13 lutego 2018 r. — KB4074596 (kompilacja systemu operacyjnego: 10240.17770)

Release Date:

Version:

13.02.2018

Kompilacja systemu operacyjnego 10240.17770

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem związany ze skryptem, który powodował, że program Internet Explorer przestawał działać w pewnych sytuacjach.

 • Rozwiązuje problem z programem Internet Explorer, polegający na tym, że naciśnięcie klawisza DEL powodowało wstawienie nowego wiersza w polu wprowadzania aplikacji.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji, niektórzy użytkownicy doświadczali problemów z logowaniem się do niektórych witryn internetowych podczas korzystania z poświadczeń konta innych firm w programie Microsoft Edge.

 • Aktualizuje informacje o strefie czasowej.

 • Rozwiązuje problem, w którym dostawcy niestandardowych poświadczeń czasami nie wyświetlają poprawnie pola tekstowego hasła.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że services.exe przestaje działać po zastosowaniu uprawnień „Uzyskaj token personifikacji dla innego użytkownika w ramach tej samej sesji” na komputerach z systemem Windows Server 2012 R2. Te komputery wchodzą potem w pętlę ponownego uruchamiania. System może zgłaszać zdarzenie SceCli 1202 z błędem 0x4b8. Ponadto może zgłosić zdarzenie błędu aplikacji o identyfikatorze 1000 z błędną nazwę modułu scesrv.dll oraz kodem wyjątku 0xc0000409. To uprawnienie zostało wprowadzone w systemie Windows Server 2016.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że funkcja certutil.exe-MergePfx nie zapewnia scalonego pliku EPF dla wielu certyfikatów w wersji 1.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że przystawki aplikacji MMC, takie jak Usługi, administracja polityki lokalnej i zarządzanie drukarką, nie działały po włączeniu Kontroli aplikacji usługi Windows Defender. Wyświetlany jest błąd: „Obiekt nie obsługuje tej właściwości lub metody”.

 • Rozwiązuje problem zmniejszający wydajność uniwersalnego środowiska CRT w funkcjach _gcvt and _gcvt_s.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że dane wyjściowe w potoku lub pliku zostały w pełni zbuforowane w uniwersalnym środowisku CRT dla standardowego strumienia błędów (STDERR).

 • Rozwiązuje problem w uniwersalnym środowisku CRT poprzez dodanie flagi trybu dostępu „x” w celu obsługi funkcji fopen().

 • Aktualizacje zabezpieczeń jądra systemu Windows, mechanizmu tworzenia skryptów firmy Microsoft, programu Microsoft Edge, programu Internet Explorer, komponentu Microsoft Windows Search, Device Guard, pamięci masowej i systemu plików systemu Windows oraz sterownika usługi Common Log File System.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie ma to zastosowania do długoterminowych planów serwisowych.

 

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Z powodu problemu z niektórymi wersjami oprogramowania antywirusowego ta poprawka ma zastosowanie tylko do komputerów, na których niezależny dostawca oprogramowania antywirusowego zaktualizował klucz rejestru Zezwalaj.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4088786.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4074596

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×