Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

14.03.2017

Wersja:

kompilacja systemu operacyjnego: 14393.953

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano znany problem zgłoszony w KB3213986. Użytkownicy mogą doświadczać opóźnienia podczas uruchamiania aplikacji renderowania 3D na wielu monitorach.

 • Rozwiązano problem w KB3213986, gdzie usługa klastrowania może nie uruchamiać się automatycznie przy pierwszym rozruchu po zastosowaniu aktualizacji.

 • Rozwiązano problem polegający na uleganiu awarii Centrum administracyjnego usługi Active Directory podczas próby modyfikowania dowolnego atrybutu dowolnego konta użytkownika w usłudze Active Directory.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że menu Start i inne elementy znikają lub działają nieprawidłowo podczas używania profilu użytkownika mobilnego.

 • Rozwiązano problem, gdzie w Input Method Editor w języku japońskim występuje przeciek zasobów graficznego interfejsu urządzenia, co powoduje, że okna znikają lub renderują się tylko częściowo po wpisaniu około 100 zdań.

 • Rozwiązano problem, który zwiększa niezawodność polecenia cmdlet Enable-ClusterS2D programu PowerShell.

 • Rozwiązano problem gdzie usługa zarządzania maszynami wirtualnymi (Vmms.exe) może ulec awarii podczas migracji na żywo maszyn wirtualnych.

 • Zwiększono przepustowość dostępnych dysków SSD/NVMe do obciążeń aplikacji podczas operacji odbudowywania S2D.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że klienci Folderów roboczych otrzymują zduplikowane pliki (synchronizacji konfliktu) gdy Foldery robocze są skonfigurowane za pomocą Zasad grupy.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że serwery usług pulpitu zdalnego ulegały awarii w kontekście Stop 0x27 w RxSelectAndSwitchPagingFileObject, podczas połączenia klientów protokołu RDP i używania przez nie dyski przekierowanych, drukarek lub wymiennych dysków USB.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że ustawienia Windows Server Update Services wykorzystujące funkcję Zasad grupy powodują niepowodzenia pobierania plików.

 • Rozwiązano problem dotyczący umieszczenia w kodzie wartości kluczy rejestru dostawcy Microsoft tej samej firmy.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że używanie narzędzia przygotowywania systemu (Sysprep) kończy się niepowodzeniem.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że tworzenie profilu uszkodzenia pakietu Office 2016 w przypadku używania mobilnych wirtualizacji środowiska użytkownika (UE-V).

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że usługa podsystemu urzędu zabezpieczeń lokalnych przestaje odpowiadać po uaktualnieniu systemu operacyjnego.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że usługa podsystemu urzędu zabezpieczeń lokalnych kończy się niepowodzeniem, gdy aplikacja SAP® używa uwierzytelniania Transport Layer Security.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że sekwencjonowanie dużych rejestrów przy użyciu Application Virtualization 5.1 Sequencer powoduje brakujące klucze rejestru w pakiecie końcowym.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że nie udaje się zachować kolejności sortowania nazw na liście kontaktów po ponownych uruchomieniu urządzenia w języku japońskim.

 • Rozwiązano problem powodujący, że transakcje kończą się niepowodzeniem z powodu braku pamięci.

 • Rozwiązano problem, który umożliwia otwieranie w programie Internet Explorer plików zablokowanych przez ustawienie strefy zabezpieczeń.

 • Rozwiązano problem powodujący awarię programu Internet Explorer 11 po zainstalowaniu KB3175443.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że aplikacje, które używają aparatu VBScript, ulegają awarii po zastosowaniu KB3185319.

 • Rozwiązano problem, który występuje w programie Internet Explorer, gdy styl przestawiania CSS jest ustawiony na "center" na stronie sieci Web.

 • Rozwiązano problem, który podczas rejestrowania statystyk dziennika we/wy przy wielościeżkowym we/wy bez dostępnej ścieżki.

 • Rozwiązano problem, który powoduje błąd 32-bitowej trasy statycznej dodanej przez rozwiązanie sieci VPN, co uniemożliwia użytkownikom nawiązywania połączenia przez sieć VPN.

 • Rozwiązano problem, który może zmniejszyć wydajność nawet o 50%, gdy karty Ethernet, które obsługują skalowanie po stronie odbierającej (RSS), nie mogą ponownie włączyć RSS po błędzie lub aktualizacji systemu.

 • Rozwiązano problem, aby umożliwić obsługę symboli wieloznacznych w polu Listy dozwolone dla zasad grupy Ograniczenia trybu Wskaż i drukuj.

 • Rozwiązano problem z błędem wielościeżkowego We/Wy, który może prowadzić do uszkodzenia danych lub błędów aplikacji.

 • Rozwiązano problem, który może prowadzić do awarii systemu podczas usuwania ID_ENTRY wielościeżkowego We/Wy.

 • Rozwiązano problem, który występuje, gdy funkcja Network Driver Interface Specification NdisMFreeSharedMemory() nie jest wywoływana na poprawnym poziomie żądania przerwania.

 • Rozwiązano problem, aby korzystać właściwego magazynu usługi do integracji kopii zapasowej Azure.

 • Rozwiązano problem, w którym zamknięcie serwera SQL zajmuje 30 minut na komputerach z dużą ilością pamięci RAM (> 2 TB).

 • Rozwiązano dodatkowe problemy dotyczące zaktualizowanych informacji strefy czasowej, programu Internet Explorer, serwera plików i klastrowania, obsługi sieci bezprzewodowej, aplikacji Mapy, uaktualnień mobilnych dla IoT, renderowania ekranu, bezpiecznego usuwania sprzętu urządzeń USB 2.0, multimediów, Direct3D, Microsoft Edge, zabezpieczeń dla przedsiębiorstw, Windows Server Update Services, obsługi sieci magazynowania, zdalnego pulpitu, klastrowania, funkcji Hyper-V systemu Windows i Credential Guard.

 • Aktualizacje zabezpieczeń programu Microsoft Edge, programu Internet Explorer, składnika Microsoft Graphics, Internet Information Services, serwera Windows SMB Server, biblioteki programu Microsoft Windows PDF, sterowników trybu jądra systemu Windows, usługi Microsoft Uniscribe, jądra systemu Windows, DirectShow, systemu operacyjnego Windows i funkcji Hyper-V systemu Windows.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

U klientów korzystających z systemu Windows Server 2016 z włączoną funkcją tworzenia zespołów kart sieciowych osadzonych w przełącznikach (Switch Embedded Teaming, SET) czasami może dochodzić do zakleszczeń lub uruchamiania sprawdzania błędów po zmianie wartości właściwości szybkość połączenia w fizycznej karcie.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4015438.

Odtwarzacz DVD Windows (i aplikacje innych firm korzystające z biblioteki Microsoft MPEG-2) ulega awarii podczas uruchamiania.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4015438.

Niektórzy klienci korzystający z aplikacji IE11 i systemu CRM 2011 mogą otrzymywać niepoprawnie wyświetlane formularze.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4016635.

W przypadku niektórych aplikacji w Microsoft Store mogą wystąpić niepowodzenia aktualizacji z kodem błędu 0x80070216 podczas aktualizowania ze strony Microsoft Store > Pliki do pobrania i aktualizacje.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4016635.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

 • Informacje o zastępowaniu aktualizacji
  Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację KB4010672.

 • Informacje o plikach
  Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej KB4013429. Jeśli po raz pierwszy instalujesz aktualizację systemu Windows 10, rozmiar pakietu dla wersji x86 wynosi 579 MB, a dla wersji x64 — 1105 MB.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×