Powiązane tematy
×

Data wydania:

17.04.2018

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 14393.2214

System Windows 10 w wersji 1607 przestanie być obsługiwany 10 kwietnia 2018 r. Urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 10 Home i Pro nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows do najnowszej wersji.

WAŻNE: Systemy Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education otrzymają bezpłatnie pomoc techniczną przez dodatkowe sześć miesięcy. Urządzenia z systemami w kanale obsługi długoterminowej (LTSC) będą otrzymywać aktualizacje do października 2026 roku, zgodnie z informacjami na stronie zasad cyklu życia. Urządzenia z Rocznicową aktualizacją systemu Windows 10 (wer. 1607) wyposażone w mikroukład Intel „Clovertrail” będą otrzymywać aktualizacje do stycznia 2023 roku, zgodnie z informacjami na blogu Microsoft Community.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem w aplikacjach, który występuje podczas korzystania z edytora IME w języku japońskim.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że reguły wydawcy narzędzia AppLocker stosowane do plików MSI nie są prawidłowo dopasowane do plików.

 • Rozwiązano problem polegający na ciągłym wyświetlaniu monitu o podanie hasła na kontach Microsoft i Azure Active Directory.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia funkcji Windows Hello generowanie odpowiednich kluczy po wykryciu słanych kluczy szyfrowania z powodu problemów z oprogramowaniem układowym TPM. Ten problem występuje tylko, jeśli skonfigurowano zasadę wymagającą modułu TPM.

 • Rozwiązuje problem, który nieprawidłowo wyświetla informacje dotyczące warunku ograniczającego nazwy podczas wyświetlania właściwości certyfikatu. Zamiast przedstawienia odpowiednio sformatowanych danych, informacje są prezentowane w formacie szesnastkowym.

 • Rozwiązuje problem powodujący blokowanie nieudanych operacji uwierzytelniania przy użyciu protokołu NTLM, zamiast je tylko rejestrować, gdy jest używana zasada uwierzytelniania z włączonym trybem inspekcji. Plik Netlogon.log może zawierać następujące informacje:

SamLogon: Przechodnie logowanie użytkownika <domena>\<użytkownik> do sieci z komputera <komputer2> (za pośrednictwem komputera <komputer1>) zwraca błąd 0xC0000413

SamLogon: Przechodnie logowanie użytkownika <domena>\<użytkownik> do sieci z komputera <komputer2> (za pośrednictwem komputera <komputer1>) wprowadzono

NlpVerifyAllowedToAuthenticate: AuthzAccessCheck failed for A2ATo 0x5. Przyczyną może być brak obsługi oświadczeń i uwierzytelniania złożonego w NTLM

 • Rozwiązuje problem powodujący generowanie błędu sprawdzania poprawności certyfikatu (0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT)) z procesu http.sys. 

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia rozszerzanie partycji ReFS, jeśli wolumin był pierwotnie sformatowany przy użyciu ReFS v1.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że węzeł Hyper-V hosta przestaje działać podczas uruchamiania hostowanej maszyny wirtualnej.

 • Rozwiązuje problem blokady jądra, który ma wpływ na dostępność serwera.

 • Rozwiązuje problem z usługą Windows Update, który uniemożliwia zapisanie maszyn wirtualnych po ponownym uruchomieniu lub wyłączeniu komputera po zastosowaniu aktualizacji. Proces vmms.exe nie czeka na zakończenie kopiowania danych pamięci maszyny wirtualnej przez proces vmwp.exe.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że DTC przestaje odpowiadać w msdtcprx!CIConnSink::SendReceive podczas odzyskiwania XA. Podczas tej awarii obiekty IXaMapper z identycznymi identyfikatorami RMID stają się uszkodzone.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia modyfikowanie lub przywracanie obiektów Active Directory z wstawionymi nieprawidłowymi atrybutami linku wstecznego w swojej klasie. Wyświetlany jest „Błąd 0x207D Nastąpiła próba modyfikacji obiektu w celu dołączenia atrybutu, który nie jest dozwolony dla klasy obiektu”.

 • Rozwiązuje problem nieobsługiwanej weryfikacji tokenu odświeżania. Generuje następujący błąd: “Microsoft.IdentityServer.Web.Protocols.OAuth.Exceptions.OAuthInvalidRefreshTokenException: MSIS9312: Otrzymano nieprawidłowy token odświeżenia OAuth. Token odświeżenia otrzymano przed czasem dozwolonym w tokenie”.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia uruchamianie ADDS DSAC na komputerze klienckim, na którym jest włączona PowerShell Transcripting. Zostanie wyświetlony następujący błąd: „nie można połączyć się z żadną domeną. Odśwież lub spróbuj ponownie, kiedy połączenie będzie dostępne.”

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że przejście w tryb failover zasobu klastra serwerów NFS zajmuje dużo czasu, jeśli łączność z serwera NFS do komputera klienckiego NFS jest zablokowana. Przejście w tryb failover zajmuje więcej niż 20 minut, występuje błąd zatrzymania 0x9E (USER_MODE_HEALTH_MONITOR).

 • Rozwiązuje problem, który może generować ostrzeżenie o błędzie zastrzeżenia pojemności w trakcie weryfikacji klastra lub podczas uruchamiania polecenia cmdlet Debug-StorageSubSystem, pomimo zastrzeżenia wystarczającej pojemność. To ostrzeżenie to: „W puli magazynu nie ma minimalnej zalecanej wolnej pojemności rezerwowej. Może to ograniczyć możliwość przywrócenia odporności danych w przypadku awarii dysków”.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że niektóre pliki są pomijane i mogą powstawać zduplikowane pliki w lokalizacjach Folder Roboczy w trakcie sesji synchronizacji pełnego wyliczenia.

 • Rozwiązuje problem w Windows Multipoint Server 2016, który może wygenerować błąd „Usługa MultiPoint na tym komputerze nie odpowiada. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj ponownie uruchomić komputer”.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia ładowanie profilu protokołu UDP. Wyświetlany jest komunikat o błędzie „Nie można zalogować się na Twoim koncie” i użytkownicy otrzymują profil tymczasowy.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje nieprawidłowe zastosowanie ustawienia motywu dużego kontrastu, gdy użytkownik loguje się przy użyciu protokołu RDP.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że problem z parowaniem urządzeń Bluetooth o niskim poborze mocy.

 • Rozwiązuje problem z programem Microsoft Outlook.

 • Rozwiązuje problem niezawodności, która występuje w trakcie naciskania klawisza Alt podczas korzystania z aplikacji pakietu Microsoft Office hostowanej w kontenerze ActiveX.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej z 13 marca 2018 lub nowszej dla systemu Windows 10 w wersji 1607, tylko najnowszą aktualizację funkcji systemu Windows 10 jest zwracana jako właściwa. Zapobiega to wdrażaniu wcześniej wydanych aktualizacji przy użyciu programu ConfigMgr (current branch) i planów obsługi Windows 10.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4103723.

Zaobserwowano problemy z niezawodnością podczas tworzenia chronionej maszyny wirtualnej i wymaganych artefaktów do jej wdrożenia. Są także problemy z niezawodnością Kreatora pliku danych ochrony z lub bez interfejsu SCVMM.

Uwaga: nie dotyczy to istniejących chronionych maszyn wirtualnych i HGS.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4284880.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Wyszukaj aktualizacje z witryny Microsoft Update.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4093120

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×