Spis treści
×

Data wydania:

18.06.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 16299.1237

Przypomnienie: Aktualizacje z dnia 12 marca i 9 kwietnia będą dwoma ostatnimi aktualizacjami różnicowymi dla systemu Windows 10 w wersji 1709. Aktualizacje zabezpieczeń i jakości będą w dalszym ciągu dostępne za pośrednictwem aktualizacji ekspresowych i pakietów pełnych zbiorczych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, odwiedź nasz blog .

Przypomnienie: koniec obsługi systemu Windows 10 w wersji 1709 nastąpi 9 kwietnia 2019 r w przypadku urządzeń z systemem Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstation i IoT Core. Te urządzenia nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows do najnowszej wersji.

WAŻNE: wersje Windows 10 Enterprise, Education, i IoT Enterprise będą w dalszym ciągu obsługiwane przez 12 miesięcy bezpłatnie zgodnie z cyklem życia ogłoszonym w październiku 2018 r.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wczytywanie nowych plików ikon przez system operacyjny w przypadku wykrycia źle sformatowanego pliku ikony.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający poprawne otwarcie przeglądarki Microsoft Edge w określonych przypadkach po wybraniu linku w aplikacji.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający aplikacji Kalkulator użycie ustawienia Gannen, gdy jest włączone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem polegający na niewykrywaniu stanu najechania kursorem na animację 3D, która jest przełączana w programie Internet Explorer 11 i innych aplikacjach korzystających z bezpośredniego łączenia.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że interfejs użytkownika przestaje odpowiadać na kilka sekund podczas przewijania okien, dla których otwarto wiele okien podrzędnych.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że użytkownicy mogą wyłączyć obraz tła logowania, gdy jest włączona zasada „Computer\Administrative Templates\Control Panel\Personalization\Prevent changing lock screen and logon image”.

 • Rozwiązuje problem z ocenianiem stanu zgodności całego ekosystemu systemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem z brakiem aktualizowania gałęzi użytkownika w momencie opublikowania opcjonalnego pakietu w grupie połączeń po uprzednim opublikowaniu tej grupy połączeń.

 • Dodaje obsługę konfigurowalnej przez klienta listy bezpiecznych kontrolek ActiveX stosowanej podczas korzystania z kontroli aplikacji usługi Windows Defender. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zezwalanie na rejestrację obiektu COM w zasadzie Kontrola aplikacji usługi Windows Defender.

 • Rozwiązuje problem z używaniem interfejsu programowania aplikacji ochrony danych NG (DPAPI-NG) i formatu wymiany informacji osobistych (PFX) chronionego przez grupę. Dane chronione przy użyciu jednego z tych mechanizmów w systemie Windows 10 w wersji 1607 i Windows Server 2016 lub wcześniejszych nie mogą zostać odszyfrowane za pomocą systemu Windows 10 w wersji 1703 lub nowszej.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający zalogowanie się użytkownika do urządzenia Microsoft Surface Hub za pomocą konta usługi Azure Active Directory. Ten problem występuje, ponieważ poprzednia sesja nie została poprawnie zakończona.

 • Rozwiązuje problem, który może zapobiec wymuszeniu szyfrowania na wymiennym dysku USB przez funkcję Windows Information Protection (WIP).

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikowi uwierzytelnienie i powoduje niepowodzenie działania aplikacji Menedżer kont systemu Windows (WAM) podczas używania modułu TPM (Trusted Platform Module).

 • Rozwiązuje problem powodujący, że narzędzia Zarządzanie dyskami i DiskPart przestają odpowiadać w przypadku dołączenia niektórych dysków wymiennych do systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że aplikacje usługi Office 365 po otwarciu przestają działać, gdy są wdrażane jako pakiety App-V.

 • Wyłącza domyślnie skrypty języka Microsoft Visual Basic (VBScript) w strefach witryn internetowych i witryn z ograniczeniami w programie Internet Explorer i formancie WebBrowser.

 • Rozwiązuje problem z przewijaniem programowym w programie Internet Explorer 11.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować wyświetlenie błędu „Program MMC wykrył błąd w przystawce i zwolni ją” podczas próby rozwijania, wyświetlania lub tworzenia widoków niestandardowych w Podglądzie zdarzeń. Ponadto aplikacja może przestać odpowiadać lub zostać zamknięta. Ten sam błąd może również być zgłaszany podczas korzystania z opcji Filtruj bieżący dziennik w menu Akcja w przypadku wbudowanych widoków lub dzienników.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji urządzenia mogą mieć problemy z nawiązywaniem połączenia z niektórymi urządzeniami sieci magazynowania (SAN) za pomocą interfejsu iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Błąd może również zostać wyświetlony w sekcji dziennika System w Podglądzie zdarzeń (identyfikator zdarzenia: 43, źródło: iScsiPrt, opis: „Obiekt docelowy nie odpowiedział na czas na żądanie zalogowania”).

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4509477.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na serwerze usług wdrażania systemu Windows uruchomienie urządzeń z użyciem obrazów środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) z poziomu usług wdrażania systemu Windows lub programu System Center Configuration Manager (SCCM) może się nie powieść z powodu błędu „Stan: 0xc0000001, Informacja: Wymagane urządzenie jest niepodłączone lub niedostępne”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512494.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4500641) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4503281

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×