Spis treści
×

Data wydania:

13.09.2016

Wersja:

kompilacja systemu operacyjnego 10586.589

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące jakości i poprawki zabezpieczeń. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Poprawiono niezawodność przeglądarki Internet Explorer 11, technologii USB i platformy .NET.

  • Rozwiązano problem z nieprawidłowo działającym linkiem „Zmień moje zmienne środowiskowe” w Panelu sterowania kontami użytkowników.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że urządzenie, które wcześniej miało dostęp do Internetu, miało nieprawidłową godzinę i datę po dołączeniu do sieci bez dostępu internetowego do serwerów SSL.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że osoba posiadająca profil obowiązkowy nie mogła używać menu Start, Cortany, wyszukiwania i niektórych aplikacji preinstalowanych.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że po zainstalowaniu pakietu za pomocą Instalatora Windows (MSI) klienci nie mogli uruchamiać narzędzi wiersza polecenia, o ile nie uruchomili ponownie urządzenia lub nie wylogowali się z niego i nie zalogowali ponownie.

  • Rozwiązano problem powodujący, że polecenie „Drukuj wszystkie połączone dokumenty” nie działało w programie Internet Explorer 11.

  • Udoskonalono obsługę sieci, dodając nowe pozycje do bazy danych nazw punktów dostępu (APN).

  • Usunięto opcję ochrony przed kopiowaniem w przypadku zgrywania dysków CD w formacie Windows Media Audio (WMA) z poziomu programu Windows Media Player.

  • Rozwiązano dodatkowe problemy z rejestrowaniem zbyt dużej ilości danych dotyczących zabezpieczeń, instrumentacją zarządzania Windows (WMI), magazynem klientów, obiektem zasad grupy listy dodatków, komórkowym połączeniem szerokopasmowym, sterownikami filtrów, programami Internet Explorer 11 i Windows Media Player, grafiką, zmienionymi ustawieniami czasu letniego i powłoką systemu Windows.

  • Zaktualizowano zabezpieczenia programu Internet Explorer 11, składnika Microsoft Graphics, programu Microsoft Edge, bezpiecznego trybu jądra systemu Windows, serwera Windows SMB Server, jądra systemu Windows, ekranu blokady systemu Windows i programu Adobe Flash Player.

Aby uzyskać więcej informacji o poprawkach zabezpieczeń w tej aktualizacji oraz pełną listę plików, na które mają one wpływ, zobacz KB3185614.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×