16 lipca 2018 r. — KB4345421 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.167)

Data wydania:

Wersja:

16.07.2018

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.167

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Rozwiązuje problem mogący powodować, że po zainstalowaniu lipcowej aktualizacji na niektórych urządzeniach, gdzie są wykonywane zadania monitorowania sieci, może wystąpić błąd zatrzymania 0xD1 z powodu sytuacji wyścigu.

  • Rozwiązuje problem z serwerem DHCP pracy awaryjnej, który może powodować, że urządzenia klienckie z wersją Enterprise otrzymują nieprawidłową konfiguracji w odpowiedzi na żądanie nowego adresu IP. Skutkuje to utratą łączności.

  • Rozwiązuje problem, który może powodować, że ponowne uruchomienie usługi SQL Server może się czasami nie powieść z powodu błędu „Port Tcp jest już w użyciu”.

  • Rozwiązuje problem, który występuje, gdy administrator próbuje zatrzymać Usługę publikowania w sieci World Wide Web (W3SVC). Usługa W3SVC pozostaje w stanie „Zatrzymywanie”, ale nie może się całkowicie zatrzymać ani zostać ponownie uruchomiona.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu jednej z aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework z lipca 2018 r nie można załadować składnika COM i wyświetlany jest komunikat „Odmowa dostępu”, „Klasa niezarejestrowana” lub „Z nieznanych powodów wystąpił błąd wewnętrzny”. Najczęstszy podpis błędu jest następujący:

Typ wyjątku: System.UnauthorizedAccessException

Komunikat: odmowa dostępu. (Wyjątek od HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4343909.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4345421

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×