Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

15.08.2017

Wersja:

wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego KB4034681 (wydanego 8 maja 2017 r.), a także następujące nowe ulepszenia jakości jako wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji:

 • Ten pakiet zawiera bibliotekę d3dcompiler_47.dll; aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj wpis na blogu HLSL, FXC i D3DCompile.

 • Rozwiązano problem dotyczący danych kolektora zdarzeń, który powodował uszkodzenie danych zawierających symbole % w zdarzeniach logowania użytkownika (identyfikator 4624) z innych kontrolerów domen (DC).

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kreator reguł funkcji AppLocker ulega awarii podczas wybierania kont.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że plik spoolsv.exe ulegał awarii.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niezsynchronizowany dostęp w systemie plików NTFS może prowadzić do błędu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że połączenie LUN, które zostało odebrane po przydzieleniu bufora w trakcie zbierania danych statystycznych iSCSI, przepełniało się i bufor powodował błąd 0x19.

 • Rozwiązano problem z interfejsem użytkownika, który ukrywa obiekty docelowe iSCSI w oknach właściwości inicjatora iSCSI.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że bardzo duża liczba operacji opróżniania buforu we/wy może prowadzić do błędu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że usunięcie obiektu mającego wiele połączeń w usłudze Active Directory powoduje niepowodzenie replikacji, czemu towarzyszy zdarzenie 1084, błąd 8409: „Wystąpił błąd bazy danych”. Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj informacje o aktualizacji KB3149779..

 • Rozwiązano problem z naruszaniem zasad dostępu w usłudze LSASS, który występował w przypadku, gdy usługa Active Directory odbiera nieprawidłowo sformatowaną odpowiedź funkcji LsaLookupNames. Naruszeniu zasad dostępu usługi LSASS towarzyszy komunikat „Proces systemowy „C:\Windows\system32\lsass.exe” został nieoczekiwanie zakończony z kodem stanu 1073741819. System zostanie zamknięty i uruchomiony ponownie.” Błąd 107374181 jest mapowany na zdarzenie 0xc0000005/STATUS_ACCESS_VIOLATION.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że uruchomienie polecenia chkdsk /scan nieoczekiwanie wyzwala narzędzie spotfix. Czasami dla narzędzia spotfix upływa limit czasu i system się wyłącza.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że polecenie cmdlet export-dfsrclone programu PowerShell, które klonuje bazę danych usługi DFSR, ulega awarii dla woluminów klastrowych, czemu towarzyszy zdarzenie 0x00000490 = ERROR_NOT_FOUND. Uniemożliwia to klonowanie baz danych usługi DFSR z woluminów, które już są klastrowane.

 • Rozwiązano problem polegający na występowaniu opóźnienia od 4 do 17 sekund podczas instalowania udziału NFS na urządzeniu magazynującym dołączonym do sieci z klienta i wykonywania polecenia touch na pliku lub folderze. Aplikacja na komputerach klienckich NFS ulega awarii, ponieważ system magazynowania nie odpowiada klientom przez kilka sekund.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacje pakietu MS Office mogą przestać odpowiadać w trakcie próby otwarcia alternatywnego strumienia danych (ADS), gdy plik jest przechowywany na serwerze z zainstalowaną funkcją deduplikacji.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy jest włączony limit przydziału na serwerach pamięci masowej, próba wykonania kopii zapasowych na tych serwerach może spowodować awarię skutkującą utratą danych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że dodawanie nowego hosta sesji do istniejącej kolekcji RDS kończy się niepowodzeniem. Jest zgłaszany błąd „<Nazwa brokera> nie może skonfigurować serwerów hosta sesji usług pulpitu zdalnego”, jeśli dyski UPD są przechowywane w klastrowanymi udziale plików.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zegar sprzętowy mógł rozsynchronizować się o kilka godzin lub dni podczas działania maszyn wirtualnych z systemem Linux w funkcji Hyper-V.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zapoznaj się z przewodnikiem aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Uwierzytelnianie NPS może zakończyć się niepowodzeniem, a klienci bezprzewodowi mogą mieć problem z połączeniem.

Na serwerze ustaw jako „= 0” wartość następującego klucza rejestru DWORD: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\13\DisableEndEntityClientCertCheck

Japoński edytor IME może się zawiesić w niektórych sytuacjach.

Zainstaluj aktualizację KB2962409.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Jest ona dostępna jako opcjonalna aktualizacja w usłudze Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uruchamiania usługi Windows Update, zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4034663.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×