Spis treści
×

Data wydania:

15.01.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 16299.936

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że program Microsoft Edge nie wyzwala zdarzenia focusin, jeśli odbiorca zdarzenia focus elementu zmieni focus na inny element.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie okna Pomoc (F1) niektórych aplikacji.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że aplikacja przestanie działać podczas konwersji długiego Kana na Kanji za pomocą kombinacji wpisywania z podpowiadaniem tekstu i bez podpowiadania.

 • Rozwiązuje problem w konfiguracji wielu monitorów, który powoduje, że okna nieoczekiwanie przenoszą się na inny monitor przy ponownym łączeniu z istniejącą sesją użytkownika.

 • Rozwiązuje problem, w którym obraz tapety na pulpicie ustawiony przez zasady grupy nie aktualizuje się, jeśli ma taką samą nazwę co poprzedni obraz.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że odblokowywanie funkcją BitLocker przez sieć nie udaje się w maszynach wirtualnych 2 generacji, gdy są używane w sieci, która obsługuje tylko IPv4.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że podpisane skrypty w katalogu, w tym wysłane jako część systemu Windows, nieprawidłowo generują zdarzenie audytu o niepowodzeniu Kontroli aplikacji usługi Windows Defender (WDAC).

 • Adresy problem, który powoduje, że zaplanowane zadania utworzone jako wyłączone nie uruchamiają się.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia zastąpienie pliku w folderze udostępnionym z powodu błędu odmowy dostępu po załadowaniu sterownika filtru.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że aplikacje innych firm mogą mieć trudności z uwierzytelnianiem hotspotów.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować wyświetlanie niebieskiego ekranu, gdy urządzenie magazynujące Thunderbolt jest dołączone.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować wyświetlanie błędu "0x139" dla RNDISMP6! KeepAliveTimerHandler podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem RNDIS.

 • Rozwiązuje problem powodujący generowanie wyjątku podczas tworzenia wystąpienia obiektu SqlConnection po zainstalowaniu Wersji zapoznawczej pakietu zbiorczego aktualizacji jakości z sierpnia lub Aktualizacji .NET Framework z 11 września 2018 r..

 • Rozwiązuje problem, który powoduje nierozpoznanie pierwszego znaku jako skrótu nazwy ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Aplikacje, które korzystają z bazy danych Microsoft Jet w formacie plików Microsoft Access 97, mogą się nie otwierać, jeśli baza danych ma kolumny o nazwach przekraczających 32 znaki. Baza danych nie otworzy się i pokaże błąd: „Nierozpoznany format bazy danych”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4486996.

Po zainstalowaniu aktualizacji KB4480978 niektórzy użytkownicy przeglądarki Microsoft Edge donoszą, że:

 • Nie mogą ładować stron internetowych za pomocą lokalnego adresu IP.

 • Nie mogą ładować stron internetowych z Internetu przy użyciu połączenia sieci VPN.

Przeglądanie kończy się niepowodzeniem lub strona sieci Web przestaje odpowiadać.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4486996.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji pierwszy znak w nazwie ery japońskiej nie jest rozpoznawany jako skrót. Mogą występować problemy z analizowaniem dat.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4487021.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493441.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4477136) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4480967.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×