Spis treści
×

Data wydania:

15.11.2016

Wersja:

wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji KB3197874 (wydanego 8 listopada 2016 r.). Ta aktualizacja zawiera też następujące nowe udoskonalenia dotyczące jakości oraz stanowi wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem, przez który zaktualizowanie sterownika kontrolera RAID do wersji wyższej niż wersja RTM powodowało, że wszystkie serwery, na które miało to wpływ, trwale przestawały odpowiadać.

 • Rozwiązano problem, przez który usługa rejestrowania W3C programu Internet Information Services (IIS) przestawała działać w przypadku śledzenia żądań użytkowników za pomocą niestandardowych pól rejestrowania.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że węzeł klastra, który utracił łączność z siecią, nie przechodził prawidłowo do trybu failover w węźle partnerskim mającym pełną łączność z siecią. W węźle mającym pełną łączność z siecią następowało zamknięcie usług klastra.

 • Rozwiązano problem polegający na występowaniu błędu po wycofaniu i usunięciu dysku fizycznego za pomocą procedury FRU (field-replaceable unit) pakietu CPS (Cloud Platform Suite). Po wymianie dysku dysk nie działa.

 • Udoskonalono obsługę sieci, dodając nowe pozycje do bazy danych nazw punktów dostępu (APN).

 • Rozwiązano problemu polegający na tym, że serwer systemu plików NFS ulegał awarii w przypadku próby utworzenia na nim kopii zapasowej plików danych. Kod błędu to „STOP 0x4E”.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po włączeniu przełącznika IgnorePersistentStateOnStartup usługi klastra w celu rozwiązywania problemów trzeba było uruchomić ponownie cały klaster, aby wyjść z trybu diagnostyki po zakończeniu rozwiązywania problemów.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że rejestrowanie zdarzeń nie obejmowało adresów IP połączeń przychodzących za pośrednictwem protokołu Remote Desktop Protocol.

 • Rozwiązano problem ze stałym pięciosekundowym opóźnieniem podczas przesyłania danych w sieci do serwera inicjatora iSCSI firmy Microsoft.

 • Rozwiązano problem, przez który proces dynamicznej rejestracji DNS często powodował awarie i kolejkowanie, jeśli strefa wyszukiwania wstecznego nie była obecna.

 • Wprowadzono aktualizacje umożliwiające zakończenie obsługi certyfikatów uwierzytelniania serwera SHA1, jeśli aplikacje zapewniają możliwość przejścia na nowy tryb działania.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kontrolerowi domeny zaczynało brakować pamięci podczas propagowania deskryptora zabezpieczeń na bardzo wiele obiektów usługi Active Directory.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że dysk skonfigurowany w systemie plików ReFS (Resilient File System) przestawał działać w przypadku dużego obciążenia i używania oprogramowania korzystającego z wywołań we/wy urządzenia pamięci o dostępie bezpośrednim. Wszelka infrastruktura i składniki zależne od tego dysku także przestawały działać.

 • Rozwiązano problem, przez który niektóre węzły klastra przestawały odpowiadać po awarii usługi Wmiprvse.

 • Zmieniono kod ISO 4217 Białorusi z BYN na BYR.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że partycja rozruchowa pojawiała się w Eksploratorze plików po zainstalowaniu aktualizacji MS16-100.

 • Rozwiązano problem powodujący utratę dostępu do udostępnionego folderu woluminu ReFS w przypadku wystąpienia operacji zapisu i jednoczesnej zmiany nazwy jego folderu nadrzędnego. Serwer plików (ReFS) był wówczas niedostępny.

 • Rozwiązano problem powodujący występowanie błędów wejścia/wyjścia w pakiecie Microsoft Cloud Platform Suite (CPS) w przypadku nieprawidłowego działania modułu EMM (Enclosure Management Module) interfejsu SAS (Serial Attached SCSI).

 • Dodano funkcję IMC (In Machine Configuration) dla maszyn wirtualnych systemu Windows. Funkcja IMC przyspiesza rozruch dzięki usunięciu procesu ponownego uruchamiania wykonywanego podczas specjalizacji.

 • Przyspieszono pierwsze uruchomienie serwera.

 • Rozwiązano problem w celu zadbania o to, aby numer sekwencji funkcji IMC (In Machine Configuration) był resetowany po wykonaniu operacji sysprep dla zapewnienia obsługi błędów na podstawie zasad dla funkcji IMC.

 • Rozwiązano problem polegający na występowaniu błędów związanych z limitem czasu w przypadku używania wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO.SYS) firmy Microsoft i wystąpienia tymczasowego błędu ścieżki.

 • Rozwiązano problem, przez który usługa pulpitu zdalnego ulegała zakleszczeniu podczas zarządzania kanałami wirtualnymi i nie umożliwiała akceptowania nowych połączeń. Prowadziło to do wystąpienia czarnego ekranu lub krótkiego wyświetlenia okna przed rozłączeniem klienta.

Pełną listę plików, na które ma to wpływ, podano w artykule KB3197875

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×