16 sierpnia 2017 r. — KB4034661 (kompilacja systemu operacyjnego 14393.1613)

Data wydania:

Wersja:

16.08.2017

kompilacja systemu operacyjnego 14393.1613

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Ten pakiet zawiera bibliotekę d3dcompiler_47.dll; aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj wpis na blogu HLSL, FXC i D3DCompile.

 • Rozwiązano problem polegający na pojawianiu się czarnego ekranu podczas uruchamiania aplikacji na platformie Citrix XenApp zainstalowanej w środowisku Windows Server 2016. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł CTX225819.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że czasami monit funkcji Kontrola konta użytkownika (UAC) jest ukrywany pod innymi otwartymi oknami.

 • Rozwiązano problem dotyczący danych kolektora zdarzeń, który powodował uszkodzenie danych zawierających symbole % w zdarzeniach logowania użytkownika (identyfikator 4624) z innych kontrolerów domen (DC).

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że polecenie programu PowerShell Add-HgsAttestationTpmHost nie powodowało odnalezienia certyfikatu klucza poręczenia w systemie, mimo że certyfikat istnieje.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach urządzenie szyfrowanego dysku twardego nie odblokowuje się automatycznie w trakcie uruchamiania systemu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kreator reguł funkcji AppLocker ulega awarii podczas wybierania kont.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że struktury katalogów produktów innych firm powodują blokowanie dostępu do dysku rozruchowego przez narzędzie Oczyszczanie dysku.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niezsynchronizowany dostęp w obiekcie NtfsQueryLinksInfo powodował awarię systemu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że bardzo duża liczba operacji opróżniania buforu we/wy może prowadzić do błędu.

 • Rozwiązano problem z niezawodnością, który występuje, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane w monicie o numer pin karty inteligentnej.

 • Rozwiązano problem poprzez wydłużenie limitu czasu podczas uruchamiania programu Docker dla systemu Windows w celu uniknięcia błędów 0x5b4.

 • Rozwiązano problem z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym (MFA) w usłudze Azure, gdy serwer ADFX jest skonfigurowany do używania serwera proxy HTTP.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wywołujący adres IP nie jest rejestrowany przez zdarzenia 411 w dzienniku zdarzeń zabezpieczeń na serwerach ADFS 4.0 i Windows Server 2016 RS1 ADFS. Ten problem występuje nawet po włączeniu funkcji inspekcji sukcesów i niepowodzeń.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że konto komputera traci członkostwo w domenie z powodu błędu 1789 „Relacje zaufania między tą stacją roboczą a domeną podstawową nie powiodły się”. Ten sam problem występuje wewnętrznie, gdy nie można zmienić hasła użytkownika z powodu błędu 0xc0000206 „Rozmiar buforu jest nieprawidłowy dla określonej operacji”.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po planowanym ponownym uruchomieniu serwera podstawowego replikacja magazynu nie jest — wbrew oczekiwaniom — automatycznie wznawiana. Ponadto usługa replikacji magazynu losowo ulega awarii po ponownym uruchomieniu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że mapowanie dysku sieciowego za pomocą skryptu logowania obiektu zasad grupy nie udaje się, jeśli użytkownik odłączy komputer od sieci i ponowne go uruchomi. Kiedy użytkownik loguje się ponownie, zamapowany dysk nie jest dostępny. Ten problem występuje mimo tego, że skrypt logowania ma flagę trwałości ustawioną na wartość TRUE.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po odinstalowaniu protokołu SMB wer. 1 i ustawieniu poziomu weryfikacji nazwy SPN na 2 podczas uzyskiwania zdalnego dostępu do udziału UNC (np. \\<nazwa_komputera>\C$) żądanie kończy się niepowodzeniem z błędem STATUS_ACCESS_DENIED.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że klient usług pulpitu zdalnego nie może się połączyć lub przejściowo się rozłącza podczas próby nawiązania połączenia przy użyciu bramy usług pulpitu zdalnego.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przedstawienie wygasłego lub odwołanego certyfikatu serwerowi proxy usług ADFS nie powoduje zwracania błędu do użytkownika.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Okno „Historia aktualizacji” nie zawiera listy wcześniej zainstalowanych aktualizacji.

Alternatywnie aby zobaczyć, które aktualizacje jakości zostały zastosowane, przejdź do spisu, wybierając kolejno opcje Panel sterowania -> Programy -> „Wyświetl zainstalowane aktualizacje”

Ten problem został rozwiązany przez aktualizację KB4039396. Aktualizacja KB4039396 nie przywraca utraconej historii aktualizacji ani utraconych ukrytych aktualizacji. Zainstalowanie aktualizacji KB4039396 zamiast tej aktualizacji nie spowoduje jednak wystąpienia tych objawów.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą być oferowane aktualizacje, które zostały wcześniej ukryte.

Aktualizacje, które zostały wcześniej ukryte, można ponownie ukryć.

Ten problem został rozwiązany przez aktualizację KB4039396. Aktualizacja KB4039396 nie przywraca utraconej historii aktualizacji ani utraconych ukrytych aktualizacji. Zainstalowanie aktualizacji KB4039396 zamiast tej aktualizacji nie spowoduje jednak wystąpienia tych objawów.

Serwery usługi WSUS wykazują zwiększone użycie procesora CPU, pamięci i pasma sieci, gdy urządzenia klienckie z usługą Windows Update wykonują pierwsze skanowanie po zainstalowaniu aktualizacji KB4034658.

Ten problem został rozwiązany przez aktualizację KB4039396. Użytkownicy, którzy zainstalowali aktualizację KB4034658 bez aktualizacji KB4039396, powinni wykonać pełne skanowanie.

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4034661.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×