15 stycznia 2019 r. — KB4480969 (wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji)

Data wydania:

15.01.2019

Wersja:

Wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego KB4480963 (wydanego 8 stycznia 2019 r.), a także następujące nowe ulepszenia jakości jako wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji:

  • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie okna Pomoc (F1) niektórych aplikacji.

  • Rozwiązuje problem w uniwersalnym środowisku CRT, który czasami powoduje, że aparat FMOD w architekturze AMD64 zwraca niepoprawne wyniki przy bardzo dużych danych wejściowych. FMOD jest często używany do zaimplementowania operatora modulo w implementacjach JavaScript i Python używających uniwersalnego środowiska wykonawczego C.

  • Rozwiązuje problem, który może powodować, że aplikacje innych firm mogą mieć trudności z uwierzytelnianiem hotspotów.

  • Rozwiązuje problem, który powoduje nierozpoznanie pierwszego znaku jako skrótu nazwy ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Aplikacje, które korzystają z bazy danych Microsoft Jet w formacie plików Microsoft Access 97, mogą się nie otwierać, jeśli baza danych ma kolumny o nazwach przekraczających 32 znaki. Baza danych nie otworzy się i pokaże błąd: „Nierozpoznany format bazy danych”.

Ten problem rozwiązano w aktualizacji KB4487000.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji maszyna wirtualna może nie być pomyślnie przywracana, jeśli już wcześniej została raz zapisana i przywrócona. Komunikat o błędzie „Nie udało się przywrócić stanu maszyny wirtualnej: Nie można przywrócić tej maszyny wirtualnej, ponieważ nie można odczytać zapisanych danych o stanie. Usuń zapisane dane stanu, a następnie ponów próbę uruchomienia maszyny wirtualnej. (0xC0370027).”

Dotyczy to mikroarchitektur AMD Bulldozer Family 15h, AMD Jaguar Family 16h i AMD Puma Family 16h (drugiej generacji).

Ten problem rozwiązano w aktualizacji KB4490512.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji pierwszy znak w nazwie ery japońskiej nie jest rozpoznawany jako skrót. Mogą występować problemy z analizowaniem dat.

Ten problem rozwiązano w aktualizacji KB4487016.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji w przeglądarce Internet Explorer 11 i innych aplikacjach, które używają biblioteki WININET.DLL, mogą występować problemy z uwierzytelnianiem. Dzieje się tak, gdy co najmniej dwie osoby używają tego samego konta do wielu równoczesnych sesji logowania na tym samym komputerze z systemem Windows Server, między innymi do logowania w programie Terminal Server czy Remote Desktop Protocol (RDP). Objawy zgłaszane przez klientów obejmują (ale mogą nie być do nich ograniczone):

  • Rozmiar pamięci podręcznej i jej lokalizacji ma wartość zerową lub jest pusty.

  • Skróty klawiaturowe mogą nie działać prawidłowo.

  • Strony internetowe mogą sporadycznie nie być ładowane lub renderowane poprawnie.

  • Problemy dotyczące monitów o podanie poświadczeń.

  • Problemy podczas pobierania plików.

Ten problem rozwiązano w aktualizacji KB4493446.


Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Ten problem rozwiązano w aktualizacji KB4493446.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Ten problem rozwiązano w aktualizacji KB4550958 dla wszystkich wydań od 8 stycznia 2019 r. do 14 kwietnia 2020 r. 

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Jest ona dostępna jako aktualizacja opcjonalna w usłudze Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uruchamiania usługi Windows Update, zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4480969

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×