896

17.03.2021

03:39

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

Nie dotyczy

896

17.03.2021

03:39

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Nie dotyczy

3,861

17.03.2021

03:39

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

Nie dotyczy

3,652

17.03.2021

03:39

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

13,019

17.03.2021

03:39

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

9,266

17.03.2021

03:39

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Nie dotyczy

7,512

17.03.2021

03:39

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Nie dotyczy

9,800

17.03.2021

03:39

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Nie dotyczy

11,755

17.03.2021

03:39

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

17.03.2021

03:39

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

Nie dotyczy

367,044

17.03.2021

03:39

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4,473

17.03.2021

03:39

Addrbook.gif

Addressbook.gif

Nie dotyczy

908

2021-03-16

07:48

Addrole.asx

Addrole.aspx

Nie dotyczy

68,566

17.03.2021

03:39

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Nie dotyczy

61,362

17.03.2021

03:39

Admin.amx

Admin.asmx

Nie dotyczy

86

17.03.2021

03:39

Admin.mas

Admin.master

Nie dotyczy

29,828

17.03.2021

03:39

Admin.smp

Admin.sitemap

Nie dotyczy

15,577

17.03.2021

03:39

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Nie dotyczy

7,764

17.03.2021

03:39

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Nie dotyczy

8,689

17.03.2021

03:39

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Nie dotyczy

5,038

17.03.2021

03:39

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Nie dotyczy

9,937

17.03.2021

03:39

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Nie dotyczy

4,998

17.03.2021

03:39

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Nie dotyczy

1,283

17.03.2021

03:39

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Nie dotyczy

21,099

17.03.2021

03:39

Adminweb.cfg

Adminweb.config

Nie dotyczy

899

17.03.2021

03:39

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Nie dotyczy

9,474

17.03.2021

03:39

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

17.03.2021

03:39

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Nie dotyczy

13,046

17.03.2021

03:39

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Nie dotyczy

8,162

17.03.2021

03:39

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

Nie dotyczy

8,163

17.03.2021

03:39

Sub.amx

Alerts.asmx

Nie dotyczy

88

17.03.2021

03:39

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Nie dotyczy

1,313

17.03.2021

03:39

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Nie dotyczy

8,824

17.03.2021

03:39

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

Nie dotyczy

8,143

17.03.2021

03:39

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

Nie dotyczy

6,808

17.03.2021

03:39

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3,916

17.03.2021

03:39

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2,731

17.03.2021

03:39

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

Nie dotyczy

253

17.03.2021

03:39

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Nie dotyczy

7,122

17.03.2021

03:39

App.mas_mplib

App.master

Nie dotyczy

19,062

17.03.2021

03:39

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Nie dotyczy

9,040

17.03.2021

03:39

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

Nie dotyczy

3,342

17.03.2021

03:39

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

Nie dotyczy

213

17.03.2021

03:39

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

Nie dotyczy

22,542

17.03.2021

03:39

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

Nie dotyczy

11,197

17.03.2021

03:39

Appicon.asx

Appicons.ashx

Nie dotyczy

205

17.03.2021

03:39

Appinv.asx

Appinv.aspx

Nie dotyczy

11,660

17.03.2021

03:39

App.mas

Application.master

Nie dotyczy

13,756

17.03.2021

03:39

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Nie dotyczy

5,259

17.03.2021

03:39

Appasd również.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Nie dotyczy

3,519

17.03.2021

03:39

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Nie dotyczy

4,379

17.03.2021

03:39

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Nie dotyczy

4,106

17.03.2021

03:39

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8,668

17.03.2021

03:39

Appv4.mas

Applicationv4.master

Nie dotyczy

20,553

17.03.2021

03:39

Appmng.sql

Appmng.sql

Nie dotyczy

289,219

17.03.2021

03:39

Appmng.svc

Appmng.svc

Nie dotyczy

375

17.03.2021

03:39

Appmngup.sql

Appmngup.sql

Nie dotyczy

282,966

17.03.2021

03:39

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

Nie dotyczy

5,678

17.03.2021

03:39

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

Nie dotyczy

5,250

17.03.2021

03:39

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

Nie dotyczy

11,198

17.03.2021

03:39

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

Nie dotyczy

6,876

17.03.2021

03:39

Zatwierdź.asx

Approve.aspx

Nie dotyczy

8,991

17.03.2021

03:39

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

Nie dotyczy

3,061

17.03.2021

03:39

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

Nie dotyczy

452

17.03.2021

03:39

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

Nie dotyczy

2,059

17.03.2021

03:39

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Nie dotyczy

1,210

17.03.2021

03:39

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Nie dotyczy

5,396

17.03.2021

03:39

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Nie dotyczy

4,795

17.03.2021

03:39

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Nie dotyczy

4,655

17.03.2021

03:39

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Nie dotyczy

6,541

17.03.2021

03:39

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Nie dotyczy

1,068

17.03.2021

03:39

Auth.amx

Authentication.asmx

Nie dotyczy

96

17.03.2021

03:39

Authen.asx

Authentication.aspx

Nie dotyczy

13,828

17.03.2021

03:39

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Nie dotyczy

1,301

17.03.2021

03:39

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Nie dotyczy

4,939

17.03.2021

03:39

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Nie dotyczy

5,968

17.03.2021

03:39

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

Nie dotyczy

18,404

17.03.2021

03:39

Autofill.js

Autofill.js

Nie dotyczy

10,322

17.03.2021

03:39

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Nie dotyczy

20,576

17.03.2021

03:39

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

Nie dotyczy

8,623

17.03.2021

03:39

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Nie dotyczy

9,653

17.03.2021

03:39

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

Nie dotyczy

7,966

17.03.2021

03:39

Avreport.asx

Avreport.aspx

Nie dotyczy

11,898

17.03.2021

03:39

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Nie dotyczy

4,069

17.03.2021

03:39

Backup.asx

Backup.aspx

Nie dotyczy

15,389

17.03.2021

03:39

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Nie dotyczy

20,577

17.03.2021

03:39

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Nie dotyczy

8,689

17.03.2021

03:39

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Nie dotyczy

10,643

17.03.2021

03:39

Bdc.sql

Bdc.sql

Nie dotyczy

558,446

17.03.2021

03:39

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Nie dotyczy

332

17.03.2021

03:39

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

14,415

17.03.2021

03:39

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Nie dotyczy

3,309

17.03.2021

03:39

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

7,037

17.03.2021

03:39

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

Nie dotyczy

197

17.03.2021

03:39

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Nie dotyczy

402

17.03.2021

03:39

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

Nie dotyczy

383

17.03.2021

03:39

Bform.debug.js

Bform.debug.js

Nie dotyczy

459,758

17.03.2021

03:39

Bform.js

Bform.js

Nie dotyczy

258,656

17.03.2021

03:39

Blank.debug.js

Blank.debug.js

Nie dotyczy

164

17.03.2021

03:39

Blank.js

Blank.js

Nie dotyczy

119

17.03.2021

03:39

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Nie dotyczy

4,045

17.03.2021

03:39

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

Nie dotyczy

468

17.03.2021

03:39

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

Nie dotyczy

462

17.03.2021

03:39

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Nie dotyczy

3,210

17.03.2021

03:39

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.web part

Nie dotyczy

883

17.03.2021

03:39

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

Nie dotyczy

24,734

2021-03-16

07:48

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

Nie dotyczy

105,256

2021-03-16

07:48

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

Nie dotyczy

49,468

2021-03-16

07:48

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

Nie dotyczy

31,724

2021-03-16

07:48

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Nie dotyczy

14,883

17.03.2021

03:39

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

Nie dotyczy

7,637

17.03.2021

03:39

Bpstd.js

Bpstd.js

Nie dotyczy

4,356

17.03.2021

03:39

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Nie dotyczy

2,776

17.03.2021

03:39

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Nie dotyczy

4,216

17.03.2021

03:39

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Nie dotyczy

3,836

17.03.2021

03:39

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Nie dotyczy

8,267

17.03.2021

03:39

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Nie dotyczy

29,344

17.03.2021

03:39

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Nie dotyczy

205

17.03.2021

03:39

Calibri.eot

Calibri.eot

Nie dotyczy

167,788

2021-03-16

07:48

Calibri.svg

Calibri.svg

Nie dotyczy

365,292

2021-03-16

07:48

Calibri.ttf

Calibri.ttf

Nie dotyczy

350,124

2021-03-16

07:48

Calibri.woff

Calibri.woff

Nie dotyczy

184,156

2021-03-16

07:48

Callout.debug.js

Callout.debug.js

Nie dotyczy

84,762

17.03.2021

03:39

Callout.js

Callout.js

Nie dotyczy

26,526

17.03.2021

03:39

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Nie dotyczy

211

17.03.2021

03:39

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

Nie dotyczy

211

17.03.2021

03:39

Calview.gif

Calview.gif

Nie dotyczy

1,615

2021-03-16

07:48

Category.asp_blogcon

Category.aspx

Nie dotyczy

2,649

17.03.2021

03:39

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

Nie dotyczy

205

17.03.2021

03:39

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

Nie dotyczy

200

17.03.2021

03:39

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

Nie dotyczy

60,600

2021-03-16

07:48

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

Nie dotyczy

165,961

2021-03-16

07:48

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

Nie dotyczy

124,584

2021-03-16

07:48

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

Nie dotyczy

79,732

2021-03-16

07:48

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Nie dotyczy

10,758

17.03.2021

03:39

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Nie dotyczy

8,550

17.03.2021

03:39

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Nie dotyczy

7,816

17.03.2021

03:39

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Nie dotyczy

7,536

17.03.2021

03:39

Checkin.asx

Checkin.aspx

Nie dotyczy

16,116

17.03.2021

03:39

Checknames.gif

Checknames.gif

Nie dotyczy

908

2021-03-16

07:48

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Nie dotyczy

10,498

17.03.2021

03:39

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Nie dotyczy

5,782

17.03.2021

03:39

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

Nie dotyczy

2,388

17.03.2021

03:39

Clcnfm.asx

Obiegconfirm.aspx

Nie dotyczy

216

17.03.2021

03:39

Clcnfm.asx_14

Obiegconfirm.aspx

Nie dotyczy

216

17.03.2021

03:39

Appmngclient.config

Client.config

Nie dotyczy

2,159

17.03.2021

03:39

Bdcwebclient.config

Client.config

Nie dotyczy

2,125

17.03.2021

03:39

Becwebserviceclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

1,437

17.03.2021

03:39

Securitytokenclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

3,448

17.03.2021

03:39

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

2,369

17.03.2021

03:39

Topologyclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

982

17.03.2021

03:39

Client.svc

Client.svc

Nie dotyczy

402

17.03.2021

03:39

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

Nie dotyczy

153,736

17.03.2021

03:39

Clientforms.js

Clientforms.js

Nie dotyczy

77,613

17.03.2021

03:39

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

Nie dotyczy

77,565

17.03.2021

03:39

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

Nie dotyczy

41,210

17.03.2021

03:39

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

Nie dotyczy

23,510

17.03.2021

03:39

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

Nie dotyczy

9,805

17.03.2021

03:39

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

Nie dotyczy

294,399

17.03.2021

03:39

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

Nie dotyczy

150,440

17.03.2021

03:39

Close.asx

Closeconnection.aspx

Nie dotyczy

1,866

17.03.2021

03:39

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Nie dotyczy

67,174

17.03.2021

03:39

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Nie dotyczy

6,042

17.03.2021

03:39

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Nie dotyczy

203

17.03.2021

03:39

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

Nie dotyczy

5,376

17.03.2021

03:39

Comval.js

Commonvalidation.js

Nie dotyczy

3,369

17.03.2021

03:39

Compat.bro

Compat.browser

Nie dotyczy

14,781

17.03.2021

03:39

Configdb.sql

Configdb.sql

Nie dotyczy

189,484

17.03.2021

03:39

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Nie dotyczy

22,074

17.03.2021

03:39

Configup.sql

Configup.sql

Nie dotyczy

48,486

17.03.2021

03:39

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

Nie dotyczy

131

17.03.2021

03:39

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

Nie dotyczy

7,246

17.03.2021

03:39

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Nie dotyczy

1,211

17.03.2021

03:39

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

3,715

17.03.2021

03:39

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

3,712

17.03.2021

03:39

Conngps.asx

Conngps.aspx

Nie dotyczy

8,490

17.03.2021

03:39

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

Nie dotyczy

443

17.03.2021

03:39

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Nie dotyczy

7,964

17.03.2021

03:39

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Nie dotyczy

32,312

17.03.2021

03:39

Copy.amx

Copy.asmx

Nie dotyczy

86

17.03.2021

03:39

Copy.asx

Copy.aspx

Nie dotyczy

15,509

17.03.2021

03:39

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Nie dotyczy

1,281

17.03.2021

03:39

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Nie dotyczy

10,337

17.03.2021

03:39

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Nie dotyczy

68,509

17.03.2021

03:39

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Nie dotyczy

2,333

17.03.2021

03:39

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Nie dotyczy

11,267

17.03.2021

03:39

Corbel.eot

Corbel.eot

Nie dotyczy

96,453

2021-03-16

07:48

Corbel.svg

Corbel.svg

Nie dotyczy

185,947

2021-03-16

07:48

Corbel.ttf

Corbel.ttf

Nie dotyczy

200,316

2021-03-16

07:48

Corbel.woff

Corbel.woff

Nie dotyczy

106,184

2021-03-16

07:48

Core.debug.js

Core.debug.js

Nie dotyczy

636,512

17.03.2021

03:39

Core_0.rsx

Core.resx

Nie dotyczy

490,005

17.03.2021

03:39

Corefxup.css

Corefixup.css

Nie dotyczy

469

17.03.2021

03:39

Create.asx

Create.aspx

Nie dotyczy

33,731

17.03.2021

03:39

Create.asx_14

Create.aspx

Nie dotyczy

33,257

17.03.2021

03:39

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Nie dotyczy

7,233

17.03.2021

03:39

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

18,174

17.03.2021

03:39

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Nie dotyczy

2,731

17.03.2021

03:39

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Nie dotyczy

4,182

17.03.2021

03:39

Rltpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Nie dotyczy

4,809

17.03.2021

03:39

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

Nie dotyczy

5,021

17.03.2021

03:39

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

Nie dotyczy

5,021

17.03.2021

03:39

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Nie dotyczy

17,064

17.03.2021

03:39

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Nie dotyczy

3,584

17.03.2021

03:39

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Nie dotyczy

10,792

17.03.2021

03:39

Createws.asx

Createws.aspx

Nie dotyczy

5,078

17.03.2021

03:39

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.5233.1000

1,410,656

17.03.2021

03:39

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.5233.1000

203,664

17.03.2021

03:39

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

Nie dotyczy

7,406

17.03.2021

03:39

Ctp.js

Ctp.js

Nie dotyczy

3,934

17.03.2021

03:39

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Nie dotyczy

10,808

17.03.2021

03:39

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Nie dotyczy

11,913

17.03.2021

03:39

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Nie dotyczy

646,903

17.03.2021

03:39

Cui.js

Cui.js

Nie dotyczy

362,624

17.03.2021

03:39

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

Nie dotyczy

4,529

17.03.2021

03:39

Cvtp.js

Cvtp.js

Nie dotyczy

2,412

17.03.2021

03:39

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Nie dotyczy

5,023

17.03.2021

03:39

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

Nie dotyczy

2,643

17.03.2021

03:39

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Nie dotyczy

48,715

17.03.2021

03:39

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

Nie dotyczy

30,848

17.03.2021

03:39

Datepick.js

Datepicker.js

Nie dotyczy

27,099

17.03.2021

03:39

Datepick.js_14

Datepicker.js

Nie dotyczy

20,413

17.03.2021

03:39

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

3,184

17.03.2021

03:39

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

4,424

17.03.2021

03:39

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

4,240

17.03.2021

03:39

Default.aspx_app

Default.aspx

Nie dotyczy

1,168

17.03.2021

03:39

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

Nie dotyczy

4,026

17.03.2021

03:39

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Nie dotyczy

3,458

17.03.2021

03:39

Default.aspx_mps

Default.aspx

Nie dotyczy

4,102

17.03.2021

03:39

Default.aspx_sts

Default.aspx

Nie dotyczy

4,026

17.03.2021

03:39

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Nie dotyczy

3,882

17.03.2021

03:39

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

Nie dotyczy

2,682

17.03.2021

03:39

Default.asx_forms

Default.aspx

Nie dotyczy

2,788

17.03.2021

03:39

Default.asx_mobile

Default.aspx

Nie dotyczy

1,513

17.03.2021

03:39

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

Nie dotyczy

1,513

17.03.2021

03:39

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Nie dotyczy

2,284

17.03.2021

03:39

Default.asx_trust

Default.aspx

Nie dotyczy

530

17.03.2021

03:39

Default.asx_windows

Default.aspx

Nie dotyczy

522

17.03.2021

03:39

Mriddflt.xml

Default.aspx

Nie dotyczy

1,270

17.03.2021

03:39

Default.mas

Default.master

Nie dotyczy

26,292

17.03.2021

03:39

Default.mas_mplib

Default.master

Nie dotyczy

26,292

17.03.2021

03:39

Default.spc

Default.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Default.spf

Default.spfont

Nie dotyczy

13,976

17.03.2021

03:39

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Nie dotyczy

6,455

17.03.2021

03:39

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

Nie dotyczy

193

17.03.2021

03:39

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Nie dotyczy

4,376

17.03.2021

03:39

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

178,739

17.03.2021

03:39

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

170,271

17.03.2021

03:39

Defloc.asx

Definelocation.aspx

Nie dotyczy

4,002

17.03.2021

03:39

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Nie dotyczy

2,298

17.03.2021

03:39

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Nie dotyczy

2,731

17.03.2021

03:39

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Nie dotyczy

188

17.03.2021

03:39

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

Nie dotyczy

188

17.03.2021

03:39

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Nie dotyczy

12,279

17.03.2021

03:39

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Nie dotyczy

8,062

17.03.2021

03:39

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Nie dotyczy

6,619

17.03.2021

03:39

Delsite.asx

Delsite.aspx

Nie dotyczy

7,267

17.03.2021

03:39

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Nie dotyczy

10,122

17.03.2021

03:39

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

Nie dotyczy

15,800

17.03.2021

03:39

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

Nie dotyczy

6,683

17.03.2021

03:39

Desndat.asx

Designdata.ashx

Nie dotyczy

208

17.03.2021

03:39

Desngal.asx

Designgallery.aspx

Nie dotyczy

3,475

17.03.2021

03:39

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

Nie dotyczy

46,223

17.03.2021

03:39

Designgallery.js

Designgallery.js

Nie dotyczy

28,550

17.03.2021

03:39

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Nie dotyczy

2,329

17.03.2021

03:39

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

Nie dotyczy

5,615

17.03.2021

03:39

Devdash.asx

Devdash.aspx

Nie dotyczy

2,357

17.03.2021

03:39

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

Nie dotyczy

86,004

17.03.2021

03:39

Devdash.js

Devdash.js

Nie dotyczy

36,366

17.03.2021

03:39

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

Nie dotyczy

103

17.03.2021

03:39

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

Nie dotyczy

19,977

17.03.2021

03:39

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

Nie dotyczy

391

17.03.2021

03:39

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Nie dotyczy

1,329

17.03.2021

03:39

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Nie dotyczy

4,677

17.03.2021

03:39

Dialog.mas

Dialog.master

Nie dotyczy

12,646

17.03.2021

03:39

Discbar.asx

Discbar.aspx

Nie dotyczy

2,448

17.03.2021

03:39

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4,735

17.03.2021

03:39

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

14,311

17.03.2021

03:39

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13,786

17.03.2021

03:39

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13,786

17.03.2021

03:39

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13,786

17.03.2021

03:39

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13,786

17.03.2021

03:39

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13,786

17.03.2021

03:39

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13,786

17.03.2021

03:39

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Nie dotyczy

2,428

17.03.2021

03:39

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4,190

17.03.2021

03:39

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13,786

17.03.2021

03:39

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

Nie dotyczy

5,491

17.03.2021

03:39

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Nie dotyczy

3,234

17.03.2021

03:39

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Nie dotyczy

2,702

17.03.2021

03:39

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Nie dotyczy

19,446

17.03.2021

03:39

Dlgframe.css

Dlgframe.css

Nie dotyczy

2,528

17.03.2021

03:39

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Nie dotyczy

5,593

17.03.2021

03:39

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Nie dotyczy

7,789

17.03.2021

03:39

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Nie dotyczy

11,465

17.03.2021

03:39

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Nie dotyczy

7,797

17.03.2021

03:39

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

Nie dotyczy

331

17.03.2021

03:39

Download.asx

Download.aspx

Nie dotyczy

155

17.03.2021

03:39

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Nie dotyczy

870

17.03.2021

03:39

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

Nie dotyczy

160,299

17.03.2021

03:39

Dragdrop.js

Dragdrop.js

Nie dotyczy

85,346

17.03.2021

03:39

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Nie dotyczy

14,863

17.03.2021

03:39

dspsts.amx

dspsts.asmx

Nie dotyczy

179

17.03.2021

03:39

Dws.amx

Dws.asmx

Nie dotyczy

85

17.03.2021

03:39

Dws.asx

Dws.aspx

Nie dotyczy

4,368

17.03.2021

03:39

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1,287

17.03.2021

03:39

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Nie dotyczy

20,223

17.03.2021

03:39

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Nie dotyczy

18,305

17.03.2021

03:39

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12,661

17.03.2021

03:39

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Nie dotyczy

4,167

17.03.2021

03:39

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Nie dotyczy

4,167

17.03.2021

03:39

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Nie dotyczy

12,731

17.03.2021

03:39

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Nie dotyczy

4,167

17.03.2021

03:39

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Nie dotyczy

4,393

17.03.2021

03:39

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Nie dotyczy

4,798

17.03.2021

03:39

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Nie dotyczy

19,005

17.03.2021

03:39

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4,683

17.03.2021

03:39

Editidx.asx

Editindex.aspx

Nie dotyczy

7,133

17.03.2021

03:39

Editnav.asx

Editnav.aspx

Nie dotyczy

6,298

17.03.2021

03:39

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Nie dotyczy

7,201

17.03.2021

03:39

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Nie dotyczy

4,167

17.03.2021

03:39

Editprev.asc

Editpreview.ascx

Nie dotyczy

6,219

17.03.2021

03:39

Editprms.asx

Editprms.aspx

Nie dotyczy

5,371

17.03.2021

03:39

Editrole.asx

Editrole.aspx

Nie dotyczy

69,296

17.03.2021

03:39

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Nie dotyczy

2,574

17.03.2021

03:39

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Nie dotyczy

5,368

17.03.2021

03:39

Emailset.asx

Emailettings.aspx

Nie dotyczy

25,980

17.03.2021

03:39

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Nie dotyczy

73,212

17.03.2021

03:39

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

Nie dotyczy

59,260

17.03.2021

03:39

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Nie dotyczy

38,537

17.03.2021

03:39

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

Nie dotyczy

38,002

17.03.2021

03:39

Błąd asx

Error.aspx

Nie dotyczy

5,011

17.03.2021

03:39

Errv15.mas

Błądv15.master

Nie dotyczy

3,482

17.03.2021

03:39

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5,395

17.03.2021

03:39

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5,386

17.03.2021

03:39

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

Nie dotyczy

202

17.03.2021

03:39

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

8,043

17.03.2021

03:39

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Nie dotyczy

7,907

17.03.2021

03:39

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

Nie dotyczy

498

17.03.2021

03:39

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

Nie dotyczy

243

17.03.2021

03:39

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Nie dotyczy

7,113

17.03.2021

03:39

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Nie dotyczy

5,077

17.03.2021

03:39

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Nie dotyczy

5,418

17.03.2021

03:39

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Nie dotyczy

8,354

17.03.2021

03:39

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Nie dotyczy

7,541

17.03.2021

03:39

Farmyvrs.asx

Farmservers.aspx

Nie dotyczy

4,910

17.03.2021

03:39

Favicon.ico

Favicon.ico

Nie dotyczy

7,886

17.03.2021

16:02

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Nie dotyczy

2,403

17.03.2021

03:39

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Nie dotyczy

2,209

17.03.2021

03:39

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Nie dotyczy

2,172

17.03.2021

03:39

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

Nie dotyczy

18,731

17.03.2021

03:39

Filepreview.js

Filepreview.js

Nie dotyczy

10,123

17.03.2021

03:39

Filter.asx

Filter.aspx

Nie dotyczy

1,679

17.03.2021

03:39

Filter.asx_14

Filter.aspx

Nie dotyczy

1,793

17.03.2021

03:39

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Nie dotyczy

21,014

17.03.2021

03:39

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Nie dotyczy

6,263

17.03.2021

03:39

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Nie dotyczy

208,271

17.03.2021

03:39

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Nie dotyczy

24,858

17.03.2021

03:39

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Nie dotyczy

203,182

17.03.2021

03:39

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Nie dotyczy

25,047

17.03.2021

03:39

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Nie dotyczy

9,869

17.03.2021

03:39

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

Nie dotyczy

1,034

17.03.2021

03:39

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

Nie dotyczy

3,360

17.03.2021

03:39

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

Nie dotyczy

1,544

17.03.2021

03:39

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

Nie dotyczy

15,354

17.03.2021

03:39

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

Nie dotyczy

13,545

17.03.2021

03:39

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

Nie dotyczy

15,461

17.03.2021

03:39

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

Nie dotyczy

15,884

17.03.2021

03:39

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

Nie dotyczy

16,065

17.03.2021

03:39

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

Nie dotyczy

14,209

17.03.2021

03:39

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

Nie dotyczy

15,880

17.03.2021

03:39

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Nie dotyczy

4,065

17.03.2021

03:39

Form.debug.js

Form.debug.js

Nie dotyczy

240,967

17.03.2021

03:39

Form.js

Form.js

Nie dotyczy

128,992

17.03.2021

03:39

Formedt.asx

Formedt.aspx

Nie dotyczy

21,543

17.03.2021

03:39

Forms.amx

Forms.asmx

Nie dotyczy

87

17.03.2021

03:39

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Nie dotyczy

1,283

17.03.2021

03:39

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Nie dotyczy

5,644

17.03.2021

03:39

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

Nie dotyczy

6,812

17.03.2021

03:39

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

Nie dotyczy

8,826

17.03.2021

03:39

Ganttscr.js

Ganttscript.js

Nie dotyczy

4,787

17.03.2021

03:39

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Nie dotyczy

4,617

17.03.2021

03:39

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

Nie dotyczy

1,625

2021-03-16

07:48

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

57,071

17.03.2021

03:39

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

13,722

17.03.2021

03:39

Gear.asx

Gear.aspx

Nie dotyczy

3,255

17.03.2021

03:39

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Nie dotyczy

40,200

17.03.2021

03:39

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

Nie dotyczy

14,901

17.03.2021

03:39

Wprowadzenie.asx

Gettingstarted.aspx

Nie dotyczy

2,904

17.03.2021

03:39

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.web part

Nie dotyczy

834

17.03.2021

03:39

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.web part

Nie dotyczy

915

17.03.2021

03:39

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Nie dotyczy

8,560

17.03.2021

03:39

Jakbcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Nie dotyczy

8,407

17.03.2021

03:39

Grid.gif

Grid.gif

Nie dotyczy

1,610

2021-03-16

07:48

Group_content.js

Group_content.js

Nie dotyczy

2,159

17.03.2021

03:39

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Nie dotyczy

6,616

17.03.2021

03:39

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

Nie dotyczy

15,630

17.03.2021

03:39

Groupboard.js

Groupboard.js

Nie dotyczy

9,088

17.03.2021

03:39

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Nie dotyczy

216

17.03.2021

03:39

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

Nie dotyczy

216

17.03.2021

03:39

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

Nie dotyczy

20,302

17.03.2021

03:39

Gip.js

Groupeditempicker.js

Nie dotyczy

11,630

17.03.2021

03:39

Groups.asx

Groups.aspx

Nie dotyczy

9,600

17.03.2021

03:39

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

Nie dotyczy

158

17.03.2021

03:39

Cycerpo.asx

Healthreport.aspx

Nie dotyczy

6,265

17.03.2021

03:39

Help.asx

Help.aspx

Nie dotyczy

6,803

17.03.2021

03:39

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Nie dotyczy

690

17.03.2021

03:39

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Nie dotyczy

12,286

17.03.2021

03:39

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Nie dotyczy

1,473

17.03.2021

03:39

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Nie dotyczy

6,298

17.03.2021

03:39

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

Nie dotyczy

59,315

17.03.2021

03:39

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

Nie dotyczy

19,494

17.03.2021

03:39

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

Nie dotyczy

211

17.03.2021

03:39

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

Nie dotyczy

878

17.03.2021

16:02

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Nie dotyczy

13,128

17.03.2021

03:39

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

Nie dotyczy

12,545

17.03.2021

03:39

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Nie dotyczy

10,141

17.03.2021

03:39

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Nie dotyczy

862

17.03.2021

03:39

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Nie dotyczy

6,388

17.03.2021

03:39

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Nie dotyczy

6,674

17.03.2021

03:39

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

Nie dotyczy

231

2021-03-16

07:48

Icaccde.gif

Icaccde.gif

Nie dotyczy

222

2021-03-16

07:48

Icbmp.gif

Icbmp.gif

Nie dotyczy

355

2021-03-16

07:48

Icdoc.gif

Icdoc.gif

Nie dotyczy

231

2021-03-16

07:48

Icdocm.gif

Icdocm.gif

Nie dotyczy

236

2021-03-16

07:48

Icdocset.gif

Icdocset.gif

Nie dotyczy

221

2021-03-16

07:48

Icdocx.gif

Icdocx.gif

Nie dotyczy

224

2021-03-16

07:48

Icdot.gif

Icdot.gif

Nie dotyczy

223

2021-03-16

07:48

Icdotm.gif

Icdotm.gif

Nie dotyczy

235

2021-03-16

07:48

Icdotx.gif

Icdotx.gif

Nie dotyczy

221

2021-03-16

07:48

Icgen.gif

Icgen.gif

Nie dotyczy

90

17.03.2021

16:02

Icgif.gif

Icgif.gif

Nie dotyczy

220

2021-03-16

07:48

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

Nie dotyczy

229

2021-03-16

07:48

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

Nie dotyczy

227

2021-03-16

07:48

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

Nie dotyczy

227

2021-03-16

07:48

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

Nie dotyczy

239

2021-03-16

07:48

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

Nie dotyczy

216

2021-03-16

07:48

Icjfif.gif

Icjfif.gif

Nie dotyczy

214

2021-03-16

07:48

Icjpe.gif

Icjpe.gif

Nie dotyczy

214

2021-03-16

07:48

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

Nie dotyczy

214

2021-03-16

07:48

Icjpg.gif

Icjpg.gif

Nie dotyczy

214

2021-03-16

07:48

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

Nie dotyczy

225

2021-03-16

07:48

Icmpd.gif

Icmpd.gif

Nie dotyczy

218

2021-03-16

07:48

Icmpp.gif

Icmpp.gif

Nie dotyczy

222

2021-03-16

07:48

Icmpt.gif

Icmpt.gif

Nie dotyczy

221

2021-03-16

07:48

Icodp.gif

Icodp.gif

Nie dotyczy

354

2021-03-16

07:48

Icods.gif

Icods.gif

Nie dotyczy

369

2021-03-16

07:48

Icodt.gif

Icodt.gif

Nie dotyczy

358

2021-03-16

07:48

Icone.gif

Icone.gif

Nie dotyczy

215

2021-03-16

07:48

Iconp.gif

Iconp.gif

Nie dotyczy

223

2021-03-16

07:48

Icont.gif

Icont.gif

Nie dotyczy

216

2021-03-16

07:48

Icpng.gif

Icpng.gif

Nie dotyczy

349

2021-03-16

07:48

Icpot.gif

Icpot.gif

Nie dotyczy

164

2021-03-16

07:48

Icpotm.gif

Icpotm.gif

Nie dotyczy

233

2021-03-16

07:48

Icpotx.gif

Icpotx.gif

Nie dotyczy

220

2021-03-16

07:48

Icppt.gif

Icppt.gif

Nie dotyczy

168

2021-03-16

07:48

Icpptm.gif

Icpptm.gif

Nie dotyczy

236

2021-03-16

07:48

Icpptx.gif

Icpptx.gif

Nie dotyczy

222

2021-03-16

07:48

Icpub.gif

Icpub.gif

Nie dotyczy

221

2021-03-16

07:48

Ictif.gif

Ictif.gif

Nie dotyczy

355

2021-03-16

07:48

Ictiff.gif

Ictiff.gif

Nie dotyczy

355

2021-03-16

07:48

Icvdw.gif

Icvdw.gif

Nie dotyczy

219

2021-03-16

07:48

Icvdx.gif

Icvdx.gif

Nie dotyczy

231

2021-03-16

07:48

Icvidset.gif

Icvidset.gif

Nie dotyczy

92

2021-03-16

07:48

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

Nie dotyczy

231

2021-03-16

07:48

Icvsd.gif

Icvsd.gif

Nie dotyczy

231

2021-03-16

07:48

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Nie dotyczy

231

2021-03-16

07:48

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

Nie dotyczy

1,290

17.03.2021

03:39

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Nie dotyczy

231

2021-03-16

07:48

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

Nie dotyczy

1,288

17.03.2021

03:39

Icvsl.gif

Icvsl.gif

Nie dotyczy

211

2021-03-16

07:48

Icvss.gif

Icvss.gif

Nie dotyczy

163

2021-03-16

07:48

Icvssm.gif

Icvssm.gif

Nie dotyczy

163

2021-03-16

07:48

Icvssx.gif

Icvssx.gif

Nie dotyczy

163

2021-03-16

07:48

Icvst.gif

Icvst.gif

Nie dotyczy

228

2021-03-16

07:48

Icvstm.gif

Icvstm.gif

Nie dotyczy

228

2021-03-16

07:48

Icvstx.gif

Icvstx.gif

Nie dotyczy

228

2021-03-16

07:48

Icvsx.gif

Icvsx.gif

Nie dotyczy

163

2021-03-16

07:48

Icvtx.gif

Icvtx.gif

Nie dotyczy

228

2021-03-16

07:48

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

Nie dotyczy

220

2021-03-16

07:48

Icxls.gif

Icxls.gif

Nie dotyczy

236

2021-03-16

07:48

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

Nie dotyczy

237

2021-03-16

07:48

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

Nie dotyczy

352

2021-03-16

07:48

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

Nie dotyczy

236

2021-03-16

07:48

Icxlt.gif

Icxlt.gif

Nie dotyczy

229

2021-03-16

07:48

Icxltm.gif

Icxltm.gif

Nie dotyczy

352

2021-03-16

07:48

Icxltx.gif

Icxltx.gif

Nie dotyczy

231

2021-03-16

07:48

Icxsn.gif

Icxsn.gif

Nie dotyczy

214

2021-03-16

07:48

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Nie dotyczy

16,007

17.03.2021

03:39

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

Nie dotyczy

152,255

17.03.2021

03:39

Ie50up.js

Ie50up.js

Nie dotyczy

80,551

17.03.2021

03:39

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

Nie dotyczy

151,449

17.03.2021

03:39

Ie55up.js

Ie55up.js

Nie dotyczy

80,012

17.03.2021

03:39

Iframe.asx

Iframe.aspx

Nie dotyczy

2,029

17.03.2021

03:39

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

Nie dotyczy

1,494

17.03.2021

03:39

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8,772

17.03.2021

03:39

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Nie dotyczy

14,964

17.03.2021

03:39

Imaging.amx

Imaging.asmx

Nie dotyczy

89

17.03.2021

03:39

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Nie dotyczy

1,295

17.03.2021

03:39

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Nie dotyczy

24,227

17.03.2021

03:39

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

Nie dotyczy

85,024

17.03.2021

03:39

Imglib.js

Imglib.js

Nie dotyczy

50,445

17.03.2021

03:39

Impact.eot

Impact.eot

Nie dotyczy

56,550

2021-03-16

07:48

Impact.svg

Impact.svg

Nie dotyczy

162,607

2021-03-16

07:48

Impact.ttf

Impact.ttf

Nie dotyczy

129,012

2021-03-16

07:48

Impact.woff

Impact.woff

Nie dotyczy

76,992

2021-03-16

07:48

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Nie dotyczy

5,800

17.03.2021

03:39

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Nie dotyczy

22,300

17.03.2021

03:39

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Nie dotyczy

5,424

17.03.2021

03:39

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Nie dotyczy

10,385

17.03.2021

03:39

Infopage.asx

Infopage.aspx

Nie dotyczy

3,782

17.03.2021

03:39

Init.debug.js

Init.debug.js

Nie dotyczy

304,096

17.03.2021

03:39

Inplview.asx

Inplview.aspx

Nie dotyczy

2,378

17.03.2021

03:39

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Nie dotyczy

136,957

17.03.2021

03:39

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

Nie dotyczy

57,512

17.03.2021

03:39

Inplview.js

Inplview.js

Nie dotyczy

69,236

17.03.2021

03:39

Inplview.js_14

Inplview.js

Nie dotyczy

39,415

17.03.2021

03:39

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

Nie dotyczy

5,946

17.03.2021

03:39

Irm.asx

Irm.aspx

Nie dotyczy

23,151

17.03.2021

03:39

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Nie dotyczy

8,837

17.03.2021

03:39

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Nie dotyczy

8,437

17.03.2021

03:39

Itcat.gif

Itcat.gif

Nie dotyczy

115

17.03.2021

16:02

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

Nie dotyczy

189

17.03.2021

16:02

Itcontct.gif

Itcontct.gif

Nie dotyczy

208

17.03.2021

16:02

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

Nie dotyczy

12,766

17.03.2021

03:39

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Nie dotyczy

7,771

17.03.2021

03:39

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Nie dotyczy

8,742

17.03.2021

03:39

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Nie dotyczy

11,080

17.03.2021

03:39

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Nie dotyczy

9,225

17.03.2021

03:39

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Nie dotyczy

4,222

17.03.2021

03:39

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Nie dotyczy

17,108

17.03.2021

03:39

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Nie dotyczy

17,457

17.03.2021

03:39

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Nie dotyczy

4,102

17.03.2021

03:39

Item_people.js

Item_person.js

Nie dotyczy

24,413

17.03.2021

03:39

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Nie dotyczy

27,705

17.03.2021

03:39

Item_site.js

Item_site.js

Nie dotyczy

4,544

17.03.2021

03:39

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Nie dotyczy

7,582

17.03.2021

03:39

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Nie dotyczy

3,827

17.03.2021

03:39

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Nie dotyczy

6,608

17.03.2021

03:39

Item_word.js

Item_word.js

Nie dotyczy

4,157

17.03.2021

03:39

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Nie dotyczy

52,428

17.03.2021

03:39

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

Nie dotyczy

308

17.03.2021

16:02

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

Nie dotyczy

127

17.03.2021

16:02

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

Nie dotyczy

222

17.03.2021

16:02

Itp.debug.js

Itp.debug.js

Nie dotyczy

12,586

17.03.2021

03:39

Itp.js

Itp.js

Nie dotyczy

9,525

17.03.2021

03:39

Itposts.gif

Itposts.gif

Nie dotyczy

81

17.03.2021

16:02

Ituser.gif

Ituser.gif

Nie dotyczy

1,595

17.03.2021

03:39

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Nie dotyczy

8,303

17.03.2021

03:39

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Nie dotyczy

20,163

17.03.2021

03:39

Jsgrid.css

Jsgrid.css

Nie dotyczy

27,207

17.03.2021

03:39

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

Nie dotyczy

27,207

17.03.2021

03:39

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Nie dotyczy

1,164,592

17.03.2021

03:39

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

Nie dotyczy

785,068

17.03.2021

03:39

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

Nie dotyczy

109,470

17.03.2021

03:39

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

Nie dotyczy

41,962

17.03.2021

03:39

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Nie dotyczy

436,852

17.03.2021

03:39

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

Nie dotyczy

400,019

17.03.2021

03:39

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

Nie dotyczy

203

17.03.2021

03:39

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

Nie dotyczy

5,536

17.03.2021

03:39

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

Nie dotyczy

11,175

17.03.2021

03:39

Layouts.mas

Layouts.master

Nie dotyczy

13,244

17.03.2021

03:39

Layouts.smp

Layouts.sitemap

Nie dotyczy

24,335

17.03.2021

03:39

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

5,004

17.03.2021

03:39

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Nie dotyczy

13,587

17.03.2021

03:39

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

Nie dotyczy

2,064

17.03.2021

03:39

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Nie dotyczy

895

17.03.2021

03:39

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

Nie dotyczy

471

2021-03-16

07:48

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

Nie dotyczy

479

2021-03-16

07:48

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

Nie dotyczy

604

2021-03-16

07:48

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

Nie dotyczy

171

17.03.2021

16:02

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

Nie dotyczy

501

2021-03-16

07:48

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

Nie dotyczy

510

2021-03-16

07:48

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

Nie dotyczy

484

2021-03-16

07:48

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

Nie dotyczy

482

2021-03-16

07:48

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

Nie dotyczy

504

2021-03-16

07:48

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

Nie dotyczy

433

2021-03-16

07:48

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

Nie dotyczy

433

2021-03-16

07:48

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

Nie dotyczy

433

2021-03-16

07:48

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

Nie dotyczy

433

2021-03-16

07:48

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

Nie dotyczy

355

2021-03-16

07:48

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

Nie dotyczy

363

2021-03-16

07:48

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

Nie dotyczy

356

2021-03-16

07:48

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

Nie dotyczy

600

2021-03-16

07:48

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

Nie dotyczy

462

2021-03-16

07:48

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

Nie dotyczy

481

2021-03-16

07:48

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

Nie dotyczy

604

2021-03-16

07:48

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

Nie dotyczy

604

2021-03-16

07:48

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

Nie dotyczy

464

17.03.2021

16:02

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

Nie dotyczy

540

2021-03-16

07:48

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

Nie dotyczy

540

2021-03-16

07:48

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Nie dotyczy

577

17.03.2021

16:02

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Nie dotyczy

540

17.03.2021

16:02

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

Nie dotyczy

482

2021-03-16

07:48

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

Nie dotyczy

468

2021-03-16

07:48

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

Nie dotyczy

468

17.03.2021

16:02

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

Nie dotyczy

468

17.03.2021

16:02

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

Nie dotyczy

502

2021-03-16

07:48

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

Nie dotyczy

502

17.03.2021

16:02

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

Nie dotyczy

502

2021-03-16

07:48

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

Nie dotyczy

468

2021-03-16

07:48

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

Nie dotyczy

502

2021-03-16

07:48

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

Nie dotyczy

337

2021-03-16

07:48

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

Nie dotyczy

377

17.03.2021

16:02

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

Nie dotyczy

323

2021-03-16

07:48

Link.gif

Link.gif

Nie dotyczy

359

17.03.2021

16:02

Listdata.svc

Listdata.svc

Nie dotyczy

392

17.03.2021

03:39

Listedit.asx

Listedit.aspx

Nie dotyczy

47,609

17.03.2021

03:39

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

Nie dotyczy

46,078

17.03.2021

03:39

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Nie dotyczy

155

17.03.2021

03:39

Listform.asx

Listform.aspx

Nie dotyczy

871

17.03.2021

03:39

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

11,979

17.03.2021

03:39

Lists.amx

Lists.asmx

Nie dotyczy

87

17.03.2021

03:39

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Nie dotyczy

1,283

17.03.2021

03:39

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Nie dotyczy

73,094

17.03.2021

03:39

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Nie dotyczy

25,282

17.03.2021

03:39

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

Nie dotyczy

420

17.03.2021

16:02

Login.asx

Login.aspx

Nie dotyczy

2,598

17.03.2021

03:39

Logusage.asx

Logusage.aspx

Nie dotyczy

14,424

17.03.2021

03:39

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

4,915

17.03.2021

03:39

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Nie dotyczy

62,369

17.03.2021

03:39

Ltcat.gif

Ltcat.gif

Nie dotyczy

402

17.03.2021

16:02

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

Nie dotyczy

375

17.03.2021

16:02

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

Nie dotyczy

409

17.03.2021

16:02

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

Nie dotyczy

396

17.03.2021

16:02

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

Nie dotyczy

390

17.03.2021

16:02

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

Nie dotyczy

422

17.03.2021

16:02

Ltposts.gif

Ltposts.gif

Nie dotyczy

385

17.03.2021

16:02

Managea.asx

Managea.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

5,485

17.03.2021

03:39

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Nie dotyczy

6,684

17.03.2021

03:39

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Nie dotyczy

4,613

17.03.2021

03:39

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Nie dotyczy

11,768

17.03.2021

03:39

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Nie dotyczy

9,523

17.03.2021

03:39

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

Nie dotyczy

10,409

17.03.2021

03:39

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Nie dotyczy

9,277

17.03.2021

03:39

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Nie dotyczy

13,582

17.03.2021

03:39

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

9,289

17.03.2021

03:39

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Nie dotyczy

5,952

17.03.2021

03:39

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Nie dotyczy

3,273

17.03.2021

03:39

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Nie dotyczy

4,571

17.03.2021

03:39

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

Nie dotyczy

4,911

17.03.2021

03:39

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

Nie dotyczy

7,972

17.03.2021

03:39

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Nie dotyczy

18,002

17.03.2021

03:39

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Nie dotyczy

4,743

17.03.2021

03:39

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Nie dotyczy

6,911

17.03.2021

03:39

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Nie dotyczy

4,334

17.03.2021

03:39

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

Nie dotyczy

37,816

17.03.2021

03:39

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

Nie dotyczy

15,210

17.03.2021

03:39

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Nie dotyczy

1,619

17.03.2021

03:39

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Nie dotyczy

2,172

17.03.2021

03:39

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Nie dotyczy

2,645

17.03.2021

03:39

Mbllogin.asx_mobile

Mbgin.aspx

Nie dotyczy

5,361

17.03.2021

03:39

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbgin.aspx

Nie dotyczy

5,337

17.03.2021

03:39

Mblogout.asx_mobile

Mbylgout.aspx

Nie dotyczy

5,003

17.03.2021

03:39

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

Nie dotyczy

4,957

17.03.2021

03:39

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Nie dotyczy

3,598

17.03.2021

03:39

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

Nie dotyczy

3,598

17.03.2021

03:39

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Nie dotyczy

3,603

17.03.2021

03:39

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

Nie dotyczy

3,603

17.03.2021

03:39

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Nie dotyczy

2,567

17.03.2021

03:39

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Nie dotyczy

4,742

17.03.2021

03:39

Meetings.amx

Meetings.asmx

Nie dotyczy

90

17.03.2021

03:39

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Nie dotyczy

1,307

17.03.2021

03:39

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Nie dotyczy

26,921

17.03.2021

03:39

Menu.debug.js

Menu.debug.js

Nie dotyczy

101,574

17.03.2021

03:39

Menu.htc

Menu.htc

Nie dotyczy

21,872

17.03.2021

03:39

Menubar.htc

Menubar.htc

Nie dotyczy

13,961

17.03.2021

03:39

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Nie dotyczy

172

17.03.2021

03:39

Metryki.asx

Metrics.aspx

Nie dotyczy

15,273

17.03.2021

03:39

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.5269.1000

120,720

17.03.2021

03:38

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1,211,112

17.03.2021

03:39

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.5259.1000

2,745,752

17.03.2021

03:38

Osscadmn.dll

Microsoft.search.server.comadmin.dll

Nie dotyczy

36,232

17.03.2021

03:39

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115,904

17.03.2021

03:39

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.5027.1000

71,384

17.03.2021

03:39

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.5163.1000

662,120

17.03.2021

03:39

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.5325.1000

1,483,664

17.03.2021

03:39

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5337.1000

499,096

17.03.2021

02:56

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.5337.1000

434,072

17.03.2021

03:38

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206,616

17.03.2021

03:38

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298,240

17.03.2021

02:56

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4905.1000

630,608

17.03.2021

03:39

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.5337.1000

433,544

17.03.2021

02:56

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

17.03.2021

03:39

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197,424

17.03.2021

02:56

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

17.03.2021

03:39

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

17.03.2021

03:39

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

17.03.2021

03:39

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

Nie dotyczy

223,749

17.03.2021

03:39

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

17.03.2021

03:39

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.5337.1000

26,886,544

17.03.2021

16:02

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

17.03.2021

03:39

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

17.03.2021

03:39

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

17.03.2021

03:39

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

17.03.2021

03:39

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75,912

17.03.2021

03:39

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4989.1000

109,896

17.03.2021

03:39

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.5249.1000

263,048

17.03.2021

03:39

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.5297.1000

1,260,440

17.03.2021

03:39

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

17.03.2021

03:39

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

17.03.2021

03:39

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

17.03.2021

03:39

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

17.03.2021

03:39

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

17.03.2021

03:39

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.5207.1000

16,480

17.03.2021

03:39

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4863.1000

95,488

17.03.2021

03:39

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.5337.1000

180,128

17.03.2021

03:39

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Nie dotyczy

90,792

17.03.2021

03:39

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.5197.1000

563,296

17.03.2021

03:39

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5337.1000

472,472

17.03.2021

03:39

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31,520

17.03.2021

03:39

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

17.03.2021

02:56

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.5337.1000

1,420,696

17.03.2021

03:39

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.5197.1000

2,087,008

17.03.2021

03:39

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

17.03.2021

03:39

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

17.03.2021

03:39

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

17.03.2021

03:39

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

17.03.2021

03:39

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.5267.1000

15,752

17.03.2021

03:39

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

17.03.2021

03:39

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

17.03.2021

03:39

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

17.03.2021

03:39

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

17.03.2021

03:39

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.5085.1000

134,976

17.03.2021

16:02

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.5311.1000

395,160

17.03.2021

03:39

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

17.03.2021

03:39

Minimal.mas

Minimal.master

Nie dotyczy

8,825

17.03.2021

03:39

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Nie dotyczy

8,825

17.03.2021

03:39

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Nie dotyczy

5,738

17.03.2021

03:39

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Nie dotyczy

5,836

17.03.2021

03:39

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Nie dotyczy

5,456

17.03.2021

03:39

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Nie dotyczy

11,725

17.03.2021

03:39

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

Nie dotyczy

12,291

17.03.2021

03:39

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Nie dotyczy

1,315

17.03.2021

03:39

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

67,472

17.03.2021

03:39

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Nie dotyczy

2,731

17.03.2021

03:39

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

Nie dotyczy

2,737

17.03.2021

03:39

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Nie dotyczy

4,163

17.03.2021

03:39

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Nie dotyczy

2,163

17.03.2021

03:39

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Nie dotyczy

3,075

17.03.2021

03:39

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

Nie dotyczy

59,856

17.03.2021

03:39

Mquery.js

Mquery.js

Nie dotyczy

22,239

17.03.2021

03:39

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

Nie dotyczy

506

17.03.2021

03:39

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

Nie dotyczy

483

17.03.2021

03:39

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

Nie dotyczy

487

17.03.2021

03:39

Msoidclil.dll,x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

17.03.2021

03:38

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

17.03.2021

03:39

Msoidres.dll,x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

17.03.2021

03:38

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

17.03.2021

03:39

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

Nie dotyczy

498

17.03.2021

03:39

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslidszkoow.web part

Nie dotyczy

733

17.03.2021

03:39

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.web part

Nie dotyczy

739

17.03.2021

03:39

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

Nie dotyczy

799

17.03.2021

03:39

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

Nie dotyczy

492

17.03.2021

03:39

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

Nie dotyczy

495

17.03.2021

03:39

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

Nie dotyczy

475

17.03.2021

03:39

Mtcat.gif

Mtcat.gif

Nie dotyczy

197

17.03.2021

16:02

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

Nie dotyczy

193

17.03.2021

16:02

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

Nie dotyczy

137

17.03.2021

16:02

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

Nie dotyczy

396

17.03.2021

16:02

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

Nie dotyczy

377

17.03.2021

16:02

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

Nie dotyczy

390

17.03.2021

16:02

Mtposts.gif

Mtposts.gif

Nie dotyczy

197

17.03.2021

16:02

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Nie dotyczy

1,050

17.03.2021

03:39

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Nie dotyczy

3,521

17.03.2021

03:39

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Nie dotyczy

4,724

17.03.2021

03:39

Mwpstg.asx

Wołodek.aspx

Nie dotyczy

14,042

17.03.2021

03:39

Mwsdef.mas_mplib

M/sdefault.master

Nie dotyczy

26,950

17.03.2021

03:39

Mwsv15.mas_mplib

Wichafaultv15.master

Nie dotyczy

30,580

17.03.2021

03:39

Mwsv4.mas_mplib

M/sdefaultv4.master

Nie dotyczy

27,509

17.03.2021

03:39

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

Nie dotyczy

5,239

17.03.2021

03:39

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Nie dotyczy

13,142

17.03.2021

03:39

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

Nie dotyczy

6,818

17.03.2021

03:39

Navitem.asc

Navitem.ascx

Nie dotyczy

99

17.03.2021

03:39

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Nie dotyczy

7,337

17.03.2021

03:39

New.asx

New.aspx

Nie dotyczy

61,372

17.03.2021

03:39

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

Nie dotyczy

6,664

17.03.2021

03:39

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Nie dotyczy

4,197

17.03.2021

03:39

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Nie dotyczy

7,208

17.03.2021

03:39

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

2,762

17.03.2021

03:39

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

4,197

17.03.2021

03:39

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Nie dotyczy

6,557

17.03.2021

03:39

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Nie dotyczy

4,197

17.03.2021

03:39

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Nie dotyczy

4,796

17.03.2021

03:39

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Nie dotyczy

19,741

17.03.2021

03:39

Newlink.asx

Newlink.aspx

Nie dotyczy

9,284

17.03.2021

03:39

Newmws.asx

Newmws.aspx

Nie dotyczy

18,858

17.03.2021

03:39

Newnav.asx

Newnav.aspx

Nie dotyczy

6,130

17.03.2021

03:39

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Nie dotyczy

4,197

17.03.2021

03:39

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Nie dotyczy

2,777

17.03.2021

03:39

Newprev.asc

Newpreview.ascx

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Nie dotyczy

18,686

17.03.2021

03:39

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Nie dotyczy

10,513

17.03.2021

03:39

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Nie dotyczy

2,570

17.03.2021

03:39

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

Nie dotyczy

101,533

17.03.2021

03:39

Non_ie.js

Non_ie.js

Nie dotyczy

59,623

17.03.2021

03:39

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

Nie dotyczy

11,676

17.03.2021

03:39

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

Nie dotyczy

2,196

17.03.2021

03:39

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

13,569

17.03.2021

03:39

Offline.debug.js

Offline.debug.js

Nie dotyczy

7,585

17.03.2021

03:39

Offline.js

Offline.js

Nie dotyczy

3,595

17.03.2021

03:39

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.5337.1000

1,489,304

17.03.2021

03:39

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.5085.1000

96,848

17.03.2021

03:39

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Nie dotyczy

13,658

17.03.2021

03:39

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

17.03.2021

03:39

Onenote.ashx

Onenote.ashx

Nie dotyczy

89

17.03.2021

03:39

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.5223.1000

517,008

17.03.2021

03:39

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.5337.1000

2,617,752

17.03.2021

03:39

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.5233.1000

2,151,312

17.03.2021

03:39

Openfold.gif

Openfold.gif

Nie dotyczy

142

2021-03-16

07:48

Osfserver.resx

Osfserver.resx

Nie dotyczy

45,025

17.03.2021

03:39

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

Nie dotyczy

29,416

17.03.2021

03:39

Oslo.prev

Oslo.preview

Nie dotyczy

10,159

17.03.2021

03:39

Owners.asx

Owners.aspx

Nie dotyczy

5,602

17.03.2021

03:39

Ows.debug.js

Ows.debug.js

Nie dotyczy

511,037

17.03.2021

03:39

Ows.js

Ows.js

Nie dotyczy

265,328

17.03.2021

03:39

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

Nie dotyczy

9,579

17.03.2021

03:39

Owsbrows.js

Owsbrows.js

Nie dotyczy

6,113

17.03.2021

03:39

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

Nie dotyczy

481

17.03.2021

03:39

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

Nie dotyczy

5,251

17.03.2021

03:39

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

Nie dotyczy

5,247

17.03.2021

03:39

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

Nie dotyczy

5,246

17.03.2021

03:39

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

Nie dotyczy

5,247

17.03.2021

03:39

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

Nie dotyczy

5,249

17.03.2021

03:39

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

Nie dotyczy

5,251

17.03.2021

03:39

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

Nie dotyczy

5,251

17.03.2021

03:39

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

Nie dotyczy

5,248

17.03.2021

03:39

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

Nie dotyczy

5,250

17.03.2021

03:39

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

Nie dotyczy

5,248

17.03.2021

03:39

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

Nie dotyczy

5,243

17.03.2021

03:39

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

Nie dotyczy

5,246

17.03.2021

03:39

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

Nie dotyczy

5,246

17.03.2021

03:39

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

Nie dotyczy

5,246

17.03.2021

03:39

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

Nie dotyczy

5,246

17.03.2021

03:39

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

Nie dotyczy

5,246

17.03.2021

03:39

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

Nie dotyczy

5,246

17.03.2021

03:39

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

Nie dotyczy

5,246

17.03.2021

03:39

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

Nie dotyczy

5,246

17.03.2021

03:39

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

Nie dotyczy

5,246

17.03.2021

03:39

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

Nie dotyczy

5,246

17.03.2021

03:39

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

Nie dotyczy

5,245

17.03.2021

03:39

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

Nie dotyczy

3,110

17.03.2021

03:39

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

Nie dotyczy

3,121

17.03.2021

03:39

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

Nie dotyczy

3,122

17.03.2021

03:39

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

Nie dotyczy

3,121

17.03.2021

03:39

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

Nie dotyczy

3,116

17.03.2021

03:39

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

Nie dotyczy

3,118

17.03.2021

03:39

Password.asx

Password.aspx

Nie dotyczy

8,483

17.03.2021

03:39

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Nie dotyczy

8,443

17.03.2021

03:39

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Nie dotyczy

7,284

17.03.2021

03:39

People.amx

People.asmx

Nie dotyczy

88

17.03.2021

03:39

People.asx

People.aspx

Nie dotyczy

22,688

17.03.2021

03:39

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Nie dotyczy

1,285

17.03.2021

03:39

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Nie dotyczy

9,093

17.03.2021

03:39

Perms.amx

Permissions.asmx

Nie dotyczy

94

17.03.2021

03:39

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1,315

17.03.2021

03:39

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Nie dotyczy

13,698

17.03.2021

03:39

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Nie dotyczy

18,411

17.03.2021

03:39

Picker.asx

Picker.aspx

Nie dotyczy

7,885

17.03.2021

03:39

Picker.asx_14

Picker.aspx

Nie dotyczy

8,613

17.03.2021

03:39

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Nie dotyczy

8,912

17.03.2021

03:39

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

Nie dotyczy

8,739

17.03.2021

03:39

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Nie dotyczy

85,910

17.03.2021

03:39

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

Nie dotyczy

126,114

17.03.2021

03:39

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

Nie dotyczy

3

17.03.2021

03:39

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

Nie dotyczy

16,089

17.03.2021

03:39

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

Nie dotyczy

8,700

17.03.2021

03:39

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Nie dotyczy

590

17.03.2021

03:39

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

17.03.2021

03:39

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nie dotyczy

599

17.03.2021

03:39

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,496

17.03.2021

03:39

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Nie dotyczy

590

17.03.2021

03:39

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

17.03.2021

03:39

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nie dotyczy

599

17.03.2021

03:39

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

17.03.2021

03:39

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nie dotyczy

606

17.03.2021

03:39

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

17.03.2021

03:39

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nie dotyczy

600

17.03.2021

03:39

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

17.03.2021

03:39

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Nie dotyczy

592

17.03.2021

03:39

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

17.03.2021

03:39

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Nie dotyczy

597

17.03.2021

03:39

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

17.03.2021

03:39

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Nie dotyczy

605

17.03.2021

03:39

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

17.03.2021

03:39

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Nie dotyczy

611

17.03.2021

03:39

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12,496

17.03.2021

03:39

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Nie dotyczy

590

17.03.2021

03:39

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

17.03.2021

03:39

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Nie dotyczy

595

17.03.2021

03:39

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

17.03.2021

03:39

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Nie dotyczy

601

17.03.2021

03:39

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

17.03.2021

03:39

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nie dotyczy

599

17.03.2021

03:39

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

17.03.2021

03:39

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nie dotyczy

606

17.03.2021

03:39

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

17.03.2021

03:39

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nie dotyczy

600

17.03.2021

03:39

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

17.03.2021

03:39

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Nie dotyczy

593

17.03.2021

03:39

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

17.03.2021

03:39

Polc.asx

Policy.aspx

Nie dotyczy

14,387

17.03.2021

03:39

Złcanon.asx

Policyanon.aspx

Nie dotyczy

7,109

17.03.2021

03:39

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Nie dotyczy

116,092

17.03.2021

03:39

Jecrle.asx

Policyroleedit.aspx

Nie dotyczy

116,100

17.03.2021

03:39

Jecrls.asx

Policyroles.aspx

Nie dotyczy

10,688

17.03.2021

03:39

Posiewcusr.asx

Policyuser.aspx

Nie dotyczy

10,142

17.03.2021

03:39

Złamicere.asx

Policyuseredit.aspx

Nie dotyczy

12,411

17.03.2021

03:39

Popup.mas

Popup.master

Nie dotyczy

3,088

17.03.2021

03:39

Portal.asx

Portal.aspx

Nie dotyczy

9,896

17.03.2021

03:39

Post.asp_blogcon

Post.aspx

Nie dotyczy

3,153

17.03.2021

03:39

Privacy.asx

Privacy.aspx

Nie dotyczy

8,269

17.03.2021

03:39

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Nie dotyczy

16,270

17.03.2021

03:39

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

Nie dotyczy

16,037

17.03.2021

03:39

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Nie dotyczy

1,605

17.03.2021

03:39

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

Nie dotyczy

878

17.03.2021

16:02

Proxysel.asx

Proxysection.ascx

Nie dotyczy

5,393

17.03.2021

03:39

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.4939.1000

564,544

17.03.2021

03:39

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

Nie dotyczy

273

17.03.2021

03:39

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.4939.1000

825,664

17.03.2021

03:39

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

Nie dotyczy

273

17.03.2021

03:39

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

Nie dotyczy

181

17.03.2021

03:39

Pubback.asx

Publishback.aspx

Nie dotyczy

4,934

17.03.2021

03:39

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Nie dotyczy

10,886

17.03.2021

03:39

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Nie dotyczy

217,711

17.03.2021

03:39

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Nie dotyczy

199,982

17.03.2021

03:39

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

Nie dotyczy

130,124

17.03.2021

03:39

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

Nie dotyczy

69,543

17.03.2021

03:39

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Nie dotyczy

8,030

17.03.2021

03:39

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

Nie dotyczy

3,208

17.03.2021

03:39

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Nie dotyczy

6,023

17.03.2021

03:39

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Nie dotyczy

3,790

17.03.2021

03:39

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Nie dotyczy

16,593

17.03.2021

03:39

Reghost.asx

Reghost.aspx

Nie dotyczy

7,879

17.03.2021

03:39

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Nie dotyczy

21,661

17.03.2021

03:39

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Nie dotyczy

4,058

17.03.2021

03:39

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Nie dotyczy

10,073

17.03.2021

03:39

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

Nie dotyczy

1,762

17.03.2021

03:39

Jaksite.asx

Reindexsitedialog.aspx

Nie dotyczy

1,771

17.03.2021

03:39

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Nie dotyczy

8,676

17.03.2021

03:39

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Nie dotyczy

16,619

17.03.2021

03:39

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Nie dotyczy

3,946

17.03.2021

03:39

Reorder.asx

Reorder.aspx

Nie dotyczy

11,743

17.03.2021

03:39

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Nie dotyczy

3,259

17.03.2021

03:39

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Nie dotyczy

3,272

17.03.2021

03:39

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Nie dotyczy

4,357

17.03.2021

03:39

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

3,860

17.03.2021

03:39

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

3,750

17.03.2021

03:39

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

2,625

17.03.2021

03:39

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Nie dotyczy

6,562

17.03.2021

03:39

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Nie dotyczy

6,425

17.03.2021

03:39

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

Nie dotyczy

7,673

17.03.2021

03:39

Isswfresources.resx

Resources.resx

Nie dotyczy

2,072

17.03.2021

03:39

Restore.asx

Restore.aspx

Nie dotyczy

16,105

17.03.2021

03:39

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Nie dotyczy

22,878

17.03.2021

03:39

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Nie dotyczy

7,381

17.03.2021

03:39

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Nie dotyczy

6,160

17.03.2021

03:39

Zapytaniepxform.asx

Zapytaniepxform.aspx

Nie dotyczy

6,497

17.03.2021

03:39

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

Nie dotyczy

4,614

17.03.2021

03:39

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

Nie dotyczy

46,291

17.03.2021

03:39

Roamingapps.js

Roamingapps.js

Nie dotyczy

19,190

17.03.2021

03:39

Role.asx

Role.aspx

Nie dotyczy

11,001

17.03.2021

03:39

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Nie dotyczy

3,480

17.03.2021

03:39

Rtednvidia.asx

Rtedialog.aspx

Nie dotyczy

10,212

17.03.2021

03:39

Rtednvidia.mas

Rtedialog.master

Nie dotyczy

3,199

17.03.2021

03:39

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

Nie dotyczy

3,153

17.03.2021

03:39

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Nie dotyczy

8,044

17.03.2021

03:39

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

4,696

17.03.2021

03:39

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

Nie dotyczy

8,570

17.03.2021

03:39

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Nie dotyczy

5,198

17.03.2021

03:39

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Nie dotyczy

17,496

17.03.2021

03:39

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

3,583

17.03.2021

03:39

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Nie dotyczy

7,063

17.03.2021

03:39

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Nie dotyczy

28,102

17.03.2021

03:39

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Nie dotyczy

200

17.03.2021

03:39

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Nie dotyczy

11,428

17.03.2021

03:39

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Nie dotyczy

5,674

17.03.2021

03:39

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

Nie dotyczy

6,013

17.03.2021

03:39

Seattle.mas

Seattle.master

Nie dotyczy

29,925

17.03.2021

03:39

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

Nie dotyczy

29,925

17.03.2021

03:39

Seattle.prev

Seattle.preview

Nie dotyczy

10,725

17.03.2021

03:39

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

Nie dotyczy

443

17.03.2021

03:39

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Nie dotyczy

5,141

17.03.2021

03:39

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Nie dotyczy

6,801

17.03.2021

03:39

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Nie dotyczy

5,398

17.03.2021

03:39

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Nie dotyczy

3,916

17.03.2021

03:39

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Nie dotyczy

5,358

17.03.2021

03:39

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Nie dotyczy

8,606

17.03.2021

03:39

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Nie dotyczy

4,908

17.03.2021

03:39

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Nie dotyczy

4,982

17.03.2021

03:39

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Nie dotyczy

9,385

17.03.2021

03:39

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Nie dotyczy

8,459

17.03.2021

03:39

Slluspp.asx

Selectwebapplication.aspx

Nie dotyczy

5,356

17.03.2021

03:39

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

Nie dotyczy

12,745

17.03.2021

03:39

Server.asx

Server.aspx

Nie dotyczy

9,131

17.03.2021

03:39

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Nie dotyczy

4,890

17.03.2021

03:39

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Nie dotyczy

4,334

17.03.2021

03:39

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Nie dotyczy

2,991

17.03.2021

03:39

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Nie dotyczy

4,443

17.03.2021

03:39

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Nie dotyczy

4,034

17.03.2021

03:39

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Nie dotyczy

10,169

17.03.2021

03:39

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Nie dotyczy

4,101

17.03.2021

03:39

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Nie dotyczy

8,692

17.03.2021

03:39

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Nie dotyczy

7,059

17.03.2021

03:39

Setanon.asx

Setanon.aspx

Nie dotyczy

12,399

17.03.2021

03:39

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Nie dotyczy

7,631

17.03.2021

03:39

Settings.asx

Settings.aspx

Nie dotyczy

3,673

17.03.2021

03:39

Settings.asx_14

Settings.aspx

Nie dotyczy

9,565

17.03.2021

03:39

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5337.1000

1,080,216

17.03.2021

03:38

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Nie dotyczy

212

17.03.2021

03:39

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

Nie dotyczy

212

17.03.2021

03:39

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

Nie dotyczy

94

17.03.2021

03:39

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Nie dotyczy

1,297

17.03.2021

03:39

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Nie dotyczy

4,036

17.03.2021

03:39

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Nie dotyczy

5,297

17.03.2021

03:39

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

Nie dotyczy

9,838

17.03.2021

03:39

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Nie dotyczy

6,974

17.03.2021

03:39

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Nie dotyczy

6,769

17.03.2021

03:39

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

Nie dotyczy

98

17.03.2021

03:39

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1,349

17.03.2021

03:39

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Nie dotyczy

25,799

17.03.2021

03:39

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

Nie dotyczy

13,976

17.03.2021

03:39

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

61,362

17.03.2021

03:39

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Nie dotyczy

18,000

17.03.2021

03:39

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

Nie dotyczy

71,639

17.03.2021

03:39

Sharing.js

Sharing.js

Nie dotyczy

27,124

17.03.2021

03:39

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

Nie dotyczy

689

17.03.2021

03:39

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

Nie dotyczy

8,832

17.03.2021

03:39

Signout.asx

Signout.aspx

Nie dotyczy

1,509

17.03.2021

03:39

Sigstore.cer

Sigstore.cer

Nie dotyczy

689

17.03.2021

03:39

Sigstore.dll

Sigstore.dll

Nie dotyczy

8,816

17.03.2021

03:39

Silverlight.js_script

Silverlight.js

Nie dotyczy

7,950

17.03.2021

03:39

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.web Part

Nie dotyczy

669

17.03.2021

03:39

Simple.mas

Simple.master

Nie dotyczy

10,243

17.03.2021

03:39

Simpv4.mas

Simplev4.master

Nie dotyczy

6,530

17.03.2021

03:39

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Nie dotyczy

12,299

17.03.2021

03:39

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Nie dotyczy

10,242

17.03.2021

03:39

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Nie dotyczy

10,522

17.03.2021

03:39

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9,189

17.03.2021

03:39

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Nie dotyczy

3,632

17.03.2021

03:39

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

Nie dotyczy

90

17.03.2021

03:39

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Nie dotyczy

1,289

17.03.2021

03:39

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Nie dotyczy

36,711

17.03.2021

03:39

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

Nie dotyczy

3,918

17.03.2021

03:39

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

Nie dotyczy

3,915

17.03.2021

03:39

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

Nie dotyczy

4,054

17.03.2021

03:39

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

Nie dotyczy

4,054

17.03.2021

03:39

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Nie dotyczy

24,323

17.03.2021

03:39

Siterss.asx

Siterss.aspx

Nie dotyczy

10,595

17.03.2021

03:39

Sites.amx

Sites.asmx

Nie dotyczy

87

17.03.2021

03:39

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Nie dotyczy

1,283

17.03.2021

03:39

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Nie dotyczy

13,639

17.03.2021

03:39

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Nie dotyczy

22,976

17.03.2021

03:39

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5,373

17.03.2021

03:39

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5,416

17.03.2021

03:39

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

Nie dotyczy

1,135

17.03.2021

03:39

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

Nie dotyczy

1,135

17.03.2021

03:39

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

Nie dotyczy

808

17.03.2021

03:39

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

Nie dotyczy

808

17.03.2021

03:39

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

Nie dotyczy

8,418

17.03.2021

03:39

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

Nie dotyczy

8,418

17.03.2021

03:39

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Nie dotyczy

4,133

17.03.2021

03:39

Solns.asx

Solutions.aspx

Nie dotyczy

4,786

17.03.2021

03:39

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Nie dotyczy

10,835

17.03.2021

03:39

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

Nie dotyczy

10,912

17.03.2021

03:39

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

Nie dotyczy

73,924

17.03.2021

03:39

Sp.core.js

Sp.core.js

Nie dotyczy

40,446

17.03.2021

03:39

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

Nie dotyczy

115,909

17.03.2021

03:39

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

Nie dotyczy

69,042

17.03.2021

03:39

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

Nie dotyczy

5,825

17.03.2021

03:39

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Nie dotyczy

255

17.03.2021

03:39

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Nie dotyczy

1,003,685

17.03.2021

03:39

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

Nie dotyczy

575,930

17.03.2021

03:39

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

Nie dotyczy

40,770

17.03.2021

03:39

Sp.exp.js

Sp.exp.js

Nie dotyczy

24,528

17.03.2021

03:39

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

Nie dotyczy

55,563

17.03.2021

03:39

Sp.init.js

Sp.init.js

Nie dotyczy

32,205

17.03.2021

03:39

Sp.js

Sp.js

Nie dotyczy

625,954

17.03.2021

03:39

Sp.js_14

Sp.js

Nie dotyczy

390,757

17.03.2021

03:39

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

Nie dotyczy

16,415

17.03.2021

03:39

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Nie dotyczy

249

17.03.2021

03:39

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

Nie dotyczy

15,227

17.03.2021

03:39

Spmap.js

Sp.map.js

Nie dotyczy

8,235

17.03.2021

03:39

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

Nie dotyczy

35,154

17.03.2021

03:39

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

Nie dotyczy

81,201

17.03.2021

03:39

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

Nie dotyczy

51,540

17.03.2021

03:39

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

Nie dotyczy

74,046

17.03.2021

03:39

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Nie dotyczy

363,159

17.03.2021

03:39

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

Nie dotyczy

325,227

17.03.2021

03:39

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Nie dotyczy

224,039

17.03.2021

03:39

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Nie dotyczy

185,617

17.03.2021

03:39

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

Nie dotyczy

110,347

17.03.2021

03:39

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Nie dotyczy

111,493

17.03.2021

03:39

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

Nie dotyczy

68,791

17.03.2021

03:39

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

Nie dotyczy

425,498

17.03.2021

03:39

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

Nie dotyczy

296,609

17.03.2021

03:39

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

Nie dotyczy

18,342

17.03.2021

03:39

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

Nie dotyczy

11,378

17.03.2021

03:39

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

Nie dotyczy

42,395

17.03.2021

03:39

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

Nie dotyczy

26,257

17.03.2021

03:39

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Nie dotyczy

277,454

17.03.2021

03:39

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Nie dotyczy

144,914

17.03.2021

03:39

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Nie dotyczy

10,163

17.03.2021

03:39

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

Nie dotyczy

6,953

17.03.2021

03:39

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Nie dotyczy

16,063

17.03.2021

03:39

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

Nie dotyczy

11,315

17.03.2021

03:39

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

Nie dotyczy

50,644

17.03.2021

03:39

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

Nie dotyczy

31,017

17.03.2021

03:39

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

Nie dotyczy

99,428

17.03.2021

03:39

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

Nie dotyczy

52,107

17.03.2021

03:39

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

Nie dotyczy

55,987

17.03.2021

03:39

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

Nie dotyczy

38,359

17.03.2021

03:39

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Nie dotyczy

69,292

17.03.2021

03:39

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Nie dotyczy

40,375

17.03.2021

03:39

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

Nie dotyczy

136,506

17.03.2021

03:39

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

Nie dotyczy

82,216

17.03.2021

03:39

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Nie dotyczy

27,973

17.03.2021

03:39

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

Nie dotyczy

27,973

17.03.2021

03:39

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

Nie dotyczy

28,006

17.03.2021

03:39

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

Nie dotyczy

17,626

17.03.2021

03:39

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Nie dotyczy

1,012,976

17.03.2021

03:39

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

Nie dotyczy

594,574

17.03.2021

03:39

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Nie dotyczy

584,834

17.03.2021

03:39

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

Nie dotyczy

365,926

17.03.2021

03:39

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

Nie dotyczy

65,203

17.03.2021

03:39

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

Nie dotyczy

40,240

17.03.2021

03:39

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

Nie dotyczy

434,522

17.03.2021

03:39

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

Nie dotyczy

240,067

17.03.2021

03:39

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

Nie dotyczy

58,451

17.03.2021

03:39

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

Nie dotyczy

34,083

17.03.2021

03:39

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

Nie dotyczy

359,899

17.03.2021

03:39

Spcf.asx

Spcf.aspx

Nie dotyczy

19,428

17.03.2021

03:39

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Nie dotyczy

115

17.03.2021

03:39

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

Nie dotyczy

110

17.03.2021

03:39

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Nie dotyczy

12,854

17.03.2021

03:39

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Nie dotyczy

11,428

17.03.2021

03:39

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

Nie dotyczy

29,238

17.03.2021

03:39

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Nie dotyczy

183,484

17.03.2021

03:39

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

Nie dotyczy

39,173

17.03.2021

03:39

Spgantt.js

Spgantt.js

Nie dotyczy

66,168

17.03.2021

03:39

Spgantt.js_14

Spgantt.js

Nie dotyczy

19,338

17.03.2021

03:39

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

Nie dotyczy

7,321

17.03.2021

03:39

Spgridvw.js

Spgridview.js

Nie dotyczy

4,593

17.03.2021

03:39

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

17.03.2021

03:39

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

Nie dotyczy

42,064

17.03.2021

03:39

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Nie dotyczy

1,319

17.03.2021

03:39

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Nie dotyczy

8,629

17.03.2021

03:39

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

Nie dotyczy

476

17.03.2021

03:39

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

17.03.2021

03:39

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

Nie dotyczy

644

17.03.2021

03:39

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

17.03.2021

03:39

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

Nie dotyczy

654

17.03.2021

03:39

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

17.03.2021

03:39

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Nie dotyczy

644

17.03.2021

03:39

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Nie dotyczy

10,067

17.03.2021

03:39

Start.asx

Start.aspx

Nie dotyczy

1,048

17.03.2021

03:39

Start.debug.js

Start.debug.js

Nie dotyczy

174,744

17.03.2021

03:39

Start.js

Start.js

Nie dotyczy

95,780

17.03.2021

03:39

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Nie dotyczy

14,510

17.03.2021

03:39

Store.sql

Store.sql

Nie dotyczy

6,504,340

17.03.2021

03:39

Storefront.asx

Storefront.aspx

Nie dotyczy

4,349

17.03.2021

03:39

Storeup.sql

Storeup.sql

Nie dotyczy

512,275

17.03.2021

03:39

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

Nie dotyczy

131

17.03.2021

03:39

Storman.asx

Storman.aspx

Nie dotyczy

10,595

17.03.2021

03:39

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

17.03.2021

03:39

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

Nie dotyczy

272

17.03.2021

03:39

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

17.03.2021

03:39

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.5172.1000

554,088

17.03.2021

03:39

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.5337.1000

3,912,600

17.03.2021

03:39

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Nie dotyczy

10,435

17.03.2021

03:39

Subedit.asx

Subedit.aspx

Nie dotyczy

14,784

17.03.2021

03:39

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Nie dotyczy

156

17.03.2021

03:39

Subnew.asx

Subnew.aspx

Nie dotyczy

15,223

17.03.2021

03:39

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Nie dotyczy

33,788

17.03.2021

03:39

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Nie dotyczy

367

17.03.2021

03:39

Success.asx

Success.aspx

Nie dotyczy

3,172

17.03.2021

03:39

Successp.asx

Successpopup.aspx

Nie dotyczy

3,735

17.03.2021

03:39

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

Nie dotyczy

32,558

17.03.2021

03:39

Suitelnk.js

Suitelinks.js

Nie dotyczy

13,795

17.03.2021

03:39

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

Nie dotyczy

3,200

17.03.2021

03:39

Survedit.asx

Survedit.aspx

Nie dotyczy

37,673

17.03.2021

03:39

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

Nie dotyczy

36,103

17.03.2021

03:39

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

Nie dotyczy

11,735

17.03.2021

03:39

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12,621

17.03.2021

03:39

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

8,942

17.03.2021

03:39

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Nie dotyczy

8,178

17.03.2021

03:39

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

Nie dotyczy

6,769

17.03.2021

03:39

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

Nie dotyczy

4,633

17.03.2021

03:39

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

13,499

17.03.2021

03:39

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

6,798

17.03.2021

03:39

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

12,183

17.03.2021

03:39

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Nie dotyczy

11,081

17.03.2021

03:39

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3,028

17.03.2021

03:39

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Nie dotyczy

3,562

17.03.2021

03:39

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12,268

17.03.2021

03:39

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

7,749

17.03.2021

03:39

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

3,645

17.03.2021

03:39

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Nie dotyczy

8,491

17.03.2021

03:39

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Nie dotyczy

4,495

17.03.2021

03:39

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

4,069

17.03.2021

03:39

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

6,403

17.03.2021

03:39

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Nie dotyczy

6,296

17.03.2021

03:39

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

11,323

17.03.2021

03:39

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Nie dotyczy

10,735

17.03.2021

03:39

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Nie dotyczy

5,705

17.03.2021

03:39

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Nie dotyczy

2,637

17.03.2021

03:39

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Nie dotyczy

2,637

17.03.2021

03:39

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9,478

17.03.2021

03:39

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Nie dotyczy

27,508

17.03.2021

03:39

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

Nie dotyczy

8,814

17.03.2021

03:39

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

16,234

17.03.2021

03:39

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

16,454

17.03.2021

03:39

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

10,289

17.03.2021

03:39

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

13,386

17.03.2021

03:39

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Nie dotyczy

6,189

17.03.2021

03:39

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Nie dotyczy

5,272

17.03.2021

03:39

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

Nie dotyczy

207

17.03.2021

03:39

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

Nie dotyczy

28,675

17.03.2021

03:39

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Nie dotyczy

1,339

17.03.2021

03:39

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

Nie dotyczy

36,906

17.03.2021

03:39

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

Nie dotyczy

442

17.03.2021

03:39

Timecard.js

Timecard.js

Nie dotyczy

20,888

17.03.2021

03:39

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Nie dotyczy

15,814

17.03.2021

03:39

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.web part

Nie dotyczy

831

17.03.2021

03:39

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

Nie dotyczy

1,842

17.03.2021

03:39

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Nie dotyczy

3,420

17.03.2021

03:39

Timer.asx

Timer.aspx

Nie dotyczy

8,984

17.03.2021

03:39

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Nie dotyczy

5,114

17.03.2021

03:39

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Nie dotyczy

8,860

17.03.2021

03:39

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Nie dotyczy

8,361

17.03.2021

03:39

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Nie dotyczy

2,370

17.03.2021

03:39

Topnav.asx

Topnav.aspx

Nie dotyczy

7,717

17.03.2021

03:39

Topologyservicesvc

Topology.svc

Nie dotyczy

347

17.03.2021

03:39

Topology.asc

Topologyview.ascx

Nie dotyczy

4,091

17.03.2021

03:39

Topology.dwp

Topologyview.dwp

Nie dotyczy

495

17.03.2021

03:39

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Nie dotyczy

3,656

17.03.2021

03:39

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

Nie dotyczy

27,328

2021-03-16

07:48

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

Nie dotyczy

77,944

2021-03-16

07:48

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

Nie dotyczy

51,708

2021-03-16

07:48

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

Nie dotyczy

30,976

2021-03-16

07:48

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Nie dotyczy

6,276

17.03.2021

03:39

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Nie dotyczy

6,082

17.03.2021

03:39

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Nie dotyczy

5,541

17.03.2021

03:39

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Nie dotyczy

9,818

17.03.2021

03:39

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Nie dotyczy

12,032

17.03.2021

03:39

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Nie dotyczy

11,239

17.03.2021

03:39

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5,911

17.03.2021

03:39

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Nie dotyczy

6,294

17.03.2021

03:39

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5,911

17.03.2021

03:39

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Nie dotyczy

5,911

17.03.2021

03:39

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5,911

17.03.2021

03:39

Upload.asx

Upload.aspx

Nie dotyczy

13,234

17.03.2021

03:39

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Nie dotyczy

6,141

17.03.2021

03:39

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Nie dotyczy

3,491

17.03.2021

03:39

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5,914

17.03.2021

03:39

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Nie dotyczy

6,141

17.03.2021

03:39

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5,914

17.03.2021

03:39

Usage.asx

Usage.aspx

Nie dotyczy

7,871

17.03.2021

03:39

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Nie dotyczy

81,583

17.03.2021

03:39

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Nie dotyczy

6,089

17.03.2021

03:39

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3,520

17.03.2021

03:39

User.asx

User.aspx

Nie dotyczy

27,691

17.03.2021

03:39

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Nie dotyczy

4,299

17.03.2021

03:39

Useredit.asx

Useredit.aspx

Nie dotyczy

4,175

17.03.2021

03:39

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

Nie dotyczy

92

17.03.2021

03:39

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Nie dotyczy

1,311

17.03.2021

03:39

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Nie dotyczy

82,880

17.03.2021

03:39

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

Nie dotyczy

1,848

17.03.2021

03:39

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Nie dotyczy

9,435

17.03.2021

03:39

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Nie dotyczy

81,392

17.03.2021

03:39

V4.mas

V4.master

Nie dotyczy

26,916

17.03.2021

03:39

V4.mas_mplib

V4.master

Nie dotyczy

26,916

17.03.2021

03:39

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Nie dotyczy

5,692

17.03.2021

03:39

Versions.amx

Versions.asmx

Nie dotyczy

90

17.03.2021

03:39

Versions.asx

Versions.aspx

Nie dotyczy

35,361

17.03.2021

03:39

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1,289

17.03.2021

03:39

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Nie dotyczy

9,474

17.03.2021

03:39

View.asx_mobile

View.aspx

Nie dotyczy

2,424

17.03.2021

03:39

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

17,212

17.03.2021

03:39

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

17,275

17.03.2021

03:39

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

10,960

17.03.2021

03:39

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

14,303

17.03.2021

03:39

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Nie dotyczy

4,190

17.03.2021

03:39

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

Nie dotyczy

13,786

17.03.2021

03:39

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

3,223

17.03.2021

03:39

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

4,190

17.03.2021

03:39

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

13,786

17.03.2021

03:39

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Nie dotyczy

4,994

17.03.2021

03:39

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Nie dotyczy

220,325

17.03.2021

03:39

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Nie dotyczy

3,747

17.03.2021

03:39

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Nie dotyczy

5,199

17.03.2021

03:39

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

Nie dotyczy

5,046

17.03.2021

03:39

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Nie dotyczy

33,824

17.03.2021

03:39

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

Nie dotyczy

16,520

17.03.2021

03:39

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Nie dotyczy

218,013

17.03.2021

03:39

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

2,718

17.03.2021

03:39

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Nie dotyczy

4,190

17.03.2021

03:39

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

Nie dotyczy

13,786

17.03.2021

03:39

Views.amx

Views.asmx

Nie dotyczy

87

17.03.2021

03:39

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Nie dotyczy

1,283

17.03.2021

03:39

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Nie dotyczy

25,520

17.03.2021

03:39

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Nie dotyczy

26,314

17.03.2021

03:39

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Nie dotyczy

8,912

17.03.2021

03:39

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Nie dotyczy

8,991

17.03.2021

03:39

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

52,139

17.03.2021

03:39

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Nie dotyczy

65,273

17.03.2021

03:39

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Nie dotyczy

2,059

17.03.2021

03:39

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Nie dotyczy

6,028

17.03.2021

03:39

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Nie dotyczy

8,803

17.03.2021

03:39

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Nie dotyczy

2,986

17.03.2021

03:39

Appmngweb.config

Web.config

Nie dotyczy

2,641

17.03.2021

03:39

Bdcserviceweb.config

Web.config

Nie dotyczy

3,156

17.03.2021

03:39

Securitytokenconfig

Web.config

Nie dotyczy

6,235

17.03.2021

03:39

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Nie dotyczy

2,647

17.03.2021

03:39

Topologyserviceconfig

Web.config

Nie dotyczy

1,604

17.03.2021

03:39

Usercodeweb.cfg

Web.config

Nie dotyczy

1,002

17.03.2021

03:39

Web.cfg

Web.config

Nie dotyczy

67,174

17.03.2021

03:39

Web.cfg_forms

Web.config

Nie dotyczy

216

17.03.2021

03:39

Web.cfg_mobile

Web.config

Nie dotyczy

10,909

17.03.2021

03:39

Web.cfg_multilogin

Web.config

Nie dotyczy

216

17.03.2021

03:39

Web.cfg_trust

Web.config

Nie dotyczy

2,190

17.03.2021

03:39

Web.cfg_windows

Web.config

Nie dotyczy

214

17.03.2021

03:39

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Nie dotyczy

5,468

17.03.2021

03:39

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Nie dotyczy

5,350

17.03.2021

03:39

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Nie dotyczy

1,500

17.03.2021

03:39

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2,521

17.03.2021

03:39

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2,521

17.03.2021

03:39

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Nie dotyczy

7,202

17.03.2021

03:39

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

Nie dotyczy

186

17.03.2021

03:39

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Nie dotyczy

1,315

17.03.2021

03:39

Wppwsdl.asx

WebPartpageswsdl.aspx

Nie dotyczy

56,408

17.03.2021

03:39

Webs.amx

Webs.asmx

Nie dotyczy

86

17.03.2021

03:39

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Nie dotyczy

1,281

17.03.2021

03:39

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Nie dotyczy

41,302

17.03.2021

03:39

Wfform.js

Wfformtemplates.js

Nie dotyczy

5,024

17.03.2021

03:39

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Nie dotyczy

202

17.03.2021

03:39

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

Nie dotyczy

448

17.03.2021

03:39

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

Nie dotyczy

445

17.03.2021

03:39

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Nie dotyczy

1,123

17.03.2021

03:39

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

Nie dotyczy

395

17.03.2021

03:39

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Nie dotyczy

3,356

17.03.2021

03:39

Wopi.ashx

Wopi.ashx

Nie dotyczy

86

17.03.2021

03:39

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

Nie dotyczy

1,968

17.03.2021

03:39

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

Nie dotyczy

1,968

17.03.2021

03:39

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

Nie dotyczy

1,957

17.03.2021

03:39

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

Nie dotyczy

1,957

17.03.2021

03:39

Workflow.asx

Workflow.aspx

Nie dotyczy

25,914

17.03.2021

03:39

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Nie dotyczy

6,741

17.03.2021

03:39

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx

Nie dotyczy

1,180

17.03.2021

03:39

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

Nie dotyczy

5,101

17.03.2021

03:39

Workspce.asx

Workspce.aspx

Nie dotyczy

8,290

17.03.2021

03:39

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

Nie dotyczy

49,561

17.03.2021

03:39

Wpadder.js

Wpadder.js

Nie dotyczy

31,016

17.03.2021

03:39

Wpcm.debug.js

Wpcm.debug.js

Nie dotyczy

6,894

17.03.2021

03:39

Wpcm.js

Wpcm.js

Nie dotyczy

3,509

17.03.2021

03:39

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

Nie dotyczy

5,740

17.03.2021

03:39

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

Nie dotyczy

4,943

17.03.2021

03:39

Wpribbon.asx

Wpribbon.aspx

Nie dotyczy

761

17.03.2021

03:39