Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis aktualizacji 4011713 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2010 wydanej 13 listopada 2018.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja rozwiązuje następujący problem:

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń z września 2018 .NET Framework dla CVE-2018-8421niektóre przepływy pracy, w których jest używany typ platformy przepływu pracy programu SharePoint 2010, przestaną działać.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Centrum pobierania

Ta aktualizacja jest również dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Oświadczenie dotyczące skanowania wirusówFirma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów przy użyciu najnowszego oprogramowania antywirusowego, które było dostępne w dniu, w którym plik został opublikowany. Plik jest przechowywany na serwerach z podwyższonym zabezpieczeniami, które pomagają zapobiegać wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian.

Informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje

Poznaj standardową terminologię używaną do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft. Witryna Office System TechCenterzawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny odnoszące się do tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą opcją zmiany czasu (DST). Ponadto daty i czasy mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.x64

Informacje o pliku WSS-x-none. msp

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Nie dotyczy

2 718

12-Feb-2013

01:42

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Nie dotyczy

2 347

12-Feb-2013

01:42

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Nie dotyczy

9 750

09-Feb-2015

23:55

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Nie dotyczy

13 591

12-Feb-2013

01:52

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Nie dotyczy

896

12-Feb-2013

01:42

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Nie dotyczy

13 697

12-Feb-2013

01:43

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

13 144

12-Feb-2013

01:52

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

9 356

12-Feb-2013

01:52

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Nie dotyczy

7 988

12-Feb-2013

01:42

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Nie dotyczy

10 467

12-Feb-2013

01:52

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Nie dotyczy

11 743

12-Feb-2013

01:52

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4 709

12-Feb-2013

01:42

Addrole.asx

Addrole.aspx

Nie dotyczy

68 638

12-Feb-2013

01:52

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Nie dotyczy

51 329

12-Feb-2013

01:52

Admin.amx

Admin.asmx

Nie dotyczy

86

12-Feb-2013

01:44

Admin.mas

Admin.master

Nie dotyczy

30 798

12-Feb-2013

01:42

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Nie dotyczy

7 755

12-Feb-2013

01:52

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Nie dotyczy

8 896

12-Feb-2013

01:52

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Nie dotyczy

5 249

12-Feb-2013

01:42

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Nie dotyczy

10 163

12-Feb-2013

01:52

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Nie dotyczy

5 058

12-Feb-2013

01:42

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

12-Feb-2013

01:44

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Nie dotyczy

21 134

12-Feb-2013

01:52

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Nie dotyczy

9 476

12-Feb-2013

01:44

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Nie dotyczy

13 303

12-Feb-2013

01:52

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Nie dotyczy

8 163

12-Feb-2013

01:42

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 317

12-Feb-2013

01:44

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Nie dotyczy

8 826

12-Feb-2013

01:44

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Nie dotyczy

4 688

19-Nov-2013

15:16

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 373

12-Feb-2013

01:43

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Nie dotyczy

7 324

12-Feb-2013

01:42

App.mas

Application.master

Nie dotyczy

13 500

12-Feb-2013

01:42

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Nie dotyczy

5 513

12-Feb-2013

01:42

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Nie dotyczy

3 513

12-Feb-2013

01:42

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Nie dotyczy

4 373

12-Feb-2013

01:42

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Nie dotyczy

4 339

12-Feb-2013

01:42

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8 561

12-Feb-2013

01:42

Appv4.mas

Applicationv4.master

Nie dotyczy

20 926

12-Feb-2013

01:42

Approve.asx

Approve.aspx

Nie dotyczy

6 574

12-Feb-2013

01:52

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Nie dotyczy

1 225

17-Oct-2018

12:47

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Nie dotyczy

5 117

14-Dec-2017

11:15

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Nie dotyczy

4 673

12-Feb-2013

01:42

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Nie dotyczy

4 550

12-Feb-2013

01:42

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Nie dotyczy

6 398

12-Feb-2013

01:52

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Nie dotyczy

1 029

12-Feb-2013

01:42

Authen.asx

Authentication.aspx

Nie dotyczy

14 048

12-Feb-2013

01:52

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Nie dotyczy

1 305

12-Feb-2013

01:44

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Nie dotyczy

5 164

12-Feb-2013

01:42

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Nie dotyczy

5 970

12-Feb-2013

01:44

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Nie dotyczy

9 865

12-Feb-2013

01:52

Avreport.asx

Avreport.aspx

Nie dotyczy

11 709

12-Feb-2013

01:52

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Nie dotyczy

4 162

12-Feb-2013

01:43

Backup.asx

Backup.aspx

Nie dotyczy

15 236

12-Feb-2013

01:52

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Nie dotyczy

20 743

12-Feb-2013

01:52

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Nie dotyczy

8 674

12-Feb-2013

01:52

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Nie dotyczy

10 516

12-Feb-2013

01:42

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Nie dotyczy

332

12-Feb-2013

01:44

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

14 129

12-Feb-2013

01:52

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Nie dotyczy

3 342

12-Feb-2013

01:42

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

7 323

12-Feb-2013

01:52

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Nie dotyczy

402

12-Feb-2013

01:44

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Nie dotyczy

4 269

12-Feb-2013

01:42

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Nie dotyczy

3 210

12-Feb-2013

01:42

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Nie dotyczy

15 092

12-Feb-2013

01:52

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Nie dotyczy

2 770

12-Feb-2013

01:42

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Nie dotyczy

4 142

12-Feb-2013

01:42

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Nie dotyczy

3 398

12-Feb-2013

01:42

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Nie dotyczy

205

12-Feb-2013

01:43

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Nie dotyczy

211

12-Feb-2013

01:42

Category.asp_blog_categories

Category.aspx

Nie dotyczy

7 173

12-Feb-2013

01:43

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Nie dotyczy

10 749

12-Feb-2013

01:42

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Nie dotyczy

9 954

12-Feb-2013

01:52

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Nie dotyczy

8 713

12-Feb-2013

01:52

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Nie dotyczy

8 768

12-Feb-2013

01:42

Checkin.asx

Checkin.aspx

Nie dotyczy

15 863

12-Feb-2013

01:42

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Nie dotyczy

10 685

12-Feb-2013

01:52

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Nie dotyczy

216

12-Feb-2013

01:42

Securitytokenclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

2 535

17-Oct-2018

12:47

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

2 369

17-Oct-2018

12:47

Topologyclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

982

17-Oct-2018

12:47

Client.svc

Client.svc

Nie dotyczy

402

12-Feb-2013

01:44

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Nie dotyczy

48 576

17-Oct-2018

12:47

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Nie dotyczy

6 249

12-Feb-2013

01:42

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Nie dotyczy

203

12-Feb-2013

01:43

Compat.bro

Compat.browser

Nie dotyczy

63 970

09-Feb-2015

23:57

Configdb.sql

Configdb.sql

Nie dotyczy

97 099

22-Apr-2013

01:09

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Nie dotyczy

6 853

12-Feb-2013

01:42

Configup.sql

Configup.sql

Nie dotyczy

21 111

22-Apr-2013

01:10

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Nie dotyczy

1 430

12-Feb-2013

01:42

Conngps.asx

Conngps.aspx

Nie dotyczy

8 411

12-Feb-2013

01:52

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Nie dotyczy

7 932

12-Feb-2013

01:42

Copy.asx

Copy.aspx

Nie dotyczy

15 828

12-Feb-2013

01:52

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Nie dotyczy

1 285

12-Feb-2013

01:44

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Nie dotyczy

10 605

12-Feb-2013

01:52

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Nie dotyczy

68 673

12-Feb-2013

01:52

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Nie dotyczy

2 303

12-Feb-2013

01:42

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Nie dotyczy

11 269

12-Feb-2013

01:44

Create.asx

Create.aspx

Nie dotyczy

33 257

12-Feb-2013

01:52

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Nie dotyczy

7 113

12-Feb-2013

01:42

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Nie dotyczy

3 373

12-Feb-2013

01:43

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Nie dotyczy

4 418

12-Feb-2013

01:42

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Nie dotyczy

4 921

12-Feb-2013

01:52

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Nie dotyczy

17 127

12-Feb-2013

01:52

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Nie dotyczy

3 457

12-Feb-2013

01:42

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Nie dotyczy

3 574

12-Feb-2013

01:52

Createws.asx

Createws.aspx

Nie dotyczy

5 053

12-Feb-2013

01:52

Csisrv.dll

Csisrv.dll

14.0.7159.5000

3 372 280

04-Sep-2015

21:19

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

14.0.7159.5000

636 560

01-Sep-2015

19:14

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Nie dotyczy

12 158

12-Feb-2013

01:52

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Nie dotyczy

12 343

12-Feb-2013

01:52

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Nie dotyczy

580 724

30-Jan-2014

16:14

Cui.js

Cui.js

Nie dotyczy

352 107

30-Jan-2014

16:14

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Nie dotyczy

5 246

12-Feb-2013

01:42

Date.asp_blog_posts

Date.aspx

Nie dotyczy

7 284

12-Feb-2013

01:43

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Nie dotyczy

31 313

04-Nov-2014

22:31

Datepick.js

Datepicker.js

Nie dotyczy

20 687

04-Nov-2014

22:31

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

3 344

12-Feb-2013

01:42

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

4 240

12-Feb-2013

01:42

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Nie dotyczy

3 752

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx_mps

Default.aspx

Nie dotyczy

7 371

12-Feb-2013

01:52

Default.aspx_sts

Default.aspx

Nie dotyczy

3 966

12-Feb-2013

01:42

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Nie dotyczy

4 027

12-Feb-2013

01:52

Default.asp_blog

Default.aspx

Nie dotyczy

7 416

12-Feb-2013

01:43

Default.asx_forms

Default.aspx

Nie dotyczy

3 069

12-Feb-2013

01:43

Default.asx_mobile

Default.aspx

Nie dotyczy

1 513

30-Oct-2012

18:45

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Nie dotyczy

1 934

12-Feb-2013

01:43

Default.asx_trust

Default.aspx

Nie dotyczy

530

12-Feb-2013

01:43

Default.asx_windows

Default.aspx

Nie dotyczy

522

12-Feb-2013

01:43

Mriddflt.xml

Default.aspx

Nie dotyczy

1 270

12-Feb-2013

01:44

Default.mas

Default.master

Nie dotyczy

29 753

12-Feb-2013

01:43

Default.mas_mplib

Default.master

Nie dotyczy

29 753

12-Feb-2013

01:43

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Nie dotyczy

6 668

12-Feb-2013

01:42

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Nie dotyczy

4 316

12-Feb-2013

01:42

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

170 043

22-Apr-2013

01:10

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Nie dotyczy

2 298

12-Feb-2013

01:42

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Nie dotyczy

3 373

12-Feb-2013

01:43

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Nie dotyczy

188

12-Feb-2013

01:42

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Nie dotyczy

12 507

12-Feb-2013

01:52

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Nie dotyczy

8 023

12-Feb-2013

01:52

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Nie dotyczy

6 837

12-Feb-2013

01:52

Delsite.asx

Delsite.aspx

Nie dotyczy

7 483

12-Feb-2013

01:52

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Nie dotyczy

10 308

12-Feb-2013

01:52

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Nie dotyczy

2 329

12-Feb-2013

01:42

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 333

12-Feb-2013

01:44

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Nie dotyczy

4 679

12-Feb-2013

01:44

Dialog.mas

Dialog.master

Nie dotyczy

11 766

12-Feb-2013

01:42

Discbar.asx

Discbar.aspx

Nie dotyczy

2 371

12-Feb-2013

01:42

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Nie dotyczy

14 311

12-Feb-2013

01:44

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Nie dotyczy

2 428

12-Feb-2013

01:42

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

12-Feb-2013

01:43

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Nie dotyczy

3 234

12-Feb-2013

01:42

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Nie dotyczy

2 702

12-Feb-2013

01:43

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Nie dotyczy

19 693

12-Feb-2013

01:52

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Nie dotyczy

5 810

12-Feb-2013

01:42

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Nie dotyczy

8 007

12-Feb-2013

01:42

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Nie dotyczy

11 641

12-Feb-2013

01:52

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Nie dotyczy

8 010

12-Feb-2013

01:42

Download.asx

Download.aspx

Nie dotyczy

155

12-Feb-2013

01:42

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Nie dotyczy

867

12-Feb-2013

01:42

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Nie dotyczy

15 079

12-Feb-2013

01:52

Dwdcw20.dll

Dwdcw20.dll

14.0.7184.5000

646 856

25-Jun-2017

05:57

Dws.asx

Dws.aspx

Nie dotyczy

4 578

12-Feb-2013

01:42

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 291

12-Feb-2013

01:44

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Nie dotyczy

20 225

12-Feb-2013

01:44

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Nie dotyczy

18 521

12-Feb-2013

01:52

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 810

12-Feb-2013

01:52

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Nie dotyczy

13 763

12-Feb-2013

01:43

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Nie dotyczy

13 763

12-Feb-2013

01:43

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Nie dotyczy

13 084

12-Feb-2013

01:52

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Nie dotyczy

13 763

12-Feb-2013

01:43

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Nie dotyczy

13 969

12-Feb-2013

01:44

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 582

12-Feb-2013

01:42

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Nie dotyczy

19 259

12-Feb-2013

01:52

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4 920

12-Feb-2013

01:42

Editidx.asx

Editindex.aspx

Nie dotyczy

8 124

12-Feb-2013

01:52

Editnav.asx

Editnav.aspx

Nie dotyczy

7 084

12-Feb-2013

01:52

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Nie dotyczy

7 426

12-Feb-2013

01:42

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Nie dotyczy

13 763

12-Feb-2013

01:43

Editprms.asx

Editprms.aspx

Nie dotyczy

5 275

12-Feb-2013

01:42

Editrole.asx

Editrole.aspx

Nie dotyczy

69 399

12-Feb-2013

01:52

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Nie dotyczy

2 574

12-Feb-2013

01:43

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Nie dotyczy

5 441

12-Feb-2013

01:42

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Nie dotyczy

26 078

12-Feb-2013

01:52

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Nie dotyczy

59 434

12-May-2015

16:58

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Nie dotyczy

38 263

12-May-2015

16:58

Error.asx

Error.aspx

Nie dotyczy

4 779

12-Feb-2013

01:52

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

8 239

12-Feb-2013

01:52

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Nie dotyczy

8 570

12-Feb-2013

01:52

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Nie dotyczy

9 774

12-Feb-2013

01:52

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Nie dotyczy

5 290

12-Feb-2013

01:42

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Nie dotyczy

5 495

12-Feb-2013

01:42

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Nie dotyczy

8 225

12-Feb-2013

01:52

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Nie dotyczy

7 759

12-Feb-2013

01:52

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Nie dotyczy

5 139

12-Feb-2013

01:42

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Nie dotyczy

2 373

12-Feb-2013

01:42

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Nie dotyczy

2 206

12-Feb-2013

01:42

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Nie dotyczy

2 172

12-Feb-2013

01:42

Filter.asx

Filter.aspx

Nie dotyczy

1 793

08-Jan-2013

00:27

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Nie dotyczy

202 036

12-Feb-2013

01:52

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Nie dotyczy

25 061

12-Feb-2013

01:52

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Nie dotyczy

196 919

12-Feb-2013

01:52

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Nie dotyczy

25 795

12-Feb-2013

01:52

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Nie dotyczy

11 187

12-Feb-2013

01:52

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Nie dotyczy

13 743

12-Feb-2013

01:43

Formedt.asx

Formedt.aspx

Nie dotyczy

22 387

12-Feb-2013

01:52

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

12-Feb-2013

01:44

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Nie dotyczy

5 646

12-Feb-2013

01:44

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

56 752

12-Feb-2013

01:43

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

13 722

12-Feb-2013

01:43

Gear.asx

Gear.aspx

Nie dotyczy

3 329

12-Feb-2013

01:52

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Nie dotyczy

8 774

12-Feb-2013

01:42

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Nie dotyczy

8 389

12-Feb-2013

01:52

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Nie dotyczy

216

12-Feb-2013

01:42

Groups.asx

Groups.aspx

Nie dotyczy

18 936

12-Feb-2013

01:42

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Nie dotyczy

6 259

12-Feb-2013

01:43

Help.asx

Help.aspx

Nie dotyczy

3 864

12-Feb-2013

01:52

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Nie dotyczy

690

12-Feb-2013

01:42

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Nie dotyczy

8 732

12-Feb-2013

01:42

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Nie dotyczy

1 450

12-Feb-2013

01:42

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Nie dotyczy

6 682

12-Feb-2013

01:52

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Nie dotyczy

13 263

12-Feb-2013

01:52

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Nie dotyczy

10 349

12-Feb-2013

01:52

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Nie dotyczy

862

12-Feb-2013

01:42

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Nie dotyczy

6 392

12-Feb-2013

01:52

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Nie dotyczy

6 706

12-Feb-2013

01:52

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Nie dotyczy

1 290

17-Sep-2012

09:19

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Nie dotyczy

1 288

17-Sep-2012

09:19

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Nie dotyczy

15 992

12-Feb-2013

01:42

Iframe.asx

Iframe.aspx

Nie dotyczy

1 494

12-Feb-2013

01:42

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8 665

12-Feb-2013

01:42

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Nie dotyczy

14 884

12-Feb-2013

01:42

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Nie dotyczy

1 299

12-Feb-2013

01:44

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Nie dotyczy

24 229

12-Feb-2013

01:44

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Nie dotyczy

6 280

12-Feb-2013

01:42

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Nie dotyczy

22 510

12-Feb-2013

01:52

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Nie dotyczy

6 107

12-Feb-2013

01:42

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Nie dotyczy

10 602

12-Feb-2013

01:52

Infopage.asx

Infopage.aspx

Nie dotyczy

3 629

12-Feb-2013

01:42

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Nie dotyczy

57 712

22-Apr-2013

01:21

Inplview.js

Inplview.js

Nie dotyczy

39 575

22-Apr-2013

01:21

Irm.asx

Irm.aspx

Nie dotyczy

14 733

12-Feb-2013

01:52

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Nie dotyczy

8 804

12-Feb-2013

01:52

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Nie dotyczy

8 220

12-Feb-2013

01:52

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Nie dotyczy

52 533

12-Feb-2013

01:52

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Nie dotyczy

8 500

12-Feb-2013

01:42

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Nie dotyczy

785 165

26-May-2015

23:05

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Nie dotyczy

400 089

26-May-2015

23:05

Layouts.mas

Layouts.master

Nie dotyczy

12 988

12-Feb-2013

01:42

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

4 608

12-Feb-2013

01:42

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Nie dotyczy

13 425

12-Feb-2013

01:43

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Nie dotyczy

895

12-Feb-2013

01:42

Listdata.svc

Listdata.svc

Nie dotyczy

392

12-Feb-2013

01:44

Listedit.asx

Listedit.aspx

Nie dotyczy

46 078

12-Feb-2013

01:52

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Nie dotyczy

155

12-Feb-2013

01:42

Listform.asx

Listform.aspx

Nie dotyczy

163

12-Feb-2013

01:42

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

13 666

12-Feb-2013

01:52

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

12-Feb-2013

01:44

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Nie dotyczy

73 096

12-Feb-2013

01:44

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Nie dotyczy

26 620

12-Feb-2013

01:52

Login.asx

Login.aspx

Nie dotyczy

2 813

12-Feb-2013

01:43

Logusage.asx

Logusage.aspx

Nie dotyczy

15 903

12-Feb-2013

01:52

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

5 072

12-Feb-2013

01:42

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Nie dotyczy

62 826

12-Feb-2013

01:52

Managea.asx

Managea.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:42

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

5 345

12-Feb-2013

01:52

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Nie dotyczy

6 588

12-Feb-2013

01:52

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Nie dotyczy

4 508

12-Feb-2013

01:42

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Nie dotyczy

12 470

12-Feb-2013

01:52

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Nie dotyczy

10 409

12-Feb-2013

01:42

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Nie dotyczy

10 640

12-Feb-2013

01:52

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Nie dotyczy

13 845

12-Feb-2013

01:52

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Nie dotyczy

6 137

12-Feb-2013

01:42

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 503

12-Feb-2013

01:42

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Nie dotyczy

4 911

12-Feb-2013

01:42

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Nie dotyczy

18 209

12-Feb-2013

01:52

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Nie dotyczy

4 990

12-Feb-2013

01:42

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Nie dotyczy

7 110

12-Feb-2013

01:52

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Nie dotyczy

4 553

12-Feb-2013

01:42

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Nie dotyczy

1 338

12-Feb-2013

01:42

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Nie dotyczy

2 172

12-Feb-2013

01:42

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Nie dotyczy

2 645

12-Feb-2013

01:42

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Nie dotyczy

5 337

12-Feb-2013

01:42

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Nie dotyczy

5 003

12-Feb-2013

01:42

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Nie dotyczy

3 598

30-Oct-2012

18:45

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Nie dotyczy

3 603

30-Oct-2012

18:45

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Nie dotyczy

2 567

12-Feb-2013

01:42

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Nie dotyczy

4 882

12-Feb-2013

01:42

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 311

12-Feb-2013

01:44

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Nie dotyczy

26 923

12-Feb-2013

01:44

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Nie dotyczy

172

12-Feb-2013

01:42

Metrics.asx

Metrics.aspx

Nie dotyczy

15 471

12-Feb-2013

01:52

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

14.0.7003.1000

125 576

03-Oct-2012

00:20

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

14.0.7171.5000

1 081 160

14-Jun-2016

17:13

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

289 360

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

150 112

13-Dec-2012

04:39

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

14.0.7129.5000

187 112

25-Jun-2014

00:24

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273 016

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146 040

13-Dec-2012

04:39

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7224.5000

16 928 552

17-Oct-2018

13:25

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

14.0.7011.1000

96 992

06-Mar-2013

00:00

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

14.0.7134.5000

109 240

16-Sep-2014

05:14

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

14.0.7196.5000

1 023 728

28-Feb-2018

22:25

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

14.0.7129.5000

51 936

25-Jun-2014

00:24

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375 472

06-Sep-2013

11:49

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375 472

06-Sep-2013

11:49

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

14.0.7175.5000

77 568

28-Sep-2016

14:22

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

14.0.7006.1000

322 184

20-Nov-2012

13:31

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126 576

09-Jan-2013

05:45

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322 240

04-Nov-2014

22:44

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322 240

04-Nov-2014

22:44

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

14.0.7101.5000

72 384

22-Apr-2013

01:32

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

137 904

11-Feb-2014

12:20

Minimal.mas

Minimal.master

Nie dotyczy

8 743

12-Feb-2013

01:43

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Nie dotyczy

8 743

12-Feb-2013

01:43

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Nie dotyczy

5 813

12-Feb-2013

01:42

Mngdisc.asx

Mngdisc.aspx

Nie dotyczy

9 961

12-Feb-2013

01:52

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Nie dotyczy

5 911

12-Feb-2013

01:42

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Nie dotyczy

5 278

12-Feb-2013

01:42

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Nie dotyczy

12 291

12-Feb-2013

01:42

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Nie dotyczy

1 315

12-Feb-2013

01:42

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

67 760

12-Feb-2013

01:42

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Nie dotyczy

3 373

12-Feb-2013

01:43

Monthlyarchive.asp_blog_posts

Monthlyarchive.aspx

Nie dotyczy

7 284

12-Feb-2013

01:43

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Nie dotyczy

2 243

12-Feb-2013

01:42

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Nie dotyczy

2 162

12-Feb-2013

01:42

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Nie dotyczy

3 285

12-Feb-2013

01:42

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Nie dotyczy

1 188

12-Feb-2013

01:42

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Nie dotyczy

3 611

12-Feb-2013

01:42

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Nie dotyczy

5 000

12-Feb-2013

01:42

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Nie dotyczy

14 011

12-Feb-2013

01:52

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Nie dotyczy

30 999

12-Feb-2013

01:43

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Nie dotyczy

33 061

12-Feb-2013

01:43

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Nie dotyczy

13 160

12-Feb-2013

01:52

Navitem.asc

Navitem.ascx

Nie dotyczy

99

12-Feb-2013

01:42

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Nie dotyczy

7 406

12-Feb-2013

01:42

New.asx

New.aspx

Nie dotyczy

66 179

12-Feb-2013

01:52

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Nie dotyczy

13 969

12-Feb-2013

01:43

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Nie dotyczy

7 416

12-Feb-2013

01:42

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

2 762

12-Feb-2013

01:42

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

13 969

12-Feb-2013

01:43

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Nie dotyczy

6 959

12-Feb-2013

01:52

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Nie dotyczy

13 969

12-Feb-2013

01:43

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 581

12-Feb-2013

01:42

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Nie dotyczy

19 985

12-Feb-2013

01:52

Newlink.asx

Newlink.aspx

Nie dotyczy

9 323

12-Feb-2013

01:52

Newmws.asx

Newmws.aspx

Nie dotyczy

19 459

12-Feb-2013

01:52

Newnav.asx

Newnav.aspx

Nie dotyczy

6 864

12-Feb-2013

01:52

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Nie dotyczy

13 969

12-Feb-2013

01:43

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Nie dotyczy

2 777

12-Feb-2013

01:42

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Nie dotyczy

18 810

12-Feb-2013

01:52

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Nie dotyczy

10 899

12-Feb-2013

01:52

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Nie dotyczy

2 570

12-Feb-2013

01:43

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

14 692

12-Feb-2013

01:52

Offprsx.dll

Offparser.dll

14.0.7159.5000

2 958 464

01-Sep-2015

19:33

Oisimg.dll

Oisimg.dll

14.0.7166.5000

205 056

12-Jan-2016

03:55

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Nie dotyczy

13 841

12-Feb-2013

01:52

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

14.0.7166.5000

42 840

12-Jan-2016

03:55

Onetnative.dll

Onetnative.dll

14.0.7011.1000

584 896

05-Mar-2013

23:24

Onetutil.dll

Onetutil.dll

14.0.7224.5000

2 996 560

20-Oct-2018

11:21

Onfda.dll

Onfda.dll

14.0.7166.5000

2 796 304

12-Jan-2016

04:24

Owners.asx

Owners.aspx

Nie dotyczy

5 813

12-Feb-2013

01:42

Password.asx

Password.aspx

Nie dotyczy

8 387

12-Feb-2013

01:52

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Nie dotyczy

8 662

12-Feb-2013

01:42

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Nie dotyczy

7 495

12-Feb-2013

01:52

People.asx

People.aspx

Nie dotyczy

32 440

12-Feb-2013

01:52

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Nie dotyczy

1 289

12-Feb-2013

01:44

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Nie dotyczy

9 095

12-Feb-2013

01:44

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 319

12-Feb-2013

01:44

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Nie dotyczy

13 700

12-Feb-2013

01:44

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Nie dotyczy

18 274

12-Feb-2013

01:52

Picker.asx

Picker.aspx

Nie dotyczy

8 613

12-Feb-2013

01:43

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Nie dotyczy

8 876

31-Mar-2014

20:58

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Nie dotyczy

126 608

26-Feb-2014

15:00

Pckrrst.asx

Pickerresult.aspx

Nie dotyczy

3,2

20-Nov-2012

12:05

Polc.asx

Policy.aspx

Nie dotyczy

23 941

20-Nov-2012

12:52

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Nie dotyczy

16 867

12-Feb-2013

01:52

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Nie dotyczy

125 450

12-Feb-2013

01:52

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Nie dotyczy

125 458

12-Feb-2013

01:52

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Nie dotyczy

20 407

12-Feb-2013

01:52

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Nie dotyczy

19 904

12-Feb-2013

01:52

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Nie dotyczy

22 094

12-Feb-2013

01:52

Popup.mas

Popup.master

Nie dotyczy

3 001

12-Feb-2013

01:42

Portal.asx

Portal.aspx

Nie dotyczy

9 980

12-Feb-2013

01:52

Post.asp_blog_posts

Post.aspx

Nie dotyczy

7 369

12-Feb-2013

01:43

Privacy.asx

Privacy.aspx

Nie dotyczy

8 479

12-Feb-2013

01:52

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Nie dotyczy

16 037

13-Dec-2012

03:49

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Nie dotyczy

1 817

12-Feb-2013

01:42

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Nie dotyczy

5 387

12-Feb-2013

01:42

Pubback.asx

Publishback.aspx

Nie dotyczy

4 955

12-Feb-2013

01:52

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Nie dotyczy

11 215

12-Feb-2013

01:52

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Nie dotyczy

211 048

12-Feb-2013

01:52

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Nie dotyczy

194 785

12-Feb-2013

01:52

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Nie dotyczy

8 134

12-Feb-2013

01:52

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Nie dotyczy

6 171

12-Feb-2013

01:52

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Nie dotyczy

3 826

12-Feb-2013

01:43

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Nie dotyczy

16 567

12-Feb-2013

01:52

Reghost.asx

Reghost.aspx

Nie dotyczy

8 083

12-Feb-2013

01:52

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Nie dotyczy

20 894

12-Feb-2013

01:52

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Nie dotyczy

4 276

12-Feb-2013

01:42

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Nie dotyczy

10 058

12-Feb-2013

01:42

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Nie dotyczy

8 895

12-Feb-2013

01:52

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Nie dotyczy

12 258

12-Feb-2013

01:52

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Nie dotyczy

4 068

12-Feb-2013

01:52

Reorder.asx

Reorder.aspx

Nie dotyczy

11 931

12-Feb-2013

01:52

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 911

12-Feb-2013

01:43

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 914

12-Feb-2013

01:44

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Nie dotyczy

4 712

12-Feb-2013

01:52

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 750

12-Feb-2013

01:42

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

2 859

12-Feb-2013

01:42

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Nie dotyczy

6 506

12-Feb-2013

01:42

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Nie dotyczy

6 379

12-Feb-2013

01:42

Restore.asx

Restore.aspx

Nie dotyczy

15 952

12-Feb-2013

01:52

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Nie dotyczy

22 749

12-Feb-2013

01:52

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Nie dotyczy

7 565

12-Feb-2013

01:43

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Nie dotyczy

6 318

12-Feb-2013

01:52

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Nie dotyczy

6 647

12-Feb-2013

01:52

Role.asx

Role.aspx

Nie dotyczy

20 608

12-Feb-2013

01:52

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Nie dotyczy

3 491

12-Feb-2013

01:43

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Nie dotyczy

6 400

12-Feb-2013

01:43

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Nie dotyczy

3 153

12-Feb-2013

01:42

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Nie dotyczy

7 487

12-Feb-2013

01:52

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

4 696

12-Feb-2013

01:42

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Nie dotyczy

5 470

12-Feb-2013

01:52

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Nie dotyczy

17 830

12-Feb-2013

01:52

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

3 583

12-Feb-2013

01:42

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Nie dotyczy

7 285

12-Feb-2013

01:43

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Nie dotyczy

28 093

12-Feb-2013

01:42

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Nie dotyczy

200

12-Feb-2013

01:43

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Nie dotyczy

11 442

12-Feb-2013

01:52

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Nie dotyczy

6 013

12-Feb-2013

01:52

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

Nie dotyczy

443

17-Oct-2018

12:47

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Nie dotyczy

5 368

12-Feb-2013

01:43

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Nie dotyczy

6 795

12-Feb-2013

01:52

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Nie dotyczy

5 389

12-Feb-2013

01:43

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Nie dotyczy

4 688

19-Nov-2013

15:16

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Nie dotyczy

5 576

12-Feb-2013

01:43

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Nie dotyczy

8 826

12-Feb-2013

01:52

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Nie dotyczy

5 119

12-Feb-2013

01:43

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Nie dotyczy

5 194

12-Feb-2013

01:43

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Nie dotyczy

9 786

12-Feb-2013

01:52

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Nie dotyczy

8 677

12-Feb-2013

01:52

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Nie dotyczy

5 575

12-Feb-2013

01:43

Sendtof.asx

Sendtoofficialfile.aspx

Nie dotyczy

863

12-Feb-2013

01:43

Server.asx

Server.aspx

Nie dotyczy

9 437

12-Feb-2013

01:52

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Nie dotyczy

4 884

12-Feb-2013

01:43

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Nie dotyczy

4 328

12-Feb-2013

01:43

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Nie dotyczy

2 988

12-Feb-2013

01:43

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Nie dotyczy

4 413

12-Feb-2013

01:43

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Nie dotyczy

4 172

12-Feb-2013

01:43

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Nie dotyczy

10 139

12-Feb-2013

01:52

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Nie dotyczy

4 284

12-Feb-2013

01:43

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Nie dotyczy

8 922

12-Feb-2013

01:43

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Nie dotyczy

7 286

12-Feb-2013

01:43

Setanon.asx

Setanon.aspx

Nie dotyczy

11 861

12-Feb-2013

01:43

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Nie dotyczy

8 307

18-Dec-2013

19:34

Settings.asx

Settings.aspx

Nie dotyczy

9 565

12-Feb-2013

01:43

Svrsetup.exe

Setup.exe

14.0.7184.5000

1 388 792

25-Jun-2017

06:24

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Nie dotyczy

212

12-Feb-2013

01:43

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Nie dotyczy

1 301

12-Feb-2013

01:44

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Nie dotyczy

4 038

12-Feb-2013

01:44

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Nie dotyczy

5 159

12-Feb-2013

01:43

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Nie dotyczy

7 200

12-Feb-2013

01:43

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Nie dotyczy

7 047

12-Feb-2013

01:43

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 349

12-Feb-2013

01:44

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Nie dotyczy

25 799

12-Feb-2013

01:44

Signout.asx

Signout.aspx

Nie dotyczy

1 791

12-Feb-2013

01:52

Simple.mas

Simple.master

Nie dotyczy

9 997

12-Feb-2013

01:42

Simpv4.mas

Simplev4.master

Nie dotyczy

6 457

12-Feb-2013

01:42

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Nie dotyczy

12 204

12-Feb-2013

01:43

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Nie dotyczy

10 117

12-Feb-2013

01:43

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Nie dotyczy

10 427

12-Feb-2013

01:43

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9 413

12-Feb-2013

01:52

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Nie dotyczy

3 846

12-Feb-2013

01:43

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Nie dotyczy

1 293

12-Feb-2013

01:44

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Nie dotyczy

35 000

12-Feb-2013

01:44

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Nie dotyczy

23 148

12-Feb-2013

01:52

Siterss.asx

Siterss.aspx

Nie dotyczy

10 855

12-Feb-2013

01:52

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

12-Feb-2013

01:44

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Nie dotyczy

13 752

12-Feb-2013

01:52

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Nie dotyczy

20 704

12-Feb-2013

01:44

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Nie dotyczy

4 062

12-Feb-2013

01:44

Solns.asx

Solutions.aspx

Nie dotyczy

5 010

12-Feb-2013

01:43

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Nie dotyczy

11 071

12-Feb-2013

01:43

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Nie dotyczy

575 930

25-Jun-2013

13:05

Sp.js

Sp.js

Nie dotyczy

390 757

25-Jun-2013

13:05

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Nie dotyczy

325 227

20-Nov-2012

12:52

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Nie dotyczy

212 665

07-Jan-2010

10:46

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Nie dotyczy

110 347

13-Dec-2012

03:49

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Nie dotyczy

68 791

13-Dec-2012

03:49

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Nie dotyczy

248 811

12-Aug-2015

11:38

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Nie dotyczy

144 737

12-Aug-2015

11:38

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Nie dotyczy

56 537

07-Aug-2013

10:36

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Nie dotyczy

34 270

07-Aug-2013

10:36

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Nie dotyczy

597 132

20-May-2014

21:35

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Nie dotyczy

367 494

20-May-2014

21:35

Spcf.asx

Spcf.aspx

Nie dotyczy

19 476

12-Feb-2013

01:52

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Nie dotyczy

12 880

12-Feb-2013

01:52

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Nie dotyczy

11 494

12-Feb-2013

01:44

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Nie dotyczy

39 173

17-Dec-2012

19:46

Spgantt.js

Spgantt.js

Nie dotyczy

19 338

17-Dec-2012

19:46

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Nie dotyczy

1 323

12-Feb-2013

01:44

Wss.srcsiset.asx

Spsearchserviceinstancesettings.aspx

Nie dotyczy

17 676

12-Feb-2013

02:02

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Nie dotyczy

8 629

12-Feb-2013

01:44

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Nie dotyczy

8 443

12-Feb-2013

01:43

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Nie dotyczy

14 411

12-Feb-2013

01:52

Store.sql

Store.sql

Nie dotyczy

4 597 317

16-Mar-2015

21:44

Storeup.sql

Storeup.sql

Nie dotyczy

108 251

16-Mar-2015

21:45

Storman.asx

Storman.aspx

Nie dotyczy

10 180

28-Oct-2010

06:11

Stsadm.exe

Stsadm.exe

14.0.7003.1000

355 000

03-Oct-2012

00:20

Stssoap.dll

Stssoap.dll

14.0.7160.5000

475 232

15-Sep-2015

21:09

Stswel.dll

Stswel.dll

14.0.7224.5000

3 275 600

17-Oct-2018

13:25

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Nie dotyczy

10 471

12-Feb-2013

01:52

Subedit.asx

Subedit.aspx

Nie dotyczy

14 786

12-Feb-2013

01:52

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Nie dotyczy

156

12-Feb-2013

01:43

Subnew.asx

Subnew.aspx

Nie dotyczy

15 123

12-Feb-2013

01:52

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Nie dotyczy

19 265

30-Oct-2012

18:44

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Nie dotyczy

367

17-Oct-2018

12:47

Success.asx

Success.aspx

Nie dotyczy

4 427

12-Feb-2013

01:43

Successp.asx

Successpopup.aspx

Nie dotyczy

3 705

12-Feb-2013

01:43

Suppux.asx

Suppux.aspx

Nie dotyczy

5 887

12-Feb-2013

01:43

Survedit.asx

Survedit.aspx

Nie dotyczy

36 103

12-Feb-2013

01:52

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 759

12-Feb-2013

01:52

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

9 045

12-Feb-2013

01:52

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

13 406

12-Feb-2013

01:52

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

7 097

12-Feb-2013

01:52

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Nie dotyczy

11 193

12-Feb-2013

01:52

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3 016

12-Feb-2013

01:43

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Nie dotyczy

3 708

12-Feb-2013

01:52

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 430

12-Feb-2013

01:52

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

7 958

12-Feb-2013

01:52

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

3 826

12-Feb-2013

01:43

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

3 877

12-Feb-2013

01:52

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

12 100

12-Feb-2013

01:52

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Nie dotyczy

10 908

12-Feb-2013

01:52

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Nie dotyczy

5 845

12-Feb-2013

01:52

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Nie dotyczy

2 779

12-Feb-2013

01:52

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Nie dotyczy

2 775

12-Feb-2013

01:52

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9 659

10-Nov-2015

18:20

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

16 251

12-Feb-2013

01:52

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

16 671

12-Feb-2013

01:52

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

10 672

12-Feb-2013

01:52

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

13 426

12-Feb-2013

01:52

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Nie dotyczy

6 180

12-Feb-2013

01:43

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Nie dotyczy

4 690

12-Feb-2013

01:43

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Nie dotyczy

35 268

12-Feb-2013

01:43

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Nie dotyczy

15 685

12-Feb-2013

01:43

Timer.asx

Timer.aspx

Nie dotyczy

9 198

12-Feb-2013

01:43

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Nie dotyczy

5 114

12-Feb-2013

01:42

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Nie dotyczy

9 079

12-Feb-2013

01:43

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Nie dotyczy

8 585

12-Feb-2013

01:52

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Nie dotyczy

2 369

12-Feb-2013

01:43

Topnav.asx

Topnav.aspx

Nie dotyczy

7 781

12-Feb-2013

01:52

Topologyservicesvc

Topology.svc

Nie dotyczy

347

17-Oct-2018

12:47

Topology.asc

Topologyview.ascx

Nie dotyczy

4 091

12-Feb-2013

01:42

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Nie dotyczy

3 647

12-Feb-2013

01:42

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Nie dotyczy

6 490

12-Feb-2013

01:43

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Nie dotyczy

6 073

12-Feb-2013

01:43

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Nie dotyczy

5 757

12-Feb-2013

01:43

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Nie dotyczy

9 940

12-Feb-2013

01:42

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Nie dotyczy

12 354

12-Feb-2013

01:52

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Nie dotyczy

11 461

12-Feb-2013

01:43

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 839

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Nie dotyczy

16 243

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 839

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 839

12-Feb-2013

01:52

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 839

12-Feb-2013

01:52

Upload.asx

Upload.aspx

Nie dotyczy

16 315

14-Oct-2014

12:43

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Nie dotyczy

16 073

12-Feb-2013

01:52

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Nie dotyczy

3 491

12-Feb-2013

01:42

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 845

12-Feb-2013

01:52

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Nie dotyczy

16 073

12-Feb-2013

01:52

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 845

12-Feb-2013

01:52

Usage.asx

Usage.aspx

Nie dotyczy

7 735

12-Feb-2013

01:43

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Nie dotyczy

71 209

30-Oct-2012

18:44

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Nie dotyczy

6 239

12-Feb-2013

01:52

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3 398

12-Feb-2013

01:43

User.asx

User.aspx

Nie dotyczy

37 193

12-Feb-2013

01:52

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Nie dotyczy

4 210

12-Feb-2013

01:42

Useredit.asx

Useredit.aspx

Nie dotyczy

4 686

16-Aug-2013

07:29

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Nie dotyczy

1 315

12-Feb-2013

01:44

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Nie dotyczy

82 882

12-Feb-2013

01:44

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Nie dotyczy

9 654

12-Feb-2013

01:52

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Nie dotyczy

71 185

30-Oct-2012

18:44

V4.mas

V4.master

Nie dotyczy

32 455

12-Feb-2013

01:43

V4.mas_mplib

V4.master

Nie dotyczy

32 455

12-Feb-2013

01:43

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Nie dotyczy

6 214

12-Feb-2013

01:43

Versions.asx

Versions.aspx

Nie dotyczy

35 329

12-Feb-2013

01:52

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 293

12-Feb-2013

01:44

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Nie dotyczy

9 476

12-Feb-2013

01:44

View.asx_mobile

View.aspx

Nie dotyczy

2 424

12-Feb-2013

01:42

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

17 056

12-Feb-2013

01:52

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

17 470

12-Feb-2013

01:52

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

11 318

12-Feb-2013

01:52

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

14 170

12-Feb-2013

01:52

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Nie dotyczy

13 786

12-Feb-2013

01:43

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

3 223

12-Feb-2013

01:42

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

13 786

12-Feb-2013

01:43

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Nie dotyczy

4 994

12-Feb-2013

01:43

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Nie dotyczy

218 618

30-Jan-2014

16:30

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Nie dotyczy

3 747

12-Feb-2013

01:42

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Nie dotyczy

5 046

12-Feb-2013

01:43

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Nie dotyczy

16 520

12-Feb-2013

01:43

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Nie dotyczy

216 566

30-Jan-2014

16:30

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

3 370

12-Feb-2013

01:43

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Nie dotyczy

13 786

12-Feb-2013

01:43

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

12-Feb-2013

01:44

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Nie dotyczy

25 522

12-Feb-2013

01:44

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Nie dotyczy

26 475

12-Feb-2013

01:52

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Nie dotyczy

9 538

12-Feb-2013

01:52

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Nie dotyczy

9 194

12-Feb-2013

01:43

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

50 847

12-Feb-2013

01:52

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Nie dotyczy

65 235

12-Feb-2013

01:52

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Nie dotyczy

2 018

12-Feb-2013

01:43

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Nie dotyczy

5 867

12-Feb-2013

01:43

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Nie dotyczy

8 785

12-Feb-2013

01:52

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Nie dotyczy

2 986

12-Feb-2013

01:43

Securitytokenconfig

Web.config

Nie dotyczy

4 821

17-Oct-2018

12:47

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Nie dotyczy

2 647

17-Oct-2018

12:47

Topologyserviceconfig

Web.config

Nie dotyczy

1 604

17-Oct-2018

12:47

Usercodeweb.cfg

Web.config

Nie dotyczy

928

17-Oct-2018

12:47

Web.cfg

Web.config

Nie dotyczy

48 576

17-Oct-2018

12:47

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Nie dotyczy

5 693

12-Feb-2013

01:52

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Nie dotyczy

5 564

12-Feb-2013

01:43

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Nie dotyczy

2 211

12-Feb-2013

01:43

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2 532

12-Feb-2013

01:52

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2 532

12-Feb-2013

01:52

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Nie dotyczy

7 307

12-Feb-2013

01:52

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Nie dotyczy

1 319

12-Feb-2013

01:44

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Nie dotyczy

56 410

12-Feb-2013

01:44

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Nie dotyczy

1 285

12-Feb-2013

01:44

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Nie dotyczy

41 304

12-Feb-2013

01:44

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Nie dotyczy

164

12-Feb-2013

01:43

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Nie dotyczy

1 113

12-Feb-2013

01:43

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

Nie dotyczy

395

17-Oct-2018

12:47

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Nie dotyczy

4 766

12-Feb-2013

01:43

Workflow.asx

Workflow.aspx

Nie dotyczy

15 549

12-Feb-2013

01:52

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Nie dotyczy

6 957

12-Feb-2013

01:43

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

Nie dotyczy

5 320

12-Feb-2013

01:43

Workspce.asx

Workspce.aspx

Nie dotyczy

8 457

12-Feb-2013

01:52

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

Nie dotyczy

34 403

09-Jan-2013

06:09

Wpadder.js

Wpadder.js

Nie dotyczy

25 164

09-Jan-2013

06:09

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

Nie dotyczy

6 384

12-Feb-2013

01:52

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

Nie dotyczy

5 021

12-Feb-2013

01:43

Wrkmng.asx

Wrkmng.aspx

Nie dotyczy

7 976

12-Feb-2013

01:43

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

Nie dotyczy

14 607

12-Feb-2013

01:52

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

Nie dotyczy

14 588

12-Feb-2013

01:43

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

Nie dotyczy

198

12-Feb-2013

01:43

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 806

05-Mar-2013

22:14

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

Nie dotyczy

1 448

12-Feb-2013

01:43

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

14.0.7184.5000

7 613 648

25-Jun-2017

06:24

Traceman.exe

Wsstracing.exe

14.0.7005.1000

108 640

31-Oct-2012

04:22

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

Nie dotyczy

1 904

05-Mar-2013

22:15

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

Nie dotyczy

7 999

11-Feb-2014

12:37

Informacje o pliku Wssmui-en-us. msp

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Bform.debug.js_1033

Bform.debug.js

Nie dotyczy

381 888

15-Jul-2014

11:17

Bform.js_1033

Bform.js

Nie dotyczy

249 022

15-Jul-2014

11:17

Blog.css_1033

Blog.css

Nie dotyczy

9 350

20-Nov-2012

12:00

Blog_v4t.css_1033

Blog.css

Nie dotyczy

9 350

20-Nov-2012

12:00

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Nie dotyczy

3 648

20-Nov-2012

12:06

Calendar.css_1033

Calendar.css

Nie dotyczy

29 814

20-Nov-2012

12:00

Calendar_v4t.css_1033

Calendar.css

Nie dotyczy

29 814

20-Nov-2012

12:00

Calendarv4.css_1033

Calendarv4.css

Nie dotyczy

17 037

20-Nov-2012

12:00

Calendarv4_v4t.css_1033

Calendarv4.css

Nie dotyczy

17 037

20-Nov-2012

12:00

Core.css_1033

Core.css

Nie dotyczy

136 027

20-Nov-2012

12:00

Core.debug.js_1033

Core.debug.js

Nie dotyczy

368 568

12-Aug-2015

11:38

Core.js_0001_1033

Core.js

Nie dotyczy

239 740

12-Aug-2015

11:38

Corev4.css_1033

Corev4.css

Nie dotyczy

191 931

20-Nov-2012

12:00

Corev4_v4t.css_1033

Corev4.css

Nie dotyczy

191 931

20-Nov-2012

12:00

Cui.css_1033

Cui.css

Nie dotyczy

37 474

20-Nov-2012

10:02

Cui_v4t.css_1033

Cui.css

Nie dotyczy

37 474

20-Nov-2012

10:02

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Nie dotyczy

40 263

20-Nov-2012

10:02

Cuidark_v4t.css_1033

Cuidark.css

Nie dotyczy

40 263

20-Nov-2012

10:02

Datepick.css_1033

Datepicker.css

Nie dotyczy

7 484

20-Nov-2012

12:00

Datepick_v4t.css_1033

Datepickerv4.css

Nie dotyczy

7 457

20-Nov-2012

12:00

Datepkv4.css_1033

Datepickerv4.css

Nie dotyczy

7 457

20-Nov-2012

12:00

Discthrd.css_1033

Discthread.css

Nie dotyczy

1 929

20-Nov-2012

12:00

Discthrd_v4t.css_1033

Discthread.css

Nie dotyczy

1 929

20-Nov-2012

12:00

Form.debug.js_1033

Form.debug.js

Nie dotyczy

211 153

15-Jul-2014

11:17

Form.js_1033

Form.js

Nie dotyczy

126 793

15-Jul-2014

11:17

Forms.css_1033

Forms.css

Nie dotyczy

7 550

20-Nov-2012

12:00

Forms_v4t.css_1033

Forms.css

Nie dotyczy

7 550

20-Nov-2012

12:00

Ganttwss.css_1033

Ganttwss.css

Nie dotyczy

1 329

04-Sep-2009

17:19

Groupboard.css_1033

Groupboard.css

Nie dotyczy

1 329

20-Nov-2012

12:00

Groupboard_v4t.css_1033

Groupboard.css

Nie dotyczy

1 329

20-Nov-2012

12:00

Help.css_1033

Help.css

Nie dotyczy

8 203

20-Nov-2012

12:00

Help_v4t.css_1033

Help.css

Nie dotyczy

8 203

20-Nov-2012

12:00

Init.debug.js_1033

Init.debug.js

Nie dotyczy

172 836

13-Oct-2015

02:24

Init.js_0001_1033

Init.js

Nie dotyczy

118 049

13-Oct-2015

02:24

Layouts.css_1033

Layouts.css

Nie dotyczy

25 350

20-Nov-2012

12:00

Layouts_v4t.css_1033

Layouts.css

Nie dotyczy

25 350

20-Nov-2012

12:00

Mblrte.css_1033

Mblrte.css

Nie dotyczy

40 117

20-Nov-2012

12:00

Mblrte_v4t.css_1033

Mblrte.css

Nie dotyczy

40 117

20-Nov-2012

12:00

Menu.css_1033

Menu.css

Nie dotyczy

3 040

20-Nov-2012

12:00

Menu_v4t.css_1033

Menu.css

Nie dotyczy

3 040

20-Nov-2012

12:00

Menu.debug.js_1033

Menu.debug.js

Nie dotyczy

79 381

12-Aug-2015

11:38

Menu.js_0001_1033

Menu.js

Nie dotyczy

49 893

12-Aug-2015

11:38

Menu21.css_1033

Menu-21.css

Nie dotyczy

2 350

20-Nov-2012

12:00

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Nie dotyczy

28 798

20-Nov-2012

12:00

Minimalv4_v4t.css_1033

Minimalv4.css

Nie dotyczy

28 798

20-Nov-2012

12:00

Mws.css_1033

Mws.css

Nie dotyczy

3 261

20-Nov-2012

12:00

Mws_v4t.css_1033

Mws.css

Nie dotyczy

3 261

20-Nov-2012

12:00

Ows.debug.js_1033

Ows.debug.js

Nie dotyczy

337 318

13-Oct-2015

02:24

Ows.js_1033

Ows.js

Nie dotyczy

219 652

13-Oct-2015

02:24

Owsbrows.debug.js_1033

Owsbrows.debug.js

Nie dotyczy

5 042

04-Nov-2014

22:31

Owsbrows.js_1033

Owsbrows.js

Nie dotyczy

3 650

04-Nov-2014

22:31

Owsnocr.css_1033

Owsnocr.css

Nie dotyczy

9 919

20-Nov-2012

12:00

Owsnocr_v4t.css_1033

Owsnocr.css

Nie dotyczy

9 919

20-Nov-2012

12:00

Pickertree.css_1033

Pickertree.css

Nie dotyczy

30 033

20-Nov-2012

12:00

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Nie dotyczy

3 870

20-Nov-2012

12:05

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Nie dotyczy

4 725

20-Nov-2012

12:05

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Nie dotyczy

4 298

20-Nov-2012

12:06

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Nie dotyczy

4 300

20-Nov-2012

12:06

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Nie dotyczy

5 457

20-Nov-2012

12:06

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Nie dotyczy

5 366

20-Nov-2012

12:06

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Nie dotyczy

5 375

20-Nov-2012

12:06

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Nie dotyczy

5 327

20-Nov-2012

12:06

Survey.css_1033

Survey.css

Nie dotyczy

2 477

20-Nov-2012

12:00

Survey_v4t.css_1033

Survey.css

Nie dotyczy

2 477

20-Nov-2012

12:00

Themev4_v4t.css_1033

Themev4.css

Nie dotyczy

2 407

20-Nov-2012

12:00

Wiki.css_1033

Wiki.css

Nie dotyczy

1 159

20-Nov-2012

12:00

Wiki_v4t.css_1033

Wiki.css

Nie dotyczy

1 159

20-Nov-2012

12:00

Wpedtmde.css_1033

Wpeditmode.css

Nie dotyczy

18 949

20-Nov-2012

12:00

Wpedmdv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Nie dotyczy

17 596

20-Nov-2012

12:00

Wpedmdv4_v4t.css_1033

Wpeditmodev4.css

Nie dotyczy

17 596

20-Nov-2012

12:00

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×