Powiązane tematy
×
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

17.01.2018

Wersja:

wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego KB4056895(wydanego 8 stycznia 2018 r.), a także następujące nowe ulepszenia jakości jako wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji:

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że każde logowanie za pomocą karty inteligentnej do Windows Terminal Server/Remote Desktop Server mogło kończyć się przeciekiem uchwytu w usłudze certprop. Wycieki tokenów powodują wycieki sesji na komputerach z zainstalowanym MS16-111/KB3175024 i zastępującymi poprawkami.

 • Rozwiązano problem polegający na wyłączaniu się serwerów z uruchomionym AppLocker.

 • Rozwiązano problem polegający na występowaniu nieoczekiwanych ponownych uruchomień systemu z powodu kodu wyjątku 0xc0000005 (naruszenie zasad dostępu) w plikku LSASS.exe, gdy modułem powodującym awarię jest cryptnet.dll.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że data odnowienia OCSP wypada po dacie wygaśnięcia certyfikatu, odpowiedź powiązana z OCSP jest używana aż do daty odnowienia, mimo że certyfikat stracił ważność.

 • Usunięto wiele symptomów występujących podczas przejścia do innego trybu zasilania, w tym błąd zatrzymania 0x9F (0000009F), gdy urządzenie próbuje wejść w tryb uśpienia lub uruchomić się ponownie. Urządzenia USB PnP mogą również być niestabilne po wyburzeniu z trybu uśpienia.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że lista Urządzeni we właściwościach inicjatora iSCSI nie wyświetla niektórych celów.

 • Rozwiązano problem polegający na występowaniu identyfikatora zdarzenia 1511 po uruchomieniu zadania utworzonego w harmonogramie zadań.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że sytuacja wyścigu w module zarządzani pamięcią może powodować błąd 0x50 lub 0x149 w kontekście skracania plików rozproszonych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że usługa AD FS nieprawidłowo przetwarzała parametr wct w żądaniu ws-federation jako czas lokalny zamiast wartości UTC. Dotyczy to klientów, którzy łączą usługę AD FS z usługami innych dostawców tożsamości. Uwierzytelnianie kończyło się niepowodzeniem, ponieważ nieprawidłowe wartości wct implikowały błędne lub stare żądania.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że próby wyświetlenia poprzednich wersji pliku w trybie udostępniania kończyły się niepowodzeniem. To występuje w sytuacji, w której dysk, na którym znajdują się udostępniane pliki, przechodzi w tryb offline i wraca z powrotem online.

 • Rozwiązano następujące problemy z usługą WinRM:

  • Problem z wątkami mogący powodować awarię usługi WinRM pod obciążeniem. To rozwiązanie jest po stronie klienta, więc musisz je zastosować na komputerach, w których występuje problem, które komunikują się z usługą WinRM.

  • Problem z wydajnością systemu, który może powodować brak reakcji usługi logowania z komunikatem „Poczekaj na konfigurację zdalnego pulpitu”. Ten błąd był powodowany blokadą usługi WinRM.

 • Rozwiązuje problem pierwotnie zidentyfikowany w aktualizacji KB4056895 i polegający na tym, że wywołanie CoInitializeSecurity z parametrem uwierzytelniania ustawionym na RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE powodowało błąd STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Z powodu problemu z niektórymi wersjami oprogramowania antywirusowego ta poprawka ma zastosowanie tylko do komputerów, na których niezależny dostawca oprogramowania antywirusowego zaktualizował klucz rejestru Zezwalaj.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4093121. Nie jest już potrzebny poniższy klucz rejestru Zezwalaj, aby wykrywać i otrzymywać tę aktualizację: 

HKEY_LOCAL_MACHINE" Podklucz = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc

Po zainstalowaniu tej aktualizacji niektóre systemy z uruchomionymi kontrolerami przerwań PIC i APIC mogą ulegać awarii.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4077561

Edytowanie niektórych zasad grupy za pomocą konsoli zarządzania zasadami grupy lub AGPM 4.0 może zakończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „Dane występujące w buforze punktu ponownej analizy są nieprawidłowe. (Wyjątek od HRESULT: 0x80071128)” po zainstalowaniu tej aktualizacji na kontrolerze domeny.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4074594.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Jest ona dostępna jako aktualizacja opcjonalna w usłudze Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uruchamiania usługi Windows Update, zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4057401.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×