Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

17.10.2017

Wersja:

podgląd comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego KB4041693 (wydanego 10 października 2017 r.), a także następujące nowe ulepszenia jakości jako wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji:

 • Rozwiązano problem z przeciekiem pamięci w narzędziu combase, który występuje podczas konwertowania tekstu sformatowanego na Unicode.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że uwierzytelnianie za pomocą karty inteligentnej w celu nawiązania połączenia między protokołem RDP a serwerem z usługami Windows 2012 RDS czasami się nie udaje. Problem jest związany z synchronizacją czasową w procesie LogonUI. Najczęściej występuje, gdy na urządzeniach klienckich są używane wirtualne karty inteligentne.

 • Rozwiązano problem z uniwersalnym środowiskiem CRT polegający na tym, że funkcja _stat32i64() zwraca nieprawidłowy numer dysku (błąd 0xFFFFFFFF) w przypadku używania ścieżki względnej.

 • Rozwiązano problem w uniwersalnym środowisku CRT polegający na tym, że po wywołaniu funkcji tolower() były zwracane nieprawidłowe znaki.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja _splitpath() uniwersalnego środowiska CRT nie obsługiwała poprawnie ciągów wielobajtowych. Powodowało to awarie aplikacji podczas uzyskiwania dostępu do plików o nazwach wielobajtowych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że uniwersalne środowisko CRT powodowało wstrzymanie pracy konsolidatora (link.exe) w dużych projektach.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że licznik wydajności MSMQ (kolejki usługi kolejkowania wiadomości) może nie wypełniać wystąpień kolejki, gdy serwer pełni rolę klastra MSMQ.

 • Rozwiązano problem, dzięki czemu usługa AD FS nie może już ignorować parametru „prompt=login” podczas uwierzytelniania. Dodano opcję „Wyłączone” na potrzeby obsługi scenariuszy, w których uwierzytelnianie za pomocą hasła nie jest używane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usługa AD FS ignoruje parametr „prompt=login” podczas uwierzytelniania w systemie Windows Server 2012 R2.

 • Rozwiązano problem w usłudze AD FS polegający na tym, że parametr MSISCookies w nagłówkach żądań może po dłuższym czasie spowodować przekroczenie limitu rozmiaru nagłówka. Prowadziło to do niepowodzenia uwierzytelniania i zwracania kodu stanu HTTP 400: „Nieprawidłowe żądanie — Za długi nagłówek.”

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po dodaniu praw użytkownika do szablonu usług RMS konsola zarządzania usługi Active Directory RMS (mmc.exe) przestaje działać i zwraca nieoczekiwany wyjątek.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że plik USBHUB.SYS losowo powodował uszkodzenia pamięci, co skutkowało losowymi awariami systemu bardzo trudnymi do zdiagnozowania.

 • Dodano obsługę stacji taśm LTO8 do pliku ltotape.sys dla systemu Windows Server 2012 R2.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że miniporty wysyłające 64-bitowe żądania DMA z jednego regionu 4 GB mogą ulegać awarii, co uniemożliwia rozruch systemu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu aktualizacji KB4041693 podczas zamykania niektórych aplikacji użytkownicy pakietu mogą widzieć okno dialogowe błędu z informacją, że wystąpił wyjątek aplikacji. To może mieć wpływ na aplikacje używające mshtml.dll ładowanie zawartości sieci web. Awaria występuje tylko wtedy, gdy proces już jest zamykany. Nie wpływa na funkcjonalność aplikacji.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4048958.

Zainstalowanie tej aktualizacji może spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji opartych na aparacie bazy danych Microsoft JET (Microsoft Access 2007 i starszych wersji oraz aplikacji producentów innych niż Microsoft) podczas tworzenia lub otwierania plików .xls programu Microsoft Excel. Jest wtedy wyświetlany komunikat o błędzie „Nieoczekiwany błąd (1) w sterowniku zewnętrznej bazy danych. (Aparat bazy danych Microsoft JET).”

Pobierz i zainstaluj pakiet redystrybucyjny Aparat bazy danych programu Microsoft Access 2010, a następnie zmodyfikuj ciągi połączeń z bazą danych w programie Microsoft Excel, aby używały dostawcy ACE. Przykład: zmień ciąg Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 na Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Niektórzy użytkownicy, którzy ustawili większy rozmiar tekstu w ikonach (przy użyciu funkcji Ustawienia ekranu w Panelu sterowania), mają problemy z uruchomieniem programu Internet Explorer.

Zmniejsz rozmiar tekstu w ikonach lub użyj ustawienia Zmień rozmiar wszystkich elementów.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy programu Internet Explorer 11, którzy korzystają z usługi SQL Server Reporting Services (SSRS), mogą nie być w stanie przewijać menu rozwijanego za pomocą paska przewijania.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4054519.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Jest ona dostępna jako aktualizacja opcjonalna w usłudze Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uruchamiania usługi Windows Update, zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4041685.

Wymagania wstępne

Musi być zainstalowana następująca aktualizacja:

2919355 dla systemów Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 z kwietnia 2014 r.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×