Powiązane tematy
×
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W tym artykule opisano pakiet aktualizacji zbiorczej 16 (CU16) (numer kompilacji: 12.0.5626.1) dla dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft SQL Server 2014. Ta aktualizacja zawiera poprawki hotfix wydane po wydaniu pierwotnej wersji programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP2.

Zbiorcza aktualizacja

Aktualizacje zbiorcze (CU) są teraz dostępne w Microsoft Download Center. Tylko ostatnia CU, wydaną dla dodatku SP2 dla programu SQL Server 2014 jest dostępny w Centrum pobierania.

 • Każdy nowy CU zawiera wszystkie poprawki, które zostały zawarte z poprzedniego CU dla zainstalowanej wersji lub dodatku service pack programu SQL Server.

 • Firma Microsoft zaleca toku, proaktywne instalacja CUs, staną się one dostępne:

  • SQL Server CUs poświadcza się, że taki sam poziom jak dodatki Service Pack i powinien być zainstalowany na tym samym poziomie ufności.

  • Pokazuje dane historyczne znacznej liczbie przypadków pomocy technicznej dotyczących problemu, który został wyrażony w CU zwolnione.

  • CUs może zawierać wartości dodanej powyżej poprawki. Dotyczy to możliwości obsługi, łatwość zarządzania i niezawodność aktualizacji.

 • Podobnie jak w przypadku dodatków service Pack dla programu SQL Server zaleca się przetestowanie CUs przed ich wdrożeniem do środowiska produkcyjnego.

 • Firma Microsoft zaleca uaktualnienie instalacja programu SQL Server do najnowszej SQL Server 2014 z dodatkiem Service pack.

Sposób uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej

Następująca aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Download Center:

Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP2.Jeśli nie ma strony pobierania, skontaktuj się z działu obsługi klienta firmy Microsoft w celu uzyskania pakietu aktualizacji zbiorczej. Uwaga: Po wydaniu przyszłych aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2014, ten i wszystkie poprzednie CUs mogą być znajdujące się i pobierać z Wykazu usługi Microsoft Windows Update. Jednakże firma Microsoft zaleca Zawsze instaluj najnowsze dostępne aktualizacji zbiorczej.

Dodatkowych poprawek uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej

Liczba błędów VSTS

Numer artykułu KB

Opis

Naprawić obszar

12631725

4487957

Poprawka: Kwerendy Power BI Desktop może zakończyć się niepowodzeniem z kodem błędu 3238002710 SSAS 2014

Aparat SQL

12656915

4488809

Poprawka: Assertion występuje podczas kwerendy równolegle usuwa z tabeli Filestream

Aparat SQL

12686863

4489150

Poprawka: Filtrowanego indeksu mogą zostać uszkodzone podczas odbudować indeks równolegle w 2014 serwera SQL

Wydajność programu SQL

Uwagi dotyczące tej aktualizacji

Hybrydowe środowiska wdrażania

Podczas wdrażania aktualizacji w środowisku hybrydowy (takich jak AlwaysOn, replikacja, klaster i dublowanie), firma Microsoft zaleca, zapoznaj się z następującymi artykułami przed wdrożeniem aktualizacji:

Obsługa języków

 • Aktualizacje zbiorcze programu SQL Server są obecnie wielojęzycznych. W związku z tym ten pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest specyficzne dla jednego języka. Dotyczy to wszystkich obsługiwanych języków.

Aktualizacja składników (funkcje)

Jeden pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkie dostępne aktualizacje dla wszystkich SQL Server 2014 składników (funkcje). Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są aktualnie zainstalowane na wystąpienie programu SQL Server, które wybierzesz na obsłużenie.  Jeśli funkcja SQL Server (np. usługi Analysis Services) jest dodawany do instancji, po zastosowaniu tego CU, należy ponownie zastosować tę CU do aktualizacji z nowej funkcji do tego CU.

Wsparcie dla tej aktualizacji

Jeśli wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, może być konieczne utworzenie żądania obsługi. Koszty obsługi zwykły zastosuje do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jak odinstalować tej aktualizacji

 1. W Panelu sterowania wybierz opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w oknie Programy i funkcje.

 2. Zlokalizuj wpis, który odpowiada ten pakiet aktualizacji zbiorczej zgodnie z 2014 Microsoft SQL Server.

 3. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) wejścia, a następnie wybierz Odinstaluj.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, zostanie uruchomiony program SQL Server 2014 z dodatkiem SP2.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące pliku pakietu aktualizacji zbiorczej

Wersja anglojęzyczna tego pakietu ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Usługa Przeglądarka SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5626.1

52000

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5626.1

6650448

08-Feb-2019

07:05

x86

Msmdsrv.rll

2014.120.5626.1

963152

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdsrvi.rll

2014.120.5626.1

960080

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlbrowser.exe

2014.120.5626.1

269904

08-Feb-2019

07:03

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

104224

08-Feb-2019

07:11

x86

Moduł zapisujący programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5626.1

52000

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlboot.dll

2014.120.5626.1

168528

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

104224

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlvdi.dll

2014.120.5626.1

148560

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlwriter.exe

2014.120.5626.1

114256

08-Feb-2019

07:03

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlwvss.dll

2014.120.5626.1

269392

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlwvss_xp.dll

2014.120.5626.1

24144

08-Feb-2019

07:05

x86

Usług analiz programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5626.1

129824

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

69200

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

77600

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

77600

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

73296

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

65336

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5626.1

400160

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5626.1

911648

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5626.1

129824

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5626.1

401208

08-Feb-2019

07:11

x86

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5626.1

292152

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdctr120.dll

2014.120.5626.1

36128

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5626.1

35229984

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdpump.dll

2014.120.5626.1

6740560

08-Feb-2019

07:05

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5626.1

6650448

08-Feb-2019

07:05

x86

Msmdsrv.exe

2014.120.5626.1

35032144

08-Feb-2019

07:03

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5626.1

6743120

08-Feb-2019

07:10

x86

Msolap120.dll

2014.120.5626.1

7115344

08-Feb-2019

07:05

x86

Msolui120.dll

2014.120.5626.1

290384

08-Feb-2019

07:05

x86

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlboot.dll

2014.120.5626.1

168528

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

104224

08-Feb-2019

07:11

x86

Xe.dll

2014.120.5626.1

557344

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

244536

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

170272

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5626.1

22258464

08-Feb-2019

07:11

x86

SQL Server 2014 bazy danych usług wspólnej podstawy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Batchparser.dll

2014.120.5626.1

154912

08-Feb-2019

07:11

x86

Instapi120.dll

2014.120.5626.1

52000

08-Feb-2019

07:11

x86

Isacctchange.dll

2014.120.5626.1

24352

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5626.1

1541408

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.sqlserver.batchparser.dll

2014.120.5626.1

382240

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2014.120.5626.1

72992

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5626.1

3741776

08-Feb-2019

02:41

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5626.1

1361488

08-Feb-2019

02:41

x86

Msasxpress.dll

2014.120.5626.1

31520

08-Feb-2019

07:11

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

104224

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlftacct.dll

2014.120.5626.1

40016

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlmanager.dll

2014.120.5626.1

638032

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlmgmprovider.dll

2014.120.5626.1

333392

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlsecacctchg.dll

2014.120.5626.1

30800

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlsvcsync.dll

2014.120.5626.1

253520

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5626.1

48720

08-Feb-2019

07:05

x86

Svrenumapi120.dll

2014.120.5626.1

792144

08-Feb-2019

07:05

x86

Klient jakości danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5626.1

1876560

08-Feb-2019

07:10

x86

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sql_dreplay_client 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dreplayclient.exe

2014.120.5626.1

139856

08-Feb-2019

07:03

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5626.1

786208

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5626.1

32032

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplayutil.dll

2014.120.5626.1

353568

08-Feb-2019

07:11

x86

Instapi120.dll

2014.120.5626.1

52000

08-Feb-2019

07:11

x86

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sql_dreplay_controller 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dreplaycommon.dll

2014.120.5626.1

786208

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplaycontroller.exe

2014.120.5626.1

345168

08-Feb-2019

07:03

x86

Dreplayprocess.dll

2014.120.5626.1

170784

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5626.1

32032

08-Feb-2019

07:11

x86

Instapi120.dll

2014.120.5626.1

52000

08-Feb-2019

07:11

x86

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Wystąpienia podstawowe usługi bazy danych SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atxcore.dll

2014.120.5626.1

39224

08-Feb-2019

07:11

x86

Backuptourl.exe

12.0.5626.1

41040

08-Feb-2019

07:03

x86

Batchparser.dll

2014.120.5626.1

154912

08-Feb-2019

07:11

x86

Databasemail.exe

12.0.5626.1

29984

08-Feb-2019

07:11

x86

Datacollectorcontroller.dll

2014.120.5626.1

156448

08-Feb-2019

07:11

x86

Dcexec.exe

2014.120.5626.1

73808

08-Feb-2019

07:03

x86

Fssres.dll

2014.120.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:11

x86

Hadrres.dll

2014.120.5626.1

160544

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

12.0.5626.1

175904

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

12.0.5626.1

79648

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2014.120.5626.1

70224

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5626.1

62752

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2014.120.5626.1

137504

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2014.120.5626.1

146720

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5626.1

257824

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2014.120.5626.1

68896

08-Feb-2019

07:12

x86

Odsole70.dll

2014.120.5626.1

72784

08-Feb-2019

07:05

x86

Opends60.dll

2014.120.5626.1

29776

08-Feb-2019

07:05

x86

Qds.dll

2014.120.5626.1

516176

08-Feb-2019

07:05

x86

Rsfxft.dll

2014.120.5626.1

31312

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqagtres.dll

2014.120.5626.1

53840

08-Feb-2019

07:05

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlaamss.dll

2014.120.5626.1

72784

08-Feb-2019

07:10

x86

Sqlaccess.dll

2014.120.5626.1

469072

08-Feb-2019

07:10

x86

Sqlagent.exe

2014.120.5626.1

454736

08-Feb-2019

07:03

x86

Sqlagentctr120.dll

2014.120.5626.1

46672

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlagentlog.dll

2014.120.5626.1

30800

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlagentmail.dll

2014.120.5626.1

47696

08-Feb-2019

07:10

x86

Sqlatxss.dll

2014.120.5626.1

36944

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlboot.dll

2014.120.5626.1

168528

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlcmdss.dll

2014.120.5626.1

45648

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlctr120.dll

2014.120.5626.1

90192

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqldk.dll

2014.120.5626.1

1993296

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqldtsss.dll

2014.120.5626.1

165968

08-Feb-2019

07:10

x86

Sqliosim.com

2014.120.5626.1

249120

08-Feb-2019

07:10

x86

Sqliosim.exe

2014.120.5626.1

2012240

08-Feb-2019

07:03

x86

Sqllang.dll

2014.120.5626.1

28942928

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlmaint.exe

2014.120.5626.1

95824

08-Feb-2019

07:03

x86

Sqlmin.dll

2014.120.5626.1

67319888

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlolapss.dll

2014.120.5626.1

138320

08-Feb-2019

07:10

x86

Sqlos.dll

2014.120.5626.1

25168

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlpowershellss.dll

2014.120.5626.1

44624

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlrepss.dll

2014.120.5626.1

41552

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5626.1

51280

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.5626.1

25168

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.5626.1

5719632

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5626.1

551736

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlservr.exe

2014.120.5626.1

199760

08-Feb-2019

07:03

x86

Sqlstubss.exe

2014.120.5626.1

25168

08-Feb-2019

07:03

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5626.1

123472

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltses.dll

2014.120.5626.1

9014352

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqsrvres.dll

2014.120.5626.1

224848

08-Feb-2019

07:05

x86

Xe.dll

2014.120.5626.1

557344

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

244536

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

170272

08-Feb-2019

07:11

x86

Xpadsi.exe

2014.120.5626.1

65312

08-Feb-2019

07:11

x86

Xplog70.dll

2014.120.5626.1

57632

08-Feb-2019

07:11

x86

Xpqueue.dll

2014.120.5626.1

60704

08-Feb-2019

07:11

x86

Xprepl.dll

2014.120.5626.1

82720

08-Feb-2019

07:11

x86

Xpsqlbot.dll

2014.120.5626.1

29984

08-Feb-2019

07:11

x86

Xpstar.dll

2014.120.5626.1

343840

08-Feb-2019

07:11

x86

Program SQL Server 2014 r. udostępnione podstawowe usługi bazy danych.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axscphst.dll

2014.120.5626.1

52512

08-Feb-2019

07:11

x86

Batchparser.dll

2014.120.5626.1

154912

08-Feb-2019

07:11

x86

Bcp.exe

2014.120.5626.1

112416

08-Feb-2019

07:11

x86

Commanddest.dll

2014.120.5626.1

186656

08-Feb-2019

07:11

x86

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Datacollectortasks.dll

2014.120.5626.1

121632

08-Feb-2019

07:11

x86

Distrib.exe

2014.120.5626.1

154704

08-Feb-2019

07:03

x86

Dteparse.dll

2014.120.5626.1

98592

08-Feb-2019

07:11

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5626.1

98080

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtexec.exe

2014.120.5626.1

63056

08-Feb-2019

07:03

x86

Dts.dll

2014.120.5626.1

2556704

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5626.1

403744

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5626.1

383264

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtshost.exe

2014.120.5626.1

75856

08-Feb-2019

07:03

x86

Dtslog.dll

2014.120.5626.1

87352

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5626.1

542496

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5626.1

1038112

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5626.1

42272

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtutil.exe

2014.120.5626.1

114256

08-Feb-2019

07:03

x86

Exceldest.dll

2014.120.5626.1

200992

08-Feb-2019

07:11

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5626.1

216864

08-Feb-2019

07:11

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5626.1

118048

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5626.1

317216

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5626.1

328480

08-Feb-2019

07:11

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5626.1

62752

08-Feb-2019

07:11

x86

Logread.exe

2014.120.5626.1

535632

08-Feb-2019

07:03

x86

Mergetxt.dll

2014.120.5626.1

45856

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5626.1

531744

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5626.1

203552

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5626.1

1592912

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5626.1

3741776

08-Feb-2019

02:41

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5626.1

1361488

08-Feb-2019

02:41

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5626.1

257824

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5626.1

153680

08-Feb-2019

07:10

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5626.1

72480

08-Feb-2019

07:11

x86

Msgprox.dll

2014.120.5626.1

224544

08-Feb-2019

07:11

x86

Msxmlsql.dll

2014.120.5626.1

1095760

08-Feb-2019

07:05

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5626.1

200272

08-Feb-2019

07:05

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5626.1

220752

08-Feb-2019

07:05

x86

Osql.exe

2014.120.5626.1

63256

08-Feb-2019

07:11

x86

Qrdrsvc.exe

2014.120.5626.1

447056

08-Feb-2019

07:03

x86

Rawdest.dll

2014.120.5626.1

151120

08-Feb-2019

07:05

x86

Rawsource.dll

2014.120.5626.1

137296

08-Feb-2019

07:05

x86

Rdistcom.dll

2014.120.5626.1

697936

08-Feb-2019

07:05

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5626.1

132688

08-Feb-2019

07:05

x86

Replagnt.dll

2014.120.5626.1

28752

08-Feb-2019

07:05

x86

Repldp.dll

2014.120.5626.1

238160

08-Feb-2019

07:05

x86

Replerrx.dll

2014.120.5626.1

122448

08-Feb-2019

07:05

x86

Replisapi.dll

2014.120.5626.1

292944

08-Feb-2019

07:05

x86

Replmerg.exe

2014.120.5626.1

448080

08-Feb-2019

07:03

x86

Replprov.dll

2014.120.5626.1

650320

08-Feb-2019

07:05

x86

Replrec.dll

2014.120.5626.1

821328

08-Feb-2019

07:10

x86

Replsub.dll

2014.120.5626.1

366160

08-Feb-2019

07:05

x86

Replsync.dll

2014.120.5626.1

125008

08-Feb-2019

07:05

x86

Spresolv.dll

2014.120.5626.1

198736

08-Feb-2019

07:05

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlcmd.exe

2014.120.5626.1

201528

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqldiag.exe

2014.120.5626.1

1177680

08-Feb-2019

07:03

x86

Sqldistx.dll

2014.120.5626.1

181840

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqllogship.exe

12.0.5626.1

105248

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlmergx.dll

2014.120.5626.1

308304

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlps.exe

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5626.1

51280

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5626.1

123472

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5626.1

136784

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlwep120.dll

2014.120.5626.1

100944

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssdebugps.dll

2014.120.5626.1

63056

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssradd.dll

2014.120.5626.1

55376

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssravg.dll

2014.120.5626.1

55888

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssrdown.dll

2014.120.5626.1

43088

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssrmax.dll

2014.120.5626.1

54352

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssrmin.dll

2014.120.5626.1

54352

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssrpub.dll

2014.120.5626.1

43600

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssrup.dll

2014.120.5626.1

42576

08-Feb-2019

07:05

x86

Txagg.dll

2014.120.5626.1

290896

08-Feb-2019

07:05

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5626.1

285264

08-Feb-2019

07:05

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5626.1

240720

08-Feb-2019

07:05

x86

Txderived.dll

2014.120.5626.1

502352

08-Feb-2019

07:05

x86

Txlookup.dll

2014.120.5626.1

438048

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmerge.dll

2014.120.5626.1

171296

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5626.1

213784

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5626.1

82720

08-Feb-2019

07:11

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5626.1

81184

08-Feb-2019

07:11

x86

Txsort.dll

2014.120.5626.1

196896

08-Feb-2019

07:11

x86

Txsplit.dll

2014.120.5626.1

496416

08-Feb-2019

07:11

x86

Txunionall.dll

2014.120.5626.1

127264

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

244536

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlsub.dll

2014.120.5626.1

210720

08-Feb-2019

07:11

x86

Aparat SQL Server 2014 pełnego tekstu

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Fd.dll

2014.120.5626.1

585504

08-Feb-2019

07:11

x86

Fdhost.exe

2014.120.5626.1

86096

08-Feb-2019

07:03

x86

Fdlauncher.exe

2014.120.5626.1

44112

08-Feb-2019

07:03

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlft120ph.dll

2014.120.5626.1

49744

08-Feb-2019

07:05

x86

Usługi integracji programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86816

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46368

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87328

08-Feb-2019

07:11

x86

Axscphst.dll

2014.120.5626.1

52512

08-Feb-2019

07:11

x86

Commanddest.dll

2014.120.5626.1

186656

08-Feb-2019

07:11

x86

Dteparse.dll

2014.120.5626.1

98592

08-Feb-2019

07:11

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5626.1

98080

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtexec.exe

2014.120.5626.1

63056

08-Feb-2019

07:03

x86

Dts.dll

2014.120.5626.1

2556704

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5626.1

403744

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5626.1

383264

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsdebughost.exe

2014.120.5626.1

77392

08-Feb-2019

07:03

x86

Dtshost.exe

2014.120.5626.1

75856

08-Feb-2019

07:03

x86

Dtslog.dll

2014.120.5626.1

87352

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5626.1

542496

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5626.1

1038112

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5626.1

42272

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtutil.exe

2014.120.5626.1

114256

08-Feb-2019

07:03

x86

Exceldest.dll

2014.120.5626.1

200992

08-Feb-2019

07:11

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5626.1

216864

08-Feb-2019

07:11

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5626.1

118048

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5626.1

317216

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5626.1

328480

08-Feb-2019

07:11

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5626.1

62752

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5626.1

107808

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5626.1

531744

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5626.1

153680

08-Feb-2019

07:10

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.5626.1

217376

08-Feb-2019

07:11

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5626.1

72480

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdpp.dll

2014.120.5626.1

6607440

08-Feb-2019

07:05

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5626.1

200272

08-Feb-2019

07:05

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5626.1

220752

08-Feb-2019

07:05

x86

Rawdest.dll

2014.120.5626.1

151120

08-Feb-2019

07:05

x86

Rawsource.dll

2014.120.5626.1

137296

08-Feb-2019

07:05

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5626.1

132688

08-Feb-2019

07:05

x86

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqldest.dll

2014.120.5626.1

199760

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5626.1

136784

08-Feb-2019

07:05

x86

Txagg.dll

2014.120.5626.1

290896

08-Feb-2019

07:05

x86

Txbestmatch.dll

2014.120.5626.1

518224

08-Feb-2019

07:05

x86

Txcache.dll

2014.120.5626.1

128080

08-Feb-2019

07:05

x86

Txcharmap.dll

2014.120.5626.1

230480

08-Feb-2019

07:05

x86

Txcopymap.dll

2014.120.5626.1

128592

08-Feb-2019

07:05

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5626.1

240720

08-Feb-2019

07:05

x86

Txderived.dll

2014.120.5626.1

502352

08-Feb-2019

07:05

x86

Txfileextractor.dll

2014.120.5626.1

143952

08-Feb-2019

07:05

x86

Txfileinserter.dll

2014.120.5626.1

142416

08-Feb-2019

07:05

x86

Txgroupdups.dll

2014.120.5626.1

233552

08-Feb-2019

07:05

x86

Txlineage.dll

2014.120.5626.1

93472

08-Feb-2019

07:11

x86

Txlookup.dll

2014.120.5626.1

438048

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmerge.dll

2014.120.5626.1

171296

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5626.1

213784

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5626.1

82720

08-Feb-2019

07:11

x86

Txpivot.dll

2014.120.5626.1

163616

08-Feb-2019

07:11

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5626.1

81184

08-Feb-2019

07:11

x86

Txsampling.dll

2014.120.5626.1

119584

08-Feb-2019

07:11

x86

Txscd.dll

2014.120.5626.1

154400

08-Feb-2019

07:11

x86

Txsort.dll

2014.120.5626.1

196896

08-Feb-2019

07:11

x86

Txsplit.dll

2014.120.5626.1

496416

08-Feb-2019

07:11

x86

Txtermextraction.dll

2014.120.5626.1

8630560

08-Feb-2019

07:11

x86

Txtermlookup.dll

2014.120.5626.1

4107552

08-Feb-2019

07:11

x86

Txunionall.dll

2014.120.5626.1

127264

08-Feb-2019

07:11

x86

Txunpivot.dll

2014.120.5626.1

144672

08-Feb-2019

07:11

x86

Usługi Reporting Services programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1056336

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1070880

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1071416

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1079584

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1144096

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1070368

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1081120

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1080096

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1078560

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1083168

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1072720

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1075488

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1068832

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1076816

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1074488

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1128224

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1069648

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1073232

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1056544

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1075792

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1077536

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

12.0.5626.1

1541408

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

12.0.5626.1

610080

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319288

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

323360

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319288

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319288

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319288

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

323360

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

315168

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

368208

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

397088

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

397088

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

409376

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

528160

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

392992

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

417568

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

413264

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

401184

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

429856

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

409400

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

409376

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

388896

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

400976

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

401208

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

511776

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

388896

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

396880

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

364320

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

405072

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

409376

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

368208

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

409376

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

417568

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

401184

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

429856

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

409400

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

401208

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

511776

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

364320

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

409376

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1060432

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1089312

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1089312

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1101600

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1224480

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1089312

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1109792

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1105488

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1097504

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1122080

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1105696

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1048344

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1081120

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1093200

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1097504

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1208096

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1085216

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1089104

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1060640

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1097296

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1101600

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

12.0.5626.1

203064

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5626.1

203064

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

12.0.5626.1

147232

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

12.0.5626.1

147232

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4305488

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4343072

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4334880

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4355360

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4520224

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4340512

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4368672

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4366928

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4354336

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4383520

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4347168

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4347704

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4331808

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4351568

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4354848

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4494112

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4333880

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4342864

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4307232

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4358224

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4359968

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.5626.1

1413408

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5626.1

1413408

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.5626.1

657184

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.5626.1

657184

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.5626.1

321312

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.5626.1

321312

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.5626.1

303392

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.5626.1

303392

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53048

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.5626.1

160032

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.5626.1

160032

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.5626.1

5565216

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.5626.1

5565216

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

12.0.5626.1

108832

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

12.0.5626.1

108832

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

274000

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282424

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278304

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

302880

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282192

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

286496

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282392

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278328

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282192

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

294688

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278096

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278096

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282192

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.5626.1

239904

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

12.0.5626.1

297248

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

12.0.5626.1

297248

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

12.0.5626.1

479520

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2014.120.5626.1

48416

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2014.120.5626.1

72992

08-Feb-2019

07:12

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5626.1

35229984

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5626.1

6743120

08-Feb-2019

07:10

x86

Msolap120.dll

2014.120.5626.1

7115344

08-Feb-2019

07:05

x86

Msolui120.dll

2014.120.5626.1

290384

08-Feb-2019

07:05

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

272464

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

275744

08-Feb-2019

07:12

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

274720

08-Feb-2019

07:12

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

277280

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

293968

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

275768

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278304

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

279120

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

276768

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

281888

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278304

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

276256

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

274720

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

277792

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

276560

08-Feb-2019

07:12

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

289360

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

274720

08-Feb-2019

07:12

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

275536

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

272464

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

277072

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

277280

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2014.120.5626.1

56912

08-Feb-2019

07:05

x86

Reportingservicescompression.dll

2014.120.5626.1

56912

08-Feb-2019

07:05

x86

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.5626.1

2015824

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5626.1

110160

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.5626.1

106064

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingservicesservice.exe

2014.120.5626.1

2082896

08-Feb-2019

07:03

x86

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.5626.1

1542736

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

224848

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

229152

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

229152

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

229152

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

233272

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

229152

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

228944

08-Feb-2019

07:12

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

237136

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

224848

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

229176

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.5626.1

2236496

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

290384

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

306976

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

306976

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

302904

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

315168

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

302672

08-Feb-2019

07:11

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

302672

08-Feb-2019

07:12

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

331344

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

290384

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

302872

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswmiprovider.dll

2014.120.5626.1

3572304

08-Feb-2019

07:05

x86

Rsconfigtool.exe

12.0.5626.1

1284384

08-Feb-2019

07:11

x86

Rsctr120.dll

2014.120.5626.1

45648

08-Feb-2019

07:05

x86

Rshttpruntime.dll

2014.120.5626.1

106064

08-Feb-2019

07:10

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

104224

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlrsos.dll

2014.120.5626.1

25168

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlserverspatial120.dll.deploy

2014.120.5626.1

551736

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5626.1

551736

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

244536

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

170272

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5626.1

22258464

08-Feb-2019

07:11

x86

SQL Server 2014 Management Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86816

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.sqlserver.cdcdesign.dll

2.0.0.93

174368

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46368

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87328

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.ssis.odbc.design.dll

2.0.0.55

114288

10-Oct-2018

23:15

x86

Axscphst.dll

2014.120.5626.1

52512

08-Feb-2019

07:11

x86

Batchparser.dll

2014.120.5626.1

154912

08-Feb-2019

07:11

x86

Bcp.exe

2014.120.5626.1

112416

08-Feb-2019

07:11

x86

Commanddest.dll

2014.120.5626.1

186656

08-Feb-2019

07:11

x86

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Datacollectortasks.dll

2014.120.5626.1

121632

08-Feb-2019

07:11

x86

Datadesigners.dll

2014.120.5626.1

5860640

08-Feb-2019

07:11

x86

Dataprojects.dll

2014.120.5626.1

814880

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5626.1

786208

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5626.1

32032

08-Feb-2019

07:11

x86

Dteparse.dll

2014.120.5626.1

98592

08-Feb-2019

07:11

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5626.1

98080

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtexec.exe

2014.120.5626.1

63056

08-Feb-2019

07:03

x86

Dts.dll

2014.120.5626.1

2556704

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5626.1

403744

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5626.1

383264

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsdebughost.exe

2014.120.5626.1

77392

08-Feb-2019

07:03

x86

Dtshost.exe

2014.120.5626.1

75856

08-Feb-2019

07:03

x86

Dtslog.dll

2014.120.5626.1

87352

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5626.1

542496

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5626.1

1038112

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5626.1

42272

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtutil.exe

2014.120.5626.1

114256

08-Feb-2019

07:03

x86

Exceldest.dll

2014.120.5626.1

200992

08-Feb-2019

07:11

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5626.1

216864

08-Feb-2019

07:11

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5626.1

118048

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5626.1

317216

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5626.1

328480

08-Feb-2019

07:11

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5626.1

62752

08-Feb-2019

07:11

x86

Languagepackage.dll

2014.120.5626.1

4487968

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

12.0.5626.1

1533216

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5626.1

203064

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5626.1

1413408

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5626.1

107808

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5626.1

531744

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5626.1

203552

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.5626.1

317008

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5626.1

1592912

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5626.1

62752

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5626.1

257824

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5626.1

153680

08-Feb-2019

07:10

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5626.1

72480

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5626.1

6743120

08-Feb-2019

07:10

x86

Objectexplorer.dll

12.0.5626.1

3975248

08-Feb-2019

07:10

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5626.1

200272

08-Feb-2019

07:05

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5626.1

220752

08-Feb-2019

07:05

x86

Osql.exe

2014.120.5626.1

63256

08-Feb-2019

07:11

x86

Pfclnt.dll

2014.120.5626.1

1156176

08-Feb-2019

07:10

x86

Pfutil.dll

2014.120.5626.1

617040

08-Feb-2019

07:10

x86

Rawdest.dll

2014.120.5626.1

151120

08-Feb-2019

07:05

x86

Rawsource.dll

2014.120.5626.1

137296

08-Feb-2019

07:05

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5626.1

132688

08-Feb-2019

07:05

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5626.1

110160

08-Feb-2019

07:10

x86

Rsconfigtool.exe

12.0.5626.1

1284384

08-Feb-2019

07:11

x86

Semsfc.dll

2014.120.5626.1

127056

08-Feb-2019

07:05

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlcmd.exe

2014.120.5626.1

201528

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlde.dll

2014.120.5626.1

218192

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqldest.dll

2014.120.5626.1

199760

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqldiag.exe

2014.120.5626.1

1177680

08-Feb-2019

07:03

x86

Sqlgui.dll

2014.120.5626.1

183376

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlmanagerui.dll

12.0.5626.1

7995472

08-Feb-2019

07:10

x86

Sqlps.exe

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5626.1

51280

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5626.1

551736

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5626.1

123472

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5626.1

136784

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5626.1

48720

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5626.1

45648

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssdebugps.dll

2014.120.5626.1

63056

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssms.exe

2014.120.5626.1

239184

08-Feb-2019

07:03

x86

Txagg.dll

2014.120.5626.1

290896

08-Feb-2019

07:05

x86

Txbestmatch.dll

2014.120.5626.1

518224

08-Feb-2019

07:05

x86

Txcache.dll

2014.120.5626.1

128080

08-Feb-2019

07:05

x86

Txcharmap.dll

2014.120.5626.1

230480

08-Feb-2019

07:05

x86

Txcopymap.dll

2014.120.5626.1

128592

08-Feb-2019

07:05

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5626.1

285264

08-Feb-2019

07:05

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5626.1

240720

08-Feb-2019

07:05

x86

Txderived.dll

2014.120.5626.1

502352

08-Feb-2019

07:05

x86

Txfileextractor.dll

2014.120.5626.1

143952

08-Feb-2019

07:05

x86

Txfileinserter.dll

2014.120.5626.1

142416

08-Feb-2019

07:05

x86

Txgroupdups.dll

2014.120.5626.1

233552

08-Feb-2019

07:05

x86

Txlineage.dll

2014.120.5626.1

93472

08-Feb-2019

07:11

x86

Txlookup.dll

2014.120.5626.1

438048

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmerge.dll

2014.120.5626.1

171296

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5626.1

213784

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5626.1

82720

08-Feb-2019

07:11

x86

Txpivot.dll

2014.120.5626.1

163616

08-Feb-2019

07:11

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5626.1

81184

08-Feb-2019

07:11

x86

Txsampling.dll

2014.120.5626.1

119584

08-Feb-2019

07:11

x86

Txscd.dll

2014.120.5626.1

154400

08-Feb-2019

07:11

x86

Txsort.dll

2014.120.5626.1

196896

08-Feb-2019

07:11

x86

Txsplit.dll

2014.120.5626.1

496416

08-Feb-2019

07:11

x86

Txtermextraction.dll

2014.120.5626.1

8630560

08-Feb-2019

07:11

x86

Txtermlookup.dll

2014.120.5626.1

4107552

08-Feb-2019

07:11

x86

Txunionall.dll

2014.120.5626.1

127264

08-Feb-2019

07:11

x86

Txunpivot.dll

2014.120.5626.1

144672

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

244536

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

170272

08-Feb-2019

07:11

x86

Narzędzia programu SQL Server 2014 i składniki stacja robocza

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Autoadmin.dll

2014.120.5626.1

1309472

08-Feb-2019

07:11

x86

Axscphst.dll

2014.120.5626.1

52512

08-Feb-2019

07:11

x86

Ddsshapes.dll

2014.120.5626.1

139040

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtaengine.exe

2014.120.5626.1

160336

08-Feb-2019

07:03

x86

Dteparse.dll

2014.120.5626.1

98592

08-Feb-2019

07:11

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5626.1

98080

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtexec.exe

2014.120.5626.1

63056

08-Feb-2019

07:03

x86

Dts.dll

2014.120.5626.1

2556704

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5626.1

403744

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5626.1

383264

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtshost.exe

2014.120.5626.1

75856

08-Feb-2019

07:03

x86

Dtslog.dll

2014.120.5626.1

87352

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5626.1

542496

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5626.1

1038112

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5626.1

42272

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtutil.exe

2014.120.5626.1

114256

08-Feb-2019

07:03

x86

Exceldest.dll

2014.120.5626.1

200992

08-Feb-2019

07:11

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5626.1

216864

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5626.1

317216

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5626.1

328480

08-Feb-2019

07:11

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5626.1

62752

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5626.1

1541408

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.5626.1

2141496

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2014.120.5626.1

42064

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2014.120.5626.1

115488

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.5626.1

401696

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.5626.1

2035512

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5626.1

531744

08-Feb-2019

07:13

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5626.1

72480

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5626.1

35229984

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdpp.dll

2014.120.5626.1

6607440

08-Feb-2019

07:05

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5626.1

6743120

08-Feb-2019

07:10

x86

Msolap120.dll

2014.120.5626.1

7115344

08-Feb-2019

07:05

x86

Msolui120.dll

2014.120.5626.1

290384

08-Feb-2019

07:05

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5626.1

200272

08-Feb-2019

07:05

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5626.1

220752

08-Feb-2019

07:05

x86

Profiler.exe

2014.120.5626.1

1342752

08-Feb-2019

07:11

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

104224

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5626.1

51280

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5626.1

123472

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5626.1

136784

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5626.1

45648

08-Feb-2019

07:05

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5626.1

240720

08-Feb-2019

07:05

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

244536

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

170272

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5626.1

22258464

08-Feb-2019

07:11

x86

x64-bitowego

Usługa Przeglądarka SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5626.1

52000

08-Feb-2019

07:11

x86

Keyfile.dll

2014.120.5626.1

60192

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5626.1

6650448

08-Feb-2019

07:05

x86

Msmdsrv.rll

2014.120.5626.1

963152

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdsrvi.rll

2014.120.5626.1

960080

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlbrowser.exe

2014.120.5626.1

269904

08-Feb-2019

07:03

x86

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

104224

08-Feb-2019

07:11

x86

Moduł zapisujący programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5626.1

59168

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqlboot.dll

2014.120.5626.1

177232

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

120096

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqlvdi.dll

2014.120.5626.1

148560

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlvdi.dll

2014.120.5626.1

161360

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlwriter.exe

2014.120.5626.1

134432

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqlwvss.dll

2014.120.5626.1

330832

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlwvss_xp.dll

2014.120.5626.1

25680

08-Feb-2019

07:07

x64

Usług analiz programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5626.1

129824

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5626.1

129824

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

69200

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

77600

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

77600

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

65312

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5626.1

73296

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5626.1

400160

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5626.1

400160

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5626.1

911648

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5626.1

911648

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5626.1

129824

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5626.1

129824

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5626.1

401184

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5626.1

401208

08-Feb-2019

07:11

x86

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5626.1

291616

08-Feb-2019

07:09

x64

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5626.1

292152

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdctr120.dll

2014.120.5626.1

38176

08-Feb-2019

07:11

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5626.1

52237600

08-Feb-2019

07:11

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5626.1

35229984

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdpump.dll

2014.120.5626.1

7787808

08-Feb-2019

07:11

x64

Msmdredir.dll

2014.120.5626.1

6650448

08-Feb-2019

07:05

x86

Msmdsrv.exe

2014.120.5626.1

51356960

08-Feb-2019

07:10

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5626.1

6743120

08-Feb-2019

07:10

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5626.1

7426640

08-Feb-2019

07:10

x64

Msolap120.dll

2014.120.5626.1

7115344

08-Feb-2019

07:05

x86

Msolap120.dll

2014.120.5626.1

8571472

08-Feb-2019

07:07

x64

Msolui120.dll

2014.120.5626.1

290384

08-Feb-2019

07:05

x86

Msolui120.dll

2014.120.5626.1

303696

08-Feb-2019

07:07

x64

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqlboot.dll

2014.120.5626.1

177232

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

120096

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

104224

08-Feb-2019

07:11

x86

Xe.dll

2014.120.5626.1

631072

08-Feb-2019

07:12

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

286800

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

244536

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

197712

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

170272

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5626.1

19104336

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5626.1

22258464

08-Feb-2019

07:11

x86

SQL Server 2014 bazy danych usług wspólnej podstawy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Batchparser.dll

2014.120.5626.1

169760

08-Feb-2019

07:11

x64

Batchparser.dll

2014.120.5626.1

154912

08-Feb-2019

07:11

x86

Instapi120.dll

2014.120.5626.1

59168

08-Feb-2019

07:11

x64

Instapi120.dll

2014.120.5626.1

52000

08-Feb-2019

07:11

x86

Isacctchange.dll

2014.120.5626.1

25912

08-Feb-2019

07:11

x64

Isacctchange.dll

2014.120.5626.1

24352

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5626.1

1541408

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.sqlserver.batchparser.dll

2014.120.5626.1

554576

08-Feb-2019

07:11

x64

Microsoft.sqlserver.batchparser.dll

2014.120.5626.1

382240

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2014.120.5626.1

75344

08-Feb-2019

07:11

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2014.120.5626.1

72992

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5626.1

3741776

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5626.1

3741776

08-Feb-2019

02:41

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5626.1

1361720

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5626.1

1361488

08-Feb-2019

02:41

x86

Msasxpress.dll

2014.120.5626.1

35616

08-Feb-2019

07:11

x64

Msasxpress.dll

2014.120.5626.1

31520

08-Feb-2019

07:11

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

120096

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

104224

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlftacct.dll

2014.120.5626.1

40016

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlftacct.dll

2014.120.5626.1

45648

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlmanager.dll

2014.120.5626.1

638032

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlmanager.dll

2014.120.5626.1

865872

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlmgmprovider.dll

2014.120.5626.1

333392

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlmgmprovider.dll

2014.120.5626.1

425552

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlsecacctchg.dll

2014.120.5626.1

30800

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlsecacctchg.dll

2014.120.5626.1

33360

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlsvcsync.dll

2014.120.5626.1

253520

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlsvcsync.dll

2014.120.5626.1

327248

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqltdiagn.dll

2014.120.5626.1

48720

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5626.1

62032

08-Feb-2019

07:07

x64

Svrenumapi120.dll

2014.120.5626.1

792144

08-Feb-2019

07:05

x86

Svrenumapi120.dll

2014.120.5626.1

1031248

08-Feb-2019

07:07

x64

Klient jakości danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5626.1

1876560

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5626.1

1876560

08-Feb-2019

07:10

x86

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sql_dreplay_client 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dreplayclient.exe

2014.120.5626.1

139856

08-Feb-2019

07:03

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5626.1

786208

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5626.1

32032

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplayutil.dll

2014.120.5626.1

353568

08-Feb-2019

07:11

x86

Instapi120.dll

2014.120.5626.1

59168

08-Feb-2019

07:11

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sql_dreplay_controller 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dreplaycommon.dll

2014.120.5626.1

786208

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplaycontroller.exe

2014.120.5626.1

345168

08-Feb-2019

07:03

x86

Dreplayprocess.dll

2014.120.5626.1

170784

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5626.1

32032

08-Feb-2019

07:11

x86

Instapi120.dll

2014.120.5626.1

59168

08-Feb-2019

07:11

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Wystąpienia podstawowe usługi bazy danych SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Atxcore.dll

2014.120.5626.1

45368

08-Feb-2019

07:11

x64

Backuptourl.exe

12.0.5626.1

40736

08-Feb-2019

07:10

x64

Batchparser.dll

2014.120.5626.1

169760

08-Feb-2019

07:11

x64

C1.dll

17.0.61137.400

825464

25-Jul-2018

22:14

x64

C2.dll

17.0.61137.400

4020856

25-Jul-2018

22:14

x64

Cl.exe

17.0.61137.400

188520

25-Jul-2018

22:14

x64

Databasemail.exe

12.0.5626.1

29472

08-Feb-2019

07:12

x64

Datacollectorcontroller.dll

2014.120.5626.1

250144

08-Feb-2019

07:11

x64

Dcexec.exe

2014.120.5626.1

90912

08-Feb-2019

07:10

x64

Fssres.dll

2014.120.5626.1

81184

08-Feb-2019

07:11

x64

Hadrres.dll

2014.120.5626.1

178976

08-Feb-2019

07:11

x64

Hkcompile.dll

2014.120.5626.1

752952

08-Feb-2019

07:11

x64

Hkengine.dll

2014.120.5626.1

1654048

08-Feb-2019

07:11

x64

Hkruntime.dll

2014.120.5626.1

108832

08-Feb-2019

07:11

x64

Link.exe

11.0.61137.400

896104

25-Jul-2018

22:14

x64

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

12.0.5626.1

175904

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

12.0.5626.1

79648

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2014.120.5626.1

71248

08-Feb-2019

07:10

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5626.1

64800

08-Feb-2019

07:11

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2014.120.5626.1

146208

08-Feb-2019

07:11

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2014.120.5626.1

160544

08-Feb-2019

07:11

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5626.1

282912

08-Feb-2019

07:11

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2014.120.5626.1

74016

08-Feb-2019

07:11

x64

Msobj110.dll

11.0.61137.400

120464

25-Jul-2018

22:14

x64

Msvcp110.dll

11.0.61137.400

662672

25-Jul-2018

22:14

x64

Msvcr110.dll

11.0.61137.400

850576

25-Jul-2018

22:14

x64

Odsole70.dll

2014.120.5626.1

100432

08-Feb-2019

07:07

x64

Opends60.dll

2014.120.5626.1

32336

08-Feb-2019

07:07

x64

Qds.dll

2014.120.5626.1

542800

08-Feb-2019

07:07

x64

Rsfxft.dll

2014.120.5626.1

33360

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqagtres.dll

2014.120.5626.1

62032

08-Feb-2019

07:07

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqlaamss.dll

2014.120.5626.1

78416

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqlaccess.dll

2014.120.5626.1

469584

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqlagent.exe

2014.120.5626.1

613152

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqlagentctr120.dll

2014.120.5626.1

46672

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlagentctr120.dll

2014.120.5626.1

55888

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlagentlog.dll

2014.120.5626.1

30800

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlagentmail.dll

2014.120.5626.1

47696

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqlatxss.dll

2014.120.5626.1

42576

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlboot.dll

2014.120.5626.1

177232

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlcmdss.dll

2014.120.5626.1

53328

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlctr120.dll

2014.120.5626.1

90192

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlctr120.dll

2014.120.5626.1

104528

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqldk.dll

2014.120.5626.1

2477648

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqldtsss.dll

2014.120.5626.1

202320

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqliosim.com

2014.120.5626.1

281680

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqliosim.exe

2014.120.5626.1

2806584

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqllang.dll

2014.120.5626.1

36405328

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlmaint.exe

2014.120.5626.1

104736

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqlmin.dll

2014.120.5626.1

64959568

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlolapss.dll

2014.120.5626.1

174672

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqlos.dll

2014.120.5626.1

26704

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlpowershellss.dll

2014.120.5626.1

51792

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlrepss.dll

2014.120.5626.1

48720

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlresld.dll

2014.120.5626.1

29776

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

35408

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5626.1

59472

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.5626.1

25680

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.5626.1

5719632

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5626.1

773408

08-Feb-2019

07:12

x64

Sqlservr.exe

2014.120.5626.1

372512

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqlstubss.exe

2014.120.5626.1

26400

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqlsvc.dll

2014.120.5626.1

144976

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqltses.dll

2014.120.5626.1

8975440

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqsrvres.dll

2014.120.5626.1

249936

08-Feb-2019

07:07

x64

Xe.dll

2014.120.5626.1

631072

08-Feb-2019

07:12

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

286800

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

197712

08-Feb-2019

07:07

x64

Xpadsi.exe

2014.120.5626.1

81184

08-Feb-2019

07:10

x64

Xplog70.dll

2014.120.5626.1

64592

08-Feb-2019

07:07

x64

Xpqueue.dll

2014.120.5626.1

74320

08-Feb-2019

07:07

x64

Xprepl.dll

2014.120.5626.1

91216

08-Feb-2019

07:07

x64

Xpsqlbot.dll

2014.120.5626.1

32336

08-Feb-2019

07:07

x64

Xpstar.dll

2014.120.5626.1

419408

08-Feb-2019

07:07

x64

Program SQL Server 2014 r. udostępnione podstawowe usługi bazy danych.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axscphst.dll

2014.120.5626.1

67360

08-Feb-2019

07:11

x64

Batchparser.dll

2014.120.5626.1

169760

08-Feb-2019

07:11

x64

Batchparser.dll

2014.120.5626.1

154912

08-Feb-2019

07:11

x86

Bcp.exe

2014.120.5626.1

122144

08-Feb-2019

07:11

x64

Commanddest.dll

2014.120.5626.1

227616

08-Feb-2019

07:11

x64

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5626.1

97568

08-Feb-2019

07:11

x64

Datacollectortasks.dll

2014.120.5626.1

156960

08-Feb-2019

07:11

x64

Distrib.exe

2014.120.5626.1

173856

08-Feb-2019

07:10

x64

Dteparse.dll

2014.120.5626.1

110368

08-Feb-2019

07:11

x64

Dteparsemgd.dll

2014.120.5626.1

78112

08-Feb-2019

07:09

x64

Dtepkg.dll

2014.120.5626.1

117536

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtexec.exe

2014.120.5626.1

67872

08-Feb-2019

07:10

x64

Dts.dll

2014.120.5626.1

3003680

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5626.1

458528

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtsconn.dll

2014.120.5626.1

464160

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtshost.exe

2014.120.5626.1

86816

08-Feb-2019

07:10

x64

Dtslog.dll

2014.120.5626.1

98080

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtsmsg120.dll

2014.120.5626.1

546592

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtspipeline.dll

2014.120.5626.1

1252128

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5626.1

48928

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtuparse.dll

2014.120.5626.1

83744

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtutil.exe

2014.120.5626.1

132896

08-Feb-2019

07:10

x64

Exceldest.dll

2014.120.5626.1

244512

08-Feb-2019

07:11

x64

Excelsrc.dll

2014.120.5626.1

270112

08-Feb-2019

07:11

x64

Execpackagetask.dll

2014.120.5626.1

141600

08-Feb-2019

07:11

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.5626.1

368928

08-Feb-2019

07:11

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.5626.1

378144

08-Feb-2019

07:11

x64

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5626.1

74016

08-Feb-2019

07:11

x64

Hkengperfctrs.dll

2014.120.5626.1

44320

08-Feb-2019

07:11

x64

Logread.exe

2014.120.5626.1

625464

08-Feb-2019

07:10

x64

Mergetxt.dll

2014.120.5626.1

51488

08-Feb-2019

07:11

x64

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5626.1

531536

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5626.1

203552

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5626.1

1650256

08-Feb-2019

07:10

x64

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5626.1

3741776

08-Feb-2019

02:41

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

12.0.5626.1

1361488

08-Feb-2019

02:41

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5626.1

282912

08-Feb-2019

07:11

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5626.1

257824

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5626.1

153680

08-Feb-2019

07:10

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5626.1

79136

08-Feb-2019

07:11

x64

Msgprox.dll

2014.120.5626.1

262432

08-Feb-2019

07:11

x64

Msxmlsql.dll

2014.120.5626.1

1399376

08-Feb-2019

07:07

x64

Oledbdest.dll

2014.120.5626.1

244304

08-Feb-2019

07:07

x64

Oledbsrc.dll

2014.120.5626.1

276048

08-Feb-2019

07:07

x64

Osql.exe

2014.120.5626.1

76576

08-Feb-2019

07:11

x64

Qrdrsvc.exe

2014.120.5626.1

548640

08-Feb-2019

07:10

x64

Rawdest.dll

2014.120.5626.1

187472

08-Feb-2019

07:07

x64

Rawsource.dll

2014.120.5626.1

174672

08-Feb-2019

07:07

x64

Rdistcom.dll

2014.120.5626.1

815696

08-Feb-2019

07:07

x64

Recordsetdest.dll

2014.120.5626.1

162384

08-Feb-2019

07:07

x64

Replagnt.dll

2014.120.5626.1

30288

08-Feb-2019

07:07

x64

Repldp.dll

2014.120.5626.1

272976

08-Feb-2019

07:07

x64

Replerrx.dll

2014.120.5626.1

144976

08-Feb-2019

07:07

x64

Replisapi.dll

2014.120.5626.1

351824

08-Feb-2019

07:07

x64

Replmerg.exe

2014.120.5626.1

516896

08-Feb-2019

07:10

x64

Replprov.dll

2014.120.5626.1

794192

08-Feb-2019

07:07

x64

Replrec.dll

2014.120.5626.1

975952

08-Feb-2019

07:10

x64

Replsub.dll

2014.120.5626.1

435792

08-Feb-2019

07:07

x64

Replsync.dll

2014.120.5626.1

144464

08-Feb-2019

07:07

x64

Spresolv.dll

2014.120.5626.1

241232

08-Feb-2019

07:07

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqlcmd.exe

2014.120.5626.1

241952

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqldiag.exe

2014.120.5626.1

1269536

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqldistx.dll

2014.120.5626.1

216656

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqllogship.exe

12.0.5626.1

104736

08-Feb-2019

07:09

x64

Sqlmergx.dll

2014.120.5626.1

353360

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlps.exe

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5626.1

29776

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

35408

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5626.1

51280

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5626.1

59472

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlsvc.dll

2014.120.5626.1

123472

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5626.1

144976

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5626.1

164944

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlwep120.dll

2014.120.5626.1

111696

08-Feb-2019

07:07

x64

Ssdebugps.dll

2014.120.5626.1

65104

08-Feb-2019

07:07

x64

Ssradd.dll

2014.120.5626.1

63056

08-Feb-2019

07:07

x64

Ssravg.dll

2014.120.5626.1

64080

08-Feb-2019

07:07

x64

Ssrdown.dll

2014.120.5626.1

48720

08-Feb-2019

07:07

x64

Ssrmax.dll

2014.120.5626.1

61520

08-Feb-2019

07:07

x64

Ssrmin.dll

2014.120.5626.1

61520

08-Feb-2019

07:07

x64

Ssrpub.dll

2014.120.5626.1

49232

08-Feb-2019

07:07

x64

Ssrup.dll

2014.120.5626.1

48208

08-Feb-2019

07:07

x64

Txagg.dll

2014.120.5626.1

345168

08-Feb-2019

07:07

x64

Txdatacollector.dll

2014.120.5626.1

397392

08-Feb-2019

07:07

x64

Txdataconvert.dll

2014.120.5626.1

278096

08-Feb-2019

07:07

x64

Txderived.dll

2014.120.5626.1

586320

08-Feb-2019

07:07

x64

Txlookup.dll

2014.120.5626.1

517712

08-Feb-2019

07:07

x64

Txmerge.dll

2014.120.5626.1

219216

08-Feb-2019

07:07

x64

Txmergejoin.dll

2014.120.5626.1

264272

08-Feb-2019

07:07

x64

Txmulticast.dll

2014.120.5626.1

101968

08-Feb-2019

07:07

x64

Txrowcount.dll

2014.120.5626.1

99920

08-Feb-2019

07:07

x64

Txsort.dll

2014.120.5626.1

240720

08-Feb-2019

07:07

x64

Txsplit.dll

2014.120.5626.1

578640

08-Feb-2019

07:07

x64

Txunionall.dll

2014.120.5626.1

166992

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

286800

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlsub.dll

2014.120.5626.1

285264

08-Feb-2019

07:07

x64

Aparat SQL Server 2014 pełnego tekstu

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Fd.dll

2014.120.5626.1

661792

08-Feb-2019

07:11

x64

Fdhost.exe

2014.120.5626.1

96032

08-Feb-2019

07:10

x64

Fdlauncher.exe

2014.120.5626.1

50976

08-Feb-2019

07:10

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqlft120ph.dll

2014.120.5626.1

55888

08-Feb-2019

07:07

x64

Usługi integracji programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86816

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46368

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87328

08-Feb-2019

07:11

x86

Axscphst.dll

2014.120.5626.1

67360

08-Feb-2019

07:11

x64

Commanddest.dll

2014.120.5626.1

227616

08-Feb-2019

07:11

x64

Dteparse.dll

2014.120.5626.1

110368

08-Feb-2019

07:11

x64

Dteparsemgd.dll

2014.120.5626.1

78112

08-Feb-2019

07:09

x64

Dtepkg.dll

2014.120.5626.1

117536

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtexec.exe

2014.120.5626.1

67872

08-Feb-2019

07:10

x64

Dts.dll

2014.120.5626.1

3003680

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5626.1

458528

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtsconn.dll

2014.120.5626.1

464160

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtsdebughost.exe

2014.120.5626.1

86816

08-Feb-2019

07:10

x64

Dtshost.exe

2014.120.5626.1

86816

08-Feb-2019

07:10

x64

Dtslog.dll

2014.120.5626.1

98080

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtsmsg120.dll

2014.120.5626.1

546592

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtspipeline.dll

2014.120.5626.1

1252128

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5626.1

48928

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtuparse.dll

2014.120.5626.1

83744

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtutil.exe

2014.120.5626.1

132896

08-Feb-2019

07:10

x64

Exceldest.dll

2014.120.5626.1

244512

08-Feb-2019

07:11

x64

Excelsrc.dll

2014.120.5626.1

270112

08-Feb-2019

07:11

x64

Execpackagetask.dll

2014.120.5626.1

141600

08-Feb-2019

07:11

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.5626.1

368928

08-Feb-2019

07:11

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.5626.1

378144

08-Feb-2019

07:11

x64

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5626.1

74016

08-Feb-2019

07:11

x64

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5626.1

110880

08-Feb-2019

07:09

x64

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5626.1

531536

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5626.1

153680

08-Feb-2019

07:10

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.5626.1

216864

08-Feb-2019

07:09

x64

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5626.1

79136

08-Feb-2019

07:11

x64

Msmdpp.dll

2014.120.5626.1

7721248

08-Feb-2019

07:11

x64

Oledbdest.dll

2014.120.5626.1

244304

08-Feb-2019

07:07

x64

Oledbsrc.dll

2014.120.5626.1

276048

08-Feb-2019

07:07

x64

Rawdest.dll

2014.120.5626.1

187472

08-Feb-2019

07:07

x64

Rawsource.dll

2014.120.5626.1

174672

08-Feb-2019

07:07

x64

Recordsetdest.dll

2014.120.5626.1

162384

08-Feb-2019

07:07

x64

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqldest.dll

2014.120.5626.1

246352

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5626.1

164944

08-Feb-2019

07:07

x64

Txagg.dll

2014.120.5626.1

345168

08-Feb-2019

07:07

x64

Txbestmatch.dll

2014.120.5626.1

651856

08-Feb-2019

07:07

x64

Txcache.dll

2014.120.5626.1

156752

08-Feb-2019

07:07

x64

Txcharmap.dll

2014.120.5626.1

266320

08-Feb-2019

07:07

x64

Txcopymap.dll

2014.120.5626.1

158800

08-Feb-2019

07:07

x64

Txdataconvert.dll

2014.120.5626.1

278096

08-Feb-2019

07:07

x64

Txderived.dll

2014.120.5626.1

586320

08-Feb-2019

07:07

x64

Txfileextractor.dll

2014.120.5626.1

178256

08-Feb-2019

07:07

x64

Txfileinserter.dll

2014.120.5626.1

176720

08-Feb-2019

07:07

x64

Txgroupdups.dll

2014.120.5626.1

335952

08-Feb-2019

07:07

x64

Txlineage.dll

2014.120.5626.1

113232

08-Feb-2019

07:07

x64

Txlookup.dll

2014.120.5626.1

517712

08-Feb-2019

07:07

x64

Txmerge.dll

2014.120.5626.1

219216

08-Feb-2019

07:07

x64

Txmergejoin.dll

2014.120.5626.1

264272

08-Feb-2019

07:07

x64

Txmulticast.dll

2014.120.5626.1

101968

08-Feb-2019

07:07

x64

Txpivot.dll

2014.120.5626.1

205904

08-Feb-2019

07:07

x64

Txrowcount.dll

2014.120.5626.1

99920

08-Feb-2019

07:07

x64

Txsampling.dll

2014.120.5626.1

152656

08-Feb-2019

07:07

x64

Txscd.dll

2014.120.5626.1

200272

08-Feb-2019

07:07

x64

Txsort.dll

2014.120.5626.1

240720

08-Feb-2019

07:07

x64

Txsplit.dll

2014.120.5626.1

578640

08-Feb-2019

07:07

x64

Txtermextraction.dll

2014.120.5626.1

8680016

08-Feb-2019

07:07

x64

Txtermlookup.dll

2014.120.5626.1

4155472

08-Feb-2019

07:07

x64

Txunionall.dll

2014.120.5626.1

166992

08-Feb-2019

07:07

x64

Txunpivot.dll

2014.120.5626.1

179280

08-Feb-2019

07:07

x64

Usługi Reporting Services programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1056336

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1070880

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1071416

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1079584

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1144096

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1070368

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1081120

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1080096

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1078560

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1083168

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1072720

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1075488

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1068832

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1076816

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1074488

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1128224

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1069648

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1073232

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1056544

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1075792

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.analysisservices.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1077536

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

12.0.5626.1

1541408

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

12.0.5626.1

610080

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319288

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

323360

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319288

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319288

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319288

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

323360

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

315168

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319056

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

319264

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89680

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

89888

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

368208

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

397088

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

397088

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

409376

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

528160

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

392992

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

417568

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

413264

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

401184

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

429856

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

409400

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

409376

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

388896

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

400976

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

401208

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

511776

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

388896

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

396880

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

364320

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

405072

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

409376

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

368416

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

409168

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

417568

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

401184

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

429856

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

409400

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

401184

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

511776

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

364320

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll

12.0.5626.1

409168

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1060432

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1089312

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1089312

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1101600

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1224480

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1089312

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1109792

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1105488

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1097504

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1122080

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1105696

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1048344

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1081120

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1093200

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1097504

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1208096

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1085216

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1089104

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1060640

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1097296

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

1101600

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

12.0.5626.1

203064

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5626.1

203040

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

12.0.5626.1

147232

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

12.0.5626.1

147232

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4305488

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4343072

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4334880

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4355360

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4520224

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4340512

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4368672

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4366928

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4354336

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4383520

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4347168

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4347704

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4331808

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4351568

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4354848

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4494112

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4333880

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4342864

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4307232

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4358224

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

4359968

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.5626.1

1413408

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5626.1

1413408

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.5626.1

657184

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.5626.1

657184

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.5626.1

321312

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.5626.1

321312

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.5626.1

303392

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.5626.1

303392

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53048

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53048

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

53024

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

12.0.5626.1

52816

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.5626.1

160032

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.5626.1

160032

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.5626.1

5565216

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.5626.1

5565216

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

12.0.5626.1

108832

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

12.0.5626.1

108832

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

274000

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282424

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278304

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

302880

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282192

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

286496

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282392

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278328

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282192

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

294688

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278096

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278096

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282192

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

282400

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.5626.1

239904

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

12.0.5626.1

297248

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

12.0.5626.1

297248

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

12.0.5626.1

479520

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2014.120.5626.1

48416

08-Feb-2019

07:09

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2014.120.5626.1

72992

08-Feb-2019

07:12

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5626.1

52237600

08-Feb-2019

07:11

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5626.1

35229984

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5626.1

6743120

08-Feb-2019

07:10

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5626.1

7426640

08-Feb-2019

07:10

x64

Msolap120.dll

2014.120.5626.1

7115344

08-Feb-2019

07:05

x86

Msolap120.dll

2014.120.5626.1

8571472

08-Feb-2019

07:07

x64

Msolui120.dll

2014.120.5626.1

290384

08-Feb-2019

07:05

x86

Msolui120.dll

2014.120.5626.1

303696

08-Feb-2019

07:07

x64

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

272464

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

275744

08-Feb-2019

07:12

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

274720

08-Feb-2019

07:12

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

277280

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

293968

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

275768

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278304

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

279120

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

276768

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

281888

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

278304

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

276256

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

274720

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

277792

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

276560

08-Feb-2019

07:12

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

289360

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

274720

08-Feb-2019

07:12

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

275536

08-Feb-2019

07:10

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

272464

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

277072

08-Feb-2019

07:13

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

12.0.5626.1

277280

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2014.120.5626.1

56912

08-Feb-2019

07:05

x86

Reportingservicescompression.dll

2014.120.5626.1

61520

08-Feb-2019

07:07

x64

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.5626.1

2015824

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5626.1

110160

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5626.1

104528

08-Feb-2019

07:10

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.5626.1

99920

08-Feb-2019

07:10

x64

Reportingservicesservice.exe

2014.120.5626.1

2535224

08-Feb-2019

07:10

x64

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.5626.1

1542736

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

225056

08-Feb-2019

07:11

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

229152

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

229152

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

228944

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

233272

08-Feb-2019

07:12

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

229152

08-Feb-2019

07:11

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

229152

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

237344

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

225056

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

12.0.5626.1

229176

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.5626.1

2236496

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

290592

08-Feb-2019

07:11

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

306976

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

307000

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

302672

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

315192

08-Feb-2019

07:12

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

302880

08-Feb-2019

07:11

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

302880

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

331552

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

290592

08-Feb-2019

07:13

x86

Reportingserviceswebuserinterface.resources.dll

12.0.5626.1

302880

08-Feb-2019

07:10

x86

Reportingserviceswmiprovider.dll

2014.120.5626.1

3572304

08-Feb-2019

07:05

x86

Reportingserviceswmiprovider.dll

2014.120.5626.1

3638864

08-Feb-2019

07:07

x64

Rsconfigtool.exe

12.0.5626.1

1284384

08-Feb-2019

07:11

x86

Rsctr120.dll

2014.120.5626.1

45648

08-Feb-2019

07:05

x86

Rsctr120.dll

2014.120.5626.1

52304

08-Feb-2019

07:07

x64

Rshttpruntime.dll

2014.120.5626.1

92240

08-Feb-2019

07:10

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

120096

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

104224

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlrsos.dll

2014.120.5626.1

26192

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlserverspatial120.dll.deploy

2014.120.5626.1

551736

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5626.1

551736

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5626.1

773408

08-Feb-2019

07:12

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

286800

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

244536

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

197712

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

170272

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5626.1

19104336

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5626.1

22258464

08-Feb-2019

07:11

x86

SQL Server 2014 Management Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

2.0.0.93

86816

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.sqlserver.cdcdesign.dll

2.0.0.93

174368

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

2.0.0.93

46368

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

2.0.0.93

87328

08-Feb-2019

07:11

x86

Attunity.ssis.odbc.design.dll

2.0.0.55

114288

10-Oct-2018

23:15

x86

Axscphst.dll

2014.120.5626.1

52512

08-Feb-2019

07:11

x86

Batchparser.dll

2014.120.5626.1

169760

08-Feb-2019

07:11

x64

Batchparser.dll

2014.120.5626.1

154912

08-Feb-2019

07:11

x86

Bcp.exe

2014.120.5626.1

122144

08-Feb-2019

07:11

x64

Commanddest.dll

2014.120.5626.1

186656

08-Feb-2019

07:11

x86

Datacollectorenumerators.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Datacollectortasks.dll

2014.120.5626.1

121632

08-Feb-2019

07:11

x86

Datadesigners.dll

2014.120.5626.1

5860640

08-Feb-2019

07:11

x86

Dataprojects.dll

2014.120.5626.1

814880

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplaycommon.dll

2014.120.5626.1

786208

08-Feb-2019

07:11

x86

Dreplayserverps.dll

2014.120.5626.1

32032

08-Feb-2019

07:11

x86

Dteparse.dll

2014.120.5626.1

98592

08-Feb-2019

07:11

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5626.1

98080

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtexec.exe

2014.120.5626.1

63056

08-Feb-2019

07:03

x86

Dts.dll

2014.120.5626.1

2556704

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5626.1

403744

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5626.1

383264

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsdebughost.exe

2014.120.5626.1

77392

08-Feb-2019

07:03

x86

Dtshost.exe

2014.120.5626.1

75856

08-Feb-2019

07:03

x86

Dtslog.dll

2014.120.5626.1

87352

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5626.1

542496

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5626.1

1038112

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5626.1

42272

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtutil.exe

2014.120.5626.1

114256

08-Feb-2019

07:03

x86

Exceldest.dll

2014.120.5626.1

200992

08-Feb-2019

07:11

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5626.1

216864

08-Feb-2019

07:11

x86

Execpackagetask.dll

2014.120.5626.1

118048

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5626.1

317216

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5626.1

328480

08-Feb-2019

07:11

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5626.1

62752

08-Feb-2019

07:11

x86

Languagepackage.dll

2014.120.5626.1

4487968

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

12.0.5626.1

1533216

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5626.1

203064

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5626.1

1413408

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2014.120.5626.1

107808

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5626.1

531744

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5626.1

203552

08-Feb-2019

07:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.5626.1

317008

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5626.1

1592912

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2014.120.5626.1

62752

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5626.1

282912

08-Feb-2019

07:11

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2014.120.5626.1

257824

08-Feb-2019

07:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5626.1

153680

08-Feb-2019

07:10

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5626.1

72480

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5626.1

6743120

08-Feb-2019

07:10

x86

Objectexplorer.dll

12.0.5626.1

3975248

08-Feb-2019

07:10

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5626.1

200272

08-Feb-2019

07:05

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5626.1

220752

08-Feb-2019

07:05

x86

Osql.exe

2014.120.5626.1

76576

08-Feb-2019

07:11

x64

Pfclnt.dll

2014.120.5626.1

1156176

08-Feb-2019

07:10

x86

Pfutil.dll

2014.120.5626.1

617040

08-Feb-2019

07:10

x86

Rawdest.dll

2014.120.5626.1

151120

08-Feb-2019

07:05

x86

Rawsource.dll

2014.120.5626.1

137296

08-Feb-2019

07:05

x86

Recordsetdest.dll

2014.120.5626.1

132688

08-Feb-2019

07:05

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5626.1

110160

08-Feb-2019

07:10

x86

Rsconfigtool.exe

12.0.5626.1

1284384

08-Feb-2019

07:11

x86

Semsfc.dll

2014.120.5626.1

127056

08-Feb-2019

07:05

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqlcmd.exe

2014.120.5626.1

241952

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqlde.dll

2014.120.5626.1

218192

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqldest.dll

2014.120.5626.1

199760

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqldiag.exe

2014.120.5626.1

1269536

08-Feb-2019

07:10

x64

Sqlgui.dll

2014.120.5626.1

183376

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlmanagerui.dll

12.0.5626.1

7995472

08-Feb-2019

07:10

x86

Sqlps.exe

12.0.5626.1

73504

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5626.1

29776

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

35408

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5626.1

51280

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5626.1

59472

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5626.1

551736

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlserverspatial120.dll

2014.120.5626.1

773408

08-Feb-2019

07:12

x64

Sqlsvc.dll

2014.120.5626.1

123472

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5626.1

144976

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5626.1

136784

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltdiagn.dll

2014.120.5626.1

48720

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5626.1

45648

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssdebugps.dll

2014.120.5626.1

63056

08-Feb-2019

07:05

x86

Ssms.exe

2014.120.5626.1

239184

08-Feb-2019

07:03

x86

Txagg.dll

2014.120.5626.1

290896

08-Feb-2019

07:05

x86

Txbestmatch.dll

2014.120.5626.1

518224

08-Feb-2019

07:05

x86

Txcache.dll

2014.120.5626.1

128080

08-Feb-2019

07:05

x86

Txcharmap.dll

2014.120.5626.1

230480

08-Feb-2019

07:05

x86

Txcopymap.dll

2014.120.5626.1

128592

08-Feb-2019

07:05

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5626.1

285264

08-Feb-2019

07:05

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5626.1

240720

08-Feb-2019

07:05

x86

Txderived.dll

2014.120.5626.1

502352

08-Feb-2019

07:05

x86

Txfileextractor.dll

2014.120.5626.1

143952

08-Feb-2019

07:05

x86

Txfileinserter.dll

2014.120.5626.1

142416

08-Feb-2019

07:05

x86

Txgroupdups.dll

2014.120.5626.1

233552

08-Feb-2019

07:05

x86

Txlineage.dll

2014.120.5626.1

93472

08-Feb-2019

07:11

x86

Txlookup.dll

2014.120.5626.1

438048

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmerge.dll

2014.120.5626.1

171296

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmergejoin.dll

2014.120.5626.1

213784

08-Feb-2019

07:11

x86

Txmulticast.dll

2014.120.5626.1

82720

08-Feb-2019

07:11

x86

Txpivot.dll

2014.120.5626.1

163616

08-Feb-2019

07:11

x86

Txrowcount.dll

2014.120.5626.1

81184

08-Feb-2019

07:11

x86

Txsampling.dll

2014.120.5626.1

119584

08-Feb-2019

07:11

x86

Txscd.dll

2014.120.5626.1

154400

08-Feb-2019

07:11

x86

Txsort.dll

2014.120.5626.1

196896

08-Feb-2019

07:11

x86

Txsplit.dll

2014.120.5626.1

496416

08-Feb-2019

07:11

x86

Txtermextraction.dll

2014.120.5626.1

8630560

08-Feb-2019

07:11

x86

Txtermlookup.dll

2014.120.5626.1

4107552

08-Feb-2019

07:11

x86

Txunionall.dll

2014.120.5626.1

127264

08-Feb-2019

07:11

x86

Txunpivot.dll

2014.120.5626.1

144672

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

286800

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

244536

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

197712

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

170272

08-Feb-2019

07:11

x86

Narzędzia programu SQL Server 2014 i składniki stacja robocza

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Autoadmin.dll

2014.120.5626.1

1309472

08-Feb-2019

07:11

x86

Axscphst.dll

2014.120.5626.1

52512

08-Feb-2019

07:11

x86

Ddsshapes.dll

2014.120.5626.1

139040

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtaengine.exe

2014.120.5626.1

160336

08-Feb-2019

07:03

x86

Dteparse.dll

2014.120.5626.1

110368

08-Feb-2019

07:11

x64

Dteparse.dll

2014.120.5626.1

98592

08-Feb-2019

07:11

x86

Dteparsemgd.dll

2014.120.5626.1

78112

08-Feb-2019

07:09

x64

Dteparsemgd.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtepkg.dll

2014.120.5626.1

117536

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtepkg.dll

2014.120.5626.1

98080

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtexec.exe

2014.120.5626.1

63056

08-Feb-2019

07:03

x86

Dtexec.exe

2014.120.5626.1

67872

08-Feb-2019

07:10

x64

Dts.dll

2014.120.5626.1

3003680

08-Feb-2019

07:11

x64

Dts.dll

2014.120.5626.1

2556704

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5626.1

458528

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtscomexpreval.dll

2014.120.5626.1

403744

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsconn.dll

2014.120.5626.1

464160

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtsconn.dll

2014.120.5626.1

383264

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtshost.exe

2014.120.5626.1

75856

08-Feb-2019

07:03

x86

Dtshost.exe

2014.120.5626.1

86816

08-Feb-2019

07:10

x64

Dtslog.dll

2014.120.5626.1

98080

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtslog.dll

2014.120.5626.1

87352

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtsmsg120.dll

2014.120.5626.1

546592

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtsmsg120.dll

2014.120.5626.1

542496

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipeline.dll

2014.120.5626.1

1252128

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtspipeline.dll

2014.120.5626.1

1038112

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5626.1

48928

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtspipelineperf120.dll

2014.120.5626.1

42272

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtuparse.dll

2014.120.5626.1

83744

08-Feb-2019

07:11

x64

Dtuparse.dll

2014.120.5626.1

75552

08-Feb-2019

07:11

x86

Dtutil.exe

2014.120.5626.1

114256

08-Feb-2019

07:03

x86

Dtutil.exe

2014.120.5626.1

132896

08-Feb-2019

07:10

x64

Exceldest.dll

2014.120.5626.1

244512

08-Feb-2019

07:11

x64

Exceldest.dll

2014.120.5626.1

200992

08-Feb-2019

07:11

x86

Excelsrc.dll

2014.120.5626.1

270112

08-Feb-2019

07:11

x64

Excelsrc.dll

2014.120.5626.1

216864

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfiledest.dll

2014.120.5626.1

368928

08-Feb-2019

07:11

x64

Flatfiledest.dll

2014.120.5626.1

317216

08-Feb-2019

07:11

x86

Flatfilesrc.dll

2014.120.5626.1

378144

08-Feb-2019

07:11

x64

Flatfilesrc.dll

2014.120.5626.1

328480

08-Feb-2019

07:11

x86

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5626.1

74016

08-Feb-2019

07:11

x64

Foreachfileenumerator.dll

2014.120.5626.1

62752

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5626.1

1541408

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.5626.1

2141496

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2014.120.5626.1

42064

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2014.120.5626.1

115488

08-Feb-2019

07:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.5626.1

401696

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.5626.1

2035488

08-Feb-2019

07:09

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5626.1

531536

08-Feb-2019

07:10

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5626.1

531744

08-Feb-2019

07:13

x86

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5626.1

79136

08-Feb-2019

07:11

x64

Msdtssrvrutil.dll

2014.120.5626.1

72480

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5626.1

52237600

08-Feb-2019

07:11

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5626.1

35229984

08-Feb-2019

07:11

x86

Msmdpp.dll

2014.120.5626.1

6607440

08-Feb-2019

07:05

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5626.1

6743120

08-Feb-2019

07:10

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5626.1

7426640

08-Feb-2019

07:10

x64

Msolap120.dll

2014.120.5626.1

7115344

08-Feb-2019

07:05

x86

Msolap120.dll

2014.120.5626.1

8571472

08-Feb-2019

07:07

x64

Msolui120.dll

2014.120.5626.1

290384

08-Feb-2019

07:05

x86

Msolui120.dll

2014.120.5626.1

303696

08-Feb-2019

07:07

x64

Oledbdest.dll

2014.120.5626.1

200272

08-Feb-2019

07:05

x86

Oledbdest.dll

2014.120.5626.1

244304

08-Feb-2019

07:07

x64

Oledbsrc.dll

2014.120.5626.1

220752

08-Feb-2019

07:05

x86

Oledbsrc.dll

2014.120.5626.1

276048

08-Feb-2019

07:07

x64

Profiler.exe

2014.120.5626.1

1342752

08-Feb-2019

07:11

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.5626.1

57120

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

120096

08-Feb-2019

07:11

x64

Sqldumper.exe

2014.120.5626.1

104224

08-Feb-2019

07:11

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlresld.dll

2014.120.5626.1

29776

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

28240

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlresourceloader.dll

2014.120.5626.1

35408

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlscm.dll

2014.120.5626.1

51280

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlscm.dll

2014.120.5626.1

59472

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqlsvc.dll

2014.120.5626.1

123472

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqlsvc.dll

2014.120.5626.1

144976

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5626.1

136784

08-Feb-2019

07:05

x86

Sqltaskconnections.dll

2014.120.5626.1

164944

08-Feb-2019

07:07

x64

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2014.120.5626.1

45648

08-Feb-2019

07:05

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5626.1

240720

08-Feb-2019

07:05

x86

Txdataconvert.dll

2014.120.5626.1

278096

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

286800

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlrw.dll

2014.120.5626.1

244536

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

197712

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmlrwbin.dll

2014.120.5626.1

170272

08-Feb-2019

07:11

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5626.1

19104336

08-Feb-2019

07:07

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5626.1

22258464

08-Feb-2019

07:11

x86

Informacje

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×