14 marca 2017 r. — KB4013198 (kompilacja systemu operacyjnego: 10586.839)

Release Date:

Version:

14.03.2017

kompilacja systemu operacyjnego: 10586.839

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano znany problem dotyczący kompilacji KB3192441, który powodował, że dyski sieciowe mapowane w systemie DFS-N były niedostępne dla członków grupy Administratorzy po włączeniu funkcji Kontrola konta użytkownika i EnableLinkedConnections.

 • Rozwiązano znany problem zgłoszony w KB3210721. Użytkownicy mogą doświadczać opóźnienia podczas uruchamiania aplikacji renderowania 3D na wielu monitorach.

 • Zwiększono niezawodność Silverlight i programu Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem polegający na uleganiu awarii Centrum administracyjnego usługi Active Directory podczas próby modyfikowania dowolnego atrybutu dowolnego konta użytkownika w usłudze Active Directory.

 • Rozwiązano problem, który nie pozwala uruchomić okna pomocy przeglądarki po kliknięciu ikony pomoc w Eksploratorze plików. 

 • Rozwiązano problem, aby umożliwić obsługę symboli wieloznacznych w polu Listy dozwolone dla zasad grupy Ograniczenia trybu Wskaż i drukuj. 

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwia klientom dostęp do serwera plików podczas korzystania z bloku komunikatów serwera 1.0 i uwierzytelniania za pomocą menedżera NT LAN po aktualizacji.

 • Rozwiązano problem, w którym drukarka domyślna może nieoczekiwanie zmienić się po rozłączeniu z sesją Remote Desktop Protocol.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający dodawanie serwerów do Windows Server Update Services, kiedy są przemieszczane.

 • Rozwiązano problem powodujący awarię programu Internet Explorer po zainstalowaniu KB3175443.

 • Rozwiązano problem powodujący awarię programu Internet Explorer po usunięciu stylu CSS.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwia użytkownikom jednoczesne wybranie wielu certyfikatów w interfejsie użytkownika.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwia sparowanie modułu karty inteligentnej ze zbliżeniowym czytnikiem kart inteligentnych.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że urządzenia przechodzą do trybu odzyskiwania funkcji BitLocker po wprowadzeniu nieprawidłowego hasła.

 • Rozwiązano problem, który powoduje nadmierne występowanie zdarzeń wylogowania podczas korzystania z kategorii Przeprowadź inspekcję systemu plików.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że ikona pliku wykonywalnego migocze przez nieograniczony czas, gdy Explorer otwiera plik wykonywalny i atrybut pliku jest ustawiony na FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że menu Start i inne elementy znikają lub działają nieprawidłowo podczas używania profilu użytkownika mobilnego.

 • Rozwiązano problem powodujący niepowodzenie renderowania OpenGL.

 • Rozwiązano problem powodujący duże obciążenie CPU podczas wykonywania zaplanowanych zadań podczas korzystania z urządzeń, w których przestawienie czasu następuje o godzinie 00:00.

 • Rozwiązano problem powodujący utratę reguł zapory systemu Windows po uaktualnieniu z wersji RTM do 1511.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że używanie wykluczeń rejestru z włączonym Ujednoliconym filtrem zapisu (UWF) znacznie wydłuża czas uruchomienia systemu.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wielu użytkownikom uzyskiwanie dostępu do folderów udostępnionych w trybie offline.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwia administratorom dostęp do zmapowanych dysków sieciowych.

 • Rozwiązano problem powodujący błąd podglądu wydruku w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający programowi Internet Explorer odbieranie zdarzeń klawiatury z procesów zewnętrznych przy użyciu addEventListener.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający korzystanie z funkcji usuwania historii przeglądania w przeglądarce Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem powodujący nieprawidłowe wymiary tabeli w aplikacjach SAP®.

 • Rozwiązano problem powodujący ładowanie się witryn omijających serwer proxy w strefie lokalnego intranetu, gdy ustawiona jest opcja Witryny intranetowe: uwzględniaj wszystkie witryny, które pomijają serwer proxy (Wyłączone).

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający ładowanie strony internetowej po zalogowaniu się do witryny.

 • Rozwiązano problem, który umożliwia otwieranie w programie Internet Explorer plików zablokowanych przez ustawienie strefy zabezpieczeń.

 • Rozwiązano problem polegający na zastępowaniu elementu <br>, gdy użytkownik wybiera wiersz zamknięty elementem <span>.

 • Rozwiązano problem, który nie pozwala zastosować wartości "Bez ograniczeń" dla Zasad grupy w odniesieniu do kosztu połączenia multimediów.

 • Rozwiązano dodatkowe problemy dotyczące zaktualizowanych informacji o strefie czasowej, zabezpieczeń firmowych, poświadczeniami zabezpieczeń, programu Internet Explorer, aktualizacji bazy danych Nazw punktu dostępu (APN), obsługi sieci bezprzewodowej, Media Center i powłoki systemu Windows.

 • Aktualizacje zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows, programu Microsoft Edge, programu Internet Explorer, sterowników trybu jądra systemu Windows, usługi Microsoft Uniscribe, składnika Microsoft Graphics, funkcji Hyper-V systemu Windows, bloku komunikatów serwera, programu Windows Media Player, biblioteki PDF program Microsoft Windows, amortyzacji SHA-1 dla certyfikatów SSL/TLS, Microsoft XML Core Services. 

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektórzy klienci korzystający z aplikacji IE11 i systemu CRM 2011 mogą otrzymywać niepoprawnie wyświetlane formularze.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4016636.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

 • Informacje o zastępowaniu aktualizacji
  Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację KB3210721.

 • Informacje o plikach
  Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej KB4013198. Jeśli po raz pierwszy instalujesz aktualizację systemu Windows 10, rozmiar pakietu dla wersji x86 wynosi 569 MB, a dla wersji x64 — 1132 MB.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×