Spis treści
×

Data wydania:

15.11.2016

Wersja:

wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji KB3197868 (wydanego 8 listopada 2016 r.). Ta aktualizacja zawiera też następujące nowe udoskonalenia dotyczące jakości oraz stanowi wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że rejestrowanie zdarzeń nie obejmowało adresów IP połączeń przychodzących za pośrednictwem protokołu Remote Desktop Protocol.

  • Wprowadzono aktualizacje umożliwiające zakończenie obsługi certyfikatów uwierzytelniania serwera SHA1, jeśli aplikacje zapewniają możliwość przejścia na nowy tryb działania.

  • Zmieniono kod ISO 4217 Białorusi z BYN na BYR.

  • Rozwiązano problem z urządzeniami, których czasami nie można było poprawnie wyłączyć.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że uwierzytelnianie zewnętrzne za pośrednictwem roli serwera proxy usług federacyjnych Active Directory (ADFS) przestawało działać po odnowieniu certyfikatu podpisywania tokenu.

Pełną listę plików, na które ma to wpływ, podano w artykule KB3197869

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×