You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

W tym artykule opisano aktualizację 4484233 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2013 opublikowaną 14 stycznia 2020.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:

  • Nie można uzyskać dostępu do dodatków pakietu Office z dokument, który jest otwierany w przeglądarce, gdy są one udostępniane przez program SharePoint Usługa wykazu aplikacji.

  • Elementy nakładki kalendarza, które są wyświetlane w obszarze kalendarze w Widok nie jest klikalny.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Centrum pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna tylko dla ręcznego pobierania i instalacji w witrynie Microsoft Download Center.

Roszczenie skanowania antywirusowego

Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów przy użyciu najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu, w którym plik został zaksięgowany. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w nim.

Informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2013 .

Informacje o ponownym uruchomieniu

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielska (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącym bias czasu letniego (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

x64

Informacje o pliku STS-x-none. msp

Identyfikator pliku

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Nie dotyczy

395

20-Dec-2019

03:03

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Nie dotyczy

546

20-Dec-2019

03:03

Dip.css_14

Dip.css_14

Nie dotyczy

1 781

18-Dec-2019

09:16

Dip.css

Dip.css

Nie dotyczy

1 781

18-Dec-2019

09:16

Dip.html_14

Dip.html_14

Nie dotyczy

4 328

18-Dec-2019

09:16

Dip.html

Dip.html

Nie dotyczy

4 328

18-Dec-2019

09:16

Dip.js_14

Dip.js_14

Nie dotyczy

63 039

18-Dec-2019

09:16

Dip.js

Dip.js

Nie dotyczy

63 039

18-Dec-2019

09:16

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

Nie dotyczy

478

18-Dec-2019

09:16

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

Nie dotyczy

1 712

18-Dec-2019

09:16

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

Nie dotyczy

366

18-Dec-2019

09:16

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

Nie dotyczy

577

18-Dec-2019

09:16

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

Nie dotyczy

540

18-Dec-2019

09:16

Messagebanner.js_14

Messagebanner.js_14

Nie dotyczy

4 968

18-Dec-2019

09:16

Messagebanner.js

Messagebanner.js

Nie dotyczy

4 968

18-Dec-2019

09:16

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48 832

18-Dec-2019

09:16

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79 608

18-Dec-2019

09:16

O365configuration.xml

O365configuration.xml

Nie dotyczy

405

18-Dec-2019

09:16

Shellicons.eot

Shellicons.eot

Nie dotyczy

47 960

18-Dec-2019

09:16

Shellicons.svg

Shellicons.svg

Nie dotyczy

57 730

18-Dec-2019

09:16

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

Nie dotyczy

47 768

18-Dec-2019

09:16

Shellicons.woff

Shellicons.woff

Nie dotyczy

26 452

18-Dec-2019

09:16

Suitenav.js

Suitenav.js

Nie dotyczy

34 319

18-Dec-2019

09:16

Web.config_sts

Web.config_sts

Nie dotyczy

4 845

18-Dec-2019

09:16

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

Nie dotyczy

57 288

18-Dec-2019

09:16

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Nie dotyczy

2 154

18-Dec-2019

09:16

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

Nie dotyczy

1 078

18-Dec-2019

09:16

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

Nie dotyczy

18 870

18-Dec-2019

09:16

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

Nie dotyczy

10 674

18-Dec-2019

09:16

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

Nie dotyczy

3 059

18-Dec-2019

09:16

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Nie dotyczy

1 145

18-Dec-2019

09:16

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Nie dotyczy

28 650

18-Dec-2019

09:16

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

Nie dotyczy

11 376

18-Dec-2019

09:16

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Nie dotyczy

2 347

18-Dec-2019

09:16

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Nie dotyczy

9 596

18-Dec-2019

09:16

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Nie dotyczy

26 945

18-Dec-2019

09:16

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Nie dotyczy

896

18-Dec-2019

09:16

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

Nie dotyczy

896

18-Dec-2019

09:16

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Nie dotyczy

3 861

18-Dec-2019

09:16

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

Nie dotyczy

3 652

18-Dec-2019

09:16

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

13 019

18-Dec-2019

09:16

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

9 266

18-Dec-2019

09:16

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Nie dotyczy

7 512

18-Dec-2019

09:16

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Nie dotyczy

9 800

18-Dec-2019

09:16

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Nie dotyczy

11 755

18-Dec-2019

09:16

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43 144

18-Dec-2019

09:16

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

Nie dotyczy

367 086

18-Dec-2019

09:16

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4 473

18-Dec-2019

09:16

Addrbook.gif

Addressbook.gif

Nie dotyczy

908

16-Dec-2019

22:23

Addrole.asx

Addrole.aspx

Nie dotyczy

68 566

18-Dec-2019

09:16

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Nie dotyczy

61 362

18-Dec-2019

09:16

Admin.amx

Admin.asmx

Nie dotyczy

86

18-Dec-2019

09:16

Admin.mas

Admin.master

Nie dotyczy

29 828

18-Dec-2019

09:16

Admin.smp

Admin.sitemap

Nie dotyczy

15 577

18-Dec-2019

09:16

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Nie dotyczy

7 764

18-Dec-2019

09:16

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Nie dotyczy

8 689

18-Dec-2019

09:16

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Nie dotyczy

5 038

18-Dec-2019

09:16

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Nie dotyczy

9 937

18-Dec-2019

09:16

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Nie dotyczy

4 998

18-Dec-2019

09:16

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Nie dotyczy

1 283

18-Dec-2019

09:16

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Nie dotyczy

21 099

18-Dec-2019

09:16

Adminweb.cfg

Adminweb.config

Nie dotyczy

899

18-Dec-2019

09:16

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Nie dotyczy

9 474

18-Dec-2019

09:16

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15 496

18-Dec-2019

09:16

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Nie dotyczy

13 046

18-Dec-2019

09:16

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Nie dotyczy

8 162

18-Dec-2019

09:16

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

Nie dotyczy

8 163

18-Dec-2019

09:16

Sub.amx

Alerts.asmx

Nie dotyczy

88

18-Dec-2019

09:16

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 313

18-Dec-2019

09:16

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Nie dotyczy

8 824

18-Dec-2019

09:16

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

Nie dotyczy

8 143

18-Dec-2019

09:16

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

Nie dotyczy

6 808

18-Dec-2019

09:16

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 916

18-Dec-2019

09:16

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Nie dotyczy

2 731

18-Dec-2019

09:16

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

Nie dotyczy

253

18-Dec-2019

09:16

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Nie dotyczy

7 122

18-Dec-2019

09:16

App.mas_mplib

App.master

Nie dotyczy

19 062

18-Dec-2019

09:16

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Nie dotyczy

9 040

18-Dec-2019

09:16

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

Nie dotyczy

3 342

18-Dec-2019

09:16

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

Nie dotyczy

213

18-Dec-2019

09:16

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

Nie dotyczy

22 542

18-Dec-2019

09:16

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

Nie dotyczy

11 197

18-Dec-2019

09:16

Appicon.asx

Appicons.ashx

Nie dotyczy

205

18-Dec-2019

09:16

Appinv.asx

Appinv.aspx

Nie dotyczy

11 660

18-Dec-2019

09:16

App.mas

Application.master

Nie dotyczy

13 756

18-Dec-2019

09:16

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Nie dotyczy

5 259

18-Dec-2019

09:16

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Nie dotyczy

3 519

18-Dec-2019

09:16

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Nie dotyczy

4 379

18-Dec-2019

09:16

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Nie dotyczy

4 106

18-Dec-2019

09:16

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8 668

18-Dec-2019

09:16

Appv4.mas

Applicationv4.master

Nie dotyczy

20 553

18-Dec-2019

09:16

Appmng.sql

Appmng.sql

Nie dotyczy

289 219

18-Dec-2019

09:16

Appmng.svc

Appmng.svc

Nie dotyczy

375

18-Dec-2019

09:16

Appmngup.sql

Appmngup.sql

Nie dotyczy

282 966

18-Dec-2019

09:16

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

Nie dotyczy

5 678

18-Dec-2019

09:16

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

Nie dotyczy

5 250

18-Dec-2019

09:16

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

Nie dotyczy

11 198

18-Dec-2019

09:16

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

Nie dotyczy

6 876

18-Dec-2019

09:16

Approve.asx

Approve.aspx

Nie dotyczy

8 991

18-Dec-2019

09:16

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

Nie dotyczy

3 061

18-Dec-2019

09:16

Właściwość securitytokenappsvc

Appsts.svc

Nie dotyczy

452

18-Dec-2019

09:16

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

Nie dotyczy

2 059

18-Dec-2019

09:16

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Nie dotyczy

1 210

18-Dec-2019

09:16

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Nie dotyczy

5 396

18-Dec-2019

09:16

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Nie dotyczy

4 795

18-Dec-2019

09:16

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Nie dotyczy

4 655

18-Dec-2019

09:16

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Nie dotyczy

6 541

18-Dec-2019

09:16

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Nie dotyczy

1 068

18-Dec-2019

09:16

Auth.amx

Authentication.asmx

Nie dotyczy

96

18-Dec-2019

09:16

Authen.asx

Authentication.aspx

Nie dotyczy

13 828

18-Dec-2019

09:16

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Nie dotyczy

1 301

18-Dec-2019

09:16

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Nie dotyczy

4 939

18-Dec-2019

09:16

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Nie dotyczy

5 968

18-Dec-2019

09:16

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

Nie dotyczy

18 404

18-Dec-2019

09:16

Autofill.js

Autofill.js

Nie dotyczy

10 322

18-Dec-2019

09:16

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Nie dotyczy

20 576

18-Dec-2019

09:16

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

Nie dotyczy

8 623

18-Dec-2019

09:16

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Nie dotyczy

9 653

18-Dec-2019

09:16

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

Nie dotyczy

7 966

18-Dec-2019

09:16

Avreport.asx

Avreport.aspx

Nie dotyczy

11 898

18-Dec-2019

09:16

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Nie dotyczy

4 069

18-Dec-2019

09:16

Backup.asx

Backup.aspx

Nie dotyczy

15 389

18-Dec-2019

09:16

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Nie dotyczy

20 577

18-Dec-2019

09:16

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Nie dotyczy

8 689

18-Dec-2019

09:16

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Nie dotyczy

10 643

18-Dec-2019

09:16

Bdc.sql

Bdc.sql

Nie dotyczy

558 446

18-Dec-2019

09:16

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Nie dotyczy

332

18-Dec-2019

09:16

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

14 415

18-Dec-2019

09:16

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Nie dotyczy

3 309

18-Dec-2019

09:16

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

7 037

18-Dec-2019

09:16

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

Nie dotyczy

197

18-Dec-2019

09:16

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Nie dotyczy

402

18-Dec-2019

09:16

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

Nie dotyczy

383

18-Dec-2019

09:16

Bform.debug.js

Bform.debug.js

Nie dotyczy

459 758

18-Dec-2019

09:16

Bform.js

Bform.js

Nie dotyczy

258 656

18-Dec-2019

09:16

Blank.debug.js

Blank.debug.js

Nie dotyczy

164

18-Dec-2019

09:16

Blank.js

Blank.js

Nie dotyczy

119

18-Dec-2019

09:16

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Nie dotyczy

4 045

18-Dec-2019

09:16

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

Nie dotyczy

468

18-Dec-2019

09:16

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

Nie dotyczy

462

18-Dec-2019

09:16

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Nie dotyczy

3 210

18-Dec-2019

09:16

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

Nie dotyczy

883

18-Dec-2019

09:16

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

Nie dotyczy

24 734

16-Dec-2019

22:23

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

Nie dotyczy

105 256

16-Dec-2019

22:23

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

Nie dotyczy

49 468

16-Dec-2019

22:23

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

Nie dotyczy

31 724

16-Dec-2019

22:23

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Nie dotyczy

14 883

18-Dec-2019

09:16

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

Nie dotyczy

7 637

18-Dec-2019

09:16

Bpstd.js

Bpstd.js

Nie dotyczy

4 356

18-Dec-2019

09:16

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Nie dotyczy

2 776

18-Dec-2019

09:16

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Nie dotyczy

4 216

18-Dec-2019

09:16

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Nie dotyczy

3 836

18-Dec-2019

09:16

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Nie dotyczy

8 267

18-Dec-2019

09:16

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Nie dotyczy

29 344

18-Dec-2019

09:16

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Nie dotyczy

205

18-Dec-2019

09:16

Calibri.eot

Calibri.eot

Nie dotyczy

167 788

16-Dec-2019

22:23

Calibri.svg

Calibri.svg

Nie dotyczy

365 292

16-Dec-2019

22:23

Calibri.ttf

Calibri.ttf

Nie dotyczy

350 124

16-Dec-2019

22:23

Calibri.woff

Calibri.woff

Nie dotyczy

184 156

16-Dec-2019

22:23

Callout.debug.js

Callout.debug.js

Nie dotyczy

84 762

18-Dec-2019

09:16

Callout.js

Callout.js

Nie dotyczy

26 526

18-Dec-2019

09:16

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Nie dotyczy

211

18-Dec-2019

09:16

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

Nie dotyczy

211

18-Dec-2019

09:16

Calview.gif

Calview.gif

Nie dotyczy

1 615

16-Dec-2019

22:23

Category.asp_blogcon

Category.aspx

Nie dotyczy

2 649

18-Dec-2019

09:16

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

Nie dotyczy

205

18-Dec-2019

09:16

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

Nie dotyczy

200

18-Dec-2019

09:16

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

Nie dotyczy

60 600

16-Dec-2019

22:23

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

Nie dotyczy

165 961

16-Dec-2019

22:23

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

Nie dotyczy

124 584

16-Dec-2019

22:23

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

Nie dotyczy

79 732

16-Dec-2019

22:23

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Nie dotyczy

10 758

18-Dec-2019

09:16

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Nie dotyczy

8 550

18-Dec-2019

09:16

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Nie dotyczy

7 816

18-Dec-2019

09:16

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Nie dotyczy

7 536

18-Dec-2019

09:16

Checkin.asx

Checkin.aspx

Nie dotyczy

16 116

18-Dec-2019

09:16

Checknames.gif

Checknames.gif

Nie dotyczy

908

16-Dec-2019

22:23

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Nie dotyczy

10 498

18-Dec-2019

09:16

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Nie dotyczy

5 782

18-Dec-2019

09:16

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

Nie dotyczy

2 388

18-Dec-2019

09:16

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Nie dotyczy

216

18-Dec-2019

09:16

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

Nie dotyczy

216

18-Dec-2019

09:16

Appmngclient.config

Client.config

Nie dotyczy

2 159

18-Dec-2019

09:16

Bdcwebclient.config

Client.config

Nie dotyczy

2 125

18-Dec-2019

09:16

Polecenie becwebserviceclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

1 437

18-Dec-2019

09:16

Właściwość securitytokenclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

3 448

18-Dec-2019

09:16

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

2 369

18-Dec-2019

09:16

Topologyclientconfig

Client.config

Nie dotyczy

982

18-Dec-2019

09:16

Client.svc

Client.svc

Nie dotyczy

402

18-Dec-2019

09:16

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

Nie dotyczy

153 736

18-Dec-2019

09:16

Clientforms.js

Clientforms.js

Nie dotyczy

77 613

18-Dec-2019

09:16

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

Nie dotyczy

77 565

18-Dec-2019

09:16

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

Nie dotyczy

41 210

18-Dec-2019

09:16

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

Nie dotyczy

23 510

18-Dec-2019

09:16

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

Nie dotyczy

9 805

18-Dec-2019

09:16

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

Nie dotyczy

294 384

18-Dec-2019

09:16

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

Nie dotyczy

150 425

18-Dec-2019

09:16

Close.asx

Closeconnection.aspx

Nie dotyczy

1 866

18-Dec-2019

09:16

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Nie dotyczy

64 941

18-Dec-2019

09:16

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Nie dotyczy

6 042

18-Dec-2019

09:16

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Nie dotyczy

203

18-Dec-2019

09:16

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

Nie dotyczy

5 376

18-Dec-2019

09:16

Comval.js

Commonvalidation.js

Nie dotyczy

3 369

18-Dec-2019

09:16

Compat.bro

Compat.browser

Nie dotyczy

14 781

18-Dec-2019

09:15

Configdb.sql

Configdb.sql

Nie dotyczy

189 484

18-Dec-2019

09:16

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Nie dotyczy

22 074

18-Dec-2019

09:16

Configup.sql

Configup.sql

Nie dotyczy

48 486

18-Dec-2019

09:16

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

Nie dotyczy

131

18-Dec-2019

09:16

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

Nie dotyczy

7 246

18-Dec-2019

09:16

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Nie dotyczy

1 211

18-Dec-2019

09:16

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

3 715

18-Dec-2019

09:16

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

3 712

18-Dec-2019

09:16

Conngps.asx

Conngps.aspx

Nie dotyczy

8 490

18-Dec-2019

09:16

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

Nie dotyczy

34T

18-Dec-2019

09:16

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Nie dotyczy

7 964

18-Dec-2019

09:16

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Nie dotyczy

32 178

18-Dec-2019

09:15

Copy.amx

Copy.asmx

Nie dotyczy

86

18-Dec-2019

09:16

Copy.asx

Copy.aspx

Nie dotyczy

15 509

18-Dec-2019

09:16

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Nie dotyczy

1 281

18-Dec-2019

09:16

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Nie dotyczy

10 337

18-Dec-2019

09:16

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Nie dotyczy

68 509

18-Dec-2019

09:16

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Nie dotyczy

2 333

18-Dec-2019

09:16

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Nie dotyczy

11 267

18-Dec-2019

09:16

Corbel.eot

Corbel.eot

Nie dotyczy

96 453

16-Dec-2019

22:23

Corbel.svg

Corbel.svg

Nie dotyczy

185 947

16-Dec-2019

22:23

Corbel.ttf

Corbel.ttf

Nie dotyczy

200 316

16-Dec-2019

22:23

Corbel.woff

Corbel.woff

Nie dotyczy

106 184

16-Dec-2019

22:23

Core.debug.js

Core.debug.js

Nie dotyczy

636 461

18-Dec-2019

09:16

Core_0.rsx

Core.resx

Nie dotyczy

490 005

18-Dec-2019

09:16

Corefxup.css

Corefixup.css

Nie dotyczy

469

18-Dec-2019

09:16

Create.asx

Create.aspx

Nie dotyczy

33 731

18-Dec-2019

09:16

Create.asx_14

Create.aspx

Nie dotyczy

33 257

18-Dec-2019

09:16

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Nie dotyczy

7 233

18-Dec-2019

09:16

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

18 174

18-Dec-2019

09:16

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Nie dotyczy

2 731

18-Dec-2019

09:16

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Nie dotyczy

4 182

18-Dec-2019

09:16

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Nie dotyczy

4 809

18-Dec-2019

09:16

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

Nie dotyczy

5 021

18-Dec-2019

09:16

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

Nie dotyczy

5 021

18-Dec-2019

09:16

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Nie dotyczy

17 064

18-Dec-2019

09:16

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Nie dotyczy

3 584

18-Dec-2019

09:16

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Nie dotyczy

10 792

18-Dec-2019

09:16

Createws.asx

Createws.aspx

Nie dotyczy

5 078

18-Dec-2019

09:16

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.5111.1000

1 417 296

18-Dec-2019

09:16

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.5085.1000

210 512

18-Dec-2019

09:16

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

Nie dotyczy

7 406

18-Dec-2019

09:16

Ctp.js

Ctp.js

Nie dotyczy

3 934

18-Dec-2019

09:16

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Nie dotyczy

10 808

18-Dec-2019

09:16

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Nie dotyczy

11 913

18-Dec-2019

09:16

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Nie dotyczy

646 903

18-Dec-2019

09:16

Cui.js

Cui.js

Nie dotyczy

362 624

18-Dec-2019

09:16

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

Nie dotyczy

4 529

18-Dec-2019

09:16

Cvtp.js

Cvtp.js

Nie dotyczy

2 412

18-Dec-2019

09:16

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Nie dotyczy

5 023

18-Dec-2019

09:16

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

Nie dotyczy

2 643

18-Dec-2019

09:16

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Nie dotyczy

48 715

18-Dec-2019

09:16

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

Nie dotyczy

30 848

18-Dec-2019

09:16

Datepick.js

Datepicker.js

Nie dotyczy

27 099

18-Dec-2019

09:16

Datepick.js_14

Datepicker.js

Nie dotyczy

20 413

18-Dec-2019

09:16

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

3 184

18-Dec-2019

09:16

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

4 424

18-Dec-2019

09:16

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

4 240

18-Dec-2019

09:16

Default.aspx_app

Default.aspx

Nie dotyczy

1 168

18-Dec-2019

09:16

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

Nie dotyczy

4 026

18-Dec-2019

09:16

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Nie dotyczy

3 458

18-Dec-2019

09:16

Default.aspx_mps

Default.aspx

Nie dotyczy

4 102

18-Dec-2019

09:16

Default.aspx_sts

Default.aspx

Nie dotyczy

4 026

18-Dec-2019

09:15

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Nie dotyczy

3 882

18-Dec-2019

09:16

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

Nie dotyczy

2 682

18-Dec-2019

09:16

Default.asx_forms

Default.aspx

Nie dotyczy

2 788

18-Dec-2019

09:16

Default.asx_mobile

Default.aspx

Nie dotyczy

1 513

18-Dec-2019

09:16

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

Nie dotyczy

1 513

18-Dec-2019

09:16

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Nie dotyczy

2 284

18-Dec-2019

09:16

Default.asx_trust

Default.aspx

Nie dotyczy

530

18-Dec-2019

09:16

Default.asx_windows

Default.aspx

Nie dotyczy

522

18-Dec-2019

09:16

Mriddflt.xml

Default.aspx

Nie dotyczy

1 270

18-Dec-2019

09:16

Default.mas

Default.master

Nie dotyczy

26 292

18-Dec-2019

09:16

Default.mas_mplib

Default.master

Nie dotyczy

26 292

18-Dec-2019

09:16

Default.spc

Default.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Default.spf

Default.spfont

Nie dotyczy

13 976

18-Dec-2019

09:16

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Nie dotyczy

6 455

18-Dec-2019

09:16

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

Nie dotyczy

193

18-Dec-2019

09:16

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Nie dotyczy

4 376

18-Dec-2019

09:16

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

178 739

18-Dec-2019

09:16

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

170 271

18-Dec-2019

09:16

Defloc.asx

Definelocation.aspx

Nie dotyczy

4 002

18-Dec-2019

09:16

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Nie dotyczy

2 298

18-Dec-2019

09:16

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Nie dotyczy

2 731

18-Dec-2019

09:16

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Nie dotyczy

188

18-Dec-2019

09:16

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

Nie dotyczy

188

18-Dec-2019

09:16

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Nie dotyczy

12 279

18-Dec-2019

09:16

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Nie dotyczy

8 062

18-Dec-2019

09:16

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Nie dotyczy

6 619

18-Dec-2019

09:16

Delsite.asx

Delsite.aspx

Nie dotyczy

7 267

18-Dec-2019

09:16

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Nie dotyczy

10 122

18-Dec-2019

09:16

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

Nie dotyczy

15 800

18-Dec-2019

09:16

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

Nie dotyczy

6 683

18-Dec-2019

09:16

Desndat.asx

Designdata.ashx

Nie dotyczy

208

18-Dec-2019

09:16

Desngal.asx

Designgallery.aspx

Nie dotyczy

3 475

18-Dec-2019

09:16

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

Nie dotyczy

46 223

18-Dec-2019

09:16

Designgallery.js

Designgallery.js

Nie dotyczy

28 550

18-Dec-2019

09:16

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Nie dotyczy

2 329

18-Dec-2019

09:16

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

Nie dotyczy

5 615

18-Dec-2019

09:16

Devdash.asx

Devdash.aspx

Nie dotyczy

2 357

18-Dec-2019

09:16

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

Nie dotyczy

86 004

18-Dec-2019

09:16

Devdash.js

Devdash.js

Nie dotyczy

36 366

18-Dec-2019

09:16

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

Nie dotyczy

103

18-Dec-2019

09:16

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

Nie dotyczy

19 977

18-Dec-2019

09:16

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

Nie dotyczy

391

18-Dec-2019

09:16

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 329

18-Dec-2019

09:16

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Nie dotyczy

4 677

18-Dec-2019

09:16

Dialog.mas

Dialog.master

Nie dotyczy

12 646

18-Dec-2019

09:16

Discbar.asx

Discbar.aspx

Nie dotyczy

2 448

18-Dec-2019

09:16

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 735

18-Dec-2019

09:16

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

14 311

18-Dec-2019

09:16

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

18-Dec-2019

09:16

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

18-Dec-2019

09:16

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

18-Dec-2019

09:16

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

18-Dec-2019

09:16

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

18-Dec-2019

09:16

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

18-Dec-2019

09:16

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Nie dotyczy

2 428

18-Dec-2019

09:16

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Nie dotyczy

4 190

18-Dec-2019

09:16

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

18-Dec-2019

09:16

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

Nie dotyczy

5 491

18-Dec-2019

09:16

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Nie dotyczy

3 234

18-Dec-2019

09:16

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Nie dotyczy

2 702

18-Dec-2019

09:16

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Nie dotyczy

19 446

18-Dec-2019

09:16

Dlgframe.css

Dlgframe.css

Nie dotyczy

2 528

18-Dec-2019

09:16

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Nie dotyczy

5 593

18-Dec-2019

09:16

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Nie dotyczy

7 789

18-Dec-2019

09:16

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Nie dotyczy

11 465

18-Dec-2019

09:16

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Nie dotyczy

7 797

18-Dec-2019

09:16

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

Nie dotyczy

331

18-Dec-2019

09:16

Download.asx

Download.aspx

Nie dotyczy

155

18-Dec-2019

09:16

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Nie dotyczy

870

18-Dec-2019

09:16

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

Nie dotyczy

160 299

18-Dec-2019

09:16

Dragdrop.js

Dragdrop.js

Nie dotyczy

85 346

18-Dec-2019

09:16

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Nie dotyczy

14 863

18-Dec-2019

09:16

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

Nie dotyczy

179

18-Dec-2019

09:16

Dws.amx

Dws.asmx

Nie dotyczy

85

18-Dec-2019

09:16

Dws.asx

Dws.aspx

Nie dotyczy

4 368

18-Dec-2019

09:16

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

18-Dec-2019

09:16

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Nie dotyczy

20 223

18-Dec-2019

09:16

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Nie dotyczy

18 305

18-Dec-2019

09:16

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 661

18-Dec-2019

09:16

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Nie dotyczy

4 167

18-Dec-2019

09:16

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Nie dotyczy

4 167

18-Dec-2019

09:16

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Nie dotyczy

12 731

18-Dec-2019

09:16

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 167

18-Dec-2019

09:16

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 393

18-Dec-2019

09:16

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 798

18-Dec-2019

09:16

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Nie dotyczy

19 005

18-Dec-2019

09:16

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4 683

18-Dec-2019

09:16

Editidx.asx

Editindex.aspx

Nie dotyczy

7 133

18-Dec-2019

09:16

Editnav.asx

Editnav.aspx

Nie dotyczy

6 298

18-Dec-2019

09:16

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Nie dotyczy

7 201

18-Dec-2019

09:16

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Nie dotyczy

4 167

18-Dec-2019

09:16

Editprev.asc

Editpreview.ascx

Nie dotyczy

6 219

18-Dec-2019

09:16

Editprms.asx

Editprms.aspx

Nie dotyczy

5 371

18-Dec-2019

09:16

Editrole.asx

Editrole.aspx

Nie dotyczy

69 296

18-Dec-2019

09:16

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Nie dotyczy

2 574

18-Dec-2019

09:16

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Nie dotyczy

5 368

18-Dec-2019

09:16

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Nie dotyczy

25 980

18-Dec-2019

09:16

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Nie dotyczy

73 212

18-Dec-2019

09:16

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

Nie dotyczy

59 260

18-Dec-2019

09:16

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Nie dotyczy

38 537

18-Dec-2019

09:16

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

Nie dotyczy

38 002

18-Dec-2019

09:16

Error.asx

Error.aspx

Nie dotyczy

5 011

18-Dec-2019

09:16

Errv15.mas

Errorv15.master

Nie dotyczy

3 482

18-Dec-2019

09:16

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5 395

18-Dec-2019

09:16

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5 386

18-Dec-2019

09:16

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

Nie dotyczy

202

18-Dec-2019

09:16

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

8 043

18-Dec-2019

09:16

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Nie dotyczy

7 907

18-Dec-2019

09:16

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

Nie dotyczy

498

18-Dec-2019

09:16

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

Nie dotyczy

243

18-Dec-2019

09:16

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Nie dotyczy

7 113

18-Dec-2019

09:16

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Nie dotyczy

5 077

18-Dec-2019

09:16

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Nie dotyczy

5 418

18-Dec-2019

09:16

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Nie dotyczy

8 354

18-Dec-2019

09:16

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Nie dotyczy

7 541

18-Dec-2019

09:16

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Nie dotyczy

4 910

18-Dec-2019

09:16

Favicon.ico

Favicon.ico

Nie dotyczy

7 886

20-Dec-2019

03:03

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Nie dotyczy

2 403

18-Dec-2019

09:16

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Nie dotyczy

2 209

18-Dec-2019

09:16

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Nie dotyczy

2 172

18-Dec-2019

09:16

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

Nie dotyczy

18 731

18-Dec-2019

09:16

Filepreview.js

Filepreview.js

Nie dotyczy

10 123

18-Dec-2019

09:16

Filter.asx

Filter.aspx

Nie dotyczy

1 679

18-Dec-2019

09:16

Filter.asx_14

Filter.aspx

Nie dotyczy

1 793

18-Dec-2019

09:16

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Nie dotyczy

21 014

18-Dec-2019

09:15

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Nie dotyczy

6 263

18-Dec-2019

09:15

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Nie dotyczy

208 271

18-Dec-2019

09:16

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Nie dotyczy

24 858

18-Dec-2019

09:16

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Nie dotyczy

203 182

18-Dec-2019

09:16

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Nie dotyczy

25 047

18-Dec-2019

09:16

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Nie dotyczy

9 869

18-Dec-2019

09:16

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

Nie dotyczy

1 034

18-Dec-2019

09:16

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

Nie dotyczy

3 360

18-Dec-2019

09:16

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

Nie dotyczy

1 544

18-Dec-2019

09:16

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

Nie dotyczy

15 354

18-Dec-2019

09:16

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

Nie dotyczy

13 545

18-Dec-2019

09:16

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

Nie dotyczy

15 461

18-Dec-2019

09:16

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

Nie dotyczy

15 884

18-Dec-2019

09:16

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

Nie dotyczy

16 065

18-Dec-2019

09:16

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

Nie dotyczy

14 209

18-Dec-2019

09:16

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

Nie dotyczy

15 880

18-Dec-2019

09:16

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Nie dotyczy

4 065

18-Dec-2019

09:16

Form.debug.js

Form.debug.js

Nie dotyczy

240 967

18-Dec-2019

09:16

Form.js

Form.js

Nie dotyczy

128 992

18-Dec-2019

09:16

Formedt.asx

Formedt.aspx

Nie dotyczy

21 543

18-Dec-2019

09:16

Forms.amx

Forms.asmx

Nie dotyczy

87

18-Dec-2019

09:16

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 283

18-Dec-2019

09:16

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Nie dotyczy

5 644

18-Dec-2019

09:16

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

Nie dotyczy

6 812

18-Dec-2019

09:16

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

Nie dotyczy

8 826

18-Dec-2019

09:16

Ganttscr.js

Ganttscript.js

Nie dotyczy

4 787

18-Dec-2019

09:16

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Nie dotyczy

4 617

18-Dec-2019

09:16

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

Nie dotyczy

1 625

16-Dec-2019

22:23

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

57 071

18-Dec-2019

09:16

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

13 722

18-Dec-2019

09:16

Gear.asx

Gear.aspx

Nie dotyczy

3 255

18-Dec-2019

09:16

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Nie dotyczy

40 185

18-Dec-2019

09:16

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

Nie dotyczy

14 886

18-Dec-2019

09:16

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

Nie dotyczy

2 904

18-Dec-2019

09:16

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

Nie dotyczy

834

18-Dec-2019

09:16

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Nie dotyczy

915

18-Dec-2019

09:16

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Nie dotyczy

8 560

18-Dec-2019

09:16

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Nie dotyczy

8 407

18-Dec-2019

09:16

Grid.gif

Grid.gif

Nie dotyczy

1 610

16-Dec-2019

22:23

Group_content.js

Group_content.js

Nie dotyczy

2 159

18-Dec-2019

09:15

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Nie dotyczy

6 616

18-Dec-2019

09:15

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

Nie dotyczy

15 630

18-Dec-2019

09:16

Groupboard.js

Groupboard.js

Nie dotyczy

9 088

18-Dec-2019

09:16

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Nie dotyczy

216

18-Dec-2019

09:16

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

Nie dotyczy

216

18-Dec-2019

09:16

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

Nie dotyczy

20 302

18-Dec-2019

09:16

Gip.js

Groupeditempicker.js

Nie dotyczy

11 630

18-Dec-2019

09:16

Groups.asx

Groups.aspx

Nie dotyczy

9 600

18-Dec-2019

09:16

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

Nie dotyczy

158

18-Dec-2019

09:16

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Nie dotyczy

6 265

18-Dec-2019

09:16

Help.asx

Help.aspx

Nie dotyczy

6 803

18-Dec-2019

09:16

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Nie dotyczy

690

18-Dec-2019

09:16

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Nie dotyczy

12 286

18-Dec-2019

09:16

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Nie dotyczy

1 473

18-Dec-2019

09:16

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Nie dotyczy

6 298

18-Dec-2019

09:16

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

Nie dotyczy

59 315

18-Dec-2019

09:16

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

Nie dotyczy

19 494

18-Dec-2019

09:16

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

Nie dotyczy

211

18-Dec-2019

09:16

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

Nie dotyczy

878

20-Dec-2019

03:00

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Nie dotyczy

13 128

18-Dec-2019

09:16

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

Nie dotyczy

12 545

18-Dec-2019

09:16

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Nie dotyczy

10 141

18-Dec-2019

09:16

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Nie dotyczy

862

18-Dec-2019

09:16

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Nie dotyczy

6 388

18-Dec-2019

09:16

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Nie dotyczy

6 674

18-Dec-2019

09:16

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

Nie dotyczy

231

16-Dec-2019

22:21

Icaccde.gif

Icaccde.gif

Nie dotyczy

222

16-Dec-2019

22:23

Icbmp.gif

Icbmp.gif

Nie dotyczy

355

16-Dec-2019

22:21

Icdoc.gif

Icdoc.gif

Nie dotyczy

231

16-Dec-2019

22:21

Icdocm.gif

Icdocm.gif

Nie dotyczy

236

16-Dec-2019

22:23

Icdocset.gif

Icdocset.gif

Nie dotyczy

221

16-Dec-2019

22:21

Icdocx.gif

Icdocx.gif

Nie dotyczy

224

16-Dec-2019

22:23

Icdot.gif

Icdot.gif

Nie dotyczy

223

16-Dec-2019

22:21

Icdotm.gif

Icdotm.gif

Nie dotyczy

235

16-Dec-2019

22:23

Icdotx.gif

Icdotx.gif

Nie dotyczy

221

16-Dec-2019

22:23

Icgen.gif

Icgen.gif

Nie dotyczy

90

20-Dec-2019

03:03

Icgif.gif

Icgif.gif

Nie dotyczy

220

16-Dec-2019

22:21

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

Nie dotyczy

229

16-Dec-2019

22:21

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

Nie dotyczy

227

16-Dec-2019

22:21

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

Nie dotyczy

227

16-Dec-2019

22:21

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

Nie dotyczy

239

16-Dec-2019

22:21

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

Nie dotyczy

216

16-Dec-2019

22:23

Icjfif.gif

Icjfif.gif

Nie dotyczy

214

16-Dec-2019

22:21

Icjpe.gif

Icjpe.gif

Nie dotyczy

214

16-Dec-2019

22:21

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

Nie dotyczy

214

16-Dec-2019

22:21

Icjpg.gif

Icjpg.gif

Nie dotyczy

214

16-Dec-2019

22:21

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

Nie dotyczy

225

16-Dec-2019

22:23

Icmpd.gif

Icmpd.gif

Nie dotyczy

218

16-Dec-2019

22:21

Icmpp.gif

Icmpp.gif

Nie dotyczy

222

16-Dec-2019

22:21

Icmpt.gif

Icmpt.gif

Nie dotyczy

221

16-Dec-2019

22:21

Icodp.gif

Icodp.gif

Nie dotyczy

354

16-Dec-2019

22:23

Icods.gif

Icods.gif

Nie dotyczy

369

16-Dec-2019

22:23

Icodt.gif

Icodt.gif

Nie dotyczy

358

16-Dec-2019

22:23

Icone.gif

Icone.gif

Nie dotyczy

215

16-Dec-2019

22:21

Iconp.gif

Iconp.gif

Nie dotyczy

223

16-Dec-2019

22:23

Icont.gif

Icont.gif

Nie dotyczy

216

16-Dec-2019

22:23

Icpng.gif

Icpng.gif

Nie dotyczy

349

16-Dec-2019

22:21

Icpot.gif

Icpot.gif

Nie dotyczy

164

16-Dec-2019

22:21

Icpotm.gif

Icpotm.gif

Nie dotyczy

233

16-Dec-2019

22:23

Icpotx.gif

Icpotx.gif

Nie dotyczy

220

16-Dec-2019

22:23

Icppt.gif

Icppt.gif

Nie dotyczy

168

16-Dec-2019

22:21

Icpptm.gif

Icpptm.gif

Nie dotyczy

236

16-Dec-2019

22:23

Icpptx.gif

Icpptx.gif

Nie dotyczy

222

16-Dec-2019

22:23

Icpub.gif

Icpub.gif

Nie dotyczy

221

16-Dec-2019

22:21

Ictif.gif

Ictif.gif

Nie dotyczy

355

16-Dec-2019

22:21

Ictiff.gif

Ictiff.gif

Nie dotyczy

355

16-Dec-2019

22:21

Icvdw.gif

Icvdw.gif

Nie dotyczy

219

16-Dec-2019

22:21

Icvdx.gif

Icvdx.gif

Nie dotyczy

231

16-Dec-2019

22:21

Icvidset.gif

Icvidset.gif

Nie dotyczy

92

16-Dec-2019

22:21

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

Nie dotyczy

231

16-Dec-2019

22:23

Icvsd.gif

Icvsd.gif

Nie dotyczy

231

16-Dec-2019

22:21

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Nie dotyczy

231

16-Dec-2019

22:21

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

Nie dotyczy

1 290

18-Dec-2019

09:16

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Nie dotyczy

231

16-Dec-2019

22:21

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

Nie dotyczy

1 288

18-Dec-2019

09:16

Icvsl.gif

Icvsl.gif

Nie dotyczy

211

16-Dec-2019

22:21

Icvss.gif

Icvss.gif

Nie dotyczy

163

16-Dec-2019

22:21

Icvssm.gif

Icvssm.gif

Nie dotyczy

163

16-Dec-2019

22:21

Icvssx.gif

Icvssx.gif

Nie dotyczy

163

16-Dec-2019

22:21

Icvst.gif

Icvst.gif

Nie dotyczy

228

16-Dec-2019

22:21

Icvstm.gif

Icvstm.gif

Nie dotyczy

228

16-Dec-2019

22:21

Icvstx.gif

Icvstx.gif

Nie dotyczy

228

16-Dec-2019

22:21

Icvsx.gif

Icvsx.gif

Nie dotyczy

163

16-Dec-2019

22:21

Icvtx.gif

Icvtx.gif

Nie dotyczy

228

16-Dec-2019

22:21

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

Nie dotyczy

220

16-Dec-2019

22:21

Icxls.gif

Icxls.gif

Nie dotyczy

236

16-Dec-2019

22:21

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

Nie dotyczy

237

16-Dec-2019

22:23

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

Nie dotyczy

352

16-Dec-2019

22:23

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

Nie dotyczy

236

16-Dec-2019

22:23

Icxlt.gif

Icxlt.gif

Nie dotyczy

229

16-Dec-2019

22:21

Icxltm.gif

Icxltm.gif

Nie dotyczy

352

16-Dec-2019

22:23

Icxltx.gif

Icxltx.gif

Nie dotyczy

231

16-Dec-2019

22:23

Icxsn.gif

Icxsn.gif

Nie dotyczy

214

16-Dec-2019

22:23

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Nie dotyczy

16 007

18-Dec-2019

09:16

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

Nie dotyczy

152 255

18-Dec-2019

09:16

Ie50up.js

Ie50up.js

Nie dotyczy

80 551

18-Dec-2019

09:16

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

Nie dotyczy

151 449

18-Dec-2019

09:16

Ie55up.js

Ie55up.js

Nie dotyczy

80 012

18-Dec-2019

09:16

Iframe.asx

Iframe.aspx

Nie dotyczy

2 029

18-Dec-2019

09:16

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

Nie dotyczy

1 494

18-Dec-2019

09:16

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8 772

18-Dec-2019

09:16

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Nie dotyczy

14 964

18-Dec-2019

09:16

Imaging.amx

Imaging.asmx

Nie dotyczy

89

18-Dec-2019

09:16

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Nie dotyczy

1 295

18-Dec-2019

09:16

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Nie dotyczy

24 227

18-Dec-2019

09:16

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

Nie dotyczy

85 024

18-Dec-2019

09:16

Imglib.js

Imglib.js

Nie dotyczy

50 445

18-Dec-2019

09:16

Impact.eot

Impact.eot

Nie dotyczy

56 550

16-Dec-2019

22:23

Impact.svg

Impact.svg

Nie dotyczy

162 607

16-Dec-2019

22:23

Impact.ttf

Impact.ttf

Nie dotyczy

129 012

16-Dec-2019

22:23

Impact.woff

Impact.woff

Nie dotyczy

76 992

16-Dec-2019

22:23

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Nie dotyczy

5 800

18-Dec-2019

09:16

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Nie dotyczy

22 300

18-Dec-2019

09:16

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Nie dotyczy

5 424

18-Dec-2019

09:16

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Nie dotyczy

10 385

18-Dec-2019

09:16

Infopage.asx

Infopage.aspx

Nie dotyczy

3 782

18-Dec-2019

09:16

Init.debug.js

Init.debug.js

Nie dotyczy

304 096

18-Dec-2019

09:16

Inplview.asx

Inplview.aspx

Nie dotyczy

2 378

18-Dec-2019

09:16

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Nie dotyczy

136 957

18-Dec-2019

09:16

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

Nie dotyczy

57 512

18-Dec-2019

09:16

Inplview.js

Inplview.js

Nie dotyczy

69 236

18-Dec-2019

09:16

Inplview.js_14

Inplview.js

Nie dotyczy

39 415

18-Dec-2019

09:16

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

Nie dotyczy

5 946

18-Dec-2019

09:16

Irm.asx

Irm.aspx

Nie dotyczy

23 151

18-Dec-2019

09:16

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Nie dotyczy

8 837

18-Dec-2019

09:16

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Nie dotyczy

8 437

18-Dec-2019

09:16

Itcat.gif

Itcat.gif

Nie dotyczy

115

20-Dec-2019

03:03

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

Nie dotyczy

189

20-Dec-2019

03:03

Itcontct.gif

Itcontct.gif

Nie dotyczy

208

20-Dec-2019

03:03

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

Nie dotyczy

12 766

18-Dec-2019

09:15

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Nie dotyczy

7 771

18-Dec-2019

09:15

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Nie dotyczy

8 742

18-Dec-2019

09:15

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Nie dotyczy

11 080

18-Dec-2019

09:15

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Nie dotyczy

9 225

18-Dec-2019

09:15

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Nie dotyczy

4 222

18-Dec-2019

09:15

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Nie dotyczy

17 108

18-Dec-2019

09:15

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Nie dotyczy

17 457

18-Dec-2019

09:15

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Nie dotyczy

4 102

18-Dec-2019

09:15

Item_people.js

Item_person.js

Nie dotyczy

24 413

18-Dec-2019

09:15

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Nie dotyczy

27 705

18-Dec-2019

09:15

Item_site.js

Item_site.js

Nie dotyczy

4 544

18-Dec-2019

09:15

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Nie dotyczy

7 582

18-Dec-2019

09:15

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Nie dotyczy

3 827

18-Dec-2019

09:15

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Nie dotyczy

6 608

18-Dec-2019

09:15

Item_word.js

Item_word.js

Nie dotyczy

4 157

18-Dec-2019

09:15

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Nie dotyczy

52 428

18-Dec-2019

09:16

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

Nie dotyczy

308

20-Dec-2019

03:03

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

Nie dotyczy

127

20-Dec-2019

03:03

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

Nie dotyczy

222

20-Dec-2019

03:03

Itp.debug.js

Itp.debug.js

Nie dotyczy

12 586

18-Dec-2019

09:16

Itp.js

Itp.js

Nie dotyczy

9 525

18-Dec-2019

09:16

Itposts.gif

Itposts.gif

Nie dotyczy

81

20-Dec-2019

03:03

Ituser.gif

Ituser.gif

Nie dotyczy

1 595

18-Dec-2019

09:16

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Nie dotyczy

8 303

18-Dec-2019

09:16

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Nie dotyczy

20 163

18-Dec-2019

09:16

Jsgrid.css

Jsgrid.css

Nie dotyczy

27 207

18-Dec-2019

09:16

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

Nie dotyczy

27 207

18-Dec-2019

09:16

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Nie dotyczy

1 164 592

18-Dec-2019

09:16

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

Nie dotyczy

785 068

18-Dec-2019

09:16

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

Nie dotyczy

109 470

18-Dec-2019

09:16

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

Nie dotyczy

41 962

18-Dec-2019

09:16

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Nie dotyczy

436 852

18-Dec-2019

09:16

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

Nie dotyczy

400 019

18-Dec-2019

09:16

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

Nie dotyczy

203

18-Dec-2019

09:16

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

Nie dotyczy

5 536

18-Dec-2019

09:16

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

Nie dotyczy

11 175

18-Dec-2019

09:16

Layouts.mas

Layouts.master

Nie dotyczy

13 244

18-Dec-2019

09:16

Layouts.smp

Layouts.sitemap

Nie dotyczy

24 335

18-Dec-2019

09:16

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

5 004

18-Dec-2019

09:16

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Nie dotyczy

13 587

18-Dec-2019

09:16

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

Nie dotyczy

2 064

18-Dec-2019

09:16

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Nie dotyczy

895

18-Dec-2019

09:16

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

Nie dotyczy

471

16-Dec-2019

22:23

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

Nie dotyczy

479

16-Dec-2019

22:23

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

Nie dotyczy

604

16-Dec-2019

22:23

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

Nie dotyczy

171

20-Dec-2019

03:03

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

Nie dotyczy

501

16-Dec-2019

22:23

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

Nie dotyczy

510

16-Dec-2019

22:23

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

Nie dotyczy

484

16-Dec-2019

22:23

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

Nie dotyczy

482

16-Dec-2019

22:23

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

Nie dotyczy

504

16-Dec-2019

22:23

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

Nie dotyczy

433

16-Dec-2019

22:23

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

Nie dotyczy

433

16-Dec-2019

22:23

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

Nie dotyczy

433

16-Dec-2019

22:23

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

Nie dotyczy

433

16-Dec-2019

22:23

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

Nie dotyczy

355

16-Dec-2019

22:23

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

Nie dotyczy

363

16-Dec-2019

22:23

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

Nie dotyczy

356

16-Dec-2019

22:23

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

Nie dotyczy

600

16-Dec-2019

22:23

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

Nie dotyczy

462

16-Dec-2019

22:23

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

Nie dotyczy

481

16-Dec-2019

22:23

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

Nie dotyczy

604

16-Dec-2019

22:23

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

Nie dotyczy

604

16-Dec-2019

22:23

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

Nie dotyczy

464

20-Dec-2019

03:03

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

Nie dotyczy

540

16-Dec-2019

22:23

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

Nie dotyczy

540

16-Dec-2019

22:23

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Nie dotyczy

577

20-Dec-2019

03:03

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Nie dotyczy

540

20-Dec-2019

03:03

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

Nie dotyczy

482

16-Dec-2019

22:23

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

Nie dotyczy

468

16-Dec-2019

22:23

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

Nie dotyczy

468

20-Dec-2019

03:03

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

Nie dotyczy

468

20-Dec-2019

03:03

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

Nie dotyczy

502

16-Dec-2019

22:23

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

Nie dotyczy

502

20-Dec-2019

03:03

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

Nie dotyczy

502

16-Dec-2019

22:23

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

Nie dotyczy

468

16-Dec-2019

22:23

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

Nie dotyczy

502

16-Dec-2019

22:23

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

Nie dotyczy

337

16-Dec-2019

22:23

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

Nie dotyczy

377

20-Dec-2019

03:03

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

Nie dotyczy

323

16-Dec-2019

22:23

Link.gif

Link.gif

Nie dotyczy

359

20-Dec-2019

03:03

Listdata.svc

Listdata.svc

Nie dotyczy

392

18-Dec-2019

09:16

Listedit.asx

Listedit.aspx

Nie dotyczy

47 609

18-Dec-2019

09:16

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

Nie dotyczy

46 078

18-Dec-2019

09:16

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Nie dotyczy

155

18-Dec-2019

09:16

Listform.asx

Listform.aspx

Nie dotyczy

871

18-Dec-2019

09:16

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

11 979

18-Dec-2019

09:16

Lists.amx

Lists.asmx

Nie dotyczy

87

18-Dec-2019

09:16

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 283

18-Dec-2019

09:16

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Nie dotyczy

73 094

18-Dec-2019

09:16

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Nie dotyczy

25 282

18-Dec-2019

09:16

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

Nie dotyczy

420

20-Dec-2019

03:00

Login.asx

Login.aspx

Nie dotyczy

2 598

18-Dec-2019

09:16

Logusage.asx

Logusage.aspx

Nie dotyczy

14 424

18-Dec-2019

09:16

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

4 915

18-Dec-2019

09:16

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Nie dotyczy

62 369

18-Dec-2019

09:16

Ltcat.gif

Ltcat.gif

Nie dotyczy

402

20-Dec-2019

03:03

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

Nie dotyczy

375

20-Dec-2019

03:03

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

Nie dotyczy

409

20-Dec-2019

03:03

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

Nie dotyczy

396

20-Dec-2019

03:03

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

Nie dotyczy

390

20-Dec-2019

03:03

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

Nie dotyczy

422

20-Dec-2019

03:03

Ltposts.gif

Ltposts.gif

Nie dotyczy

385

20-Dec-2019

03:03

Managea.asx

Managea.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

5 485

18-Dec-2019

09:16

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Nie dotyczy

6 684

18-Dec-2019

09:16

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Nie dotyczy

4 613

18-Dec-2019

09:16

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Nie dotyczy

11 768

18-Dec-2019

09:16

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Nie dotyczy

9 523

18-Dec-2019

09:16

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

Nie dotyczy

10 409

18-Dec-2019

09:16

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Nie dotyczy

9 277

18-Dec-2019

09:16

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Nie dotyczy

13 582

18-Dec-2019

09:16

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

9 289

18-Dec-2019

09:16

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Nie dotyczy

5 952

18-Dec-2019

09:16

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 273

18-Dec-2019

09:16

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Nie dotyczy

4 571

18-Dec-2019

09:16

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

Nie dotyczy

4 911

18-Dec-2019

09:16

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

Nie dotyczy

7 972

18-Dec-2019

09:16

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Nie dotyczy

18 002

18-Dec-2019

09:16

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Nie dotyczy

4 743

18-Dec-2019

09:16

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Nie dotyczy

6 911

18-Dec-2019

09:16

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Nie dotyczy

4 334

18-Dec-2019

09:16

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

Nie dotyczy

37 816

18-Dec-2019

09:16

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

Nie dotyczy

15 210

18-Dec-2019

09:16

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Nie dotyczy

1 619

18-Dec-2019

09:16

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Nie dotyczy

2 172

18-Dec-2019

09:16

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Nie dotyczy

2 645

18-Dec-2019

09:16

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Nie dotyczy

5 361

18-Dec-2019

09:16

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

Nie dotyczy

5 337

18-Dec-2019

09:16

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Nie dotyczy

5 003

18-Dec-2019

09:16

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

Nie dotyczy

4 957

18-Dec-2019

09:16

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Nie dotyczy

3 598

18-Dec-2019

09:16

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

Nie dotyczy

3 598

18-Dec-2019

09:16

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Nie dotyczy

3 603

18-Dec-2019

09:16

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

Nie dotyczy

3 603

18-Dec-2019

09:16

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Nie dotyczy

2 567

18-Dec-2019

09:16

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Nie dotyczy

4 742

18-Dec-2019

09:16

Meetings.amx

Meetings.asmx

Nie dotyczy

90

18-Dec-2019

09:16

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 307

18-Dec-2019

09:16

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Nie dotyczy

26 921

18-Dec-2019

09:16

Menu.debug.js

Menu.debug.js

Nie dotyczy

101 574

18-Dec-2019

09:16

Menu.htc

Menu.htc

Nie dotyczy

21 872

18-Dec-2019

09:16

Menubar.htc

Menubar.htc

Nie dotyczy

13 961

18-Dec-2019

09:16

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Nie dotyczy

172

18-Dec-2019

09:16

Metrics.asx

Metrics.aspx

Nie dotyczy

15 273

18-Dec-2019

09:16

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116 920

18-Dec-2019

09:14

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1 211 112

18-Dec-2019

09:15

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.5155.1000

2 752 624

18-Dec-2019

09:14

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115 904

18-Dec-2019

09:16

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.5027.1000

71 384

18-Dec-2019

09:16

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.5163.1000

662 120

18-Dec-2019

09:16

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.5119.1000

1 487 952

18-Dec-2019

09:16

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5127.1000

505 936

18-Dec-2019

02:27

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.5127.1000

441 424

18-Dec-2019

09:14

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206 616

18-Dec-2019

09:14

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298 240

18-Dec-2019

02:27

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4905.1000

630 608

18-Dec-2019

09:16

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.5127.1000

440 400

18-Dec-2019

02:27

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273 016

18-Dec-2019

09:16

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197 424

18-Dec-2019

02:27

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146 040

18-Dec-2019

09:16

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39 128

18-Dec-2019

09:16

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39 152

18-Dec-2019

09:16

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

Nie dotyczy

227 864

18-Dec-2019

09:16

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18 080

18-Dec-2019

09:16

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.5207.1000

26 845 584

20-Dec-2019

03:03

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48 248

18-Dec-2019

09:16

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112 768

18-Dec-2019

09:16

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75 912

18-Dec-2019

09:16

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93 312

18-Dec-2019

09:16

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75 912

18-Dec-2019

09:16

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4989.1000

109 896

18-Dec-2019

09:16

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.5153.1000

261 208

18-Dec-2019

09:16

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.5197.1000

1 260 640

18-Dec-2019

09:16

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17 032

18-Dec-2019

09:16

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42 720

18-Dec-2019

09:16

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376 032

18-Dec-2019

09:16

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376 032

18-Dec-2019

09:16

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26 784

18-Dec-2019

09:16

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.5207.1000

16 480

18-Dec-2019

09:16

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4863.1000

95 488

18-Dec-2019

09:16

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.5197.1000

180 112

18-Dec-2019

09:16

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Nie dotyczy

90 792

18-Dec-2019

09:16

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.5197.1000

563 296

18-Dec-2019

09:16

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5172.1000

479 336

18-Dec-2019

09:16

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31 520

18-Dec-2019

09:16

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16 512

18-Dec-2019

02:27

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4987.1000

1 427 768

18-Dec-2019

09:16

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.5197.1000

2 087 008

18-Dec-2019

09:16

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318 728

18-Dec-2019

09:16

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318 728

18-Dec-2019

09:16

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23 200

18-Dec-2019

09:16

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63 168

18-Dec-2019

09:16

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13 448

18-Dec-2019

09:16

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96 880

18-Dec-2019

09:16

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110 280

18-Dec-2019

09:16

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88 360

18-Dec-2019

09:16

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12 464

18-Dec-2019

09:16

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.5085.1000

134 976

20-Dec-2019

03:03

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.5085.1000

402 208

18-Dec-2019

09:16

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21 640

18-Dec-2019

09:16

Minimal.mas

Minimal.master

Nie dotyczy

8 825

18-Dec-2019

09:16

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Nie dotyczy

8 825

18-Dec-2019

09:16

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Nie dotyczy

5 738

18-Dec-2019

09:16

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Nie dotyczy

5 836

18-Dec-2019

09:16

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Nie dotyczy

5 456

18-Dec-2019

09:16

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Nie dotyczy

11 725

18-Dec-2019

09:16

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

Nie dotyczy

12 291

18-Dec-2019

09:16

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Nie dotyczy

1 315

18-Dec-2019

09:16

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

67 472

18-Dec-2019

09:16

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Nie dotyczy

2 731

18-Dec-2019

09:16

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

Nie dotyczy

2 737

18-Dec-2019

09:16

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Nie dotyczy

4 163

18-Dec-2019

09:16

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Nie dotyczy

2 163

18-Dec-2019

09:16

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Nie dotyczy

3 075

18-Dec-2019

09:16

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

Nie dotyczy

59 856

18-Dec-2019

09:16

Mquery.js

Mquery.js

Nie dotyczy

22 239

18-Dec-2019

09:16

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

Nie dotyczy

506

18-Dec-2019

09:16

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

Nie dotyczy

483

18-Dec-2019

09:16

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

Nie dotyczy

487

18-Dec-2019

09:16

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1 446 248

18-Dec-2019

09:14

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1 220 456

18-Dec-2019

09:16

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830 864

18-Dec-2019

09:14

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830 864

18-Dec-2019

09:16

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

Nie dotyczy

498

18-Dec-2019

09:16

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Nie dotyczy

733

18-Dec-2019

09:16

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

Nie dotyczy

739

18-Dec-2019

09:16

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

Nie dotyczy

799

18-Dec-2019

09:16

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

Nie dotyczy

492

18-Dec-2019

09:16

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

Nie dotyczy

495

18-Dec-2019

09:16

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

Nie dotyczy

475

18-Dec-2019

09:16

Mtcat.gif

Mtcat.gif

Nie dotyczy

197

20-Dec-2019

03:03

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

Nie dotyczy

193

20-Dec-2019

03:03

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

Nie dotyczy

137

20-Dec-2019

03:03

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

Nie dotyczy

396

20-Dec-2019

03:03

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

Nie dotyczy

377

20-Dec-2019

03:03

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

Nie dotyczy

390

20-Dec-2019

03:03

Mtposts.gif

Mtposts.gif

Nie dotyczy

197

20-Dec-2019

03:03

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Nie dotyczy

1 050

18-Dec-2019

09:16

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Nie dotyczy

3 521

18-Dec-2019

09:16

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Nie dotyczy

4 724

18-Dec-2019

09:16

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Nie dotyczy

14 042

18-Dec-2019

09:16

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Nie dotyczy

26 950

18-Dec-2019

09:16

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

Nie dotyczy

30 580

18-Dec-2019

09:16

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Nie dotyczy

27 509

18-Dec-2019

09:16

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

Nie dotyczy

5 239

18-Dec-2019

09:16

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Nie dotyczy

13 142

18-Dec-2019

09:16

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

Nie dotyczy

6 818

18-Dec-2019

09:16

Navitem.asc

Navitem.ascx

Nie dotyczy

99

18-Dec-2019

09:16

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Nie dotyczy

7 337

18-Dec-2019

09:16

New.asx

New.aspx

Nie dotyczy

61 372

18-Dec-2019

09:16

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

Nie dotyczy

6 664

18-Dec-2019

09:16

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Nie dotyczy

4 197

18-Dec-2019

09:16

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Nie dotyczy

7 208

18-Dec-2019

09:16

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

2 762

18-Dec-2019

09:16

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

4 197

18-Dec-2019

09:16

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Nie dotyczy

6 557

18-Dec-2019

09:16

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 197

18-Dec-2019

09:16

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 796

18-Dec-2019

09:16

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Nie dotyczy

19 741

18-Dec-2019

09:16

Newlink.asx

Newlink.aspx

Nie dotyczy

9 284

18-Dec-2019

09:16

Newmws.asx

Newmws.aspx

Nie dotyczy

18 858

18-Dec-2019

09:16

Newnav.asx

Newnav.aspx

Nie dotyczy

6 130

18-Dec-2019

09:16

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Nie dotyczy

4 197

18-Dec-2019

09:16

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Nie dotyczy

2 777

18-Dec-2019

09:16

Newprev.asc

Newpreview.ascx

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Nie dotyczy

18 686

18-Dec-2019

09:16

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Nie dotyczy

10 513

18-Dec-2019

09:16

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Nie dotyczy

2 570

18-Dec-2019

09:16

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

Nie dotyczy

101 533

18-Dec-2019

09:16

Non_ie.js

Non_ie.js

Nie dotyczy

59 623

18-Dec-2019

09:16

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

Nie dotyczy

11 676

18-Dec-2019

09:16

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

Nie dotyczy

2 196

18-Dec-2019

09:16

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

13 569

18-Dec-2019

09:16

Offline.debug.js

Offline.debug.js

Nie dotyczy

7 585

18-Dec-2019

09:16

Offline.js

Offline.js

Nie dotyczy

3 595

18-Dec-2019

09:16

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.5119.1000

1 496 144

18-Dec-2019

09:16

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.5085.1000

96 848

18-Dec-2019

09:16

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Nie dotyczy

13 658

18-Dec-2019

09:16

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31 880

18-Dec-2019

09:16

Onenote.ashx

Onenote.ashx

Nie dotyczy

89

18-Dec-2019

09:16

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523 008

18-Dec-2019

09:15

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.5207.1000

2 618 456

18-Dec-2019

09:16

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.5111.1000

2 158 368

18-Dec-2019

09:15

Openfold.gif

Openfold.gif

Nie dotyczy

142

16-Dec-2019

22:23

Osfserver.resx

Osfserver.resx

Nie dotyczy

45 025

18-Dec-2019

09:16

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

Nie dotyczy

29 416

18-Dec-2019

09:16

Oslo.prev

Oslo.preview

Nie dotyczy

10 159

18-Dec-2019

09:16

Owners.asx

Owners.aspx

Nie dotyczy

5 602

18-Dec-2019

09:16

Ows.debug.js

Ows.debug.js

Nie dotyczy

510 986

18-Dec-2019

09:16

Ows.js

Ows.js

Nie dotyczy

265 277

18-Dec-2019

09:16

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

Nie dotyczy

9 579

18-Dec-2019

09:16

Owsbrows.js

Owsbrows.js

Nie dotyczy

6 113

18-Dec-2019

09:16

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

Nie dotyczy

481

18-Dec-2019

09:16

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

Nie dotyczy

5 251

18-Dec-2019

09:16

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

Nie dotyczy

5 247

18-Dec-2019

09:16

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

Nie dotyczy

5 246

18-Dec-2019

09:16

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

Nie dotyczy

5 247

18-Dec-2019

09:16

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

Nie dotyczy

5 249

18-Dec-2019

09:16

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

Nie dotyczy

5 251

18-Dec-2019

09:16

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

Nie dotyczy

5 251

18-Dec-2019

09:16

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

Nie dotyczy

5 248

18-Dec-2019

09:16

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

Nie dotyczy

5 250

18-Dec-2019

09:16

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

Nie dotyczy

5 248

18-Dec-2019

09:16

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

Nie dotyczy

5 243

18-Dec-2019

09:16

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

Nie dotyczy

5 246

18-Dec-2019

09:16

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

Nie dotyczy

5 246

18-Dec-2019

09:16

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

Nie dotyczy

5 246

18-Dec-2019

09:16

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

Nie dotyczy

5 246

18-Dec-2019

09:16

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

Nie dotyczy

5 246

18-Dec-2019

09:16

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

Nie dotyczy

5 246

18-Dec-2019

09:16

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

Nie dotyczy

5 246

18-Dec-2019

09:16

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

Nie dotyczy

5 246

18-Dec-2019

09:16

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

Nie dotyczy

5 246

18-Dec-2019

09:16

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

Nie dotyczy

5 246

18-Dec-2019

09:16

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

Nie dotyczy

5 245

18-Dec-2019

09:16

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

Nie dotyczy

3 110

18-Dec-2019

09:16

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

Nie dotyczy

3 121

18-Dec-2019

09:16

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

Nie dotyczy

3 122

18-Dec-2019

09:16

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

Nie dotyczy

3 121

18-Dec-2019

09:16

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

Nie dotyczy

3 116

18-Dec-2019

09:16

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

Nie dotyczy

3 118

18-Dec-2019

09:16

Password.asx

Password.aspx

Nie dotyczy

8 483

18-Dec-2019

09:16

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Nie dotyczy

8 443

18-Dec-2019

09:16

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Nie dotyczy

7 284

18-Dec-2019

09:16

People.amx

People.asmx

Nie dotyczy

88

18-Dec-2019

09:16

People.asx

People.aspx

Nie dotyczy

22 688

18-Dec-2019

09:16

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Nie dotyczy

1 285

18-Dec-2019

09:16

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Nie dotyczy

9 093

18-Dec-2019

09:16

Perms.amx

Permissions.asmx

Nie dotyczy

94

18-Dec-2019

09:16

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 315

18-Dec-2019

09:16

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Nie dotyczy

13 698

18-Dec-2019

09:16

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Nie dotyczy

18 411

18-Dec-2019

09:16

Picker.asx

Picker.aspx

Nie dotyczy

7 885

18-Dec-2019

09:16

Picker.asx_14

Picker.aspx

Nie dotyczy

8 613

18-Dec-2019

09:16

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Nie dotyczy

8 912

18-Dec-2019

09:16

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

Nie dotyczy

8 739

18-Dec-2019

09:16

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Nie dotyczy

85 910

18-Dec-2019

09:16

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

Nie dotyczy

126 114

18-Dec-2019

09:16

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

Nie dotyczy

3

18-Dec-2019

09:16

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

Nie dotyczy

16 089

18-Dec-2019

09:16

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

Nie dotyczy

8 700

18-Dec-2019

09:16

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Nie dotyczy

590

18-Dec-2019

09:16

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12 456

18-Dec-2019

09:16

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nie dotyczy

599

18-Dec-2019

09:16

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12 496

18-Dec-2019

09:16

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Nie dotyczy

590

18-Dec-2019

09:16

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12 456

18-Dec-2019

09:16

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nie dotyczy

599

18-Dec-2019

09:16

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12 456

18-Dec-2019

09:16

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nie dotyczy

606

18-Dec-2019

09:16

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12 488

18-Dec-2019

09:16

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nie dotyczy

600

18-Dec-2019

09:16

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12 496

18-Dec-2019

09:16

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Nie dotyczy

592

18-Dec-2019

09:16

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12 464

18-Dec-2019

09:16

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Nie dotyczy

597

18-Dec-2019

09:16

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12 472

18-Dec-2019

09:16

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Nie dotyczy

605

18-Dec-2019

09:16

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12 488

18-Dec-2019

09:16

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Nie dotyczy

611

18-Dec-2019

09:16

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12 496

18-Dec-2019

09:16

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Nie dotyczy

590

18-Dec-2019

09:16

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12 472

18-Dec-2019

09:16

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Nie dotyczy

595

18-Dec-2019

09:16

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12 464

18-Dec-2019

09:16

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Nie dotyczy

601

18-Dec-2019

09:16

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12 480

18-Dec-2019

09:16

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nie dotyczy

599

18-Dec-2019

09:16

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12 456

18-Dec-2019

09:16

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nie dotyczy

606

18-Dec-2019

09:16

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12 488

18-Dec-2019

09:16

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nie dotyczy

600

18-Dec-2019

09:16

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12 496

18-Dec-2019

09:16

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Nie dotyczy

593

18-Dec-2019

09:16

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12 464

18-Dec-2019

09:16

Polc.asx

Policy.aspx

Nie dotyczy

14 387

18-Dec-2019

09:16

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Nie dotyczy

7 109

18-Dec-2019

09:16

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Nie dotyczy

116 092

18-Dec-2019

09:16

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Nie dotyczy

116 100

18-Dec-2019

09:16

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Nie dotyczy

10 688

18-Dec-2019

09:16

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Nie dotyczy

10 142

18-Dec-2019

09:16

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Nie dotyczy

12 411

18-Dec-2019

09:16

Popup.mas

Popup.master

Nie dotyczy

3 088

18-Dec-2019

09:16

Portal.asx

Portal.aspx

Nie dotyczy

9 896

18-Dec-2019

09:16

Post.asp_blogcon

Post.aspx

Nie dotyczy

3 153

18-Dec-2019

09:16

Privacy.asx

Privacy.aspx

Nie dotyczy

8 269

18-Dec-2019

09:16

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Nie dotyczy

16 270

18-Dec-2019

09:16

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

Nie dotyczy

16 037

18-Dec-2019

09:16

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Nie dotyczy

1 605

18-Dec-2019

09:16

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

Nie dotyczy

878

20-Dec-2019

03:00

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Nie dotyczy

5 393

18-Dec-2019

09:16

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.4939.1000

564 544

18-Dec-2019

09:16

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

Nie dotyczy

273

18-Dec-2019

09:16

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.4939.1000

825 664

18-Dec-2019

09:16

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

Nie dotyczy

273

18-Dec-2019

09:16

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

Nie dotyczy

181

18-Dec-2019

09:16

Pubback.asx

Publishback.aspx

Nie dotyczy

4 934

18-Dec-2019

09:16

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Nie dotyczy

10 886

18-Dec-2019

09:16

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Nie dotyczy

217 711

18-Dec-2019

09:16

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Nie dotyczy

199 982

18-Dec-2019

09:16

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

Nie dotyczy

130 124

18-Dec-2019

09:16

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

Nie dotyczy

69 543

18-Dec-2019

09:16

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Nie dotyczy

8 030

18-Dec-2019

09:16

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

Nie dotyczy

3 208

18-Dec-2019

09:16

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Nie dotyczy

6 023

18-Dec-2019

09:16

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Nie dotyczy

3 790

18-Dec-2019

09:16

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Nie dotyczy

16 593

18-Dec-2019

09:16

Reghost.asx

Reghost.aspx

Nie dotyczy

7 879

18-Dec-2019

09:16

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Nie dotyczy

21 661

18-Dec-2019

09:16

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Nie dotyczy

4 058

18-Dec-2019

09:16

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Nie dotyczy

10 073

18-Dec-2019

09:16

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

Nie dotyczy

1 762

18-Dec-2019

09:16

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

Nie dotyczy

1 771

18-Dec-2019

09:16

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Nie dotyczy

8 676

18-Dec-2019

09:16

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Nie dotyczy

16 619

18-Dec-2019

09:16

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Nie dotyczy

3 946

18-Dec-2019

09:16

Reorder.asx

Reorder.aspx

Nie dotyczy

11 743

18-Dec-2019

09:16

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 259

18-Dec-2019

09:16

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 272

18-Dec-2019

09:16

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Nie dotyczy

4 357

18-Dec-2019

09:16

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 860

18-Dec-2019

09:16

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 750

18-Dec-2019

09:16

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

2 625

18-Dec-2019

09:16

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Nie dotyczy

6 562

18-Dec-2019

09:16

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Nie dotyczy

6 425

18-Dec-2019

09:16

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

Nie dotyczy

7 673

18-Dec-2019

09:16

Isswfresources.resx

Resources.resx

Nie dotyczy

2 072

18-Dec-2019

09:16

Restore.asx

Restore.aspx

Nie dotyczy

16 105

18-Dec-2019

09:16

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Nie dotyczy

22 878

18-Dec-2019

09:16

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Nie dotyczy

7 381

18-Dec-2019

09:16

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Nie dotyczy

6 160

18-Dec-2019

09:16

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Nie dotyczy

6 497

18-Dec-2019

09:16

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

Nie dotyczy

4 614

18-Dec-2019

09:16

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

Nie dotyczy

46 291

18-Dec-2019

09:16

Roamingapps.js

Roamingapps.js

Nie dotyczy

19 190

18-Dec-2019

09:16

Role.asx

Role.aspx

Nie dotyczy

11 001

18-Dec-2019

09:16

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Nie dotyczy

3 480

18-Dec-2019

09:16

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Nie dotyczy

10 212

18-Dec-2019

09:16

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Nie dotyczy

3 199

18-Dec-2019

09:16

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

Nie dotyczy

3 153

18-Dec-2019

09:16

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Nie dotyczy

8 044

18-Dec-2019

09:16

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

4 696

18-Dec-2019

09:16

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

Nie dotyczy

8 570

18-Dec-2019

09:16

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Nie dotyczy

5 198

18-Dec-2019

09:16

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Nie dotyczy

17 496

18-Dec-2019

09:16

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

3 583

18-Dec-2019

09:16

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Nie dotyczy

7 063

18-Dec-2019

09:16

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Nie dotyczy

28 102

18-Dec-2019

09:16

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Nie dotyczy

200

18-Dec-2019

09:16

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Nie dotyczy

11 428

18-Dec-2019

09:16

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Nie dotyczy

5 674

18-Dec-2019

09:16

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

Nie dotyczy

6 013

18-Dec-2019

09:16

Seattle.mas

Seattle.master

Nie dotyczy

29 925

18-Dec-2019

09:16

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

Nie dotyczy

29 925

18-Dec-2019

09:16

Seattle.prev

Seattle.preview

Nie dotyczy

10 725

18-Dec-2019

09:16

Z...

Securitytoken.svc

Nie dotyczy

34T

18-Dec-2019

09:16

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Nie dotyczy

5 141

18-Dec-2019

09:16

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Nie dotyczy

6 801

18-Dec-2019

09:16

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Nie dotyczy

5 398

18-Dec-2019

09:16

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Nie dotyczy

3 916

18-Dec-2019

09:16

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Nie dotyczy

5 358

18-Dec-2019

09:16

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Nie dotyczy

8 606

18-Dec-2019

09:16

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Nie dotyczy

4 908

18-Dec-2019

09:16

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Nie dotyczy

4 982

18-Dec-2019

09:16

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Nie dotyczy

9 385

18-Dec-2019

09:16

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Nie dotyczy

8 459

18-Dec-2019

09:16

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Nie dotyczy

5 356

18-Dec-2019

09:16

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

Nie dotyczy

12 745

18-Dec-2019

09:16

Server.asx

Server.aspx

Nie dotyczy

9 131

18-Dec-2019

09:16

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Nie dotyczy

4 890

18-Dec-2019

09:16

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Nie dotyczy

4 334

18-Dec-2019

09:16

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Nie dotyczy

2 991

18-Dec-2019

09:16

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Nie dotyczy

4 443

18-Dec-2019

09:16

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Nie dotyczy

4 034

18-Dec-2019

09:16

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Nie dotyczy

10 169

18-Dec-2019

09:16

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Nie dotyczy

4 101

18-Dec-2019

09:16

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Nie dotyczy

8 692

18-Dec-2019

09:16

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Nie dotyczy

7 059

18-Dec-2019

09:16

Setanon.asx

Setanon.aspx

Nie dotyczy

12 399

18-Dec-2019

09:16

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Nie dotyczy

7 631

18-Dec-2019

09:16

Settings.asx

Settings.aspx

Nie dotyczy

3 673

18-Dec-2019

09:16

Settings.asx_14

Settings.aspx

Nie dotyczy

9 565

18-Dec-2019

09:16

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5119.1000

1 087 056

18-Dec-2019

09:14

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Nie dotyczy

212

18-Dec-2019

09:16

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

Nie dotyczy

212

18-Dec-2019

09:16

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

Nie dotyczy

94

18-Dec-2019

09:16

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Nie dotyczy

1 297

18-Dec-2019

09:16

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Nie dotyczy

4 036

18-Dec-2019

09:16

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Nie dotyczy

5 297

18-Dec-2019

09:16

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

Nie dotyczy

9 838

18-Dec-2019

09:16

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Nie dotyczy

6 974

18-Dec-2019

09:16

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Nie dotyczy

6 769

18-Dec-2019

09:16

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

Nie dotyczy

98

18-Dec-2019

09:16

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 349

18-Dec-2019

09:16

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Nie dotyczy

25 799

18-Dec-2019

09:16

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

Nie dotyczy

13 976

18-Dec-2019

09:16

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Nie dotyczy

61 362

18-Dec-2019

09:16

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Nie dotyczy

18 000

18-Dec-2019

09:16

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

Nie dotyczy

71 639

18-Dec-2019

09:16

Sharing.js

Sharing.js

Nie dotyczy

27 124

18-Dec-2019

09:16

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

Nie dotyczy

689

18-Dec-2019

09:16

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

Nie dotyczy

8 832

18-Dec-2019

09:16

Signout.asx

Signout.aspx

Nie dotyczy

1 509

18-Dec-2019

09:16

Sigstore.cer

Sigstore.cer

Nie dotyczy

689

18-Dec-2019

09:16

Sigstore.dll

Sigstore.dll

Nie dotyczy

8 816

18-Dec-2019

09:16

Silverlight.js_script

Silverlight.js

Nie dotyczy

7 950

18-Dec-2019

09:16

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

Nie dotyczy

669

18-Dec-2019

09:16

Simple.mas

Simple.master

Nie dotyczy

10 243

18-Dec-2019

09:16

Simpv4.mas

Simplev4.master

Nie dotyczy

6 530

18-Dec-2019

09:16

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Nie dotyczy

12 299

18-Dec-2019

09:16

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Nie dotyczy

10 242

18-Dec-2019

09:16

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Nie dotyczy

10 522

18-Dec-2019

09:16

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9 189

18-Dec-2019

09:16

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Nie dotyczy

3 632

18-Dec-2019

09:16

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

Nie dotyczy

90

18-Dec-2019

09:16

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Nie dotyczy

1 289

18-Dec-2019

09:16

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Nie dotyczy

36 711

18-Dec-2019

09:16

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

Nie dotyczy

3 918

18-Dec-2019

09:16

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

Nie dotyczy

3 915

18-Dec-2019

09:16

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

Nie dotyczy

4 054

18-Dec-2019

09:16

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

Nie dotyczy

4 054

18-Dec-2019

09:16

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Nie dotyczy

24 323

18-Dec-2019

09:16

Siterss.asx

Siterss.aspx

Nie dotyczy

10 595

18-Dec-2019

09:16

Sites.amx

Sites.asmx

Nie dotyczy

87

18-Dec-2019

09:16

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Nie dotyczy

1 283

18-Dec-2019

09:16

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Nie dotyczy

13 639

18-Dec-2019

09:16

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Nie dotyczy

22 976

18-Dec-2019

09:16

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5 373

18-Dec-2019

09:16

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

Nie dotyczy

5 416

18-Dec-2019

09:16

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

Nie dotyczy

1 135

18-Dec-2019

09:16

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

Nie dotyczy

1 135

18-Dec-2019

09:16

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

Nie dotyczy

808

18-Dec-2019

09:16

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

Nie dotyczy

808

18-Dec-2019

09:16

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

Nie dotyczy

8 418

18-Dec-2019

09:16

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

Nie dotyczy

8 418

18-Dec-2019

09:16

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Nie dotyczy

4 133

18-Dec-2019

09:16

Solns.asx

Solutions.aspx

Nie dotyczy

4 786

18-Dec-2019

09:16

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Nie dotyczy

10 835

18-Dec-2019

09:16

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

Nie dotyczy

10 912

18-Dec-2019

09:16

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

Nie dotyczy

73 924

18-Dec-2019

09:16

Sp.core.js

Sp.core.js

Nie dotyczy

40 446

18-Dec-2019

09:16

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

Nie dotyczy

115 909

18-Dec-2019

09:16

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

Nie dotyczy

69 042

18-Dec-2019

09:16

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

Nie dotyczy

5 825

18-Dec-2019

09:16

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Nie dotyczy

255

18-Dec-2019

09:16

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Nie dotyczy

1 003 664

18-Dec-2019

09:16

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

Nie dotyczy

575 930

18-Dec-2019

09:16

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

Nie dotyczy

40 770

18-Dec-2019

09:16

Sp.exp.js

Sp.exp.js

Nie dotyczy

24 528

18-Dec-2019

09:16

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

Nie dotyczy

55 563

18-Dec-2019

09:16

Sp.init.js

Sp.init.js

Nie dotyczy

32 205

18-Dec-2019

09:16

Sp.js

Sp.js

Nie dotyczy

625 904

18-Dec-2019

09:16

Sp.js_14

Sp.js

Nie dotyczy

390 757

18-Dec-2019

09:16

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

Nie dotyczy

16 415

18-Dec-2019

09:16

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Nie dotyczy

249

18-Dec-2019

09:16

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

Nie dotyczy

15 227

18-Dec-2019

09:16

Spmap.js

Sp.map.js

Nie dotyczy

8 235

18-Dec-2019

09:16

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

Nie dotyczy

35 154

18-Dec-2019

09:16

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

Nie dotyczy

81 201

18-Dec-2019

09:16

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

Nie dotyczy

51 540

18-Dec-2019

09:16

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

Nie dotyczy

73 515

18-Dec-2019

09:16

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Nie dotyczy

363 159

18-Dec-2019

09:16

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

Nie dotyczy

325 227

18-Dec-2019

09:16

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Nie dotyczy

224 039

18-Dec-2019

09:16

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Nie dotyczy

185 617

18-Dec-2019

09:16

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

Nie dotyczy

110 347

18-Dec-2019

09:16

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Nie dotyczy

111 493

18-Dec-2019

09:16

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

Nie dotyczy

68 791

18-Dec-2019

09:16

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

Nie dotyczy

422 688

18-Dec-2019

09:16

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

Nie dotyczy

294 435

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

Nie dotyczy

18 342

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

Nie dotyczy

11 378

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

Nie dotyczy

42 395

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

Nie dotyczy

26 257

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Nie dotyczy

277 389

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Nie dotyczy

144 873

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Nie dotyczy

10 163

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

Nie dotyczy

6 953

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Nie dotyczy

16 063

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

Nie dotyczy

11 315

18-Dec-2019

09:16

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

Nie dotyczy

50 644

18-Dec-2019

09:16

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

Nie dotyczy

31 017

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

Nie dotyczy

99 428

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

Nie dotyczy

52 107

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

Nie dotyczy

55 987

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

Nie dotyczy

38 359

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Nie dotyczy

69 292

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Nie dotyczy

40 375

18-Dec-2019

09:16

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

Nie dotyczy

136 506

18-Dec-2019

09:16

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

Nie dotyczy

82 216

18-Dec-2019

09:16

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Nie dotyczy

27 973

18-Dec-2019

09:16

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

Nie dotyczy

27 973

18-Dec-2019

09:16

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

Nie dotyczy

28 006

18-Dec-2019

09:16

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

Nie dotyczy

17 626

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Nie dotyczy

1 011 981

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

Nie dotyczy

594 574

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Nie dotyczy

584 358

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

Nie dotyczy

365 926

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

Nie dotyczy

65 203

18-Dec-2019

09:16

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

Nie dotyczy

40 240

18-Dec-2019

09:16

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

Nie dotyczy

434 522

18-Dec-2019

09:16

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

Nie dotyczy

240 067

18-Dec-2019

09:16

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

Nie dotyczy

58 451

18-Dec-2019

09:16

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

Nie dotyczy

34 083

18-Dec-2019

09:16

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

Nie dotyczy

359 899

18-Dec-2019

09:16

Spcf.asx

Spcf.aspx

Nie dotyczy

19 428

18-Dec-2019

09:16

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Nie dotyczy

115

18-Dec-2019

09:16

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

Nie dotyczy

110

18-Dec-2019

09:16

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Nie dotyczy

12 854

18-Dec-2019

09:16

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Nie dotyczy

11 428

18-Dec-2019

09:16

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

Nie dotyczy

29 238

18-Dec-2019

09:16

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Nie dotyczy

183 484

18-Dec-2019

09:16

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

Nie dotyczy

39 173

18-Dec-2019

09:16

Spgantt.js

Spgantt.js

Nie dotyczy

66 168

18-Dec-2019

09:16

Spgantt.js_14

Spgantt.js

Nie dotyczy

19 338

18-Dec-2019

09:16

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

Nie dotyczy

7 321

18-Dec-2019

09:16

Spgridvw.js

Spgridview.js

Nie dotyczy

4 593

18-Dec-2019

09:16

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140 488

18-Dec-2019

09:16

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

Nie dotyczy

42 064

18-Dec-2019

09:16

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Nie dotyczy

1 319

18-Dec-2019

09:16

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Nie dotyczy

8 629

18-Dec-2019

09:16

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

Nie dotyczy

476

18-Dec-2019

09:16

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118 040

18-Dec-2019

09:16

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

Nie dotyczy

644

18-Dec-2019

09:16

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46 856

18-Dec-2019

09:16

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

Nie dotyczy

654

18-Dec-2019

09:16

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115 440

18-Dec-2019

09:16

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Nie dotyczy

644

18-Dec-2019

09:16

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Nie dotyczy

10 067

18-Dec-2019

09:16

Start.asx

Start.aspx

Nie dotyczy

1 048

18-Dec-2019

09:16

Start.debug.js

Start.debug.js

Nie dotyczy

174 744

18-Dec-2019

09:16

Start.js

Start.js

Nie dotyczy

95 780

18-Dec-2019

09:16

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Nie dotyczy

14 510

18-Dec-2019

09:16

Store.sql

Store.sql

Nie dotyczy

6 504 340

18-Dec-2019

09:16

Storefront.asx

Storefront.aspx

Nie dotyczy

4 349

18-Dec-2019

09:16

Storeup.sql

Storeup.sql

Nie dotyczy

512 275

18-Dec-2019

09:16

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

Nie dotyczy

131

18-Dec-2019

09:16

Storman.asx

Storman.aspx

Nie dotyczy

10 595

18-Dec-2019

09:16

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350 392

18-Dec-2019

09:16

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

Nie dotyczy

272

18-Dec-2019

09:16

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14 944

18-Dec-2019

09:16

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.5172.1000

554 088

18-Dec-2019

09:16

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.5207.1000

3 911 776

18-Dec-2019

09:16

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Nie dotyczy

10 435

18-Dec-2019

09:16

Subedit.asx

Subedit.aspx

Nie dotyczy

14 784

18-Dec-2019

09:16

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Nie dotyczy

156

18-Dec-2019

09:16

Subnew.asx

Subnew.aspx

Nie dotyczy

15 223

18-Dec-2019

09:16

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Nie dotyczy

33 788

18-Dec-2019

09:16

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Nie dotyczy

367

18-Dec-2019

09:16

Success.asx

Success.aspx

Nie dotyczy

3 172

18-Dec-2019

09:16

Successp.asx

Successpopup.aspx

Nie dotyczy

3 735

18-Dec-2019

09:16

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

Nie dotyczy

32 558

18-Dec-2019

09:16

Suitelnk.js

Suitelinks.js

Nie dotyczy

13 795

18-Dec-2019

09:16

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

Nie dotyczy

3 200

18-Dec-2019

09:16

Survedit.asx

Survedit.aspx

Nie dotyczy

37 673

18-Dec-2019

09:16

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

Nie dotyczy

36 103

18-Dec-2019

09:16

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

Nie dotyczy

11 735

18-Dec-2019

09:16

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 621

18-Dec-2019

09:16

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

8 942

18-Dec-2019

09:16

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Nie dotyczy

8 178

18-Dec-2019

09:16

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

Nie dotyczy

6 769

18-Dec-2019

09:16

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

Nie dotyczy

4 633

18-Dec-2019

09:16

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

13 499

18-Dec-2019

09:16

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

6 798

18-Dec-2019

09:16

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

12 183

18-Dec-2019

09:16

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Nie dotyczy

11 081

18-Dec-2019

09:16

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3 028

18-Dec-2019

09:16

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Nie dotyczy

3 562

18-Dec-2019

09:16

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 268

18-Dec-2019

09:16

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

7 749

18-Dec-2019

09:16

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

3 645

18-Dec-2019

09:16

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Nie dotyczy

8 491

18-Dec-2019

09:16

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Nie dotyczy

4 495

18-Dec-2019

09:16

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

4 069

18-Dec-2019

09:16

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Nie dotyczy

6 403

18-Dec-2019

09:16

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Nie dotyczy

6 296

18-Dec-2019

09:16

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

11 323

18-Dec-2019

09:16

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Nie dotyczy

10 735

18-Dec-2019

09:16

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Nie dotyczy

5 705

18-Dec-2019

09:16

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Nie dotyczy

2 637

18-Dec-2019

09:16

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Nie dotyczy

2 637

18-Dec-2019

09:16

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9 478

18-Dec-2019

09:16

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Nie dotyczy

27 508

18-Dec-2019

09:16

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

Nie dotyczy

8 814

18-Dec-2019

09:16

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

16 234

18-Dec-2019

09:16

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

16 454

18-Dec-2019

09:16

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

10 289

18-Dec-2019

09:16

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

13 386

18-Dec-2019

09:16

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Nie dotyczy

6 189

18-Dec-2019

09:16

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Nie dotyczy

5 272

18-Dec-2019

09:16

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

Nie dotyczy

207

18-Dec-2019

09:16

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

Nie dotyczy

28 675

18-Dec-2019

09:16

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Nie dotyczy

1 339

18-Dec-2019

09:16

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

Nie dotyczy

36 906

18-Dec-2019

09:16

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

Nie dotyczy

442

18-Dec-2019

09:16

Timecard.js

Timecard.js

Nie dotyczy

20 888

18-Dec-2019

09:16

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Nie dotyczy

15 814

18-Dec-2019

09:16

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

Nie dotyczy

831

18-Dec-2019

09:16

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

Nie dotyczy

1 842

18-Dec-2019

09:16

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Nie dotyczy

3 420

18-Dec-2019

09:16

Timer.asx

Timer.aspx

Nie dotyczy

8 984

18-Dec-2019

09:16

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Nie dotyczy

5 114

18-Dec-2019

09:16

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Nie dotyczy

8 860

18-Dec-2019

09:16

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Nie dotyczy

8 361

18-Dec-2019

09:16

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Nie dotyczy

2 370

18-Dec-2019

09:16

Topnav.asx

Topnav.aspx

Nie dotyczy

7 717

18-Dec-2019

09:16

Topologyservicesvc

Topology.svc

Nie dotyczy

347

18-Dec-2019

09:16

Topology.asc

Topologyview.ascx

Nie dotyczy

4 091

18-Dec-2019

09:16

Topology.dwp

Topologyview.dwp

Nie dotyczy

495

18-Dec-2019

09:16

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Nie dotyczy

3 656

18-Dec-2019

09:16

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

Nie dotyczy

27 328

16-Dec-2019

22:23

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

Nie dotyczy

77 944

16-Dec-2019

22:23

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

Nie dotyczy

51 708

16-Dec-2019

22:23

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

Nie dotyczy

30 976

16-Dec-2019

22:23

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Nie dotyczy

6 276

18-Dec-2019

09:16

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Nie dotyczy

6 082

18-Dec-2019

09:16

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Nie dotyczy

5 541

18-Dec-2019

09:16

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Nie dotyczy

9 818

18-Dec-2019

09:16

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Nie dotyczy

12 032

18-Dec-2019

09:16

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Nie dotyczy

11 239

18-Dec-2019

09:16

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 911

18-Dec-2019

09:16

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Nie dotyczy

6 294

18-Dec-2019

09:16

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 911

18-Dec-2019

09:16

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 911

18-Dec-2019

09:16

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 911

18-Dec-2019

09:16

Upload.asx

Upload.aspx

Nie dotyczy

13 234

18-Dec-2019

09:16

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Nie dotyczy

6 141

18-Dec-2019

09:16

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Nie dotyczy

3 491

18-Dec-2019

09:16

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 914

18-Dec-2019

09:16

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Nie dotyczy

6 141

18-Dec-2019

09:16

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Nie dotyczy

5 914

18-Dec-2019

09:16

Usage.asx

Usage.aspx

Nie dotyczy

7 871

18-Dec-2019

09:16

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Nie dotyczy

81 583

18-Dec-2019

09:16

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Nie dotyczy

6 089

18-Dec-2019

09:16

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3 520

18-Dec-2019

09:16

User.asx

User.aspx

Nie dotyczy

27 691

18-Dec-2019

09:16

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Nie dotyczy

4 299

18-Dec-2019

09:16

Useredit.asx

Useredit.aspx

Nie dotyczy

4 175

18-Dec-2019

09:16

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

Nie dotyczy

92

18-Dec-2019

09:16

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Nie dotyczy

1 311

18-Dec-2019

09:16

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Nie dotyczy

82 880

18-Dec-2019

09:16

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

Nie dotyczy

1 848

18-Dec-2019

09:16

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Nie dotyczy

9 435

18-Dec-2019

09:16

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Nie dotyczy

81 392

18-Dec-2019

09:16

V4.mas

V4.master

Nie dotyczy

26 916

18-Dec-2019

09:16

V4.mas_mplib

V4.master

Nie dotyczy

26 916

18-Dec-2019

09:16

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Nie dotyczy

5 692

18-Dec-2019

09:16

Versions.amx

Versions.asmx

Nie dotyczy

90

18-Dec-2019

09:16

Versions.asx

Versions.aspx

Nie dotyczy

35 361

18-Dec-2019

09:16

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 289

18-Dec-2019

09:16

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Nie dotyczy

9 474

18-Dec-2019

09:16

View.asx_mobile

View.aspx

Nie dotyczy

2 424

18-Dec-2019

09:16

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

17 212

18-Dec-2019

09:16

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

17 275

18-Dec-2019

09:16

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

10 960

18-Dec-2019

09:16

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

14 303

18-Dec-2019

09:16

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Nie dotyczy

4 190

18-Dec-2019

09:16

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

Nie dotyczy

13 786

18-Dec-2019

09:16

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

3 223

18-Dec-2019

09:16

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

4 190

18-Dec-2019

09:16

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

13 786

18-Dec-2019

09:16

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Nie dotyczy

4 994

18-Dec-2019

09:16

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Nie dotyczy

220 325

18-Dec-2019

09:16

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Nie dotyczy

3 747

18-Dec-2019

09:16

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Nie dotyczy

5 199

18-Dec-2019

09:16

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

Nie dotyczy

5 046

18-Dec-2019

09:16

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Nie dotyczy

33 824

18-Dec-2019

09:16

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

Nie dotyczy

16 520

18-Dec-2019

09:16

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Nie dotyczy

218 013

18-Dec-2019

09:16

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

2 718

18-Dec-2019

09:16

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Nie dotyczy

4 190

18-Dec-2019

09:16

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

Nie dotyczy

13 786

18-Dec-2019

09:16

Views.amx

Views.asmx

Nie dotyczy

87

18-Dec-2019

09:16

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 283

18-Dec-2019

09:16

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Nie dotyczy

25 520

18-Dec-2019

09:16

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Nie dotyczy

26 314

18-Dec-2019

09:16

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Nie dotyczy

8 912

18-Dec-2019

09:16

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Nie dotyczy

8 991

18-Dec-2019

09:16

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

52 139

18-Dec-2019

09:16

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Nie dotyczy

65 273

18-Dec-2019

09:16

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Nie dotyczy

2 059

18-Dec-2019

09:16

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Nie dotyczy

6 028

18-Dec-2019

09:16

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Nie dotyczy

8 803

18-Dec-2019

09:16

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Nie dotyczy

2 986

18-Dec-2019

09:16

Appmngweb.config

Web.config

Nie dotyczy

2 641

18-Dec-2019

09:16

Bdcserviceweb.config

Web.config

Nie dotyczy

3 156

18-Dec-2019

09:16

Polecenie securitytokenconfig

Web.config

Nie dotyczy

6 235

18-Dec-2019

09:16

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Nie dotyczy

2 647

18-Dec-2019

09:16

Topologyserviceconfig

Web.config

Nie dotyczy

1 604

18-Dec-2019

09:16

Usercodeweb.cfg

Web.config

Nie dotyczy

1 002

18-Dec-2019

09:16

Web.cfg

Web.config

Nie dotyczy

64 941

18-Dec-2019

09:16

Web.cfg_forms

Web.config

Nie dotyczy

216

18-Dec-2019

09:16

Web.cfg_mobile

Web.config

Nie dotyczy

10 909

18-Dec-2019

09:16

Web.cfg_multilogin

Web.config

Nie dotyczy

216

18-Dec-2019

09:16

Web.cfg_trust

Web.config

Nie dotyczy

2 190

18-Dec-2019

09:16

Web.cfg_windows

Web.config

Nie dotyczy

214

18-Dec-2019

09:16

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Nie dotyczy

5 468

18-Dec-2019

09:16

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Nie dotyczy

5 350

18-Dec-2019

09:16

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Nie dotyczy

1 500

18-Dec-2019

09:16

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2 521

18-Dec-2019

09:16

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2 521

18-Dec-2019

09:16

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Nie dotyczy

7 202

18-Dec-2019

09:16

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

Nie dotyczy

186

18-Dec-2019

09:16

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Nie dotyczy

1 315

18-Dec-2019

09:16

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Nie dotyczy

56 408

18-Dec-2019

09:16

Webs.amx

Webs.asmx

Nie dotyczy

86

18-Dec-2019

09:16

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Nie dotyczy

1 281

18-Dec-2019

09:16

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Nie dotyczy

41 302

18-Dec-2019

09:16

Wfform.js

Wfformtemplates.js

Nie dotyczy

5 024

18-Dec-2019

09:16

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Nie dotyczy

202

18-Dec-2019

09:16

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

Nie dotyczy

448

18-Dec-2019

09:16

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

Nie dotyczy

445

18-Dec-2019

09:16

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Nie dotyczy

1 123

18-Dec-2019

09:16

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

Nie dotyczy

395

18-Dec-2019

09:16

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Nie dotyczy

3 356

18-Dec-2019

09:16

Wopi.ashx

Wopi.ashx

Nie dotyczy

86

18-Dec-2019

09:16

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

Nie dotyczy

1 968

18-Dec-2019

09:16

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

Nie dotyczy

1 968

18-Dec-2019

09:16

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

Nie dotyczy

1 957

18-Dec-2019

09:16

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

Nie dotyczy

1 957

18-Dec-2019

09:16